cb4a39d6463d3a05e46c1bfd911520c950ae02ad
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / modemui / lang / ro-RO.rc
1 /* 2011.12.07 - Fulea Ștefan: minor changes */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDM_MENU MENU
6 BEGIN
7 POPUP ""
8 BEGIN
9 MENUITEM "&Duplicare…", 0
10 MENUITEM "&Eliminare", 1
11 MENUITEM "&Afișează jurnal", 2
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "P&roprietăți", 3
14 MENUITEM "C&opie proprietăți", 4
15 MENUITEM "&Aplică proprietăți", 5
16 END
17 END
18
19 IDD_ADVANCED DIALOGEX 17, 12, 238, 210
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
21 CAPTION "Avansate"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg"
23 BEGIN
24 GROUPBOX "Extra-opțiuni", 1018, 6, 6, 225, 70
25 LTEXT "E&xtra-comenzi de inițializare:", 1011, 16, 20, 143, 8
26 EDITTEXT 1016, 16, 31, 205, 13, ES_AUTOHSCROLL
27 LTEXT "&Așteptare ton:", 1007, 16, 55, 109, 8, NOT WS_VISIBLE
28 EDITTEXT 1008, 133, 52, 26, 12, ES_RIGHT | NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP
29 CONTROL "", 1009, "MSCTLS_UPDOWN32", NOT WS_VISIBLE | WS_BORDER | WS_GROUP | 0x00000036, 159, 52, 12, 12
30 LTEXT "secunde", 1010, 173, 54, 40, 8, NOT WS_VISIBLE
31 GROUPBOX "&Selecție țară/regiune", 1012, 6, 80, 225, 75
32 COMBOBOX 1013, 18, 99, 203, 50, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
33 PUSHBUTTON "&Opțiuni avansate port…", 1100, 107, 170, 125, 14
34 DEFPUSHBUTTON "Schimbare opțiuni implicite…", 3, 107, 188, 125, 14
35 END
36
37 IDD_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 238, 210
38 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
39 CAPTION "Generale"
40 FONT 8, "MS Shell Dlg"
41 BEGIN
42 LTEXT "Port:", 1018, 9, 8, 32, 10
43 LTEXT "Port com", 1095, 48, 8, 181, 10
44 GROUPBOX "&Volum difuzor", 1029, 10, 21, 218, 48
45 CONTROL "", 1032, "MSCTLS_TRACKBAR32", WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00000001, 84, 40, 66, 20
46 RTEXT "Oprit", 1045, 56, 40, 22, 8
47 LTEXT "Înalt", 1001, 155, 40, 25, 11
48 GROUPBOX "Viteză &maximă port", 1031, 10, 78, 218, 46
49 COMBOBOX 1036, 18, 100, 202, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
50 GROUPBOX "Controlul apelului", 1060, 10, 133, 218, 51
51 AUTOCHECKBOX "&Așteaptă tonul înainte de a apela", 1003, 27, 157, 174, 10
52 END
53
54 IDD_DISTINCTIVE_RING DIALOGEX 0, 0, 238, 210
55 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
56 CAPTION "Sunete distinctive"
57 FONT 8, "MS Shell Dlg"
58 BEGIN
59 GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 145
60 AUTOCHECKBOX "&Acest telefon are servicii de Sunete distinctive", 1069, 20, 7, 184, 10
61 CTEXT "Șablon de sunet", -1, 84, 21, 70, 8
62 CTEXT "Tipul de apel", -1, 159, 21, 63, 8
63 LTEXT "Adresă p&rimară:", 1070, 20, 41, 62, 8
64 COMBOBOX 1073, 84, 37, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
65 COMBOBOX 1082, 160, 37, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
66 LTEXT "Addresă &1:", 1071, 20, 59, 62, 8
67 COMBOBOX 1074, 84, 55, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
68 COMBOBOX 1083, 160, 55, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
69 LTEXT "Addresă &2:", 1072, 20, 77, 62, 8
