c890f2e4c41a1f74ce58457fcd4275cb1552b853
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / rasdlg / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/win32/rasdlg/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 102 DIALOGEX 0, 0, 255, 265
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
11 CAPTION "Numere de telefon alternative"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Specificați numerele de telefon alternative pentru crearea acestei conexiuni.", 1018, 7, 5, 243, 16
15 LTEXT "Nume&re de telefon:", 1019, 7, 27, 238, 8
16 CONTROL "", 1012, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000848D, 7, 38, 217, 144
17 PUSHBUTTON "S&us", 1017, 230, 40, 18, 16, BS_ICON
18 PUSHBUTTON "J&os", 1015, 230, 61, 18, 16, BS_ICON
19 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1013, 7, 187, 70, 14
20 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1016, 81, 187, 70, 14
21 PUSHBUTTON "&Elimină", 1014, 154, 187, 70, 14
22 AUTOCHECKBOX "&Dacă numărul eșuează, încearcă următorul", 1011, 8, 210, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
23 AUTOCHECKBOX "Mută numărul &bun în capul listei", 1010, 8, 228, 243, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
24 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 122, 245, 60, 14
25 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 188, 245, 60, 14
26 END
27
28 103 DIALOGEX 6, 18, 250, 170
29 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
30 CAPTION "Conexiuni de rețea"
31 FONT 8, "MS Shell Dlg"
32 BEGIN
33 LTEXT "", 1029, 5, 5, 241, 35, NOT WS_GROUP
34 LTEXT "Cone&xiuni:", -1, 5, 46, 238, 10
35 CONTROL "List1", 1677, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 5, 57, 240, 57
36 AUTOCHECKBOX "N&u mă interoga până la următoarea mea autentificare", 1022, 8, 125, 235, 10
37 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1026, 7, 149, 60, 14
38 DEFPUSHBUTTON "&Conectare…", 1024, 117, 149, 60, 14
39 PUSHBUTTON "A&nulează", 1025, 183, 149, 60, 14
40 END
41
42 104 DIALOGEX 6, 18, 269, 263
43 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
44 CAPTION "Tratare erori de conectare"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg"
46 BEGIN
47 ICON 32516, 1031, 7, 7, 20, 20
48 LTEXT "Conectarea pe una sau mai multe linii.", 1033, 37, 8, 216, 20
49 CONTROL "", 1032, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00008401, 37, 83, 224, 136
50 AUTOCHECKBOX "N&u mai încerca numerele de telefon eșuate", 1030, 38, 226, 222, 10
51 DEFPUSHBUTTON "&Acceptă", 1, 135, 242, 60, 14
52 PUSHBUTTON "Î&nchide", 2, 201, 242, 60, 14
53 LTEXT "Serverul nu trebuie configurat pentru apeluri multiple în cazul conexiunilor simple, pe o singură linie. Bifați „Nu mai încerca numerele de telefon eșuate” pentru a evita în acest caz eventuale costuri de conectare inutile.", -1, 37, 36, 224, 44
54 END
55
56 105 DIALOGEX 0, 0, 261, 253
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
58 CAPTION "Opțiuni avansate de securitate"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 GROUPBOX "Securitatea autentificării", 1547, 7, 33, 246, 191
62 LTEXT "&Criptarea datelor:", 1546, 7, 5, 247, 10
63 COMBOBOX 1495, 7, 17, 247, 76, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
64 AUTORADIOBUTTON "Protocolul de Autentificare E&xtensibil (EAP)", 1544, 17, 47, 226, 8, WS_GROUP
65 LTEXT "Tipul de EAP", -1, 18, 64, 45, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
66 COMBOBOX 1034, 63, 62, 181, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
67 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1035, 184, 77, 60, 14
68 AUTORADIOBUTTON "P&ermite aceste protocoale", 1545, 17, 92, 224, 10
69 AUTOCHECKBOX "&Parolă necriptată (PAP)", 1491, 28, 105, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
70 AUTOCHECKBOX "Protocolul „S&hiva” de Autentificare a Parolei (SPAP)", 1496, 28, 119, 214, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
71 AUTOCHECKBOX "Protocolul de &Autentificare „Challenge Handshake” (CHAP)", 1494, 28, 133, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
72 AUTOCHECKBOX "&MS CHAP (MS-CHAP)", 1493, 28, 148, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
73 AUTOCHECKBOX "Permite MS-CHAP vechi (pentru servere &Win 95)", 200, 46, 162, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
74 AUTOCHECKBOX "Micr&osoft CHAP versiunea 2 (MS-CHAP v2)", 1492, 28, 176, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
75 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 28, 189, 208, 1
76 AUTOCHECKBOX "Pentru protocoalele &bazate pe MS-CHAP, utilizează nume și parole de autentificare în ReactOS (și eventual, domenii)", 1549, 28, 195, 213, 24, BS_TOP | BS_MULTILINE
77 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 127, 232, 60, 14
78 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 192, 232, 60, 14
79 END
80
81 106 DIALOGEX 6, 18, 255, 109
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
83 CAPTION "Conectare realizată"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", 1, 97, 91, 60, 14
87 ICON 563, 1046, 7, 7, 20, 20
88 LTEXT "Conexiunea a fost realizată.", 1047, 40, 7, 212, 16
89 LTEXT "Pentru a verifica statutul acestei conexiuni sau pentru deconectare, clic-dreapta pe pictograma din dosarul „Conexiuni de rețea” sau clic pe pictograma din bara de activități (dacă este prezentă).", -1, 40, 30, 212, 34
90 AUTOCHECKBOX "N&u doresc recurența acestui mesaj", 1045, 40, 69, 212, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
91 END
92
93 107 DIALOGEX 0, 0, 258, 167
94 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 GROUPBOX "Numărul de telefon", 1053, 7, 5, 243, 92
98 LTEXT "Codul &regiunii:", 1055, 18, 17, 54, 8
99 COMBOBOX 1049, 17, 30, 55, 129, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
100 LTEXT "Numărul propriu-&zis:", 1057, 77, 17, 166, 8, NOT WS_GROUP
101 EDITTEXT 1051, 77, 30, 163, 14, ES_AUTOHSCROLL
102 LTEXT "&Codul țării/regiunii:", 1056, 18, 48, 221, 8, NOT WS_GROUP
103 COMBOBOX 1054, 17, 61, 224, 93, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
104 AUTOCHECKBOX "&Aplică regulile de formare a numerelor", 1048, 20, 81, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
105 GROUPBOX "Co&mentariu", 1052, 7, 102, 243, 36
106 EDITTEXT 1050, 17, 115, 224, 14, ES_AUTOHSCROLL
107 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 127, 147, 60, 14
108 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 191, 147, 60, 14
109 END
110
111 108 DIALOGEX 6, 18, 222, 104
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
113 CAPTION "Schimbare parolă"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 LTEXT "Parola de conectare la rețea a expirat.\nIntroduceți o parolă nouă, apoi apăsați „Confirmă” pentru a actualiza informațiile de autentificare.", 1062, 7, 5, 210, 24
117 LTEXT "&Parola nouă:", 1064, 8, 43, 108, 8
118 EDITTEXT 1060, 118, 38, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
119 LTEXT "&Confirmați parola:", 1061, 8, 61, 102, 8
120 EDITTEXT 1058, 118, 57, 98, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
121 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 90, 84, 60, 14, WS_GROUP
122 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 154, 84, 60, 14
123 END
124
125 109 DIALOGEX 6, 18, 223, 122
126 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
127 CAPTION "Schimbare parolă"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg"
129 BEGIN
130 LTEXT "Parola de conectare la rețea a expirat.\nIntroduceți o parolă nouă, apoi apăsați „Confirmă” pentru a actualiza informațiile de autentificare.", 1062, 7, 5, 212, 29
131 LTEXT "&Vechea parolă:", 1063, 7, 42, 108, 8
132 EDITTEXT 1059, 116, 38, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
133 LTEXT "&Noua parolă:", 1064, 7, 60, 108, 8
134 EDITTEXT 1060, 116, 56, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
135 LTEXT "&Confirmați parola:", 1061, 7, 78, 108, 8
136 EDITTEXT 1058, 116, 74, 100, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
137 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 92, 101, 60, 14, WS_GROUP
138 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 156, 101, 60, 14
139 END
140
141 110 DIALOGEX 12, 16, 230, 105
142 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
143 CAPTION "Retroapelare"
144 FONT 8, "MS Shell Dlg"
145 BEGIN
146 LTEXT "Aveți aleasă opțiunea numărului specificat de către apelat. Apăsați „Confirmă” pentru a fi apelat de către server la numărul de mai jos. Apăsați „Anulează” pentru a omite retroapelarea.", 1066, 5, 5, 221, 39, SS_NOPREFIX
147 LTEXT "Int&roduceți numărul de telefon al modemului dumneavoastră:", 1067, 5, 46, 222, 8, NOT WS_GROUP
148 EDITTEXT 1065, 5, 57, 221, 14, ES_AUTOHSCROLL
149 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 100, 85, 60, 14, WS_GROUP
150 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 164, 85, 60, 14
151 END
152
153 111 DIALOGEX 6, 19, 265, 135
154 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
155 CAPTION "Eroare de conectare la %1"
156 FONT 8, "MS Shell Dlg"
157 BEGIN
158 ICON 32515, 1068, 7, 7, 20, 20, WS_GROUP
159 LTEXT "", 1070, 34, 7, 226, 105
160 DEFPUSHBUTTON "N&u reapela=88", 1, 4, 117, 128, 14, WS_GROUP
161 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 136, 117, 60, 14
162 PUSHBUTTON "Inf&ormații", 1069, 200, 117, 60, 14
163 END
164
165 112 DIALOGEX 6, 18, 263, 219
166 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
167 CAPTION "Apelare și închidere automată"
168 FONT 8, "MS Shell Dlg"
169 BEGIN
170 LTEXT "ReactOS poate apela/închide automat dispozitivele în funcție de cantitatea de informație transmisă și recepționată.", 1085, 9, 7, 253, 30
171 GROUPBOX "Apelare automată", -1, 6, 38, 249, 71
172 LTEXT "Apelează o altă linie când conexiunea satisface condițiile următoare:", 1083, 16, 51, 237, 16, NOT WS_GROUP
173 LTEXT "Este activă de cel &puțin:", -1, 16, 73, 100, 8
174 COMBOBOX 1079, 117, 70, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
175 LTEXT "&Durează de cel puțin:", 1084, 16, 92, 99, 8, NOT WS_GROUP
176 COMBOBOX 1080, 117, 89, 90, 162, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
177 GROUPBOX "Închidere automată", -1, 6, 113, 248, 81
178 LTEXT "Închide orice dispozitiv utilizat pentru această conexiune când sunt satisfăcute următoarele condiții:", 1086, 16, 127, 230, 18, NOT WS_GROUP
179 LTEXT "Este &activ de cel puțin:", -1, 16, 150, 92, 8
180 COMBOBOX 1081, 115, 146, 60, 100, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
181 LTEXT "D&urează de cel puțin:", 1087, 16, 168, 92, 8, NOT WS_GROUP
182 COMBOBOX 1082, 115, 166, 90, 151, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
183 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 131, 199, 60, 14, WS_GROUP
184 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 194, 199, 60, 14
185 END
186
187 113 DIALOGEX 21, 46, 225, 65
188 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
189 CAPTION "Conectare la %1…"
190 FONT 8, "MS Shell Dlg"
191 BEGIN
192 ICON 563, 1417, 7, 7, 20, 20
193 LTEXT "", 1097, 36, 7, 185, 35, SS_NOPREFIX
194 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 83, 47, 60, 14
195 END
196
197 114 DIALOGEX 6, 18, 225, 60
198 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
199 CAPTION "Rețea comutată"
200 FONT 8, "MS Shell Dlg"
201 BEGIN
202 ICON 563, 1098, 7, 6, 20, 20, WS_GROUP
203 LTEXT "Încercarea de apelare automată a eșuat. Doriți dezactivarea apelării automate de la această locație?", 1099, 40, 6, 181, 34, NOT WS_GROUP
204 PUSHBUTTON "D&a", 1, 60, 42, 50, 14
205 DEFPUSHBUTTON "&Nu", 2, 115, 42, 50, 14
206 END
207
208 115 DIALOGEX 0, 0, 263, 124
209 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
210 CAPTION "Conectare %1"
211 FONT 8, "MS Shell Dlg"
212 BEGIN
213 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 263, 50
214 LTEXT "A&pelează:", 1412, 9, 60, 68, 8
215 COMBOBOX 1416, 88, 56, 165, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
216 LTEXT "Apelează &din:", 1415, 9, 77, 71, 8
217 COMBOBOX 1414, 88, 75, 89, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
218 PUSHBUTTON "&Reguli de apel", 1108, 181, 75, 72, 14
219 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 96, 245, 1
220 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 103, 61, 14
221 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 70, 103, 60, 14
222 PUSHBUTTON "Pr&oprietăți", 1107, 132, 103, 60, 14
223 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 194, 103, 60, 14
224 END
225
226 116 DIALOGEX 0, 0, 265, 176
227 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
228 CAPTION "Conectare %1"
229 FONT 8, "MS Shell Dlg"
230 BEGIN
231 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
232 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1413, 8, 60, 88, 8
233 EDITTEXT 1104, 103, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
234 LTEXT "&Parola:", 1112, 8, 79, 88, 8
235 EDITTEXT 1103, 103, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
236 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 8, 97, 248, 1
237 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 14, 105, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
238 AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 26, 120, 226, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
239 AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 26, 134, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
240 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 8, 149, 248, 1
241 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 156, 60, 14, WS_GROUP
242 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 156, 60, 14
243 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 133, 156, 60, 14
244 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 195, 156, 60, 14
245 END
246
247 117 DIALOGEX 0, 0, 263, 192
248 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
249 CAPTION "Conectare %1"
250 FONT 8, "MS Shell Dlg"
251 BEGIN
252 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
253 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1413, 9, 61, 92, 8
254 EDITTEXT 1104, 102, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
255 LTEXT "&Parola:", 1112, 9, 80, 92, 8
256 EDITTEXT 1103, 102, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
257 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 9, 99, 91, 8
258 EDITTEXT 1102, 102, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
259 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 9, 116, 247, 1
260 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 123, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
261 AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 25, 137, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
262 AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 25, 151, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
263 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 167, 247, 1
264 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 173, 60, 14, WS_GROUP
265 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 173, 60, 14
266 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 133, 173, 60, 14
267 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 195, 173, 60, 14
268 END
269
270 118 DIALOGEX 0, 0, 265, 220
271 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
272 CAPTION "Conectare %1"
273 FONT 8, "MS Shell Dlg"
274 BEGIN
275 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
276 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1413, 10, 61, 92, 8
277 EDITTEXT 1104, 104, 57, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
278 LTEXT "&Parola:", 1112, 10, 80, 92, 8
279 EDITTEXT 1103, 104, 76, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
280 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 10, 100, 92, 8
281 EDITTEXT 1102, 104, 95, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
282 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 11, 116, 247, 1
283 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 16, 124, 239, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
284 AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 29, 139, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
285 AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 29, 152, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
286 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 167, 247, 1
287 LTEXT "Apelea&ză:", 1412, 10, 177, 90, 8
288 COMBOBOX 1416, 102, 173, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
289 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 192, 247, 1
290 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 10, 199, 60, 14, WS_GROUP
291 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 72, 199, 60, 14
292 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 134, 199, 60, 14
293 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 196, 199, 60, 14
294 END
295
296 119 DIALOGEX 0, 0, 265, 200
297 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
298 CAPTION "Conectare %1"
299 FONT 8, "MS Shell Dlg"
300 BEGIN
301 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
302 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1413, 10, 62, 91, 8
303 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "&Parola:", 1112, 10, 81, 92, 8
305 EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
306 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 97, 247, 1
307 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză acest nume și parolă pentru acești utilizatori:", 1101, 12, 103, 243, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
308 AUTORADIOBUTTON "Pentru mine, e&xclusiv", 1622, 24, 117, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
309 AUTORADIOBUTTON "Pentru &oricine din acest calculator", 1623, 24, 132, 229, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
310 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 147, 247, 1
311 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 13, 157, 88, 8
312 COMBOBOX 1416, 103, 154, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
313 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 173, 247, 1
