2b5feb05fae12b40c444e2226653c8284c22b63d
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_DEFAULT
4
5 MENU_001 MENUEX
6 BEGIN
7 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Detalii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
12 POPUP "&Ordonare", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
13 BEGIN
14 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
15 MENUITEM "&Automată", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
16 END
17 END
18
19 /* shellview background menu */
20 MENU_002 MENUEX
21 BEGIN
22 POPUP ""
23 BEGIN
24 POPUP "&Afișare", FCIDM_SHVIEW_VIEW
25 BEGIN
26 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
27 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
28 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
29 MENUITEM "&Detailii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
30 END
31 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
32 POPUP "&Ordonare", FCIDM_SHVIEW_ARRANGE
33 BEGIN
34 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
35 MENUITEM "&Automată", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
36 END
37 MENUITEM "Aranjea&ză în grilă", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
38 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
39 MENUITEM "Împ&rospătează", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
40 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
41 MENUITEM "&Lipește", FCIDM_SHVIEW_INSERT
42 MENUITEM "Lipește ca sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
43 MENUITEM "", -1, MFT_SEPARATOR
44 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
45 END
46 END
47
48 /* menubar EDIT menu */
49 MENU_003 MENU
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Anulează\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
52 MENUITEM SEPARATOR
53 MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
54 MENUITEM "&Copie\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
55 MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
56 MENUITEM "Lipește sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
57 MENUITEM SEPARATOR
58 MENUITEM "Copi&ere în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
59 MENUITEM "&Mutare în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
60 MENUITEM SEPARATOR
61 MENUITEM "Selectează t&ot\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
62 MENUITEM "Inversea&ză selecția", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
63 END
64
65 /* shellview item menu */
66 MENU_SHV_FILE MENU
67 BEGIN
68 POPUP ""
69 BEGIN
70 MENUITEM "E&xplorează", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
71 MENUITEM "Desc&hide", FCIDM_SHVIEW_OPEN
72 MENUITEM SEPARATOR
73 MENUITEM "&Decupează", FCIDM_SHVIEW_CUT
74 MENUITEM "&Copiază", FCIDM_SHVIEW_COPY
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "Crează sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
77 MENUITEM "Șt&erge", FCIDM_SHVIEW_DELETE
78 MENUITEM "&Redenumește", FCIDM_SHVIEW_RENAME
79 MENUITEM SEPARATOR
80 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
81 END
82 END
83
84 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
85 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
86 CAPTION "Specificare dosar"
87 FONT 8, "MS Shell Dlg"
88 BEGIN
89 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
90 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
91 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
92 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
93 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
94 END
95
96 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Specificare dosar"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
102 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
103 LTEXT "Dosar:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
104 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
105 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "&Crează dosar nou", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
108 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
109 END
110
111 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
112 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
113 CAPTION "Mesaj"
114 FONT 8, "MS Shell Dlg"
115 BEGIN
116 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
119 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
120 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
121 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
122 END
123
124 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
125 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
126 CAPTION "Despre %s"
127 FONT 8, "MS Shell Dlg"
128 BEGIN
129 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
130 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
131 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 68, 65, 27, 10
133 LTEXT " (", IDC_STATIC, 95, 65, 5, 10
134 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 100, 65, 58, 10
135 LTEXT ")", IDC_STATIC, 158, 65, 5, 10
136 LTEXT "Drept de autor 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 68, 10
137 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 103, 75, 17, 10
138 LTEXT " Echipa ReactOS\0", IDC_STATIC, 120, 75, 53, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
140 LTEXT "Versiune înregistrată pentru:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
142 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
143 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
144 LTEXT "Memorie fizică instalată:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
145 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
146 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 220, 178, 50, 14
147 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
148 END
149
150 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
151 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
