[GETUNAME][TAPIUI]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / getuname / lang / sq-AL.rc
1 /*
2 * PROJECT: Unicode name dll
3 * FILE: dll/win32/getuname/lang/sq-AL.rc
4 * PURPOSE: Unicode Description Strings
5 * PROGRAMMERS: Baruch Rutman (peterooch at gmail dot com)
6 * TRANSLATOR: Ardit Dani (ardit.dani at gmail dor com
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
10 STRINGTABLE
11 BEGIN
12 /* Autogenerated from http://www.unicode.org/Public/UNIDATA/UnicodeData.txt */
13 0 "Pavlefshëm"
14 1 "Fillimi i kreut"
15 2 "Fillimi i tekstit"
16 3 "Mbarimi i tekstit"
17 4 "Mbarimi i transmetimit"
18 5 "Hetim"
19 6 "Falënderime"
20 7 "Zile"
21 8 "Hapësirë"
22 9 "Karaktere Tabelore"
23 10 "Linjë Furnizimi"
24 11 "Linjë Tabelore"
25 12 "Formë Furnizimi"
26 13 "Kthim Transporti"
27 14 "Nxirr Jashtë"
28 15 "Fut Brenda"
29 16 "Linjë Informacioni Arratisje"
30 17 "Kontroll Pajisje Një"
31 18 "Kontroll Pajisje Dy"
32 19 "Kontroll Pajisje Tre"
33 20 "Kontroll Pajisje Katër"
34 21 "Falënderime Negative"
35 22 "Pushim Sinkronizimi"
36 23 "Mbarimi i Bllokut Transmetimit"
37 24 "Anulo"
38 25 "Mbarim Mesatarë"
39 26 "Zëvendësim"
40 27 "Arratisje"
41 28 "Informacion Ndarës Katër"
42 29 "Informacion Ndarës Tre"
43 30 "Informacion Ndarës Dy"
44 31 "Informacion Ndarës Një"
45 32 "Hapësire"
46 33 "Pikë-çuditëse"
47 34 "Pikëpyetje"
48 35 "Shenjë Numri"
49 36 "Shenjë Dollari"
50 37 "Shenjë Përqindje"
51 38 "Simbol"
52 39 "Apostrof"
53 40 "Kllape Majtas"
54 41 "Kllape Djathtas"
55 42 "Yll"
56 43 "Shenja Plus"
57 44 "Presje"
58 45 "Vizë ndarëse-Minus"
59 46 "Pikë"
60 47 "Solidus"
61 48 "Shifër Zero"
62 49 "Shifër Një"
63 50 "Shifër Dy"
64 51 "Shifër Tre"
65 52 "Shifër Katër"
66 53 "Shifër Pesë"
67 54 "Shifër Gjashtë"
68 55 "Shifër Shtatë"
69 56 "Shifër Tetë"
70 57 "Shifër Nëntë"
71 58 "Dy Pika"
72 59 "Pikëpresje"
73 60 "Shenjë Mpakë-Se"
74 61 "Shenjë Barazimi"
75 62 "Shenjë Më-madhe Se"
76 63 "Pikëpyetje"
77 64 "Në Komercial"
78 65 "Shkronjë e Madhe Latine A"
79 66 "Shkronjë e Madhe Latine B"
80 67 "Shkronjë e Madhe Latine C"
81 68 "Shkronjë e Madhe Latine D"
82 69 "Shkronjë e Madhe Latine E"
83 70 "Shkronjë e Madhe Latine F"
84 71 "Shkronjë e Madhe Latine G"
85 72 "Shkronjë e Madhe Latine H"
86 73 "Shkronjë e Madhe Latine I"
87 74 "Shkronjë e Madhe Latine J"
88 75 "Shkronjë e Madhe Latine K"
89 76 "Shkronjë e Madhe Latine L"
90 77 "Shkronjë e Madhe Latine M"
91 78 "Shkronjë e Madhe Latine N"
92 79 "Shkronjë e Madhe Latine O"
93 80 "Shkronjë e Madhe Latine P"
94 81 "Shkronjë e Madhe Latine Q"
95 82 "Shkronjë e Madhe Latine R"
96 83 "Shkronjë e Madhe Latine S"
97 84 "Shkronjë e Madhe Latine T"
98 85 "Shkronjë e Madhe Latine U"
99 86 "Shkronjë e Madhe Latine V"
100 87 "Shkronjë e Madhe Latine W"
101 88 "Shkronjë e Madhe Latine X"
102 89 "Shkronjë e Madhe Latine Y"
103 90 "Shkronjë e Madhe Latine Z"
104 91 "Kllapë Rrumbullake Majtas"
105 92 "Rikthe Solidus"
106 93 "Kllapë Rrumbullake Djathtas"
107 94 "Theks Lakor"
108 95 "Linjë Ulët"
109 96 "Theks Rëndë"
110 97 "Shkronjë e Vogël Latine A"
111 98 "Shkronjë e Vogël Latine B"
112 99 "Shkronjë e Vogël Latine C"
113 100 "Shkronjë e Vogël Latine D"
114 101 "Shkronjë e Vogël Latine E"
115 102 "Shkronjë e Vogël Latine F"
116 103 "Shkronjë e Vogël Latine G"
117 104 "Shkronjë e Vogël Latine H"
118 105 "Shkronjë e Vogël Latine I"
119 106 "Shkronjë e Vogël Latine J"
120 107 "Shkronjë e Vogël Latine K"
121 108 "Shkronjë e Vogël Latine L"
122 109 "Shkronjë e Vogël Latine M"
123 110 "Shkronjë e Vogël Latine N"
124 111 "Shkronjë e Vogël Latine O"
125 112 "Shkronjë e Vogël Latine P"
126 113 "Shkronjë e Vogël Latine Q"
127 114 "Shkronjë e Vogël Latine R"
128 115 "Shkronjë e Vogël Latine S"
129 116 "Shkronjë e Vogël Latine T"
130 117 "Shkronjë e Vogël Latine U"
131 118 "Shkronjë e Vogël Latine V"
132 119 "Shkronjë e Vogël Latine W"
133 120 "Shkronjë e Vogël Latine X"
134 121 "Shkronjë e Vogël Latine Y"
135 122 "Shkronjë e Vogël Latine Z"
136 123 "Kllapë Dredhur Majtas"
137 124 "Linjë Vertikale"
138 125 "Kllapë Dredhur Djathtas"
139 126 "Tildë"
140 127 "Fshi"
141 130 "Pushimi Lejuar Këtu"
142 131 "Pa Pushim Këtu"
143 133 "Linja Tjetër"
144 134 "Fillimi i Zonës Përzgjedhur"
145 135 "Mbarimi i Zonës Përzgjedhur"
146 136 "Ndërto Karakterin Nxjerrës"
147 137 "Karakterin Nxjerrës Me Justifikim"
148 138 "Ndërto Linjën Karakterit"
149 139 "Linja e Pjesshme Përpara"
150 140 "Linja e Pjesshme Mbrapa"
151 141 "Rikthe Linjën Furnizuese"
152 142 "Turne Tek Dy"
153 143 "Turne Tek Tre"
154 144 "Varg Kontroll Pajisjesh"
155 145 "Përdorim Privat Një"
156 146 "Përdorim Privat Dy"
157 147 "Vendos Gjendjen Transmetimit"
158 148 "Anulo Karakteret"
159 149 "Mesazh Pritje"
160 150 "Fillimi i Zonës Ruajtur"
161 151 "Mbarimi i Zonës Ruajtur"
162 152 "Fillimi i Vargut"
163 154 "Prezantim Karakteri Tek"
164 155 "Prezantimi i Kontrollit Sekuencë"
165 156 "Përfundues Vargu"
166 157 "Komanda e Operimit të Sistemit"
167 158 "Mesazhe Fshehtësie"
168 159 "Komanda Programi Aplikimi"
169 160 "Jo-Pushim Hapësirë"
170 161 "Pikëçuditje Përmbysur"
171 162 "Shenjë Cent"
172 163 "Shenjë Pound"
173 164 "Shenjë Monedhe"
174 165 "Shenja Yen"
175 166 "Tabelë Thyer"
176 167 "Zgjedh Shenjë"
177 168 "Diaeresis"
178 169 "Shenjë Drejtë Autorit"
179 170 "Treguese Rendorë Femërorë"
180 171 "Drejtim-Majtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citati"
181 172 "Ska Shenjë"
182 173 "Vizë Ndarëse Butë"
183 174 "Shenjë Regjistruar"
184 175 "Macron"
185 176 "Shenjë Shkalle"
186 177 "Shenjë Plus-Minus"
187 178 "Indeks i Sipërm Dy"
188 179 "Indeks i Sipërm Tre"
189 180 "Theks i Mprehtë"
190 181 "Shenjë Micro"
191 182 "Shenjë Pilcrow"
192 183 "Pikë Mesit"
193 184 "Cedilla"
194 185 "Indeks i Sipërm Një"
195 186 "Tregues Rendor Mashkullor"
196 187 "Drejtim-Djathtas Kënd Dyfishtë Shenjë Citat"
197 188 "Pjesa Një Tremujori Vulgare"
198 189 "Gjysma Pjesës Vulgare"
199 190 "Pjesa e Treçerekut Vulgare"
200 191 "Pikëpyetje Përmbysur"
201 192 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rëndë"
202 193 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Mprehtë"
203 194 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Theks-lakor"
204 195 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Tildë"
205 196 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis"
206 197 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi"
207 198 "Shkronjë e Madhe Latine Ae"
208 199 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Cedilla"
209 200 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Rëndë"
210 201 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Mprehtë"
211 202 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Theks-lakor"
212 203 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Diaeresis"
213 204 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Rëndë"
214 205 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Mprehtë"
215 206 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Theks-lakor"
216 207 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Diaeresis"
217 208 "Shkronjë e Madhe Latine Eth"
218 209 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Tildë"
219 210 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Rëndë"
220 211 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mprehtë"
221 212 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Theks-lakor"
222 213 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë"
223 214 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis"
224 215 "Shenjë Shumëzimi"
225 216 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje"
226 217 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rëndë"
227 218 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Mprehtë"
228 219 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Theks-lakor"
229 220 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis"
230 221 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Mprehtë"
231 222 "Shkronjë e Madhe Latine Gjemb"
232 223 "Shkronjë e Vogël Latine Fortë S"
233 224 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rëndë"
234 225 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Mprehtë"
235 226 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Theks-lakor"
236 227 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Tildë"
237 228 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis"
238 229 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi"
239 230 "Shkronjë e Vogël Latine Ae"
240 231 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Cedilla"
241 232 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Rëndë"
242 233 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Mprehtë"
243 234 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Theks-lakor"
244 235 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Diaeresis"
245 236 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Rëndë"
246 237 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Mprehtë"
247 238 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Theks-lakor"
248 239 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Diaeresis"
249 240 "Shkronjë e Vogël Latine Eth"
250 241 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Tildë"
251 242 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Rëndë"
252 243 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Mprehtë"
253 244 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Theks-lakor"
254 245 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë"
255 246 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis"
256 247 "Shenjë Pjestimi"
257 248 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje"
258 249 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rëndë"
259 250 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Mprehtë"
260 251 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Theks-lakor"
261 252 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis"
262 253 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Mprehtë"
263 254 "Shkronjë e Vogël Latine Gjemb"
264 255 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Diaeresis"
265 256 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Macron"
266 257 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Macron"
267 258 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Breve"
268 259 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Breve"
269 260 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Ogonek"
270 261 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Ogonek"
271 262 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Mprehtë"
272 263 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Mprehtë"
273 264 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Theks-lakor"
274 265 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Theks-lakor"
275 266 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Pikë Mbi"
276 267 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Pikë Mbi"
277 268 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Caron"
278 269 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Caron"
279 270 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Caron"
280 271 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Caron"
281 272 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Goditje"
282 273 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Goditje"
283 274 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Macron"
284 275 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Macron"
285 276 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Breve"
286 277 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Breve"
287 278 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Pikë Mbi"
288 279 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Pikë Mbi"
289 280 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Ogonek"
290 281 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Ogonek"
291 282 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Caron"
292 283 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Caron"
293 284 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Theks-lakor"
294 285 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Theks-lakor"
295 286 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Breve"
296 287 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Breve"
297 288 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Pikë Mbi"
298 289 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Pikë Mbi"
299 290 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Cedilla"
300 291 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Cedilla"
301 292 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Theks-lakor"
302 293 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Theks-lakor"
303 294 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Goditje"
304 295 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Goditje"
305 296 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Tildë"
306 297 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Tildë"
307 298 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Macron"
308 299 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Macron"
309 300 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Breve"
310 301 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Breve"
311 302 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Ogonek"
312 303 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Ogonek"
313 304 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Pikë Mbi"
314 305 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë I"
315 306 "Shkronjë e Madhe Latine Ij"
316 307 "Shkronjë e Vogël Latine Ij"
317 308 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Theks-lakor"
318 309 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Theks-lakor"
319 310 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Cedilla"
320 311 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Cedilla"
321 312 "Shkronjë e Vogël Latine Kra"
322 313 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Mprehtë"
323 314 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mprehtë"
324 315 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Cedilla"
325 316 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Cedilla"
326 317 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Caron"
327 318 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Caron"
328 319 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Pike Mesi"
329 320 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Pikë Mesi"
330 321 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Goditje"
331 322 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Goditje"
332 323 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Mprehtë"
333 324 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Mprehtë"
334 325 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Cedilla"
335 326 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Cedilla"
336 327 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Caron"
337 328 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Caron"
338 329 "Shkronjë e Vogël Latine N Paraprihet nga apostrof"
339 330 "Shkronjë e Madhe Latine Eng"
340 331 "Shkronjë e Vogël Latine Eng"
341 332 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Macron"
342 333 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Macron"
343 334 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Breve"
344 335 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Breve"
345 336 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dy Mprehtë"
346 337 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dy Mprehtë"
347 338 "Bashkim Shkronje Madhe Latine Oe"
348 339 "Bashkim Shkronje Vogël Latine Oe"
349 340 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Mprehtë"
350 341 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Mprehtë"
351 342 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Cedilla"
352 343 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Cedilla"
353 344 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Caron"
354 345 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Caron"
355 346 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Mprehtë"
356 347 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Mprehtë"
357 348 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Theks-lakor"
358 349 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Theks-lakor"
359 350 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Cedilla"
360 351 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Cedilla"
361 352 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Caron"
362 353 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Caron"
363 354 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Cedilla"
364 355 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Cedilla"
365 356 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Caron"
366 357 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Caron"
367 358 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Goditje"
368 359 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Goditje"
369 360 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Tildë"
370 361 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Tildë"
371 362 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Macron"
372 363 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Macron"
373 364 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Breve"
374 365 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Breve"
375 366 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Rreth Mbi"
376 367 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Rreth Mbi"
377 368 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dy Mprehtë"
378 369 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dy Mprehtë"
379 370 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Ogonek"
380 371 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Ogonek"
381 372 "Shkronjë e Madhe Latine W Me Theks-lakor"
382 373 "Shkronjë e Vogël Latine W Me Theks-lakor"
383 374 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Theks-lakor"
384 375 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Theks-lakor"
385 376 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Diaeresis"
386 377 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Mprehtë"
387 378 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Mprehtë"
388 379 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Pikë Mbi"
389 380 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Pikë Mbi"
390 381 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Caron"
391 382 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Caron"
392 383 "Shkronjë e Vogël Latine Gjatë S"
393 384 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Goditje"
394 385 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Kapje"
395 386 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Bar-lart"
396 387 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Bar-lart"
397 388 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Gjashtë"
398 389 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Gjashtë"
399 390 "Shkronjë e Madhe Latine Hap O"
400 391 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Kapje"
401 392 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Kapje"
402 393 "Shkronjë e Madhe Latine Afrikan D"
403 394 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Kapje"
404 395 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Bar-lart"
405 396 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bar-lart"
406 397 "Shkronjë e Vogël Latine Ktheu Delta"
407 398 "Shkronjë e Madhe Latine Kundërt E"
408 399 "Shkronjë e Madhe Latine Schwa"
409 400 "Shkronjë e Madhe Latine Hap E"
410 401 "Shkronjë e Madhe Latine F Me Kapje"
411 402 "Shkronjë e Vogël Latine F Me Kapje"
412 403 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Kapje"
413 404 "Shkronjë e Madhe Latine Gama"
414 405 "Shkronjë e Vogël Latine Hv"
415 406 "Shkronjë e Madhe Latine Iota"
416 407 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Goditje"
417 408 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Kapje"
418 409 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Kapje"
419 410 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Bar"
420 411 "Shkronjë e Vogël Latine Lambda Me Goditje"
421 412 "Shkronjë e Madhe Latine Ktheu M"
422 413 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Majtas Kapje"
423 414 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Këmbë Gjatësi Djathtas"
424 415 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Mesit Tildë"
425 416 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Bri"
426 417 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Bri"
427 418 "Shkronjë e Madhe Latine Oi"
428 419 "Shkronjë e Vogël Latine Oi"
429 420 "Shkronjë e Madhe Latine P Me Kapje"
430 421 "Shkronjë e Vogël Latine P Me Kapje"
431 422 "Latine Shkronjë Yr"
432 423 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Dy"
433 424 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Dy"
434 425 "Shkronjë e Madhe Latine Esh"
435 426 "Latin Shkronjë Kundërt Esh lak"
436 427 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Palatal Kapje"
