[MSGINA]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/msgina/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2013-02-17
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
9 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
10 CAPTION "Prosím čekejte..."
11 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
12 BEGIN
13 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
14 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
15 END
16
17 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
18 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
19 CAPTION "Vítejte v systému ReactOS"
20 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
21 BEGIN
22 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
23 ICON IDI_LOCKICON, IDC_STATIC, 7, 55, 32, 32
24 LTEXT "Stiskněte klávesy Ctrl-Alt-Delete", IDC_STATIC, 38, 60, 144, 14
25 END
26
27 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
28 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
29 CAPTION "Přihlášení"
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
31 BEGIN
32 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
33 LTEXT "Jméno:", IDC_STATIC, 6, 60, 52, 8
34 EDITTEXT IDC_USERNAME, 60, 57, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL
35 LTEXT "Heslo:", IDC_STATIC, 6, 78, 52, 8
36 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 60, 76, 155, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
37 LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
38 COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 60, 95, 155, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
39 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
40 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 122, 50, 14
41 PUSHBUTTON "Vypnout", IDC_SHUTDOWN, 214, 122, 50, 14
42 END
43
44 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
45 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
46 CAPTION "Bezpečnost"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
48 BEGIN
49 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
50 GROUPBOX "Přihlašovací údaje", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
51 LTEXT "<Zpráva>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
52 LTEXT "<Datum přihlášení>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
53 CTEXT "Co chcete udělat?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
54 PUSHBUTTON "Uzamknout počítač", IDC_LOCK, 10, 135, 70, 14
55 PUSHBUTTON "Odhlásit", IDC_LOGOFF, 90, 135, 70, 14
56 PUSHBUTTON "Vypnout", IDC_SHUTDOWN, 170, 135, 70, 14
57 PUSHBUTTON "Change Password", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14
58 PUSHBUTTON "Správce úloh", IDC_TASKMGR, 90, 154, 70, 14
59 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 170, 154, 70, 14
60 END
61
62 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
63 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
64 CAPTION "Počítač je uzamčen"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
66 BEGIN
67 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
68 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
69 LTEXT "Tento počítač je momentálně používán a byl uzamčen.", IDC_STATIC, 37, 61, 231, 8
70 LTEXT "Zpráva", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
71 LTEXT "Stisknutím kláves Ctrl-Alt-Del odemknete počítač.", IDC_STATIC, 37, 106, 231, 8
72 END
73
74 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
75 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
76 CAPTION "Odemknout počítač"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
78 BEGIN
79 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
80 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
81 LTEXT "Tento počítač je momentálně používán a byl uzamčen.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
82 LTEXT "Zpráva", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
83 LTEXT "Uživatelské jméno:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
84 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
85 LTEXT "Heslo:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
86 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
87 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
88 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
89 END
90
91 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
92 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
93 CAPTION "Change Password"
94 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
95 BEGIN
96 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
97 LTEXT "User name:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
98 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
99 LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
100 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
101 LTEXT "Old Password:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
102 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
103 LTEXT "New Password:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
104 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
105 LTEXT "Confirm new Password:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
106 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
107 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
108 PUSHBUTTON "Cancel", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
109 END
110
111 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
112 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
113 CAPTION "Log Off ReactOS"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
115 BEGIN
116 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
117 LTEXT "Are you sure you want to log off?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
118 PUSHBUTTON "Yes", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
119 PUSHBUTTON "No", IDNO, 95, 39, 50, 14
120 END
121
122 STRINGTABLE
123 BEGIN
124 IDS_LOGGEDOUTSAS "Vítejte!"
125 IDS_LOCKEDSAS "Počítač je nyní uzamčen."
126 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Pro přihlášení stiskněte klávesy Ctrl+Alt+Delete."
127 IDS_ASKFORUSER "Uživatelské jméno: "
128 IDS_ASKFORPASSWORD "Heslo: "
129 IDS_FORCELOGOFF "Současný uživatel bude odhlášen a všechna jeho neuložená data ztracena. Pokračovat?"
130 IDS_LOCKMSG "Pouze %s nebo Administrátor může odemknout tento počítač."
131 IDS_LOGONMSG "Jste přihlášeni jako %s."
132 IDS_LOGONDATE "Datum přihlášení: %s %s"
133 IDS_COMPUTERLOCKED "Computer locked"
134 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "The password is wrong. Please enter your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case."
135 IDS_LOCKEDWRONGUSER "This computer is locked. Only %s\\%s or an Administrator can unlock this computer."
136 IDS_CHANGEPWDTITLE "Change Password"
137 IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "The passwords you typed do not match. Type the same password in both text boxes."
138 IDS_PASSWORDCHANGED "Your password has been changed."
139 END