[NEWDEV]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / sk-SK.rc
1 /* TRANSLATOR : Mário Kačmár /Mario Kacmar/ aka Kario (kario@szm.sk)
2 * DATE OF TR.: 15-02-2008
3 * LAST CHANGE: 24-07-2008
4 */
5
6 LANGUAGE LANG_SLOVAK, SUBLANG_DEFAULT
7
8 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
9 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
10 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
11 FONT 8, "MS Shell Dlg"
12 BEGIN
13 LTEXT "Vitajte", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
14 LTEXT "Tento sprievodca nainštaluje nový ovládač zariadenia pre:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
15 LTEXT "Kliknite na tlačidlo Ďalej pre pokračovanie.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
16 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
17 LTEXT "UPOZORNENIE! NAINŠTALOVANIE VLASTNÉHO ZARIADENIA MÔŽE SPÔSOBIŤ ZAMŔZANIE VÁŠHO POČÍTAČA ALEBO ZNEFUNKČNIŤ ZAVÁDZANIE OPERAČNÉHO SYSTÉMU!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
18 CONTROL "Nainštalovať ovládač automaticky", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
19 CONTROL "Nainštalovať ovládač zo zadaného umiestnenia", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
20 END
21
22 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 LTEXT "Inštalácia zlyhala", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
28 LTEXT "Zariadenie sa nepodarilo nainštalovať, lebo nebol nájdený ovládač.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
29 LTEXT "Kliknite na tlačidlo Naspäť, ak máte disk s ovládačom, alebo poznáte cestu k ovládaču.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
30 CONTROL "Nezobrazovať viac toto dialógové okno", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
31 END
32
33 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
34 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
35 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
36 FONT 8, "MS Shell Dlg"
37 BEGIN
38 LTEXT "Inštalácia zlyhala", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
39 LTEXT "Zariadenie sa nepodarilo nainštalovať, lebo sa vyskytla nepredvídaná chyba.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
40 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
41 END
42
43 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
44 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
45 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
46 FONT 8, "MS Shell Dlg"
47 BEGIN
48 CONTROL "Hľadať v týchto umiestneniach", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
49 CONTROL "Vybrať ovládač ručne", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
50 CONTROL "Hľadať na vymeniteľných médiách", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
51 CONTROL "Zahrnúť túto cestu", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
52 PUSHBUTTON "Prehľadávať", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
53 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
54 END
55
56 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
62 END
63
64 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
65 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
66 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg"
68 BEGIN
69 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
70 END
71
72 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 LTEXT "Inštalácia dokončená", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
78 LTEXT "Musíte reštartovať počítač pre dokončenie inštalácie:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
79 LTEXT "Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zavriete sprievodcu", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
80 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
81 END
82
83 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
84 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
85 CAPTION "Inštalácia zariadenia"
86 FONT 8, "MS Shell Dlg"
87 BEGIN
88 LTEXT "Inštalácia dokončená", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
89 LTEXT "Sprievodca dokončil inštaláciu ovládača pre:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
90 LTEXT "Kliknutím na tlačidlo Dokončiť zavriete sprievodcu.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
91 LTEXT "NEZNÁME ZARIADENIE", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
92 END
93
94 STRINGTABLE
95 BEGIN
96 IDS_INSTALLWIZARDTITLE "New hardware wizard"
97 IDS_UPDATEWIZARDTITLE "Update driver wizard"
98 IDS_CHSOURCE_TITLE "Choose search and install options"
99 IDS_SEARCHDRV_TITLE "Searching..."
100 IDS_INSTALLDRV_TITLE "Installing..."
101 END