152 FONT 8, "MS Shell Dlg"
153 BEGIN
154 LTEXT "ReactOS vă este oferit de:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
155 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
156 END
157
158 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 232, 95
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
160 CAPTION "Executare"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 ICON "", IDC_RUNDLG_ICON, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
164 LTEXT "Tastați numele unui program, dosar, document, sau a unei resurse de Internet, în vederea deschiderii în ReactOS.", 12289, 36, 11, 187, 18
165 LTEXT "&Deschide:", 12305, 7, 39, 33, 10
166 CONTROL "", IDC_RUNDLG_EDITPATH, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 41, 37, 183, 100
167 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 41, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
168 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 103, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
169 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 12288, 165, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
170 END
171
172 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
173 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
174 CAPTION "Scurtătură"
175 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
176 BEGIN
177 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
178 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
179 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
180 LTEXT "Tipul destinației:", 14004, 8, 38, 68, 10
181 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "Locația destinației:", 14006, 8, 55, 68, 10
183 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "D&estinația:", 14008, 8, 71, 68, 10
185 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
186 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
187 LTEXT "C&alea de lansare:", 14010, 8, 98, 68, 10
188 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "Taste &rapide:", 14014, 8, 117, 68, 10
190 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
191 LTEXT "E&xecuție:", 14016, 8, 136, 68, 10
192 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
193 LTEXT "&Comentariu:", 14018, 8, 154, 68, 10
194 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
195 PUSHBUTTON "&Locul țintei", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 PUSHBUTTON "&Pictogramă…", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
197 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
198 END
199
200 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
201 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
202 CAPTION "Proprietăți avansate"
203 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
204 BEGIN
205 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
206 LTEXT "Specificați proprietăți avansate pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
207 CHECKBOX "Execută sub o i&dentitate explicită", 14000, 25, 50, 150, 10
208 LTEXT "Această opțiune vă permite execuția scurtăturii sub autoritatea unui alt utilizator sau continuarea folosirii scurtăturii în mod securizat, protejând astfel calculatorul de activități neautorizate.", -1, 50, 60, 175, 40
209 CHECKBOX "Execută în sp&ațiu de memorie separat", 14001, 25, 100, 150, 10, WS_DISABLED
210 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
211 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
212 END
213
214 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
215 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
216 CAPTION "Generale"
217 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
218 BEGIN
219 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
220 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
221 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 40, 55, 10
222 CONTROL "Dosar", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
223 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
224 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 56, 55, 10
225 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
226 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 72, 55, 10
227 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140101, 8, 88, 55, 10
229 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "Conține:", 14026, 8, 104, 55, 10
231 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
232 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
233 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 128, 55, 10
234 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
235 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
237 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 56, 152, 70, 10
238 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 56, 166, 70, 10
239 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 56, 180, 70, 10
240 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
241 END
242
243 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
244 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
245 CAPTION "Generale"
246 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
247 BEGIN
248 ICON "", 14000, 10, 3, 30, 30, WS_VISIBLE
249 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
250 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
251 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
252 CONTROL "Fișier", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
253 LTEXT "Se deschide cu:", 14006, 8, 53, 50, 10
254 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
255 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
256 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
258 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 75, 45, 10
259 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 91, 45, 10
261 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140112, 8, 107, 55, 10
263 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