437 428 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje"
438 429 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kapje"
439 430 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Kapje Retroflex"
440 431 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Bri"
441 432 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Bri"
442 433 "Shkronjë e Madhe Latine Upsilon"
443 434 "Shkronjë e Madhe Latine V Me Kapje"
444 435 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Kapje"
445 436 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Kapje"
446 437 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Goditje"
447 438 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Goditje"
448 439 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh"
449 440 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Kundërt"
450 441 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Kundërt"
451 442 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Bisht"
452 443 "Latine Shkronjë Dy Me Goditje"
453 444 "Shkronjë e Madhe Latine Tone Pesë"
454 445 "Shkronjë e Vogël Latine Tone Pesë"
455 446 "Latine Shkronjë Përmbys Glottal Ndalo Me Goditje"
456 447 "Latine Shkronjë Wynn"
457 448 "Latine Shkronjë Dental Kliko"
458 449 "Latine Shkronjë Lateral Kliko"
459 450 "Latine Shkronjë Alveolar Kliko"
460 451 "Latine Shkronjë Retroflex Kliko"
461 452 "Shkronjë e Madhe Latine Dz Me Caron"
462 453 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z Me Caron"
463 454 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Me Caron"
464 455 "Shkronjë e Madhe Latine Lj"
465 456 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Shkronjë e Vogël J"
466 457 "Shkronjë e Vogël Latine Lj"
467 458 "Shkronjë e Madhe Latine Nj"
468 459 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Shkronjë e Vogël J"
469 460 "Shkronjë e Vogël Latine Nj"
470 461 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Caron"
471 462 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Caron"
472 463 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Caron"
473 464 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Caron"
474 465 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Caron"
475 466 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Caron"
476 467 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Caron"
477 468 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Caron"
478 469 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
479 470 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Macron"
480 471 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
481 472 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Mprehtë"
482 473 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
483 474 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Caron"
484 475 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
485 476 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Diaeresis dhe Rëndë"
486 477 "Shkronjë e Vogël Latine kthyer E"
487 478 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
488 479 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Diaeresis dhe Macron"
489 480 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
490 481 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi dhe Macron"
491 482 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Macron"
492 483 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Macron"
493 484 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Goditje"
494 485 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Goditje"
495 486 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Caron"
496 487 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Caron"
497 488 "Shkronjë e Madhe Latine K Me Caron"
498 489 "Shkronjë e Vogël Latine K Me Caron"
499 490 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek"
500 491 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek"
501 492 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Ogonek dhe Macron"
502 493 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Ogonek dhe Macron"
503 494 "Shkronjë e Madhe Latine Ezh Me Caron"
504 495 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Caron"
505 496 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Caron"
506 497 "Shkronjë e Madhe Latine Dz"
507 498 "Shkronjë e Madhe Latine D Me Shkronjë e Vogël Z"
508 499 "Shkronjë e Vogël Latine Dz"
509 500 "Shkronjë e Madhe Latine G Me Mprehtë"
510 501 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Mprehtë"
511 502 "Shkronjë e Madhe Latine Hwair"
512 503 "Shkronjë e Madhe Latine Wynn"
513 504 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Rëndë"
514 505 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Rëndë"
515 506 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
516 507 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Rreth Mbi dhe Mprehtë"
517 508 "Shkronjë e Madhe Latine Ae Me Mprehtë"
518 509 "Shkronjë e Vogël Latine Ae Me Mprehtë"
519 510 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
520 511 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Goditje dhe Mprehtë"
521 512 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Dyshe Rëndë"
522 513 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Dyshe Rëndë"
523 514 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Përmbysur Breve"
524 515 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Përmbysur Breve"
525 516 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Dyshe Rëndë"
526 517 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Dyshe Rëndë"
527 518 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Përmbysur Breve"
528 519 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Përmbysur Breve"
529 520 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Dyshe Rëndë"
530 521 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Dyshe Rëndë"
531 522 "Shkronjë e Madhe Latine I Me Përmbysur Breve"
532 523 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Përmbysur Breve"
533 524 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Dyshe Rëndë"
534 525 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Dyshe Rëndë"
535 526 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Përmbysur Breve"
536 527 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Përmbysur Breve"
537 528 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Dyshe Rëndë"
538 529 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Dyshe Rëndë"
539 530 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Përmbysur Breve"
540 531 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Përmbysur Breve"
541 532 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Dyshe Rëndë"
542 533 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Dyshe Rëndë"
543 534 "Shkronjë e Madhe Latine U Me Përmbysur Breve"
544 535 "Shkronjë e Vogël Latine U Me Përmbysur Breve"
545 536 "Shkronjë e Madhe Latine S Me Presje Poshtë"
546 537 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Presje Poshtë"
547 538 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Presje Poshtë"
548 539 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Presje Poshtë"
549 540 "Shkronjë e Madhe Latine Yogh"
550 541 "Shkronjë e Vogël Latine Yogh"
551 542 "Shkronjë e Madhe Latine H Me Caron"
552 543 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Caron"
553 544 "Shkronjë e Madhe Latine N Me Këmb Gjatësi Majtas"
554 545 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kaçurel"
555 546 "Shkronjë e Madhe Latine Ou"
556 547 "Shkronjë e Vogël Latine Ou"
557 548 "Shkronjë e Madhe Latine Z Me Kapje"
558 549 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje"
559 550 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Pikë Mbi"
560 551 "Shkronjë e Vogël Latine A Me Pikë Mbi"
561 552 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Cedilla"
562 553 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Cedilla"
563 554 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
564 555 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Diaeresis dhe Macron"
565 556 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Tildë dhe Macron"
566 557 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Tildë dhe Macron"
567 558 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi"
568 559 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi"
569 560 "Shkronjë e Madhe Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
570 561 "Shkronjë e Vogël Latine O Me Pikë Mbi dhe Macron"
571 562 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Macron"
572 563 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Macron"
573 564 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Kaçurel"
574 565 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Kaçurel"
575 566 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Kaçurel"
576 567 "Shkronjë e Vogël Latine Pa=Pikë J"
577 568 "Shkronjë e Vogël Latine Db Dyshkronjësh"
578 569 "Shkronjë e Vogël Latine Qp Dyshkronjësh"
579 570 "Shkronjë e Madhe Latine A Me Goditje"
580 571 "Shkronjë e Madhe Latine C Me Goditje"
581 572 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Goditje"
582 573 "Shkronjë e Madhe Latine L Me Bar"
583 574 "Shkronjë e Madhe Latine T Me Diagonal Goditje"
584 575 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Swash Bisht"
585 576 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Swash Bisht"
586 577 "Shkronjë e Madhe Latine Glottal Ndalo"
587 578 "Shkronjë e Vogël Latine Glottal Ndalo"
588 579 "Shkronjë e Madhe Latine B Me Goditje"
589 580 "Shkronjë e Madhe Latine U Bar"
590 581 "Shkronjë e Madhe Latine Kthyer V"
591 582 "Shkronjë e Madhe Latine E Me Goditje"
592 583 "Shkronjë e Vogël Latine E Me Goditje"
593 584 "Shkronjë e Madhe Latine J Me Goditje"
594 585 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Goditje"
595 586 "Shkronjë e Madhe Latine e Vogël Q Me Kapje Bisht"
596 587 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje Bisht"
597 588 "Shkronjë e Madhe Latine R Me Goditje"
598 589 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Goditje"
599 590 "Shkronjë e Madhe Latine Y Me Goditje"
600 591 "Shkronjë e Vogël Latine Y Me Goditje"
601 592 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer A"
602 593 "Shkronjë e Vogël Latine Alfa"
603 594 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Alfa"
604 595 "Shkronjë e Vogël Latine B Me Kapje"
605 596 "Shkronjë e Vogël Latine Hap O"
606 597 "Shkronjë e Vogël Latine C Me Përdridhje"
607 598 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Bisht"
608 599 "Shkronjë e Vogël Latine D Me Kapje"
609 600 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt E"
610 601 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa"
611 602 "Shkronjë e Vogël Latine Schwa Me Kapje"
612 603 "Shkronjë e Vogël Latine Hap E"
613 604 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E"
614 605 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt Hap E Me Kapje"
615 606 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Kundërt Hap E"
616 607 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje"
617 608 "Shkronjë e Vogël Latine G Me Kapje"
618 609 "Shkronjë e Vogël Latine Dorëshkrim G"
619 610 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G"
620 611 "Shkronjë e Vogël Latine Gama"
621 612 "Shkronjë e Vogël Latine Rams Bri"
622 613 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H"
623 614 "Shkronjë e Vogël Latine H Me Kapje"
624 615 "Shkronjë e Vogël Latine Heng Me Kapje"
625 616 "Shkronjë e Vogël Latine I Me Goditje"
626 617 "Shkronjë e Vogël Latine Iota"
627 618 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe I"
628 619 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Mesit Tildë"
629 620 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Belt"
630 621 "Shkronjë e Vogël Latine L Me Retroflex Kapje"
631 622 "Shkronjë e Vogël Latine Lezh"
632 623 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M"
633 624 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer M Me Gjatë Këmbë"
634 625 "Shkronjë e Vogël Latine M Me Kapje"
635 626 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Majtë Kapje"
636 627 "Shkronjë e Vogël Latine N Me Retroflex Kapje"
637 628 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe N"
638 629 "Shkronjë e Vogël Latine Mbrojtur O"
639 630 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Oe"
640 631 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Omega"
641 632 "Shkronjë e Vogël Latine Phi"
642 633 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R"
643 634 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Gjatë Këmbë"
644 635 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer R Me Kapje"
645 636 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Gjatë Këmbë"
646 637 "Shkronjë e Vogël Latine R Me Bisht"
647 638 "Shkronjë e Vogël Latine R Me FishKapje"
648 639 "Shkronjë e Vogël Latine Kundërt R Me FishKapje"
649 640 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe R"
650 641 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
651 642 "Shkronjë e Vogël Latine S Me Kapje"
652 643 "Shkronjë e Vogël Latine Esh"
653 644 "Shkronjë e Vogël Latine Pa-Pikë J Me Goditje dhe Kapje"
654 645 "Shkronjë e Vogël Latine Mbledhje Kundërt Esh"
655 646 "Shkronjë e Vogël Latine Esh Me Përdredhje"
656 647 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer T"
657 648 "Shkronjë e Vogël Latine T Me Retroflex Kapje"
658 649 "Shkronjë e Vogël Latine U Bar"
659 650 "Shkronjë e Vogël Latine Upsilon"
660 651 "Shkronjë e Vogël Latine V Me Kapje"
661 652 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer V"
662 653 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer W"
663 654 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer Y"
664 655 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe Y"
665 656 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Kapje Retroflex"
666 657 "Shkronjë e Vogël Latine Z Me Përdredhje"
667 658 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh"
668 659 "Shkronjë e Vogël Latine Ezh Me Përdredhje"
669 660 "Latin Shkronjë Glottal Stop"
670 661 "Latin Shkronjë Pharyngeal Voiced Fricative"
671 662 "Latin Shkronjë Kthyer Glottal Stop"
672 663 "Latin Shkronjë Zgjatur C"
673 664 "Latin Shkronjë Bilabial Kliko"
674 665 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe B"
675 666 "Shkronjë e Vogël Latine Mbyllur Hap E"
676 667 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe G Me Kapje"
677 668 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe H"
678 669 "Shkronjë e Vogël Latine J Me Mbyllur-Bisht"
679 670 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer K"
680 671 "Latin Shkronjë e Vogël e Madhe L"
681 672 "Shkronjë e Vogël Latine Q Me Kapje"
682 673 "Latin Shkronjë Glottal Stop Me Goditje"
683 674 "Latin Shkronjë Kundërt Glottal Stop Me Goditje"
684 675 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh"
685 676 "Shkronjë e Vogël Latine Dezh Dyshkronjësh"
686 677 "Shkronjë e Vogël Latine Dz Dyshkronjësh Me Përdredhje"
687 678 "Shkronjë e Vogël Latine Ts Dyshkronjësh"
688 679 "Shkronjë e Vogël Latine Tesh Dyshkronjësh"
689 680 "Shkronjë e Vogël Latine Tc Dyshkronjësh Me Përdredhje"
690 681 "Shkronjë e Vogël Latine Feng Dyshkronjësh"
691 682 "Shkronjë e Vogël Latine Ls Dyshkronjësh"
692 683 "Shkronjë e Vogël Latine Lz Dyshkronjësh"
693 684 "Latin Shkronjë Bilabial me Perkusion"
694 685 "Latin Shkronjë Bidental me Perkusion"
695 686 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me Grep Peshkimi"
696 687 "Shkronjë e Vogël Latine Kthyer H Me FishKapje dhe Bisht"
697 688 "Modifiko Shkronjë e Vogël H"
698 689 "Modifiko Shkronjë e Vogël H Me Kapje"
699 690 "Modifiko Shkronjë e Vogël J"
700 691 "Modifiko Shkronjë e Vogël R"
701 692 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R"
702 693 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kthyer R Me Kapje"
703 694 "Modifiko Shkronjë e Vogël e Madhe Kthyer R"
704 695 "Modifiko Shkronjë e Vogël W"
705 696 "Modifiko Shkronjë e Vogël Y"
706 697 "Modifiko Shkronjë Prime"
707 698 "Modifiko Shkronjë Dyshe Prime"
708 699 "Modifiko Shkronjë Kthyer Presje"
709 700 "Modifiko Shkronjë Apostrof"
710 701 "Modifiko Shkronjë Kundërt Presje"
711 702 "Modifiko Shkronjë Djathtë Gjysmë Rreth"
712 703 "Modifiko Shkronjë Majtë Gjysmë Rreth"
713 704 "Modifiko Shkronjë Glottal Stop"
714 705 "Modifiko Shkronjë Kundërt Glottal Stop"
715 706 "Modifiko Shkronjë Majtë kokë-Shigjete"
716 707 "Modifiko Shkronjë Djathtë kokë-Shigjete"
717 708 "Modifiko Shkronjë Lart kokë-Shigjete"
718 709 "Modifiko Shkronjë Poshtë kokë-Shigjete"
719 710 "Modifiko Shkronjë Theks-lakor Theks"
720 711 "Caron"
721 712 "Modifiko Shkronjë Vertikale Linjë"
722 713 "Modifiko Shkronjë Macron"
723 714 "Modifiko Shkronjë Theks i Mprehtë"
724 715 "Modifiko Shkronjë Rëndë Theks"
725 716 "Modifiko Shkronjë Ulët Vertikale Linjë"
726 717 "Modifiko Shkronjë Ulët Macron"
727 718 "Modifiko Shkronjë Ulët Rëndë Theks"
728 719 "Modifiko Shkronjë Ulët Theks i Mprehtë"
729 720 "Modifiko Shkronjë Trekëndësh Dy pika"
730 721 "Modifiko Shkronjë Gjysmë Trekëndësh Dy Pika"
731 722 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Djathtë Gjysmë Rreth"
732 723 "Modifiko Shkronjë Në Qendër Majtë Gjysmë Rreth"
733 724 "Modifiko Shkronjë Lart Litar"
734 725 "Modifiko Shkronjë Poshtë Litar"
735 726 "Modifiko Shkronjë Plus Shenjë"
736 727 "Modifiko Shkronjë Minus Shenjë"
737 728 "Breve"
738 729 "Pikë Mbi"
739 730 "Rreth Mbi"
740 731 "Ogonek"
741 732 "e Vogël Tildë"
742 733 "Dyshe Theks i Mprehtë"
743 734 "Modifiko Shkronjë Rhotic Kapje"
744 735 "Modifiko Shkronjë Kryq Theks"
745 736 "Modifiko Shkronjë e Vogël Gamma"
746 737 "Modifiko Shkronjë e Vogël L"
747 738 "Modifiko Shkronjë e Vogël S"
748 739 "Modifiko Shkronjë e Vogël X"
749 740 "Modifiko Shkronjë e Vogël Kundërt Glottal Stop"
750 741 "Modifiko Shkronjë Shumë-Lart Tone Bar"
751 742 "Modifiko Shkronjë Lart Tone Bar"
752 743 "Modifiko Shkronjë Mesatar Tone Bar"
753 744 "Modifiko Shkronjë Ulët Tone Bar"
754 745 "Modifiko Shkronjë Shumë-Ulët Tone Bar"
755 746 "Modifiko Shkronjë Yin Nisen Tone Shenjë"
756 747 "Modifiko Shkronjë Yang Nisen Tone Shenjë"
757 748 "Modifiko Shkronjë Shprehur"
758 749 "Modifiko Shkronjë Pa-Ajrim"
759 750 "Modifiko Shkronjë Dyshe Apostrof"
760 751 "Modifiko Shkronjë Ulët Poshtë kokë-Shigjete"
761 752 "Modifiko Shkronjë Ulët Lart kokë-Shigjete"
762 753 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë kokë-Shigjete"
763 754 "Modifiko Shkronjë Ulët Djathtë kokë-Shigjete"
764 755 "Modifiko Shkronjë Ulët Rreth"
765 756 "Modifiko Shkronjë Mesit Rëndë Theks"
766 757 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Rëndë Theks"
767 758 "Modifiko Shkronjë Mesit Dyshe Theks i Mprehtë"
768 759 "Modifiko Shkronjë Ulët Tildë"
769 760 "Modifiko Shkronjë Ngritur Dy Pika"
770 761 "Modifiko Shkronjë Filloj Lart Tone"
771 762 "Modifiko Shkronjë End Lart Tone"
772 763 "Modifiko Shkronjë Filloj Ulët Tone"
773 764 "Modifiko Shkronjë End Ulët Tone"
774 765 "Modifiko Shkronjë Shelf"
775 766 "Modifiko Shkronjë Hap Shelf"
776 767 "Modifiko Shkronjë Ulët Majtë Shigjetë"
777 768 "Kombinuar Rëndë Theks"
778 769 "Kombinuar Theks i Mprehtë"
779 770 "Kombinuar Theks-lakor Theks"
780 771 "Kombinuar Tildë"
781 772 "Kombinuar Macron"
782 773 "Kombinuar Mbilinjë"
783 774 "Kombinuar Breve"
784 775 "Kombinuar Pikë Mbi"
785 776 "Kombinuar Diaeresis"
786 777 "Kombinuar Kapje Lart"
787 778 "Kombinuar Rreth Mbi"
788 779 "Kombinuar Dyshe Theks i Mprehtë"
789 780 "Kombinuar Caron"
790 781 "Kombinuar Vertikale Linjë Lart"
791 782 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Lart"
792 783 "Kombinuar Dyshe Rëndë Theks"
793 784 "Kombinuar Candrabindu"
794 785 "Kombinuar Kthyer Breve"
795 786 "Kombinuar Kthyer Presje Lart"
796 787 "Kombinuar Presje Lart"
797 788 "Kombinuar Kundërt Presje Lart"
798 789 "Kombinuar Presje Lart Djathtë"
799 790 "Kombinuar Rëndë Theks Poshtë"
800 791 "Kombinuar Theks i Mprehtë Poshtë"
801 792 "Kombinuar Majtë Litar Poshtë"
802 793 "Kombinuar Djathtë Litar Poshtë"
803 794 "Kombinuar Majtë Kënd Lart"
804 795 "Kombinuar Bri"
805 796 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Poshtë"
806 797 "Kombinuar Lart Litar Poshtë"
807 798 "Kombinuar Poshtë Litar Poshtë"
808 799 "Kombinuar Plus Shenjë Poshtë"
809 800 "Kombinuar Minus Shenjë Poshtë"
810 801 "Kombinuar Zbutur Kapje Poshtë"
811 802 "Kombinuar Retroflex Kapje Poshtë"
812 803 "Kombinuar Pikë Poshtë"
813 804 "Kombinuar Diaeresis Poshtë"
814 805 "Kombinuar Rreth Poshtë"
815 806 "Kombinuar Presje Poshtë"
816 807 "Kombinuar Cedilla"
817 808 "Kombinuar Ogonek"
818 809 "Kombinuar Vertikale Linjë Poshtë"
819 810 "Kombinuar Urë Poshtë"
820 811 "Kombinuar Kthyer Dyshe Hark Poshtë"
821 812 "Kombinuar Caron Poshtë"
822 813 "Kombinuar Theks-lakor Theks Poshtë"
823 814 "Kombinuar Breve Poshtë"
824 815 "Kombinuar Kthyer Breve Poshtë"
825 816 "Kombinuar Tildë Poshtë"
826 817 "Kombinuar Macron Poshtë"
827 818 "Kombinuar Ulët Linjë"
828 819 "Kombinuar Dyshe Ulët Linjë"
829 820 "Kombinuar Tildë Mbulim"
830 821 "Kombinuar Shkurtër Goditje Mbulim"
831 822 "Kombinuar Gjatë Goditje Mbulim"
832 823 "Kombinuar Shkurtër Solidus Mbulim"
833 824 "Kombinuar Gjatë Solidus Mbulim"
834 825 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Poshtë"
