[MSGINA]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / msgina / lang / tr-TR.rc
1 /* TRANSLATOR: 2013, 2014 - Erdem Ersoy (eersoy93) (erdemersoy@live.com) */
2
3 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
6 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
7 CAPTION "Bekleyiniz..."
8 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
9 BEGIN
10 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
11 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 62, 261, 12, SS_WORDELLIPSIS
12 END
13
14 IDD_NOTICE_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 80
15 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
16 CAPTION "ReactOS'a Hoşgeldiniz"
17 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
18 BEGIN
19 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
20 ICON IDI_LOCKICON, IDC_STATIC, 7, 55, 32, 32
21 LTEXT "Denetim, Seçenek ve Silme düğmelerine birlikte basınız.",IDC_STATIC, 38, 60, 144, 14
22 END
23
24 IDD_LOGGEDOUT_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 147
25 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
26 CAPTION "Oturum Açma"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
28 BEGIN
29 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
30 LTEXT "Kullanıcı Adı:", IDC_STATIC, 6, 60, 59, 8
31 EDITTEXT IDC_USERNAME, 67, 57, 148, 14, ES_AUTOHSCROLL
32 LTEXT "Şifre:", IDC_STATIC, 6, 78, 59, 8
33 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 67, 76, 148, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
34 LTEXT "Olarak Oturum Aç:", IDC_STATIC, 6, 96, 59, 8
35 COMBOBOX IDC_LOGON_TO, 67, 95, 148, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
36 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 91, 122, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
37 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 145, 122, 50, 14
38 PUSHBUTTON "Bilgisayarı Kapat", IDC_SHUTDOWN, 199, 122, 65, 14
39 END
40
41 IDD_LOGGEDON_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 175
42 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
43 CAPTION "Güvenlik"
44 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
45 BEGIN
46 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
47 GROUPBOX "Oturum Açma Bilgisi", IDC_STATIC, 7, 61, 261, 52
48 LTEXT "<Message>", IDC_LOGONMSG, 15, 73, 245, 18
49 LTEXT "<Logon date>", IDC_LOGONDATE, 15, 94, 245, 8
50 CTEXT "Ne yapmak istersiniz?", IDC_STATIC, 10, 119, 255, 8
51 PUSHBUTTON "Bilgisayarı Kilitle", IDC_LOCK, 10, 135, 76, 14
52 PUSHBUTTON "Oturumu Kapat", IDC_LOGOFF, 100, 135, 75, 14
53 PUSHBUTTON "Bilgisayarı Kapat", IDC_SHUTDOWN, 189, 135, 76, 14
54 PUSHBUTTON "Şifreyi Değiştir", IDC_CHANGEPWD, 10, 154, 76, 14
55 PUSHBUTTON "Görev Yöneticisi", IDC_TASKMGR, 100, 154, 75, 14
56 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 189, 154, 76, 14
57 END
58
59 IDD_LOCKED_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 121
60 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
61 CAPTION "Bilgisayar Kilitli"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
63 BEGIN
64 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
65 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
66 LTEXT "Bu bilgisayar kullanımda ve kilitli.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
67 LTEXT "İleti", IDC_LOCKMSG, 37, 75, 231, 26
68 LTEXT "Bu bilgisayarın kilidini açmak için Denetim, Seçenek ve Silme düğmelerine birlikte basınız.", IDC_STATIC, 36, 106, 232, 8
69 END
70
71 IDD_UNLOCK_DLG DIALOGEX 0, 0, 275, 179
72 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
73 CAPTION "Bilgisayarın Kilidini Açma"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