314 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 10, 180, 60, 14, WS_GROUP
315 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 72, 180, 60, 14
316 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 134, 180, 60, 14
317 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 197, 180, 60, 14
318 END
319
320 121 DIALOGEX 6, 18, 230, 131
321 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
322 CAPTION "Configurare ISDN"
323 FONT 8, "MS Shell Dlg"
324 BEGIN
325 LTEXT "Tip&ul de linie:", 1155, 9, 9, 65, 8
326 COMBOBOX 1153, 76, 7, 148, 42, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
327 AUTOCHECKBOX "N&egociază tipul liniei", 1150, 23, 26, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
328 GROUPBOX " ", 1152, 8, 48, 214, 51, WS_GROUP
329 AUTOCHECKBOX "Utili&zează protocol proprietar vechi", 1149, 17, 48, 112, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
330 LTEXT "&Canale de utilizare:", 1154, 16, 65, 100, 8, NOT WS_GROUP
331 EDITTEXT 1151, 119, 61, 94, 14, ES_AUTOHSCROLL
332 AUTOCHECKBOX "&Activează compresia oferită de modem", 1148, 16, 82, 198, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
333 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 99, 109, 60, 14, WS_GROUP
334 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 163, 109, 60, 14
335 END
336
337 122 DIALOGEX 6, 18, 220, 68
338 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
339 CAPTION "Configurare ISDN"
340 FONT 8, "MS Shell Dlg"
341 BEGIN
342 LTEXT "Tip&ul de linie:", 1155, 9, 11, 55, 8
343 COMBOBOX 1153, 67, 7, 148, 43, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
344 AUTOCHECKBOX "N&egociază tipul de linie", 1150, 21, 28, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
345 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 90, 49, 60, 14, WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 154, 49, 60, 14
347 END
348
349 123 DIALOGEX 11, 20, 350, 275
350 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
351 FONT 8, "MS Shell Dlg"
352 BEGIN
353 EDITTEXT 1161, 5, 5, 338, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
354 LTEXT "Adresă I&P:", 1163, 7, 253, 68, 8
355 CONTROL "", 1160, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 76, 250, 117, 14
356 DEFPUSHBUTTON "", 1162, 197, 252, 16, 13, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
357 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 219, 252, 60, 14, WS_GROUP
358 PUSHBUTTON "A&nuleză", 2, 283, 252, 60, 14
359 END
360
361 124 DIALOGEX 6, 17, 350, 266
362 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
363 FONT 8, "MS Shell Dlg"
364 BEGIN
365 EDITTEXT 1161, 5, 4, 340, 236, ES_MULTILINE | ES_AUTOVSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP
366 DEFPUSHBUTTON "", 1162, 7, 247, 50, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
367 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 222, 247, 60, 14, WS_GROUP
368 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 286, 247, 60, 14
369 END
370
371 125 DIALOGEX 12, 16, 261, 190
372 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
373 CAPTION "Configurare modem"
374 FONT 8, "MS Shell Dlg"
375 BEGIN
376 ICON 15102, 1238, 7, 7, 20, 20
377 LTEXT "Modem", -1, 25, 27, 24, 8, NOT WS_VISIBLE | NOT WS_GROUP
378 EDITTEXT 1235, 40, 7, 214, 16, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
379 LTEXT "Viteză ma&ximă (bps):", 1243, 7, 36, 110, 8
380 COMBOBOX 1239, 119, 34, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
381 LTEXT "&Protocolul modemului", 1244, 7, 52, 111, 8
382 COMBOBOX 1245, 119, 50, 136, 186, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
383 GROUPBOX "Funcționalități implementate fizic", 1237, 6, 70, 248, 61, WS_GROUP
384 AUTOCHECKBOX "Activează controlul fi&zic al transmisiei", 1232, 19, 82, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
385 AUTOCHECKBOX "Activează controlul &erorilor de modem", 1231, 19, 98, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
386 AUTOCHECKBOX "Activează co&mpresia oferită de modem", 1229, 19, 115, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
387 AUTOCHECKBOX "Afișează fe&reastra terminalului", 1234, 8, 136, 246, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
388 AUTOCHECKBOX "Activează &difuzorul modemului", 1230, 8, 151, 247, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
389 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 129, 171, 60, 14, WS_GROUP
390 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 194, 171, 60, 14
391 END
392
393 126 DIALOGEX 0, 0, 270, 117
394 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
395 CAPTION "Alegere tip de componentă de rețea"
396 FONT 8, "MS Shell Dlg"
397 BEGIN
398 LTEXT "Selectați tipul componentei de rețea pe care o doriți instalată:", -1, 8, 7, 258, 8
399 CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 8, 20, 188, 58
400 GROUPBOX "", -1, 8, 81, 188, 30
401 LTEXT "", 1250, 12, 90, 177, 17
402 DEFPUSHBUTTON "&Adăugare…", 1252, 205, 20, 60, 14
403 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 205, 38, 60, 14
404 END
405
406 127 DIALOGEX 16, 20, 260, 135
407 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
408 CAPTION "Conexiuni NetWare sau compatibile"
409 FONT 8, "MS Shell Dlg"
410 BEGIN
411 ICON 32515, 1278, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
412 LTEXT "Aveți conexiuni către o rețea compatibilă NetWare. Aceste conexiuni vor fi închise când va fi activată conexiunea PPP IPX.", 1279, 42, 7, 215, 37
413 LTEXT "Înainte de apelare, pentru a evita pierderile de date, fie închideți toate fișierele ce utilizează aceste conexiuni, fie debifați IPX din opțiunile protocolului de rețea pentru această înregistrare.", 1280, 42, 46, 215, 38, NOT WS_GROUP
414 AUTOCHECKBOX "N&u doresc recurența acestui mesaj", 1277, 42, 86, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
415 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 65, 112, 60, 14, WS_GROUP
416 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 134, 112, 60, 14
417 END
418
419 128 DIALOGEX 7, 22, 236, 90
420 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
421 CAPTION "Apelare manuală"
422 FONT 8, "MS Shell Dlg"
423 BEGIN
424 LTEXT "Ridicați receptorul și apelați (fie cereți operatorului să apeleze). După ce s-a inițiat apelul, apăsați pe „Confirmă”. Ascultați receptorul până tace, apoi închideți.", 1281, 8, 8, 219, 32
425 LTEXT "Numărul de telefon:", 1282, 8, 46, 91, 8
426 LTEXT "", 1283, 103, 46, 126, 8, NOT WS_GROUP
427 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 104, 70, 60, 14, WS_GROUP
428 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 168, 70, 60, 14
429 END
430
431 129 DIALOGEX 6, 20, 260, 85
432 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
433 CAPTION "Rezultatele conexiunii protocolului de rețea"
434 FONT 8, "MS Shell Dlg"
435 BEGIN
436 ICON 32516, 1328, 7, 7, 21, 20, WS_GROUP
437 LTEXT "", 1329, 38, 7, 216, 24, NOT WS_GROUP
438 AUTOCHECKBOX "N&u mai doresc rezultate pentru protocoalele eșuate", 1327, 40, 44, 215, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
439 PUSHBUTTON "&Acceptă", 1, 129, 64, 60, 14
440 PUSHBUTTON "Î&nchide", 2, 193, 64, 60, 14
441 END
442
443 133 DIALOGEX 6, 18, 231, 211
444 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
445 CAPTION "Opțiuni de autentificare X.25"
446 FONT 8, "MS Shell Dlg"
447 BEGIN
448 LTEXT "Alegeți furnizorul de Internet de tip X.25 apoi tastați adresa X.121 a serverului:", 1408, 7, 4, 220, 27
449 LTEXT "&Rețea:", 1410, 9, 35, 213, 8, NOT WS_GROUP
450 COMBOBOX 1406, 9, 46, 215, 125, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
451 LTEXT "A&dresă X.121:", 1407, 9, 66, 213, 8, NOT WS_GROUP
452 EDITTEXT 1402, 8, 77, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
453 GROUPBOX "Opționale", 1405, 8, 95, 215, 79
454 LTEXT "Date &utilizator:", 1411, 19, 109, 182, 8, NOT WS_GROUP
455 EDITTEXT 1404, 19, 120, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
456 LTEXT "F&acilități:", 1409, 19, 138, 182, 8, NOT WS_GROUP
457 EDITTEXT 1403, 19, 149, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
458 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 100, 189, 60, 14
459 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 164, 189, 60, 14
460 END
461
462 146 DIALOGEX 6, 18, 230, 210
463 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
464 CAPTION "Autoapelare"
465 FONT 8, "MS Shell Dlg"
466 BEGIN
467 LTEXT "Funcția de autoapelare va demara conectarea în cazul în care veți încerca accesarea de informații din rețea.", -1, 7, 4, 219, 32
468 LTEXT "&Activează autoapelarea conform amplasării:", 1006, 8, 42, 213, 8
469 CONTROL "", 1004, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000C401, 7, 53, 216, 109
470 AUTOCHECKBOX "Solicită &confirmarea autoapelării de fiecare dată", 1496, 8, 170, 218, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
471 AUTOCHECKBOX "&Dezactivează autoapelarea cât timp sunt autentificat", 1550, 8, 185, 217, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE
472 END
473
474 147 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
475 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
476 CAPTION "Apelare"
477 FONT 8, "MS Shell Dlg"
478 BEGIN
479 LTEXT "Aceste preferințe se aplică pentru „Autentificare utilizând rețeaua comutată” la autentificarea Ctrl-Alt-Del. Ca administrator, veți avea acces la această pagină.", 1007, 7, 4, 221, 40, NOT WS_GROUP
480 LTEXT "Numărul de &reapelări încercate:", 1005, 7, 55, 154, 8
481 EDITTEXT 1001, 164, 52, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
482 LTEXT "Numărul de s&ecunde între apeluri:", 1009, 7, 73, 156, 8, NOT WS_GROUP
483 EDITTEXT 1003, 164, 70, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
484 LTEXT "&Perioada inactivă menținută (în secunde):", 1008, 7, 91, 154, 8, NOT WS_GROUP
485 EDITTEXT 1002, 164, 88, 60, 14, ES_AUTOHSCROLL
486 END
487
488 148 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
489 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
490 CAPTION "Retroapelare"
491 FONT 8, "MS Shell Dlg"
492 BEGIN
493 LTEXT "Unele servere vă pot oferi un retroapel în scopul sporirii securității sau pentru a vă reduce din cheltuieli. Specificați dacă doriți retroapelare.\nRetroapelarea nu este admisă în cazul conexiunilor la rețelele virtuale private (VPN).", 1043, 8, 4, 219, 43
494 AUTORADIOBUTTON "&Omite retroapelarea", 1041, 7, 48, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
495 AUTORADIOBUTTON "&Cere oferta serverului în timpul apelării", 1040, 7, 61, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
496 AUTORADIOBUTTON "Oferă pentru &retroapelare aceste numere:", 1042, 7, 74, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
497 CONTROL "", 1037, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 16, 88, 204, 94
498 PUSHBUTTON "E&ditare…", 1039, 96, 190, 60, 14
499 PUSHBUTTON "&Elimină", 1038, 159, 190, 60, 14
500 END
501
502 149 DIALOGEX 6, 18, 317, 142
503 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 BEGIN
506 LTEXT "Este necesară stabilirea datelor de autentificare pe care serverul de redirecționare le va folosi pentru conectarea la această interfață. În consecință, din informațiile oferite aici va fi creat un nou cont de utilizator în serverul de redirecționare.", 1094, 8, 5, 307, 35
507 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1078, 8, 47, 124, 8, NOT WS_GROUP
508 EDITTEXT 1074, 135, 45, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL | WS_DISABLED
509 LTEXT "&Parola:", 1077, 8, 68, 124, 8, NOT WS_GROUP
510 EDITTEXT 1073, 135, 66, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
511 LTEXT "&Confirmarea parolei:", 1075, 8, 90, 124, 8, NOT WS_GROUP
512 EDITTEXT 1071, 135, 87, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
513 END
514
515 150 DIALOGEX 6, 18, 321, 144
516 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 LTEXT "Este necesară stabilirea datelor de autentificare pe care această interfață le va folosi pentru conectarea la serverul de redirecționare. Aceste date trebuie să corespundă cu datele de autentificare configurate în serverul de redirecționare.", 1094, 8, 5, 308, 33
520 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1096, 8, 43, 130, 8, NOT WS_GROUP
521 EDITTEXT 1091, 140, 40, 175, 12, ES_AUTOHSCROLL
522 LTEXT "&Domeniul:", 1093, 8, 63, 130, 8, NOT WS_GROUP
523 EDITTEXT 1089, 140, 60, 175, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
524 LTEXT "&Parola:", 1095, 8, 81, 130, 8, NOT WS_GROUP
525 EDITTEXT 1090, 140, 78, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
526 LTEXT "&Confirmarea parolei:", 1092, 8, 99, 130, 8, NOT WS_GROUP
527 EDITTEXT 1088, 140, 96, 175, 12, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
528 END
529
530 153 DIALOGEX 0, 0, 315, 140
531 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 LTEXT "Tastați numele pe care îl dați acestei conexiuni:", -1, 8, 4, 190, 8
535 EDITTEXT 1114, 8, 17, 190, 12, ES_AUTOHSCROLL
536 LTEXT "Apăsați „Sfârșit” pentru a o păstra în „Conexiuni de rețea”.", -1, 8, 38, 193, 8
537 LTEXT "Puteți edita această conexiune mai târziu, alegând „Proprietăți” din meniul „Fișier”.", -1, 8, 58, 193, 16
538 END
539
540 155 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
541 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
542 CAPTION "Generale"
543 FONT 8, "MS Shell Dlg"
544 BEGIN
545 LTEXT "Conectează utilizând:", 1124, 7, 5, 219, 8
546 CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 198, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
547 PUSHBUTTON "S&us", 1132, 210, 18, 16, 14, BS_ICON
548 PUSHBUTTON "J&os", 1131, 210, 36, 16, 14, BS_ICON
549 AUTOCHECKBOX "&Apelează din toate dispozitivele", 1119, 9, 66, 133, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
550 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 144, 66, 60, 14
551 GROUPBOX "Mostră", 1125, 8, 84, 215, 100, WS_GROUP
552 LTEXT "Codul &regiunii:", 1133, 17, 102, 52, 8
553 COMBOBOX 1122, 17, 112, 52, 110, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
554 LTEXT "Numă&rul de telefon:", 1135, 71, 102, 139, 8
555 EDITTEXT 1123, 73, 112, 79, 14, ES_AUTOHSCROLL
556 PUSHBUTTON "Alternati&ve…", 1129, 154, 112, 60, 14
557 LTEXT "Codul țării/&regiunii:", 1134, 17, 132, 197, 8
558 COMBOBOX 1126, 17, 143, 193, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
559 AUTOCHECKBOX "Utili&zează reguli de apel", 1121, 17, 163, 132, 14, BS_TOP | BS_MULTILINE
560 PUSHBUTTON "R&eguli de apel…", 1136, 151, 161, 60, 14
561 AUTOCHECKBOX "Afișează pe &durata conectării o pictogramă în zona de notificare", 1120, 10, 192, 214, 19, BS_TOP | BS_MULTILINE
562 END
563
564 156 DIALOGEX 0, 0, 231, 215
565 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
566 CAPTION "Generale"
567 FONT 8, "MS Shell Dlg"
568 BEGIN
569 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 164, 38, 60, 14
570 GROUPBOX "Destinație", 1125, 8, 55, 217, 100, WS_GROUP
571 LTEXT "C&odul regiunii:", 1133, 17, 72, 48, 8
572 COMBOBOX 1122, 17, 83, 48, 119, CBS_DROPDOWN | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
573 LTEXT "Nu&măr telefon:", 1135, 71, 72, 146, 8
574 EDITTEXT 1123, 71, 83, 81, 14, ES_AUTOHSCROLL
575 PUSHBUTTON "&Alternative", 1129, 155, 83, 63, 14
576 LTEXT "Co&dul țării/regiunii:", 1134, 17, 103, 193, 8
577 COMBOBOX 1126, 17, 114, 201, 130, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
578 AUTOCHECKBOX "&Utilizează reguli de apel", 1121, 19, 134, 136, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
579 PUSHBUTTON "&Reguli de apel", 1136, 157, 132, 60, 14
580 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 12, 164, 209, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
581 LTEXT "Con&ectează utilizând:", 1124, 8, 5, 217, 8
582 CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 217, 15
583 END
584
585 157 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
586 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
587 CAPTION "Aspect"
588 FONT 8, "MS Shell Dlg"
589 BEGIN
590 AUTOCHECKBOX "&Afișează numerele de telefon înainte de apelare", 1142, 8, 10, 224, 10, WS_GROUP
591 AUTOCHECKBOX "Afișează &opțiunile de localizare înainte de apelare", 1139, 8, 27, 224, 10
592 AUTOCHECKBOX "&Permite editarea informațiilor de localizare la autentificare", 1140, 21, 43, 212, 10
593 AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării în timpul apelării", 1143, 8, 59, 224, 10
594 AUTOCHECKBOX "Asc&unde la apelare", 1137, 8, 76, 224, 10
595 AUTOCHECKBOX "Pe&rmite la autentificare editarea numerelor din agendă", 1141, 8, 94, 224, 10
596 AUTOCHECKBOX "Utilizează e&xpertul de creare a noilor numere în agendă", 1144, 22, 111, 210, 10
597 END
598
599 158 DIALOGEX 6, 18, 235, 160
600 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
601 CAPTION "Aspect"
602 FONT 8, "MS Shell Dlg"
603 BEGIN
604 AUTOCHECKBOX "&Afișează numerele de telefon înainte de apelare", 1142, 8, 10, 223, 10, WS_GROUP
605 AUTOCHECKBOX "Afișează &opțiunile de localizare înainte de apelare", 1139, 8, 27, 206, 10
606 AUTOCHECKBOX "La apelare, &pornește monitorizarea rețelei de linie comutată", 1138, 8, 44, 226, 10
607 AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării în timpul apelării", 1143, 8, 61, 224, 10
608 AUTOCHECKBOX "Asc&unde la apelare", 1137, 8, 79, 220, 10
609 AUTOCHECKBOX "Utili&zează asistentul de creare a noilor numere în agendă", 1144, 8, 97, 220, 10
610 AUTOCHECKBOX "Solicită &confirmare pentru autoapelări", 1136, 8, 114, 220, 10
611 END
612
613 160 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
614 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
615 FONT 8, "MS Shell Dlg"
616 BEGIN
617 LTEXT "Alegeți un nume pentru această interfață de apelare la cerere. Vă sugerăm numirea acestei interfețe după numele rețelei sau serverului la care se demarează conectarea.", 1158, 7, 5, 309, 29
618 LTEXT "N&umele interfeței:", 1159, 17, 41, 285, 8, NOT WS_GROUP
619 EDITTEXT 1157, 17, 53, 284, 12, ES_AUTOHSCROLL
620 AUTOCHECKBOX "&Cunosc totul despre interfețele de apel la cerere și prefer editarea directă a proprietăților", 1156, 24, 100, 258, 31, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
