[MSGINA]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (November, 2013)
7 */
8
9
10 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
11
12 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
13 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
14 CAPTION "Proszę czekać..."
15 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
16 BEGIN
17 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
18 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
19 END
20
21 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
22 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
23 CAPTION "Witamy w ReactOS"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
25 BEGIN
26 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
27 ICON IDI_LOCKICON, IDC_STATIC, 7, 55, 32, 32
28 LTEXT "Proszę wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl-Alt-Del", IDC_STATIC, 38, 60, 144, 14
29 END
30
31 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
32 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
33 CAPTION "Logowanie"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
35 BEGIN
36 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
37 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 6, 60, 70, 8
38 EDITTEXT IDC_USERNAME, 73, 57, 142, 14, ES_AUTOHSCROLL
39 LTEXT "Hasło:", IDC_STATIC, 6, 78, 52, 8
40 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 73, 76, 142, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
41 LTEXT "Log on to:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
42 COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 73, 95, 142, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
43 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
44 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 122, 50, 14
45 PUSHBUTTON "Wyłącz", IDC_SHUTDOWN, 214, 122, 50, 14
46 END
47
48 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
49 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
50 CAPTION "Bezpieczeństwo"
51 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
52 BEGIN
53 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
54 GROUPBOX "Informacje o logowaniu", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
55 LTEXT "<Message>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
56 LTEXT "<Logon date>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
57 CTEXT "Co chcesz teraz zrobić?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
58 PUSHBUTTON "Blokada komputera", IDC_LOCK, 10, 135, 70, 14
59 PUSHBUTTON "Wyloguj", IDC_LOGOFF, 90, 135, 70, 14
60 PUSHBUTTON "Wyłącz", IDC_SHUTDOWN, 170, 135, 70, 14
61 PUSHBUTTON "Zmień hasło", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14
62 PUSHBUTTON "Menedżer zadań", IDC_TASKMGR, 90, 154, 70, 14
63 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 154, 70, 14
64 END
65
66 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
67 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
68 CAPTION "Blokada komputera"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
70 BEGIN
71 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
72 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
73 LTEXT "Ten komputer jest w użyciu i został zablokowany.", IDC_STATIC, 37, 61, 231, 8
74 LTEXT "Wiadomość", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
75 LTEXT "Naciśnij Ctrl-Alt-Del aby odblokować ten komputer.", IDC_STATIC, 37, 106, 231, 8
76 END
77
78 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
79 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
80 CAPTION "Odblokowanie komputera"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
82 BEGIN
83 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
84 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
85 LTEXT "Ten komputer jest w użyciu i został zablokowany.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
86 LTEXT "Wiadomość", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
87 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
88 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
89 LTEXT "Hasło:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
90 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
91 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
92 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
93 END
94
95 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
96 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
97 CAPTION "Zmień hasło"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
99 BEGIN
100 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
101 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
102 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
103 LTEXT "Zaloguj się do:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
104 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
105 LTEXT "Stare hasło:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
106 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
107 LTEXT "Nowe hasło:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
108 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
109 LTEXT "Potwierdź hasło:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
110 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
111 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
112 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
113 END
114
115 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
116 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
117 CAPTION "Log Off ReactOS"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
119 BEGIN
120 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
121 LTEXT "Are you sure you want to log off?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
122 PUSHBUTTON "Yes", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
123 PUSHBUTTON "No", IDNO, 95, 39, 50, 14
124 END
125
126 STRINGTABLE
127 BEGIN
128 IDS_LOGGEDOUTSAS "Witaj!"
129 IDS_LOCKEDSAS "Aktualnie komputer jest zablokowany."
130 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Wciśnij Control-Alt-Delete aby się zalogować."
131 IDS_ASKFORUSER "Nazwa użytkownika: "
132 IDS_ASKFORPASSWORD "Hasło: "
133 IDS_FORCELOGOFF "To wyloguje aktualnego użytkownika i straci on wszystkie niezapisane dane. Kontynuować?"
134 IDS_LOCKMSG "Tylko %s lub Administrator może odblokować ten komputer."
135 IDS_LOGONMSG "Jesteś zalogowany jako %s."
136 IDS_LOGONDATE "Data logowania: %s %s"
137 IDS_COMPUTERLOCKED "Computer locked"
138 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "The password is wrong. Please enter your password again. Letters in passwords must be typed using the correct case."
139 IDS_LOCKEDWRONGUSER "This computer is locked. Only %s\\%s or an Administrator can unlock this computer."
140 IDS_CHANGEPWDTITLE "Change Password"
141 IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "The passwords you typed do not match. Type the same password in both text boxes."
142 IDS_PASSWORDCHANGED "Your password has been changed."
143 END