84214352234491b4bc7b76915c7ffecf6a3b2d5a
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / netcfgx / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/win32/netcfgx/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
5 * CHANGE LOG: 2011-09-06 initial translation
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_TCPIP_BASIC_DLG DIALOGEX 0, 0, 246, 228
11 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
12 CAPTION "Generale"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 LTEXT "Puteți obține automat configurarea adresei IP în rețelele cu DHCP. Altfel, este necesară configurarea manuală de către administratorul de rețea.", -1, 9, 9, 235, 27
16 CONTROL "&Obține automat adresă IP", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 43, 210, 12
17 GROUPBOX "", -1, 9, 61, 228, 70, BS_GROUPBOX
18 CONTROL "Folo&sește adresa următoare:", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 59, 120, 12
19 LTEXT "Adresă &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
20 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75 - 2, 80, 12
21 LTEXT "Mască de s&ubrețea:", -1, 14, 90, 135, 8
22 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 90 - 2, 80, 12
23 LTEXT "Server „poartă” i&mplicit:", -1, 14, 105, 135, 8
24 CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 105 - 2, 80, 12
25 CONTROL "O&bține automat adresa serverului DNS", IDC_AUTODNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 139, 210, 12
26 GROUPBOX "", -1, 9, 157, 228, 47, BS_GROUPBOX
27 CONTROL "Folos&ește adresa DNS următoare", IDC_FIXEDDNS, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 14, 155, 152, 12
28 LTEXT "Server DNS p&referat:", -1, 14, 171, 135, 8
29 CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 171 - 2, 80, 12
30 LTEXT "Server &DNS alternativ:", -1, 14, 186, 135, 8
31 CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 186 - 2, 80, 12
32 PUSHBUTTON "A&vansate", IDC_ADVANCED, 186, 209, 50, 14, WS_TABSTOP
33 END
34
35 IDD_TCPIP_ALTCF_DLG DIALOGEX 0, 0, 246, 228
36 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
37 CAPTION "Configurație alternativă"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg"
39 BEGIN
40 LTEXT "Dacă acest calculator este utilizat în mai multe rețele, puteți specifica mai jos o configurație alternativă.", -1, 9, 9, 220, 20
41 CONTROL "Adresă IP p&rivată obținută automat", IDC_USEDHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 40, 210, 12
42 GROUPBOX "", -1, 9, 55, 228, 80, BS_GROUPBOX
43 CONTROL "Configurată &manual", IDC_NODHCP, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 14, 55, 90, 12
44 LTEXT "Adresă &IP:", -1, 14, 75, 135, 8
45 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 75, 80, 12
46 LTEXT "Mască de &subrețea:", -1, 14, 95, 135, 8
47 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 95, 80, 12
48 LTEXT "Server „p&oartă” implicit:", -1, 14, 115, 135, 8
49 CONTROL "", IDC_DEFGATEWAY, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 115, 80, 12
50 LTEXT "Server &DNS preferat:", -1, 14, 150, 135, 8
51 CONTROL "", IDC_DNS1, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 150, 80, 12
52 LTEXT "Ser&ver DNS alternativ:", -1, 14, 165, 180, 8
53 CONTROL "", IDC_DNS2, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 150, 165, 80, 12
54 END
55
56 IDD_TCPIP_ADVIP_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
57 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
58 CAPTION "Parametri IP"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "Ad&resă IP", -1, 5, 5, 240, 90
62 CONTROL "", IDC_IPLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 15, 215, 55
63 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_IPADD, 60, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
64 PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_IPMOD, 120, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
65 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_IPDEL, 180, 75, 50, 14, WS_TABSTOP
66 GROUPBOX "&Servere „porți” implicite:", -1, 5, 100, 240, 90
67 CONTROL "", IDC_GWLIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 15, 110, 215, 55
68 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_GWADD, 60, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "M&odificare…", IDC_GWMOD, 120, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
70 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_GWDEL, 180, 170, 50, 14, WS_TABSTOP
71 GROUPBOX "", -1, 5, 200, 240, 30
72 CHECKBOX "Metrică stabilită a&utomat", IDC_AUTOMETRIC, 9, 200, 90, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
73 LTEXT "Metri&ca interfeței:", -1, 15, 215, 90, 12
74 EDITTEXT IDC_METRIC, 110, 212, 50, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