621 END
622
623 162 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
624 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
625 CAPTION "Securitate"
626 FONT 8, "MS Shell Dlg"
627 BEGIN
628 GROUPBOX "Opțiuni de securitate", 1580, 8, 3, 215, 139
629 AUTORADIOBUTTON "O&bișnuită (configurație recomandată)", 1540, 14, 16, 201, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
630 AUTORADIOBUTTON "&Avansată (configurație particularizată)", 1541, 14, 102, 198, 8, BS_NOTIFY
631 LTEXT "&Validează identitatea mea astfel:", 1537, 26, 29, 187, 8, NOT WS_GROUP
632 COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
633 AUTOCHECKBOX "&Utilizează automat datele de autentificare din ReactOS (și domeniul dacă e cazul)", 1174, 26, 58, 184, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
634 AUTOCHECKBOX "Solicită c&riptarea datelor\n(deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 82, 183, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
635 LTEXT "Utilizarea acestor opțiuni cere cunoștințe ale protocoalelor de securitate.", 1539, 15, 114, 134, 20
636 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1180, 151, 115, 60, 14
637 GROUPBOX "Autentificare interactivă și automatizată", 1177, 8, 146, 215, 62, WS_GROUP
638 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză fereastra terminal", 1173, 14, 159, 198, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
639 AUTOCHECKBOX "E&xecută script:", 1172, 14, 172, 57, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
640 COMBOBOX 1179, 72, 171, 140, 104, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
641 PUSHBUTTON "&Editare…", 1182, 87, 187, 60, 14
642 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 1181, 151, 187, 60, 14
643 END
644
645 163 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
646 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
647 FONT 8, "MS Shell Dlg"
648 BEGIN
649 LTEXT "Sunt conectate mai multe dispozitive de linie comutată.", -1, 6, 3, 307, 13
650 LTEXT "&Alegeți dispozitivele utilizate de această conexiune:", -1, 6, 15, 307, 11
651 CONTROL "", 1228, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 7, 28, 304, 77
652 END
653
654 165 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
655 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
656 CAPTION "Rețelistică"
657 FONT 8, "MS Shell Dlg"
658 BEGIN
659 LTEXT "Tipul ser&verului de linie comutată apelat:", 1583, 7, 4, 219, 8
660 COMBOBOX 1418, 7, 17, 215, 46, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
661 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1419, 160, 35, 60, 14
662 LTEXT "Această cone&xiune utilizează următoarele articole:", 1684, 8, 64, 219, 10
663 CONTROL "", 1251, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C40D, 7, 75, 216, 53
664 PUSHBUTTON "Inst&alare…", 1252, 7, 133, 67, 14
665 PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 1254, 80, 133, 67, 14
666 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1253, 153, 133, 67, 14
667 GROUPBOX "Descriere", 1585, 9, 158, 213, 43
668 LTEXT "", 1250, 18, 167, 195, 25
669 END
670
671 166 DIALOGEX 6, 18, 320, 145
672 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
673 FONT 8, "MS Shell Dlg"
674 BEGIN
675 LTEXT "Introduceți adresa IP a unui server DNS sau WINS din rețea, sau lăsați 0.0.0.0 dacă fie nu o cunoașteți, fie vă așteptați ca serverul de redirecționare să vă o furnizeze.", 1275, 7, 2, 311, 25
676 LTEXT "Serverul &DNS:", 1274, 7, 29, 160, 8, NOT WS_GROUP
677 CONTROL "", 1272, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 41, 85, 12
678 LTEXT "Serverul &WINS:", 1276, 7, 65, 166, 8, NOT WS_GROUP
679 CONTROL "", 1273, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 77, 85, 12
680 END
681
682 167 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
683 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
684 CAPTION "Opțiuni"
685 FONT 8, "MS Shell Dlg"
686 BEGIN
687 GROUPBOX "Opțiuni de apelare", 1289, 7, 2, 213, 64
688 AUTOCHECKBOX "Reprezintă e&voluția conectării", 1284, 16, 14, 201, 10
689 AUTOCHECKBOX "Solicită n&ume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 27, 201, 10
690 AUTOCHECKBOX "Include &domeniul de autentificare ReactOS", 1555, 16, 39, 201, 10
691 AUTOCHECKBOX "Solicită nu&mărul de telefon", 1285, 16, 52, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
692 GROUPBOX "Opțiuni de reapelare", 1290, 6, 72, 213, 79
693 LTEXT "Încercări de re&apelare:", 1300, 16, 87, 123, 8
694 EDITTEXT 1287, 141, 84, 69, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
695 LTEXT "&Perioada între apeluri:", 1301, 16, 103, 123, 8
696 COMBOBOX 1292, 141, 101, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
697 LTEXT "Timpul de m&enținere inactivă:", 1299, 16, 120, 123, 8
698 COMBOBOX 1291, 141, 116, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
699 AUTOCHECKBOX "&Reapelează în caz de întrerupere", 1286, 16, 136, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
700 GROUPBOX "Dispozitive multiple", 1288, 7, 156, 213, 32
701 COMBOBOX 1551, 16, 169, 128, 45, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
702 PUSHBUTTON "C&onfigurare…", 1293, 150, 168, 60, 14
703 PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 7, 194, 50, 14
704 PUSHBUTTON "&Conexiune „tunel” virtual", 1294, 62, 194, 120, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
705 END
706
707 168 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
708 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
709 CAPTION "Creare conexiune nouă"
710 FONT 8, "MS Shell Dlg"
711 BEGIN
712 LTEXT "Introduceți mai jos numărul de telefon. ", -1, 7, 4, 306, 14
713 LTEXT "N&umărul de telefon:", 1308, 7, 19, 130, 8
714 EDITTEXT 1304, 7, 30, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
715 LTEXT "Aici poate fi necesară introducerea unui prefix sau cod de regiune. Dacă nu aveți certitudinea necesității unui prefix, apelați numărul de la telefonul dumneavoastră. Dacă auziți un sunet de modem, atunci numărul apelat este corect.", -1, 20, 50, 291, 53
716 END
717
718 169 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
719 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
720 CAPTION "Agendă"
721 FONT 8, "MS Shell Dlg"
722 BEGIN
723 LTEXT "Utilizează această agendă:", 1326, 8, 8, 222, 8
724 AUTORADIOBUTTON "Agenda siste&mului", 1325, 14, 22, 216, 10, WS_GROUP
725 AUTORADIOBUTTON "Agenda p&ersonală", 1324, 14, 34, 216, 10
726 AUTORADIOBUTTON "Această agendă &alternativă:", 1323, 14, 46, 217, 10
727 COMBOBOX 1321, 26, 61, 201, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
728 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 1322, 167, 81, 60, 14
729 END
730
731 170 DIALOGEX 6, 18, 235, 135
732 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
733 CAPTION "Agendă"
734 FONT 8, "MS Shell Dlg"
735 BEGIN
736 LTEXT "Utilizează această agendă:", 1326, 8, 8, 223, 8
737 AUTORADIOBUTTON "Agenda siste&mului", 1325, 14, 22, 217, 10, WS_GROUP
738 AUTORADIOBUTTON "Această agendă &alternativă:", 1323, 14, 36, 216, 10
739 COMBOBOX 1321, 26, 51, 203, 77, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
740 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 1322, 169, 69, 60, 14
741 END
742
743 171 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
744 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
745 FONT 8, "MS Shell Dlg"
746 BEGIN
747 LTEXT "Introduceți adresa IP de rețea sau lăsați 0.0.0.0 dacă vă așteptați la furnizarea adresei IP din partea serverului de redirecționare. De obicei operatorii de rețea sau ai serverelor de redirecționare vă vor spune ce opțiune să folosiți.", 1331, 5, 4, 308, 35
748 LTEXT "Adresa mea I&P:", 1332, 4, 51, 100, 8, NOT WS_GROUP
749 CONTROL "", 1330, "RASIPADDRESS", WS_TABSTOP, 21, 62, 104, 12
750 LTEXT "Notă: Dacă aveți instalat un dispozitiv de rețea, trebuie să indicați o adresă diferită de cea a acelui dispozitiv.", 1333, 5, 94, 306, 36, NOT WS_GROUP
751 END
752
753 172 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
754 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
755 FONT 8, "MS Shell Dlg"
756 BEGIN
757 LTEXT "După conectare, unele servere de linie comutată vă pot cere o autentificare interactivă. Puteți executa un script pentru a răspunde automat.", 1339, 5, 3, 309, 27
758 AUTOCHECKBOX "&Afișează fereastra terminal", 1462, 15, 31, 162, 10
759 AUTOCHECKBOX "E&xecută scriptul:", 1463, 15, 45, 78, 10
760 COMBOBOX 1334, 30, 60, 275, 88, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
761 PUSHBUTTON "&Editare…", 1335, 180, 77, 60, 14
762 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 1465, 244, 77, 60, 14
763 END
764
765 173 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
766 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
767 CAPTION "Apelare"
768 FONT 8, "MS Shell Dlg"
769 BEGIN
770 GROUPBOX "Politica de apelare", 1344, 9, 4, 213, 53, WS_GROUP
771 LTEXT "N&umărul de încercări de apel:", 1349, 16, 22, 140, 8, NOT WS_GROUP
772 EDITTEXT 1340, 158, 19, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
773 LTEXT "S&ecunde între apeluri:", 1351, 16, 38, 140, 8, NOT WS_GROUP
774 EDITTEXT 1342, 158, 36, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
775 GROUPBOX "Tipul de conexiune", 1343, 9, 63, 213, 56, WS_GROUP
776 LTEXT "&Perioada inactivă menținută (în secunde):", 1350, 28, 88, 124, 8, NOT WS_GROUP
777 AUTORADIOBUTTON "&Conexiune la cerere", 1347, 16, 78, 135, 10, WS_GROUP
778 AUTORADIOBUTTON "Cone&xiune permanentă", 1348, 16, 103, 199, 10, NOT WS_TABSTOP, WS_EX_TRANSPARENT
779 EDITTEXT 1341, 159, 85, 56, 14, ES_AUTOHSCROLL
780 PUSHBUTTON "&Retroapel…", 1345, 150, 125, 70, 14, WS_GROUP
781 PUSHBUTTON "&Linii multiple…", 1346, 74, 125, 70, 14
782 END
783
784 174 DIALOGEX 0, 0, 215, 226
785 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
786 CAPTION "Serverul de redirecționare"
787 FONT 8, "MS Shell Dlg"
788 BEGIN
789 CTEXT "NYI...need spec from KCrocker", -1, 57, 86, 106, 28
790 END
791
792 175 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
793 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
794 FONT 8, "MS Shell Dlg"
795 BEGIN
796 LTEXT "Asistentul de completare a interfeței de apel la cerere.", 1352, 122, 5, 192, 32
797 LTEXT "Ca să finalizați crearea aceastei interfețe și să o activați în serverul de redirecționare, apăsați „Sfârșit”.", 1354, 122, 41, 192, 26, NOT WS_GROUP
798 LTEXT "Pentru a edita această interfață, mergeți în „Gestionarul de redirecționări și acces la distanță”, selectați-o în „Interfețe de redirecționare”, apoi apăsați Proprietăți.", 1355, 122, 68, 190, 39, NOT WS_GROUP
799 END
800
801 179 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
802 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
803 FONT 8, "MS Shell Dlg"
804 BEGIN
805 LTEXT "Alegeți &modemul sau adaptorul utilizat de această interfață.", 1356, 7, 4, 306, 11
806 CONTROL "", 1355, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C415, 6, 15, 305, 80
807 LTEXT "Lista enumeră dispozitivele disponibile pentru redirecționare.", 1357, 15, 98, 288, 37, NOT WS_GROUP
808 END
809
810 180 DIALOGEX 6, 18, 317, 143
811 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
812 FONT 8, "MS Shell Dlg"
813 BEGIN
814 LTEXT "Introduceți numărul de telefon al serverului de linie comutată sau al serverului de redirecționare pe care-l apelați. Numerele alternative, dacă există, vor fi apelate automat în cazul în care numărul principal nu poate fi accesat.", 1360, 7, 4, 305, 42
815 LTEXT "Numărul de telefon sau a&dresa:", 1361, 7, 50, 275, 8, NOT WS_GROUP
816 EDITTEXT 1358, 7, 62, 304, 14, ES_AUTOHSCROLL
817 PUSHBUTTON "&Alternative…", 1359, 250, 80, 60, 14
818 END
819
820 181 DIALOGEX 6, 18, 230, 215
821 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
822 CAPTION "Securitate"
823 FONT 8, "MS Shell Dlg"
824 BEGIN
825 GROUPBOX "Politica de autentificare și criptare", 1367, 6, 8, 216, 103, WS_GROUP
826 AUTORADIOBUTTON "Acceptă &orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 16, 20, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
827 AUTORADIOBUTTON "Acceptă &doar autentificarea criptată", 1373, 16, 36, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
828 AUTORADIOBUTTON "Acceptă doar autentificare criptată &MS", 1374, 16, 52, 195, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
829 AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor", 1363, 27, 65, 184, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
830 AUTOCHECKBOX "Solicită o c&riptare puternică a datelor", 1364, 41, 80, 172, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
831 AUTOCHECKBOX "Utilizează autentificare &bidirecțională", 1362, 17, 95, 194, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
832 PUSHBUTTON "&Elimină parolele", 1369, 59, 117, 80, 14, WS_GROUP
833 PUSHBUTTON "A&vansate…", 1368, 142, 117, 80, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
834 AUTOCHECKBOX "Detectea&ză partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 198, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
835 END
836
837 182 DIALOGEX 6, 18, 248, 148
838 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
839 CAPTION "Securitate"
840 FONT 8, "MS Shell Dlg"
841 BEGIN
842 GROUPBOX "Politica de autentificare și criptare", 1367, 6, 8, 216, 98, WS_GROUP
843 AUTORADIOBUTTON "Acceptă &orice autentificare, inclusiv necriptată", 1370, 14, 24, 183, 10
844 AUTORADIOBUTTON "Acceptă &doar autentificarea criptată", 1373, 14, 39, 183, 10
845 AUTORADIOBUTTON "Acceptă doar autentificare criptată &MS", 1374, 14, 53, 184, 10
846 AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor", 1363, 33, 67, 165, 10, WS_GROUP
847 AUTOCHECKBOX "Solicită o c&riptare puternică a datelor", 1364, 48, 79, 152, 10
848 AUTOCHECKBOX "Utilizează n&umele și parola utilizatorului curent", 1366, 31, 91, 165, 10
849 PUSHBUTTON "&Elimină parolele", 1369, 6, 114, 100, 14, WS_GROUP
850 PUSHBUTTON "A&vansate…", 1368, 109, 114, 60, 14, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
851 AUTOCHECKBOX "Detectea&ză partajarea de fișiere și imprimante înainte de apelare", 1365, 7, 134, 218, 10, NOT WS_VISIBLE | WS_DISABLED
852 END
853
854 183 DIALOGEX 6, 18, 317, 144
855 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
856 FONT 8, "MS Shell Dlg"
857 BEGIN
858 LTEXT "Reguli aplicabile:", 1388, 7, 4, 296, 9
859 AUTOCHECKBOX "Redirecționează pachete I&P prin această interfață", 1386, 20, 19, 285, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
860 AUTOCHECKBOX "Redirecționează pachete IP&X prin această interfață", 1387, 20, 35, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
861 AUTOCHECKBOX "Adăugă un &cont de utilizator pentru accesul serverului de redirecționare", 1382, 20, 52, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
862 AUTOCHECKBOX "T&rimite parolă necriptată dacă nu se poate altfel", 1385, 20, 70, 287, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
863 AUTOCHECKBOX "&Utilizează script pentru a completa conectarea", 1384, 20, 87, 289, 22, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
864 END
865
866 184 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
867 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED
868 FONT 8, "MS Shell Dlg"
869 BEGIN
870 END
871
872 186 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
873 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
874 CAPTION "Creare conexiune nouă"
875 FONT 8, "MS Shell Dlg"
876 BEGIN
877 LTEXT "Utilizarea conexiunii create poate fi limitată doar pentru (contul de utilizator al) dumneavoastră, fiind disponibilă doar după autentificare.", -1, 7, 4, 306, 23
878 LTEXT "Crează această conexiune pentru:", -1, 14, 27, 288, 12
879 AUTORADIOBUTTON "&Oricine", 1400, 26, 40, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
880 AUTORADIOBUTTON "&Mine, exclusiv", 1401, 26, 55, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
881 END
882
883 498 DIALOGEX 12, 16, 215, 126
884 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
885 CAPTION "Conectare %1"
886 FONT 8, "MS Shell Dlg"
887 BEGIN
888 LTEXT "Conectarea la rețea cu numele și parola furnizată a eșuat. Reintroduceți numele și parola de utilizator.", 1396, 7, 6, 206, 36
889 LTEXT "N&ume:", 1399, 8, 51, 49, 8
890 EDITTEXT 1394, 66, 46, 143, 14, ES_AUTOHSCROLL
891 LTEXT "&Parolă:", 1397, 8, 70, 49, 8, NOT WS_GROUP
892 EDITTEXT 1393, 66, 64, 143, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
893 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză parola", 1391, 66, 84, 143, 10
894 CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 98, 200, 1
895 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 81, 104, 60, 14, WS_GROUP
896 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 145, 104, 60, 14
897 END
898
899 500 DIALOGEX 12, 16, 215, 173
900 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
901 CAPTION "Conectare %1"
902 FONT 8, "MS Shell Dlg"
903 BEGIN
904 LTEXT "Conectarea la rețea cu numele și parola furnizată a eșuat. Reintroduceți numele și parola de utilizator.", 1396, 7, 6, 209, 26
905 LTEXT "N&ume:", 1399, 7, 72, 44, 8
906 EDITTEXT 1394, 97, 69, 115, 14, ES_AUTOHSCROLL
907 LTEXT "&Parolă:", 1397, 7, 90, 45, 8, NOT WS_GROUP
908 EDITTEXT 1393, 97, 87, 115, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
909 LTEXT "&Domeniu:", 1395, 7, 108, 53, 8, NOT WS_GROUP
910 EDITTEXT 1392, 97, 105, 115, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
911 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola de utilizator", 1391, 65, 125, 143, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
912 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 87, 146, 60, 14, WS_GROUP
913 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 151, 146, 60, 14
914 CONTROL "", 1398, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ | WS_GROUP, 7, 140, 205, 1
915 LTEXT "Specificați (opțional) un nume de domeniu.\nNumele de domenii nu sunt obligatorii pentru conexiunile la Internet.", -1, 8, 38, 209, 26
916 END
917
918 502 DIALOGEX 20, 60, 245, 73
919 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
920 CAPTION "Opțiuni PPP"
