[MSPAINT_NEW] turn the history into an ImageModel
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / devmgr_new / devmgmt / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2015 Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDR_MAINMENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP "&Kütük"
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Çıkış", IDC_EXIT
10 END
11 POPUP "&Eylem"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Sürücü Yazılmını Şimdikileştir..." IDC_UPDATE_DRV
14 MENUITEM "&Etkinleştir" IDC_ENABLE_DRV
15 MENUITEM "E&dilginleştir" IDC_DISABLE_DRV
16 MENUITEM "&Kaldır" IDC_UNINSTALL_DRV
17 MENUITEM SEPARATOR
18 MENUITEM "D&onanım Değişiklikleri İçin Tara" IDC_SCAN_HARDWARE
19 MENUITEM "Do&nanım Ekle" IDC_ADD_HARDWARE, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES
22 END
23 POPUP "&Görünüm"
24 BEGIN
25 MENUITEM "&Türe Göre Aygıtlar", IDC_DEVBYTYPE
26 MENUITEM "&Bağlantıya Göre Aygıtlar", IDC_DEVBYCONN
27 MENUITEM "T&üre Göre Kaynaklar", IDC_RESBYTYPE, GRAYED
28 MENUITEM "B&ağlantıya Göre Kaynaklar", IDC_RESBYCONN, GRAYED
29 MENUITEM SEPARATOR
30 MENUITEM "&Gizli Aygıtları Göster", IDC_SHOWHIDDEN
31 END
32 POPUP "&Yardım"
33 BEGIN
34 MENUITEM "&Üzerine", IDC_ABOUT
35 END
36 END
37
38 IDR_POPUP MENU
39 BEGIN
40 POPUP "popup"
41 BEGIN
42 MENUITEM "&Sürücü Yazılmını Şimdikileştir..." IDC_UPDATE_DRV
43 MENUITEM "&Etkinleştir" IDC_ENABLE_DRV
44 MENUITEM "E&dilginleştir" IDC_DISABLE_DRV
45 MENUITEM "&Kaldır" IDC_UNINSTALL_DRV
46 MENUITEM SEPARATOR
47 MENUITEM "D&onanım Değişiklikleri İçin Tara" IDC_SCAN_HARDWARE
48 MENUITEM "Do&nanım Ekle" IDC_ADD_HARDWARE, GRAYED
49 MENUITEM SEPARATOR
50 MENUITEM "&Husûsiyetler", IDC_PROPERTIES
51 END
52 END
53
54 #define IDS_HINT_PROPERTIES 20001
55 #define IDS_HINT_SCAN 20002
56 #define IDS_HINT_ENABLE 20003
57 #define IDS_HINT_DISABLE 20004
58 #define IDS_HINT_UPDATE 20005
59 #define IDS_HINT_UNINSTALL 20006
60
61 STRINGTABLE DISCARDABLE
62 BEGIN
63 IDS_TOOLTIP_PROPERTIES "Husûsiyetler"
64 IDS_TOOLTIP_SCAN "Donanım Değişiklikleri İçin Tara"
65 IDS_TOOLTIP_ENABLE "Etkinleştir"
66 IDS_TOOLTIP_DISABLE "Edilginleştir"
67 IDS_TOOLTIP_UPDATE "Sürücü Yazılmını Şimdikileştir"
68 IDS_TOOLTIP_UNINSTALL "Kaldır"
69 END
70
71 /* Hints */
72 STRINGTABLE DISCARDABLE
73 BEGIN
74 IDS_APPNAME "Aygıt Yöneticisi"
75 IDS_HINT_BLANK " "
76 IDS_HINT_PROPERTIES " Şimdiki seçilen için husûsiyet penceresini açar."
77 IDS_HINT_SCAN " Yeni ya da değiştirilmiş tak ve çalıştır aygıtları için tarar."
78 IDS_HINT_ENABLE " Seçili aygıtı etkinleştirir."
79 IDS_HINT_DISABLE " Seçili aygıtı edilginleştirir."
80 IDS_HINT_UPDATE " Seçili aygıt için Sürücü Yazılımını Şimdikileştir yardımcısını başlatır."
81 IDS_HINT_UNINSTALL " Seçili aygıt için sürücüyü kaldırır."
82 IDS_HINT_ADD " Bilgisayara eski (Tak ve Çalıştır olmayan) bir aygıt ekler."
83 IDS_HINT_ABOUT " Aygıt Yöneticisi üzerine."
84 IDS_HINT_EXIT " İzlenceden çıkar."
85
86 IDS_HINT_DEV_BY_TYPE " Donanım türüne göre aygıtları görüntüler."
87 IDS_HINT_DEV_BY_CONN " Bağlantıya göre aygıtları görüntüler."
88 IDS_HINT_RES_BY_TYPE " Türe göre kaynakları görüntüler."
89 IDS_HINT_RES_BY_CONN " Bağlantı türüne göre kaynakları görüntüler."
90 IDS_HINT_SHOW_HIDDEN " Eski aygıtları ve artık kurulu olmayacak aygıtları görüntüler."
91
92 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Bu pencereyi düzgülük boyutlarına döndürür."
93 IDS_HINT_SYS_MOVE " Bu pencereyi devindirir."
94 IDS_HINT_SYS_SIZE " Bu pencereyi yeniden boyutlandırır."
95 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Bu pencereyi bir simgeye küçültür."
96 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Bu pencereyi, bu görüntülüğü kaplatana dek genişletir."
97 IDS_HINT_SYS_CLOSE " Bu pencereyi kapatır."
98 END