75 END
76
77 IDD_TCPIP_ADVDNS_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 270
78 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
79 CAPTION "DNS"
80 FONT 8, "MS Shell Dlg"
81 BEGIN
82 LISTBOX IDC_DNSADDRLIST, 5, 17, 180, 50, LBS_NOTIFY
83 LTEXT "Adrese de ser&vere DNS, în ordinea utilizării:", -1, 5, 5, 180, 12
84 PUSHBUTTON "&Sus", IDC_DNSADDRUP, 190, 25, 50, 14, WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "&Jos", IDC_DNSADDRDOWN, 190, 45, 50, 14, WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "&Adăugare…", IDC_DNSADDRADD, 15, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "&Modificare…", IDC_DNSADDRMOD, 75, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_DNSADDRDEL, 135, 69, 50, 14, WS_TABSTOP
89 LTEXT "Următoarele opțiuni sunt aplicate tuturor conexiunilor cu TCP/IP active. Pentru rezoluția numelor necalificate:", -1, 5, 90, 220, 24
90 CONTROL "In&clude sufixul DNS primar și de conexiune", IDC_PRIMSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 110, 220, 12
91 CHECKBOX "Include sufi&xul părinte al sufixului DNS primar", IDC_TOPPRIMSUFFIX, 15, 125, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
92 CONTROL "Include urmă&toarele sufixe DNS (în orine):", IDC_SELSUFFIX, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON, 5, 140, 220, 12
93 LISTBOX IDC_DNSSUFFIXLIST, 5, 155, 180, 50, LBS_NOTIFY
94 PUSHBUTTON "S&us", IDC_DNSSUFFIXUP, 190, 163, 50, 14, WS_TABSTOP
95 PUSHBUTTON "J&os", IDC_DNSSUFFIXDOWN, 190, 180, 50, 14, WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "A&dăugare…", IDC_DNSSUFFIXADD, 15, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "Mod&ificare…", IDC_DNSSUFFIXMOD, 75, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_DNSSUFFIXDEL, 135, 207, 50, 14, WS_TABSTOP
99 LTEXT "Sufixul DNS al conexiunii curente:", -1, 5, 228, 110, 14
100 EDITTEXT IDC_SUFFIX, 120, 225, 100, 12, WS_TABSTOP
101 CHECKBOX "În&registrează adresele conexiunii în DNS", IDC_REGSUFFIX, 15, 240, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
102 CHECKBOX "La înregistrare, utili&zează sufixul DNS al conexiunii", IDC_USESUFFIX, 15, 255, 220, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
103 END
104
105 IDD_TCPIP_ADVOPT_DLG DIALOGEX 0, 0, 247, 247
106 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
107 CAPTION "Opțiuni"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LISTBOX IDC_OPTLIST, 5, 30, 230, 70
111 LTEXT "C&onfigurări opționale", -1, 5, 15, 130, 12
112 PUSHBUTTON "&Proprietăți", IDC_OPTPROP, 165, 100, 70, 14, WS_TABSTOP
113 GROUPBOX "Descriere:", -1, 5, 120, 240, 70
114 LTEXT "", IDC_OPTDESC, 15, 130, 220, 33
115 END
116
117 IDD_TCPIPADDIP_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 70
118 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
119 CAPTION "Adresa TCP/IP"
120 FONT 8, "MS Shell Dlg"
121 BEGIN
122 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 15, 80, 12
123 LTEXT "Adresă &IP:", -1, 5, 15, 70, 12
124 LTEXT "Mască de &subrețea:", -1, 5, 30, 70, 12
125 CONTROL "", IDC_SUBNETMASK, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 30, 80, 12
126 DEFPUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
127 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
128 END
129
130 IDD_TCPIPGW_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
131 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
132 CAPTION "Server „poartă” TCP/IP"
133 FONT 8, "MS Shell Dlg"
134 BEGIN
135 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 100, 15, 80, 12
136 LTEXT "Adresa „porții”:", -1, 5, 15, 70, 12
137 CHECKBOX "Metrică stabilită a&utomat", IDC_USEMETRIC, 15, 30, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
138 LTEXT "&Metrică:", IDC_METRICTXT, 5, 45, 45, 12, WS_DISABLED
139 EDITTEXT IDC_METRIC, 100, 45, 50, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER | WS_DISABLED
140 DEFPUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 60, 50, 14, WS_TABSTOP
141 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 60, 50, 14, WS_TABSTOP
142 END
143
144 IDD_TCPIPDNS_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
145 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
146 CAPTION "Server DNS TCP/IP"
147 FONT 8, "MS Shell Dlg"
148 BEGIN
149 CONTROL "", IDC_IPADDR, "SysIPAddress32", WS_TABSTOP, 5, 25, 80, 12
150 LTEXT "Server &DNS:", -1, 5, 10, 120, 12
151 PUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
152 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
153 END
154
155 IDD_TCPIPSUFFIX_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 80
156 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
157 CAPTION "Sufixul TCP/IP al domeniului"
158 FONT 8, "MS Shell Dlg"
159 BEGIN