265 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 131, 45, 10
266 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Modificat:", 14016, 8, 147, 45, 10
268 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "Accesat:", 14018, 8, 163, 45, 10
270 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
271 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
272 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
273 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 189, 67, 10
274 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 189, 50, 10
275 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 189, 49, 10
276 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
277 END
278
279 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
280 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
281 CAPTION "Versiune"
282 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
283 BEGIN
284 LTEXT "Versiune fișier: ", 14000, 10, 10, 55, 10
285 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Descriere: ", 14002, 10, 27, 45, 10
287 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 LTEXT "Drept de autor: ", 14004, 10, 46, 66, 10
289 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
290 GROUPBOX "Alte informații", 14006, 6, 70, 222, 115
291 LTEXT "Nume element: ", 14007, 13, 82, 50, 10
292 LTEXT "Valoare: ", 14008, 112, 82, 45, 10
293 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
294 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
295 END
296
297 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
298 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
299 CAPTION "Generale"
300 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
301 BEGIN
302 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
303 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 LTEXT "Tip:", -1, 8, 38, 95, 10
306 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
307 LTEXT "Sistem de fișiere:", -1, 8, 51, 95, 10
308 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
309 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
310 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
311 LTEXT "Spațiu folosit:", -1, 25, 69, 80, 10
312 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
315 LTEXT "Spațiu liber:", -1, 25, 82, 80, 10
316 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
319 LTEXT "Capacitate:", -1, 25, 103, 80, 10
320 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
321 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
322 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
323 LTEXT "Partiție %c", 14009, 100, 150, 70, 10
324 PUSHBUTTON "Curățare &disc…", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
325 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
326 CHECKBOX "&Comprimă volumul pentru a economisi spațiu", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
327 CHECKBOX "Permite „Serviciu de inde&xare” pentru accelerarea căutărilor", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
328 END
329
330 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
331 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
332 CAPTION "Instrumente"
333 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
334 BEGIN
335 GROUPBOX "Verificarea erorilor", -1, 5, 5, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
337 LTEXT "Această opțiune va verifica acest volum pentru eventuale erori în sistemul de fișiere.", -1, 40, 25, 180, 20
338 PUSHBUTTON "&Verificare…", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "&Defragmentare", -1, 5, 65, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
341 LTEXT "Această opțiune presupune ordonarea fragmentelor de fișiere pentru a îmbunătăți viteza de citire.", -1, 40, 85, 180, 20
342 PUSHBUTTON "Defragmentare…", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
343 GROUPBOX "Copie de rezervă", -1, 5, 130, 230, 60
344 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
345 LTEXT "Această opțiune va crea o copie de siguranță a fișierelor de pe această partiție.", -1, 40, 150, 180, 20
346 PUSHBUTTON "&Creare rezervă…", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
347 END
348
349 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
350 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
351 CAPTION "Componente fizice"
352 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
353 BEGIN
354 END
355
356 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
357 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
358 CAPTION "Execută ca"
359 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
360 BEGIN
361 LTEXT "Ce cont de utilizator este folosit pentru a executa?", -1, 10, 20, 220, 20
362 CHECKBOX "Utilizator curent: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
363 LTEXT "Protejare calculator de activiăți neautorizate", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
364 CHECKBOX "Această opțiune vă poate proteja calculatorul de activități care pot fi dăunătoare dar poate de asemenea duce la funcționarea incorectă a programului.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
365 CHECKBOX "Următorul utilizator:", 14002, 10, 100, 90, 10
366 LTEXT "Nume utilizator:", -1, 20, 118, 54, 10
367 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "…", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
369 LTEXT "Parolă:", -1, 20, 143, 53, 10
370 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
371 PUSHBUTTON "…", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
372 PUSHBUTTON "Con&firmă", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
373 PUSHBUTTON "A&nulează", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
374 END
375
376 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
377 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
378 CAPTION "Generale"
379 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
380 BEGIN
