[NEWDEV]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / no-NO.rc
1 /* Norwegian translation by FrodeL */
2
3 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
6 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
7 CAPTION "Installasjon av enhet"
8 FONT 8, "MS Shell Dlg"
9 BEGIN
10 LTEXT "Velkommen", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
11 LTEXT "Denne veiviseren installerer driver for ny enhet:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
12 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
13 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
14 LTEXT "ADVARSEL! INSTALLASJON AV EN DRIVER KAN FRYSE DIN MASKIN, ELLER GJØRE AT DEN IKKE STARTER OPP!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
15 CONTROL "Installer driver automatisk", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
16 CONTROL "Installer driver fra spesifikk lokasjon", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
17 END
18
19 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "Installasjon av enhet"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg"
23 BEGIN
24 LTEXT "Installasjonen feilet", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
25 LTEXT "Enheten kunne ikke bli installert fordi driveren ble ikke funnet.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
26 LTEXT "Klikk Tilbake dersom du har en disk med driveren, eller kjenner stien til driveren.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
27 CONTROL "Ikke vis denne dialogboksen lenger", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
28 END
29
30 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
31 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
32 CAPTION "Installasjon av enhet"
33 FONT 8, "MS Shell Dlg"
34 BEGIN
35 LTEXT "Installasjonen feilet", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
36 LTEXT "Enheten kunne ikke installeres fordi en ukjent feil oppstod.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
37 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
38 END
39
40 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
41 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
42 CAPTION "Installasjon av enhet"
43 FONT 8, "MS Shell Dlg"
44 BEGIN
45 CONTROL "Søk i disse områdene", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
46 CONTROL "Velg driver manuelt", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
47 CONTROL "Søk i flyttbart media", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
48 CONTROL "Inkluder denne stien", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
49 PUSHBUTTON "Søk", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
50 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
51 END
52
53 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
54 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
55 CAPTION "Installasjon av enhet"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg"
57 BEGIN
58 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
59 END
60
61 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
62 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
63 CAPTION "Installasjon av enhet"
64 FONT 8, "MS Shell Dlg"
65 BEGIN
66 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
67 END
68
69 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
70 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
71 CAPTION "Installasjon av enhet"
72 FONT 8, "MS Shell Dlg"
73 BEGIN
74 LTEXT "Installasjonen er ferdig", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
75 LTEXT "Du må starte maskinen på nytt for å fullføre installasjonen av:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
76 LTEXT "Trykk Fullfør for å avslutte veiviseren.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
77 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
78 END
79
80 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Installasjon av enhet"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 LTEXT "Installasjonen er ferdig", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
86 LTEXT "Veiviseren har installert driveren for: ", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
87 LTEXT "Trykk Fullfør for å avslutte veiviseren.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
88 LTEXT "UKJENT ENHET", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
89 END
90
91 STRINGTABLE
92 BEGIN
93 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
94 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
95 IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
96 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
97 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
98 END