[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/shell32/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-25
4 * THANKS TO: navaraf, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 MENU_001 MENU
10 BEGIN
11 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
12 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
13 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
14 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
15 END
16
17 /* shellview background menu */
18 MENU_002 MENU
19 BEGIN
20 POPUP ""
21 BEGIN
22 POPUP "Z&obrazit"
23 BEGIN
24 MENUITEM "&Vedle sebe", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
25 MENUITEM "&Ikony", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
26 MENUITEM "&Seznam", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
27 MENUITEM "&Podrobnosti", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
28 END
29 MENUITEM SEPARATOR
30 POPUP "Seřadit &ikony"
31 BEGIN
32 MENUITEM "Podle &Názvu", 0x30 /* column 0 */
33 MENUITEM "Podle &Typu", 0x32 /* column 2 */
34 MENUITEM "Podle &Velikosti", 0x31 /* ... */
35 MENUITEM "Podle &Data", 0x33
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "&Rovnat automaticky", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
38 END
39 MENUITEM "Zarovnat ikony", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
40 MENUITEM SEPARATOR
41 MENUITEM "A&ktualizovat", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
42 MENUITEM SEPARATOR
43 MENUITEM "V&ložit", FCIDM_SHVIEW_INSERT
44 MENUITEM "Vložit zást&upce", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
45 MENUITEM SEPARATOR
46 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
47 END
48 END
49
50 /* menubar EDIT menu */
51 MENU_003 MENU
52 BEGIN
53 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
56 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
57 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
58 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
59 MENUITEM SEPARATOR
60 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
61 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
62 MENUITEM SEPARATOR
63 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
64 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
65 END
66
67 /* shellview item menu */
68 MENU_SHV_FILE MENU
69 BEGIN
70 POPUP ""
71 BEGIN
72 MENUITEM "P&rozkoumat", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
73 MENUITEM "O&tevřít", FCIDM_SHVIEW_OPEN
74 MENUITEM SEPARATOR
75 MENUITEM "Vyj&mout", FCIDM_SHVIEW_CUT
76 MENUITEM "&Kopírovat", FCIDM_SHVIEW_COPY
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "Vytvořit zástupc&e", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
79 MENUITEM "O&dstranit", FCIDM_SHVIEW_DELETE
80 MENUITEM "&Přejmenovat", FCIDM_SHVIEW_RENAME
81 MENUITEM SEPARATOR
82 MENUITEM "&Vlastnosti", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
83 END
84 END
85
86 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Procházet..."
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
92 PUSHBUTTON "Storno", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
93 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
94 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
95 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
96 END
97
98 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
99 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 CAPTION "Procházet pro složku"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg"
102 BEGIN
103 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
104 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
105 LTEXT "Složka:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
106 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
107 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "&Vytvořit novou složku", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
110 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
111 END
112
113 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "Zpráva"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "Ano &všem", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
121 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
122 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
123 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
124 END
125
126 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
127 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
128 CAPTION "O aplikaci %s"
129 FONT 8, "MS Shell Dlg"
130 BEGIN
131 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
132 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
133 LTEXT "Verze ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
135 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
136 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
137 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
138 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
139 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
140 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
142 LTEXT "Tato verze ReactOS je zaregistrována na:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
144 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
145 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
146 LTEXT "Instalovaná fyzická paměť:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
147 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
148 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
149 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
150 END
151
152 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
153 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
154 FONT 8, "MS Shell Dlg"
155 BEGIN
156 LTEXT "ReactOS je dílem:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