381 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
382 GROUPBOX "Preferințe pentru locația aleasă", -1, 10, 72, 220, 70
383 RADIOBUTTON "&Dimensiune specificată:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
384 EDITTEXT 14002, 110, 90, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
385 LTEXT "Dimensiune maximă (Mo):", -1, 20, 105, 70, 10
386 RADIOBUTTON "N&u arunca fișierele în Coșul de gunoi, elimină-le direct.", 14003, 20, 117, 200, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
387 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză dialog de confirmare pentru ștergeri", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
388 END
389
390 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
391 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
392 CAPTION "Deschide cu"
393 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
394 BEGIN
395 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
396 LTEXT "Specificați programul folosit pentru deschiderea acestui fișier:", -1, 44, 12, 211, 10
397 LTEXT "Fișier: ", 14001, 44, 25, 188, 20
398 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
399 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
400 AUTOCHECKBOX "&Utilizează întotdeauna această aplicație", 14003, 20, 198, 225, 10
401 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14004, 198, 207, 50, 14
402 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 150, 236, 50, 14
403 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
404 END
405
406 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
407 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
408 CAPTION "Generale"
409 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
410 BEGIN
411 GROUPBOX "Activități", -1, 7, 10, 249, 45
412 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_TASKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 25, 21, 20
413 AUTORADIOBUTTON "Incl&ude în ferestrele dosarelor și activiățile comune", IDC_FOLDER_OPTIONS_COMMONTASKS, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Prefer aspectul &clasic pentru dosare", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLASSICFOLDERS, 40, 37, 200, 10
415 GROUPBOX "Parcurgere dosare", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
416 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_FOLDERICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 70, 21, 20
417 AUTORADIOBUTTON "&Parcurge dosarele în aceiași fereastră", IDC_FOLDER_OPTIONS_SAMEWINDOW, 40, 70, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "D&eschide fiecare dosar în fereastră proprie", IDC_FOLDER_OPTIONS_OWNWINDOW, 40, 82, 200, 10
419 GROUPBOX "Interacțiune elemente", -1, 7, 110, 249, 60
420 CONTROL "", IDC_FOLDER_OPTIONS_CLICKICON, "Static", SS_ICON | WS_CHILD | WS_VISIBLE, 14, 120, 21, 20
421 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune si&mplă (selecare prin indicare)", IDC_FOLDER_OPTIONS_SINGLECLICK, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile la fel ca adresele &web", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULBROWSER, 50, 132, 170, 10
423 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile doar la pre&zența indicatorului", IDC_FOLDER_OPTIONS_ULPOINT, 50, 144, 170, 10
424 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &dublă (selectare prin una simplă)", IDC_FOLDER_OPTIONS_DOUBLECLICK, 40, 156, 200, 10
425 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14011, 130, 180, 126, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Afișare"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 GROUPBOX "Afișare dosare", -1, 7, 10, 249, 60
434 ICON IDI_SHELL_PROGRAMS_FOLDER2, IDC_STATIC, 20, 20, 21, 20
435 LTEXT "Puteți aplica afișarea curentă (ce include Detalii sau Pictograme mari) pentru toate dosarele.", -1, 60, 20, 190, 20
436 PUSHBUTTON "Apli&că pentru toate", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
437 PUSHBUTTON "Restabilește t&oate", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
438 LTEXT "Opțiuni avansate:", -1, 7, 80, 100, 10
439 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
440 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14004, 130, 215, 126, 14, WS_TABSTOP
441 END
442
443 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
444 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
445 CAPTION "Tipuri de fișier"
446 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
447 BEGIN
448 LTEXT "Tipurile de fișier înregistrate:", -1, 7, 10, 120, 10
449 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | LVS_SHOWSELALWAYS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
450 PUSHBUTTON "N&ou…", 14001, 140, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
451 PUSHBUTTON "&Elimină", 14002, 200, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
452 GROUPBOX "Detalii pentru extensia „%s”", 14003, 7, 130, 249, 70
453 LTEXT "Se deschide cu:", -1, 22, 140, 50, 10
454 //ICON
455 LTEXT "Nume aplicație", 14005, 100, 140, 75, 10
456 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14006, 190, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
457 LTEXT "", 14007, 22, 155, 160, 35
458 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14008, 190, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
459 END
460
461 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
462 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
463 CAPTION "Confirmare înlocuire fișier"
464 FONT 8, "MS Shell Dlg"
465 BEGIN
466 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 20, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", 12807, 85, 122, 60, 14
468 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 150, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
470 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
