[NEWDEV]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / nl-NL.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS New device installer
3 * COPYRIGHT: See COPYING in the top level directory
4 * FILE: dll/win32/newdev/lang/nl-NL.rc
5 * TRANSLATOR: Maurus Cuelenaere
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_DUTCH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
12 CAPTION "Installatie apparaat"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 LTEXT "Welkom", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
16 LTEXT "Deze wizard installeert een nieuwe driver voor:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
17 LTEXT "Klik op Volgende om verder te gaan.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
18 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
19 LTEXT "WAARSCHUWING! EEN ONBEKEND APPARAAT INSTALLEREN KAN UW COMPUTER LATEN VASTLOPEN OF ONOPSTARTBAAR MAKEN!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
20 CONTROL "Installeer de driver automatisch", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
21 CONTROL "Installeer de driver van een bepaalde locatie", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
22 END
23
24 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
25 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
26 CAPTION "Installatie apparaat"
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 LTEXT "Installatie mislukt.", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
30 LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat de driver niet gevonden kon worden.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
31 LTEXT "Klik op Vorige indien u het pad weet naar de driver.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
32 CONTROL "Toon dit dialoogvenster niet meer", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
33 END
34
35 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
36 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
37 CAPTION "Installatie apparaat"
38 FONT 8, "MS Shell Dlg"
39 BEGIN
40 LTEXT "Installatie mislukt.", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
41 LTEXT "Het apparaat kon niet geïnstalleerd worden omdat er een onverwachte fout optrad.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
42 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
43 END
44
45 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
46 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
47 CAPTION "Installatie apparaat"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 CONTROL "Zoek in deze locaties", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
51 CONTROL "Kies de driver handmatig", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
52 CONTROL "Zoek in verwijderbare media", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
53 CONTROL "Sluit dit pad in", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
54 PUSHBUTTON "Bladeren", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
55 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
56 END
57
58 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
60 CAPTION "Installatie apparaat"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
64 END
65
66 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
67 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
68 CAPTION "Installatie apparaat"
69 FONT 8, "MS Shell Dlg"
70 BEGIN
71 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
72 END
73
74 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
75 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
76 CAPTION "Installatie apparaat"
77 FONT 8, "MS Shell Dlg"
78 BEGIN
79 LTEXT "Installatie voltooid", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
80 LTEXT "U moet uw computer herstarten om de installatie te voltooien van:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
81 LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
82 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
83 END
84
85 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
86 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
87 CAPTION "Installatie apparaat"
88 FONT 8, "MS Shell Dlg"
89 BEGIN
90 LTEXT "Installatie voltooid", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
91 LTEXT "De wizard is voltooid met het installeren van de driver voor:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
92 LTEXT "Klik op Voltooien om de wizard te sluiten.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
93 LTEXT "ONBEKEND APPARAAT", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
94 END
95
96 STRINGTABLE
97 BEGIN
98 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
99 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
100 IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
101 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
102 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
103 END