157 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
158 END
159
160 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
161 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
162 CAPTION "Spustit"
163 FONT 8, "MS Shell Dlg"
164 BEGIN
165 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
166 LTEXT "Zadejte název programu, složky, dokumentu, nebo zdroje v síti Internet a ReactOS jej pro vás otevře.", 12289, 36, 11, 182, 18
167 LTEXT "&Otevřít:", 12305, 7, 39, 24, 10
168 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
169 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
170 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
171 PUSHBUTTON "&Procházet...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
172 END
173
174 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
175 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
176 CAPTION "Zástupce"
177 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
178 BEGIN
179 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
180 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
181 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
182 LTEXT "Typ cíle:", 14004, 8, 38, 68, 10
183 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "Umístění cíle:", 14006, 8, 55, 68, 10
185 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "&Cíl:", 14008, 8, 71, 68, 10
187 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
189 LTEXT "&Spustit v:", 14010, 8, 98, 68, 10
190 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 LTEXT "Klávesová zk&ratka:", 14014, 8, 117, 68, 10
192 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
193 LTEXT "Spusti&t:", 14016, 8, 136, 68, 10
194 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
195 LTEXT "&Komentář:", 14018, 8, 154, 68, 10
196 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
197 PUSHBUTTON "&Najít cíl...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 PUSHBUTTON "&Změnit ikonu...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
199 PUSHBUTTON "R&ozšířené...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
200 END
201
202 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
203 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
204 CAPTION "Rozšířené vlastnosti"
205 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
206 BEGIN
207 LTEXT "Zvolte rozšířené vlastnosti, které požadujtete pro tohoto zástupce.", -1, 5, 30, 210, 10
208 CHECKBOX "Spustit s jinými pověřeními", 14000, 25, 50, 150, 10
209 LTEXT "Tato možnost umožní spustit tohoto zástupce jako jiný uživatel nebo při spuštění se současným uživatelem chránit počítač před nepovolenou aktivitou programu.", -1, 50, 60, 175, 40
210 CHECKBOX "Spustit v odděleném paměťovém prostoru", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
211 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
212 PUSHBUTTON "Storno", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
213 END
214
215 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
216 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
217 CAPTION "Obecné"
218 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
219 BEGIN
220 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
221 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
222 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 40, 55, 10
223 CONTROL "Složka", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
224 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
225 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 56, 55, 10
226 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
227 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 72, 55, 10
228 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
229 LTEXT "Velikost na disku:", 140101, 8, 88, 55, 10
230 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "Obsahuje:", 14026, 8, 104, 55, 10
232 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
233 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 128, 55, 10
235 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
236 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
237 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 152, 46, 10
238 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 56, 152, 70, 10
239 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 56, 166, 70, 10
240 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 56, 180, 70, 10
241 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
242 END
243
244 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
245 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
246 CAPTION "Obecné"
247 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
248 BEGIN
249 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
250 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
251 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
252 LTEXT "Typ souboru:", 14004, 8, 35, 50, 10
253 CONTROL "Soubor", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
254 LTEXT "Otevírat v:", 14006, 8, 53, 50, 10
255 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
256 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
257 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
259 LTEXT "Umístění:", 14008, 8, 75, 45, 10
260 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
261 LTEXT "Velikost:", 14010, 8, 91, 45, 10
262 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "Velikost na disku:", 140112, 8, 107, 55, 10
264 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
266 LTEXT "Vytvořeno:", 14014, 8, 131, 45, 10
267 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "Změněno:", 14016, 8, 147, 45, 10
269 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
270 LTEXT "Otevřeno:", 14018, 8, 163, 45, 10