835 826 "Kombinuar Kthyer Urë Poshtë"
836 827 "Kombinuar Katror Poshtë"
837 828 "Kombinuar Pulëbardha Poshtë"
838 829 "Kombinuar X Lart"
839 830 "Kombinuar Vertikale Tildë"
840 831 "Kombinuar Dyshe Mbilinjë"
841 832 "Kombinuar Rëndë Tone Shenjë"
842 833 "Kombinuar Mprehtë Tone Shenjë"
843 834 "Kombinuar Greke Perispomeni"
844 835 "Kombinuar Greke Koronis"
845 836 "Kombinuar Greke Dialytika Tonos"
846 837 "Kombinuar Greke Ypogegrammeni"
847 838 "Kombinuar Urë Lart"
848 839 "Kombinuar Barabartë Shenjë Poshtë"
849 840 "Kombinuar Dyshe Vertikale Linjë Poshtë"
850 841 "Kombinuar Majtë Kënd Poshtë"
851 842 "Kombinuar Jo Tildë Lart"
852 843 "Kombinuar Homothetic Lart"
853 844 "Kombinuar Pothuajse e Barabartë Me Lart"
854 845 "Kombinuar Majtas Djathtas Shigjetë Poshtë"
855 846 "Kombinuar Përpjetë Shigjetë Poshtë"
856 847 "Kombinuar Grapheme Joiner"
857 848 "Kombinuar Djathtë Shigjetëhead Lart"
858 849 "Kombinuar Majtë Gjysmë Rreth Mbi"
859 850 "Kombinuar Fermata"
860 851 "Kombinuar X Poshtë"
861 852 "Kombinuar Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
862 853 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
863 854 "Kombinuar Djathtë kokë-Shigjete dhe Lart kokë-Shigjete Poshtë"
864 855 "Kombinuar Djathtë Gjysmë Rreth Mbi"
865 856 "Kombinuar Pikë Mbi Djathtë"
866 857 "Kombinuar Yllë Poshtë"
867 858 "Kombinuar Dyshe Rreth Poshtë"
868 859 "Kombinuar Zigzag Lart"
869 860 "Kombinuar Dyshe Breve Poshtë"
870 861 "Kombinuar Dyshe Breve"
871 862 "Kombinuar Dyshe Macron"
872 863 "Kombinuar Dyshe Macron Poshtë"
873 864 "Kombinuar Dyshe Tildë"
874 865 "Kombinuar Dyshe Kthyer Breve"
875 866 "Kombinuar Dyshe Djathtas Shigjetë Poshtë"
876 867 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine A"
877 868 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine E"
878 869 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine I"
879 870 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine O"
880 871 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine U"
881 872 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine C"
882 873 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine D"
883 874 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine H"
884 875 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine M"
885 876 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine R"
886 877 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine T"
887 878 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine V"
888 879 "Kombinuar Shkronjë e Vogël Latine X"
889 880 "Greke Shkronjë e Madhe Heta"
890 881 "Greke Shkronjë e Vogël Heta"
891 882 "Greke Shkronjë e Madhe Archaic Sampi"
892 883 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Sampi"
893 884 "Greke Numëror Shenjë"
894 885 "Greke Më e'ulët Numërore Shenjë"
895 886 "Greke Shkronjë e Madhe Pamphylian Digamma"
896 887 "Greke Shkronjë e Vogël Pamphylian Digamma"
897 890 "Greke Ypogegrammeni"
898 891 "Greke e Vogël Kundërt Lunate Sigma Simbol"
899 892 "Greke e Vogël Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
900 893 "Greke e Vogël Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
901 894 "Greke Pyetje Shenjë"
902 900 "Greke Tonos"
903 901 "Greke Dialytika Tonos"
904 902 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha Me Tonos"
905 903 "Greke Ano Teleia"
906 904 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon Me Tonos"
907 905 "Greke Shkronjë e Madhe Eta Me Tonos"
908 906 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Tonos"
909 908 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron Me Tonos"
910 910 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Tonos"
911 911 "Greke Shkronjë e Madhe Omega Me Tonos"
912 912 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika dhe Tonos"
913 913 "Greke Shkronjë e Madhe Alpha"
914 914 "Greke Shkronjë e Madhe Beta"
915 915 "Greke Shkronjë e Madhe Gamma"
916 916 "Greke Shkronjë e Madhe Delta"
917 917 "Greke Shkronjë e Madhe Epsilon"
918 918 "Greke Shkronjë e Madhe Zeta"
919 919 "Greke Shkronjë e Madhe Eta"
920 920 "Greke Shkronjë e Madhe Theta"
921 921 "Greke Shkronjë e Madhe Iota"
922 922 "Greke Shkronjë e Madhe Kappa"
923 923 "Greke Shkronjë e Madhe Lamda"
924 924 "Greke Shkronjë e Madhe Mu"
925 925 "Greke Shkronjë e Madhe Nu"
926 926 "Greke Shkronjë e Madhe Xi"
927 927 "Greke Shkronjë e Madhe Omicron"
928 928 "Greke Shkronjë e Madhe Pi"
929 929 "Greke Shkronjë e Madhe Rho"
930 931 "Greke Shkronjë e Madhe Sigma"
931 932 "Greke Shkronjë e Madhe Tau"
932 933 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon"
933 934 "Greke Shkronjë e Madhe Phi"
934 935 "Greke Shkronjë e Madhe Chi"
935 936 "Greke Shkronjë e Madhe Psi"
936 937 "Greke Shkronjë e Madhe Omega"
937 938 "Greke Shkronjë e Madhe Iota Me Dialytika"
938 939 "Greke Shkronjë e Madhe Upsilon Me Dialytika"
939 940 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha Me Tonos"
940 941 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon Me Tonos"
941 942 "Greke Shkronjë e Vogël Eta Me Tonos"
942 943 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Tonos"
943 944 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika dhe Tonos"
944 945 "Greke Shkronjë e Vogël Alpha"
945 946 "Greke Shkronjë e Vogël Beta"
946 947 "Greke Shkronjë e Vogël Gamma"
947 948 "Greke Shkronjë e Vogël Delta"
948 949 "Greke Shkronjë e Vogël Epsilon"
949 950 "Greke Shkronjë e Vogël Zeta"
950 951 "Greke Shkronjë e Vogël Eta"
951 952 "Greke Shkronjë e Vogël Theta"
952 953 "Greke Shkronjë e Vogël Iota"
953 954 "Greke Shkronjë e Vogël Kappa"
954 955 "Greke Shkronjë e Vogël Lamda"
955 956 "Greke Shkronjë e Vogël Mu"
956 957 "Greke Shkronjë e Vogël Nu"
957 958 "Greke Shkronjë e Vogël Xi"
958 959 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron"
959 960 "Greke Shkronjë e Vogël Pi"
960 961 "Greke Shkronjë e Vogël Rho"
961 962 "Greke Shkronjë e Vogël Përfundimtare Sigma"
962 963 "Greke Shkronjë e Vogël Sigma"
963 964 "Greke Shkronjë e Vogël Tau"
964 965 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon"
965 966 "Greke Shkronjë e Vogël Phi"
966 967 "Greke Shkronjë e Vogël Chi"
967 968 "Greke Shkronjë e Vogël Psi"
968 969 "Greke Shkronjë e Vogël Omega"
969 970 "Greke Shkronjë e Vogël Iota Me Dialytika"
970 971 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Dialytika"
971 972 "Greke Shkronjë e Vogël Omicron Me Tonos"
972 973 "Greke Shkronjë e Vogël Upsilon Me Tonos"
973 974 "Greke Shkronjë e Vogël Omega Me Tonos"
974 975 "Greke e Madhe Kai Simbol"
975 976 "Greke Beta Simbol"
976 977 "Greke Theta Simbol"
977 978 "Greke Upsilon Me Kapje Simbol"
978 979 "Greke Upsilon Me Mprehtë dhe Kapje Simbol"
979 980 "Greke Upsilon Me Diaeresis dhe Kapje Simbol"
980 981 "Greke Phi Simbol"
981 982 "Greke Pi Simbol"
982 983 "Greke Kai Simbol"
983 984 "Greke Shkronjë Archaic Koppa"
984 985 "Greke Shkronjë e Vogël Archaic Koppa"
985 986 "Greke Shkronjë Stigma"
986 987 "Greke Shkronjë e Vogël Stigma"
987 988 "Greke Shkronjë Digamma"
988 989 "Greke Shkronjë e Vogël Digamma"
989 990 "Greke Shkronjë Koppa"
990 991 "Greke Shkronjë e Vogël Koppa"
991 992 "Greke Shkronjë Sampi"
992 993 "Greke Shkronjë e Vogël Sampi"
993 994 "Coptic Shkronjë e Madhe Shei"
994 995 "Coptic Shkronjë e Vogël Shei"
995 996 "Coptic Shkronjë e Madhe Fei"
996 997 "Coptic Shkronjë e Vogël Fei"
997 998 "Coptic Shkronjë e Madhe Khei"
998 999 "Coptic Shkronjë e Vogël Khei"
999 1000 "Coptic Shkronjë e Madhe Hori"
1000 1001 "Coptic Shkronjë e Vogël Hori"
1001 1002 "Coptic Shkronjë e Madhe Gangia"
1002 1003 "Coptic Shkronjë e Vogël Gangia"
1003 1004 "Coptic Shkronjë e Madhe Shima"
1004 1005 "Coptic Shkronjë e Vogël Shima"
1005 1006 "Coptic Shkronjë e Madhe Dei"
1006 1007 "Coptic Shkronjë e Vogël Dei"
1007 1008 "Greke Kappa Simbol"
1008 1009 "Greke Rho Simbol"
1009 1010 "Greke Lunate Sigma Simbol"
1010 1011 "Greke Shkronjë Yot"
1011 1012 "Greke e Madhe Theta Simbol"
1012 1013 "Greke Lunate Epsilon Simbol"
1013 1014 "Greke Kundërt Lunate Epsilon Simbol"
1014 1015 "Greke Shkronjë e Madhe Sho"
1015 1016 "Greke Shkronjë e Vogël Sho"
1016 1017 "Greke e Madhe Lunate Sigma Simbol"
1017 1018 "Greke Shkronjë e Madhe San"
1018 1019 "Greke Shkronjë e Vogël San"
1019 1020 "Greke Rho Me Goditje Simbol"
1020 1021 "Greke e Madhe Kundërt Lunate Sigma Simbol"
1021 1022 "Greke e Madhe Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
1022 1023 "Greke e Madhe Kundërt Pika-Pika Lunate Sigma Simbol"
1023 1024 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Rëndë"
1024 1025 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Io"
1025 1026 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dje"
1026 1027 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Gje"
1027 1028 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ukrainase Ie"
1028 1029 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dze"
1029 1030 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bjelloruse-Ukrainase I"
1030 1031 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yi"
1031 1032 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Je"
1032 1033 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lje"
1033 1034 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Nje"
1034 1035 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tshe"
1035 1036 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kje"
1036 1037 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Rëndë"
1037 1038 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër U"
1038 1039 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Dzhe"
1039 1040 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A"
1040 1041 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Be"
1041 1042 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ve"
1042 1043 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe"
1043 1044 "Cyrillic Shkronjë e Madhe De"
1044 1045 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie"
1045 1046 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe"
1046 1047 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze"
1047 1048 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I"
1048 1049 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I"
1049 1050 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka"
1050 1051 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El"
1051 1052 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em"
1052 1053 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En"
1053 1054 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O"
1054 1055 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe"
1055 1056 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er"
1056 1057 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es"
1057 1058 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te"
1058 1059 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U"
1059 1060 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ef"
1060 1061 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha"
1061 1062 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Tse"
1062 1063 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che"
1063 1064 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Sha"
1064 1065 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shcha"
1065 1066 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Fortë"
1066 1067 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru"
1067 1068 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Butë"
1068 1069 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E"
1069 1070 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yu"
1070 1071 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ya"
1071 1072 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A"
1072 1073 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Be"
1073 1074 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ve"
1074 1075 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe"
1075 1076 "Cyrillic Shkronjë e Vogël De"
1076 1077 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie"
1077 1078 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe"
1078 1079 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze"
1079 1080 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I"
1080 1081 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I"
1081 1082 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka"
1082 1083 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El"
1083 1084 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em"
1084 1085 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En"
1085 1086 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O"
1086 1087 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe"
1087 1088 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er"
1088 1089 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es"
1089 1090 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te"
1090 1091 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U"
1091 1092 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ef"
1092 1093 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha"
1093 1094 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tse"
1094 1095 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che"
1095 1096 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Sha"
1096 1097 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shcha"
1097 1098 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Hard Shenjë"
1098 1099 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru"
1099 1100 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Soft Shenjë"
1100 1101 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E"
1101 1102 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yu"
1102 1103 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ya"
1103 1104 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Rëndë"
1104 1105 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Io"
1105 1106 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dje"
1106 1107 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Gje"
1107 1108 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ukrainase Ie"
1108 1109 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dze"
1109 1110 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bjelloruse-Ukrainase I"
1110 1111 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yi"
1111 1112 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Je"
1112 1113 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lje"
1113 1114 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Nje"
1114 1115 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Tshe"
1115 1116 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kje"
1116 1117 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Rëndë"
1117 1118 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër U"
1118 1119 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Dzhe"
1119 1120 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega"
1120 1121 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega"
1121 1122 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yat"
1122 1123 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yat"
1123 1124 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified E"
1124 1125 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified E"
1125 1126 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pak Yus"
1126 1127 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pak Yus"
1127 1128 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Pak Yus"
1128 1129 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Pak Yus"
1129 1130 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Big Yus"
1130 1131 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Big Yus"
1131 1132 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Iotified Big Yus"
1132 1133 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Iotified Big Yus"
1133 1134 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ksi"
1134 1135 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ksi"
1135 1136 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Psi"
1136 1137 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Psi"
1137 1138 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Fita"
1138 1139 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Fita"
1139 1140 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa"
1140 1141 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa"
1141 1142 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
1142 1143 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Izhitsa Me Dyshe Rëndë Theks"
1143 1144 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Uk"
1144 1145 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Uk"
1145 1146 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rreth Omega"
1146 1147 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rreth Omega"
1147 1148 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Omega Me Titlo"
1148 1149 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Omega Me Titlo"
1149 1150 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ot"
1150 1151 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ot"
1151 1152 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Koppa"
1152 1153 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Koppa"
1153 1154 "Cyrillic Mijëra Shenjë"
1154 1155 "Kombinuar Cyrillic Titlo"
1155 1156 "Kombinuar Cyrillic Palatalization"
1156 1157 "Kombinuar Cyrillic Dasia Pneumata"
1157 1158 "Kombinuar Cyrillic Psili Pneumata"
1158 1159 "Kombinuar Cyrillic Pokrytie"
1159 1160 "Kombinuar Cyrillic Njëqind Mijës Shenjë"
1160 1161 "Kombinuar Cyrillic Miliona Shenjë"
1161 1162 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shkurtër I Me Bisht"
1162 1163 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shkurtër I Me Bisht"
1163 1164 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shenjë Gjysëm-Butë"
1164 1165 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shenjë Gjysëm-Butë"
1165 1166 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Er Me Shenjë"
1166 1167 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Er Me Shenjë"
1167 1168 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Upturn"
1168 1169 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Upturn"
1169 1170 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje"
1170 1171 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje"
1171 1172 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Mesit Kapje"
1172 1173 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Mesit Kapje"
1173 1174 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Descender"
1174 1175 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Descender"
1175 1176 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Descender"
1176 1177 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Descender"
1177 1178 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Descender"
1178 1179 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Descender"
1179 1180 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Vertikale Goditje"
1180 1181 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Vertikale Goditje"
1181 1182 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Goditje"
1182 1183 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Goditje"
1183 1184 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Bashkir Ka"
1184 1185 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Bashkir Ka"
1185 1186 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Descender"
1186 1187 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Descender"
1187 1188 "Cyrillic e Madhe Lidhje En Ghe"
1188 1189 "Cyrillic e Vogël Lidhje En Ghe"
1189 1190 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Mesit Kapje"
1190 1191 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Mesit Kapje"
1191 1192 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Ha"
1192 1193 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Ha"
1193 1194 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Es Me Descender"
1194 1195 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Es Me Descender"
1195 1196 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Te Me Descender"
1196 1197 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Te Me Descender"
1197 1198 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U"
1198 1199 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U"
1199 1200 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Drejt U Me Goditje"
1200 1201 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Drejt U Me Goditje"
1201 1202 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Descender"
1202 1203 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Descender"
1203 1204 "Cyrillic e Madhe Lidhje Te Tse"
1204 1205 "Cyrillic e Vogël Lidhje Te Tse"
1205 1206 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Descender"
1206 1207 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Descender"
1207 1208 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Vertikale Goditje"
1208 1209 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Vertikale Goditje"
1209 1210 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha"
