[NEWDEV]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by TestamenT
3 * testament@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Corrected by Caemyr - Olaf Siejka (May, 2007; Jan, 2008)
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "Instalacja urządzenia"
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Witamy", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
17 LTEXT "Ten kreator zainstaluje nowe sterowniki dla urządzenia:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
18 LTEXT "Naciśnij Dalej, aby kontynuować.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
19 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
20 LTEXT "UWAGA! NIEODPOWIEDNI STEROWNIK MOŻE ZDESTABILIZOWAĆ LUB NAWET ZAWIESIĆ SYSTEM!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
21 CONTROL "Zainstaluj sterownik automatycznie", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
22 CONTROL "Zainstaluj sterownik z określonej lokalizacji", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
23 END
24
25 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Instalacja urządzenia"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 LTEXT "Instalacja nieudana", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
31 LTEXT "Instalacja zakończona niepowodzeniem, sterownik dla tego urządzenia nie został znaleziony.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
32 LTEXT "Naciśnij Wstecz, jeżeli chcesz podać ścieżkę do sterownika.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
33 CONTROL "Nie pokazuj więcej tej wiadomości", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
34 END
35
36 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
37 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
38 CAPTION "Instalacja urządzenia"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg"
40 BEGIN
41 LTEXT "Instalacja nieudana", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
42 LTEXT "Instalacja zakończona niepowodzeniem, z powodu wystąpienia nieoczekiwanego błędu.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
43 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
44 END
45
46 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
47 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
48 CAPTION "Instalacja urządzenia"
49 FONT 8, "MS Shell Dlg"
50 BEGIN
51 CONTROL "Szukanie w wybranej lokalizacji", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
52 CONTROL "Wybierz sterownik ręcznie", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
53 CONTROL "Szukaj w nośnikach wymiennych", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
54 CONTROL "Uwzględnij podaną ścieżkę", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
55 PUSHBUTTON "Przeglądaj", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
56 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
57 END
58
59 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
60 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
61 CAPTION "Instalacja urządzenia"
62 FONT 8, "MS Shell Dlg"
63 BEGIN
64 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
65 END
66
67 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
68 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
69 CAPTION "Instalacja urządzenia"
70 FONT 8, "MS Shell Dlg"
71 BEGIN
72 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
73 END
74
75 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Instalacja urządzenia"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "Instalacja zakończona", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
81 LTEXT "Należy zrestartować komputer, zakańczanie instalacji:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
82 LTEXT "Naciśnij Zakończ, aby zamknąć kreator.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
83 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
84 END
85
86 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalacja urządzenia"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "Instalacja zakończona", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
92 LTEXT "Kreator zakończył instalację sterownika dla:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
93 LTEXT "Naciśnij Zakończ, aby zamknąć kreator.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
94 LTEXT "NIEZNANE URZĄDZENIE", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
95 END
96
97 STRINGTABLE
98 BEGIN
99 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
100 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
101 IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
102 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
103 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
104 END