271 EDITTEXT 14019, 68, 160, 163, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
272 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
273 LTEXT "Atributy:", 14020, 8, 189, 45, 10
274 AUTOCHECKBOX "&Jen pro čtení", 14021, 58, 189, 67, 10
275 AUTOCHECKBOX "&Skrytý", 14022, 126, 189, 50, 10
276 AUTOCHECKBOX "&Archivovat", 14023, 181, 189, 49, 10
277 PUSHBUTTON "&Rozšířené...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
278 END
279
280 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
281 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
282 CAPTION "Verze"
283 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
284 BEGIN
285 LTEXT "Verze souboru: ", 14000, 10, 10, 55, 10
286 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
287 LTEXT "Popis: ", 14002, 10, 27, 45, 10
288 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
289 LTEXT "Copyright: ", 14004, 10, 46, 66, 10
290 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
291 GROUPBOX "Další informace o verzi: ", 14006, 6, 70, 222, 115
292 LTEXT "Název položky: ", 14007, 13, 82, 50, 10
293 LTEXT "Hodnota: ", 14008, 112, 82, 45, 10
294 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
295 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
296 END
297
298 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
299 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
300 CAPTION "Obecné"
301 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
302 BEGIN
303 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
304 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
305 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
306 LTEXT "Typ:", -1, 8, 38, 95, 10
307 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
308 LTEXT "Souborový systém:", -1, 8, 51, 95, 10
309 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
310 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
311 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
312 LTEXT "Využité místo:", -1, 25, 69, 80, 10
313 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
316 LTEXT "Volné místo:", -1, 25, 82, 80, 10
317 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
320 LTEXT "Kapacita:", -1, 25, 103, 80, 10
321 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
323 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
324 LTEXT "Disk %c", 14009, 100, 150, 70, 10
325 PUSHBUTTON "Vyčištění &disku", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
326 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
327 CHECKBOX "Šetřit místo na disku jeho kompresí", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
328 CHECKBOX "Povolit indexování disku pro rychlejší vyhledávání", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
329 END
330
331 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Nástroje"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 GROUPBOX "Kontrola chyb", -1, 5, 5, 230, 60
337 LTEXT "Tento nástroj otestuje svazek na chyby.", -1, 40, 25, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Zkontrolovat...", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Defragmentace", -1, 5, 65, 230, 60
340 LTEXT "Tento nástroj zdefragmentuje soubory na svazku", -1, 40, 85, 160, 20
341 PUSHBUTTON "Defragmentovat...", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
342 GROUPBOX "Záloha", -1, 5, 130, 230, 60
343 LTEXT "Tímto nástrojem zazálohuje soubory na svazku.", -1, 40, 150, 160, 20
344 PUSHBUTTON "Zálohovat...", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
345 END
346
347 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
348 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
349 CAPTION "Hardware"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
351 BEGIN
352 END
353
354 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
355 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
356 CAPTION "Spustit jako"
357 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
358 BEGIN
359 LTEXT "Jaký uživatelský účet chcete použít ke spuštění tohoto programu?", -1, 10, 20, 220, 20
360 CHECKBOX "Současný uživatel: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
361 LTEXT "Chránit počítač a data před nedovolenou aktivitou programu", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
362 CHECKBOX "Tato volba může zabránit počítačovým virům v poškození vašeho počítače nebo osobních dat, ale její vybrání může způsobit nesprávné fungování programu.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
363 CHECKBOX "Následující uživatel:", 14002, 10, 100, 90, 10
364 LTEXT "Uživatelské jméno:", -1, 20, 118, 54, 10
365 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
366 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
367 LTEXT "Heslo:", -1, 20, 143, 53, 10
368 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
369 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
370 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
371 PUSHBUTTON "Storno", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
372 END
373
374 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
375 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
376 CAPTION "Vlastnosti Koše"
377 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
378 BEGIN
379 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
380 GROUPBOX "Nastavení pro vybrané umístění", -1, 10, 72, 220, 70
381 RADIOBUTTON "&Zvolená velikost:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
382 EDITTEXT 14002, 106, 87, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
383 LTEXT "M&aximální velikost (MB):", -1, 20, 105, 70, 10
384 RADIOBUTTON "&Nepřesouvat soubory do Koše, odstraňovat okamžitě při smazání.", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