70 COMBOBOX 1075, 84, 73, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
71 COMBOBOX 1084, 160, 73, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
72 LTEXT "Addresă &3:", 1076, 20, 95, 62, 8
73 COMBOBOX 1077, 84, 91, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
74 COMBOBOX 1085, 160, 91, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
75 LTEXT "Apelanți pri&velegiați:", 1078, 20, 112, 62, 8
76 COMBOBOX 1079, 84, 109, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
77 COMBOBOX 1086, 160, 109, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
78 LTEXT "Retr&oapel:", 1080, 20, 131, 62, 8
79 COMBOBOX 1081, 84, 127, 71, 61, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_OWNERDRAWFIXED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
80 COMBOBOX 1087, 160, 127, 62, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
81 END
82
83 IDD_DISTINCTIVE_RING_2 DIALOGEX 0, 0, 238, 210
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
85 CAPTION "Sunet distinctiv"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 GROUPBOX "", 1068, 10, 7, 218, 87
89 AUTOCHECKBOX "&Acest telefon are servicii de Sunete distinctive.", 1069, 19, 7, 177, 10
90 CTEXT "Șablon de sunet", -1, 20, 21, 74, 8
91 CTEXT "Tipul de apel", -1, 96, 21, 65, 8
92 LTEXT "Sunet &simplu:", 1088, 20, 37, 53, 8
93 COMBOBOX 1091, 96, 37, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
94 LTEXT "Sunet &dublu:", 1089, 20, 57, 53, 8
95 COMBOBOX 1092, 96, 55, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
96 LTEXT "Sunet t&riplu:", 1090, 20, 76, 53, 8
97 COMBOBOX 1093, 96, 73, 65, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
98 END
99
100 IDD_DIAGNOSTICS DIALOGEX 0, 0, 238, 215
101 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
102 CAPTION "Diagnostic"
103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
104 BEGIN
105 CONTROL "", 1042, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000084D, 19, 18, 200, 58
106 CONTROL "", 1041, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000084D, 19, 84, 200, 58
107 PUSHBUTTON "Înregistrare &modem", 1096, 138, 149, 75, 14
108 AUTOCHECKBOX "Activează j&urnal de apeluri", 1020, 18, 187, 158, 10
109 PUSHBUTTON "&Afișare jurnal", 1094, 138, 184, 75, 14, WS_DISABLED
110 GROUPBOX "Informații modem", 1047, 10, 6, 217, 164
111 GROUPBOX "Jurnal de apeluri", -1, 10, 173, 217, 32
112 END
113
114 IDD_PLEASE_WAIT DIALOGEX 0, 0, 195, 72
115 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
116 CAPTION "Așteptați…"
117 FONT 8, "MS Shell Dlg"
118 BEGIN
119 ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
120 LTEXT "Comunicarea cu modemul. Aceasta poate dura câteva secunde.", -1, 42, 7, 146, 28
121 DEFPUSHBUTTON "A&nulează", 2, 72, 52, 50, 14
122 END
123
124 IDD_GENERAL_2 DIALOGEX 0, 0, 238, 210
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
126 CAPTION "Generale"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 AUTOCHECKBOX "Apelează (manual) asistat de &operator", 1002, 19, 22, 150, 10
130 AUTOCHECKBOX "&Deconectează legăturile inactive timp de", 1042, 19, 38, 143, 10
131 EDITTEXT 1043, 168, 35, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