1210 1211 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha"
1211 1212 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che"
1212 1213 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che"
1213 1214 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Che Me Descender"
1214 1215 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Che Me Descender"
1215 1216 "Cyrillic Shkronjë Palochka"
1216 1217 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Breve"
1217 1218 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Breve"
1218 1219 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ka Me Kapje"
1219 1220 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ka Me Kapje"
1220 1221 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Bisht"
1221 1222 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Bisht"
1222 1223 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Kapje"
1223 1224 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Kapje"
1224 1225 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Bisht"
1225 1226 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Bisht"
1226 1227 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Khakassian Che"
1227 1228 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Khakassian Che"
1228 1229 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Em Me Bisht"
1229 1230 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Em Me Bisht"
1230 1231 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Palochka"
1231 1232 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Breve"
1232 1233 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Breve"
1233 1234 "Cyrillic Shkronjë e Madhe A Me Diaeresis"
1234 1235 "Cyrillic Shkronjë e Vogël A Me Diaeresis"
1235 1236 "Cyrillic e Madhe Lidhje A Ie"
1236 1237 "Cyrillic e Vogël Lidhje A Ie"
1237 1238 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ie Me Breve"
1238 1239 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ie Me Breve"
1239 1240 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa"
1240 1241 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa"
1241 1242 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Schwa Me Diaeresis"
1242 1243 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Schwa Me Diaeresis"
1243 1244 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Zhe Me Diaeresis"
1244 1245 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Zhe Me Diaeresis"
1245 1246 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ze Me Diaeresis"
1246 1247 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ze Me Diaeresis"
1247 1248 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Abkhasian Dze"
1248 1249 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Abkhasian Dze"
1249 1250 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Macron"
1250 1251 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Macron"
1251 1252 "Cyrillic Shkronjë e Madhe I Me Diaeresis"
1252 1253 "Cyrillic Shkronjë e Vogël I Me Diaeresis"
1253 1254 "Cyrillic Shkronjë e Madhe O Me Diaeresis"
1254 1255 "Cyrillic Shkronjë e Vogël O Me Diaeresis"
1255 1256 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O"
1256 1257 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O"
1257 1258 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Mbrojtur O Me Diaeresis"
1258 1259 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Mbrojtur O Me Diaeresis"
1259 1260 "Cyrillic Shkronjë e Madhe E Me Diaeresis"
1260 1261 "Cyrillic Shkronjë e Vogël E Me Diaeresis"
1261 1262 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Macron"
1262 1263 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Macron"
1263 1264 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Diaeresis"
1264 1265 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Diaeresis"
1265 1266 "Cyrillic Shkronjë e Madhe U Me Dyshe Mprehtë"
1266 1267 "Cyrillic Shkronjë e Vogël U Me Dyshe Mprehtë"
1267 1268 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Che Me Diaeresis"
1268 1269 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Che Me Diaeresis"
1269 1270 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Descender"
1270 1271 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Descender"
1271 1272 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yeru Me Diaeresis"
1272 1273 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yeru Me Diaeresis"
1273 1274 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ghe Me Goditje dhe Kapje"
1274 1275 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ghe Me Goditje dhe Kapje"
1275 1276 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Kapje"
1276 1277 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Kapje"
1277 1278 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Ha Me Goditje"
1278 1279 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Ha Me Goditje"
1279 1280 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi De"
1280 1281 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi De"
1281 1282 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dje"
1282 1283 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dje"
1283 1284 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Zje"
1284 1285 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Zje"
1285 1286 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Dzje"
1286 1287 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Dzje"
1287 1288 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Lje"
1288 1289 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Lje"
1289 1290 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Nje"
1290 1291 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Nje"
1291 1292 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Sje"
1292 1293 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Sje"
1293 1294 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Komi Tje"
1294 1295 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Komi Tje"
1295 1296 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Kundërt Ze"
1296 1297 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Kundërt Ze"
1297 1298 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Kapje"
1298 1299 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Kapje"
1299 1300 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Lha"
1300 1301 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Lha"
1301 1302 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Rha"
1302 1303 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Rha"
1303 1304 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Yae"
1304 1305 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Yae"
1305 1306 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Qa"
1306 1307 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Qa"
1307 1308 "Cyrillic Shkronjë e Madhe We"
1308 1309 "Cyrillic Shkronjë e Vogël We"
1309 1310 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Aleut Ka"
1310 1311 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Aleut Ka"
1311 1312 "Cyrillic Shkronjë e Madhe El Me Mesit Kapje"
1312 1313 "Cyrillic Shkronjë e Vogël El Me Mesit Kapje"
1313 1314 "Cyrillic Shkronjë e Madhe En Me Mesit Kapje"
1314 1315 "Cyrillic Shkronjë e Vogël En Me Mesit Kapje"
1315 1316 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Pe Me Descender"
1316 1317 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Pe Me Descender"
1317 1318 "Cyrillic Shkronjë e Madhe Shha Me Descender"
1318 1319 "Cyrillic Shkronjë e Vogël Shha Me Descender"
1319 1329 "Shkronjë e Madhe Armene Ayb"
1320 1330 "Shkronjë e Madhe Armene Ben"
1321 1331 "Shkronjë e Madhe Armene Gim"
1322 1332 "Shkronjë e Madhe Armene Da"
1323 1333 "Shkronjë e Madhe Armene Ech"
1324 1334 "Shkronjë e Madhe Armene Za"
1325 1335 "Shkronjë e Madhe Armene Eh"
1326 1336 "Shkronjë e Madhe Armene Et"
1327 1337 "Shkronjë e Madhe Armene To"
1328 1338 "Shkronjë e Madhe Armene Zhe"
1329 1339 "Shkronjë e Madhe Armene Ini"
1330 1340 "Shkronjë e Madhe Armene Liwn"
1331 1341 "Shkronjë e Madhe Armene Xeh"
1332 1342 "Shkronjë e Madhe Armene Ca"
1333 1343 "Shkronjë e Madhe Armene Ken"
1334 1344 "Shkronjë e Madhe Armene Ho"
1335 1345 "Shkronjë e Madhe Armene Ja"
1336 1346 "Shkronjë e Madhe Armene Ghad"
1337 1347 "Shkronjë e Madhe Armene Cheh"
1338 1348 "Shkronjë e Madhe Armene Men"
1339 1349 "Shkronjë e Madhe Armene Yi"
1340 1350 "Shkronjë e Madhe Armene Now"
1341 1351 "Shkronjë e Madhe Armene Sha"
1342 1352 "Shkronjë e Madhe Armene Vo"
1343 1353 "Shkronjë e Madhe Armene Cha"
1344 1354 "Shkronjë e Madhe Armene Peh"
1345 1355 "Shkronjë e Madhe Armene Jheh"
1346 1356 "Shkronjë e Madhe Armene Ra"
1347 1357 "Shkronjë e Madhe Armene Seh"
1348 1358 "Shkronjë e Madhe Armene Vew"
1349 1359 "Shkronjë e Madhe Armene Tiwn"
1350 1360 "Shkronjë e Madhe Armene Reh"
1351 1361 "Shkronjë e Madhe Armene Co"
1352 1362 "Shkronjë e Madhe Armene Yiwn"
1353 1363 "Shkronjë e Madhe Armene Piwr"
1354 1364 "Shkronjë e Madhe Armene Keh"
1355 1365 "Shkronjë e Madhe Armene Oh"
1356 1366 "Shkronjë e Madhe Armene Feh"
1357 1369 "Modifiko Letër Armene Majtas Gjysmë Rrethi"
1358 1370 "Apostrof Armen"
1359 1371 "Armene Theksim Shenjë"
1360 1372 "Armene Thirrje Shenjë"
1361 1373 "Armene Presje"
1362 1374 "Armene Pyetje Shenjë"
1363 1375 "Armene Shkurtim Shenjë"
1364 1377 "Shkronjë e Vogël Armene Ayb"
1365 1378 "Shkronjë e Vogël Armene Ben"
1366 1379 "Shkronjë e Vogël Armene Gim"
1367 1380 "Shkronjë e Vogël Armene Da"
1368 1381 "Shkronjë e Vogël Armene Ech"
1369 1382 "Shkronjë e Vogël Armene Za"
1370 1383 "Shkronjë e Vogël Armene Eh"
1371 1384 "Shkronjë e Vogël Armene Et"
1372 1385 "Shkronjë e Vogël Armene To"
1373 1386 "Shkronjë e Vogël Armene Zhe"
1374 1387 "Shkronjë e Vogël Armene Ini"
1375 1388 "Shkronjë e Vogël Armene Liwn"
1376 1389 "Shkronjë e Vogël Armene Xeh"
1377 1390 "Shkronjë e Vogël Armene Ca"
1378 1391 "Shkronjë e Vogël Armene Ken"
1379 1392 "Shkronjë e Vogël Armene Ho"
1380 1393 "Shkronjë e Vogël Armene Ja"
1381 1394 "Shkronjë e Vogël Armene Ghad"
1382 1395 "Shkronjë e Vogël Armene Cheh"
1383 1396 "Shkronjë e Vogël Armene Men"
1384 1397 "Shkronjë e Vogël Armene Yi"
1385 1398 "Shkronjë e Vogël Armene Now"
1386 1399 "Shkronjë e Vogël Armene Sha"
1387 1400 "Shkronjë e Vogël Armene Vo"
1388 1401 "Shkronjë e Vogël Armene Cha"
1389 1402 "Shkronjë e Vogël Armene Peh"
1390 1403 "Shkronjë e Vogël Armene Jheh"
1391 1404 "Shkronjë e Vogël Armene Ra"
1392 1405 "Shkronjë e Vogël Armene Seh"
1393 1406 "Shkronjë e Vogël Armene Vew"
1394 1407 "Shkronjë e Vogël Armene Tiwn"
1395 1408 "Shkronjë e Vogël Armene Reh"
1396 1409 "Shkronjë e Vogël Armene Co"
1397 1410 "Shkronjë e Vogël Armene Yiwn"
1398 1411 "Shkronjë e Vogël Armene Piwr"
1399 1412 "Shkronjë e Vogël Armene Keh"
1400 1413 "Shkronjë e Vogël Armene Oh"
1401 1414 "Shkronjë e Vogël Armene Feh"
1402 1415 "Armene e Vogël Lidhje Ech Yiwn"
1403 1417 "Armene Pikë"
1404 1418 "Armene Hyphen"
1405 1423 "Armene Dram Shenjë"
1406 1425 "Theks Hebre Etnahta"
1407 1426 "Theks Hebre Segol"
1408 1427 "Theks Hebre Shalshelet"
1409 1428 "Theks Hebre Zaqef Qatan"
1410 1429 "Theks Hebre Zaqef Gadol"
1411 1430 "Theks Hebre Tipeha"
1412 1431 "Theks Hebre Revia"
1413 1432 "Theks Hebre Zarqa"
1414 1433 "Theks Hebre Pashta"
1415 1434 "Theks Hebre Yetiv"
1416 1435 "Theks Hebre Tevir"
1417 1436 "Theks Hebre Geresh"
1418 1437 "Theks Hebre Geresh Muqdam"
1419 1438 "Theks Hebre Gershayim"
1420 1439 "Theks Hebre Qarney Para"
1421 1440 "Theks Hebre Telisha Gedola"
1422 1441 "Theks Hebre Pazer"
1423 1442 "Theks Hebre Atnah Hafukh"
1424 1443 "Theks Hebre Munah"
1425 1444 "Theks Hebre Mahapakh"
1426 1445 "Theks Hebre Merkha"
1427 1446 "Theks Hebre Merkha Kefula"
1428 1447 "Theks Hebre Darga"
1429 1448 "Theks Hebre Qadma"
1430 1449 "Theks Hebre Telisha Qetana"
1431 1450 "Theks Hebre Yerah Ben Yomo"
1432 1451 "Theks Hebre Ole"
1433 1452 "Theks Hebre Iluy"
1434 1453 "Theks Hebre Dehi"
1435 1454 "Theks Hebre Zinor"
1436 1455 "Hebre Shenjë Masora Rreth"
1437 1456 "Hebre Pikë Sheva"
1438 1457 "Hebre Pikë Hataf Segol"
1439 1458 "Hebre Pikë Hataf Patah"
1440 1459 "Hebre Pikë Hataf Qamats"
1441 1460 "Hebre Pikë Hiriq"
1442 1461 "Hebre Pikë Tsere"
1443 1462 "Hebre Pikë Segol"
1444 1463 "Hebre Pikë Patah"
1445 1464 "Hebre Pikë Qamats"
1446 1465 "Hebre Pikë Holam"
1447 1466 "Hebre Pikë Holam Haser Për Vav"
1448 1467 "Hebre Pikë Qubuts"
1449 1468 "Hebre Pikë Dagesh ose Mapiq"
1450 1469 "Hebre Pikë Meteg"
1451 1470 "Hebre Pikësim Maqaf"
1452 1471 "Hebre Pikë Rafe"
1453 1472 "Hebre Pikësim Paseq"
1454 1473 "Hebre Pikë Shin Pikë"
1455 1474 "Hebre Pikë Sin Pikë"
1456 1475 "Hebre Pikësim Sof Pasuq"
1457 1476 "Hebre Shenjë Sipërm Pikë"
1458 1477 "Hebre Shenjë Më i'ulët Pikë"
1459 1478 "Hebre Pikësim Nun Hafukha"
1460 1479 "Hebre Pikë Qamats Qatan"
1461 1488 "Hebre Letër Alef"
1462 1489 "Hebre Letër Bet"
1463 1490 "Hebre Letër Gimel"
1464 1491 "Hebre Letër Dalet"
1465 1492 "Hebre Letër He"
1466 1493 "Hebre Letër Vav"
1467 1494 "Hebre Letër Zayin"
1468 1495 "Hebre Letër Het"
1469 1496 "Hebre Letër Tet"
1470 1497 "Hebre Letër Yod"
1471 1498 "Hebre Letër Përfundimtare Kaf"
1472 1499 "Hebre Letër Kaf"
1473 1500 "Hebre Letër Lamed"
1474 1501 "Hebre Letër Përfundimtare Mem"
1475 1502 "Hebre Letër Mem"
1476 1503 "Hebre Letër Përfundimtare Nun"
1477 1504 "Hebre Letër Nun"
1478 1505 "Hebre Letër Samekh"
1479 1506 "Hebre Letër Ayin"
1480 1507 "Hebre Letër Përfundimtare Pe"
1481 1508 "Hebre Letër Pe"
1482 1509 "Hebre Letër Përfundimtare Tsadi"
1483 1510 "Hebre Letër Tsadi"
1484 1511 "Hebre Letër Qof"
1485 1512 "Hebre Letër Resh"
1486 1513 "Hebre Letër Shin"
1487 1514 "Hebre Letër Tav"
1488 1520 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Vav"
1489 1521 "Hebre Lidhje Yiddish Vav Yod"
1490 1522 "Hebre Lidhje Yiddish Dyshe Yod"
1491 1523 "Hebre Pikësim Geresh"
1492 1524 "Hebre Pikësim Gershayim"
1493 1536 "Arabe Numër Shenjë"
1494 1537 "Arabe Shenjë Sanah"
1495 1538 "Arabe Nën-Shënim Shënues"
1496 1539 "Arabe Shenjë Safha"
1497 1540 "Arabe Shenjë Samvat"
1498 1542 "Arabe-Indic Cube Root"
1499 1543 "Arabe-Indic Katërt Root"
1500 1544 "Arabe Ray"
1501 1545 "Arabe-Indic Për Mille Shenjë"
1502 1546 "Arabe-Indic Për Dhjetë Mijë Shenjë"
1503 1547 "Afgane Shenjë"
1504 1548 "Arabe Presje"
1505 1549 "Arabe Date Ndarës"
1506 1550 "Arabe Vargu poetik Shenjë"
1507 1551 "Arabe Shenjë Misra"
1508 1552 "Arabe Shenjë Sallallahou Alayhe Wassallam"
1509 1553 "Arabe Shenjë Alayhe Assallam"
1510 1554 "Arabe Shenjë Rahmatullah Alayhe"
1511 1555 "Arabe Shenjë Radi Allahou Anhu"
1512 1556 "Arabe Shenjë Takhallus"
1513 1557 "Arabe e Vogël Lart Tah"
1514 1558 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Alef Me Lam Me Yeh"
1515 1559 "Arabe e Vogël Lart Zain"
1516 1560 "Arabe e Vogël Fatha"
1517 1561 "Arabe e Vogël Damma"
1518 1562 "Arabe e Vogël Kasra"
1519 1563 "Arabe Pikëpresje"
1520 1566 "Arabe Trefish Pikë Pikësim Shenjë"
1521 1567 "Arabe Pyetje Shenjë"
1522 1568 "Arabe Shkronjë Kashmiri Yeh"
1523 1569 "Arabe Shkronjë Hamza"
1524 1570 "Arabe Shkronjë Alef Me Madda Lart"
1525 1571 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Lart"
1526 1572 "Arabe Shkronjë Waw Me Hamza Lart"
1527 1573 "Arabe Shkronjë Alef Me Hamza Poshtë"
1528 1574 "Arabe Shkronjë Yeh Me Hamza Lart"
1529 1575 "Arabe Shkronjë Alef"
1530 1576 "Arabe Shkronjë Beh"
1531 1577 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta"
1532 1578 "Arabe Shkronjë Teh"
1533 1579 "Arabe Shkronjë Theh"
1534 1580 "Arabe Shkronjë Jeem"
1535 1581 "Arabe Shkronjë Hah"
1536 1582 "Arabe Shkronjë Khah"
1537 1583 "Arabe Shkronjë Dal"
1538 1584 "Arabe Shkronjë Thal"
1539 1585 "Arabe Shkronjë Reh"
1540 1586 "Arabe Shkronjë Zain"
1541 1587 "Arabe Shkronjë Parë"
1542 1588 "Arabe Shkronjë Sheen"
1543 1589 "Arabe Shkronjë Sad"
1544 1590 "Arabe Shkronjë Dad"
1545 1591 "Arabe Shkronjë Tah"
1546 1592 "Arabe Shkronjë Zah"
1547 1593 "Arabe Shkronjë Ain"
1548 1594 "Arabe Shkronjë Ghain"
1549 1595 "Arabe Shkronjë Keheh Me Dy Pikë Lart"
1550 1596 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Poshtë"
1551 1597 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Kthyer V"
1552 1598 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Dy Pikë Lart"
1553 1599 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Tre Pikë Lart"
1554 1600 "Arabe Tatweel"
1555 1601 "Arabe Shkronjë Feh"
1556 1602 "Arabe Shkronjë Qaf"
1557 1603 "Arabe Shkronjë Kaf"
1558 1604 "Arabe Shkronjë Lam"
1559 1605 "Arabe Shkronjë Meem"
1560 1606 "Arabe Shkronjë Noon"
1561 1607 "Arabe Shkronjë Heh"
1562 1608 "Arabe Shkronjë Waw"
1563 1609 "Arabe Shkronjë Alef Maksura"
1564 1610 "Arabe Shkronjë Yeh"
1565 1611 "Arabe Fathatan"
1566 1612 "Arabe Dammatan"
1567 1613 "Arabe Kasratan"
1568 1614 "Arabe Fatha"
1569 1615 "Arabe Damma"
1570 1616 "Arabe Kasra"
1571 1617 "Arabe Shadda"
1572 1618 "Arabe Sukun"
1573 1619 "Arabe Maddah Lart"
1574 1620 "Arabe Hamza Lart"
1575 1621 "Arabe Hamza Poshtë"
1576 1622 "Arabe Nënshkrim Alef"
1577 1623 "Arabe Kthyer Damma"
1578 1624 "Arabe Shenjë Noon Ghunna"
1579 1625 "Arabe Zwarakay"
1580 1626 "Arabe Zanore Shenjë e Vogël V Lart"
1581 1627 "Arabe Zanore Shenjë Kthyer e Vogël V Lart"
1582 1628 "Arabe Zanore Shenjë Pikë Poshtë"
1583 1629 "Arabe Kundërt Damma"
1584 1630 "Arabe Fatha Me Dy Pikë"
1585 1631 "Arabe Wavy Hamza Poshtë"
1586 1632 "Arabe-Indic Shifër Zero"
1587 1633 "Arabe-Indic Shifër Një"
1588 1634 "Arabe-Indic Shifër Dy"
1589 1635 "Arabe-Indic Shifër Tre"
1590 1636 "Arabe-Indic Shifër Katër"
1591 1637 "Arabe-Indic Shifër Pesë"
1592 1638 "Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
1593 1639 "Arabe-Indic Shifër Shtatë"
1594 1640 "Arabe-Indic Shifër Tetë"
1595 1641 "Arabe-Indic Shifër Nëntë"
1596 1642 "Arabe përqindje Shenjë"
1597 1643 "Arabe Decimal Ndarës"
1598 1644 "Arabe Mijëra Ndarës"
1599 1645 "Arabe Yll Spikatur Pesë"
1600 1646 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Beh"
1601 1647 "Arabe Shkronjë Pa-Pika Qaf"
1602 1648 "Arabe Shkronjë Indeks i Sipërm Alef"
1603 1649 "Arabe Shkronjë Alef Wasla"
1604 1650 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Lart"
1605 1651 "Arabe Shkronjë Alef Me Wavy Hamza Poshtë"
1606 1652 "Arabe Shkronjë Lart Hamza"
1607 1653 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Alef"
1608 1654 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Waw"
1609 1655 "Arabe Shkronjë U Me Hamza Lart"
1610 1656 "Arabe Shkronjë Lart Hamza Yeh"
1611 1657 "Arabe Shkronjë Tteh"
1612 1658 "Arabe Shkronjë Tteheh"
1613 1659 "Arabe Shkronjë Beeh"
1614 1660 "Arabe Shkronjë Teh Me Rreth"
1615 1661 "Arabe Shkronjë Teh Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
1616 1662 "Arabe Shkronjë Peh"
1617 1663 "Arabe Shkronjë Teheh"
1618 1664 "Arabe Shkronjë Beheh"
1619 1665 "Arabe Shkronjë Hah Me Hamza Lart"
1620 1666 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1621 1667 "Arabe Shkronjë Nyeh"
1622 1668 "Arabe Shkronjë Dyeh"
1623 1669 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Lart"
1624 1670 "Arabe Shkronjë Tcheh"
1625 1671 "Arabe Shkronjë Tcheheh"
1626 1672 "Arabe Shkronjë Ddal"
1627 1673 "Arabe Shkronjë Dal Me Rreth"
1628 1674 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë"
1629 1675 "Arabe Shkronjë Dal Me Pikë Poshtë dhe e Vogël Tah"
1630 1676 "Arabe Shkronjë Dahal"
1631 1677 "Arabe Shkronjë Ddahal"
1632 1678 "Arabe Shkronjë Dul"
1633 1679 "Arabe Shkronjë Dal Me Tre Pikë Lart Teposhtë"
1634 1680 "Arabe Shkronjë Dal Me Katër Pikë Lart"
1635 1681 "Arabe Shkronjë Rreh"
1636 1682 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V"
1637 1683 "Arabe Shkronjë Reh Me Rreth"
1638 1684 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë"
1639 1685 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël V Poshtë"
1640 1686 "Arabe Shkronjë Reh Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1641 1687 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Lart"
1642 1688 "Arabe Shkronjë Jeh"
1643 1689 "Arabe Shkronjë Reh Me Katër Pikë Lart"
1644 1690 "Arabe Shkronjë Parë Me Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1645 1691 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë"
1646 1692 "Arabe Shkronjë Parë Me Tre Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
1647 1693 "Arabe Shkronjë Sad Me Dy Pikë Poshtë"
1648 1694 "Arabe Shkronjë Sad Me Tre Pikë Lart"
1649 1695 "Arabe Shkronjë Tah Me Tre Pikë Lart"
1650 1696 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Lart"
1651 1697 "Arabe Shkronjë Dotless Feh"
1652 1698 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Lëvizur Poshtë"
1653 1699 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë"
1654 1700 "Arabe Shkronjë Veh"
1655 1701 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Poshtë"
1656 1702 "Arabe Shkronjë Peheh"
1657 1703 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Mbi"
1658 1704 "Arabe Shkronjë Qaf Me Tre Pikë Lart"
1659 1705 "Arabe Shkronjë Keheh"
1660 1706 "Arabe Shkronjë Swash Kaf"
1661 1707 "Arabe Shkronjë Kaf Me Rreth"
1662 1708 "Arabe Shkronjë Kaf Me Pikë Mbi"
1663 1709 "Arabe Shkronjë Ng"
1664 1710 "Arabe Shkronjë Kaf Me Tre Pikë Poshtë"
1665 1711 "Arabe Shkronjë Gaf"
1666 1712 "Arabe Shkronjë Gaf Me Rreth"
1667 1713 "Arabe Shkronjë Ngoeh"
1668 1714 "Arabe Shkronjë Gaf Me Dy Pikë Poshtë"
1669 1715 "Arabe Shkronjë Gueh"
1670 1716 "Arabe Shkronjë Gaf Me Tre Pikë Lart"