385 AUTOCHECKBOX "Při mazání souborů žá&dat potvrzení", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
389 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
390 CAPTION "Otevřít v..."
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
394 LTEXT "Vyberte program, ve kterém chcete otevřít tento soubor: ", -1, 44, 12, 211, 10
395 LTEXT "Soubor: ", 14001, 44, 25, 188, 10
396 GROUPBOX "&Programy", -1, 7, 42, 249, 187
397 CONTROL "Programy", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
398 AUTOCHECKBOX "&Vždy použít vybraný program k otevření tohoto typu souboru", 14003, 20, 193, 225, 10
399 PUSHBUTTON "P&rocházet...", 14004, 198, 207, 50, 14
400 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
401 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
402 END
403
404 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
405 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
406 CAPTION "Kopírování..."
407 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
408 BEGIN
409 PUSHBUTTON "Storno", 14002, 195, 14, 60, 16
410 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
411 LTEXT "Soubor", 14001, 8, 6, 169, 10
412 END
413
414 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
415 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
416 CAPTION "Obecné"
417 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
418 BEGIN
419 GROUPBOX "Úkoly", -1, 7, 10, 249, 45
420 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
421 AUTORADIOBUTTON "&Zobrazit běžné operace ve složkách", 14001, 40, 25, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Použít klas&ické složky ReactOS", 14002, 40, 37, 120, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
423 GROUPBOX "Procházení složek", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
425 AUTORADIOBUTTON "Otevírat každou složku ve stejné&m okně", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "Ote&vírat každou složku ve svém vlastním okně", 14005, 40, 82, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 GROUPBOX "Klikání na položky", -1, 7, 110, 249, 60
428 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
429 AUTORADIOBUTTON "Jedno kliknutí k &otevření položky (vybrat ukázáním)", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
430 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon podle &nastavení prohlížeče", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
431 AUTORADIOBUTTON "Podtrhávat názvy ikon jen &při ukázání na ně", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
432 AUTORADIOBUTTON "&Dvojkliknutí k otevření položky (vybrat kliknutím)", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
433 PUSHBUTTON "O&bnovit výchozí", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
434 END
435
436 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
437 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
438 CAPTION "Zobrazení"
439 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
440 BEGIN
441 GROUPBOX "Zobrazení složky", -1, 7, 10, 249, 60
442 //ICON
443 LTEXT "Zobrazení použité pro tuto složku (jako třeba Podrobnosti nebo Miniatury)\n lze použít pro všechny složky.", -1, 60, 20, 180, 20
444 PUSHBUTTON "&Použít pro všechny složky", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
445 PUSHBUTTON "Ob&novit všechny složky", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
446 LTEXT "Pokročilá nastavení:", -1, 7, 80, 100, 10
447 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
448 PUSHBUTTON "Obnovit výchozí", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
449 END
450
451 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
452 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
453 CAPTION "Typy souborů"
454 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
455 BEGIN
456 LTEXT "Registrované &typy souborů:", -1, 7, 10, 70, 10
457 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
458 PUSHBUTTON "&Nový", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
459 PUSHBUTTON "O&dstranit", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
460 GROUPBOX "Podrobnosti pro typ souborů '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
461 LTEXT "Otevírat v:", -1, 12, 140, 40, 10
462 //ICON
463 LTEXT "Appname", 14005, 100, 140, 40, 10
464 PUSHBUTTON "&Změnit...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
465 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 30
466 PUSHBUTTON "&Pokročilé", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
467 END
468
469 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
470 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
471 CAPTION "Potvrdit nahrazení souboru"
472 FONT 8, "MS Shell Dlg"
473 BEGIN
474 DEFPUSHBUTTON "&Ano", IDYES, 20, 122, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Ano vš&em", 12807, 85, 122, 60, 14
476 PUSHBUTTON "&Ne", IDNO, 150, 122, 60, 14
477 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
478 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "Tato složka již obsahuje soubor pouze pro čtení s názvem '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
481 LTEXT "Tato složka již obsahuje systémový soubor s názvem '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "Chcete nahradit existující soubor", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