132 LTEXT "An&ulează apelurile neconectate în timp de", -1, 19, 56, 147, 10
133 EDITTEXT 1040, 168, 54, 25, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
134 RTEXT "&Viteză port:", 1034, 16, 102, 93, 8
135 COMBOBOX 1036, 114, 100, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
136 RTEXT "Protocol d&ate:", 1032, 16, 122, 93, 8
137 COMBOBOX 1037, 114, 119, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
138 RTEXT "Comp&resie:", 1035, 16, 139, 93, 8
139 COMBOBOX 1099, 114, 137, 84, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
140 RTEXT "&Control flux:", 1027, 16, 157, 93, 8
141 COMBOBOX 1031, 114, 155, 84, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
142 GROUPBOX "Preferințe apel", 1060, 11, 7, 217, 66
143 LTEXT "min", 1044, 195, 38, 22, 8
144 LTEXT "sec", 1041, 194, 56, 22, 8
145 GROUPBOX "Perferințe date conexiune", -1, 11, 82, 217, 94
146 END
147
148 IDD_ADVANCED_2 DIALOGEX 17, 12, 238, 210
149 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
150 CAPTION "Avansate"
151 FONT 8, "MS Shell Dlg"
152 BEGIN
153 AUTOCHECKBOX "Afișează fereastra terminal în&aintea apelării", 1000, 20, 21, 200, 10
154 AUTOCHECKBOX "Afișează fereastra terminal &după apelare", 1001, 20, 38, 200, 10
155 RTEXT "&Biți de date:", 1024, 18, 79, 93, 8
156 COMBOBOX 1025, 114, 77, 106, 61, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
157 RTEXT "&Paritate:", 1026, 18, 97, 93, 8
158 COMBOBOX 1028, 114, 95, 106, 60, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
159 RTEXT "Biți &oprire:", 1029, 18, 115, 93, 8
160 COMBOBOX 1030, 114, 113, 106, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
161 RTEXT "&Modulare:", 1045, 18, 133, 93, 8
162 COMBOBOX 1038, 114, 131, 106, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
163 GROUPBOX "Fereastră terminal", 1004, 10, 7, 217, 49
164 GROUPBOX "Opțiuni dispozitive", 1005, 10, 64, 217, 89
165 END
166
167 IDD_ISDN DIALOGEX 0, 0, 238, 210
168 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
169 CAPTION "ISDN"
170 FONT 8, "MS Shell Dlg"
171 BEGIN
172 GROUPBOX "Schimbare &tip", -1, 11, 6, 217, 39
173 COMBOBOX 1104, 17, 20, 204, 69, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
174 GROUPBOX "P&rimul număr:", -1, 11, 50, 217, 50
175 EDITTEXT 1017, 33, 62, 188, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
176 LTEXT "S&PID/EAZ:", 1027, 34, 83, 67, 8
177 EDITTEXT 1107, 104, 79, 117, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
178 GROUPBOX "Al d&oilea număr:", -1, 11, 105, 217, 49
179 EDITTEXT 1018, 33, 114, 189, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
180 LTEXT "SPI&D/EAZ:", 1028, 35, 135, 68, 8
181 EDITTEXT 1108, 105, 132, 117, 13, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
182 END
183
184 IDD_PLEASE_WAIT_2 DIALOGEX 0, 0, 195, 72
185 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
186 CAPTION "Așteptați…"
187 FONT 8, "MS Shell Dlg"
188 BEGIN
189 ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
190 LTEXT "Transmiterea de informații țară/regiune către modem.", -1, 42, 7, 146, 28
191 END
192
193 IDD_WARNING DIALOGEX 0, 0, 360, 105
194 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
195 CAPTION "Avertisment"
196 FONT 8, "MS Shell Dlg"
