391cd7560afba6142146e6328bd96834b31198a4
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / newdev / lang / sq-AL.rc
1 /* TRANSLATOR : Ardit Dani (Ard1t) (ardit.dani@gmail.com)
2 * DATE OF TRANSLATION: 23-01-2014
3 */
4
5 LANGUAGE LANG_ALBANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
6
7 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
8 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
9 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg"
11 BEGIN
12 LTEXT "Mirëseerdhët", IDC_WELCOMETITLE, 120, 8, 195, 24
13 LTEXT "Ky magjistar instalon një komandues të ri të pajisjes për:", IDC_STATIC, 120, 21, 195, 16
14 LTEXT "Klikoni Vazhdo për të vazhduar.", IDC_STATIC, 120, 169, 195, 17
15 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 134, 36, 164, 11
16 LTEXT "KUJDES! INSTALIMI I NJË PAJISJE TË PERSONALIZUAR MUND TË NGRIJË KOMPJUTERIN TUAJ OSE TA BËJNË TË MOS NISET!", IDC_STATIC, 120, 59, 195, 16
17 CONTROL "Instalo komanduesit automatikisht", IDC_RADIO_AUTO, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 112, 178, 13
18 CONTROL "Instalo komanduesit nga një vend specifik", IDC_RADIO_MANUAL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 120, 133, 164, 14
19 END
20
21 IDD_NODRIVER DIALOGEX 0, 0, 317, 193
22 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
23 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
24 FONT 8, "MS Shell Dlg"
25 BEGIN
26 LTEXT "Instalimi dështoj", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
27 LTEXT "Pajisja nuk mund të instalohet për shkak se komanduesi nuk mund të gjendet.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
28 LTEXT "Kliko Kthehu në qoftë se ju keni komanduesin n[ disk ose e di rrugën për të komanduesi.", IDC_STATIC, 120, 98, 181, 24
29 CONTROL "Mos e tregoni këtë dialog më", IDC_DONOTSHOWDLG, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 120, 170, 180, 11
30 END
31
32 IDD_INSTALLFAILED DIALOGEX 0, 0, 317, 193
33 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
34 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
35 FONT 8, "MS Shell Dlg"
36 BEGIN
37 LTEXT "Instalimi dështoj", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 24
38 LTEXT "Pajisja nuk mund të instalohet për shkak se një gabim i papritur ka ndodhur.", IDC_STATIC, 120, 40, 195, 19
39 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 134, 55, 164, 11
40 END
41
42 IDD_CHSOURCE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
44 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 CONTROL "Kërko në këto vende", IDC_RADIO_SEARCHHERE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 11, 239, 13
48 CONTROL "Zgjidhni komanduesin manualisht", IDC_RADIO_CHOOSE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 27, 98, 171, 12
49 CONTROL "Kërko media e lëvizshme", IDC_CHECK_MEDIA, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 33, 163, 9
50 CONTROL "Përfshij këtë rrugë", IDC_CHECK_PATH, "Button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP, 47, 54, 162, 10
51 PUSHBUTTON "Shfleto", IDC_BROWSE, 248, 69, 50, 14
52 COMBOBOX IDC_COMBO_PATH, 61, 71, 176, 12, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | CBS_AUTOHSCROLL
53 END
54
55 IDD_SEARCHDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
56 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
57 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
58 FONT 8, "MS Shell Dlg"
59 BEGIN
60 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
61 END
62
63 IDD_INSTALLDRV DIALOGEX 0, 0, 317, 143
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 51, 20, 169, 16
69 END
70
71 IDD_NEEDREBOOT DIALOGEX 0, 0, 317, 193
72 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
73 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
74 FONT 8, "MS Shell Dlg"
75 BEGIN
76 LTEXT "Instalimi i plotë", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
77 LTEXT "Ju duhet të rinisni për të përfunduar të instaluari të:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
78 LTEXT "Kliko Mbaro për të mbyllur magjistar.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
79 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
80 END
81
82 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Instalimi Pajisjes"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 LTEXT "Instalimi i plotë", IDC_FINISHTITLE, 120, 8, 195, 11
88 LTEXT "Magjistar ka përfunduar instalimin e komanduesit për:", IDC_STATIC, 120, 32, 195, 19
89 LTEXT "Kliko Mbaro për të mbyllur magjistar.", IDC_STATIC, 120, 174, 179, 11
90 LTEXT "PAJISJE PANJOHUR", IDC_DEVICE, 148, 53, 147, 12
91 END