483 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
484 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
485 LTEXT "tímto?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
486 LTEXT "(neznámé datum a velikost)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
487 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
488 END
489
490 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
491 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
492 CAPTION "Odhlásit se ze systému ReactOS"
493 FONT 8, "MS Shell Dlg"
494 BEGIN
495 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
496 LTEXT "Opravdu se chcete odhlásit?", -1, 43, 11, 140, 22
497 DEFPUSHBUTTON "&Odhlásit", IDOK, 57, 40, 60, 14
498 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
499 END
500
501 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
502 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
503 CAPTION "Odpojit se od systému ReactOS" //jak to prelozit, kde to v realu uvidim?
504 FONT 8, "MS Shell Dlg"
505 BEGIN
506 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
507 LTEXT "Opravdu se chcete odpojit?", -1, 49, 12, 137, 23
508 DEFPUSHBUTTON "&Odpojit", IDOK, 57, 40, 60, 14
509 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
510 END
511
512 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
513 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
514 CAPTION "Autopřehrávání"
515 FONT 8, "MS Shell Dlg"
516 BEGIN
517 LTEXT "Vyberte &typ obsahu a akci, kterou systém ReactOS automaticky provede když se v tomto zařízení objeví tento typ obsahu:", 1000, 7, 7, 215, 20
518 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
519 GROUPBOX "Akce", -1, 7, 45, 212, 146
520 AUTORADIOBUTTON "Zvolte akci, která bude &provedena:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
521 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
522 AUTORADIOBUTTON "&Vždy se zeptat se na výběr akce", 1006, 14, 177, 202, 10
523 PUSHBUTTON "&Obnovit výchozí", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
524 END
525
526 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
527 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
528 CAPTION "Smíšený obsah"
529 FONT 8, "MS Shell Dlg"
530 BEGIN
531 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
532 LTEXT "Tento disk nebo zařízení obsahuje víc než jeden typ obsahu.", 1001, 32, 7, 191, 20
533 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 188, 8
534 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
535 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
536 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
537 END
538
539 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
540 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
541 CAPTION "Smíšený obsah"
542 FONT 8, "MS Shell Dlg"
543 BEGIN
544 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
545 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když vložíte disk či připojíte zařízení s tímto druhem souboru:", 1001, 30, 7, 193, 20
546 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
547 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
548 LTEXT "Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 41, 190, 8
549 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
550 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést vždy.", 1004, 32, 171, 190, 10
551 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
552 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
553 END
554
555 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
556 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
557 CAPTION "Autopřehrávání"
558 FONT 8, "MS Shell Dlg"
559 BEGIN
560 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
561 LTEXT "ReactOS může provést stejnou akci vždy, když připojíte toto zařízení.", 1001, 32, 7, 190, 22
562 LTEXT "&Co má systém ReactOS provést?", 1002, 32, 31, 190, 8
563 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
564 AUTOCHECKBOX "Zvolenou akci provést &vždy", 1004, 32, 143, 190, 8
565 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
566 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
567 END
568
569 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
570 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
571 CAPTION "Vypnout ReactOS"
572 FONT 8, "MS Shell Dlg"
573 BEGIN
574 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
575 LTEXT "Co má počítač provést?", -1, 39, 7, 167, 10
576 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
577 LTEXT "Uchová toto sezení, počítač poběží se sníženou spotřebou s daty stále v paměti. Probudí se při stisknutí klávesu nebo pohybu myši.", 8225, 39, 40, 167, 37
578 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
579 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
580 PUSHBUTTON "&Nápověda", IDHELP, 144, 82, 60, 14
581 END
582
583 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
584 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
585 CAPTION "Formátování"
586 FONT 8, "MS Shell Dlg"
587 BEGIN
588 DEFPUSHBUTTON "&Spustit", IDOK, 53, 198, 60, 14
589 PUSHBUTTON "&Zavřít", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
590 LTEXT "&Kapacita:", -1, 7, 6, 169, 9
591 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
592 LTEXT "Souborový systé&m", -1, 7, 35, 170, 9
593 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
594 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
595 LTEXT "&Velikost alokační jednotky", -1, 7, 64, 170, 9
596 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
597 LTEXT "&Jmenovka svazku", -1, 7, 93, 170, 9
598 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
599 GROUPBOX "Možnosti &formátování", 4610, 7, 121, 170, 49