197 BEGIN
198 AUTOCHECKBOX "N&u doresc recurența acestui mesaj", 1109, 17, 73, 118, 10
199 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", 1, 302, 84, 50, 14
200 LTEXT "Unele modemuri nu funcționează corect cu șiruri de inițializare atât de lungi.", -1, 50, 27, 304, 8
201 LTEXT "Informațiile despre aceste limite le puteți afla de la producătorul modemului.", -1, 50, 41, 304, 8
202 ICON 5100, -1, 15, 14, 20, 20
203 LTEXT "Ați scris un șir de inițializare mai lung de 57 de caractere.", -1, 50, 14, 304, 8
204 END
205
206 IDD_MODEMS DIALOGEX 0, 0, 252, 218
207 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
208 CAPTION "Modemuri"
209 FONT 8, "MS Shell Dlg"
210 BEGIN
211 ICON 5100, 1057, 6, 7, 20, 20
212 LTEXT "Următoarele modemuri sunt instalate: ", -1, 44, 12, 203, 9
213 CONTROL "", 113, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00000849, 7, 32, 238, 158, WS_EX_CLIENTEDGE
214 PUSHBUTTON "A&dăugare", 110, 56, 198, 60, 14
215 PUSHBUTTON "&Eliminare", 112, 121, 198, 60, 14
216 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 109, 185, 198, 60, 14
217 END
218
219 IDD_PLEASE_WAIT_3 DIALOGEX 0, 0, 195, 72
220 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
221 CAPTION "Așteptați…"
222 FONT 8, "MS Shell Dlg"
223 BEGIN
224 DEFPUSHBUTTON "&Oprire", 2, 74, 53, 50, 14
225 ICON 5100, -1, 9, 7, 20, 20
226 LTEXT "Eliminare", -1, 40, 8, 151, 8
227 LTEXT "Modem", 1005, 40, 16, 151, 25
228 END
229
230 STRINGTABLE
231 BEGIN
232 180 "Port serial RS-232"
233 181 "Modem extern"
234 182 "Modem intern"
235 183 "Modem PCMCIA"
236 184 "Modem paralel"
237 185 "Port paralel"
238 200 "110"
239 201 "1200"
240 202 "2400"
241 203 "4800"
242 204 "9600"
243 206 "19200"
244 207 "38400"
245 210 "115200"
246 211 "57600"
247 216 "300"
248 220 "230400"
249 221 "460800"
250 222 "921600"
251 240 "4"
252 241 "5"
253 242 "6"
254 243 "7"
255 244 "8"
256 250 "Par"
257 251 "Impar"
258 252 "Nimic"
259 253 "Marcare"
260 254 "Spațiu"
261 255 "1"
262 256 "1.5"
263 257 "2"
264 260 "Xpornit / Xoprit"
265 261 "Dispozitiv"
266 262 "Nimic"
267 263 "Pornit"
268 264 "Scăzut"
269 265 "V.23 (Minitel)"
270 266 "Standard"
271 267 "Ne-standard (Bell, HST)"
272 270 "Adaugă la jurnal"
273 300 "Nespecificat"
274 301 "Date"
275 302 "Fax"
276 303 "Voce"
277 304 "Nimic"
278 320 "Opțiuni țară/regiune actualizate"
279 340 "Modem"
280 341 "Opțiuni modem"
281 342 "Adresă modem"
282 400 "Opțiuni țară/regiune neactualizate"
283 401 "Unele modemuri nu funcționează corect cu șiruri de inițializare peste 57 de caractere.\n\nCereți mai multe informații de la producător."
284 402 "Avertisment"
285 460 "Nu există suficientă memorie pentru a afișa caseta de dialog General.\nMai închideți din aplicații apoi reîncercați."
286 461 "Nu există suficientă memorie pentru a afișa caseta de dialog Opțiuni modem.\nMai închideți din aplicații apoi reîncercați."
287 463 "Fiecare adresă de apelare trebuie stabilită pe „Automat” sau pe un model de apel unic.\n\nSchimbați dublura apoi reîncercați."
288 465 "C.Erori Standard"
289 466 "C.Erori Forțat"
290 467 "Celular"
291 468 "Dezactivat"
292 469 "Activat"
293 470 "Dezactivat"
294 480 "AUTO (1 Ch.)"
295 481 "AUTO (2 Ch.)"
