[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / netcfgx / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/win32/netcfgx/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 IDD_TCPIP_BASIC_DLG DIALOGEX 0, 0, 246, 228
10 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
11 CAPTION "Generale"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Puteți obține automat configurarea adresei IP în rețelele cu DHCP. Altfel, este necesară configurarea manuală de către administratorul de rețea.", -1, 9, 9, 235, 27
15 CONTROL "&Obține automat adresă IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
16 GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
17 CONTROL "Folosește adresa ur&mătoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
18 LTEXT "Adresă I&P:", -1, 14, 75, 135, 8
19 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
20 LTEXT "Mas&că de subrețea:", -1, 14, 90, 135, 8
21 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 90 - 2, 80, 12
22 LTEXT "S&erver „poartă” implicit:", -1, 14, 105, 135, 8
23 CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
24 CONTROL "Obține a&utomat adresa serverului DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
25 GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
26 CONTROL "Folosește adresa &DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
27 LTEXT "Server DNS p&referat:", -1, 14, 171, 135, 8
28 CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
29 LTEXT "Server DNS &alternativ:", -1, 14, 186, 135, 8
30 CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 186 - 2, 80, 12
31 PUSHBUTTON "A&vansate", IDC_ADVANCED, 186, 209, 50, 14, WS_TABSTOP
32 END
33
34 IDD_TCPIP_ALTCF_DLG DIALOGEX 0, 0, 246, 228
35 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
36 CAPTION "Configurație alternativă"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 LTEXT "Dacă acest calculator este utilizat în mai multe rețele, puteți specifica mai jos o configurație alternativă.", -1, 9, 9, 220, 20
40 CONTROL "Adresă IP p&rivată obținută automat", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 40, 210, 12
41 GROUPBOX "", -1, 9, 55, 228, 80, BS_GROUPBOX
42 CONTROL "Configurată &manual", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 90, 12
43 LTEXT "Adresă I&P:", -1, 14, 75, 135, 8
44 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75, 80, 12
45 LTEXT "Mască de su&brețea:", -1, 14, 95, 135, 8
46 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 95, 80, 12
47 LTEXT "Server „p&oartă” implicit:", -1, 14, 115, 135, 8
48 CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 115, 80, 12
49 LTEXT "Server &DNS preferat:", -1, 14, 150, 135, 8
50 CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 150, 80, 12
51 LTEXT "Server DNS &alternativ:", -1, 14, 165, 180, 8
52 CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 165, 80, 12
53 END
54
55 IDD_TCPIP_ADVIP_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
56 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
57 CAPTION "Parametri IP"
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 GROUPBOX "Ad&resă IP", -1, 5, 5, 240, 90
61 CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
62 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
63 PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
64 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
65 GROUPBOX "Ser&vere „porți” implicite:", -1, 5, 100, 240, 90
66 CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
67 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
68 PUSHBUTTON "M&odificare…", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
70 GROUPBOX "", -1, 5, 200, 240, 30
71 CHECKBOX "Metrică stabilită a&utomat", IDC_AUTOMETRIC, 9, 200, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
72 LTEXT "Metri&ca interfeței:", -1, 15, 215, 90, 12
73 EDITTEXT IDC_METRIC, 110, 212, 50, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
74 END
75
76 IDD_TCPIP_ADVDNS_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 270
77 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
78 CAPTION "DNS"
79 FONT 8, "MS Shell Dlg"
80 BEGIN
81 LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
82 LTEXT "Adrese de ser&vere DNS, în ordinea utilizării:", -1, 5, 5, 180, 12
83 PUSHBUTTON "&Sus", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
84 PUSHBUTTON "&Jos", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
88 LTEXT "Următoarele opțiuni sunt aplicate tuturor conexiunilor cu TCP/IP active. Pentru rezoluția numelor necalificate:", -1, 5, 90, 220, 24
89 CONTROL "In&clude sufixul DNS primar și de conexiune", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
90 CHECKBOX "In&clude sufixul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
91 CONTROL "In&clude următoarele sufixe DNS (în ordine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
92 LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
93 PUSHBUTTON "S&us", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "J&os", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
95 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Mod&ificare…", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
98 LTEXT "Sufixul DNS al conexiunii curente:", -1, 5, 228, 110, 14
99 EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
100 CHECKBOX "În&registrează adresele conexiunii în DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
101 CHECKBOX "La înregistrare, utili&zează sufixul DNS al conexiunii", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
102 END
103
104 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
105 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
106 CAPTION "Opțiuni"
107 FONT 8, "MS Shell Dlg"
108 BEGIN
109 LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
110 LTEXT "C&onfigurări opționale", -1, 5, 15, 130, 12
111 PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
112 GROUPBOX "Descriere:", -1, 5, 120, 240, 70
113 LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
114 END
115
116 IDD_TCPIPADDIP_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 70
117 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Adresa TCP/IP"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 15, 80, 12
122 LTEXT "Adresă I&P:", -1, 5, 15, 70, 12
123 LTEXT "Mască de su&brețea:", -1, 5, 30, 70, 12