921 FONT 8, "MS Shell Dlg"
922 BEGIN
923 AUTOCHECKBOX "&Activează extensiile LCP", 1423, 9, 7, 200, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
924 AUTOCHECKBOX "A&ctivează rutina de compresie", 1424, 9, 22, 201, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
925 AUTOCHECKBOX "N&egociază legături simple în cazul legăturilor multiple", 1557, 9, 37, 202, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
926 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 102, 53, 60, 14
927 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 178, 53, 60, 14
928 END
929
930 509 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
931 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
932 CAPTION "Creare conexiune nouă"
933 FONT 8, "MS Shell Dlg"
934 BEGIN
935 LTEXT "Specificați rolul acestui calculator:", -1, 10, 5, 275, 9
936 AUTORADIOBUTTON "&Gazdă", 1483, 31, 20, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
937 AUTORADIOBUTTON "&Oaspete", 1484, 31, 44, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
938 LTEXT "Acest calculator deține informații pe care doriți să le accesați.", -1, 45, 31, 253, 13, NOT WS_GROUP | WS_TABSTOP
939 LTEXT "Acest calculator este utilizat pentru a accesa informații din calculatorul gazdă.", -1, 43, 56, 253, 23, NOT WS_GROUP
940 END
941
942 511 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
943 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
944 FONT 8, "MS Shell Dlg"
945 BEGIN
946 LTEXT "&Alegeți un dispozitiv:", -1, 8, 5, 261, 8
947 COMBOBOX 1485, 9, 18, 302, 62, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
948 END
949
950 528 DIALOGEX 0, 0, 227, 215
951 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
952 CAPTION "Conexiuni"
953 FONT 8, "MS Shell Dlg"
954 BEGIN
955 GROUPBOX "Privelegii de autentificare", 1582, 8, 10, 213, 63
956 LTEXT "Ne-administratorilor li se poate permite crearea sau modificarea conexiunilor înainte de autentificare.", 1581, 16, 21, 194, 30
957 AUTOCHECKBOX "&Permite crearea și modificarea conexiunilor înainte de autentificare", 1497, 16, 46, 195, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
958 END
959
960 532 DIALOGEX 0, 0, 263, 263
961 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
962 CAPTION "Retroapelare pentru server de redirecționare"
963 FONT 8, "MS Shell Dlg"
964 BEGIN
965 LTEXT "La apelarea unui server de redirecționare, vi se poate oferi un apel de răspuns pentru a vă reduce costurile de telefonie sau pentru a spori securitatea. Specificați dacă acceptați sau nu acest lucru.", 1043, 7, 5, 253, 24
966 AUTORADIOBUTTON "N&u doresc retroapel", 1501, 9, 36, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
967 AUTORADIOBUTTON "Doresc &retroapelare la aceste numere:", 1502, 9, 48, 252, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE, WS_EX_TRANSPARENT
968 CONTROL "", 1503, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00008401, 15, 63, 240, 143
969 PUSHBUTTON "E&ditare…", 1504, 131, 213, 60, 14
970 PUSHBUTTON "Șt&erge", 1505, 194, 213, 60, 14
971 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
972 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 132, 242, 60, 14
973 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 196, 242, 60, 14
974 END
975
976 534 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
977 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
978 CAPTION "Opțiuni"
979 FONT 8, "MS Shell Dlg"
980 BEGIN
981 GROUPBOX "Tipul conexiunii", 1289, 7, 7, 215, 55
982 AUTORADIOBUTTON "&Apel la cerere", 1506, 16, 20, 199, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
983 LTEXT "&Perioada inactivă menținută:", 1299, 27, 33, 99, 8, NOT WS_GROUP
984 COMBOBOX 1291, 144, 30, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
985 AUTORADIOBUTTON "&Conexiune permanentă", 1507, 16, 47, 197, 9, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
986 GROUPBOX "Politica de apelare", 1290, 7, 66, 215, 48
987 LTEXT "N&umărul încercărilor de apelare:", 1300, 14, 79, 123, 8
988 EDITTEXT 1287, 143, 76, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
989 LTEXT "&Media intervalului de reapelare:", 1301, 14, 96, 123, 8
990 COMBOBOX 1292, 143, 94, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
991 GROUPBOX "Dispozitive multiple", 1288, 7, 116, 215, 35
992 COMBOBOX 1551, 16, 130, 128, 41, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
993 PUSHBUTTON "C&onfigurare…", 1293, 150, 129, 65, 14
994 PUSHBUTTON "&Retroapel", 1302, 8, 195, 60, 14
995 PUSHBUTTON "&X.25", 1295, 73, 195, 50, 14
996 END
997
998 539 DIALOGEX 0, 0, 265, 110
999 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1000 CAPTION "Conectare %1"
1001 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1002 BEGIN
1003 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1004 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 14, 64, 84, 8
1005 EDITTEXT 1104, 102, 62, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1006 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 82, 247, 1
1007 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 89, 60, 14
1008 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 89, 60, 14
1009 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 133, 89, 60, 14
1010 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 195, 89, 60, 14
1011 END
1012
1013 540 DIALOGEX 0, 0, 265, 133
1014 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1015 CAPTION "Conectare %1"
1016 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1017 BEGIN
1018 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1019 LTEXT "Numele de &utilizator:", 1413, 10, 64, 90, 8
1020 EDITTEXT 1104, 105, 60, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1021 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 80, 252, 1
1022 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 10, 91, 92, 10
1023 COMBOBOX 1416, 105, 88, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1024 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 107, 251, 1
1025 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 113, 60, 14
1026 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 113, 60, 14
1027 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 134, 113, 60, 14
1028 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 197, 113, 60, 14
1029 END
1030
1031 541 DIALOGEX 0, 0, 265, 157
1032 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1033 CAPTION "Conectare %1"
1034 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1035 BEGIN
1036 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1037 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 12, 67, 87, 8
1038 EDITTEXT 1104, 103, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1039 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 9, 84, 248, 1
1040 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 11, 96, 48, 8
1041 COMBOBOX 1416, 103, 92, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1042 LTEXT "Apelează &din:", 1415, 10, 114, 46, 8
1043 COMBOBOX 1414, 102, 110, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1044 PUSHBUTTON "&Reguli de apel", 1108, 193, 110, 64, 14
1045 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 7, 130, 250, 1
1046 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 6, 136, 60, 14
1047 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 69, 136, 60, 14
1048 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 132, 136, 60, 14
1049 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 196, 136, 60, 14
1050 END
1051
1052 544 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1053 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1054 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1055 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1056 BEGIN
1057 LTEXT "„Partajarea conexiunii de Internet” permite altor calculatoare din rețeaua locală să acceseze resurse externe prin această conexiune.", -1, 10, 5, 300, 22
1058 AUTOCHECKBOX "&Activează „Partajarea conexiunii de Internet” pentru această conexiune", 1512, 21, 31, 272, 10
1059 LTEXT "Bifați căsuța următoare pentru a apela această conexiune automat când un calculator din rețeaua locală va încearca accesarea de resurse externe.", 1514, 10, 56, 294, 22
1060 AUTOCHECKBOX "Acti&vează apelarea la cerere", 1513, 21, 86, 260, 10
1061 END
1062
1063 545 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1064 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1065 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1066 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1067 BEGIN
1068 LTEXT "Accesul partajat permite altor calculatoare din rețeaua locală să acceseze resurse externe prin această conexiune de linie comutată. Puteți activa accesul partajat pentru o singură conexiune, pentru o singură rețea.", -1, 10, 5, 300, 25
1069 LTEXT "&Alegeți rețeaua locală ce va accesa resurse prin intermediul acestei conexiuni:", -1, 21, 35, 285, 8
1070 COMBOBOX 1522, 21, 48, 231, 56, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1071 END
1072
1073 546 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1074 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1075 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1076 BEGIN
1077 LTEXT "Puteți configura această conexiune pentru utilizarea unui smart card în autentificarea la rețea. Specificați dacă doriți utilizarea de smart card pentru această conexiune.", -1, 10, 5, 303, 22
1078 AUTORADIOBUTTON "&Utilizează smart card", 1524, 26, 29, 264, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1079 AUTORADIOBUTTON "Fă&ră smart card", 1525, 26, 44, 261, 16, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1080 END
1081
1082 547 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1083 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1084 CAPTION "Asistent pentru interfeța de apelare la cerere"
1085 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1086 BEGIN
1087 LTEXT "Bun venit la asistentul pentru interfața de apelare la cerere.", 1530, 122, 8, 192, 32
1088 LTEXT "Utilizând acest asistent veți putea crea o interfață de apelare la cerere pentru a conecta acest server de redirecționare la alte asemenea servere.", 1531, 122, 43, 192, 37
1089 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", 1532, 122, 85, 191, 29
1090 END
1091
1092 548 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1093 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1094 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1095 BEGIN
1096 AUTORADIOBUTTON "Conectează utilizând un &modem, adaptor ISDN, sau un alt dispozitiv fizic", 1531, 21, 17, 290, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1097 AUTORADIOBUTTON "Conectează utilizând rețeaua &virtuală privată (VPN)", 1532, 21, 38, 291, 15, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1098 AUTORADIOBUTTON "Conectează utilizând &PPP prin Ethernet (PPPoE)", 1688, 21, 58, 290, 12, NOT WS_TABSTOP
1099 END
1100
1101 550 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1102 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
1103 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1104 BEGIN
1105 LTEXT "Specificați serverul de redirecționare la care vă conectați, indicându-i numele sau adresa IP.", 1535, 10, 8, 289, 18
1106 LTEXT "N&umele sau adresa IP (cum ar fi reactos.org sau 145.52.0.1):", 1537, 21, 35, 285, 8
1107 EDITTEXT 1536, 21, 47, 285, 14, ES_AUTOHSCROLL
1108 END
1109
1110 551 DIALOGEX 0, 0, 265, 127
1111 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1112 CAPTION "Conectare %1"
1113 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1114 BEGIN
1115 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1116 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 12, 62, 89, 8
1117 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1118 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 12, 82, 90, 8
1119 EDITTEXT 1102, 104, 79, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1120 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 99, 248, 1
1121 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 9, 106, 61, 14
1122 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 72, 106, 60, 14
1123 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 135, 106, 60, 14
1124 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 106, 60, 14
1125 END
1126
1127 552 DIALOGEX 0, 0, 265, 159
1128 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1129 CAPTION "Conectare %1"
1130 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1131 BEGIN
1132 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1133 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 10, 67, 91, 10
1134 EDITTEXT 1104, 104, 64, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1135 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 11, 86, 91, 8
1136 EDITTEXT 1102, 104, 83, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1137 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 103, 248, 1
1138 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 10, 115, 91, 8
1139 COMBOBOX 1416, 104, 111, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1140 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 132, 248, 1
1141 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 139, 60, 14
1142 PUSHBUTTON "A&nuleză", 1591, 71, 139, 60, 14
1143 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 134, 139, 60, 14
1144 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 139, 60, 14
1145 END
1146
1147 553 DIALOGEX 0, 0, 265, 183
1148 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1149 CAPTION "Conectează %1"
1150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1151 BEGIN
1152 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1153 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 10, 68, 92, 10
1154 EDITTEXT 1104, 104, 65, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1155 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 10, 90, 91, 8
1156 EDITTEXT 1102, 104, 86, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1157 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 106, 248, 1
1158 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 10, 118, 92, 8
1159 COMBOBOX 1416, 104, 114, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1160 LTEXT "Apelează &din:", 1415, 10, 137, 91, 8
1161 COMBOBOX 1414, 104, 134, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1162 PUSHBUTTON "&Reguli de apel", 1108, 194, 134, 65, 14
1163 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 154, 248, 1
1164 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 162, 60, 14
1165 PUSHBUTTON "A&nuleză", 1591, 71, 162, 60, 14
1166 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 134, 162, 60, 14
1167 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 162, 60, 14
1168 END
1169
1170 554 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1171 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1172 CAPTION "Generale"
1173 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1174 BEGIN
1175 LTEXT "Con&ectează utilizând:", 1124, 7, 4, 193, 8
1176 CONTROL "", 1128, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x00004C0D, 7, 17, 195, 44, WS_EX_CLIENTEDGE
1177 PUSHBUTTON "S&us", 1132, 208, 18, 16, 14, BS_ICON
1178 PUSHBUTTON "J&os", 1131, 208, 36, 16, 14, BS_ICON
1179 AUTOCHECKBOX "&Apelează același număr din toate dispozitivele", 1119, 7, 65, 131, 21, BS_TOP | BS_MULTILINE
1180 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 140, 66, 60, 14
1181 GROUPBOX "Mostră", 1125, 7, 87, 213, 56, WS_GROUP
1182 LTEXT "N&umăr de telefon:", 1135, 19, 102, 191, 8
1183 EDITTEXT 1123, 17, 112, 138, 14, ES_AUTOHSCROLL
1184 PUSHBUTTON "Alternati&ve", 1129, 161, 112, 50, 14
1185 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 11, 194, 212, 20, BS_TOP | BS_MULTILINE
1186 END
1187
1188 555 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1189 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1190 CAPTION "Generale"
1191 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1192 BEGIN
1193 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 160, 38, 60, 14
1194 LTEXT "N&umăr de telefon:", 1135, 8, 72, 194, 8
1195 EDITTEXT 1123, 8, 83, 148, 14, ES_AUTOHSCROLL
1196 PUSHBUTTON "&Alternative", 1129, 160, 83, 60, 14
1197 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 11, 194, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1198 LTEXT "C&onectează utilizând:", 1124, 8, 5, 214, 8
1199 CONTROL "", 1127, "SYSLISTVIEW32", WS_DISABLED | WS_BORDER | 0x0000EC0D, 7, 18, 214, 15
1200 END
1201
1202 556 DIALOGEX 0, 0, 220, 165
1203 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1204 CAPTION "Opțiuni de program"
1205 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1206 BEGIN
1207 LTEXT "D&escrierea aplicației ce utilizează resursele de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
1208 EDITTEXT 1565, 7, 17, 206, 14, ES_AUTOHSCROLL
1209 LTEXT "Nu&mărul portului server de Internet:", -1, 7, 35, 202, 8
1210 EDITTEXT 1566, 7, 47, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1211 AUTORADIOBUTTON "T&CP", 1548, 128, 49, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
1212 AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1567, 166, 49, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
1213 LTEXT "&Așteaptă răspuns din Internet la portul sau porturile:\n(exemplu: 1024-1209, 1300-1310, 1450)", -1, 7, 70, 207, 22
1214 LTEXT "TC&P:", -1, 7, 100, 28, 8
1215 EDITTEXT 1569, 50, 97, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
1216 LTEXT "U&DP:", -1, 7, 121, 30, 8
1217 EDITTEXT 1551, 51, 117, 162, 14, ES_AUTOHSCROLL
1218 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 90, 144, 60, 14
1219 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 154, 144, 60, 14
1220 END
1221
1222 557 DIALOGEX 0, 0, 217, 164
1223 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1224 CAPTION "Configurare servicii"
1225 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1226 BEGIN
1227 LTEXT "D&escrierea serviciului de rețea:", -1, 7, 5, 203, 8
1228 EDITTEXT 1552, 7, 18, 205, 14, ES_AUTOHSCROLL