1671 1717 "Arabe Shkronjë Lam Me e Vogël V"
1672 1718 "Arabe Shkronjë Lam Me Pikë Mbi"
1673 1719 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Lart"
1674 1720 "Arabe Shkronjë Lam Me Tre Pikë Poshtë"
1675 1721 "Arabe Shkronjë Noon Me Pikë Poshtë"
1676 1722 "Arabe Shkronjë Noon Ghunna"
1677 1723 "Arabe Shkronjë Rnoon"
1678 1724 "Arabe Shkronjë Noon Me Rreth"
1679 1725 "Arabe Shkronjë Noon Me Tre Pikë Lart"
1680 1726 "Arabe Shkronjë Heh Doachashmee"
1681 1727 "Arabe Shkronjë Tcheh Me Pikë Mbi"
1682 1728 "Arabe Shkronjë Heh Me Yeh Lart"
1683 1729 "Arabe Shkronjë Heh Goal"
1684 1730 "Arabe Shkronjë Heh Goal Me Hamza Lart"
1685 1731 "Arabe Shkronjë Teh Marbuta Goal"
1686 1732 "Arabe Shkronjë Waw Me Rreth"
1687 1733 "Arabe Shkronjë Kirghiz Oe"
1688 1734 "Arabe Shkronjë Oe"
1689 1735 "Arabe Shkronjë U"
1690 1736 "Arabe Shkronjë Yu"
1691 1737 "Arabe Shkronjë Kirghiz Yu"
1692 1738 "Arabe Shkronjë Waw Me Dy Pikë Lart"
1693 1739 "Arabe Shkronjë Ve"
1694 1740 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh"
1695 1741 "Arabe Shkronjë Yeh Me Bisht"
1696 1742 "Arabe Shkronjë Yeh Me e Vogël V"
1697 1743 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mbi"
1698 1744 "Arabe Shkronjë E"
1699 1745 "Arabe Shkronjë Yeh Me Tre Pikë Poshtë"
1700 1746 "Arabe Shkronjë Yeh Barree"
1701 1747 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Hamza Lart"
1702 1748 "Arabe Pikë"
1703 1749 "Arabe Shkronjë Ae"
1704 1750 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Sad Me Lam Me Alef Maksura"
1705 1751 "Arabe e Vogël Lart Lidhje Qaf Me Lam Me Alef Maksura"
1706 1752 "Arabe e Vogël Lart Meem Fillestar Formë"
1707 1753 "Arabe e Vogël Lart Lam Alef"
1708 1754 "Arabe e Vogël Lart Jeem"
1709 1755 "Arabe e Vogël Lart Tre Pikë"
1710 1756 "Arabe e Vogël Lart Parë"
1711 1757 "Arabe Mbarimi I Ayah"
1712 1758 "Arabe Start Of Rub El Hizb"
1713 1759 "Arabe e Vogël Lart Rrethore Zero"
1714 1760 "Arabe e Vogël Lart Drejtkëndëshe Drejtë Zero"
1715 1761 "Arabe e Vogël Lart Pa-Pika Kokë e Khah"
1716 1762 "Arabe e Vogël Lart Meem Izoluar Formë"
1717 1763 "Arabe e Vogël Ulët Parë"
1718 1764 "Arabe e Vogël Lart Madda"
1719 1765 "Arabe e Vogël Waw"
1720 1766 "Arabe e Vogël Yeh"
1721 1767 "Arabe e Vogël Lart Yeh"
1722 1768 "Arabe e Vogël Lart Noon"
1723 1769 "Arabe Vendi i Sajdah"
1724 1770 "Arabe Qendër Bosh e Ulët Ndaluar"
1725 1771 "Arabe Qendër Bosh e Lart Ndaluar"
1726 1772 "Arabe Rrethore Lart Nadluar Me Qendër Mbushur"
1727 1773 "Arabe e Vogël Ulët Meem"
1728 1774 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer V"
1729 1775 "Arabe Shkronjë Reh Me Kthyer V"
1730 1776 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Zero"
1731 1777 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Një"
1732 1778 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy"
1733 1779 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre"
1734 1780 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër"
1735 1781 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Pesë"
1736 1782 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Gjashtë"
1737 1783 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Shtatë"
1738 1784 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tetë"
1739 1785 "Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Nëntë"
1740 1786 "Arabe Shkronjë Sheen Me Pikë Poshtë"
1741 1787 "Arabe Shkronjë Dad Me Pikë Poshtë"
1742 1788 "Arabe Shkronjë Ghain Me Pikë Poshtë"
1743 1789 "Arabe Shenjë Sindhi Ampersand"
1744 1790 "Arabe Shenjë Sindhi Postposition Men"
1745 1791 "Arabe Shkronjë Heh Me Kthyer V"
1746 1792 "Siriane Mbarimi I Paragraph"
1747 1793 "Siriane mbi-linjë Pikë"
1748 1794 "Siriane mbi-linjë Pikë"
1749 1795 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
1750 1796 "Siriane mbi-linjë Dy Pika"
1751 1797 "Siriane Horizontal Dy Pika"
1752 1798 "Siriane Dy Pika Skewed Majtë"
1753 1799 "Siriane Dy Pika Skewed Djathtë"
1754 1800 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Majtë"
1755 1801 "Siriane mbi-linjë Dy Pika Skewed Djathtë"
1756 1802 "Siriane Tkurrje"
1757 1803 "Siriane Harklean Obelus"
1758 1804 "Siriane Harklean Metobelus"
1759 1805 "Siriane Harklean Asteriscus"
1760 1807 "Siriane Shkurtim Shenjë"
1761 1808 "Siriane Shkronjë Alaph"
1762 1809 "Siriane Shkronjë Indeks i Sipërm Alaph"
1763 1810 "Siriane Shkronjë Beth"
1764 1811 "Siriane Shkronjë Gamal"
1765 1812 "Siriane Shkronjë Gamal Garshuni"
1766 1813 "Siriane Shkronjë Dalath"
1767 1814 "Siriane Shkronjë Dotless Dalath Rish"
1768 1815 "Siriane Shkronjë He"
1769 1816 "Siriane Shkronjë Waw"
1770 1817 "Siriane Shkronjë Zain"
1771 1818 "Siriane Shkronjë Heth"
1772 1819 "Siriane Shkronjë Teth"
1773 1820 "Siriane Shkronjë Teth Garshuni"
1774 1821 "Siriane Shkronjë Yudh"
1775 1822 "Siriane Shkronjë Yudh He"
1776 1823 "Siriane Shkronjë Kaph"
1777 1824 "Siriane Shkronjë Lamadh"
1778 1825 "Siriane Shkronjë Mim"
1779 1826 "Siriane Shkronjë Nun"
1780 1827 "Siriane Shkronjë Semkath"
1781 1828 "Siriane Shkronjë Përfundimtare Semkath"
1782 1829 "Siriane Shkronjë E"
1783 1830 "Siriane Shkronjë Pe"
1784 1831 "Siriane Shkronjë Kundërt Pe"
1785 1832 "Siriane Shkronjë Sadhe"
1786 1833 "Siriane Shkronjë Qaph"
1787 1834 "Siriane Shkronjë Rish"
1788 1835 "Siriane Shkronjë Shin"
1789 1836 "Siriane Shkronjë Taw"
1790 1837 "Siriane Shkronjë Persian Bheth"
1791 1838 "Siriane Shkronjë Persian Ghamal"
1792 1839 "Siriane Shkronjë Persian Dhalath"
1793 1840 "Siriane Pthaha Lart"
1794 1841 "Siriane Pthaha Poshtë"
1795 1842 "Siriane Pthaha Pika-Pika"
1796 1843 "Siriane Zqapha Lart"
1797 1844 "Siriane Zqapha Poshtë"
1798 1845 "Siriane Zqapha Pika-Pika"
1799 1846 "Siriane Rbasa Lart"
1800 1847 "Siriane Rbasa Poshtë"
1801 1848 "Siriane Pika-Pika Zlama Horizontal"
1802 1849 "Siriane Pika-Pika Zlama Angular"
1803 1850 "Siriane Hbasa Lart"
1804 1851 "Siriane Hbasa Poshtë"
1805 1852 "Siriane Hbasa-Esasa Pika-Pika"
1806 1853 "Siriane Esasa Lart"
1807 1854 "Siriane Esasa Poshtë"
1808 1855 "Siriane Rwaha"
1809 1856 "Siriane Feminine Dot"
1810 1857 "Siriane Qushshaya"
1811 1858 "Siriane Rukkakha"
1812 1859 "Siriane Dy Vertikale Pikë Lart"
1813 1860 "Siriane Dy Vertikale Pikë Poshtë"
1814 1861 "Siriane Tre Pikë Lart"
1815 1862 "Siriane Tre Pikë Poshtë"
1816 1863 "Siriane Pjerrët Linjë Lart"
1817 1864 "Siriane Pjerrët Linjë Poshtë"
1818 1865 "Siriane Muzikë"
1819 1866 "Siriane Barrekh"
1820 1869 "Siriane Shkronjë Sogdian Zhain"
1821 1870 "Siriane Shkronjë Sogdian Khaph"
1822 1871 "Siriane Shkronjë Sogdian Fe"
1823 1872 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Horizontale Poshtë"
1824 1873 "Arabe Shkronjë Beh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
1825 1874 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1826 1875 "Arabe Shkronjë Beh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë dhe Dy Pikë Lart"
1827 1876 "Arabe Shkronjë Beh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
1828 1877 "Arabe Shkronjë Beh Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
1829 1878 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V"
1830 1879 "Arabe Shkronjë Hah Me Dy Pikë Lart"
1831 1880 "Arabe Shkronjë Hah Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1832 1881 "Arabe Shkronjë Dal Me Dy Pikë Vertikale Poshtë dhe e Vogël Tah"
1833 1882 "Arabe Shkronjë Dal Me Kthyer e Vogël V Poshtë"
1834 1883 "Arabe Shkronjë Reh Me Goditje"
1835 1884 "Arabe Shkronjë Parë Me Katër Pikë Lart"
1836 1885 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Lart"
1837 1886 "Arabe Shkronjë Ain Me Tre Pikë Treguese Teposhtë Lart"
1838 1887 "Arabe Shkronjë Ain Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1839 1888 "Arabe Shkronjë Feh Me Dy Pikë Poshtë"
1840 1889 "Arabe Shkronjë Feh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1841 1890 "Arabe Shkronjë Keheh Me Pikë Mbi"
1842 1891 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Lart"
1843 1892 "Arabe Shkronjë Keheh Me Tre Pikë Treguese Përpjetë Poshtë"
1844 1893 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Mbi"
1845 1894 "Arabe Shkronjë Meem Me Pikë Poshtë"
1846 1895 "Arabe Shkronjë Noon Me Dy Pikë Poshtë"
1847 1896 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël Tah"
1848 1897 "Arabe Shkronjë Noon Me e Vogël V"
1849 1898 "Arabe Shkronjë Lam Me Bar"
1850 1899 "Arabe Shkronjë Reh Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1851 1900 "Arabe Shkronjë Reh Me Hamza Lart"
1852 1901 "Arabe Shkronjë Parë Me Dy Pikë Vertikale Lart"
1853 1902 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Poshtë"
1854 1903 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1855 1904 "Arabe Shkronjë Parë Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1856 1905 "Arabe Shkronjë Reh Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah dhe Dy Pikë"
1857 1906 "Arabe Shkronjë Hah Me e Vogël Arabe Shkronjë Tah Lart"
1858 1907 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1859 1908 "Arabe Shkronjë Alef Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1860 1909 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1861 1910 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1862 1911 "Arabe Shkronjë Farsi Yeh Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
1863 1912 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1864 1913 "Arabe Shkronjë Waw Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1865 1914 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Dy Lart"
1866 1915 "Arabe Shkronjë Yeh Barree Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Tre Lart"
1867 1916 "Arabe Shkronjë Hah Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Poshtë"
1868 1917 "Arabe Shkronjë Parë Me Zgjeruar Arabe-Indic Shifër Katër Lart"
1869 1918 "Arabe Shkronjë Parë Me Kthyer V"
1870 1919 "Arabe Shkronjë Kaf Me Dy Pikë Lart"
1871 1920 "Thaana Shkronjë Haa"
1872 1921 "Thaana Shkronjë Shaviyani"
1873 1922 "Thaana Shkronjë Noonu"
1874 1923 "Thaana Shkronjë Raa"
1875 1924 "Thaana Shkronjë Baa"
1876 1925 "Thaana Shkronjë Lhaviyani"
1877 1926 "Thaana Shkronjë Kaafu"
1878 1927 "Thaana Shkronjë Alifu"
1879 1928 "Thaana Shkronjë Vaavu"
1880 1929 "Thaana Shkronjë Meemu"
1881 1930 "Thaana Shkronjë Faafu"
1882 1931 "Thaana Shkronjë Dhaalu"
1883 1932 "Thaana Shkronjë Thaa"
1884 1933 "Thaana Shkronjë Laamu"
1885 1934 "Thaana Shkronjë Gaafu"
1886 1935 "Thaana Shkronjë Gnaviyani"
1887 1936 "Thaana Shkronjë Seenu"
1888 1937 "Thaana Shkronjë Daviyani"
1889 1938 "Thaana Shkronjë Zaviyani"
1890 1939 "Thaana Shkronjë Taviyani"
1891 1940 "Thaana Shkronjë Yaa"
1892 1941 "Thaana Shkronjë Paviyani"
1893 1942 "Thaana Shkronjë Javiyani"
1894 1943 "Thaana Shkronjë Chaviyani"
1895 1944 "Thaana Shkronjë Ttaa"
1896 1945 "Thaana Shkronjë Hhaa"
1897 1946 "Thaana Shkronjë Khaa"
1898 1947 "Thaana Shkronjë Thaalu"
1899 1948 "Thaana Shkronjë Zaa"
1900 1949 "Thaana Shkronjë Sheenu"
1901 1950 "Thaana Shkronjë Saadhu"
1902 1951 "Thaana Shkronjë Daadhu"
1903 1952 "Thaana Shkronjë To"
1904 1953 "Thaana Shkronjë Zo"
1905 1954 "Thaana Shkronjë Ainu"
1906 1955 "Thaana Shkronjë Ghainu"
1907 1956 "Thaana Shkronjë Qaafu"
1908 1957 "Thaana Shkronjë Waavu"
1909 1958 "Thaana Abafili"
1910 1959 "Thaana Aabaafili"
1911 1960 "Thaana Ibifili"
1912 1961 "Thaana Eebeefili"
1913 1962 "Thaana Ubufili"
1914 1963 "Thaana Ooboofili"
1915 1964 "Thaana Ebefili"
1916 1965 "Thaana Eybeyfili"
1917 1966 "Thaana Obofili"
1918 1967 "Thaana Oaboafili"
1919 1968 "Thaana Sukun"
1920 1969 "Thaana Shkronjë Naa"
1921 1984 "Nko Shifër Zero"
1922 1985 "Nko Shifër Një"
1923 1986 "Nko Shifër Dy"
1924 1987 "Nko Shifër Tre"
1925 1988 "Nko Shifër Katër"
1926 1989 "Nko Shifër Pesë"
1927 1990 "Nko Shifër Gjashtë"
1928 1991 "Nko Shifër Shtatë"
1929 1992 "Nko Shifër Tetë"
1930 1993 "Nko Shifër Nëntë"
1931 1994 "Nko Shkronjë A"
1932 1995 "Nko Shkronjë Ee"
1933 1996 "Nko Shkronjë I"
1934 1997 "Nko Shkronjë E"
1935 1998 "Nko Shkronjë U"
1936 1999 "Nko Shkronjë Oo"
1937 2000 "Nko Shkronjë O"
1938 2001 "Nko Shkronjë Dagbasinna"
1939 2002 "Nko Shkronjë N"
1940 2003 "Nko Shkronjë Ba"
1941 2004 "Nko Shkronjë Pa"
1942 2005 "Nko Shkronjë Ta"
1943 2006 "Nko Shkronjë Ja"
1944 2007 "Nko Shkronjë Cha"
1945 2008 "Nko Shkronjë Da"
1946 2009 "Nko Shkronjë Ra"
1947 2010 "Nko Shkronjë Rra"
1948 2011 "Nko Shkronjë Sa"
1949 2012 "Nko Shkronjë Gba"
1950 2013 "Nko Shkronjë Fa"
1951 2014 "Nko Shkronjë Ka"
1952 2015 "Nko Shkronjë La"
1953 2016 "Nko Shkronjë Na Woloso"
1954 2017 "Nko Shkronjë Ma"
1955 2018 "Nko Shkronjë Nya"
1956 2019 "Nko Shkronjë Na"
1957 2020 "Nko Shkronjë Ha"
1958 2021 "Nko Shkronjë Wa"
1959 2022 "Nko Shkronjë Ya"
1960 2023 "Nko Shkronjë Nya Woloso"
1961 2024 "Nko Shkronjë Jona Ja"
1962 2025 "Nko Shkronjë Jona Cha"
1963 2026 "Nko Shkronjë Jona Ra"
1964 2027 "Nko Kombinuar Shkurtër Lart Tone"
1965 2028 "Nko Kombinuar Shkurtër Ulët Tone"
1966 2029 "Nko Kombinuar Shkurtër Rritje Tone"
1967 2030 "Nko Kombinuar Gjatë Ulje Tone"
1968 2031 "Nko Kombinuar Gjatë Lart Tone"
1969 2032 "Nko Kombinuar Gjatë Ulët Tone"
1970 2033 "Nko Kombinuar Gjatë Rritje Tone"
1971 2034 "Nko Kombinuar Nasalization Shenjë"
1972 2035 "Nko Kombinuar Dyshe Pikë Mbi"
1973 2036 "Nko Lart Tone Apostrof"
1974 2037 "Nko Ulët Tone Apostrof"
1975 2038 "Nko Simbol Oo Dennen"
1976 2039 "Nko Simbol Gbakurunen"
1977 2040 "Nko Presje"
1978 2041 "Nko Thirrje Shenjë"
1979 2042 "Nko Lajanyalan"
1980 2048 "Samaritan Shkronjë Alaf"
1981 2049 "Samaritan Shkronjë Bit"
1982 2050 "Samaritan Shkronjë Gaman"
1983 2051 "Samaritan Shkronjë Dalat"
1984 2052 "Samaritan Shkronjë Iy"
1985 2053 "Samaritan Shkronjë Baa"
1986 2054 "Samaritan Shkronjë Zen"
1987 2055 "Samaritan Shkronjë It"
1988 2056 "Samaritan Shkronjë Tit"
1989 2057 "Samaritan Shkronjë Yut"
1990 2058 "Samaritan Shkronjë Kaaf"
1991 2059 "Samaritan Shkronjë Labat"
1992 2060 "Samaritan Shkronjë Mim"
1993 2061 "Samaritan Shkronjë Nun"
1994 2062 "Samaritan Shkronjë Singaat"
1995 2063 "Samaritan Shkronjë In"
1996 2064 "Samaritan Shkronjë Fi"
1997 2065 "Samaritan Shkronjë Tsaadiy"
1998 2066 "Samaritan Shkronjë Quf"
1999 2067 "Samaritan Shkronjë Rish"
2000 2068 "Samaritan Shkronjë Shan"
2001 2069 "Samaritan Shkronjë Taaf"
2002 2070 "Samaritan Shenjë In"
2003 2071 "Samaritan Shenjë In-Alaf"
2004 2072 "Samaritan Shenjë Occlusion"
2005 2073 "Samaritan Shenjë Dagesh"
2006 2074 "Samaritan Modifiko Shkronjë Epenthetic Yut"
2007 2075 "Samaritan Shenjë Epenthetic Yut"
2008 2076 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë E"
2009 2077 "Samaritan Zanore Shenjë E"
2010 2078 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë Aa"
2011 2079 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë Aa"
2012 2080 "Samaritan Zanore Shenjë Aa"
2013 2081 "Samaritan Zanore Shenjë Shumë-Gjatë A"
2014 2082 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë A"
2015 2083 "Samaritan Zanore Shenjë A"
2016 2084 "Samaritan Modifiko Shkronjë Shkurtër A"
2017 2085 "Samaritan Zanore Shenjë Shkurtër A"
2018 2086 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë U"
2019 2087 "Samaritan Zanore Shenjë U"
2020 2088 "Samaritan Modifiko Shkronjë I"
2021 2089 "Samaritan Zanore Shenjë Gjatë I"
2022 2090 "Samaritan Zanore Shenjë I"
2023 2091 "Samaritan Zanore Shenjë O"
2024 2092 "Samaritan Zanore Shenjë Sukun"
2025 2093 "Samaritan Shenjë Nequdaa"
2026 2096 "Samaritan Pikësim Nequdaa"
2027 2097 "Samaritan Pikësim Afsaaq"
2028 2098 "Samaritan Pikësim Anged"
2029 2099 "Samaritan Pikësim Bau"
2030 2100 "Samaritan Pikësim Atmaau"
2031 2101 "Samaritan Pikësim Shiyyaalaa"
2032 2102 "Samaritan Shkurtim Shenjë"
2033 2103 "Samaritan Pikësim Melodic Qitsa"
2034 2104 "Samaritan Pikësim Ziqaa"
2035 2105 "Samaritan Pikësim Qitsa"
2036 2106 "Samaritan Pikësim Zaef"
2037 2107 "Samaritan Pikësim Turu"
2038 2108 "Samaritan Pikësim Arkaanu"
2039 2109 "Samaritan Pikësim Sof Mashfaat"
2040 2110 "Samaritan Pikësim Annaau"
2041 2112 "Mandaic Shkronjë Halqa"
2042 2113 "Mandaic Shkronjë Ab"
2043 2114 "Mandaic Shkronjë Ag"
2044 2115 "Mandaic Shkronjë Ad"
2045 2116 "Mandaic Shkronjë Ah"
2046 2117 "Mandaic Shkronjë Ushenna"
2047 2118 "Mandaic Shkronjë Az"
2048 2119 "Mandaic Shkronjë It"
2049 2120 "Mandaic Shkronjë Att"
2050 2121 "Mandaic Shkronjë Aksa"
2051 2122 "Mandaic Shkronjë Ak"
2052 2123 "Mandaic Shkronjë Al"
2053 2124 "Mandaic Shkronjë Am"
2054 2125 "Mandaic Shkronjë An"
2055 2126 "Mandaic Shkronjë As"
2056 2127 "Mandaic Shkronjë In"
2057 2128 "Mandaic Shkronjë Ap"
2058 2129 "Mandaic Shkronjë Asz"
2059 2130 "Mandaic Shkronjë Aq"
2060 2131 "Mandaic Shkronjë Ar"
2061 2132 "Mandaic Shkronjë Ash"
2062 2133 "Mandaic Shkronjë At"
2063 2134 "Mandaic Shkronjë Dushenna"
2064 2135 "Mandaic Shkronjë Kad"
2065 2136 "Mandaic Shkronjë Ain"
2066 2137 "Mandaic Affrication Shenjë"
2067 2138 "Mandaic Shqiptim Shenjë"
2068 2139 "Mandaic Dyfishim Shenjë"
2069 2142 "Mandaic Pikësim"
2070 2208 "Arabe Shkronjë Beh Me e Vogël V Poshtë"
2071 2210 "Arabe Shkronjë Jeem Me Dy Pikë Lart"
2072 2211 "Arabe Shkronjë Tah Me Dy Pikë Lart"
2073 2212 "Arabe Shkronjë Feh Me Pikë Poshtë dhe Tre Pikë Lart"
2074 2213 "Arabe Shkronjë Qaf Me Pikë Poshtë"
2075 2214 "Arabe Shkronjë Lam Me Dyshe Bar"
2076 2215 "Arabe Shkronjë Meem Me Tre Pikë Lart"
2077 2216 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Hamza Lart"
2078 2217 "Arabe Shkronjë Yeh Me Dy Pikë Poshtë dhe Pikë Mbi"
2079 2218 "Arabe Shkronjë Reh Me Loop"
2080 2219 "Arabe Shkronjë Waw Me Pikë Mein"
2081 2220 "Arabe Shkronjë Rohingya Yeh"
2082 2276 "Arabe Dredhur Fatha"
2083 2277 "Arabe Dredhur Damma"
2084 2278 "Arabe Dredhur Kasra"
2085 2279 "Arabe Dredhur Fathatan"
2086 2280 "Arabe Dredhur Dammatan"
2087 2281 "Arabe Dredhur Kasratan"
2088 2282 "Arabe Tone Një Pikë Mbi"
2089 2283 "Arabe Tone Dy Pikë Lart"
2090 2284 "Arabe Tone Loop Lart"
2091 2285 "Arabe TNjë Një Pikë Poshtë"
2092 2286 "Arabe Tone Dy Pikë Poshtë"
2093 2287 "Arabe Tone Loop Poshtë"
2094 2288 "Arabe Hap Fathatan"
2095 2289 "Arabe Hap Dammatan"
2096 2290 "Arabe Hap Kasratan"
2097 2291 "Arabe e Vogël Lart Waw"
2098 2292 "Arabe Fatha Me Rreth"
2099 2293 "Arabe Fatha Me Pikë Mbi"
2100 2294 "Arabe Kasra Me Pikë Poshtë"
2101 2295 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Lart"
2102 2296 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
2103 2297 "Arabe Majtë kokë-Shigjete Poshtë"
2104 2298 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Poshtë"
2105 2299 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart"
2106 2300 "Arabe Dyshe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
2107 2301 "Arabe Djathtë kokë-Shigjete Lart Me Pikë"
2108 2302 "Arabe Damma Me Pikë"
2109 2304 "Devanagari Shenjë Kthyer Candrabindu"
2110 2305 "Devanagari Shenjë Candrabindu"
2111 2306 "Devanagari Shenjë Anusvara"
2112 2307 "Devanagari Shenjë Visarga"
2113 2308 "Devanagari Shkronjë Shkurtër A"
2114 2309 "Devanagari Shkronjë A"
2115 2310 "Devanagari Shkronjë Aa"
2116 2311 "Devanagari Shkronjë I"
2117 2312 "Devanagari Shkronjë Ii"
2118 2313 "Devanagari Shkronjë U"
2119 2314 "Devanagari Shkronjë Uu"
2120 2315 "Devanagari Shkronjë Vocalic R"
2121 2316 "Devanagari Shkronjë Vocalic L"
2122 2317 "Devanagari Shkronjë Candra E"
2123 2318 "Devanagari Shkronjë Shkurtër E"
2124 2319 "Devanagari Shkronjë E"
2125 2320 "Devanagari Shkronjë Ai"
2126 2321 "Devanagari Shkronjë Candra O"
2127 2322 "Devanagari Shkronjë Shkurtër O"
2128 2323 "Devanagari Shkronjë O"
2129 2324 "Devanagari Shkronjë Au"
2130 2325 "Devanagari Shkronjë Ka"
2131 2326 "Devanagari Shkronjë Kha"
2132 2327 "Devanagari Shkronjë Ga"
2133 2328 "Devanagari Shkronjë Gha"
2134 2329 "Devanagari Shkronjë Nga"
2135 2330 "Devanagari Shkronjë Ca"
2136 2331 "Devanagari Shkronjë Cha"
2137 2332 "Devanagari Shkronjë Ja"
2138 2333 "Devanagari Shkronjë Jha"
2139 2334 "Devanagari Shkronjë Nya"
2140 2335 "Devanagari Shkronjë Tta"
2141 2336 "Devanagari Shkronjë Ttha"
2142 2337 "Devanagari Shkronjë Dda"
2143 2338 "Devanagari Shkronjë Ddha"
2144 2339 "Devanagari Shkronjë Nna"
2145 2340 "Devanagari Shkronjë Ta"
2146 2341 "Devanagari Shkronjë Tha"
2147 2342 "Devanagari Shkronjë Da"
2148 2343 "Devanagari Shkronjë Dha"
2149 2344 "Devanagari Shkronjë Na"
2150 2345 "Devanagari Shkronjë Nnna"
2151 2346 "Devanagari Shkronjë Pa"
2152 2347 "Devanagari Shkronjë Pha"
2153 2348 "Devanagari Shkronjë Ba"
2154 2349 "Devanagari Shkronjë Bha"
2155 2350 "Devanagari Shkronjë Ma"
2156 2351 "Devanagari Shkronjë Ya"
2157 2352 "Devanagari Shkronjë Ra"
2158 2353 "Devanagari Shkronjë Rra"
2159 2354 "Devanagari Shkronjë La"
2160 2355 "Devanagari Shkronjë Lla"
2161 2356 "Devanagari Shkronjë Llla"
2162 2357 "Devanagari Shkronjë Va"
2163 2358 "Devanagari Shkronjë Sha"
2164 2359 "Devanagari Shkronjë Ssa"
2165 2360 "Devanagari Shkronjë Sa"
2166 2361 "Devanagari Shkronjë Ha"
2167 2362 "Devanagari Zanore Shenjë Oe"
2168 2363 "Devanagari Zanore Shenjë Ooe"
2169 2364 "Devanagari Shenjë Nukta"
2170 2365 "Devanagari Shenjë Avagraha"
2171 2366 "Devanagari Zanore Shenjë Aa"
2172 2367 "Devanagari Zanore Shenjë I"
2173 2368 "Devanagari Zanore Shenjë Ii"
2174 2369 "Devanagari Zanore Shenjë U"
2175 2370 "Devanagari Zanore Shenjë Uu"
2176 2371 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic R"
2177 2372 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2178 2373 "Devanagari Zanore Shenjë Candra E"
2179 2374 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër E"
2180 2375 "Devanagari Zanore Shenjë E"
2181 2376 "Devanagari Zanore Shenjë Ai"