600 AUTOCHECKBOX "&Rychlé formátování", 28674, 16, 135, 155, 10
601 AUTOCHECKBOX "&Aktivovat kompresi", 28675, 16, 152, 155, 10
602 END
603
604 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
605 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
606 CAPTION "Zkontrolovat disk"
607 FONT 8, "MS Shell Dlg"
608 BEGIN
609 DEFPUSHBUTTON "Start", IDOK, 53, 100, 60, 14
610 GROUPBOX "Možnosti kontroly disku", -1, 7, 6, 179, 50
611 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
612 AUTOCHECKBOX "Automaticky opravovat chyby souborového systému", 14000, 16, 15, 155, 10
613 AUTOCHECKBOX "&Vyhledat a pokusit se obnovit vadné sektory", 14001, 16, 30, 165, 10
614 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
615 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
616 END
617
618 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
619 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
620 CAPTION "Změnit ikonu"
621 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
622 BEGIN
623 LTEXT "Název souboru:", -1, 7, 14, 208, 10
624 PUSHBUTTON "Procházet...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
625 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
626 LTEXT "Ikony:", -1, 7, 47, 208, 10
627 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
628 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
629 PUSHBUTTON "Storno", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
630 END
631
632 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
633 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
634 CAPTION "Caution"
635 FONT 8, "MS Shell Dlg"
636 BEGIN
637 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
638 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
639 another application. Modifying this file might damage your\n\
640 system or make it less functional.\n\n\
641 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
642 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
643 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
644 END
645
646 STRINGTABLE
647 BEGIN
648 /* columns in the shellview */
649 IDS_SHV_COLUMN1 "Název"
650 IDS_SHV_COLUMN2 "Velikost"
651 IDS_SHV_COLUMN3 "Typ"
652 IDS_SHV_COLUMN4 "Změněno"
653 IDS_SHV_COLUMN5 "Atributy"
654 IDS_SHV_COLUMN6 "Velikost"
655 IDS_SHV_COLUMN7 "Volné místo"
656 IDS_SHV_COLUMN8 "Jméno"
657 IDS_SHV_COLUMN9 "Komentář"
658 IDS_SHV_COLUMN10 "Vlastník"
659 IDS_SHV_COLUMN11 "Skupina"
660 IDS_SHV_COLUMN12 "Název souboru"
661 IDS_SHV_COLUMN13 "Kategorie"
662 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Původní umístění"
663 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Odstraněno"
664 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Druh písma" //fonttype
665 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Pracovní skupina"
666 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Síťové umístění"
667 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Dokumenty"
668 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Status"
669 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Komentáře"
670 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Umístění"
671 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
672
673 /* special folders */
674 IDS_DESKTOP "Plocha"
675 IDS_MYCOMPUTER "Tento počítač"
676 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Koš"
677 IDS_CONTROLPANEL "Ovládací panely"
678 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Nástroje správy"
679
680 /* context menus */
681 IDS_VIEW_LARGE "&Vedle sebe"
682 IDS_VIEW_SMALL "&Ikony"
683 IDS_VIEW_LIST "&Seznam"
684 IDS_VIEW_DETAILS "&Podrobnosti"
685 IDS_SELECT "Vybrat"
686 IDS_OPEN "Otevřít"
687 IDS_CREATELINK "Vytvořit zástupc&e"
688 IDS_COPY "&Kopírovat"
689 IDS_DELETE "O&dstranit"
690 IDS_PROPERTIES "&Vlastnosti"
691 IDS_CUT "Vyj&mout"
692 IDS_RESTORE "Obnovit"
693 IDS_FORMATDRIVE "Formátovat..."
694 IDS_RENAME "Přejmenovat"
695 IDS_INSERT "Vložit"
696
697 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nelze vytvořit novou složku, protože přístup byl odepřen."
698 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Chyba při pokusu vytvořit novou složku"
699 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Potvrdit odstranění souboru"
700 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Potvrdit odstranění složky"
701 IDS_DELETEITEM_TEXT "Opravdu chcete odstranit '%1'?"
702 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete odstranit těchto %1 položek?"
703 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Opravdu chcete odstranit zvolené položky?"
704 IDS_TRASHITEM_TEXT "Opravdu chcete přesunout '%1' do Koše?"
705 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Opravdu chcete přesunout složku '%1' a všechen její obsah do Koše?"
706 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Opravdu chcete přesunout těchto %1 položek do Koše?"
707 IDS_CANTTRASH_TEXT "Položka '%1' nemůže být přesunuta do Koše. Chcete ji místo toho smazat?"
708 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Tato složka již obsahuje soubor s názvem '%1'.\n\nChcete jej přepsat?"
709 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Potvrdit přepsání souboru"
710 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Tato složka již obsahuje složku s názvem '%1'.\n\nPokud mají soubory v cílové složce stejné názvy jako soubory ve zvolené\nsložce, budou přepsány. Opravdu chcete přesunout nebo zkopírovat tuto složku?"
711
712 /* message box strings */
713 IDS_RESTART_TITLE "Restartovat"
714 IDS_RESTART_PROMPT "Opravdu chcete restartovat systém?"
715 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Vypnout"
716 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Opravdu chcete vypnout počítač?"