1229 LTEXT "Nu&mele sau adresa IP (de ex. 192.168.0.12) a calculatorului ce găzduiește serviciul de rețea:", -1, 7, 37, 208, 16
1230 EDITTEXT 1556, 7, 57, 203, 14, ES_AUTOHSCROLL
1231 LTEXT "Numă&rul portului pe care rezidă serviciul:", -1, 7, 85, 203, 8
1232 EDITTEXT 1553, 7, 97, 113, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1233 AUTORADIOBUTTON "T&CP", 1554, 128, 99, 30, 10, NOT WS_TABSTOP
1234 AUTORADIOBUTTON "&UDP", 1555, 166, 99, 31, 10, NOT WS_TABSTOP
1235 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 86, 143, 60, 14
1236 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 150, 143, 60, 14
1237 END
1238
1239 558 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1241 CAPTION "Aplicații"
1242 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1243 BEGIN
1244 LTEXT "Conexiunea la Internet a calculatorului a fost particularizată pentru a permite următoarelor aplicații o execuție și utilizare corespunzătoare a resurselor de rețea:", -1, 7, 7, 218, 28
1245 CONTROL "List1", 1558, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
1246 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1538, 7, 197, 67, 14
1247 PUSHBUTTON "E&ditare…", 1559, 80, 197, 67, 14
1248 PUSHBUTTON "Șt&erge", 1568, 153, 197, 67, 14
1249 END
1250
1251 559 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1252 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1253 CAPTION "Servicii"
1254 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1255 BEGIN
1256 LTEXT "Alegeți serviciile e&xecutate în rețea pe care utilizatorii le vor putea accesa.", -1, 7, 5, 216, 22
1257 LTEXT "Servicii:", -1, 7, 27, 143, 8
1258 CONTROL "List1", 1560, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000441D, 7, 37, 215, 155, WS_EX_CLIENTEDGE
1259 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1561, 7, 197, 67, 14
1260 PUSHBUTTON "E&ditare…", 1563, 80, 197, 67, 14
1261 PUSHBUTTON "Șt&erge", 1562, 153, 197, 67, 14
1262 END
1263
1264 560 DIALOGEX 6, 18, 240, 88
1265 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1266 CAPTION "Conectare inițială"
1267 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1268 BEGIN
1269 DEFPUSHBUTTON "D&a", 6, 68, 68, 50, 14
1270 PUSHBUTTON "N&u", 7, 125, 68, 50, 14
1271 ICON 32516, 1575, 7, 7, 20, 20
1272 LTEXT "", 1576, 40, 7, 190, 33
1273 AUTOCHECKBOX "Nu dor&esc recurența acestui mesaj", 1579, 40, 48, 192, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE
1274 END
1275
1276 567 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1277 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1278 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1279 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1280 BEGIN
1281 LTEXT "Scrieți numele serviciului în următorul câmp de text. Dacă veți lăsa acet câmp necompletat, ReactOS va detecta și va configura automat serviciul în momentul conectării efective.", -1, 10, 7, 301, 25
1282 LTEXT "N&umele serviciului (opțional):", -1, 22, 32, 229, 8
1283 EDITTEXT 1593, 22, 44, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
1284 END
1285
1286 568 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1287 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1288 CAPTION "Generale"
1289 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1290 BEGIN
1291 LTEXT "N&umele serviciului:", 1686, 7, 5, 217, 10
1292 EDITTEXT 1594, 7, 17, 217, 14, ES_AUTOHSCROLL
1293 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 9, 196, 215, 8
1294 END
1295
1296 569 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1297 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
1298 CAPTION "Securitate"
1299 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1300 BEGIN
1301 GROUPBOX "Opțiuni de securitate", 1580, 8, 4, 213, 151
1302 AUTORADIOBUTTON "O&bișnuită (opțiune recomandată)", 1540, 14, 16, 197, 9, BS_NOTIFY | WS_GROUP
1303 AUTORADIOBUTTON "&Avansată (particularizată)", 1541, 14, 100, 197, 8, BS_NOTIFY
1304 LTEXT "&Validează-mi identitatea în felul următor:", 1537, 26, 29, 183, 8, NOT WS_GROUP
1305 COMBOBOX 1178, 26, 40, 184, 78, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1306 AUTOCHECKBOX "Utilizează a&utomat numele și parola de utilizator ReactOS (și domeniul dacă există)", 1174, 26, 59, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
1307 AUTOCHECKBOX "Solicită &criptarea datelor (deconectează dacă nu se poate)", 1169, 26, 81, 182, 18, BS_TOP | BS_MULTILINE
1308 LTEXT "Utilizarea acestor opțiuni cere cunoștințe ale protocoalelor de securitate.", 1539, 26, 111, 182, 18
1309 PUSHBUTTON "&Opțiuni…", 1180, 151, 134, 60, 14
1310 PUSHBUTTON "Opțiuni I&PSec…", 1598, 126, 163, 85, 14
1311 END
1312
1313 570 DIALOGEX 0, 0, 265, 126
1314 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1315 CAPTION "Opțiuni IPSec "
1316 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1317 BEGIN
1318 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 151, 104, 50, 14
1319 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 207, 104, 50, 14
1320 AUTOCHECKBOX "&Utilizează cheie de autentificare pre-partajată", 1604, 21, 15, 217, 10
1321 LTEXT "C&heie:", 1602, 20, 31, 44, 12
1322 EDITTEXT 1605, 66, 30, 172, 12, ES_AUTOHSCROLL
1323 AUTOCHECKBOX "&Permite certificate din stocul de utilizator alături de certificatele mașinii", 1606, 20, 50, 242, 13, WS_DISABLED
1324 AUTOCHECKBOX "Utilizează un &certificat anume", 1607, 20, 67, 239, 10, WS_DISABLED
1325 PUSHBUTTON "&Alege", 1608, 31, 84, 50, 14, WS_DISABLED
1326 COMBOBOX 1610, 91, 84, 135, 30, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_DISABLED | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1327 END
1328
1329 571 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1330 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1331 CAPTION "Jurnalul de securitate"
1332 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1333 BEGIN
1334 GROUPBOX "Opțiuni de înregistrare:", -1, 6, 8, 216, 47
1335 AUTOCHECKBOX "Înregistrează conexiunile nereușite &din exterior", 1642, 14, 22, 201, 10
1336 AUTOCHECKBOX "Înregistrează conexiunile reușite spr&e exterior", 1641, 14, 37, 200, 10
1337 GROUPBOX "Opțiuni ale fișierului jurnal:", -1, 7, 64, 215, 91
1338 LTEXT "N&ume:", -1, 14, 78, 199, 8
1339 EDITTEXT 1674, 14, 90, 199, 14, ES_READONLY
1340 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 1639, 153, 108, 60, 14
1341 LTEXT "&Limită dimensiune:", -1, 14, 133, 67, 8
1342 EDITTEXT 1640, 86, 130, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1343 LTEXT "kocteți", -1, 140, 133, 25, 8
1344 PUSHBUTTON "Restabilește &valori implicite", 1643, 115, 197, 105, 14
1345 END
1346
1347 572 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1348 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1349 CAPTION "ICMP"
1350 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1351 BEGIN
1352 LTEXT "&Protocolul de Control al Mesajelor Internet (ICMP) permite calculatoarelor dintr-o rețea să partajeze erori și informații de stare. Specificați la ce solicitări (pentru informații) din rețea va răspunde acest calculator:", -1, 7, 5, 215, 37
1353 CONTROL "IList1", 1644, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 45, 215, 100, WS_EX_CLIENTEDGE
1354 GROUPBOX "Descriere:", -1, 7, 153, 215, 55
1355 LTEXT "", 1645, 14, 171, 199, 32
1356 END
1357
1358 574 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1359 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1360 CAPTION "Avansate"
1361 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1362 BEGIN
1363 LTEXT "", 575, 7, 60, 213, 100
1364 END
1365
1366 577 DIALOGEX 0, 0, 312, 144
1367 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1368 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1369 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1370 BEGIN
1371 LTEXT "Tastați numele furnizorului de Internet în următorul câmp de text.", 1681, 10, 3, 296, 11
1372 LTEXT "N&ume:", 1690, 18, 20, 127, 10
1373 EDITTEXT 1680, 17, 32, 222, 14, ES_AUTOHSCROLL
1374 LTEXT "Numele introdus aici va reprezenta numele conexiunii pe care o creați.", 1683, 17, 52, 282, 42
1375 END
1376
1377 580 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1378 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CHILD | WS_CAPTION
1379 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1380 BEGIN
1381 AUTORADIOBUTTON "Selecție &automată", 1534, 21, 20, 288, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
1382 AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare Punct la Punct (&PPTP)", 1532, 21, 39, 290, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1383 AUTORADIOBUTTON "Protocol de Tunelizare de Strat 2 (&L2TP)", 1533, 21, 56, 286, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1384 END
1385
1386 1420 DIALOGEX 0, 0, 265, 108
1387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1388 CAPTION "Conectare %1"
1389 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1390 BEGIN
1391 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1392 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 14, 63, 86, 8
1393 COMBOBOX 1416, 104, 60, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1394 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 80, 248, 1
1395 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 9, 87, 60, 14
1396 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 72, 87, 60, 14
1397 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1107, 135, 87, 60, 14
1398 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 87, 60, 14
1399 END
1400
1401 1421 DIALOGEX 0, 0, 265, 223
1402 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1403 CAPTION "Conectare %1"
1404 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1405 BEGIN
1406 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1407 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 10, 61, 90, 8
1408 EDITTEXT 1104, 104, 58, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1409 LTEXT "&Parola:", 1112, 11, 81, 90, 8
1410 EDITTEXT 1103, 104, 77, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1411 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 98, 248, 1
1412 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola pentru:", 1101, 14, 105, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1413 AUTORADIOBUTTON "Mine, e&xclusiv", 1622, 26, 119, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1414 AUTORADIOBUTTON "&Oricine utilizează acest calculator", 1623, 26, 133, 225, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1415 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 149, 248, 1
1416 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 14, 161, 87, 8
1417 COMBOBOX 1416, 104, 157, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1418 LTEXT "Apelează &din:", 1415, 14, 178, 88, 8
1419 COMBOBOX 1414, 104, 175, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1420 PUSHBUTTON "Reguli de apel", 1108, 193, 175, 65, 14
1421 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 196, 248, 1
1422 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 9, 202, 60, 14, WS_GROUP
1423 PUSHBUTTON "A&nuleză", 1591, 72, 202, 60, 14
1424 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 135, 202, 60, 14
1425 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 202, 60, 14
1426 END
1427
1428 1422 DIALOGEX 0, 0, 265, 242
1429 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1430 CAPTION "Conectare %1"
1431 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1432 BEGIN
1433 CONTROL 1678, 1100, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 265, 50
1434 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1413, 10, 67, 91, 8
1435 EDITTEXT 1104, 104, 63, 154, 14, ES_AUTOHSCROLL
1436 LTEXT "&Parola:", 1112, 10, 85, 92, 8
1437 EDITTEXT 1103, 104, 82, 154, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1438 LTEXT "&Domeniul:", 1110, 10, 104, 92, 8
1439 EDITTEXT 1102, 104, 101, 154, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
1440 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN, 10, 121, 248, 1
1441 AUTOCHECKBOX "Păstrea&ză numele și parola pentru:", 1101, 12, 127, 242, 13, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1442 AUTORADIOBUTTON "Mine, e&xclusiv", 1622, 24, 141, 227, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1443 AUTORADIOBUTTON "&Oricine utilizează acest calculator", 1623, 24, 155, 230, 11, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1444 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 170, 248, 1
1445 LTEXT "Ap&elează:", 1412, 14, 182, 87, 8
1446 COMBOBOX 1416, 104, 178, 154, 112, CBS_DROPDOWN | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1447 LTEXT "Apelează &din:", 1415, 14, 198, 87, 8
1448 COMBOBOX 1414, 104, 195, 87, 112, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1449 PUSHBUTTON "Reguli de apel", 1108, 193, 195, 65, 14
1450 CONTROL "", -1, "STATIC", SS_LEFTNOWORDWRAP | SS_SUNKEN | WS_GROUP, 10, 215, 248, 1
1451 DEFPUSHBUTTON "&Apelează", 1590, 8, 221, 60, 14, WS_GROUP
1452 PUSHBUTTON "A&nulează", 1591, 71, 221, 60, 14
1453 PUSHBUTTON "P&roprietăți", 1107, 134, 221, 60, 14
1454 PUSHBUTTON "&Manual…", 1592, 198, 221, 60, 14
1455 END
1456
1457 1425 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1458 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1459 CAPTION "Generale"
1460 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1461 BEGIN
1462 LTEXT "Introduceți n&umele gazdei sau adresa IP a destinației:\n(de ex. reactos.org sau 145.52.0.1)", 1430, 7, 5, 217, 18
1463 EDITTEXT 1427, 7, 25, 215, 14, ES_AUTOHSCROLL
1464 GROUPBOX "Preconectare", 1431, 9, 48, 213, 78
1465 LTEXT "Înainte de a încerca stabilirea aceastei conexiuni virtuale, se poate stabili mai întâi o conexiune la o rețea publică, cum ar fi rețeaua Internet.", 1432, 17, 60, 199, 24
1466 AUTOCHECKBOX "&Prestabilește această conexiune:", 1428, 19, 89, 183, 10
1467 COMBOBOX 1429, 29, 103, 182, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1468 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 10, 192, 213, 13
1469 END
1470
1471 1426 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1472 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
1473 CAPTION "Opțiuni"
1474 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1475 BEGIN
1476 GROUPBOX "Opțiuni de apelare", 1289, 8, 7, 214, 56
1477 AUTOCHECKBOX "Reprezintă &evoluția conectării", 1284, 16, 17, 199, 10
1478 AUTOCHECKBOX "Solicită n&ume, parole, certificate, etc.", 1554, 16, 32, 199, 10
1479 AUTOCHECKBOX "Include &domeniul de autentificare ReactOS", 1555, 16, 47, 178, 10
1480 GROUPBOX "Opțiuni de reapelare", 1290, 8, 68, 214, 89
1481 LTEXT "În&cercări de reapelare:", 1300, 16, 81, 121, 8
1482 EDITTEXT 1287, 140, 77, 70, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_NUMBER
1483 LTEXT "&Perioada între apeluri:", 1301, 16, 99, 121, 8
1484 COMBOBOX 1292, 141, 95, 70, 123, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1485 LTEXT "Ti&mpul de menținere inactivă:", 1299, 16, 117, 121, 8
1486 COMBOBOX 1291, 141, 113, 70, 108, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1487 AUTOCHECKBOX "&Reapelează în caz de întrerupere", 1286, 16, 138, 199, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1488 END
1489
1490 1427 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1491 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1493 BEGIN
1494 LTEXT "Introduceți numele gazdei sau adresa IP a calculatorului la care vă conectați.", -1, 10, 6, 275, 16
1495 LTEXT "N&umele gazdei sau adresa IP (de exemplu, reactos.org sau 145.52.0.1):", -1, 21, 28, 277, 11
1496 EDITTEXT 1433, 21, 42, 275, 14, ES_AUTOHSCROLL
1497 END
1498
1499 1428 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1500 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1501 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1502 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1503 BEGIN
1504 LTEXT "Înainte de a stabili o conexiune virtuală, se poate mai întâi stabili automat o legătură la Internet sau la o altă rețea publică.", -1, 10, 6, 275, 24
1505 AUTORADIOBUTTON "N&u stabili mai întâi nici o altă conexiune.", 1509, 32, 31, 271, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1506 AUTORADIOBUTTON "&Prestabilește automat această conexiune:", 1510, 32, 45, 269, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1507 COMBOBOX 1435, 43, 62, 253, 87, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1508 END
1509
1510 1436 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1511 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1512 CAPTION "Generale"
1513 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1514 BEGIN
1515 LTEXT "&Alegeți un dispozitiv:", 1597, 8, 5, 213, 8
1516 COMBOBOX 1437, 7, 17, 217, 166, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1517 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 1120, 11, 195, 213, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1518 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1130, 160, 34, 60, 14
1519 END
1520
1521 1448 DIALOGEX 10, 20, 265, 71
1522 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1523 CAPTION "Conexiuni de rețea"
1524 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1525 BEGIN
1526 LTEXT "&Alegeți o conexiune de rețea:", 1456, 7, 7, 251, 10
1527 COMBOBOX 1457, 8, 18, 250, 140, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1528 DEFPUSHBUTTON "&Conectare…", 1449, 7, 50, 60, 14
1529 PUSHBUTTON "A&nulează", 1455, 70, 50, 60, 14
1530 PUSHBUTTON "N&ouă…", 1459, 134, 50, 60, 14
1531 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 1460, 198, 50, 60, 14
1532 END
1533
1534 1466 DIALOGEX 6, 18, 265, 262
1535 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1536 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1537 BEGIN
1538 LTEXT "Text exemplu", 1469, 7, 7, 251, 8
1539 EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
1540 PUSHBUTTON "&Adaugă", 1471, 77, 36, 60, 14
1541 PUSHBUTTON "Înlo&cuiește", 1472, 141, 36, 60, 14
1542 LTEXT "Text exemplu", 1473, 7, 57, 193, 8
1543 LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 145, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
1544 PUSHBUTTON "S&us", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