296 482 "PPP (56k)"
297 483 "PPP (64k)"
298 484 "PPP (112k)"
299 485 "PPP (112k,PAP)"
300 486 "PPP (112k,CHAP)"
301 487 "PPP (112k,MSCHAP)"
302 488 "PPP (128k)"
303 489 "PPP (128k,PAP)"
304 490 "PPP (128k,CHAP)"
305 491 "PPP (128k,MSCHAP)"
306 500 "V.120 (64k)"
307 501 "V.120 (56k)"
308 502 "V.120 (112k)"
309 503 "V.120 (128k)"
310 504 "X.75 (64k)"
311 505 "X.75 (128k)"
312 506 "X.75 (T.70)"
313 507 "X.75 (BTX)"
314 508 "V.110 (1.2k)"
315 509 "V.110 (2.4k)"
316 510 "V.110 (4.8k)"
317 511 "V.110 (9.6k)"
318 512 "V.110 (12.0k)"
319 513 "V.110 (14.4k)"
320 514 "V.110 (19.2k)"
321 515 "V.110 (28.8k)"
322 516 "V.110 (38.4k)"
323 517 "V.110 (57.6k)"
324 518 "Analog (V.34/V.90)"
325 550 "ESS5 (AT&T) (America de Nord)"
326 551 "AT&T Punct la Multipunct"
327 552 "National ISDN 1 (NI-1)"
328 553 "Northern Telecom DMS 100 (NT1)"
329 554 "NTT INS64 (Japonia)"
330 555 "ISDN European (DSS1)"
331 556 "Național German (1TR6) (rar)"
332 557 "Național Francez (VN3) (rar)"
333 558 "Național Belgian (rar)"
334 559 "Național Australian (rar)"
335 560 "Comutație necunoscută"
336 570 "Configurația ISDN pentru acest modem\neste incompletă.\n\nIntroduceți datele\nîn compartimentul ISDN apoi reîncercați."
337 600 "PPP (56k,GSM)"
338 601 "PPP (64k,GSM)"
339 602 "V.120 (64k,GSM)"
340 604 "V.110 (1.2k,GSM)"
341 605 "V.110 (2.4k,GSM)"
342 606 "V.110 (4.8k,GSM)"
343 607 "V.110 (9.6k,GSM)"
344 608 "V.110 (12.0k,GSM)"
345 609 "V.110 (14.4k,GSM)"
346 610 "V.110 (19.2k,GSM)"
347 611 "V.110 (28.8k,GSM)"
348 612 "V.110 (38.4k,GSM)"
349 613 "V.110 (57.6k,GSM)"
350 614 "Analog RLP"
351 615 "Analog NRLP"
352 616 "GPRS"
353 617 "PIAFS - dinspre"
354 618 "PIAFS - spre"
355 700 "Folosește locația TAPI curentă"
356 2006 "Atașat la"
357 2007 "Absent"
358 2008 "Inactiv"
359 2009 "Necesită repornire"
360 2010 "#Pentru a termina instalarea modemului, trebuie să reporniți calculatorul.\n\nDoriți să reporniți calculatorul acum?"
361 2011 "Modem instalat incorect"
362 2012 "Port necunoscut"
363 3000 "Instalare modem"
364 3018 "Modemuri"
365 3019 "Instalează modemuri și editează proprietăți ale acestora."
366 3053 "Proprietățile modemului nu pot fi afișate deoarce modemul e indisponibil.\n\nReporniți sistemul apoi reîncercați."
367 3054 "Properietăți pentru Modemuri"
368 3060 "Sigur vreți să eliminați acest(e) modem(uri) din sistem?"
369 3061 "Nu s-a putut elimina modemul „%1” din %2."
370 3062 "Modem"
371 3069 "Nu există suficientă memorie pentru a afișa Panoul de control.\n\nMai închideți din programe apoi reîncercați."
372 3073 "Trebuie să fiți administrator de sistem pentru a instala un modem."
373 3074 "Niciun modem instalat. Trebuie să fiți administrator de sistem pentru a instala un modem."
374 3076 "Trebuie să închideți și să reporniți calculatorul pentru ca noile opțiuni să poată fi aplicate.\n\nDoriți să reporniți calculatorul acum?"
375 3077 "Schimbarea opțiunilor de rețea"
376 3200 "300 Baud"
377 3201 "1200 Baud"
378 3202 "2400 Baud"
379 3203 "9600 Baud"
380 3204 "19.2k Baud"
381 3205 "38.4k Baud"
382 3206 "57.6k Baud"
383 3207 "Niciun răspuns"
384 3212 "Comandă"
385 3213 "Răspuns"
386 3214 "Portul la care este conectat modemul nu poate fi deschis. Acest lucru ar putea fi rezultatul unui conflict între dispozitive. Utilizați Gestionarul de dispozitive pentru a investiga posibilele probleme."
387 3215 "Portul care este folosit de modem este folosit în acest moment de o altă aplicație. Închideți toate aplicațiile care ar putea folosi portul."