2182 2377 "Devanagari Zanore Shenjë Candra O"
2183 2378 "Devanagari Zanore Shenjë Shkurtër O"
2184 2379 "Devanagari Zanore Shenjë O"
2185 2380 "Devanagari Zanore Shenjë Au"
2186 2381 "Devanagari Shenjë Virama"
2187 2382 "Devanagari Zanore Shenjë Prishthamatra E"
2188 2383 "Devanagari Zanore Shenjë Aw"
2189 2384 "Devanagari Om"
2190 2385 "Devanagari Stres Shenjë Udatta"
2191 2386 "Devanagari Stres Shenjë Anudatta"
2192 2387 "Devanagari Rëndë Theks"
2193 2388 "Devanagari Theks i Mprehtë"
2194 2389 "Devanagari Zanore Shenjë Candra Gjatë E"
2195 2390 "Devanagari Zanore Shenjë Ue"
2196 2391 "Devanagari Zanore Shenjë Uue"
2197 2392 "Devanagari Shkronjë Qa"
2198 2393 "Devanagari Shkronjë Khha"
2199 2394 "Devanagari Shkronjë Ghha"
2200 2395 "Devanagari Shkronjë Za"
2201 2396 "Devanagari Shkronjë Dddha"
2202 2397 "Devanagari Shkronjë Rha"
2203 2398 "Devanagari Shkronjë Fa"
2204 2399 "Devanagari Shkronjë Yya"
2205 2400 "Devanagari Shkronjë Vocalic Rr"
2206 2401 "Devanagari Shkronjë Vocalic Ll"
2207 2402 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic L"
2208 2403 "Devanagari Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2209 2404 "Devanagari Danda"
2210 2405 "Devanagari Dyshe Danda"
2211 2406 "Devanagari Shifër Zero"
2212 2407 "Devanagari Shifër Një"
2213 2408 "Devanagari Shifër Dy"
2214 2409 "Devanagari Shifër Tre"
2215 2410 "Devanagari Shifër Katër"
2216 2411 "Devanagari Shifër Pesë"
2217 2412 "Devanagari Shifër Gjashtë"
2218 2413 "Devanagari Shifër Shtatë"
2219 2414 "Devanagari Shifër Tetë"
2220 2415 "Devanagari Shifër Nëntë"
2221 2416 "Devanagari Shkurtim Shenjë"
2222 2417 "Devanagari Shenjë Lart Hapësirë Pikë"
2223 2418 "Devanagari Shkronjë Candra A"
2224 2419 "Devanagari Shkronjë Oe"
2225 2420 "Devanagari Shkronjë Ooe"
2226 2421 "Devanagari Shkronjë Aw"
2227 2422 "Devanagari Shkronjë Ue"
2228 2423 "Devanagari Shkronjë Uue"
2229 2425 "Devanagari Shkronjë Zha"
2230 2426 "Devanagari Shkronjë Rëndë Ya"
2231 2427 "Devanagari Shkronjë Gga"
2232 2428 "Devanagari Shkronjë Jja"
2233 2429 "Devanagari Shkronjë Glottal Stop"
2234 2430 "Devanagari Shkronjë Ddda"
2235 2431 "Devanagari Shkronjë Bba"
2236 2433 "Bengali Shenjë Candrabindu"
2237 2434 "Bengali Shenjë Anusvara"
2238 2435 "Bengali Shenjë Visarga"
2239 2437 "Bengali Shkronjë A"
2240 2438 "Bengali Shkronjë Aa"
2241 2439 "Bengali Shkronjë I"
2242 2440 "Bengali Shkronjë Ii"
2243 2441 "Bengali Shkronjë U"
2244 2442 "Bengali Shkronjë Uu"
2245 2443 "Bengali Shkronjë Vocalic R"
2246 2444 "Bengali Shkronjë Vocalic L"
2247 2447 "Bengali Shkronjë E"
2248 2448 "Bengali Shkronjë Ai"
2249 2451 "Bengali Shkronjë O"
2250 2452 "Bengali Shkronjë Au"
2251 2453 "Bengali Shkronjë Ka"
2252 2454 "Bengali Shkronjë Kha"
2253 2455 "Bengali Shkronjë Ga"
2254 2456 "Bengali Shkronjë Gha"
2255 2457 "Bengali Shkronjë Nga"
2256 2458 "Bengali Shkronjë Ca"
2257 2459 "Bengali Shkronjë Cha"
2258 2460 "Bengali Shkronjë Ja"
2259 2461 "Bengali Shkronjë Jha"
2260 2462 "Bengali Shkronjë Nya"
2261 2463 "Bengali Shkronjë Tta"
2262 2464 "Bengali Shkronjë Ttha"
2263 2465 "Bengali Shkronjë Dda"
2264 2466 "Bengali Shkronjë Ddha"
2265 2467 "Bengali Shkronjë Nna"
2266 2468 "Bengali Shkronjë Ta"
2267 2469 "Bengali Shkronjë Tha"
2268 2470 "Bengali Shkronjë Da"
2269 2471 "Bengali Shkronjë Dha"
2270 2472 "Bengali Shkronjë Na"
2271 2474 "Bengali Shkronjë Pa"
2272 2475 "Bengali Shkronjë Pha"
2273 2476 "Bengali Shkronjë Ba"
2274 2477 "Bengali Shkronjë Bha"
2275 2478 "Bengali Shkronjë Ma"
2276 2479 "Bengali Shkronjë Ya"
2277 2480 "Bengali Shkronjë Ra"
2278 2482 "Bengali Shkronjë La"
2279 2486 "Bengali Shkronjë Sha"
2280 2487 "Bengali Shkronjë Ssa"
2281 2488 "Bengali Shkronjë Sa"
2282 2489 "Bengali Shkronjë Ha"
2283 2492 "Bengali Shenjë Nukta"
2284 2493 "Bengali Shenjë Avagraha"
2285 2494 "Bengali Zanore Shenjë Aa"
2286 2495 "Bengali Zanore Shenjë I"
2287 2496 "Bengali Zanore Shenjë Ii"
2288 2497 "Bengali Zanore Shenjë U"
2289 2498 "Bengali Zanore Shenjë Uu"
2290 2499 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic R"
2291 2500 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2292 2503 "Bengali Zanore Shenjë E"
2293 2504 "Bengali Zanore Shenjë Ai"
2294 2507 "Bengali Zanore Shenjë O"
2295 2508 "Bengali Zanore Shenjë Au"
2296 2509 "Bengali Shenjë Virama"
2297 2510 "Bengali Shkronjë Khanda Ta"
2298 2519 "Bengali Au Gjatësi Shenjë"
2299 2524 "Bengali Shkronjë Rra"
2300 2525 "Bengali Shkronjë Rha"
2301 2527 "Bengali Shkronjë Yya"
2302 2528 "Bengali Shkronjë Vocalic Rr"
2303 2529 "Bengali Shkronjë Vocalic Ll"
2304 2530 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic L"
2305 2531 "Bengali Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2306 2534 "Bengali Shifër Zero"
2307 2535 "Bengali Shifër Një"
2308 2536 "Bengali Shifër Dy"
2309 2537 "Bengali Shifër Tre"
2310 2538 "Bengali Shifër Katër"
2311 2539 "Bengali Shifër Pesë"
2312 2540 "Bengali Shifër Gjashtë"
2313 2541 "Bengali Shifër Shtatë"
2314 2542 "Bengali Shifër Tetë"
2315 2543 "Bengali Shifër Nëntë"
2316 2544 "Bengali Shkronjë Ra Me Mesit Diagonal"
2317 2545 "Bengali Shkronjë Ra Me e'ulët Diagonal"
2318 2546 "Bengali Rupee Shenjë"
2319 2547 "Bengali Rupee Shenjë"
2320 2548 "Bengali Monedhë Numërator Një"
2321 2549 "Bengali Monedhë Numërator Dy"
2322 2550 "Bengali Monedhë Numërator Tre"
2323 2551 "Bengali Monedhë Numërator Katër"
2324 2552 "Bengali Monedhë Numërator Një Less Se The Emërtues"
2325 2553 "Bengali Monedhë Emërtues Gjashtëmbëdhjetë"
2326 2554 "Bengali Isshar"
2327 2555 "Bengali Ganda Shenjë"
2328 2561 "Gurmukhi Shenjë Adak Bindi"
2329 2562 "Gurmukhi Shenjë Bindi"
2330 2563 "Gurmukhi Shenjë Visarga"
2331 2565 "Gurmukhi Shkronjë A"
2332 2566 "Gurmukhi Shkronjë Aa"
2333 2567 "Gurmukhi Shkronjë I"
2334 2568 "Gurmukhi Shkronjë Ii"
2335 2569 "Gurmukhi Shkronjë U"
2336 2570 "Gurmukhi Shkronjë Uu"
2337 2575 "Gurmukhi Shkronjë Ee"
2338 2576 "Gurmukhi Shkronjë Ai"
2339 2579 "Gurmukhi Shkronjë Oo"
2340 2580 "Gurmukhi Shkronjë Au"
2341 2581 "Gurmukhi Shkronjë Ka"
2342 2582 "Gurmukhi Shkronjë Kha"
2343 2583 "Gurmukhi Shkronjë Ga"
2344 2584 "Gurmukhi Shkronjë Gha"
2345 2585 "Gurmukhi Shkronjë Nga"
2346 2586 "Gurmukhi Shkronjë Ca"
2347 2587 "Gurmukhi Shkronjë Cha"
2348 2588 "Gurmukhi Shkronjë Ja"
2349 2589 "Gurmukhi Shkronjë Jha"
2350 2590 "Gurmukhi Shkronjë Nya"
2351 2591 "Gurmukhi Shkronjë Tta"
2352 2592 "Gurmukhi Shkronjë Ttha"
2353 2593 "Gurmukhi Shkronjë Dda"
2354 2594 "Gurmukhi Shkronjë Ddha"
2355 2595 "Gurmukhi Shkronjë Nna"
2356 2596 "Gurmukhi Shkronjë Ta"
2357 2597 "Gurmukhi Shkronjë Tha"
2358 2598 "Gurmukhi Shkronjë Da"
2359 2599 "Gurmukhi Shkronjë Dha"
2360 2600 "Gurmukhi Shkronjë Na"
2361 2602 "Gurmukhi Shkronjë Pa"
2362 2603 "Gurmukhi Shkronjë Pha"
2363 2604 "Gurmukhi Shkronjë Ba"
2364 2605 "Gurmukhi Shkronjë Bha"
2365 2606 "Gurmukhi Shkronjë Ma"
2366 2607 "Gurmukhi Shkronjë Ya"
2367 2608 "Gurmukhi Shkronjë Ra"
2368 2610 "Gurmukhi Shkronjë La"
2369 2611 "Gurmukhi Shkronjë Lla"
2370 2613 "Gurmukhi Shkronjë Va"
2371 2614 "Gurmukhi Shkronjë Sha"
2372 2616 "Gurmukhi Shkronjë Sa"
2373 2617 "Gurmukhi Shkronjë Ha"
2374 2620 "Gurmukhi Shenjë Nukta"
2375 2622 "Gurmukhi Zanore Shenjë Aa"
2376 2623 "Gurmukhi Zanore Shenjë I"
2377 2624 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ii"
2378 2625 "Gurmukhi Zanore Shenjë U"
2379 2626 "Gurmukhi Zanore Shenjë Uu"
2380 2631 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ee"
2381 2632 "Gurmukhi Zanore Shenjë Ai"
2382 2635 "Gurmukhi Zanore Shenjë Oo"
2383 2636 "Gurmukhi Zanore Shenjë Au"
2384 2637 "Gurmukhi Shenjë Virama"
2385 2641 "Gurmukhi Shenjë Udaat"
2386 2649 "Gurmukhi Shkronjë Khha"
2387 2650 "Gurmukhi Shkronjë Ghha"
2388 2651 "Gurmukhi Shkronjë Za"
2389 2652 "Gurmukhi Shkronjë Rra"
2390 2654 "Gurmukhi Shkronjë Fa"
2391 2662 "Gurmukhi Shifër Zero"
2392 2663 "Gurmukhi Shifër Një"
2393 2664 "Gurmukhi Shifër Dy"
2394 2665 "Gurmukhi Shifër Tre"
2395 2666 "Gurmukhi Shifër Katër"
2396 2667 "Gurmukhi Shifër Pesë"
2397 2668 "Gurmukhi Shifër Gjashtë"
2398 2669 "Gurmukhi Shifër Shtatë"
2399 2670 "Gurmukhi Shifër Tetë"
2400 2671 "Gurmukhi Shifër Nëntë"
2401 2672 "Gurmukhi Tippi"
2402 2673 "Gurmukhi Addak"
2403 2674 "Gurmukhi Iri"
2404 2675 "Gurmukhi Ura"
2405 2676 "Gurmukhi Ek Onkar"
2406 2677 "Gurmukhi Shenjë Yakash"
2407 2689 "Gujarati Shenjë Candrabindu"
2408 2690 "Gujarati Shenjë Anusvara"
2409 2691 "Gujarati Shenjë Visarga"
2410 2693 "Gujarati Shkronjë A"
2411 2694 "Gujarati Shkronjë Aa"
2412 2695 "Gujarati Shkronjë I"
2413 2696 "Gujarati Shkronjë Ii"
2414 2697 "Gujarati Shkronjë U"
2415 2698 "Gujarati Shkronjë Uu"
2416 2699 "Gujarati Shkronjë Vocalic R"
2417 2700 "Gujarati Shkronjë Vocalic L"
2418 2701 "Gujarati Zanore Candra E"
2419 2703 "Gujarati Shkronjë E"
2420 2704 "Gujarati Shkronjë Ai"
2421 2705 "Gujarati Zanore Candra O"
2422 2707 "Gujarati Shkronjë O"
2423 2708 "Gujarati Shkronjë Au"
2424 2709 "Gujarati Shkronjë Ka"
2425 2710 "Gujarati Shkronjë Kha"
2426 2711 "Gujarati Shkronjë Ga"
2427 2712 "Gujarati Shkronjë Gha"
2428 2713 "Gujarati Shkronjë Nga"
2429 2714 "Gujarati Shkronjë Ca"
2430 2715 "Gujarati Shkronjë Cha"
2431 2716 "Gujarati Shkronjë Ja"
2432 2717 "Gujarati Shkronjë Jha"
2433 2718 "Gujarati Shkronjë Nya"
2434 2719 "Gujarati Shkronjë Tta"
2435 2720 "Gujarati Shkronjë Ttha"
2436 2721 "Gujarati Shkronjë Dda"
2437 2722 "Gujarati Shkronjë Ddha"
2438 2723 "Gujarati Shkronjë Nna"
2439 2724 "Gujarati Shkronjë Ta"
2440 2725 "Gujarati Shkronjë Tha"
2441 2726 "Gujarati Shkronjë Da"
2442 2727 "Gujarati Shkronjë Dha"
2443 2728 "Gujarati Shkronjë Na"
2444 2730 "Gujarati Shkronjë Pa"
2445 2731 "Gujarati Shkronjë Pha"
2446 2732 "Gujarati Shkronjë Ba"
2447 2733 "Gujarati Shkronjë Bha"
2448 2734 "Gujarati Shkronjë Ma"
2449 2735 "Gujarati Shkronjë Ya"
2450 2736 "Gujarati Shkronjë Ra"
2451 2738 "Gujarati Shkronjë La"
2452 2739 "Gujarati Shkronjë Lla"
2453 2741 "Gujarati Shkronjë Va"
2454 2742 "Gujarati Shkronjë Sha"
2455 2743 "Gujarati Shkronjë Ssa"
2456 2744 "Gujarati Shkronjë Sa"
2457 2745 "Gujarati Shkronjë Ha"
2458 2748 "Gujarati Shenjë Nukta"
2459 2749 "Gujarati Shenjë Avagraha"
2460 2750 "Gujarati Zanore Shenjë Aa"
2461 2751 "Gujarati Zanore Shenjë I"
2462 2752 "Gujarati Zanore Shenjë Ii"
2463 2753 "Gujarati Zanore Shenjë U"
2464 2754 "Gujarati Zanore Shenjë Uu"
2465 2755 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic R"
2466 2756 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2467 2757 "Gujarati Zanore Shenjë Candra E"
2468 2759 "Gujarati Zanore Shenjë E"
2469 2760 "Gujarati Zanore Shenjë Ai"
2470 2761 "Gujarati Zanore Shenjë Candra O"
2471 2763 "Gujarati Zanore Shenjë O"
2472 2764 "Gujarati Zanore Shenjë Au"
2473 2765 "Gujarati Shenjë Virama"
2474 2768 "Gujarati Om"
2475 2784 "Gujarati Shkronjë Vocalic Rr"
2476 2785 "Gujarati Shkronjë Vocalic Ll"
2477 2786 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic L"
2478 2787 "Gujarati Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2479 2790 "Gujarati Shifër Zero"
2480 2791 "Gujarati Shifër Një"
2481 2792 "Gujarati Shifër Dy"
2482 2793 "Gujarati Shifër Tre"
2483 2794 "Gujarati Shifër Katër"
2484 2795 "Gujarati Shifër Pesë"
2485 2796 "Gujarati Shifër Gjashtë"
2486 2797 "Gujarati Shifër Shtatë"
2487 2798 "Gujarati Shifër Tetë"
2488 2799 "Gujarati Shifër Nëntë"
2489 2800 "Gujarati Shkurtim Shenjë"
2490 2801 "Gujarati Rupee Shenjë"
2491 2817 "Oriya Shenjë Candrabindu"
2492 2818 "Oriya Shenjë Anusvara"
2493 2819 "Oriya Shenjë Visarga"
2494 2821 "Oriya Shkronjë A"
2495 2822 "Oriya Shkronjë Aa"
2496 2823 "Oriya Shkronjë I"
2497 2824 "Oriya Shkronjë Ii"
2498 2825 "Oriya Shkronjë U"
2499 2826 "Oriya Shkronjë Uu"
2500 2827 "Oriya Shkronjë Vocalic R"
2501 2828 "Oriya Shkronjë Vocalic L"
2502 2831 "Oriya Shkronjë E"
2503 2832 "Oriya Shkronjë Ai"
2504 2835 "Oriya Shkronjë O"
2505 2836 "Oriya Shkronjë Au"
2506 2837 "Oriya Shkronjë Ka"
2507 2838 "Oriya Shkronjë Kha"
2508 2839 "Oriya Shkronjë Ga"
2509 2840 "Oriya Shkronjë Gha"
2510 2841 "Oriya Shkronjë Nga"
2511 2842 "Oriya Shkronjë Ca"
2512 2843 "Oriya Shkronjë Cha"
2513 2844 "Oriya Shkronjë Ja"
2514 2845 "Oriya Shkronjë Jha"
2515 2846 "Oriya Shkronjë Nya"
2516 2847 "Oriya Shkronjë Tta"
2517 2848 "Oriya Shkronjë Ttha"
2518 2849 "Oriya Shkronjë Dda"
2519 2850 "Oriya Shkronjë Ddha"
2520 2851 "Oriya Shkronjë Nna"
2521 2852 "Oriya Shkronjë Ta"
2522 2853 "Oriya Shkronjë Tha"
2523 2854 "Oriya Shkronjë Da"
2524 2855 "Oriya Shkronjë Dha"
2525 2856 "Oriya Shkronjë Na"
2526 2858 "Oriya Shkronjë Pa"
2527 2859 "Oriya Shkronjë Pha"
2528 2860 "Oriya Shkronjë Ba"
2529 2861 "Oriya Shkronjë Bha"
2530 2862 "Oriya Shkronjë Ma"
2531 2863 "Oriya Shkronjë Ya"
2532 2864 "Oriya Shkronjë Ra"
2533 2866 "Oriya Shkronjë La"
2534 2867 "Oriya Shkronjë Lla"
2535 2869 "Oriya Shkronjë Va"
2536 2870 "Oriya Shkronjë Sha"
2537 2871 "Oriya Shkronjë Ssa"
2538 2872 "Oriya Shkronjë Sa"
2539 2873 "Oriya Shkronjë Ha"
2540 2876 "Oriya Shenjë Nukta"
2541 2877 "Oriya Shenjë Avagraha"
2542 2878 "Oriya Zanore Shenjë Aa"
2543 2879 "Oriya Zanore Shenjë I"
2544 2880 "Oriya Zanore Shenjë Ii"
2545 2881 "Oriya Zanore Shenjë U"
2546 2882 "Oriya Zanore Shenjë Uu"
2547 2883 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic R"
2548 2884 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2549 2887 "Oriya Zanore Shenjë E"
2550 2888 "Oriya Zanore Shenjë Ai"
2551 2891 "Oriya Zanore Shenjë O"
2552 2892 "Oriya Zanore Shenjë Au"
2553 2893 "Oriya Shenjë Virama"
2554 2902 "Oriya Ai Gjatësi Shenjë"
2555 2903 "Oriya Au Gjatësi Shenjë"
2556 2908 "Oriya Shkronjë Rra"
2557 2909 "Oriya Shkronjë Rha"
2558 2911 "Oriya Shkronjë Yya"
2559 2912 "Oriya Shkronjë Vocalic Rr"
2560 2913 "Oriya Shkronjë Vocalic Ll"
2561 2914 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic L"
2562 2915 "Oriya Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2563 2918 "Oriya Shifër Zero"
2564 2919 "Oriya Shifër Një"
2565 2920 "Oriya Shifër Dy"
2566 2921 "Oriya Shifër Tre"
2567 2922 "Oriya Shifër Katër"
2568 2923 "Oriya Shifër Pesë"
2569 2924 "Oriya Shifër Gjashtë"
2570 2925 "Oriya Shifër Shtatë"
2571 2926 "Oriya Shifër Tetë"
2572 2927 "Oriya Shifër Nëntë"
2573 2928 "Oriya Isshar"
2574 2929 "Oriya Shkronjë Wa"
2575 2930 "Oriya Fraksion Një Çerek"
2576 2931 "Oriya Fraksion Një Gjysmë"
2577 2932 "Oriya Fraksion Tre Çerek"
2578 2933 "Oriya Fraksion Një Sixteenth"
2579 2934 "Oriya Fraksion Një Tetë"
2580 2935 "Oriya Fraksion Tre Sixteenths"
2581 2946 "Tamil Shenjë Anusvara"
2582 2947 "Tamil Shenjë Visarga"
2583 2949 "Tamil Shkronjë A"
2584 2950 "Tamil Shkronjë Aa"
2585 2951 "Tamil Shkronjë I"
2586 2952 "Tamil Shkronjë Ii"
2587 2953 "Tamil Shkronjë U"
2588 2954 "Tamil Shkronjë Uu"
2589 2958 "Tamil Shkronjë E"
2590 2959 "Tamil Shkronjë Ee"
2591 2960 "Tamil Shkronjë Ai"
2592 2962 "Tamil Shkronjë O"
2593 2963 "Tamil Shkronjë Oo"
2594 2964 "Tamil Shkronjë Au"
2595 2965 "Tamil Shkronjë Ka"
2596 2969 "Tamil Shkronjë Nga"
2597 2970 "Tamil Shkronjë Ca"
2598 2972 "Tamil Shkronjë Ja"
2599 2974 "Tamil Shkronjë Nya"
2600 2975 "Tamil Shkronjë Tta"
2601 2979 "Tamil Shkronjë Nna"
2602 2980 "Tamil Shkronjë Ta"
2603 2984 "Tamil Shkronjë Na"
2604 2985 "Tamil Shkronjë Nnna"
2605 2986 "Tamil Shkronjë Pa"
2606 2990 "Tamil Shkronjë Ma"
2607 2991 "Tamil Shkronjë Ya"
2608 2992 "Tamil Shkronjë Ra"
2609 2993 "Tamil Shkronjë Rra"
2610 2994 "Tamil Shkronjë La"
2611 2995 "Tamil Shkronjë Lla"
2612 2996 "Tamil Shkronjë Llla"
2613 2997 "Tamil Shkronjë Va"
2614 2998 "Tamil Shkronjë Sha"
2615 2999 "Tamil Shkronjë Ssa"
2616 3000 "Tamil Shkronjë Sa"
2617 3001 "Tamil Shkronjë Ha"
2618 3006 "Tamil Zanore Shenjë Aa"
2619 3007 "Tamil Zanore Shenjë I"
2620 3008 "Tamil Zanore Shenjë Ii"
2621 3009 "Tamil Zanore Shenjë U"
2622 3010 "Tamil Zanore Shenjë Uu"
2623 3014 "Tamil Zanore Shenjë E"
2624 3015 "Tamil Zanore Shenjë Ee"
2625 3016 "Tamil Zanore Shenjë Ai"
2626 3018 "Tamil Zanore Shenjë O"
2627 3019 "Tamil Zanore Shenjë Oo"
2628 3020 "Tamil Zanore Shenjë Au"
2629 3021 "Tamil Shenjë Virama"
2630 3024 "Tamil Om"
2631 3031 "Tamil Au Gjatësi Shenjë"
2632 3046 "Tamil Shifër Zero"
2633 3047 "Tamil Shifër Një"
2634 3048 "Tamil Shifër Dy"
2635 3049 "Tamil Shifër Tre"
2636 3050 "Tamil Shifër Katër"
2637 3051 "Tamil Shifër Pesë"
2638 3052 "Tamil Shifër Gjashtë"
2639 3053 "Tamil Shifër Shtatë"
2640 3054 "Tamil Shifër Tetë"
2641 3055 "Tamil Shifër Nëntë"
2642 3056 "Tamil Numër Dhjetë"
2643 3057 "Tamil Numër Një Njëqind"
2644 3058 "Tamil Numër Një Mijë"
2645 3059 "Tamil Ditë Shenjë"
2646 3060 "Tamil Muaj Shenjë"
2647 3061 "Tamil Viti Shenjë"
2648 3062 "Tamil Debit Shenjë"
2649 3063 "Tamil Nderim Shenjë"
2650 3064 "Tamil Aq Lart Shenjë"
2651 3065 "Tamil Rupee Shenjë"
2652 3066 "Tamil Numër Shenjë"
2653 3073 "Telugu Shenjë Candrabindu"
2654 3074 "Telugu Shenjë Anusvara"
2655 3075 "Telugu Shenjë Visarga"
2656 3077 "Telugu Shkronjë A"
2657 3078 "Telugu Shkronjë Aa"
2658 3079 "Telugu Shkronjë I"
2659 3080 "Telugu Shkronjë Ii"
2660 3081 "Telugu Shkronjë U"
2661 3082 "Telugu Shkronjë Uu"
2662 3083 "Telugu Shkronjë Vocalic R"
2663 3084 "Telugu Shkronjë Vocalic L"
2664 3086 "Telugu Shkronjë E"
2665 3087 "Telugu Shkronjë Ee"
2666 3088 "Telugu Shkronjë Ai"
2667 3090 "Telugu Shkronjë O"
2668 3091 "Telugu Shkronjë Oo"
2669 3092 "Telugu Shkronjë Au"
2670 3093 "Telugu Shkronjë Ka"
2671 3094 "Telugu Shkronjë Kha"
2672 3095 "Telugu Shkronjë Ga"
2673 3096 "Telugu Shkronjë Gha"
2674 3097 "Telugu Shkronjë Nga"
2675 3098 "Telugu Shkronjë Ca"
2676 3099 "Telugu Shkronjë Cha"
2677 3100 "Telugu Shkronjë Ja"
2678 3101 "Telugu Shkronjë Jha"
2679 3102 "Telugu Shkronjë Nya"
2680 3103 "Telugu Shkronjë Tta"
2681 3104 "Telugu Shkronjë Ttha"
2682 3105 "Telugu Shkronjë Dda"
2683 3106 "Telugu Shkronjë Ddha"
2684 3107 "Telugu Shkronjë Nna"
2685 3108 "Telugu Shkronjë Ta"
2686 3109 "Telugu Shkronjë Tha"
2687 3110 "Telugu Shkronjë Da"
2688 3111 "Telugu Shkronjë Dha"
2689 3112 "Telugu Shkronjë Na"
2690 3114 "Telugu Shkronjë Pa"
2691 3115 "Telugu Shkronjë Pha"
2692 3116 "Telugu Shkronjë Ba"
2693 3117 "Telugu Shkronjë Bha"
2694 3118 "Telugu Shkronjë Ma"
2695 3119 "Telugu Shkronjë Ya"
2696 3120 "Telugu Shkronjë Ra"
2697 3121 "Telugu Shkronjë Rra"
2698 3122 "Telugu Shkronjë La"
2699 3123 "Telugu Shkronjë Lla"
2700 3125 "Telugu Shkronjë Va"
2701 3126 "Telugu Shkronjë Sha"
2702 3127 "Telugu Shkronjë Ssa"
2703 3128 "Telugu Shkronjë Sa"
2704 3129 "Telugu Shkronjë Ha"
2705 3133 "Telugu Shenjë Avagraha"
2706 3134 "Telugu Zanore Shenjë Aa"
2707 3135 "Telugu Zanore Shenjë I"
2708 3136 "Telugu Zanore Shenjë Ii"
2709 3137 "Telugu Zanore Shenjë U"
2710 3138 "Telugu Zanore Shenjë Uu"
2711 3139 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic R"
2712 3140 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2713 3142 "Telugu Zanore Shenjë E"
2714 3143 "Telugu Zanore Shenjë Ee"
2715 3144 "Telugu Zanore Shenjë Ai"
2716 3146 "Telugu Zanore Shenjë O"
2717 3147 "Telugu Zanore Shenjë Oo"
2718 3148 "Telugu Zanore Shenjë Au"
2719 3149 "Telugu Shenjë Virama"
2720 3157 "Telugu Gjatësi Shenjë"
2721 3158 "Telugu Ai Gjatësi Shenjë"
2722 3160 "Telugu Shkronjë Tsa"
2723 3161 "Telugu Shkronjë Dza"
2724 3168 "Telugu Shkronjë Vocalic Rr"
2725 3169 "Telugu Shkronjë Vocalic Ll"
2726 3170 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic L"
2727 3171 "Telugu Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2728 3174 "Telugu Shifër Zero"
2729 3175 "Telugu Shifër Një"
2730 3176 "Telugu Shifër Dy"
2731 3177 "Telugu Shifër Tre"
2732 3178 "Telugu Shifër Katër"
2733 3179 "Telugu Shifër Pesë"
2734 3180 "Telugu Shifër Gjashtë"
2735 3181 "Telugu Shifër Shtatë"
2736 3182 "Telugu Shifër Tetë"
2737 3183 "Telugu Shifër Nëntë"
2738 3192 "Telugu Fraksion Shifër Zero Për Forcë Probabiliteti Katër"
2739 3193 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
2740 3194 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
2741 3195 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Katër"
2742 3196 "Telugu Fraksion Shifër Një Për Forcë Probabiliteti Katër"
2743 3197 "Telugu Fraksion Shifër Dy Për Forcë Probabiliteti Katër"
2744 3198 "Telugu Fraksion Shifër Tre Për Forcë Probabiliteti Barabartë me Katër"
2745 3199 "Telugu Shenjë Tuumu"
2746 3202 "Kanada Shenjë Anusvara"
2747 3203 "Kanada Shenjë Visarga"
2748 3205 "Kanada Shkronjë A"
2749 3206 "Kanada Shkronjë Aa"
2750 3207 "Kanada Shkronjë I"
2751 3208 "Kanada Shkronjë Ii"
2752 3209 "Kanada Shkronjë U"
2753 3210 "Kanada Shkronjë Uu"
2754 3211 "Kanada Shkronjë Vocalic R"
2755 3212 "Kanada Shkronjë Vocalic L"
2756 3214 "Kanada Shkronjë E"
2757 3215 "Kanada Shkronjë Ee"
2758 3216 "Kanada Shkronjë Ai"
2759 3218 "Kanada Shkronjë O"
2760 3219 "Kanada Shkronjë Oo"
2761 3220 "Kanada Shkronjë Au"
2762 3221 "Kanada Shkronjë Ka"
2763 3222 "Kanada Shkronjë Kha"
2764 3223 "Kanada Shkronjë Ga"
2765 3224 "Kanada Shkronjë Gha"
2766 3225 "Kanada Shkronjë Nga"
2767 3226 "Kanada Shkronjë Ca"
2768 3227 "Kanada Shkronjë Cha"
2769 3228 "Kanada Shkronjë Ja"
2770 3229 "Kanada Shkronjë Jha"
2771 3230 "Kanada Shkronjë Nya"
2772 3231 "Kanada Shkronjë Tta"
2773 3232 "Kanada Shkronjë Ttha"
2774 3233 "Kanada Shkronjë Dda"
2775 3234 "Kanada Shkronjë Ddha"
2776 3235 "Kanada Shkronjë Nna"
2777 3236 "Kanada Shkronjë Ta"
2778 3237 "Kanada Shkronjë Tha"
2779 3238 "Kanada Shkronjë Da"
2780 3239 "Kanada Shkronjë Dha"
2781 3240 "Kanada Shkronjë Na"
2782 3242 "Kanada Shkronjë Pa"
2783 3243 "Kanada Shkronjë Pha"
2784 3244 "Kanada Shkronjë Ba"
2785 3245 "Kanada Shkronjë Bha"