1545 PUSHBUTTON "J&os", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
1546 PUSHBUTTON "&Elimină", 1477, 141, 215, 60, 14
1547 CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
1548 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1549 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 196, 242, 60, 14
1550 END
1551
1552 1467 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
1553 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1554 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1555 BEGIN
1556 LTEXT "Text exemplu", 1469, 7, 7, 197, 8
1557 EDITTEXT 1470, 7, 17, 193, 14, ES_AUTOHSCROLL
1558 PUSHBUTTON "&Adaugă", 1471, 76, 36, 60, 14
1559 PUSHBUTTON "Înlo&cuiește", 1472, 141, 36, 60, 14
1560 LTEXT "Text exemplu", 1473, 7, 57, 193, 8
1561 LISTBOX 1474, 7, 68, 193, 135, WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
1562 PUSHBUTTON "S&us", 1475, 206, 68, 51, 14, BS_BITMAP | WS_GROUP
1563 PUSHBUTTON "J&os", 1476, 206, 86, 51, 14, BS_BITMAP
1564 PUSHBUTTON "&Elimină", 1477, 141, 204, 60, 14
1565 AUTOCHECKBOX "Te&xt exemplu", 1478, 7, 225, 249, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1566 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1567 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 196, 242, 60, 14
1568 END
1569
1570 1468 DIALOGEX 6, 18, 263, 263
1571 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
1572 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1573 BEGIN
1574 LTEXT "Text exemplu", 1469, 7, 5, 249, 8
1575 EDITTEXT 1470, 7, 17, 249, 14, ES_AUTOHSCROLL
1576 PUSHBUTTON "&Adaugă", 1471, 132, 36, 60, 14
1577 PUSHBUTTON "Înlo&cuiește", 1472, 196, 36, 60, 14
1578 LTEXT "Text exemplu", 1473, 7, 55, 251, 8
1579 LISTBOX 1474, 7, 68, 249, 140, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
1580 PUSHBUTTON "&Elimină", 1477, 196, 214, 60, 14, WS_GROUP
1581 CONTROL "", 1479, "STATIC", SS_ETCHEDHORZ, 7, 233, 249, 1
1582 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 132, 242, 60, 14, WS_GROUP
1583 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 196, 242, 60, 14
1584 END
1585
1586 1469 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1587 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1588 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1589 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1590 BEGIN
1591 AUTORADIOBUTTON "Rețea privată prin linie &comutată.", 1488, 24, 9, 116, 10, NOT WS_TABSTOP
1592 AUTORADIOBUTTON "Rețea privată prin Int&ernet.", 1489, 24, 34, 206, 10, NOT WS_TABSTOP
1593 AUTORADIOBUTTON "Conectare &directă la un alt calculator.", 1490, 24, 59, 157, 10, NOT WS_TABSTOP
1594 AUTORADIOBUTTON "Conectare prin legătură de &bandă largă.", 1491, 24, 83, 273, 10, NOT WS_TABSTOP
1595 LTEXT "Conectează utilizând linia telefonică (modem sau ISDN).", -1, 45, 21, 256, 8
1596 LTEXT "Crează o conexiune de Rețea Virtuală Privată (VPN) prin Internet.", -1, 45, 46, 266, 8
1597 LTEXT "Conectare prin portul serial, paralel sau infraroșu.", -1, 45, 71, 266, 8
1598 LTEXT "Conectare prin legătura de bandă largă.", -1, 45, 95, 266, 8
1599 END
1600
1601 1480 DIALOGEX 0, 0, 230, 61
1602 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1603 CAPTION "Editor de numere telefonice"
1604 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1605 BEGIN
1606 LTEXT "Introduceți un nou n&umăr de telefon:", 1481, 7, 7, 218, 8
1607 EDITTEXT 1482, 7, 17, 217, 15, ES_AUTOHSCROLL
1608 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 99, 40, 60, 14
1609 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 163, 40, 60, 14
1610 END
1611
1612 1481 DIALOGEX 0, 0, 321, 157
1613 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
1614 CAPTION "Creare conexiune nouă"
1615 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1616 BEGIN
1617 LTEXT "Introduceți numele și parola contului unui furnizor de Internet, apoi scrieți aceste informații și păstrați-le.\n(Dacă ați uitat o parolă sau un nume de cont, contactați furnizorul de servicii de Internet)", 1689, 10, 4, 308, 25
1618 LTEXT "N&umele de utilizator:", 1636, 23, 35, 89, 15
1619 EDITTEXT 1614, 115, 34, 190, 15, ES_AUTOHSCROLL
1620 LTEXT "&Parola:", 1637, 23, 55, 90, 13
1621 EDITTEXT 1615, 115, 54, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1622 LTEXT "&Confirmarea parolei:", 1638, 23, 74, 88, 13
1623 EDITTEXT 1616, 115, 73, 190, 15, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1624 AUTOCHECKBOX "&Utilizează aceste informații de autentificare ori de câte ori cineva din acest calculator va încerca să se conecteze la Internet.", 1596, 23, 91, 291, 17, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1625 AUTOCHECKBOX "Sta&bilește aceasta ca fiind conexiunea de Internet implicită", 1595, 23, 112, 288, 14
1626 AUTOCHECKBOX "&Activați un paravan pentru această conexiune", 1682, 23, 133, 290, 14
1627 END
1628
1629 1660 DIALOGEX 0, 0, 258, 78
1630 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1631 CAPTION "Paravanul pentru conexiunea la Internet"
1632 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1633 BEGIN
1634 ICON 32515, -1, 7, 7, 20, 20
1635 LTEXT "Dezactivarea paravanului conexiunii la Internet poate expune calculatorul unui risc de acces neautorizat (din Inernet). Sigur doriți dezactivarrea lui?", -1, 44, 5, 212, 24
1636 AUTOCHECKBOX "Nu dor&esc recurența acestui mesaj", 1662, 42, 40, 210, 10
1637 DEFPUSHBUTTON "D&a", 6, 74, 60, 50, 14
1638 PUSHBUTTON "N&u", 7, 128, 60, 50, 14
1639 END
1640
1641 7000 DIALOGEX 0, 0, 215, 103
1642 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1643 CAPTION "Generale"
1644 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1645 BEGIN
1646 LTEXT "N&umele de utilizator:", -1, 7, 8, 90, 12, SS_CENTERIMAGE
1647 EDITTEXT 7001, 101, 7, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
1648 LTEXT "Nu&me real complet:", -1, 7, 26, 90, 12
1649 EDITTEXT 7002, 101, 25, 108, 14, ES_AUTOHSCROLL
1650 LTEXT "&Parola:", -1, 7, 44, 90, 12
1651 EDITTEXT 7003, 101, 43, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1652 LTEXT "&Confirmarea parolei:", -1, 7, 62, 91, 12
1653 EDITTEXT 7004, 101, 61, 108, 14, ES_PASSWORD | ES_AUTOHSCROLL
1654 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 84, 82, 60, 14
1655 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 149, 82, 60, 14
1656 END
1657
1658 7005 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1659 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1660 CAPTION "Retroapelare"
1661 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1662 BEGIN
1663 AUTORADIOBUTTON "N&u permite retroapelarea", 7009, 9, 7, 219, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1664 AUTORADIOBUTTON "&Permite apelatorului stabilirea numărului de retroapel", 7006, 9, 20, 218, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1665 AUTORADIOBUTTON "Utili&zează întotdeauna următorul număr de retroapel:", 7007, 9, 34, 217, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1666 EDITTEXT 7008, 19, 49, 204, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
1667 END
1668
1669 7010 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1670 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1671 CAPTION "Generale"
1672 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1673 BEGIN
1674 GROUPBOX "Conexiuni de intrare", -1, 7, 4, 214, 110, WS_GROUP
1675 LTEXT "Permite conexiuni de intrare pe aceste dispozitive.", -1, 17, 17, 195, 8
1676 LTEXT "&Dispozitive:", -1, 17, 29, 29, 8
1677 CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x00004405, 17, 41, 193, 47, WS_EX_CLIENTEDGE
1678 AUTOCHECKBOX "Permite &multi-legăruri", 7012, 17, 96, 121, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1679 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7013, 145, 94, 65, 14, WS_GROUP
1680 GROUPBOX "Rețeaua virtuală privată", -1, 6, 122, 214, 49, WS_GROUP
1681 AUTOCHECKBOX "P&ermite crearea de conexiuni private către acest calculator prin tunelizare prin Internet (sau o altă rețea)", 7014, 17, 137, 195, 27, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1682 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză pictogramă în zona de notificare pe durata conectării", 7015, 12, 184, 209, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1683 END
1684
1685 7016 DIALOGEX 0, 0, 265, 190
1686 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1687 CAPTION "Proprietăți ale TCP/IP de intrare"
1688 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1689 BEGIN
1690 GROUPBOX "Accesul la rețea", -1, 6, 5, 252, 32
1691 AUTOCHECKBOX "&Permite apelatorilor să-mi acceseze rețeaua locală", 7017, 20, 20, 228, 9, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1692 GROUPBOX "Alocarea adresei TCP/IP", -1, 6, 42, 250, 122
1693 AUTORADIOBUTTON "Alocă a&utomat adresele TCP/IP utilizând DHCP", 7019, 20, 54, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1694 AUTORADIOBUTTON "Specifică &adresele TCP/IP", 7020, 20, 71, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE
1695 LTEXT "&De la:", -1, 29, 88, 53, 8
1696 CONTROL "", 7018, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 85, 103, 13
1697 LTEXT "&La:", -1, 29, 105, 53, 8
1698 CONTROL "", 7021, "RASIPADDRESS", WS_GROUP | WS_TABSTOP, 90, 102, 103, 13
1699 LTEXT "Total:", -1, 29, 124, 53, 10
1700 LTEXT "", 7024, 90, 121, 150, 14, 0, WS_EX_STATICEDGE
1701 AUTOCHECKBOX "Pe&rmite calculatorului apelator specificarea unei adrese IP proprii", 7022, 20, 144, 231, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1702 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 133, 169, 60, 14, WS_GROUP
1703 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 197, 169, 60, 14
1704 END
1705
1706 7025 DIALOGEX 0, 0, 250, 157
1707 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1708 CAPTION "Proprietăți ale TCP/IP primite"
1709 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1710 BEGIN
1711 GROUPBOX "Accesul la rețea", -1, 8, 6, 234, 32
1712 AUTOCHECKBOX "&Permite apelatorilor să-mi acceseze rețeaua locală", 7032, 18, 19, 194, 12, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1713 GROUPBOX "Alocarea numerelor de rețea", -1, 8, 43, 234, 87
1714 AUTOCHECKBOX "Alocă aceleași n&umere de rețea pentru toate calculatoarele", 7028, 17, 56, 203, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1715 AUTORADIOBUTTON "Alocă nu&merele de rețea în mod automat", 7026, 28, 68, 191, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1716 AUTORADIOBUTTON "Specifică nume&rele de rețea:", 7027, 28, 81, 189, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1717 EDITTEXT 7029, 40, 92, 154, 14, ES_UPPERCASE | WS_GROUP
1718 AUTOCHECKBOX "P&ermite apelatorilor specificarea propriilor numere", 7031, 17, 113, 208, 11, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1719 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 116, 136, 60, 14, WS_GROUP
1720 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 181, 136, 60, 14
1721 END
1722
1723 7033 DIALOGEX 0, 0, 220, 50
1724 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1725 CAPTION "Proprietățile protocoalelor primite"
1726 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1727 BEGIN
1728 AUTOCHECKBOX "&Permite apelatorilor să-mi acceseze rețeaua locală", 7034, 7, 7, 208, 18, BS_LEFT | BS_TOP | BS_MULTILINE
1729 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 86, 30, 60, 14
1730 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 151, 30, 60, 14
1731 END
1732
1733 7035 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1734 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
1735 CAPTION "Rețelistică"
1736 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1737 BEGIN
1738 LTEXT "&Componente de rețea:", -1, 7, 7, 217, 9
1739 CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 17, 215, 89, WS_EX_CLIENTEDGE
1740 PUSHBUTTON "Instala&re…", 7037, 9, 110, 67, 14, WS_GROUP
1741 PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 7038, 80, 110, 67, 14, WS_GROUP
1742 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7039, 153, 110, 67, 14, WS_GROUP
1743 GROUPBOX "Descriere", -1, 7, 138, 213, 69
1744 LTEXT "<descriere protocol>", 7040, 17, 150, 193, 48
1745 END
1746
1747 7042 DIALOGEX 0, 0, 230, 215
1748 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CONTEXTHELP | WS_CHILD | WS_CAPTION
1749 CAPTION "Utilizatori"
1750 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1751 BEGIN
1752 LTEXT "Permite conectarea &utilizatorilor:", -1, 7, 5, 213, 8
1753 CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 7, 19, 214, 83, WS_EX_CLIENTEDGE
1754 PUSHBUTTON "N&ou…", 7044, 7, 107, 67, 14, WS_GROUP
1755 PUSHBUTTON "&Elimină", 7045, 80, 107, 67, 14, WS_GROUP
1756 PUSHBUTTON "P&roperietăți", 7046, 153, 107, 67, 14, WS_GROUP
1757 AUTOCHECKBOX "Solicită tuturor utili&zatorilor securizarea parolelor și datelor", 7048, 8, 151, 217, 12, BS_TOP | BS_MULTILINE
1758 AUTOCHECKBOX "&Permite conectarea fără a furniza o parolă pentru dispozitivele conectate direct (cum ar fi calculatoarele palmtop)", 7049, 8, 169, 217, 23, BS_TOP | BS_MULTILINE
1759 LTEXT "Rețineți că posibilitățile de conectare ale utilizatorilor depind și de alți factori (cum ar fi dezactivarea conturilor).", -1, 9, 126, 212, 23
1760 END
1761
1762 7049 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1763 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1764 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1765 BEGIN
1766 LTEXT "Bifați căsuțele fiecărui utilizator căruia i se va permite conectarea la acest calculator. Rețineți că posibilitățile de conectare ale utilizatorilor depind și de alți factori (cum ar fi dezactivarea conturilor).", -1, 10, 1, 275, 27
1767 LTEXT "&Utilizatori cu permisiune de conectare:", -1, 10, 28, 275, 8
1768 CONTROL "", 7043, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 42, 275, 73
1769 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 7044, 10, 122, 65, 14, WS_GROUP
1770 PUSHBUTTON "&Elimină", 7045, 79, 122, 65, 14, WS_GROUP
1771 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7046, 147, 122, 65, 14, WS_GROUP
1772 END
1773
1774 7050 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1775 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1776 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1777 BEGIN
1778 LTEXT "Bifați căsuțele dispozitivelor pe care doriți să le utilizați pentru recepția conexiunilor.", -1, 10, 4, 299, 10
1779 LTEXT "&Dispozitive conectate:", -1, 10, 16, 275, 8
1780 CONTROL "", 7011, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 26, 297, 87
1781 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7013, 243, 120, 65, 14, WS_GROUP
1782 END
1783
1784 7051 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1785 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1786 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1787 BEGIN
1788 LTEXT "Bifați căsuțele fiecărui tip de aplicație care trebuie activat pentru conexiunile recepționate.", -1, 10, 1, 288, 20
1789 LTEXT "&Aplicații de rețea:", -1, 10, 24, 274, 8
1790 CONTROL "", 7036, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000440D, 10, 34, 286, 33
1791 PUSHBUTTON "Instala&re…", 7037, 108, 71, 60, 14, WS_GROUP
1792 PUSHBUTTON "&Dezinstalează", 7038, 172, 71, 60, 14, WS_GROUP
1793 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7039, 236, 71, 60, 14, WS_GROUP
1794 LTEXT "<descriere protocol>", 7040, 21, 105, 273, 38
1795 LTEXT "Descriere:", -1, 21, 95, 275, 8
1796 END
1797
1798 7052 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1799 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1800 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1801 BEGIN
1802 LTEXT "Conexiunile virtuale private din Internet către acest calculator sunt posibile doar dacă dețineți un nume cunoscut sau o adresă IP în Internet.", -1, 10, 4, 290, 20
1803 AUTORADIOBUTTON "&Permite conexiuni virtuale private", 7053, 29, 63, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | WS_GROUP
1804 AUTORADIOBUTTON "N&u permite conexiuni virtuale private", 7054, 29, 78, 265, 10, BS_TOP | BS_MULTILINE | NOT WS_TABSTOP
1805 LTEXT "Doriți permiterea conexiunilor virtuale private (VPN) către acest calculator?", -1, 17, 49, 275, 8
1806 LTEXT " Dacă veți permite conexiuni VPN, ReactOS va modifica paravanul conexiunilor pentru a permite calculatorului să transmită și să recepționeze pachete VPN.", -1, 10, 25, 293, 25
1807 END
1808
1809 7055 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1810 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1811 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1812 BEGIN
1813 LTEXT "&Dispozitive pentru această conexiune:", -1, 23, 24, 275, 8
1814 COMBOBOX 7056, 22, 36, 275, 125, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
1815 LTEXT "Dispozitivele în afara celor alese nu vor fi afectate și pot fi folosite în alte scopuri.", -1, 10, 4, 275, 17
1816 PUSHBUTTON "&Proprietăți", 7061, 232, 53, 65, 14, WS_GROUP
1817 END
1818
1819 7379 DIALOGEX 0, 0, 317, 143
1820 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
1821 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1822 BEGIN
1823 END
1824
1825 19900 DIALOGEX 0, 0, 156, 44
1826 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
1827 CAPTION "Rețelistica liniei comutate"
1828 FONT 8, "MS Shell Dlg"
1829 BEGIN
1830 ICON 563, 19901, 10, 10, 18, 20
1831 LTEXT "Așteptarea repornirii serviciilor…", 19902, 34, 16, 120, 8
1832 END
1833
1834 STRINGTABLE
1835 BEGIN
1836 187 "N&u, nu apela\0"
1837 188 "Dumneavoastră (sau o aplicație) solicitați informații din %1. Care dintre conexiuni doriți să o utilizați?\0"
1838 189 "Adaugă număr alternativ de telefon\0"
1839 190 "Apelează doar primul dispozitiv disponibil\0"
1840 191 "Apelează toate dispozitivele\0"
1841 192 "Apelează dispozitivele doar când este nevoie\0"
1842 193 "Introduceți un nume și parolă cu acces la un domeniu rețea.\0"
1843 194 "Conversia adreselor de rețea (NAT) este deocamdată instalată ca protocol de redirecționare,\nși trebuie eliminat înainte de a activa partajarea conexiunilor de Internet.\nPentru a elimina NAT, deschideți „Gestionarul de redirecționare și acces în rețea”\nși extindeți din panelul stâng înregistrările de la redirecționare.\nEliminați protocolul de redirecționare NAT din lista\nde protocoale de redirecționare.\0"