124 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 30, 80, 12
125 DEFPUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
126 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
127 END
128
129 IDD_TCPIPGW_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
131 CAPTION "Server „poartă” TCP/IP"
132 FONT 8, "MS Shell Dlg"
133 BEGIN
134 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 15, 80, 12
135 LTEXT "Adresa „porții”:", -1, 5, 15, 70, 12
136 CHECKBOX "Metrică stabilită a&utomat", IDC_USEMETRIC, 15, 30, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
137 LTEXT "&Metrică:", IDC_METRICTXT, 5, 45, 45, 12, WS_DISABLED
138 EDITTEXT IDC_METRIC, 100, 45, 50, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER | WS_DISABLED
139 DEFPUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 60, 50, 14, WS_TABSTOP
140 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 60, 50, 14, WS_TABSTOP
141 END
142
143 IDD_TCPIPDNS_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
144 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
145 CAPTION "Server DNS TCP/IP"
146 FONT 8, "MS Shell Dlg"
147 BEGIN
148 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 5, 25, 80, 12
149 LTEXT "Server &DNS:", -1, 5, 10, 120, 12
150 PUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
151 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
152 END
153
154 IDD_TCPIPSUFFIX_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
155 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Sufixul TCP/IP al domeniului"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 EDITTEXT IDC_SUFFIX, 5, 25, 190, 12, WS_TABSTOP
160 LTEXT "Sufixul &domeniului:", -1, 5, 10, 120, 12
161 PUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
162 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
163 END
164
165 IDD_TCPIP_FILTER_DLG DIALOGEX 0, 0, 305, 220
166 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
167 CAPTION "Filtrare TCP/IP"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 CHECKBOX "A&ctivează filtrarea TCP/IP (pentru toate adaptoarele)", IDC_USE_FILTER, 15, 5, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
171 GROUPBOX "", -1, 5, 30, 90, 150
172 CONTROL "Permite tot TC&P", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 70, 12
173 CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_TCP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 44, 70, 12
174 CONTROL "", IDC_TCP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 11, 62, 72, 75
175 PUSHBUTTON "&Adaugă", IDC_TCP_ADD, 15, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
176 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_TCP_DEL, 15, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
177 GROUPBOX "", -1, 105, 30, 90, 150
178 CONTROL "Permite tot UD&P", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 70, 12
179 CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_UDP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 44, 70, 12
180 CONTROL "", IDC_UDP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 111, 62, 72, 75
181 PUSHBUTTON "A&daugă", IDC_UDP_ADD, 115, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
182 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_UDP_DEL, 115, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
183 GROUPBOX "", -1, 205, 30, 90, 150
184 CONTROL "Permite tot I&P", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 70, 12
185 CONTROL "Pe&rmite doar:", IDC_IP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 44, 70, 12
186 CONTROL "", IDC_IP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 211, 62, 72, 75
187 PUSHBUTTON "Ada&ugă", IDC_IP_ADD, 215, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
188 PUSHBUTTON "Eli&mină", IDC_IP_DEL, 215, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
189 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 150, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
190 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 210, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
191 END
192
193 IDD_TCPIP_PORT_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 60
194 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
195 CAPTION "Adaugă filtru"
196 FONT 8, "MS Shell Dlg"
197 BEGIN
198 EDITTEXT IDC_PORT_VAL, 5, 30, 70, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
199 LTEXT "", IDC_PORT_DESC, 5, 15, 60, 12
200 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 120, 15, 50, 14, WS_TABSTOP
201 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 120, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
202 END
203
204 STRINGTABLE
205 BEGIN
206 IDS_NET_CONNECT "Conexiune de rețea"
207 IDS_NO_IPADDR_SET "Acest adaptor de rețea solicită cel puțin o adresă IP. Introduceți una."
208 IDS_NO_SUBMASK_SET "Ați introdus o adresă fără mască de subrețea. Adăugați o mască de subrețea."
209 IDS_TCPFILTERDESC "Filtrarea TCP/IP permite controlul tipului de trafic TCP/IP din rețea ce va fi recepționat de calculator."
210 IDS_TCPFILTER "Filtrare TCP/IP"
211 IDS_IPADDR "Adresă IP"
212 IDS_SUBMASK "Mască de subrețea"
213 IDS_GATEWAY "Server „poartă”"
214 IDS_METRIC "Metrică"
215 IDS_DHCPACTIVE "DHCP activat"
216 IDS_AUTOMATIC "automată"
217 IDS_NOITEMSEL "Nu ați selectat nimic. Acțiunea cere o selecție."
218 IDS_TCPIP "ReactOS-TCP/IP"
219 IDS_ADD "&Adaugă"
220 IDS_MOD "Con&firmă"
221 IDS_TCP_PORTS "Port TCP"
222 IDS_UDP_PORTS "Port UDP"
223 IDS_IP_PROTO "Protocol IP"
224 IDS_PORT_RANGE "Numărul unui port trebuie să se fie între 0 și 65536. Introduceți un număr în această limită."
225 IDS_PROT_RANGE "Numărul unui protocol trebuie să fie între 0 și 256. Introduceți un număr în această limită."
226 IDS_DUP_NUMBER "Numărul pe care încercați să-l introduceți deja există în listă. Introduceți un alt număr."
227 IDS_DISABLE_FILTER "Dezactivarea acestei opțiuni generale TCP/IP se va aplica pentru toate adaptoarele."
228 IDS_NO_SUFFIX "Opțiunea curentă de căutare necesită cel puțin un sufix DNS. Specificați unul sau modificați opțiunea de căutare."
229 IDS_DOMAIN_SUFFIX "Sufixul de domeniu nu este valid."
230 IDS_DNS_SUFFIX "Numele domeniului DNS „%s” nu este valid."
231 IDS_DUP_SUFFIX "Sufixul DNS este deja în listă."
232 IDS_DUP_IPADDR "Adresa IP este deja în listă."
233 IDS_DUP_GW "Acest server „poartă” este deja în listă."
234 END