75 BEGIN
76 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
77 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 59, 20, 20
78 LTEXT "Bu bilgisayar kullanımda ve kilitli.", IDC_STATIC, 36, 61, 232, 8
79 LTEXT "İleti", IDC_LOCKMSG, 36, 75, 232, 26
80 LTEXT "Kullanıcı Adı:", IDC_STATIC, 36, 107, 40, 8
81 EDITTEXT IDC_USERNAME, 84, 104, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL
82 LTEXT "Şifre:", IDC_STATIC, 36, 125, 42, 8
83 EDITTEXT IDC_PASSWORD, 84, 123, 119, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
84 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 80, 154, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
85 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 144, 154, 50, 14
86 END
87
88 IDD_CHANGE_PASSWORD DIALOGEX 0, 0, 275, 166
89 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
90 CAPTION "Şifre Değiştirme"
91 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
92 BEGIN
93 CONTROL IDI_ROSLOGO, IDC_ROSLOGO, "Static", SS_BITMAP, 0, 0, 275, 54
94 LTEXT "Kullanıcı Adı:", IDC_STATIC, 7, 61, 78, 8
95 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_USERNAME, 90, 59, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL
96 LTEXT "Olarak Oturum Aç:", IDC_STATIC, 7, 78, 78, 8
97 COMBOBOX IDC_CHANGEPWD_DOMAIN, 90, 75, 127, 144, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT
98 LTEXT "Eski Şifre:", IDC_STATIC, 7, 95, 78, 8
99 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_OLDPWD, 90, 92, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
100 LTEXT "Yeni Şifre:", IDC_STATIC, 7, 111, 78, 8
101 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD1, 90, 109, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
102 LTEXT "Yeni Şifreyi Doğrula:", IDC_STATIC, 7, 127, 78, 8
103 EDITTEXT IDC_CHANGEPWD_NEWPWD2, 90, 125, 127, 12, ES_AUTOHSCROLL | ES_PASSWORD
104 PUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 164, 145, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
105 PUSHBUTTON "İptal", IDCANCEL, 218, 145, 50, 14
106 END
107
108 IDD_LOGOFF_DLG DIALOGEX 0, 0, 188, 60
109 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | WS_POPUP
110 CAPTION "Oturumu Kapatma"
111 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
112 BEGIN
113 ICON IDI_LOCKICON, -1, 7, 7, 20, 20
114 LTEXT "Oturumu kapatmayı onaylıyor musunuz?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
115 PUSHBUTTON "Evet", IDYES, 41, 39, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON
116 PUSHBUTTON "Hayır", IDNO, 95, 39, 50, 14
117 END
118
119 STRINGTABLE
120 BEGIN
121 IDS_LOGGEDOUTSAS "Hoşgeldiniz!"
122 IDS_LOCKEDSAS "Bu bilgisayar şimdilik kilitli."
123 IDS_PRESSCTRLALTDELETE "Oturum açmak için Denetim, Seçenek ve Silme düğmelerine birlikte basınız."
124 IDS_ASKFORUSER "Kullanıcı Adı: "
125 IDS_ASKFORPASSWORD "Şifre: "
126 IDS_FORCELOGOFF "Bu, şimdiki kullanıcının oturumunu kapatacak ve tüm kaydedilmemiş bilgiler yitirilecek. Sürdürülsün mü?"
127 IDS_LOCKMSG "Yalnızca %s ve bir yönetici bu bilgisayarı kilitleyebilir."
128 IDS_LOGONMSG "%s olarak oturum açtınız."
129 IDS_LOGONDATE "Oturum Açma Zamânı: %s %s"
130 IDS_COMPUTERLOCKED "Bilgisayar kilitlendi."
131 IDS_LOCKEDWRONGPASSWORD "Şifre yanlıştır. Şifrenizi yine giriniz. Şifredeki hârfler doğru büyük-küçük ayrımıyla yazılmalıdır."
132 IDS_LOCKEDWRONGUSER "Bu bilgisayar kilitli. Bu bilgisayarın kilidini yalnızca %s\\%s veyâ bir yönetici açabilir."
133 IDS_CHANGEPWDTITLE "Şifre Değştirme"
134 IDS_NONMATCHINGPASSWORDS "Yazıdığınız bu şifreler birbiriyle uyuşmuyor. Her iki metin kutusuna da aynı şifreyi yazınız."
135 IDS_PASSWORDCHANGED "Şifreniz değiştirildi."
136 END