1844 195 "Codul regiunii trebuie să conțină doar cifrele 0-9.\0"
1845 196 "Numele trebuie să conțină cel puțin un caracter în afară de spațiu și nu poate începe cu un punct. Alegeți un alt nume.\0"
1846 197 "Trebuie să alegeți o valoare între %1 și %2 pentru acest câmp.\0"
1847 198 "Nu se poate deschide DLL pentru configurarea autentificării particularizate. Verificați dacă pachetul de autentificare particularizată a fost instalat corect.\0"
1848 199 "Conexiunea aleasă a fost stabilită de către serverul de redirecționare multiprotocol.\nUtilizați „Gestionarul de redirecționare și acces în rețea” pentru a închide această conexiune.\0"
1849 200 "Comentariu\0"
1850 201 "Configurarea pachetului de autentificare particularizată a eșuat.\0"
1851 202 "TCP/IP nu este instalat sau este dezactivat pentru redirecționări și accesul în rețea. În Panoul de control, deschideți Rețea, apoi în pagina Servicii, alegeți Proprietăți pentru „Redirecționare și acces în rețea” și apăsați butonul Rețea.\0"
1852 203 "IPX nu este instalat sau este dezactivat pentru redirecționări și accesul în rețea. Puteți instala/activa IPX prin revizuirea proprietăților oricărei conexiuni din dosarul „Conexiuni”.\0"
1853 204 "Eliminați acest(e) dispozitiv(e) din listă?\0"
1854 205 "Eliminați %1 din agendă?\0"
1855 206 "Doriți deconectarea de la %1?\0"
1856 207 "Deja există un fișier numit %1. Suprascrieți?\0"
1857 208 "Au fost depistate erori de sintaxă în script. Doriți un raport al erorilor?\0"
1858 209 "Conectarea la '%1' a fost realizată. \0"
1859 210 "Pentru a închide sau a verifica starea conexiunii, faceți clic pe Monitorul de rețea al liniei comutate din bara de activități.\0"
1860 212 "Conectarea a fost realizată.\0"
1861 213 "Procedura de autentificare particularizată trebuie pornită prin apăsarea butonului Proprietăți.\0"
1862 214 "lnk\0"
1863 215 "Fișiere scurtătură de linie comutată (*.rnk)\0"
1864 216 "*.rnk\0"
1865 217 "Crearea scurtăturii de linie comutată\0"
1866 218 "Legătura la %1 a căzut. Se așteaptă reconectarea…\0"
1867 219 "Informațiile de încadrare nu poat fi obținute.\0"
1868 220 "Informațiile despre porturi nu pot fi obținute.\0"
1869 221 "Informațiile de proiectare nu pot fi obținute.\0"
1870 222 "Lista conexiunilor nu poate fi încărcată.\0"
1871 223 "Client:\0"
1872 224 "Detalii\0"
1873 225 "Dispozitiv:\0"
1874 226 "Rețea:\0"
1875 227 "(deconectat)\0"
1876 228 "&Conectare…\0"
1877 229 "Î&nchide\0"
1878 230 "Conexiune de linie comutată\0"
1879 231 "Configurația modemului stabilită implicit\0"
1880 232 "COM1\0"
1881 233 "Server de redirecționare\0"
1882 234 "Modem sau dispozitiv\0"
1883 235 "Introduceți un nume pentru contul din serverului de redirecționare al acestei interfețe.\0"
1884 236 "Există deja o înregistrare %1. Alegeți un alt nume.\0"
1885 237 "Puteți permite trimiterea parolei fără criptare.\0"
1886 238 "Criptarea parolei\0"
1887 239 "Asistentul este pregătit pentru crearea conexiunii.\0"
1888 240 "Terminat\0"
1889 241 "Număr de telefon:\0"
1890 242 "Retroapel la\0"
1891 243 "Editează numărul alternativ de telefon\0"
1892 244 "Deoarece această conexiune este la moment activă, unele modificări își vor face efectul abia la următoarea apelare.\0"
1893 245 "Nu există conexiuni disponibile pentru toți utilizatorii. Înainte de apelare este necesar să vă autentificați.\0"
1894 246 "Agenda de telefoane este goală.\n\nApăsați „Închide” și adăugați o înregistrare.\0"
1895 247 "Din cauza restricțiilor de importare/exportare, criptarea datelor nu este disponibilă în această versiune ReactOS.\0"
1896 248 "Introduceți o adresă X.25 în următoarea pagină.\0"
1897 249 "Eroare %1: %2\0"
1898 250 "%1\n\nEroare %2: %3\0"
1899 251 "%1\n\nEroare %2: %3\nDiagnostic: %4\0"
1900 252 "%1\n\nEroare %2: %3\nCod de eroare: %4\0"
1901 253 "%1\n\nEroare %2: %3\n\nApăsați F1 pentru mai multe informații.\0"
1902 254 "%1\n\nEroare %2: %3\nNume: %4\0"
1903 255 "%1\n\n%4\0"
1904 256 "%1\n\nEroare %2: %3\nRăspuns: %4\0"
1905 257 "Cod de eroare: 0x%1\n\0"
1906 258 "Nume: %1\n\0"
1907 259 "%1 CP raportează eroarea %2: %3\n\0"
1908 260 "%1 CP este conectată.\n\0"
1909 261 "Puteți alege care dintre protocoalele de linie comutată îl folosiți.\0"
1910 262 "Alegeți protocolul de linie comutată\0"
1911 263 "Apăsați „Sfârșit” pentru a păstra '%1'.\0"
1912 264 "netcfg.hlp\0"
1913 265 "&Mutați numărul testat cu succes în capul listei de conectare\0"
1914 266 "N&oul număr de telefon:\0"
1915 267 "Numere de telefon:\0"
1916 268 "Numere de telefon\0"
1917 269 "Puteți introduce o adresă IP fixă.\0"
1918 270 "Adresă IP\0"
1919 271 "Protocoalele de Internet (TCP/IP) nu sunt instalate sau sunt dezactivate pentru accesul în rețea. În Panoul de control, deschideți Rețea, apoi în pagina Servicii, alegeți Proprietăți pentru „Redirecționare și acces în rețea” și apăsați butonul Rețea.\0"
1920 272 "TCP/IP\0"
1921 273 "IPSec, politică implicită\0"
1922 274 "IPX/SPX sau compatibile\0"
1923 275 " (locația curentă)\0"
1924 276 "ISDN\0"
1925 277 "Toate liniile ISDN multi-legătură\0"
1926 278 "64k Digital\0"
1927 279 "56k Digital\0"
1928 280 "56k Voce\0"
1929 281 "Poate fi necesară o procedură specială înainte de conectare.\0"
1930 282 "Alegeți opțiunile de autentificare\0"
1931 283 "%d%%\0"
1932 284 "Numărul de telefon pentru %s\0"
1933 285 "N&oua locație:\0"
1934 286 "&Locații:\0"
1935 287 "Locații\0"
1936 288 "Acest dispozitiv va fi utilizat pentru realizarea conexiunii.\0"
1937 289 "Alegeți un dispozitiv\0"
1938 290 "Liniile multiple nu se pot fi împreunate decât dacă serverul apelat este PPP.\0"
1939 291 "Modem\0"
1940 292 "Modemul nu este instalat.\0"
1941 293 "Criptare MS Punct-la-Punct, 128 biți RSA/RC4\0"
1942 294 "Criptare MS Punct-la-Punct, 40 biți RSA/RC4\0"
1943 295 "Linii multiple\0"
1944 296 "(Apăsați „Configurează”)\0"
1945 297 "Se pot introduce adrese DNS și WINS fixe.\0"
1946 298 "Adrese de Nume Server\0"
1947 299 "RAS de bază\0"
1948 300 "PPP\0"
1949 301 "PPP multi-legătură\0"
1950 302 "SLIP\0"
1951 303 "NetBEUI\0"
1952 304 "A fost creată o agendă personală având incluse înregistrările agendei de sistem.\0"
1953 305 "Nu a fost selectată nici o agendă alternativă.\0"
1954 306 "Acest dispozitiv nu poate fi configurat dinamic.\0"
1955 307 "Înregistrarea nu poate fi ștearsă deoarece este conectată.\0"
1956 308 "Nu este specificată nici o înregistrare. Creați cel puțin o înregistrare nouă.\0"
1957 309 "Este necesară furnizarea unei adrese IP nenule.\0"
1958 310 "Pentru liniile comutate/dispozitivele de tip X.25 este nevoie de o adrese X.25.\0"
1959 311 "(nespecificat)\0"
1960 312 "În listă deja există „%1”.\0"
1961 313 "Securizează parola și datele\0"
1962 314 "Nu se poate selecta protocolul %1 deoarece fie nu este instalat, fie este dezactivat pentru accesul la distanță. Pentru a activa, mergeți în Panoul de control, deschideți Rețea, apoi în pagina Servicii, alegeți Proprietăți pentru accesul în rețea și apăsați butonul Rețea.\0"
1963 315 "Parola nu poate fi păstrată.\0"
1964 316 "Nu se pot afișa datele.\0"
1965 317 "Nu se pot prelua informațiile de autoapelare.\0"
1966 318 "Nu se poate încărca fereastra de dialog.\0"
1967 319 "Nu se poate dezectiva accesul partajat.\0"
1968 320 "Nu se poate încărca pagina de proprietăți.\0"
1969 321 "Nu se poate încărca agenda de telefoane.\0"
1970 322 "Nu se poate încărca informația portului din Gestionarul RAS.\0"
1971 323 "Nu se pot citi preferințele de utilizator din registru.\0"
1972 324 "Nu se poate încărca informațiile script.\0"
1973 325 "script.log nu poate fi afișat cu notepad.exe\0"
1974 326 "switch.inf nu poate fi editat cu notepad.exe\0"
1975 327 "Nu se poate încărca informația TAPI.\0"
1976 328 "Nu se poate încărca informația X.25.\0"
1977 329 "Nu se poate crea agenda de telefoane.\0"
1978 330 "Nu se poate activa accesul partajat.\0"
1979 331 "Nu se poate conecta înregistrarea din agenda telefoanică.\0"
1980 332 "Nu se poate prelua memoria de transmisie/recepție.\0"
1981 333 "Nu se poate prelua informația de stare a unui port.\0"
1982 334 "Nu se poate prelua informație despre protocol.\0"
1983 335 "Nu se poate recepționa de la dispozitiv.\0"
1984 336 "Nu se poate transmite către dispozitiv.\0"
1985 337 "Nu se pot prelua date.\0"
1986 338 "Nu se poate păstra informația TAPI.\0"
1987 339 "Nu se pot păstra date.\0"
1988 340 "Scriptul a fost oprit.\0"
1989 341 "Scriptul a fost oprit din cauza unei erori. Doriți să vedeți raportul de eroare?\0"
1990 342 "Nu se poate stabili informația de autoapelare.\0"
1991 343 "Nu se pot elimina parolele păstrate.\0"
1992 344 "Nu se poate scrie agenda telefonică.\0"
1993 345 "Scrierea preferințelor în registru\0"
1994 346 "Nu se poate scrie fișierul scurtătură.\0"
1995 347 "Con&firmă\0"
1996 348 "Care este numărul de telefon al furnizorului de Internet?\0"
1997 349 "Numărul de telefon apelat\0"
1998 350 "Câmpurile Parolă și Confirmare parolă diferă în conținut.\0"
1999 351 "Câmpurile Parolă nouă și Confirmare parolă diferă în conținut.\0"
2000 352 "pbk\0"
2001 353 "Fișiere agendă telefonică (*.pbk)\0"
2002 354 "*.pbk\0"
2003 355 "Deschide agenda telefonică\0"
2004 356 "Dublică înregistrarea din agendă\0"
2005 357 "Editează înregistrarea din agendă\0"
2006 358 "Înregistrare nouă în agendă\0"
2007 359 "Număr de telefon\0"
2008 360 "Numere de telefon\0"
2009 361 "Conexiuni de rețea\0"
2010 362 "Este necesară alegerea a cel puțin unui protocol de rețea.\0"
2011 363 "Înainte de a apela servere PPP, este necesară instalarea unui protocol de rețea.\0"
2012 364 "Prefix n&ou:\0"
2013 365 "&Prefixe:\0"
2014 366 "Prefixe de telefon\0"
2015 367 "A eșuat conectarea unuia sau mai multor protocoale de rețea cerute.\n\n\0"
2016 368 "Apăsați „Accept” pentru a utiliza conexiunea așa cum este sau „Închide” pentru a o deconecta.\0"
2017 369 "Opțiunile utilizate ale protocolului Punct-la-Punct când %1 inițiază un apel pentru conexiune către interfața %2:\0"
2018 370 "[Pentru a modifica parola păstrată, apăsați aici]\0"
2019 405 "Protocolul NetBEUI este necesar pentru a apela vechile servere RAS.\0"
2020 406 "Înainte de a apela un server RAS, este necesară instalarea protocolului NetBEUI. NetBEUI poate fi instalat în Panoul de control, la Rețea.\0"
2021 407 "&Reapelează\0"
2022 408 "Ați ales să dezactivați unul sau mai multe transporturi. Aceasta solicită gestionarilor și protocoalelor de redirecționare să elimine transporturile dezactivate din această interfață de apel la cerere.\nApăsați Da dacă \n \n\n\n\n\n\ndoriți să continuați, sau No dacă preferați reactivarea transporturilor.\0"
2023 409 "Partajarea conexiunii de Internet\0"
2024 410 "Contul de apelare al interfaței de apel la cerere.\0"
2025 411 "Este necesară stabilirea informațiilor de autentificare pe care interfața „%1” le va utiliza în conectarea la serverul de redirecționare. Aceste informații de autentificare trebuie să corespundă cu informațiile de autentificare configurate în serverul de redirecționare. La conectarea la un server de redirecționare Win NT4/2000, numele de utilizator trebuie să corespundă cu numele interfeței din serverul de redirecționare.\0"
2026 412 "mpradmin.hlp\0"
2027 413 "&Mută numerele sau adresele bune în capul listei conexiunii\0"
2028 414 "Telefon sau adresă nouă:\0"
2029 415 "N&umere sau adrese:\0"
2030 416 "Numere și adrese\0"
2031 417 "PPP: Win 95/98/NT4/2000, Internet\0"
2032 418 "Nespecificat\0"
2033 419 "SLIP: Conexiune Unix\0"
2034 420 "Toate dispozitivele conectate.\0"
2035 421 "Recepția rezultatelor de înregistrare…\0"
2036 422 "Transmiterea informațiilor de retroapel…\0"
2037 423 "Transmiterea noii parole…\0"
2038 424 "Calcularea vitezei legăturii…\0"
2039 425 "Verificarea stării de autentificare…\0"
2040 426 "Înregistrarea calculatorului în rețea…\0"
2041 427 "Reîncercarea autentificării…\0"
2042 428 "Verificarea informațiilor de autentificare…\0"
2043 429 "Autentificat.\0"
2044 430 "Conectarea prin %1…\0"
2045 431 "Apelare…\0"
2046 432 "Conectarea modemurilor…\0"
2047 433 "Conectarea prin cablu…\0"
2048 434 "Apelarea %1…\0"
2049 435 "Conectarea prin X.25 la %1…\0"
2050 436 "Postconectarea prin %1…\0"
2051 437 "Preconectarea prin %1…\0"
2052 438 "Conectat.\0"
2053 439 "Dispozitiv conectat.\0"
2054 440 "Deconectat.\0"
2055 441 "Modem conectat.\0"
2056 442 "Cablu conectat.\0"
2057 443 "Deschiderea portului…\0"
2058 444 "X.25 conectat.\0"
2059 445 "Port deschis.\0"
2060 446 "Postconectare completă.\0"
2061 447 "Preconectare completă.\0"
2062 448 "Pregătirea pentru retroapel…\0"
2063 449 "Verificarea conexiunilor protocolului de rețea…\0"
2064 450 "Verificarea informațiilor de autentificare…\0"
2065 451 "Conectat, includere linii adăugătoare\0"
2066 452 "Stare necunoscută.\0"
2067 453 "Așteptarea retroapelului…\0"
2068 454 "Așteptarea repornirii modemului…\0"
2069 455 "Doriți ca modificarea numărului de telefon să devină permanentă?\0"
2070 456 "scp\0"
2071 457 "*.scp\0"
2072 458 "Script de apelare (*.scp)\0"
2073 459 "Caută scripturi de apelare\0"
2074 460 "Trebuie să selectați cel puțin un modem sau adaptor.\0"
2075 461 "Număr de telefon\0"
2076 462 "Pentru a apela servere SLIP este necesar protocolul TCP/IP.\0"
2077 463 "Înainte de a apela servere SLIP este necesară instalarea protocolului TCP/IP. TCP/IP poate fi instalat în Panoul de control, la Rețea.\0"
2078 464 "Stare\0"
2079 465 "Sufix n&ou:\0"
2080 466 "Sufi&xuri:\0"
2081 467 "Sufixe de telefon\0"
2082 468 "Dacă este necesar, se pot alege opțiuni speciale.\0"
2083 469 "Opțiuni particularizate\0"
2084 470 "Terminalul de comenzi manuale ale modemului\0"
2085 471 "Terminal de post-apel\0"
2086 472 "Terminal de pre-apel\0"
2087 473 "Terminal de autentificare SLIP\0"
2088 474 "10 minute\0"
2089 475 "10 secunde\0"
2090 476 "1 oră\0"
2091 477 "1 minut\0"
2092 478 "24 ore\0"
2093 479 "2 ore\0"
2094 480 "2 minute\0"
2095 481 "30 minute\0"
2096 482 "30 secunde\0"
2097 483 "3 secunde\0"
2098 484 "4 ore\0"
2099 485 "4 minute\0"
2100 486 "5 minute\0"
2101 487 "5 secunde\0"
2102 488 "8 ore\0"
2103 489 "niciodată\0"
2104 490 "Noua conexiune poate fi disponibilă pentru oricine sau doar pentru dumneavoastră.\0"
2105 491 "Disponibilitatea conexiunii\0"
2106 492 "Înlăturați configurarea pe linii multiple?\0"
2107 493 "Dispozitiv indisponibil\0"
2108 494 "Preferințe de autentificare\0"
2109 495 "Opțiuni ale liniei comutate\0"
2110 496 "X.25\0"
2111 497 "X.25 PAD\0"
2112 498 "Puteți permite altor calculatoare accesarea resurselor prin această conexiune de linie comutată.\0"
2113 499 "Alegerea serverului VPN\0"
2114 500 "Nu se poate activa apelarea la cerere.\0"
2115 501 "Care este numele sau adresa serverului VPN?\0"
2116 502 "Nu se poate dezactiva apelarea la cerere.\0"
2117 503 "Rețea publică\0"
2118 504 "ReactOS poate asigura preconectarea la o rețea publică.\0"
2119 505 "VPN1\0"
2120 506 "Partajarea conexiunii de Internet\0"
2121 507 "Puteți permite unei rețele locale accesarea resurselor prin această conexiune de linie comutată.\0"
2122 508 "Gazdă sau oaspete?\0"
2123 509 "Partajarea conexiunii de Internet este momentan activată pentru conexiunea „%1”.\n\nÎn cele ce urmează va fi activată pentru conexiunea „%2”.\0"
2124 510 "La conectarea a două calculatoare, unul va trebui identificat fie ca gazdă, fie ca oaspete.\0"
2125 511 "Când veți activa partajarea conexiunii de Internet, adaptorul de rețea va fi configurat să utilizeze adresa 192.168.0.1. Calculatorul poate pierde legătura cu celelalte calculatoare din rețea. Dacă acele calculatoare au adrese IP statice, vor trebui reconfigurate pentru a obține adresă IP dinamică. Sigur doriți activarea partajării conexiunii de Internet?\0"
2126 512 "Alegeți un dispozitiv\0"
2127 513 "Acest dispozitiv va fi utilizat pentru stabilirea conexiunii.\0"
2128 514 "&Conectează\0"
2129 515 "Utilizează nivelul de securitate al serverului\0"
2130 516 "Criptează-mi datele întotdeauna\0"
2131 517 "Folosește MPPE-40 pentru criptarea datelor\0"
2132 518 "Folosește MPPE-128 pentru criptarea datelor\0"
2133 519 "Opțiunea curentă de securitate necesită autentificare MS-CHAP sau EAP.\0"
2134 520 "Mesaj de autentificare particularizat\0"
2135 521 "Conectare la %1…\0"
2136 522 "Numele conexiunii\0"
2137 523 "Automată\0"
2138 524 "PPTP VPN\0"
2139 525 "L2TP IPSec VPN\0"
2140 526 "Alegeți tipul conexiunii.\0"
2141 527 "Tipul conexiunii\0"
2142 528 "hh.exe netcfg.chm::/trouble_all.htm\0"
2143 529 "Conexiune virtuală privată\0"
2144 530 "Utilizează orice formă solicitată de autentificare, inclusiv fără criptare. Fără criptarea datelor.\0"
2145 531 "Utilizează orice formă de autentificare care necesită criptarea parolei. Fără criptarea datelor.\0"
2146 532 "Dați un nume înregistrării.\0"
2147 533 "Criptază parolele și datele.\0"
2148 534 "Introduceți un număr de port între 1 și 65535.\0"
2149 535 "Specificați o autentificare și criptare a datelor particularizată apăsând „Opțiuni”.\0"
2150 536 "Utilizează orice formă de autentificare care necesită criptarea parolei. Fără criptarea datelor.\0"
2151 537 "Criptează parolele și datele.\0"
2152 538 "Specificați o autentificare și criptare a datelor particularizată apăsând „Opțiuni”.\0"
2153 539 "Acest număr de port este utilizat într-o altă înregistrare.\nIntroduceți un număr de port unic.\0"
2154 540 "Introduceți unul sau mai multe porturi pentru recepția răspunsurilor.\0"
2155 541 "Selectați o înregistrare pentru ștergere.\0"
2156 542 "1 secundă\0"
2157 543 "Selectați o înregistrare pentru modificare.\0"
2158 549 "Care este numele celuilalt calculator la care vă conectați?\0"
2159 576 "20 minute\0"
2160 579 "Specificați un nume pentru această conexiune.\0"
2161 581 "Opțiuni ale aplicațiilor de rețea\0"
2162 582 "Introduceți un nume pentru această conexiune în următorul câmpul de text.\0"
2163 583 "Introduceți numele celuilalt calculator în următorul câmp de text.\0"
2164 584 "Introduceți numele furnizorului de servicii Internet (ISP) în următorul câmp de text.\0"
2165 585 "Care este numele serviciului care vă furnizează conexiunea de Internet?\0"