160 EDITTEXT IDC_SUFFIX, 5, 25, 190, 12, WS_TABSTOP
161 LTEXT "Sufixul &domeniului:", -1, 5, 10, 120, 12
162 PUSHBUTTON "", IDC_OK, 50, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
163 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 110, 50, 50, 14, WS_TABSTOP
164 END
165
166 IDD_TCPIP_FILTER_DLG DIALOGEX 0, 0, 305, 220
167 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
168 CAPTION "Filtrare TCP/IP"
169 FONT 8, "MS Shell Dlg"
170 BEGIN
171 CHECKBOX "A&ctivează filtrarea TCP/IP (pentru toate adaptoarele)", IDC_USE_FILTER, 15, 5, 190, 12, BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP
172 GROUPBOX "", -1, 5, 30, 90, 150
173 CONTROL "Permite tot &TCP", IDC_TCP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 30, 70, 12
174 CONTROL "&Permite doar", IDC_TCP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 15, 44, 70, 12
175 CONTROL "", IDC_TCP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 11, 62, 72, 75
176 PUSHBUTTON "&Adaugă", IDC_TCP_ADD, 15, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
177 PUSHBUTTON "&Elimină", IDC_TCP_DEL, 15, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
178 GROUPBOX "", -1, 105, 30, 90, 150
179 CONTROL "Permite tot &UDP", IDC_UDP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 30, 70, 12
180 CONTROL "Pe&rmite doar", IDC_UDP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 115, 44, 70, 12
181 CONTROL "", IDC_UDP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 111, 62, 72, 75
182 PUSHBUTTON "A&daugă", IDC_UDP_ADD, 115, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
183 PUSHBUTTON "E&limină", IDC_UDP_DEL, 115, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
184 GROUPBOX "", -1, 205, 30, 90, 150
185 CONTROL "Permite tot &IP", IDC_IP_ALLOW_ALL, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 30, 70, 12
186 CONTROL "Permite d&oar", IDC_IP_RESTRICT, "BUTTON", BS_AUTORADIOBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP, 215, 44, 70, 12
187 CONTROL "", IDC_IP_LIST, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHOWSELALWAYS | LVS_NOSORTHEADER | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 211, 62, 72, 75
188 PUSHBUTTON "Adau&gă", IDC_IP_ADD, 215, 141, 50, 14, WS_TABSTOP
189 PUSHBUTTON "Eli&mină", IDC_IP_DEL, 215, 161, 50, 14, WS_TABSTOP
190 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 150, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
191 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 210, 190, 50, 14, WS_TABSTOP
192 END
193
194 IDD_TCPIP_PORT_DLG DIALOGEX 0, 0, 200, 60
195 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
196 CAPTION "Adaugă filtru"
197 FONT 8, "MS Shell Dlg"
198 BEGIN
199 EDITTEXT IDC_PORT_VAL, 5, 30, 70, 12, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
200 LTEXT "", IDC_PORT_DESC, 5, 15, 60, 12
201 PUSHBUTTON "Con&firmă", IDC_OK, 120, 15, 50, 14, WS_TABSTOP
202 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 120, 30, 50, 14, WS_TABSTOP
203 END
204
205 STRINGTABLE
206 BEGIN
207 IDS_NET_CONNECT "Conexiune de rețea"
208 IDS_NO_IPADDR_SET "Acest adaptor de rețea solicită cel puțin o adresă IP. Introduceți una."
209 IDS_NO_SUBMASK_SET "Ați introdus o adresă fără mască de subrețea. Adăugați o mască de subrețea."
210 IDS_TCPFILTERDESC "Filtrarea TCP/IP permite controlul tipului de trafic TCP/IP din rețea ce va fi recepționat de calculator."
211 IDS_TCPFILTER "Filtrare TCP/IP"
212 IDS_IPADDR "Adresă IP"
213 IDS_SUBMASK "Mască de subrețea"
214 IDS_GATEWAY "Server „poartă”"
215 IDS_METRIC "Metrică"
216 IDS_DHCPACTIVE "DHCP activat"
217 IDS_AUTOMATIC "automată"
218 IDS_NOITEMSEL "Nu ați selectat nimic. Acțiunea cere o selecție."
219 IDS_TCPIP "ReactOS-TCP/IP"
220 IDS_ADD "&Adaugă"
221 IDS_MOD "Con&firmă"
222 IDS_TCP_PORTS "Port TCP"
223 IDS_UDP_PORTS "Port UDP"
224 IDS_IP_PROTO "Protocol IP"
225 IDS_PORT_RANGE "Numărul unui port trebuie să se fie între 0 și 65536. Introduceți un număr în această limită."
226 IDS_PROT_RANGE "Numărul unui protocol trebuie să fie între 0 și 256. Introduceți un număr în această limită."
227 IDS_DUP_NUMBER "Numărul pe care încercați să-l introduceți deja există în listă. Introduceți un alt număr."
228 IDS_DISABLE_FILTER "Dezactivarea acestei opțiuni generale TCP/IP se va aplica pentru toate adaptoarele."
229 IDS_NO_SUFFIX "Opțiunea curentă de căutare necesită cel puțin un sufix DNS. Specificați unul sau modificați opțiunea de căutare."
230 IDS_DOMAIN_SUFFIX "Sufixul de domeniu nu este valid."
231 IDS_DNS_SUFFIX "Numele domeniului DNS „%s” nu este valid."
232 IDS_DUP_SUFFIX "Sufixul DNS este deja în listă."
233 IDS_DUP_IPADDR "Adresa IP este deja în listă."
234 IDS_DUP_GW "Acest server „poartă” este deja în listă."
235 END