471 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier cu numele „%2”.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier nemodificabil cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier de sistem cu numele „%2”.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Doriți să înlocuiți acest fișier?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
476 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
477 LTEXT "cu acesta?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
479 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
480 END
481
482 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 188, 60
483 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
484 CAPTION "Deautentificare"
485 FONT 8, "MS Shell Dlg"
486 BEGIN
487 ICON IDI_SHELL_LOGOFF, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
488 LTEXT "Sigur doriți să vă deautentificați?", IDC_STATIC, 35, 16, 146, 8
489 DEFPUSHBUTTON "&Deautentifică", IDOK, 41, 39, 50, 14
490 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 95, 39, 50, 14
491 END
492
493 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 188, 60
494 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
495 CAPTION "Deconectare"
496 FONT 8, "MS Shell Dlg"
497 BEGIN
498 ICON IDI_SHELL_DISCONN, IDC_STATIC, 8, 6, 21, 20
499 LTEXT "Sigur doriți să vă deconectați?", -1, 49, 15, 131, 8
500 DEFPUSHBUTTON "&Deconectează", IDOK, 47, 38, 47, 14
501 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 99, 38, 47, 14
502 END
503
504 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
505 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
506 CAPTION "Autolansare"
507 FONT 8, "MS Shell Dlg"
508 BEGIN
509 LTEXT "&Alegeți un tip de conținut și acțiunea executată automat în cazul tipului respectiv utilizat în acest dispozitiv:", 1000, 7, 7, 215, 20
510 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
511 GROUPBOX "Acțiuni", -1, 7, 45, 212, 146
512 AUTORADIOBUTTON "Înt&otdeauna o anume acțiune bine specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
513 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
514 AUTORADIOBUTTON "&Doresc să fiu consultat la moment în vederea acțiunilor întreprinse", 1006, 14, 177, 202, 10
515 PUSHBUTTON "&Restabilește implicite", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
516 END
517
518 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
519 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
520 CAPTION "Conținut mixt"
521 FONT 8, "MS Shell Dlg"
522 BEGIN
523 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
524 LTEXT "Acest disc sau dispozitiv conține mai mult de un singur tip de conținut.", 1001, 32, 7, 191, 20
525 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 188, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
527 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 186, 60, 14
528 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
529 END
530
531 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
532 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
533 CAPTION "Conținut mixt"
534 FONT 8, "MS Shell Dlg"
535 BEGIN
536 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
537 LTEXT "Specificați acțiunea ce va fi executată de fiecare dată la introducerea unui disc sau conectarea unui dispozitiv cu acest conținut:", 1001, 30, 7, 193, 20
538 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
539 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
540 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 41, 190, 8
541 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
542 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeși acțiune", 1004, 32, 171, 190, 10
543 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 185, 60, 14
544 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
545 END
546
547 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
548 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
549 CAPTION "Autolansare"
550 FONT 8, "MS Shell Dlg"
551 BEGIN
552 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
553 LTEXT "Puteți specifica o acțiune pentru a fi executată de fiecare dată când conectați acest dispozitiv.", 1001, 32, 7, 190, 22
554 LTEXT "&Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 190, 8
555 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
556 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeași acțiune", 1004, 32, 143, 190, 8
557 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 94, 160, 60, 14
558 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
559 END
560
561 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
562 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
563 CAPTION "Închidere ReactOS"
564 FONT 8, "MS Shell Dlg"
565 BEGIN
566 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
567 LTEXT "Ce doriți să se întâmple?", -1, 39, 7, 167, 10
568 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
569 LTEXT "Aceasta va menține sesiunea de lucru, păstrând calculatorul pe consum redus, cu toate datele în memorie. Calculatorul își va reveni când veți apăsa o tastă sau veți acționa dispozitivul de indicare.", 8225, 39, 40, 167, 37
570 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
571 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
572 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 144, 82, 60, 14
573 END
574
575 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
576 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
577 CAPTION "Formatare unitate de stocare"
578 FONT 8, "MS Shell Dlg"
579 BEGIN
580 DEFPUSHBUTTON "&Formatează", IDOK, 53, 198, 60, 14
581 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
582 LTEXT "&Capacitate:", -1, 7, 6, 169, 9
583 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 LTEXT "Sist&em de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
585 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
587 LTEXT "&Dimensiunea unității de alocare", -1, 7, 64, 170, 9
588 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