2786 3246 "Kanada Shkronjë Ma"
2787 3247 "Kanada Shkronjë Ya"
2788 3248 "Kanada Shkronjë Ra"
2789 3249 "Kanada Shkronjë Rra"
2790 3250 "Kanada Shkronjë La"
2791 3251 "Kanada Shkronjë Lla"
2792 3253 "Kanada Shkronjë Va"
2793 3254 "Kanada Shkronjë Sha"
2794 3255 "Kanada Shkronjë Ssa"
2795 3256 "Kanada Shkronjë Sa"
2796 3257 "Kanada Shkronjë Ha"
2797 3260 "Kanada Shenjë Nukta"
2798 3261 "Kanada Shenjë Avagraha"
2799 3262 "Kanada Zanore Shenjë Aa"
2800 3263 "Kanada Zanore Shenjë I"
2801 3264 "Kanada Zanore Shenjë Ii"
2802 3265 "Kanada Zanore Shenjë U"
2803 3266 "Kanada Zanore Shenjë Uu"
2804 3267 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic R"
2805 3268 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2806 3270 "Kanada Zanore Shenjë E"
2807 3271 "Kanada Zanore Shenjë Ee"
2808 3272 "Kanada Zanore Shenjë Ai"
2809 3274 "Kanada Zanore Shenjë O"
2810 3275 "Kanada Zanore Shenjë Oo"
2811 3276 "Kanada Zanore Shenjë Au"
2812 3277 "Kanada Shenjë Virama"
2813 3285 "Kanada Gjatësi Shenjë"
2814 3286 "Kanada Ai Gjatësi Shenjë"
2815 3294 "Kanada Shkronjë Fa"
2816 3296 "Kanada Shkronjë Vocalic Rr"
2817 3297 "Kanada Shkronjë Vocalic Ll"
2818 3298 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic L"
2819 3299 "Kanada Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2820 3302 "Kanada Shifër Zero"
2821 3303 "Kanada Shifër Një"
2822 3304 "Kanada Shifër Dy"
2823 3305 "Kanada Shifër Tre"
2824 3306 "Kanada Shifër Katër"
2825 3307 "Kanada Shifër Pesë"
2826 3308 "Kanada Shifër Gjashtë"
2827 3309 "Kanada Shifër Shtatë"
2828 3310 "Kanada Shifër Tetë"
2829 3311 "Kanada Shifër Nëntë"
2830 3313 "Kanada Shenjë Jihvamuliya"
2831 3314 "Kanada Shenjë Upadhmaniya"
2832 3330 "Malayalam Shenjë Anusvara"
2833 3331 "Malayalam Shenjë Visarga"
2834 3333 "Malayalam Shkronjë A"
2835 3334 "Malayalam Shkronjë Aa"
2836 3335 "Malayalam Shkronjë I"
2837 3336 "Malayalam Shkronjë Ii"
2838 3337 "Malayalam Shkronjë U"
2839 3338 "Malayalam Shkronjë Uu"
2840 3339 "Malayalam Shkronjë Vocalic R"
2841 3340 "Malayalam Shkronjë Vocalic L"
2842 3342 "Malayalam Shkronjë E"
2843 3343 "Malayalam Shkronjë Ee"
2844 3344 "Malayalam Shkronjë Ai"
2845 3346 "Malayalam Shkronjë O"
2846 3347 "Malayalam Shkronjë Oo"
2847 3348 "Malayalam Shkronjë Au"
2848 3349 "Malayalam Shkronjë Ka"
2849 3350 "Malayalam Shkronjë Kha"
2850 3351 "Malayalam Shkronjë Ga"
2851 3352 "Malayalam Shkronjë Gha"
2852 3353 "Malayalam Shkronjë Nga"
2853 3354 "Malayalam Shkronjë Ca"
2854 3355 "Malayalam Shkronjë Cha"
2855 3356 "Malayalam Shkronjë Ja"
2856 3357 "Malayalam Shkronjë Jha"
2857 3358 "Malayalam Shkronjë Nya"
2858 3359 "Malayalam Shkronjë Tta"
2859 3360 "Malayalam Shkronjë Ttha"
2860 3361 "Malayalam Shkronjë Dda"
2861 3362 "Malayalam Shkronjë Ddha"
2862 3363 "Malayalam Shkronjë Nna"
2863 3364 "Malayalam Shkronjë Ta"
2864 3365 "Malayalam Shkronjë Tha"
2865 3366 "Malayalam Shkronjë Da"
2866 3367 "Malayalam Shkronjë Dha"
2867 3368 "Malayalam Shkronjë Na"
2868 3369 "Malayalam Shkronjë Nnna"
2869 3370 "Malayalam Shkronjë Pa"
2870 3371 "Malayalam Shkronjë Pha"
2871 3372 "Malayalam Shkronjë Ba"
2872 3373 "Malayalam Shkronjë Bha"
2873 3374 "Malayalam Shkronjë Ma"
2874 3375 "Malayalam Shkronjë Ya"
2875 3376 "Malayalam Shkronjë Ra"
2876 3377 "Malayalam Shkronjë Rra"
2877 3378 "Malayalam Shkronjë La"
2878 3379 "Malayalam Shkronjë Lla"
2879 3380 "Malayalam Shkronjë Llla"
2880 3381 "Malayalam Shkronjë Va"
2881 3382 "Malayalam Shkronjë Sha"
2882 3383 "Malayalam Shkronjë Ssa"
2883 3384 "Malayalam Shkronjë Sa"
2884 3385 "Malayalam Shkronjë Ha"
2885 3386 "Malayalam Shkronjë Ttta"
2886 3389 "Malayalam Shenjë Avagraha"
2887 3390 "Malayalam Zanore Shenjë Aa"
2888 3391 "Malayalam Zanore Shenjë I"
2889 3392 "Malayalam Zanore Shenjë Ii"
2890 3393 "Malayalam Zanore Shenjë U"
2891 3394 "Malayalam Zanore Shenjë Uu"
2892 3395 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic R"
2893 3396 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Rr"
2894 3398 "Malayalam Zanore Shenjë E"
2895 3399 "Malayalam Zanore Shenjë Ee"
2896 3400 "Malayalam Zanore Shenjë Ai"
2897 3402 "Malayalam Zanore Shenjë O"
2898 3403 "Malayalam Zanore Shenjë Oo"
2899 3404 "Malayalam Zanore Shenjë Au"
2900 3405 "Malayalam Shenjë Virama"
2901 3406 "Malayalam Shkronjë Pikë Reph"
2902 3415 "Malayalam Au Gjatësi Shenjë"
2903 3424 "Malayalam Shkronjë Vocalic Rr"
2904 3425 "Malayalam Shkronjë Vocalic Ll"
2905 3426 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic L"
2906 3427 "Malayalam Zanore Shenjë Vocalic Ll"
2907 3430 "Malayalam Shifër Zero"
2908 3431 "Malayalam Shifër Një"
2909 3432 "Malayalam Shifër Dy"
2910 3433 "Malayalam Shifër Tre"
2911 3434 "Malayalam Shifër Katër"
2912 3435 "Malayalam Shifër Pesë"
2913 3436 "Malayalam Shifër Gjashtë"
2914 3437 "Malayalam Shifër Shtatë"
2915 3438 "Malayalam Shifër Tetë"
2916 3439 "Malayalam Shifër Nëntë"
2917 3440 "Malayalam Numër Dhjetë"
2918 3441 "Malayalam Numër Një Njëqind"
2919 3442 "Malayalam Numër Një Mijë"
2920 3443 "Malayalam Fraksion Një Çerek"
2921 3444 "Malayalam Fraksion Një Gjysmë"
2922 3445 "Malayalam Fraksion Tre Çerek"
2923 3449 "Malayalam Date Shenjë"
2924 3450 "Malayalam Shkronjë Chillu Nn"
2925 3451 "Malayalam Shkronjë Chillu N"
2926 3452 "Malayalam Shkronjë Chillu Rr"
2927 3453 "Malayalam Shkronjë Chillu L"
2928 3454 "Malayalam Shkronjë Chillu Ll"
2929 3455 "Malayalam Shkronjë Chillu K"
2930 3458 "Senegaleze Shenjë Anusvaraya"
2931 3459 "Senegaleze Shenjë Visargaya"
2932 3461 "Senegaleze Shkronjë Ayanna"
2933 3462 "Senegaleze Shkronjë Aayanna"
2934 3463 "Senegaleze Shkronjë Aeyanna"
2935 3464 "Senegaleze Shkronjë Aeeyanna"
2936 3465 "Senegaleze Shkronjë Iyanna"
2937 3466 "Senegaleze Shkronjë Iiyanna"
2938 3467 "Senegaleze Shkronjë Uyanna"
2939 3468 "Senegaleze Shkronjë Uuyanna"
2940 3469 "Senegaleze Shkronjë Iruyanna"
2941 3470 "Senegaleze Shkronjë Iruuyanna"
2942 3471 "Senegaleze Shkronjë Iluyanna"
2943 3472 "Senegaleze Shkronjë Iluuyanna"
2944 3473 "Senegaleze Shkronjë Eyanna"
2945 3474 "Senegaleze Shkronjë Eeyanna"
2946 3475 "Senegaleze Shkronjë Aiyanna"
2947 3476 "Senegaleze Shkronjë Oyanna"
2948 3477 "Senegaleze Shkronjë Ooyanna"
2949 3478 "Senegaleze Shkronjë Auyanna"
2950 3482 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Kayanna"
2951 3483 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Kayanna"
2952 3484 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Gayanna"
2953 3485 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Gayanna"
2954 3486 "Senegaleze Shkronjë Kantaja Naasikyaya"
2955 3487 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Gayanna"
2956 3488 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Cayanna"
2957 3489 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Cayanna"
2958 3490 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Jayanna"
2959 3491 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Jayanna"
2960 3492 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Naasikyaya"
2961 3493 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sanyooga Naaksikyaya"
2962 3494 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Jayanna"
2963 3495 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ttayanna"
2964 3496 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ttayanna"
2965 3497 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Ddayanna"
2966 3498 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Ddayanna"
2967 3499 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Nayanna"
2968 3500 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Ddayanna"
2969 3501 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Tayanna"
2970 3502 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Tayanna"
2971 3503 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Dayanna"
2972 3504 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Dayanna"
2973 3505 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Nayanna"
2974 3507 "Senegaleze Shkronjë Sanyaka Dayanna"
2975 3508 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Payanna"
2976 3509 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Payanna"
2977 3510 "Senegaleze Shkronjë Alpapraana Bayanna"
2978 3511 "Senegaleze Shkronjë Mahaapraana Bayanna"
2979 3512 "Senegaleze Shkronjë Mayanna"
2980 3513 "Senegaleze Shkronjë Amba Bayanna"
2981 3514 "Senegaleze Shkronjë Yayanna"
2982 3515 "Senegaleze Shkronjë Rayanna"
2983 3517 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Layanna"
2984 3520 "Senegaleze Shkronjë Vayanna"
2985 3521 "Senegaleze Shkronjë Taaluja Sayanna"
2986 3522 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Sayanna"
2987 3523 "Senegaleze Shkronjë Dantaja Sayanna"
2988 3524 "Senegaleze Shkronjë Hayanna"
2989 3525 "Senegaleze Shkronjë Muurdhaja Layanna"
2990 3526 "Senegaleze Shkronjë Fayanna"
2991 3530 "Senegaleze Shenjë Al-Lakuna"
2992 3535 "Senegaleze Zanore Shenjë Aela-Pilla"
2993 3536 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Aeda-Pilla"
2994 3537 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Aeda-Pilla"
2995 3538 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Is-Pilla"
2996 3539 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Is-Pilla"
2997 3540 "Senegaleze Zanore Shenjë Ketti Paa-Pilla"
2998 3542 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Paa-Pilla"
2999 3544 "Senegaleze Zanore Shenjë Gaetta-Pilla"
3000 3545 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva"
3001 3546 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Kombuva"
3002 3547 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombu Deka"
3003 3548 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Aela-Pilla"
3004 3549 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Diga Aela-Pilla"
3005 3550 "Senegaleze Zanore Shenjë Kombuva Haa Gayanukitta"
3006 3551 "Senegaleze Zanore Shenjë Gayanukitta"
3007 3570 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gaetta-Pilla"
3008 3571 "Senegaleze Zanore Shenjë Diga Gayanukitta"
3009 3572 "Senegaleze Pikësim Kunddaliya"
3010 3585 "Tajlandeze Karakter Ko Kai"
3011 3586 "Tajlandeze Karakter Kho Khai"
3012 3587 "Tajlandeze Karakter Kho Khuat"
3013 3588 "Tajlandeze Karakter Kho Khwai"
3014 3589 "Tajlandeze Karakter Kho Khon"
3015 3590 "Tajlandeze Karakter Kho Rakhang"
3016 3591 "Tajlandeze Karakter Ngo Ngu"
3017 3592 "Tajlandeze Karakter Cho Chan"
3018 3593 "Tajlandeze Karakter Cho Ching"
3019 3594 "Tajlandeze Karakter Cho Chang"
3020 3595 "Tajlandeze Karakter So So"
3021 3596 "Tajlandeze Karakter Cho Choe"
3022 3597 "Tajlandeze Karakter Yo Ying"
3023 3598 "Tajlandeze Karakter Do Chada"
3024 3599 "Tajlandeze Karakter To Patak"
3025 3600 "Tajlandeze Karakter Tho Se"
3026 3601 "Tajlandeze Karakter Tho Nangmontho"
3027 3602 "Tajlandeze Karakter Tho Phuthao"
3028 3603 "Tajlandeze Karakter No Nen"
3029 3604 "Tajlandeze Karakter Do Dek"
3030 3605 "Tajlandeze Karakter To Tao"
3031 3606 "Tajlandeze Karakter Tho Thung"
3032 3607 "Tajlandeze Karakter Tho Thahan"
3033 3608 "Tajlandeze Karakter Tho Thong"
3034 3609 "Tajlandeze Karakter No Nu"
3035 3610 "Tajlandeze Karakter Bo Baimai"
3036 3611 "Tajlandeze Karakter Po Pla"
3037 3612 "Tajlandeze Karakter Pho Phung"
3038 3613 "Tajlandeze Karakter Fo Fa"
3039 3614 "Tajlandeze Karakter Pho Phan"
3040 3615 "Tajlandeze Karakter Fo Fan"
3041 3616 "Tajlandeze Karakter Pho Samphao"
3042 3617 "Tajlandeze Karakter Mo Ma"
3043 3618 "Tajlandeze Karakter Yo Yak"
3044 3619 "Tajlandeze Karakter Ro Rua"
3045 3620 "Tajlandeze Karakter Ru"
3046 3621 "Tajlandeze Karakter Lo Ling"
3047 3622 "Tajlandeze Karakter Lu"
3048 3623 "Tajlandeze Karakter Wo Waen"
3049 3624 "Tajlandeze Karakter So Sala"
3050 3625 "Tajlandeze Karakter So Rusi"
3051 3626 "Tajlandeze Karakter So Sua"
3052 3627 "Tajlandeze Karakter Ho Hip"
3053 3628 "Tajlandeze Karakter Lo Chula"
3054 3629 "Tajlandeze Karakter O Ang"
3055 3630 "Tajlandeze Karakter Ho Nokhuk"
3056 3631 "Tajlandeze Karakter Paiyannoi"
3057 3632 "Tajlandeze Karakter Sara A"
3058 3633 "Tajlandeze Karakter Mai Han-Akat"
3059 3634 "Tajlandeze Karakter Sara Aa"
3060 3635 "Tajlandeze Karakter Sara Am"
3061 3636 "Tajlandeze Karakter Sara I"
3062 3637 "Tajlandeze Karakter Sara Ii"
3063 3638 "Tajlandeze Karakter Sara Ue"
3064 3639 "Tajlandeze Karakter Sara Uee"
3065 3640 "Tajlandeze Karakter Sara U"
3066 3641 "Tajlandeze Karakter Sara Uu"
3067 3642 "Tajlandeze Karakter Phinthu"
3068 3647 "Tajlandeze Monedhë Simbol Baht"
3069 3648 "Tajlandeze Karakter Sara E"
3070 3649 "Tajlandeze Karakter Sara Ae"
3071 3650 "Tajlandeze Karakter Sara O"
3072 3651 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimuan"
3073 3652 "Tajlandeze Karakter Sara Ai Maimalai"
3074 3653 "Tajlandeze Karakter Lakkhangyao"
3075 3654 "Tajlandeze Karakter Maiyamok"
3076 3655 "Tajlandeze Karakter Maitaikhu"
3077 3656 "Tajlandeze Karakter Mai Ek"
3078 3657 "Tajlandeze Karakter Mai Tho"
3079 3658 "Tajlandeze Karakter Mai Tri"
3080 3659 "Tajlandeze Karakter Mai Chattawa"
3081 3660 "Tajlandeze Karakter Thanthakhat"
3082 3661 "Tajlandeze Karakter Nikhahit"
3083 3662 "Tajlandeze Karakter Yamakkan"
3084 3663 "Tajlandeze Karakter Fongman"
3085 3664 "Tajlandeze Shifër Zero"
3086 3665 "Tajlandeze Shifër Një"
3087 3666 "Tajlandeze Shifër Dy"
3088 3667 "Tajlandeze Shifër Tre"
3089 3668 "Tajlandeze Shifër Katër"
3090 3669 "Tajlandeze Shifër Pesë"
3091 3670 "Tajlandeze Shifër Gjashtë"
3092 3671 "Tajlandeze Shifër Shtatë"
3093 3672 "Tajlandeze Shifër Tetë"
3094 3673 "Tajlandeze Shifër Nëntë"
3095 3674 "Tajlandeze Karakter Angkhankhu"
3096 3675 "Tajlandeze Karakter Khomut"
3097 3713 "Lao Shkronjë Ko"
3098 3714 "Lao Shkronjë Kho Sung"
3099 3716 "Lao Shkronjë Kho Tam"
3100 3719 "Lao Shkronjë Ngo"
3101 3720 "Lao Shkronjë Co"
3102 3722 "Lao Shkronjë So Tam"
3103 3725 "Lao Shkronjë Nyo"
3104 3732 "Lao Shkronjë Do"
3105 3733 "Lao Shkronjë To"
3106 3734 "Lao Shkronjë Tho Sung"
3107 3735 "Lao Shkronjë Tho Tam"
3108 3737 "Lao Shkronjë No"
3109 3738 "Lao Shkronjë Bo"
3110 3739 "Lao Shkronjë Po"
3111 3740 "Lao Shkronjë Pho Sung"
3112 3741 "Lao Shkronjë Fo Tam"
3113 3742 "Lao Shkronjë Pho Tam"
3114 3743 "Lao Shkronjë Fo Sung"
3115 3745 "Lao Shkronjë Mo"
3116 3746 "Lao Shkronjë Yo"
3117 3747 "Lao Shkronjë Lo Ling"
3118 3749 "Lao Shkronjë Lo Loot"
3119 3751 "Lao Shkronjë Wo"
3120 3754 "Lao Shkronjë So Sung"
3121 3755 "Lao Shkronjë Ho Sung"
3122 3757 "Lao Shkronjë O"
3123 3758 "Lao Shkronjë Ho Tam"
3124 3759 "Lao Ellipsis"
3125 3760 "Lao Zanore Shenjë A"
3126 3761 "Lao Zanore Shenjë Mai Kan"
3127 3762 "Lao Zanore Shenjë Aa"
3128 3763 "Lao Zanore Shenjë Am"
3129 3764 "Lao Zanore Shenjë I"
3130 3765 "Lao Zanore Shenjë Ii"
3131 3766 "Lao Zanore Shenjë Y"
3132 3767 "Lao Zanore Shenjë Yy"
3133 3768 "Lao Zanore Shenjë U"
3134 3769 "Lao Zanore Shenjë Uu"
3135 3771 "Lao Zanore Shenjë Mai Kon"
3136 3772 "Lao SemiZanore Shenjë Lo"
3137 3773 "Lao SemiZanore Shenjë Nyo"
3138 3776 "Lao Zanore Shenjë E"
3139 3777 "Lao Zanore Shenjë Ei"
3140 3778 "Lao Zanore Shenjë O"
3141 3779 "Lao Zanore Shenjë Ay"
3142 3780 "Lao Zanore Shenjë Ai"
3143 3782 "Lao Ko La"
3144 3784 "Lao Tone Mai Ek"
3145 3785 "Lao Tone Mai Tho"
3146 3786 "Lao Tone Mai Ti"
3147 3787 "Lao Tone Mai Catawa"
3148 3788 "Lao Cancellation Shenjë"
3149 3789 "Lao Niggahita"
3150 3792 "Lao Shifër Zero"
3151 3793 "Lao Shifër Një"
3152 3794 "Lao Shifër Dy"
3153 3795 "Lao Shifër Tre"
3154 3796 "Lao Shifër Katër"
3155 3797 "Lao Shifër Pesë"
3156 3798 "Lao Shifër Gjashtë"
3157 3799 "Lao Shifër Shtatë"
3158 3800 "Lao Shifër Tetë"
3159 3801 "Lao Shifër Nëntë"
3160 3804 "Lao Ho No"
3161 3805 "Lao Ho Mo"
3162 3806 "Lao Shkronjë Khmu Go"
3163 3807 "Lao Shkronjë Khmu Nyo"
3164 3840 "Tibetian Rrokje Om"
3165 3841 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo Truncated A"
3166 3842 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Rnam Bcad Ma"
3167 3843 "Tibetian Shenjë Gter Yig Mgo -Um Gter Tsheg Ma"
3168 3844 "Tibetian Shenjë Fillestar Yig Mgo Mdun Ma"
3169 3845 "Tibetian Shenjë Closing Yig Mgo Sgab Ma"
3170 3846 "Tibetian Shenjë Caret Yig Mgo Phur Shad Ma"
3171 3847 "Tibetian Shenjë Yig Mgo Tsheg Shad Ma"
3172 3848 "Tibetian Shenjë Sbrul Shad"
3173 3849 "Tibetian Shenjë Bskur Yig Mgo"
3174 3850 "Tibetian Shenjë Bka- Shog Yig Mgo"
3175 3851 "Tibetian Shenjë Intersyllabic Tsheg"
3176 3852 "Tibetian Shenjë Delimiter Tsheg Bstar"
3177 3853 "Tibetian Shenjë Shad"
3178 3854 "Tibetian Shenjë Nyis Shad"
3179 3855 "Tibetian Shenjë Tsheg Shad"
3180 3856 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg Shad"
3181 3857 "Tibetian Shenjë Rin Chen Spungs Shad"
3182 3858 "Tibetian Shenjë Rgya Gram Shad"
3183 3859 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Me Gjatë Can"
3184 3860 "Tibetian Shenjë Gter Tsheg"
3185 3861 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Chad Rtags"
3186 3862 "Tibetian Tipi-Gjatë Shenjë Lhag Rtags"
3187 3863 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sgra Gcan -Char Rtags"
3188 3864 "Tibetian Astrologjie Shenjë -Khyud Pa"
3189 3865 "Tibetian Astrologjie Shenjë Sdong Tshugs"
3190 3866 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gcig"
3191 3867 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gnyis"
3192 3868 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Gsum"
3193 3869 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gcig"
3194 3870 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gnyis"
3195 3871 "Tibetian Shenjë Rdel Dkar Rdel Nag"
3196 3872 "Tibetian Shifër Zero"
3197 3873 "Tibetian Shifër Një"
3198 3874 "Tibetian Shifër Dy"
3199 3875 "Tibetian Shifër Tre"
3200 3876 "Tibetian Shifër Katër"
3201 3877 "Tibetian Shifër Pesë"
3202 3878 "Tibetian Shifër Gjashtë"
3203 3879 "Tibetian Shifër Shtatë"
3204 3880 "Tibetian Shifër Tetë"
3205 3881 "Tibetian Shifër Nëntë"
3206 3882 "Tibetian Shifër Gjysmë Një"
3207 3883 "Tibetian Shifër Gjysmë Dy"
3208 3884 "Tibetian Shifër Gjysmë Tre"
3209 3885 "Tibetian Shifër Gjysmë Katër"
3210 3886 "Tibetian Shifër Gjysmë Pesë"
3211 3887 "Tibetian Shifër Gjysmë Gjashtë"
3212 3888 "Tibetian Shifër Gjysmë Shtatë"
3213 3889 "Tibetian Shifër Gjysmë Tetë"
3214 3890 "Tibetian Shifër Gjysmë Nëntë"
3215 3891 "Tibetian Shifër Gjysmë Zero"
3216 3892 "Tibetian Shenjë Bsdus Rtags"
3217 3893 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Nyi Zla"
3218 3894 "Tibetian Shenjë Caret -Dzud Rtags Bzhi Mig Can"
3219 3895 "Tibetian Shenjë Ngas Bzung Sgor Rtags"
3220 3896 "Tibetian Shenjë Che Mgo"
3221 3897 "Tibetian Shenjë Tsa -Phru"
3222 3898 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyon"
3223 3899 "Tibetian Shenjë Gug Rtags Gyas"
3224 3900 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyon"
3225 3901 "Tibetian Shenjë Ang Khang Gyas"
3226 3902 "Tibetian Shenjë Yar Tshes"
3227 3903 "Tibetian Shenjë Mar Tshes"
3228 3904 "Tibetian Shkronjë Ka"
3229 3905 "Tibetian Shkronjë Kha"
3230 3906 "Tibetian Shkronjë Ga"
3231 3907 "Tibetian Shkronjë Gha"
3232 3908 "Tibetian Shkronjë Nga"
3233 3909 "Tibetian Shkronjë Ca"
3234 3910 "Tibetian Shkronjë Cha"
3235 3911 "Tibetian Shkronjë Ja"
3236 3913 "Tibetian Shkronjë Nya"
3237 3914 "Tibetian Shkronjë Tta"
3238 3915 "Tibetian Shkronjë Ttha"
3239 3916 "Tibetian Shkronjë Dda"
3240 3917 "Tibetian Shkronjë Ddha"
3241 3918 "Tibetian Shkronjë Nna"
3242 3919 "Tibetian Shkronjë Ta"
3243 3920 "Tibetian Shkronjë Tha"
3244 3921 "Tibetian Shkronjë Da"
3245 3922 "Tibetian Shkronjë Dha"
3246 3923 "Tibetian Shkronjë Na"
3247 3924 "Tibetian Shkronjë Pa"
3248 3925 "Tibetian Shkronjë Pha"
3249 3926 "Tibetian Shkronjë Ba"
3250 3927 "Tibetian Shkronjë Bha"
3251 3928 "Tibetian Shkronjë Ma"
3252 3929 "Tibetian Shkronjë Tsa"
3253 3930 "Tibetian Shkronjë Tsha"
3254 3931 "Tibetian Shkronjë Dza"
3255 3932 "Tibetian Shkronjë Dzha"
3256 3933 "Tibetian Shkronjë Wa"
3257 3934 "Tibetian Shkronjë Zha"
3258 3935 "Tibetian Shkronjë Za"
3259 3936 "Tibetian Shkronjë -A"
3260 3937 "Tibetian Shkronjë Ya"
3261 3938 "Tibetian Shkronjë Ra"
3262 3939 "Tibetian Shkronjë La"
3263 3940 "Tibetian Shkronjë Sha"
3264 3941 "Tibetian Shkronjë Ssa"
3265 3942 "Tibetian Shkronjë Sa"
3266 3943 "Tibetian Shkronjë Ha"
3267 3944 "Tibetian Shkronjë A"
3268 3945 "Tibetian Shkronjë Kssa"
3269 3946 "Tibetian Shkronjë Fixed-Formë Ra"
3270 3947 "Tibetian Shkronjë Kka"
3271 3948 "Tibetian Shkronjë Rra"
3272 3953 "Tibetian Zanore Shenjë Aa"
3273 3954 "Tibetian Zanore Shenjë I"
3274 3955 "Tibetian Zanore Shenjë Ii"
3275 3956 "Tibetian Zanore Shenjë U"
3276 3957 "Tibetian Zanore Shenjë Uu"
3277 3958 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic R"
3278 3959 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Rr"
3279 3960 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic L"
3280 3961 "Tibetian Zanore Shenjë Vocalic Ll"
3281 3962 "Tibetian Zanore Shenjë E"
3282 3963 "Tibetian Zanore Shenjë Ee"
3283 3964 "Tibetian Zanore Shenjë O"
3284 3965 "Tibetian Zanore Shenjë Oo"
3285 3966 "Tibetian Shenjë Rjes Su Nga Ro"
3286 3967 "Tibetian Shenjë Rnam Bcad"
3287 3968 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt I"
3288 3969 "Tibetian Zanore Shenjë Kundërt Ii"
3289 3970 "Tibetian Shenjë Nyi Zla Naa Da"
3290 3971 "Tibetian Shenjë Sna Ldan"
3291 3972 "Tibetian Shenjë Halanta"
3292 3973 "Tibetian Shenjë Paluta"
3293 3974 "Tibetian Shenjë Lci Rtags"
3294 3975 "Tibetian Shenjë Yang Rtags"
3295 3976 "Tibetian Shenjë Lce Tsa Can"
3296 3977 "Tibetian Shenjë Mchu Can"
