81f1d5bd45b0c21e5ebcd304d1ee743207ac2199
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
6 * Updated by Saibamen - Adam Stachowicz (saibamenppl@gmail.com) (November, 2013)
7 * Updated by wojo664 - Wojtek Kozlowski (wojo664@gmail.com, wojtekkozlo664@op.pl) (April 2014)
8 */
9
10
11 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
12
13 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
14 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
15 CAPTION "Proszę czekać..."
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
17 BEGIN
18 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
19 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
20 END
21
22 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
23 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
24 CAPTION "Witamy w ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
26 BEGIN
27 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
28 ICON IDI_LOCKICON, IDC_STATIC, 7, 55, 32, 32
29 LTEXT "Proszę wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl-Alt-Del", IDC_STATIC, 38, 60, 144, 14
30 END
31
32 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
33 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
34 CAPTION "Logowanie"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
36 BEGIN
37 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
38 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 6, 60, 70, 8
39 EDITTEXT IDC_USERNAME, 73, 57, 142, 14, ES_AUTOHSCROLL
40 LTEXT "Hasło:", IDC_STATIC, 6, 78, 52, 8
41 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 73, 76, 142, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
42 LTEXT "Zaloguj do:", IDC_STATIC, 6, 96, 52, 8
43 COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 73, 95, 142, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
44 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 106, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
45 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 160, 122, 50, 14
46 PUSHBUTTON "Wyłącz", IDC_SHUTDOWN, 214, 122, 50, 14
47 END
48
49 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
50 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
51 CAPTION "Bezpieczeństwo"
52 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
53 BEGIN
54 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
55 GROUPBOX "Informacje o logowaniu", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
56 LTEXT "<Message>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
57 LTEXT "<Logon date>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
58 CTEXT "Co chcesz teraz zrobić?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
59 PUSHBUTTON "Blokada komputera", IDC_LOCK, 10, 135, 70, 14
60 PUSHBUTTON "Wyloguj", IDC_LOGOFF, 90, 135, 70, 14
61 PUSHBUTTON "Wyłącz", IDC_SHUTDOWN, 170, 135, 70, 14
62 PUSHBUTTON "Zmień hasło", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14
63 PUSHBUTTON "Menedżer zadań", IDC_TASKMGR, 90, 154, 70, 14
64 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 170, 154, 70, 14
65 END
66
67 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
68 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
69 CAPTION "Blokada komputera"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
71 BEGIN
72 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
73 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
74 LTEXT "Ten komputer jest w użyciu i został zablokowany.", IDC_STATIC, 37, 61, 231, 8
75 LTEXT "Wiadomość", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
76 LTEXT "Naciśnij Ctrl-Alt-Del aby odblokować ten komputer.", IDC_STATIC, 37, 106, 231, 8
77 END
78
79 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
80 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
81 CAPTION "Odblokowanie komputera"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
83 BEGIN
84 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
85 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
86 LTEXT "Ten komputer jest w użyciu i został zablokowany.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
87 LTEXT "Wiadomość", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
88 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
89 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
90 LTEXT "Hasło:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
91 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
92 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
93 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
94 END
95
96 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
97 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
98 CAPTION "Zmień hasło"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
100 BEGIN
101 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
102 LTEXT "Nazwa użytkownika:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
103 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
104 LTEXT "Zaloguj się do:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
105 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
106 LTEXT "Stare hasło:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
107 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
108 LTEXT "Nowe hasło:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
109 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
110 LTEXT "Potwierdź hasło:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
111 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
112 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
113 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
114 END
115
116 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
117 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
118 CAPTION "ReactOS - Wylogowywanie z systemu"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
120 BEGIN
121 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
122 LTEXT "Czy na pewno chcesz się wylogować?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
123 PUSHBUTTON "Tak", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
124 PUSHBUTTON "Nie", IDNO, 95, 39, 50, 14
125 END
126
127 IDD_SHUTDOWN_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 146
128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
129 CAPTION "Zamknij ReactOS"
130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
131 BEGIN
132 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
133 ICON IDI_SHELL_SHUTDOWN, IDI_SHELL_SHUTDOWN, 9, 57, 21, 20, WS_GROUP
134 LTEXT "&Co chcesz, aby zrobił komputer?", IDC_STATIC, 39, 57, 167, 10
135 COMBOBOX IDC_SHUTDOWN_LIST, 39, 70, 165, 210, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
136 LTEXT "", IDC_SHUTDOWN_DESCRIPTION, 39, 93, 187, 27
137 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 143, 122, 55, 14, WS_GROUP
138 PUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 204, 122, 55, 14
139 END
140
141 STRINGTABLE
142 BEGIN
143 IDS_LOGGEDOUTSAS "Witaj!"
144 IDS_LOCKEDSAS "Aktualnie komputer jest zablokowany."
145 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Wciśnij Control-Alt-Delete aby się zalogować."
146 IDS_ASKFORUSER "Nazwa użytkownika: "
147 IDS_ASKFORPASSWORD "Hasło: "
148 IDS_FORCELOGOFF "To wyloguje aktualnego użytkownika i straci on wszystkie niezapisane dane. Kontynuować?"
149 IDS_LOCKMSG "Tylko %s lub Administrator może odblokować ten komputer."
150 IDS_LOGONMSG "Jesteś zalogowany jako %s."
151 IDS_LOGONDATE "Data logowania: %s %s"
152 IDS_COMPUTERLOCKED "Komputer zablokowany"
153 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "Hasło jest niewłaściwe. Wpisz hasło ponownie. Wielkość liter w haśle ma znaczenie."
154 IDS_LOCKEDWRONGUSER "Ten komputer jest zablokowany. Tylko %s\\%s lub Administrator może odblokować ten komputer."
155 IDS_CHANGEPWDTITLE "Zmień hasło"
156 IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "Wpisane hasła nie są zgodne. Wpisz takie same hasła w obu polach."
157 IDS_PASSWORDCHANGED "Twoje hasło zostało zmienione."
158 IDS_LOGONTITLE "Logowanie - wiadomość"
159 IDS_LOGONWRONGUSERORPWD "Logowanie w systemie nie jest możliwe. Upewnij się, że nazwa użytkownika i domena jest poprawna, a następnie wpisz ponownie hasło. Wielkość liter w haśle ma znaczenie."
160 IDS_LOGONUSERDISABLED "Twoje konto zostało wyłączone. Skontaktuj się z administratorem systemu."
161 IDS_PASSWORDMUSTCHANGE "You are required to change your password at first logon."
162 IDS_PASSWORDEXPIRED "Your password has expired and must be changed."
163 END
164
165 /* Shutdown Dialog Strings */
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_SHUTDOWN_LOGOFF "Wyloguj ""%s"""
169 IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN "Wyłącz"
170 IDS_SHUTDOWN_RESTART "Restart"
171 IDS_SHUTDOWN_SLEEP "Uśpij"
172 IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE "Hibernacja"
173 /* Shut down descriptions */
174 IDS_SHUTDOWN_LOGOFF_DESC "Kończy obecną sesję i pozwala na zalogowanie się innym użytkownikom do systemu."
175 IDS_SHUTDOWN_SHUTDOWN_DESC "Kończy obecną sesję i wyłącza sytem, pozwalając na bezpieczne wyłączenie zasilania."
176 IDS_SHUTDOWN_RESTART_DESC "Kończy obecną sesję i resetuje komputer."
177 IDS_SHUTDOWN_SLEEP_DESC "Przełącza system w tryb uśpienia."
178 IDS_SHUTDOWN_HIBERNATE_DESC "Zapisuje obecną sesję i wyłącza komputer."
179 END