589 LTEXT "N&ume volum", -1, 7, 93, 170, 9
590 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
591 GROUPBOX "Opțiuni formatare", 4610, 7, 121, 170, 49
592 AUTOCHECKBOX "Formatare &rapidă", 28674, 16, 135, 155, 10
593 AUTOCHECKBOX "Co&mpresie", 28675, 16, 152, 155, 10
594 END
595
596 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
597 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
598 CAPTION "Verificare unitate de stocare"
599 FONT 8, "MS Shell Dlg"
600 BEGIN
601 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 63, 95, 60, 14
602 GROUPBOX "Opțiuni de verificare", -1, 7, 6, 179, 40
603 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
604 AUTOCHECKBOX "&Repară erorile în mod automat", 14000, 12, 15, 155, 10
605 AUTOCHECKBOX "&Analizează și repară înregistrările eronate", 14001, 16, 30, 165, 10
606 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
607 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
608 END
609
610 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 193, 200
611 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
612 CAPTION "Schimbare pictogramă"
613 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
614 BEGIN
615 LTEXT "Look for icons in this file:", -1, 7, 7, 179, 10
616 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BUTTON_PATH, 135, 17, 50, 14
617 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 7, 17, 123, 14, ES_AUTOHSCROLL
618 LTEXT "Select an icon from the list below:", -1, 7, 36, 179, 10
619 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 47, 181, 120, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | LBS_DISABLENOSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP
620 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 81, 179, 50, 14
621 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 135, 179, 50, 14
622 END
623
624 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
625 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
626 CAPTION "Atenție"
627 FONT 8, "MS Shell Dlg"
628 BEGIN
629 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
630 LTEXT "Acest fișier ar putea să fie folosit fie de către sistemul de\n\
631 operare sau de o oarecare aplicație. Modificând acest fișier\n\
632 riscați să cauzați daune în sistem.\n\n\
633 Sigur doriți să deschideți acest fișier?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
634 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 125, 55, 50, 14
635 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 180, 55, 50, 14
636 END
637
638 STRINGTABLE
639 BEGIN
640 /* columns in the shellview */
641 IDS_SHV_COLUMN1 "Fișier"
642 IDS_SHV_COLUMN2 "Mărime"
643 IDS_SHV_COLUMN3 "Tip"
644 IDS_SHV_COLUMN4 "Modificat"
645 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
646 IDS_SHV_COLUMN6 "Capacitate"
647 IDS_SHV_COLUMN7 "Disponibil"
648 IDS_SHV_COLUMN8 "Nume"
649 IDS_SHV_COLUMN9 "Comentarii"
650 IDS_SHV_COLUMN10 "Posesor"
651 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
652 IDS_SHV_COLUMN12 "Nume fișier"
653 IDS_SHV_COLUMN13 "Categorie"
654 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Locație originală"
655 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data ștergerii"
656 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Tip font"
657 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grup de lucru"
658 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Locație rețea"
659 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Documente"
660 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stare"
661 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comentarii"
662 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Locație"
663 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
664
665 /* special folders */
666 IDS_DESKTOP "Birou"
667 IDS_MYCOMPUTER "Calculatorul meu"
668 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Coșul de gunoi"
669 IDS_CONTROLPANEL "Panoul de control"
670 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Instrumente administrative"
671
672 /* special folders descriptions */
673 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS_DESCRIPTION "Configure administrative settings for your computer."
674 IDS_FOLDER_OPTIONS_DESCRIPTION "Customize the display of files and folders and change file associations."
675 IDS_FONTS_DESCRIPTION "Add, change, and manage fonts on your computer."
676 IDS_PRINTERS_DESCRIPTION "Shows installed printers and fax printers and helps you add new ones."
677
678 /* context menus */
679 IDS_VIEW_LARGE "D&ale"
680 IDS_VIEW_SMALL "&Pictograme"
681 IDS_VIEW_LIST "&Listă"
682 IDS_VIEW_DETAILS "&Detalii"
683 IDS_SELECT "Selectea&ză"
684 IDS_OPEN "&Deschide"
685 IDS_CREATELINK "Creează sc&urtătură"
686 IDS_COPY "&Copiază"
687 IDS_DELETE "Șt&erge"
688 IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
689 IDS_CUT "&Decupează"
690 IDS_RESTORE "&Restabilește"
691 IDS_FORMATDRIVE "F&ormatare…"
692 IDS_RENAME "Rede&numește"
693 IDS_PASTE "&Lipește"
694
695 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Unable to create the folder '%1'"
696 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Unable to create folder"
697 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Confirmarea ștergerii fișierului"
698 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Confirmarea ștergerii dosarului"
699 IDS_DELETEITEM_TEXT "Sigur doriți să ștergeți „%1”?"
700 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să ștergeți aceste %1 elemente?"
701 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Sigur doriți să ștergeți acest(e) element(e) selectat(e)?"
702 IDS_TRASHITEM_TEXT "Sigur doriți să aruncați „%1” în Coșul de gunoi?"
703 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Sigur doriți să aruncați dosarul „%1” cu tot conținutul său la Coșul de gunoi?"
704 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să aruncați aceste %1 elemente la Coșul de gunoi?"