3297 3978 "Tibetian Shenjë Gru Can Rgyings"
3298 3979 "Tibetian Shenjë Gru Med Rgyings"
3299 3980 "Tibetian Shenjë Kthyer Mchu Can"
3300 3981 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Lce Tsa Can"
3301 3982 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Mchu Can"
3302 3983 "Tibetian Bashkëngjitur Shenjë Kthyer Mchu Can"
3303 3984 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ka"
3304 3985 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kha"
3305 3986 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ga"
3306 3987 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Gha"
3307 3988 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nga"
3308 3989 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ca"
3309 3990 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Cha"
3310 3991 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ja"
3311 3993 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nya"
3312 3994 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tta"
3313 3995 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ttha"
3314 3996 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dda"
3315 3997 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ddha"
3316 3998 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Nna"
3317 3999 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ta"
3318 4000 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tha"
3319 4001 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Da"
3320 4002 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dha"
3321 4003 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Na"
3322 4004 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pa"
3323 4005 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Pha"
3324 4006 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ba"
3325 4007 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Bha"
3326 4008 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ma"
3327 4009 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsa"
3328 4010 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Tsha"
3329 4011 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dza"
3330 4012 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Dzha"
3331 4013 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Wa"
3332 4014 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Zha"
3333 4015 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Za"
3334 4016 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë -A"
3335 4017 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ya"
3336 4018 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ra"
3337 4019 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë La"
3338 4020 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sha"
3339 4021 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ssa"
3340 4022 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Sa"
3341 4023 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Ha"
3342 4024 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë A"
3343 4025 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Kssa"
3344 4026 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Wa"
3345 4027 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ya"
3346 4028 "Tibetian Bashkëngjitur Shkronjë Fixed-Formë Ra"
3347 4030 "Tibetian Ku Ru Kha"
3348 4031 "Tibetian Ku Ru Kha Bzhi Mig Can"
3349 4032 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Rëndë"
3350 4033 "Tibetian Cantillation Shenjë Tingull Lehtë"
3351 4034 "Tibetian Cantillation Shenjë Cang Te-U"
3352 4035 "Tibetian Cantillation Shenjë Sbub -Chal"
3353 4036 "Tibetian Simbol Dril Bu"
3354 4037 "Tibetian Simbol Rdo Rje"
3355 4038 "Tibetian Simbol Padma Gdan"
3356 4039 "Tibetian Simbol Rdo Rje Rgya Gram"
3357 4040 "Tibetian Simbol Phur Pa"
3358 4041 "Tibetian Simbol As Bu"
3359 4042 "Tibetian Simbol As Bu Nyis -Khyil"
3360 4043 "Tibetian Simbol As Bu Gsum -Khyil"
3361 4044 "Tibetian Simbol As Bu Bzhi -Khyil"
3362 4046 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Rdel Dkar"
3363 4047 "Tibetian Shenjë Rdel Nag Gsum"
3364 4048 "Tibetian Shenjë Bska- Shog Gi Mgo Rgyan"
3365 4049 "Tibetian Shenjë Mnyam Yig Gi Mgo Rgyan"
3366 4050 "Tibetian Shenjë Nyis Tsheg"
3367 4051 "Tibetian Shenjë Fillestar Brda Rnying Yig Mgo Mdun Ma"
3368 4052 "Tibetian Shenjë Closing Brda Rnying Yig Mgo Sgab Ma"
3369 4053 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë"
3370 4054 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë"
3371 4055 "Drejtim-Djathtë Svasti Shenjë Me Pikë"
3372 4056 "Drejtim-Majtë Svasti Shenjë Me Pikë"
3373 4057 "Tibetian Shenjë Drejtim Mchan Rtags"
3374 4058 "Tibetian Shenjë Zvarritje Mchan Rtags"
3375 4096 "Myanmar Shkronjë Ka"
3376 4097 "Myanmar Shkronjë Kha"
3377 4098 "Myanmar Shkronjë Ga"
3378 4099 "Myanmar Shkronjë Gha"
3379 4100 "Myanmar Shkronjë Nga"
3380 4101 "Myanmar Shkronjë Ca"
3381 4102 "Myanmar Shkronjë Cha"
3382 4103 "Myanmar Shkronjë Ja"
3383 4104 "Myanmar Shkronjë Jha"
3384 4105 "Myanmar Shkronjë Nya"
3385 4106 "Myanmar Shkronjë Nnya"
3386 4107 "Myanmar Shkronjë Tta"
3387 4108 "Myanmar Shkronjë Ttha"
3388 4109 "Myanmar Shkronjë Dda"
3389 4110 "Myanmar Shkronjë Ddha"
3390 4111 "Myanmar Shkronjë Nna"
3391 4112 "Myanmar Shkronjë Ta"
3392 4113 "Myanmar Shkronjë Tha"
3393 4114 "Myanmar Shkronjë Da"
3394 4115 "Myanmar Shkronjë Dha"
3395 4116 "Myanmar Shkronjë Na"
3396 4117 "Myanmar Shkronjë Pa"
3397 4118 "Myanmar Shkronjë Pha"
3398 4119 "Myanmar Shkronjë Ba"
3399 4120 "Myanmar Shkronjë Bha"
3400 4121 "Myanmar Shkronjë Ma"
3401 4122 "Myanmar Shkronjë Ya"
3402 4123 "Myanmar Shkronjë Ra"
3403 4124 "Myanmar Shkronjë La"
3404 4125 "Myanmar Shkronjë Wa"
3405 4126 "Myanmar Shkronjë Sa"
3406 4127 "Myanmar Shkronjë Ha"
3407 4128 "Myanmar Shkronjë Lla"
3408 4129 "Myanmar Shkronjë A"
3409 4130 "Myanmar Shkronjë Shan A"
3410 4131 "Myanmar Shkronjë I"
3411 4132 "Myanmar Shkronjë Ii"
3412 4133 "Myanmar Shkronjë U"
3413 4134 "Myanmar Shkronjë Uu"
3414 4135 "Myanmar Shkronjë E"
3415 4136 "Myanmar Shkronjë Mon E"
3416 4137 "Myanmar Shkronjë O"
3417 4138 "Myanmar Shkronjë Au"
3418 4139 "Myanmar Zanore Shenjë Tall Aa"
3419 4140 "Myanmar Zanore Shenjë Aa"
3420 4141 "Myanmar Zanore Shenjë I"
3421 4142 "Myanmar Zanore Shenjë Ii"
3422 4143 "Myanmar Zanore Shenjë U"
3423 4144 "Myanmar Zanore Shenjë Uu"
3424 4145 "Myanmar Zanore Shenjë E"
3425 4146 "Myanmar Zanore Shenjë Ai"
3426 4147 "Myanmar Zanore Shenjë Mon Ii"
3427 4148 "Myanmar Zanore Shenjë Mon O"
3428 4149 "Myanmar Zanore Shenjë E Lart"
3429 4150 "Myanmar Shenjë Anusvara"
3430 4151 "Myanmar Shenjë Pikë Poshtë"
3431 4152 "Myanmar Shenjë Visarga"
3432 4153 "Myanmar Shenjë Virama"
3433 4154 "Myanmar Shenjë Asat"
3434 4155 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ya"
3435 4156 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ra"
3436 4157 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Wa"
3437 4158 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mesor Ha"
3438 4159 "Myanmar Shkronjë Great Sa"
3439 4160 "Myanmar Shifër Zero"
3440 4161 "Myanmar Shifër Një"
3441 4162 "Myanmar Shifër Dy"
3442 4163 "Myanmar Shifër Tre"
3443 4164 "Myanmar Shifër Katër"
3444 4165 "Myanmar Shifër Pesë"
3445 4166 "Myanmar Shifër Gjashtë"
3446 4167 "Myanmar Shifër Shtatë"
3447 4168 "Myanmar Shifër Tetë"
3448 4169 "Myanmar Shifër Nëntë"
3449 4170 "Myanmar Shenjë Pak Section"
3450 4171 "Myanmar Shenjë Section"
3451 4172 "Myanmar Simbol Locative"
3452 4173 "Myanmar Simbol Completed"
3453 4174 "Myanmar Simbol Aforementioned"
3454 4175 "Myanmar Simbol Genitive"
3455 4176 "Myanmar Shkronjë Sha"
3456 4177 "Myanmar Shkronjë Ssa"
3457 4178 "Myanmar Shkronjë Vocalic R"
3458 4179 "Myanmar Shkronjë Vocalic Rr"
3459 4180 "Myanmar Shkronjë Vocalic L"
3460 4181 "Myanmar Shkronjë Vocalic Ll"
3461 4182 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic R"
3462 4183 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Rr"
3463 4184 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic L"
3464 4185 "Myanmar Zanore Shenjë Vocalic Ll"
3465 4186 "Myanmar Shkronjë Mon Nga"
3466 4187 "Myanmar Shkronjë Mon Jha"
3467 4188 "Myanmar Shkronjë Mon Bba"
3468 4189 "Myanmar Shkronjë Mon Bbe"
3469 4190 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Na"
3470 4191 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor Ma"
3471 4192 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Mon Mesor La"
3472 4193 "Myanmar Shkronjë Sgaw Karen Sha"
3473 4194 "Myanmar Zanore Shenjë Sgaw Karen Eu"
3474 4195 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Hathi"
3475 4196 "Myanmar Tone Shenjë Sgaw Karen Ke Pho"
3476 4197 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Tha"
3477 4198 "Myanmar Shkronjë Perëndimor Pwo Karen Pwa"
3478 4199 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Eu"
3479 4200 "Myanmar Zanore Shenjë Perëndimor Pwo Karen Ue"
3480 4201 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-1"
3481 4202 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-2"
3482 4203 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-3"
3483 4204 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-4"
3484 4205 "Myanmar Shenjë Perëndimor Pwo Karen Tone-5"
3485 4206 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Nna"
3486 4207 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ywa"
3487 4208 "Myanmar Shkronjë Lindor Pwo Karen Ghwa"
3488 4209 "Myanmar Zanore Shenjë Geba Karen I"
3489 4210 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Oe"
3490 4211 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah U"
3491 4212 "Myanmar Zanore Shenjë Kayah Ee"
3492 4213 "Myanmar Shkronjë Shan Ka"
3493 4214 "Myanmar Shkronjë Shan Kha"
3494 4215 "Myanmar Shkronjë Shan Ga"
3495 4216 "Myanmar Shkronjë Shan Ca"
3496 4217 "Myanmar Shkronjë Shan Za"
3497 4218 "Myanmar Shkronjë Shan Nya"
3498 4219 "Myanmar Shkronjë Shan Da"
3499 4220 "Myanmar Shkronjë Shan Na"
3500 4221 "Myanmar Shkronjë Shan Pha"
3501 4222 "Myanmar Shkronjë Shan Fa"
3502 4223 "Myanmar Shkronjë Shan Ba"
3503 4224 "Myanmar Shkronjë Shan Tha"
3504 4225 "Myanmar Shkronjë Shan Ha"
3505 4226 "Myanmar Bashkëtingëllore Shenjë Shan Mesor Wa"
3506 4227 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Aa"
3507 4228 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E"
3508 4229 "Myanmar Zanore Shenjë Shan E Lart"
3509 4230 "Myanmar Zanore Shenjë Shan Përfundimtare Y"
3510 4231 "Myanmar Shenjë Shan Tone-2"
3511 4232 "Myanmar Shenjë Shan Tone-3"
3512 4233 "Myanmar Shenjë Shan Tone-5"
3513 4234 "Myanmar Shenjë Shan Tone-6"
3514 4235 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-2"
3515 4236 "Myanmar Shenjë Shan Council Tone-3"
3516 4237 "Myanmar Shenjë Shan Council Emphatic Tone"
3517 4238 "Myanmar Shkronjë Rumai Palaung Fa"
3518 4239 "Myanmar Shenjë Rumai Palaung Tone-5"
3519 4240 "Myanmar Shan Shifër Zero"
3520 4241 "Myanmar Shan Shifër Një"
3521 4242 "Myanmar Shan Shifër Dy"
3522 4243 "Myanmar Shan Shifër Tre"
3523 4244 "Myanmar Shan Shifër Katër"
3524 4245 "Myanmar Shan Shifër Pesë"
3525 4246 "Myanmar Shan Shifër Gjashtë"
3526 4247 "Myanmar Shan Shifër Shtatë"
3527 4248 "Myanmar Shan Shifër Tetë"
3528 4249 "Myanmar Shan Shifër Nëntë"
3529 4250 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-1"
3530 4251 "Myanmar Shenjë Khamti Tone-3"
3531 4252 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton A"
3532 4253 "Myanmar Zanore Shenjë Aiton Ai"
3533 4254 "Myanmar Simbol Shan Një"
3534 4255 "Myanmar Simbol Shan Thirrje"
3535 4256 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe An"
3536 4257 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ban"
3537 4258 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Gan"
3538 4259 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Don"
3539 4260 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe En"
3540 4261 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Vin"
3541 4262 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zen"
3542 4263 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tan"
3543 4264 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe In"
3544 4265 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Kan"
3545 4266 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Las"
3546 4267 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Man"
3547 4268 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Nar"
3548 4269 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe On"
3549 4270 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Par"
3550 4271 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Zhar"
3551 4272 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Rae"
3552 4273 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe San"
3553 4274 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Tar"
3554 4275 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Un"
3555 4276 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Phar"
3556 4277 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Khar"
3557 4278 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Ghan"
3558 4279 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Qar"
3559 4280 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Shin"
3560 4281 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Chin"
3561 4282 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Can"
3562 4283 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jil"
3563 4284 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Cil"
3564 4285 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Char"
3565 4286 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Xan"
3566 4287 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Jhan"
3567 4288 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hae"
3568 4289 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe He"
3569 4290 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hie"
3570 4291 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe We"
3571 4292 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Har"
3572 4293 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Hoe"
3573 4295 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Yn"
3574 4301 "Gjeorgjisë Shkronjë e Madhe Aen"
3575 4304 "Gjeorgjisë Shkronjë An"
3576 4305 "Gjeorgjisë Shkronjë Ban"
3577 4306 "Gjeorgjisë Shkronjë Gan"
3578 4307 "Gjeorgjisë Shkronjë Don"
3579 4308 "Gjeorgjisë Shkronjë En"
3580 4309 "Gjeorgjisë Shkronjë Vin"
3581 4310 "Gjeorgjisë Shkronjë Zen"
3582 4311 "Gjeorgjisë Shkronjë Tan"
3583 4312 "Gjeorgjisë Shkronjë In"
3584 4313 "Gjeorgjisë Shkronjë Kan"
3585 4314 "Gjeorgjisë Shkronjë Las"
3586 4315 "Gjeorgjisë Shkronjë Man"
3587 4316 "Gjeorgjisë Shkronjë Nar"
3588 4317 "Gjeorgjisë Shkronjë On"
3589 4318 "Gjeorgjisë Shkronjë Par"
3590 4319 "Gjeorgjisë Shkronjë Zhar"
3591 4320 "Gjeorgjisë Shkronjë Rae"
3592 4321 "Gjeorgjisë Shkronjë San"
3593 4322 "Gjeorgjisë Shkronjë Tar"
3594 4323 "Gjeorgjisë Shkronjë Un"
3595 4324 "Gjeorgjisë Shkronjë Phar"
3596 4325 "Gjeorgjisë Shkronjë Khar"
3597 4326 "Gjeorgjisë Shkronjë Ghan"
3598 4327 "Gjeorgjisë Shkronjë Qar"
3599 4328 "Gjeorgjisë Shkronjë Shin"
3600 4329 "Gjeorgjisë Shkronjë Chin"
3601 4330 "Gjeorgjisë Shkronjë Can"
3602 4331 "Gjeorgjisë Shkronjë Jil"
3603 4332 "Gjeorgjisë Shkronjë Cil"
3604 4333 "Gjeorgjisë Shkronjë Char"
3605 4334 "Gjeorgjisë Shkronjë Xan"
3606 4335 "Gjeorgjisë Shkronjë Jhan"
3607 4336 "Gjeorgjisë Shkronjë Hae"
3608 4337 "Gjeorgjisë Shkronjë He"
3609 4338 "Gjeorgjisë Shkronjë Hie"
3610 4339 "Gjeorgjisë Shkronjë We"
3611 4340 "Gjeorgjisë Shkronjë Har"
3612 4341 "Gjeorgjisë Shkronjë Hoe"
3613 4342 "Gjeorgjisë Shkronjë Fi"
3614 4343 "Gjeorgjisë Shkronjë Yn"
3615 4344 "Gjeorgjisë Shkronjë Elifi"
3616 4345 "Gjeorgjisë Shkronjë Kthyer Gan"
3617 4346 "Gjeorgjisë Shkronjë Ain"
3618 4347 "Gjeorgjisë Paragraph Ndarës"
3619 4348 "Modifiko Shkronjë Gjeorgjisë Nar"
3620 4349 "Gjeorgjisë Shkronjë Aen"
3621 4350 "Gjeorgjisë Shkronjë Hard Shenjë"
3622 4351 "Gjeorgjisë Shkronjë Labial Shenjë"
3623 4352 "Hangul Choseong Kiyeok"
3624 4353 "Hangul Choseong Ssangkiyeok"
3625 4354 "Hangul Choseong Nieun"
3626 4355 "Hangul Choseong Tikeut"
3627 4356 "Hangul Choseong Ssangtikeut"
3628 4357 "Hangul Choseong Rieul"
3629 4358 "Hangul Choseong Mieum"
3630 4359 "Hangul Choseong Pieup"
3631 4360 "Hangul Choseong Ssangpieup"
3632 4361 "Hangul Choseong Sios"
3633 4362 "Hangul Choseong Ssangsios"
3634 4363 "Hangul Choseong Ieung"
3635 4364 "Hangul Choseong Cieuc"
3636 4365 "Hangul Choseong Ssangcieuc"
3637 4366 "Hangul Choseong Chieuch"
3638 4367 "Hangul Choseong Khieukh"
3639 4368 "Hangul Choseong Thieuth"
3640 4369 "Hangul Choseong Phieuph"
3641 4370 "Hangul Choseong Hieuh"
3642 4371 "Hangul Choseong Nieun-Kiyeok"
3643 4372 "Hangul Choseong Ssangnieun"
3644 4373 "Hangul Choseong Nieun-Tikeut"
3645 4374 "Hangul Choseong Nieun-Pieup"
3646 4375 "Hangul Choseong Tikeut-Kiyeok"
3647 4376 "Hangul Choseong Rieul-Nieun"
3648 4377 "Hangul Choseong Ssangrieul"
3649 4378 "Hangul Choseong Rieul-Hieuh"
3650 4379 "Hangul Choseong Kapyeounrieul"
3651 4380 "Hangul Choseong Mieum-Pieup"
3652 4381 "Hangul Choseong Kapyeounmieum"
3653 4382 "Hangul Choseong Pieup-Kiyeok"
3654 4383 "Hangul Choseong Pieup-Nieun"
3655 4384 "Hangul Choseong Pieup-Tikeut"
3656 4385 "Hangul Choseong Pieup-Sios"
3657 4386 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Kiyeok"
3658 4387 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Tikeut"
3659 4388 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Pieup"
3660 4389 "Hangul Choseong Pieup-Ssangsios"
3661 4390 "Hangul Choseong Pieup-Sios-Cieuc"
3662 4391 "Hangul Choseong Pieup-Cieuc"
3663 4392 "Hangul Choseong Pieup-Chieuch"
3664 4393 "Hangul Choseong Pieup-Thieuth"
3665 4394 "Hangul Choseong Pieup-Phieuph"
3666 4395 "Hangul Choseong Kapyeounpieup"
3667 4396 "Hangul Choseong Kapyeounssangpieup"
3668 4397 "Hangul Choseong Sios-Kiyeok"
3669 4398 "Hangul Choseong Sios-Nieun"
3670 4399 "Hangul Choseong Sios-Tikeut"
3671 4400 "Hangul Choseong Sios-Rieul"
3672 4401 "Hangul Choseong Sios-Mieum"
3673 4402 "Hangul Choseong Sios-Pieup"
3674 4403 "Hangul Choseong Sios-Pieup-Kiyeok"
3675 4404 "Hangul Choseong Sios-Ssangsios"
3676 4405 "Hangul Choseong Sios-Ieung"
3677 4406 "Hangul Choseong Sios-Cieuc"
3678 4407 "Hangul Choseong Sios-Chieuch"
3679 4408 "Hangul Choseong Sios-Khieukh"
3680 4409 "Hangul Choseong Sios-Thieuth"
3681 4410 "Hangul Choseong Sios-Phieuph"
3682 4411 "Hangul Choseong Sios-Hieuh"
3683 4412 "Hangul Choseong Chitueumsios"
3684 4413 "Hangul Choseong Chitueumssangsios"
3685 4414 "Hangul Choseong Ceongchieumsios"
3686 4415 "Hangul Choseong Ceongchieumssangsios"
3687 4416 "Hangul Choseong Pansios"
3688 4417 "Hangul Choseong Ieung-Kiyeok"
3689 4418 "Hangul Choseong Ieung-Tikeut"
3690 4419 "Hangul Choseong Ieung-Mieum"
3691 4420 "Hangul Choseong Ieung-Pieup"
3692 4421 "Hangul Choseong Ieung-Sios"
3693 4422 "Hangul Choseong Ieung-Pansios"
3694 4423 "Hangul Choseong Ssangieung"
3695 4424 "Hangul Choseong Ieung-Cieuc"
3696 4425 "Hangul Choseong Ieung-Chieuch"
3697 4426 "Hangul Choseong Ieung-Thieuth"
3698 4427 "Hangul Choseong Ieung-Phieuph"
3699 4428 "Hangul Choseong Yesieung"
3700 4429 "Hangul Choseong Cieuc-Ieung"
3701 4430 "Hangul Choseong Chitueumcieuc"
3702 4431 "Hangul Choseong Chitueumssangcieuc"
3703 4432 "Hangul Choseong Ceongchieumcieuc"
3704 4433 "Hangul Choseong Ceongchieumssangcieuc"
3705 4434 "Hangul Choseong Chieuch-Khieukh"
3706 4435 "Hangul Choseong Chieuch-Hieuh"
3707 4436 "Hangul Choseong Chitueumchieuch"
3708 4437 "Hangul Choseong Ceongchieumchieuch"
3709 4438 "Hangul Choseong Phieuph-Pieup"
3710 4439 "Hangul Choseong Kapyeounphieuph"
3711 4440 "Hangul Choseong Ssanghieuh"
3712 4441 "Hangul Choseong Yeorinhieuh"
3713 4442 "Hangul Choseong Kiyeok-Tikeut"
3714 4443 "Hangul Choseong Nieun-Sios"
3715 4444 "Hangul Choseong Nieun-Cieuc"
3716 4445 "Hangul Choseong Nieun-Hieuh"
3717 4446 "Hangul Choseong Tikeut-Rieul"
3718 4447 "Hangul Choseong Filler"
3719 4448 "Hangul Jungseong Filler"
3720 4449 "Hangul Jungseong A"
3721 4450 "Hangul Jungseong Ae"
3722 4451 "Hangul Jungseong Ya"
3723 4452 "Hangul Jungseong Yae"
3724 4453 "Hangul Jungseong Eo"
3725 4454 "Hangul Jungseong E"
3726 4455 "Hangul Jungseong Yeo"
3727 4456 "Hangul Jungseong Ye"
3728 4457 "Hangul Jungseong O"
3729 4458 "Hangul Jungseong Wa"
3730 4459 "Hangul Jungseong Wae"
3731 4460 "Hangul Jungseong Oe"
3732 4461 "Hangul Jungseong Yo"
3733 4462 "Hangul Jungseong U"
3734 4463 "Hangul Jungseong Weo"
3735 4464 "Hangul Jungseong We"
3736 4465 "Hangul Jungseong Wi"
3737 4466 "Hangul Jungseong Yu"
3738 4467 "Hangul Jungseong Eu"
3739 4468 "Hangul Jungseong Yi"
3740 4469 "Hangul Jungseong I"
3741 4470 "Hangul Jungseong A-O"
3742 4471 "Hangul Jungseong A-U"
3743 4472 "Hangul Jungseong Ya-O"
3744 4473 "Hangul Jungseong Ya-Yo"
3745 4474 "Hangul Jungseong Eo-O"
3746 4475 "Hangul Jungseong Eo-U"
3747 4476 "Hangul Jungseong Eo-Eu"
3748 4477 "Hangul Jungseong Yeo-O"
3749 4478 "Hangul Jungseong Yeo-U"
3750 4479 "Hangul Jungseong O-Eo"
3751 4480 "Hangul Jungseong O-E"
3752 4481 "Hangul Jungseong O-Ye"
3753 4482 "Hangul Jungseong O-O"
3754 4483 "Hangul Jungseong O-U"
3755 4484 "Hangul Jungseong Yo-Ya"
3756 4485 "Hangul Jungseong Yo-Yae"
3757 4486 "Hangul Jungseong Yo-Yeo"
3758 4487 "Hangul Jungseong Yo-O"
3759 4488 "Hangul Jungseong Yo-I"