2166 586 "Introduceți adresa IP a serverului din rețeaua privată.\0"
2167 587 "Opțiuni avansate\0"
2168 588 "Numele înregistrării începe cu un punct sau conține careva caractere nepermise. \nAlegeți un alt nume.\0"
2169 589 "Proprietăți\0"
2170 1512 "Port de comunicații\0"
2171 1523 " canal\0"
2172 1526 "Smart-card-uri\0"
2173 1527 "Puteți utiliza un smart card pentru această conexiune.\0"
2174 1528 "Conexiune directă\0"
2175 1529 "Alegeți un dispozitiv pentru această conexiune.\0"
2176 1530 "Verdana Aldin\0"
2177 1531 "12\0"
2178 1532 "Tipul de conexiune\0"
2179 1533 "Alegeți tipul interfeței la cerere pe care doriți să o creați.\0"
2180 1534 "Alegeți un dispozitiv\0"
2181 1535 "Acesta este dispozitivul care va fi utilizat pentru efectuarea conexiunii.\0"
2182 1536 "Număr telefonic\0"
2183 1537 "Introduceți numărul de telefon al serverului de redirecționare apelat.\0"
2184 1538 "Tipul de VPN\0"
2185 1539 "Alegeți tipul de interfață VPN pe care doriți să o creați.\0"
2186 1540 "Adresa de destinație\0"
2187 1541 "Care este numele sau adresa serverului?\0"
2188 1544 "Adresa IP\0"
2189 1545 "Specifică adresa IP a acestui server de redirecționare pentru această interfață.\0"
2190 1546 "Adresele numelor de servere\0"
2191 1547 "Configurează adresele DNS și WINS utilizate de această interfață.\0"
2192 1548 "Script pentru serverul de redirecționare\0"
2193 1549 "Se poate stabili un script pentru conectarea la serverul de redirecționare.\0"
2194 1550 "Autentificarea internă\0"
2195 1551 "Stabiliți numele și parola pe care un alt server le va utiliza pentru conectarea la acest server.\0"
2196 1552 "Autentificarea externă\0"
2197 1553 "Stabiliți numele și parola pe care acest server le va utiliza la conectarea la un alt server.\0"
2198 1554 "Numele de interfață\0"
2199 1555 "Specificați numele sub care această interfață va fi cunoscută.\0"
2200 1556 "Nu există dispozitive disponibile\0"
2201 1557 "În calculatorul local deja există cont de utilizator %1. Configurați interfața de apelare la cerere pentru a utiliza acest cont de utilizator?\0"
2202 1558 "Nu există opțiuni de securitate a protocolului pentru conexiuni la servere SLIP.\0"
2203 1559 "Permite parolă nesecurizată\0"
2204 1560 "Solicită parolă securizată\0"
2205 1561 "Utilizează smart card\0"
2206 1562 "Este necesar cel puțin un protocol de autentificare cu parolă.\0"
2207 1563 "Criptare nepermisă (deconectare dacă este solicitată)\0"
2208 1564 "Criptare opțională (conectare cu sau fără criptare)\0"
2209 1565 "Criptare necesară (deconectare dacă se refuză)\0"
2210 1566 "Criptare maximă (deconectare dacă se refuză)\0"
2211 1567 " (criptare activată)\0"
2212 1568 "Informații ale contului de Internet\0"
2213 1569 "Vor fi necesare un nume de cont și o parolă pentru autentificarea la contul de Internet.\0"
2214 1570 "Pachetul EAP selectat nu oferă chei de criptare. Alegeți un pachet EAP care oferă chei sau optați pentru necriptare.\0"
2215 1571 "Opțiunea curentă de criptare cere EAP sau o careva versiune de autentificare securizată MS-CHAP.\0"
2216 1572 "Protocoale și securitate\0"
2217 1573 "Alegeți transporturi și opțiuni de securitate pentru conexiune.\0"
2218 1574 "Protocolul ales include PAP, SPAP, și/sau CHAP. Dacă unul dintre acestea este negociat, criptarea datelor nu va avea loc. Doriți păstrarea acestei configurații?\0"
2219 1575 "Pentru conectarea la „%1”, este necesară mai întâi conectarea la „%2”. Doriți conectarea la „%2”?\0"
2220 1576 "Conectarea prin cablu paralel…\0"
2221 1577 "Conectarea prin infraroșu…\0"
2222 1578 "Cablul paralel este conectat.\0"
2223 1579 "Infraroșu este conectat.\0"
2224 1580 "Această conexiune a fost configurată cu un nivel de securitate nesusținut de infrastructura programelor instalate. Opțiunile de securitate ale acestei conexiuni au fost ajustate la nivelul de securitate disponibil.\0"
2225 1581 "Tip&ul de VPN:\0"
2226 1582 "Introduceți un nume de utilizator.\0"
2227 1583 "Aceste date de autentificare sunt păstrate pentru propria dumneavoastră utilizare. Totuși deja există un nume de utilizator disponibil pentru toți utilizatorii acestei conexiuni. Doriți înlăturarea datelor de autentificare disponibile pentru toți ceilalți utilizatori?\0"
2228 1584 "De exemplu, veți putea introduce numele serverului la care vă conectați.\0"
2229 1585 "Informații de cont\0"
2230 1586 "Controalele acestui formular sunt dezactivate deoarece sistemul trebuie mai întâi repornit înainte de a putea efectua alte modificări.\0"
2231 1587 "Controalele acestui formular sunt dezactivate deoarece unul sau mai multe formulare din proprietățile de rețea sunt deja deschise. Pentru a utiliza aceste controale închideți toate celelalte formulare, apoi redeschideți-l pe acesta.\0"
2232 1588 "Unele controale din acest formular sunt dezactivate deoarece nu dețineți suficiente drepturi pentru a le accesa.\0"
2233 1589 "De la furnizorul de servicii a fost recepționat următorul mesaj:\r\n\r\n%1\0"
2234 1590 "Reconectare %1\0"
2235 1591 "Nume serviciu\0"
2236 1592 "Care este numele serviciului care vă furnizează conexiunea de bandă largă?\0"
2237 1593 "Pentru a vă autentifica în cont aveți nevoie de un nume de cont și o parolă\0"
2238 1594 "PPPOE1-0\0"
2239 1595 "Protocol Punct-la-Punct prin Ethernet (PPPoE)\0"
2240 1596 "Tipul conexiunii de &bandă largă create:\0"
2241 1611 "Conexiune de bandă largă\0"
2242 1612 "Ați ales să utilizați o cheie prepartajată dar nu ați specificat nici una. \nIntroduceți o cheie prepartajată.\0"
2243 1613 "Eșec la transmiterea informațiilor de autentificare\0"
2244 1634 "Deoarece serviciul instrumentației de gestionare ReactOS (WMI) a fost dezactivat, ReactOS nu poate afișa proprietățile acestei conexiuni sau ale rețelei locale.\n\nPentru a configura proprietățile acestei conexiuni sau ale rețelei locale, este necesară activarea serviciului WMI. Pentru a realiza asta, mergeți în Panoul de control, deschideți Servicii, executați clic dreapta pe Instrumentația de Gestionare ReactOS, și alegeți Pornește.\0"
2245 1635 "Nu se pot reprezenta proprietățile acestei conexiuni. E posibil ca informațiile instrumentației de gestionare a ReactOS (WMI) să fie corupte. Pentru a corecta, utilizați Restaurarea Sistemului pentru a readuce sistemul la o stare precedentă (numită punct de restaurare). Restaurarea Sistemului se găsește în dosarul Instrumente de Sistem, la Accesorii.\0"
2246 1646 "Acceptă cererea de ecou\0"
2247 1647 "Acceptă cererea de marcaj temporal\0"
2248 1648 "Acceptă cererea de mască\0"
2249 1649 "Acceptă cererea de redirecționare\0"
2250 1650 "Permite răspunsul de destinație inaccesibilă\0"
2251 1651 "Permite răspunsul de înăbușire a sursei\0"
2252 1652 "Permite răspunsul problemă de parametru\0"
2253 1653 "Permite răspunsul depășirii limitei de timp\0"
2254 1654 "Permite redirecționarea\0"
2255 1655 "log\0"
2256 1656 "*.log\0"
2257 1657 "Fișiere jurnal de paravan (*.log)\0"
2258 1658 "Caută\0"
2259 1663 "Alegeți o conexiune de rețea privată\0"
2260 1664 "Pentru activarea partajării conexiunii este necesară selecția unei conexiuni pentru rețeaua privată. Selectați o conexiune din lista de conexiuni disponibile.\0"
2261 1665 "Mesajele transmise acestui calculator vor fi retransmise înapoi. Aceasta este o practică comună pentru rezolvarea problemelor, de exemplu utilizarea comenzii ping.\0"
2262 1666 "Datele transmise acestui calculator pot fi confirmate printr-un mesaj conținând datele timp ale momentului de recepție.\0"
2263 1667 "Acest calculator va primi/răsrăspunde la cereri de informare referitoare la rețeaua publică la care este conectat.\0"
2264 1668 "Acest calculator va răspunde la cereri de informare referitoare la traseele recunoscute.\0"
2265 1669 "Datele transmise în Internet care nu reușesc să ajungă la acest calculator din cauza unei erori vor fi înlăturate cu „destinație inaccesibilă” ca mesaj explicativ al erorii.\0"
2266 1670 "Când capacitatea de prelucrare a datelor recepționate a acestui calculator nu va mai putea face față ratei de transmisie, se va recurge la suprimarea de cereri și se va cere expeditorului încetinire.\0"
2267 1671 "Când acest calculator va suprima cereri din cauza unui antet problematic, expeditorului i se va răspunde cu un mesaj de eroare „antet eronat”.\0"
2268 1672 "Când acest calculator va suprima o transmisie incompletă de date din cauză că întreaga transmisie depășea timpul permis, expeditorului i se va răspunde cu mesajul „timp expirat”.\0"
2269 1673 "Datele transmise de pe acest calculator vor fi redirecționate în caz că traseul cunoscut se modifică.\0"
2270 1675 "Valoarea introdusă pentru dimensiunea fișierului jurnal nu este validă. Introduceți o valoare între 1 și 32767 k.\0"
2271 1685 "Contul dumneavoastră de utilizator nu deține permisiunea de a utiliza această conexiune. De obicei, acest lucru se întâmplă deoarece sunteți autentificat ca Oaspete.\0"
2272 1686 "Introduceți un nume și parolă de cont. (Dacă ați uitat un nume sau o parolă existentă, contactați-vă administratorul de rețea.)\0"
2273 1687 "N&umele calculatorului\0"
2274 1688 "N&umele ISP\0"
2275 1689 "N&umele companiei\0"
2276 1690 "Care este numărul de telefon folosit pentru această conexiune?\n\0"
2277 7301 "Proprietăți de recepție TCP/IP\0"
2278 7302 "Este necesar să alegeți o valoare de la %1 la %2 pentru acest câmp.\0"
2279 7306 "Eroare a conexiunilor de intrare\0"
2280 7307 "Eroare generală a conexiunilor de intrare\0"
2281 7308 "Conexiuni de intrare\0"
2282 7309 "Eroare de rețelistică a conexiunilor de intrare\0"
2283 7310 "Eroare de stare a multilegăturii în conexiunile de intrare\0"
2284 7311 "Eroare a conexiunilor de intrare\0"
2285 7312 "Eroare de inițializare a conexiunilor de intrare\0"
2286 7313 "Eroare în proprietățile TCP/IP ale conexiunilor de intrare\0"
2287 7314 "Eroare în proprietățile IPX ale conexiunilor de intrare\0"
2288 7315 "Eroare a conexiunilor de intrare\0"
2289 7316 "Generică\0"
2290 7317 "Dispozitiv\0"
2291 7318 "Baze de date mixte\0"
2292 7319 "Baze de date de utilizatori\0"
2293 7320 "Baze de date de protocoale\0"
2294 7321 "Introduceți un nume de autentificare pentru noul utilizator sau apăsați „Anulează”.\0"
2295 7322 "Parola introdusă este prea scurtă.\0"
2296 7323 "Parolele introduse nu corespund. Reintroduceți-le.\0"
2297 7324 "A survenit o eroare internă. \0"
2298 7325 "Listview\0"
2299 7326 "A survenit o eroare la instituirea noilor modificări efectuate în baza de date locală de utilizatori. \0"
2300 7327 "Nu dețineți suficiente privilegii pentru a putea adăuga utilizatori în baza de date locală a sistemului. \0"
2301 7328 "Utilizatorul pe care încercați să-l creați deja există în baza de date locală de utilizatori.\0"
2302 7329 "Utilizatorul nu a fost adăugat în baza de date locală de utilizatori deoarece parola introdusă a fost respinsă.\0"
2303 7330 "Nu se poate reîncărca baza de date de uzilizatori a sistemului din cauza unei erori interne.\0"
2304 7331 "A survenit o eroare internă: Accesul la baza de date locală de utilizatori a fost corupt.\0"
2305 7332 "Nu se pot încărca resursele necesare pentru a afișa datele de utilizator.\0"
2306 7333 "A survenit o eroare internă în încercarea de a anula modificările făcute în baza de date locală de utilizatori. \0"
2307 7334 "Accesul la dispozitivul bazei de date a fost corupt.\0"
2308 7335 "Nu se pot încărca resursele necesare pentru a afișa datele generale.\0"
2309 7336 "A survenit o eroare la încercarea de a institui modificări efectuate referitoare la dispozitive/vpn. \0"
2310 7337 "A survenit o eroare internă.\0"
2311 7338 "A survenit o eroare internă: Accesul la componenta de rețea a bazei de date a fost corupt.\0"
2312 7339 "A survenit o eroare internă. \0"
2313 7340 "A survenit o eroare în încercarea de a institui modificări efectuate la componentele de rețea.\0"
2314 7341 "A survenit o eroare internă.\0"
2315 7342 "Nu se pot institui în sistem modificările efectuate la protocolul TCP/IP. \0"
2316 7343 "Nu se reușește păstrarea în sistem a modificărilor efectuate la protocolul IPX . \0"
2317 7344 "Nu se pot reprezenta proprietățile TCP/IP.\0"
2318 7345 "Nu se pot reprezenta proprietățile IPX.\0"
2319 7346 "Nu se pot încărca din sistem proprietățile TCP/IP. \0"
2320 7347 "Nu se pot încărca din sistem proprietățile IPX. \0"
2321 7348 "Conexiunile de intrare depind de serviciul de Redirecționare și acces în rețea, care nu se poate porni. Pentru informații adăugătoare, consultați jurnalul de evenimente al sistemului.\0"
2322 7349 "Nu se poate permite la moment modificarea componentelor de rețea deoarece sunt în curs de modificare altundeva.\0"
2323 7350 "Noul utilizator introdus nu a fost adăugat la baza de date locală deoarece numele sau parola introdusă încalcă o politică a sistemului (este fie prea mare, fie prea mică, fie prost formată). \0"
2324 7351 "Sistemul nu poate șterge utilizatorul cerut. \0"
2325 7352 "Nu se poate elimina componenta selectată de rețe deoarece încă este utilizată.\0"
2326 7353 "Avertisment al conexiunilor de intrare\0"
2327 7354 "Un utilizator șters va fi eliminat definitiv din sistem, chiar dacă va fi apăsat „Anulează”. Sigur doriți eliminarea irevocabilă a utilizatorului %s? \0"
2328 7355 "Sunteți pe calea de a comuta în consola de gestiune a sistemului. Formularul curent al conexiunilor de intrare va fi închis și toate modificările efectuate vor fi instituite în sistem. Confirmați continuarea?\0"
2329 7356 "Valoarea măștii de rețea s-a schimbat. În mască, un bit de zero poate fi urmat doar de alți biți de zero. De exemplu, pentru Masca de Rețea, în notația cu punct, valoarea 255.255.0.0 este validă, pe când 255.0.255.0 nu este. \n\0"
2330 7357 "Permisiuni de utilizator\0"
2331 7358 "Puteți specifica utilizatorii care se vor conecta la acest calculator.\0"
2332 7359 "Dispozitive pentru conexiunile de intrare\0"
2333 7360 "Puteți specifica dispozitivul pe care calculatorul îl va utiliza pentru conexiunile de intrare.\0"
2334 7361 "Conexiune de intrare pentru Rețeaua Virtuală Privată (VPN)\0"
2335 7362 "La acest calculator se poate conecta un altul utilizând o conexiune VPN\0"
2336 7363 "Aplicații de rețea\0"
2337 7364 "Aplicațiile de rețea permit acestui calculator acceptul conexiunilor de intrare de la alte calculatoare.\0"
2338 7365 "Finalizarea creării noii conexiuni\0"
2339 7366 " \0"
2340 7367 "Conexiuni de intrare\0"
2341 7371 "Nu sunt prezente dispozitive instalate capabile de a accepta conexiuni.\0"
2342 7372 " \0"
2343 7373 "Atribuie nu&mărul de rețea:\0"
2344 7374 "Alocă secvențial nu&mere de rețea începând de la:\0"
2345 7375 "Utilizator nou\0"
2346 7376 "Conexiune de dispozitiv\0"
2347 7377 "Ce dispozitiv doriți să-l utilzați pentru efectuarea acestei conexiuni?\0"
2348 7378 "Nu sunt prezente dispozitive instalate capabile de a accepta conexiuni directe.\0"
2349 7379 "Avertisment pentru conexiune nouă de intrare\0"
2350 7380 "Deoarece acest server aparține sau deține un domeniu, este necesară utilizarea consolei „Redirecționare și acces în rețea” pentru a configura acestă mașină să recepționeze conexiuni de intrare. Anulați modificările și comutați în acea consolă?\n\0"
2351 7381 "Alocă numărul de rețea în mod automat\0"
2352 7382 "Alocă numerele de rețea în mod automat\0"
2353 7383 "Conexiunile de intrare nu pot emite numerele de rețea 00000000 sau FFFFFFFF. Fie modificați numerele de rețea alocate sau utilizați alocarea automată de numere de rețea.\0"
2354 7384 "la\0"
2355 7385 "Portul de conexiune (%s)\0"
2356 7386 "„Conexiuni de rețea” nu poate reprezenta unele opțiuni specializate ale conexiunilor de intrare care au fost stabilite utilizând „Gestionarul utilizatorului local” sau consola „Policici de acces în rețea”. Pentru a completa sau corecta informații ale conexiunilor de intrare, va trebui să utilizați acele console.\0"
2357 7387 "Opțiunea de retroapelare a utilizatorului necesită introducerea unui număr valid de retroapelare.\0"
2358 7388 "ReactOS trebuie să se repornească pentru a completa această acțiune. Permiteți această repornire acum?\0"
2359 7389 "Dispozitivul ales nu are disponibile opțiuni de configurare.\0"
2360 7390 "Domeniu nevalid\0"
2361 7391 "Ați cerut ca „%1” să fie dezactivat pentru conexiunile de intrare. Pentru a dezactiva aceasta, e necesară oprirea serviciului „Server”. Odată oprit, nici un director partajat sau imprimantă din acest calculator nu vor mai fi disponibile altor calculatoare. Doriți scoaterea unei console sistem care va permite oprirea serviciului „Server”?\r\n\nÎn „Gestionarea calculatorului”, clic pe „Instrumente de sistem”, apoi clic pe „Servicii”. În panoul din dreapta, clic-dreapta pe „Server”, apoi alegeți oprirea lui.\0"
2362 7392 "Acest port serial nu este activat pentru utilizarea într-o conexiune directă cu un alt calculator. Acest asistent îl va activa. Îi veți putea configura după asta viteza portului și alte proprietăți prin executarea unui clic-dreapta pe pictograma conexiunii, apoi alegând Proprietăți.\n\0"
2363 7393 "Conexiuni de intrare\0"
2364 7394 "Fondul de adrese IP introdus este nevalid.\0"
2365 7395 "Masca furnizată nu este validă.\0"
2366 7396 "Valoarea de început a fondului de adrese TCP/IP nu este validă. Trebuie să se încadreze între 1.0.0.0 și 224.0.0.0 și trebuie să excludă forma 127.x.x.x.\0"
2367 7397 "Fondul de adrese TCP/IP introdus este nevalid, deoarece adresa este mai bine definită decât masca.\0"
2368 7398 "Adresa de început trebuie să fie mai mică decât adresa de sfârșit.\0"
2369 7399 "Serviciul de redirecționare și acces în rețea este în procesul de oprire. Până nu se oprește (de tot), opțiunea „Conexiuni de intrare” nu va fi disponibilă. Așteptați câteva momente, apoi încercați din nou.\0"
2370 7400 "%s (%s)\0"
2371 7401 "%s (%d canale)\0"
2372 7402 "Conexiuni de intrare VPN (PPTP)\0"
2373 7403 "Conexiuni de intrare VPN (L2TP)\0"
2374 7404 "Securitate IP (IKE)\0"
2375 7405 "127.0.0.1\0"
2376 7406 "Nu dețineți suficiente drepturi pentru a stabili conexiuni de intrare\0"
2377 29900 "Nu se poate încărca serviciul gestionarului conexiunilor de acces în rețea.\0"
2378 29901 "Nu se poate deschide fișierul MPRAPI.DLL din directorul system32.\0"
2379 END