388 3218 "OpenComm"
389 3221 "115k Baud"
390 3222 "Actualizare"
391 3223 "Eroare"
392 3233 "Succes"
393 3236 "Modemul nu a putut răspunde. Asigurați-vă că este conectat corect și că este pornit. Dacă este un modem intern sau este conectat deja, verificați dacă întreruperea alocată este configurată corect."
394 3237 "COMANDĂ INCOMPATIBILĂ"
395 3238 "Câmp"
396 3239 "Valoare"
397 3240 " Opțiuni implicite"
398 3241 " Preferințe conexiune"
399 6144 "Japonia"
400 6145 "Albania"
401 6146 "Algeria"
402 6147 "American Samoa"
403 6148 "Germania (Cod țară/regiune 04)"
404 6149 "Anguilla"
405 6150 "Antigua și Barbuda"
406 6151 "Argentina"
407 6152 "Insula Ascension"
408 6153 "Australia"
409 6154 "Austria"
410 6155 "Bahamas"
411 6156 "Bahrain"
412 6157 "Bangladeș"
413 6158 "Barbados"
414 6159 "Belgia"
415 6160 "Belize"
416 6161 "Benin"
417 6162 "Bermude"
418 6163 "Bhutan"
419 6164 "Bolivia"
420 6165 "Botswana"
421 6166 "Brazilia"
422 6167 "Cod regiune/țară (23)"
423 6168 "Britanice din Oceanul Indian, Teritoriile"
424 6169 "Britanice, Insulele Virgine"
425 6170 "Brunei"
426 6171 "Bulgaria"
427 6172 "Myanmar"
428 6173 "Burundi"
429 6174 "Belarus"
430 6175 "Cameroon"
431 6176 "Canada"
432 6177 "Capului Verde, Republica"
433 6178 "Cayman, Insulele"
434 6179 "Centrafricană Republica"
435 6180 "Ciad"
436 6181 "Chile"
437 6182 "China"
438 6183 "Columbia"
439 6184 "Comore"
440 6185 "Congo"
441 6186 "Cook, Insulele"
442 6187 "Costa Rica"
443 6188 "Cuba"
444 6189 "Cipru"
445 6190 "Cehă, Republica"
446 6191 "Cambodgia"
447 6192 "Coreea de Nord"
448 6193 "Danemarca"
449 6194 "Djibouti"
450 6195 "Dominicană, Republica"
451 6196 "Dominica"
452 6197 "Ecuador"
453 6198 "Egipt"
454 6199 "El Salvador"
455 6200 "Ecuatorială, Guineea"
456 6201 "Etiopia"
457 6202 "Falkland, Insulele (Malvine)"
458 6203 "Fiji, Insulele"
459 6204 "Finlanda"
460 6205 "Franța"
461 6206 "Franceză Polinezia"
462 6207 "Cod țară/regiune (63)"
463 6208 "Gabon"
464 6209 "Gambia"
465 6210 "Germania (Cod țară/regiune 66)"
466 6211 "Angola"
467 6212 "Ghana"
468 6213 "Gibraltar"
469 6214 "Grecia"
470 6215 "Grenada"
471 6216 "Guam"
472 6217 "Guatemala"
473 6218 "Guernsey"
474 6219 "Guinea"
475 6220 "Guinea-Bissau"
476 6221 "Guyana"
477 6222 "Haiti"
478 6223 "Honduras"
479 6224 "Hong Kong, RAS"
480 6225 "Ungaria"
481 6226 "Islanda"
482 6227 "India"
483 6228 "Indonesia"
484 6229 "Iran"
485 6230 "Irak"
486 6231 "Irlanda"
487 6232 "Israel"
488 6233 "Italia"
489 6234 "Coasta de Fildeș"
490 6235 "Jamaica"
491 6236 "Afghanistan"
492 6237 "Jersey"
493 6238 "Jordan"
494 6239 "Kenya"
495 6240 "Kiribati"
