54a2468213ef03056e6682f15ab9bdf288f317ac
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/msgina/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2013-02-17
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
9 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
10 CAPTION "Prosím čekejte..."
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
12 BEGIN
13 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
14 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
15 END
16
17 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 186, 32
18 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
19 CAPTION "Vítejte v systému ReactOS"
20 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
21 BEGIN
22 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 5, 32, 32
23 LTEXT "Stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Delete", IDC_STATIC, 38, 10, 144, 14
24 END
25
26 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
27 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
28 CAPTION "Přihlášení"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
30 BEGIN
31 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
32 LTEXT "Jméno:", IDC_STATIC, 36, 75, 40, 8
33 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 72, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "Heslo:", IDC_STATIC, 36, 93, 42, 8
35 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 91, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
36 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 51, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
37 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 115, 122, 50, 14
38 PUSHBUTTON "Vypnout", IDC_SHUTDOWN, 179, 122, 50, 14
39 END
40
41 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
42 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
43 CAPTION "Bezpečnost"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
45 BEGIN
46 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
47 GROUPBOX "Přihlašovací údaje", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
48 LTEXT "<Zpráva>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
49 LTEXT "<Datum přihlášení>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
50 CTEXT "Co chcete udělat?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
51 PUSHBUTTON "Uzamknout počítač", IDC_LOCK, 10, 135, 70, 14
52 PUSHBUTTON "Odhlásit", IDC_LOGOFF, 90, 135, 70, 14
53 PUSHBUTTON "Vypnout", IDC_SHUTDOWN, 170, 135, 70, 14
54 PUSHBUTTON "Change Password", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14, WS_DISABLED
55 PUSHBUTTON "Správce úloh", IDC_TASKMGR, 90, 154, 70, 14
56 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 154, 70, 14
57 END
58
59 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
60 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
61 CAPTION "Počítač je uzamčen"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
63 BEGIN
64 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
65 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
66 LTEXT "Tento počítač je momentálně používán a byl uzamčen.", IDC_STATIC, 37, 61, 231, 8
67 LTEXT "Zpráva", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
68 LTEXT "Stisknutím kláves Ctrl-Alt-Del odemknete počítač.", IDC_STATIC, 37, 106, 231, 8
69 END
70
71 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
72 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
73 CAPTION "Odemknout počítač"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
75 BEGIN
76 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
77 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
78 LTEXT "Tento počítač je momentálně používán a byl uzamčen.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
79 LTEXT "Zpráva", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
80 LTEXT "Uživatelské jméno:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
81 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
82 LTEXT "Heslo:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
83 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
84 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
85 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
86 END
87
88 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
89 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
90 CAPTION "Change Password"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
92 BEGIN
93 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
94 LTEXT "User name:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
95 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
96 LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
97 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
98 LTEXT "Old Password:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
99 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
100 LTEXT "New Password:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
101 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
102 LTEXT "Confirm new Password:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
103 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
104 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
105 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
106 END
107
108 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
109 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
110 CAPTION "Log Off ReactOS"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
112 BEGIN
113 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
114 LTEXT "Are you sure you want to log off?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
115 PUSHBUTTON "Yes", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
116 PUSHBUTTON "No", IDNO, 95, 39, 50, 14
117 END
118
119 STRINGTABLE
120 BEGIN
121 IDS_LOGGEDOUTSAS "Vítejte!"
122 IDS_LOCKEDSAS "Počítač je nyní uzamčen."
123 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Pro přihlášení stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete."
124 IDS_ASKFORUSER "Uživatelské jméno: "
125 IDS_ASKFORPASSWORD "Heslo: "
126 IDS_FORCELOGOFF "Současný uživatel bude odhlášen a všechna jeho neuložená data ztracena. Pokračovat?"
127 IDS_LOCKMSG "Pouze %s nebo Administrátor může odemknout tento počítač."
128 IDS_LOGONMSG "Jste přihlášeni jako %s."
129 IDS_LOGONDATE "Datum přihlášení: %s %s"
130 IDS_COMPUTERLOCKED "Computer locked"
131 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "The password is wrong. Please enter your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case."
132 IDS_LOCKEDWRONGUSER "This computer is locked. Only %s\\%s or an Administrator can unlock this computer."
133 END