717 IDS_LOGOFF_TITLE "Odhlásit se"
718 IDS_LOGOFF_PROMPT "Opravdu se chcete odhlásit?"
719
720 /* Run File dialog */
721 IDS_RUNDLG_ERROR "Nelze zobrazit dialog Spustit soubor (interní chyba)"
722 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nelze zobrazit dialog Procházet (interní chyba)"
723 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Procházet"
724 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0Všechnysoubory (*.*)\0*.*\0"
725
726 /* shell folder path default values */
727 IDS_PROGRAMS "Nabídka Start\\Programy"
728 IDS_PERSONAL "Dokumenty"
729 IDS_FAVORITES "Oblíbené"
730 IDS_STARTUP "Nabídka Start\\Programy\\Po spuštění"
731 IDS_RECENT "Poslední dokumenty"
732 IDS_SENDTO "SendTo"
733 IDS_STARTMENU "Nabídka Start"
734 IDS_MYMUSIC "Hudba"
735 IDS_MYVIDEO "Filmy"
736 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Plocha"
737 IDS_NETHOOD "Okolní síť"
738 IDS_TEMPLATES "Šablony"
739 IDS_APPDATA "Data aplikací"
740 IDS_PRINTHOOD "Okolní tiskárny"
741 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Data aplikací"
742 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
743 IDS_COOKIES "Cookies"
744 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
745 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
746 IDS_MYPICTURES "Obrázky"
747 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
748 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Dokumenty"
749 IDS_ADMINTOOLS "Nabídka Start\\Programy\\Nástroje pro správu"
750 IDS_COMMON_MUSIC "Documents\\Hudba"
751 IDS_COMMON_PICTURES "Documents\\Obrázky"
752 IDS_COMMON_VIDEO "Documents\\Filmy"
753 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Data aplikací\\Microsoft\\CD Burning"
754 IDS_NETWORKPLACE "Místa v síti"
755
756 IDS_NEWFOLDER "Nová složka"
757
758 IDS_DRIVE_FIXED "Místní disk"
759 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
760 IDS_DRIVE_NETWORK "Síťový Disk"
761
762 /* Open With */
763 IDS_OPEN_WITH "Otevřít v"
764 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Zvolit program..."
765 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Doporučené programy:"
766 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Ostatní programy:"
767
768 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autoři"
769 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Zpět"
770 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Nový"
771 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "Nová &složka"
772 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Nový &zástupce"
773 IDS_FOLDER_OPTIONS "Možnosti složky"
774 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Umístění koše"
775 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Dostupné místo"
776 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Vysypat koš"
777 IDS_PICK_ICON_TITLE "Zvolit ikonu"
778 IDS_PICK_ICON_FILTER "Soubory ikon (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0All Files (*.*)\0*.*\0"
779 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Spustitelné soubory (*.exe)\0*.exe\0All Files (*.*)\0*.*\0"
780 IDS_DIRECTORY "Složka"
781 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Virtuální ovladač zařízení"
782 IDS_BAT_FILE "ReactOS dávkový soubor"
783 IDS_CMD_FILE "ReactOS příkazový skript"
784 IDS_COM_FILE "DOSová aplikace"
785 IDS_CPL_FILE "Položka Ovládacích panelů"
786 IDS_CUR_FILE "Kurzor"
787 IDS_DLL_FILE "Rozšíření aplikace"
788 IDS_DRV_FILE "Ovladač zařízení"
789 IDS_EXE_FILE "Aplikace"
790 IDS_FON_FILE "Soubor písma"
791 IDS_TTF_FILE "Soubor písma TrueType"
792 IDS_HLP_FILE "Soubor nápovědy"
793 IDS_INI_FILE "Konfigurační nastavení"
794 IDS_LNK_FILE "Zástupce"
795 IDS_SYS_FILE "Systémový soubor"
796
797 IDS_OPEN_VERB "Otevřít"
798 IDS_EXPLORE_VERB "Prozkoumat"
799 IDS_RUNAS_VERB "Spustit jako "
800 IDS_EDIT_VERB "Upravit"
801 IDS_FIND_VERB "Najít"
802 IDS_PRINT_VERB "Tisknout"
803
804 IDS_FILE_FOLDER "%u souborů, %u složek"
805 IDS_PRINTERS "Tiskárny"
806 IDS_FONTS "Písma"
807 IDS_INSTALLNEWFONT "Nainstalovat nové písmo..."
808
809 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Výchozí alokační velikost"
810 IDS_COPY_OF "Kopie "
811
812 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Pro otevření tohoto souboru není nakonfigurován žádný program."
813
814 IDS_FILE_DETAILS "Podrobnosti pro typ souborů '%s'"
815 IDS_FILE_DETAILSADV "Soubory s příponou '%s' jsou typu '%s'. Kliknutím na tlačítko Pokročilé lze změnit nastavení pro všechny soubory '%s'."
816 IDS_FILE_TYPES "Typy souborů"
817 IDS_COLUMN_EXTENSION "Přípony"
818 IDS_BYTES_FORMAT "bajtů"
819 IDS_UNKNOWN_APP "Neznámá aplikace"
820 IDS_EXE_DESCRIPTION "Popis:"
821
822 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
823 END