496 6241 "Coreea de Sud"
497 6242 "Kuweit"
498 6243 "Laos"
499 6244 "Liban"
500 6245 "Lesotho"
501 6246 "Liberia"
502 6247 "Libia"
503 6248 "Liechtenstein"
504 6249 "Luxemburg"
505 6250 "Macao, RAS"
506 6251 "Madagascar"
507 6252 "Malaezia"
508 6253 "Malawi"
509 6254 "Maldive"
510 6255 "Mali"
511 6256 "Malta"
512 6257 "Mauritania"
513 6258 "Mauritius"
514 6259 "Mexic"
515 6260 "Monaco"
516 6261 "Mongolia"
517 6262 "Montserrat"
518 6263 "Maroc"
519 6264 "Mozambic"
520 6265 "Nauru"
521 6266 "Nepal"
522 6267 "Olanda"
523 6268 "Olandeze, Antilele"
524 6269 "Noua Caledonie"
525 6270 "Noua Zeelandă"
526 6271 "Nicaragua"
527 6272 "Niger"
528 6273 "Nigeria"
529 6274 "Norvegia"
530 6275 "Oman"
531 6276 "Pakistan"
532 6277 "Panama"
533 6278 "Papua Noua Guinee"
534 6279 "Paraguay"
535 6280 "Peru"
536 6281 "Filipine"
537 6282 "Polonia"
538 6283 "Portugalia"
539 6284 "Puerto Rico"
540 6285 "Qatar"
541 6286 "România"
542 6287 "Ruanda"
543 6288 "St. Cristofor și Nevis"
544 6289 "Cod țară/regiune (145)"
545 6290 "St. Elena"
546 6291 "St. Lucia"
547 6292 "San Marino"
548 6293 "Cod țară/regiune (148)"
549 6294 "São Tomé și Príncipe"
550 6295 "St. Vincențiu și Grenadine"
551 6296 "Saudită, Arabia"
552 6297 "Senegal"
553 6298 "Seychelles"
554 6299 "Sierra Leone"
555 6300 "Singapore"
556 6301 "Solomon, Insulele"
557 6302 "Somalia"
558 6303 "Sud, Africa de"
559 6304 "Spania"
560 6305 "Sri Lanka"
561 6306 "Sudan"
562 6307 "Surinam"
563 6308 "Swaziland"
564 6309 "Suedia"
565 6310 "Elveția"
566 6311 "Siria"
567 6312 "Tanzania"
568 6313 "Tailanda"
569 6314 "Togo"
570 6315 "Tonga"
571 6316 "Trinidad și Tobago"
572 6317 "Tunisia"
573 6318 "Turcia"
574 6319 "Turks și Caicos, Insulele"
575 6320 "Tuvalu"
576 6321 "Uganda"
577 6322 "Ucraina"
578 6323 "Unite, Emiratele Arabe"
579 6324 "Unit al Marii Britanii, Regatul"
580 6325 "Unite ale Americii, Statele"
581 6326 "Burkina Faso"
582 6327 "Uruguay"
583 6328 "Cod țară/regiune (184)"
584 6329 "Vanuatu"
585 6330 "Vatican"
586 6331 "Venezuela"
587 6332 "Vietnam"
588 6333 "Wallis and Futuna"
589 6334 "Samoa"
590 6335 "Yemen"
591 6336 "Yemen"
592 6337 "Cod țară/regiune (193)"
593 6338 "Congo (RDC)"
594 6339 "Zambia"
595 6340 "Zimbabwe"
596 6501 "Moldova"
597 6502 "Estonia"
598 6503 "Lituania"
599 6504 "Armenia"
600 6505 "Georgia"
601 6506 "Azerbaidjan"
602 6507 "Turkmenistan"
603 6508 "Uzbekistan"
604 6509 "Kazahstan"
605 6510 "Tadjikistan"
606 6511 "Kîrgîzstan"
607 6512 "Letonia"
608 6513 "Rusia"
609 6600 "Croația"
610 6601 "Slovenia"
611 6602 "Macedonia"
612 6603 "Bosnia și Herțegovina"
613 6604 "Iugoslavia"
614 20013 "ID dispozitiv"
615 END