705 IDS_CANTTRASH_TEXT "Elementul „%1” nu poate fi aruncat la gunoi. Doriți să-l ștergeți definitiv?"
706 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Acest dosar deja conține un fișier numit „%1”.\n\nDoriți să îl înlocuiți"
707 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirmarea înlocuirii fișierului"
708 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Acest dosar deja conține un sub-dosar cu numele „%1”.\n\nDacă fișierele din dosarul de destinație au același nume ca cele din\ndosarul selectat, ele vor fi înlocuite. Sigur doriți să copiați sau\nsă mutați dosarul?"
709
710 IDS_FILEOOP_COPYING "Se copie…"
711 IDS_FILEOOP_MOVING "Se mută…"
712 IDS_FILEOOP_DELETING "Se șterge…"
713 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Din %1 în %2"
714 IDS_FILEOOP_FROM "Din %1"
715 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Se verifică…"
716
717 /* message box strings */
718 IDS_RESTART_TITLE "Repornire"
719 IDS_RESTART_PROMPT "Doriți să reporniți sistemul?"
720 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Închidere"
721 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doriți să închideți calculatorul?"
722
723 /* Run File dialog */
724 IDS_RUNDLG_ERROR "Nu se poate deschide Executare fișier (eroare internă)"
725 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nu se poate deschide fereastra (de) Răsfoire (eroare internă)"
726 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Răsfoire fișiere"
727 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
728
729 /* shell folder path default values */
730 IDS_PROGRAMS "Meniul Pornire\\Programe"
731 IDS_PERSONAL "Documentele mele"
732 IDS_FAVORITES "Favorite"
733 IDS_STARTUP "Meniul Pornire\\Programe\\Autolansate"
734 IDS_RECENT "Recente"
735 IDS_SENDTO "Trimitere"
736 IDS_STARTMENU "Meniul Pornire"
737 IDS_MYMUSIC "Audio"
738 IDS_MYVIDEO "Video"
739 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
740 IDS_NETHOOD "Rețele"
741 IDS_TEMPLATES "Șabloane"
742 IDS_APPDATA "Date de aplicație"
743 IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
744 IDS_LOCAL_APPDATA "Preferințe locale\\Date de aplicație"
745 IDS_INTERNET_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
746 IDS_COOKIES "Cookies"
747 IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
748 IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere de program"
749 IDS_MYPICTURES "Imagini"
750 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere de program\\Fișiere comune"
751 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
752 IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
753 IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
754 IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
755 IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
756 IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date de aplicație\\Microsoft\\Inscripționare CD"
757 IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
758
759 IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
760
761 IDS_DRIVE_FIXED "Disc local"
762 IDS_DRIVE_CDROM "Unitate CD"
763 IDS_DRIVE_NETWORK "Disc din rețea"
764 IDS_DRIVE_FLOPPY "Dischetă de 3.5"
765 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Disc detașabil"
766 IDS_FS_UNKNOWN "Nespecificat"
767
768 /* Open With */
769 IDS_OPEN_WITH "Deschide cu"
770 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Alegere program…"
771 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe recomandate:"
772 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Alte programe:"
773
774 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
775 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
776 FCIDM_SHVIEW_NEW "&Crează"
777 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
778 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
779 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opțiuni dosar"
780 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Locația pentru Coșul de gunoi"
781 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Spațiul disponibil"
782 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Golește Coșul de gunoi"
783 IDS_PICK_ICON_TITLE "Alegerea pictogramei"
784 IDS_PICK_ICON_FILTER "Fișiere pictogramă (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
785 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
786
787 IDS_DIRECTORY "Dosar"
788 IDS_BAT_FILE "Fișier de comenzi ReactOS"
789 IDS_CMD_FILE "Script de comenzi ReactOS"
790 IDS_COM_FILE "Executabil DOS"
791 IDS_CPL_FILE "Element din Panoul de control"
792 IDS_CUR_FILE "Indicator"
793 IDS_DLL_FILE "Bibliotecă aplicație"
794 IDS_DRV_FILE "Modúl-pilot de dispozitiv"
795 IDS_EXE_FILE "Executabil"
796 IDS_FON_FILE "Font"
797 IDS_TTF_FILE "Font TrueType"
798 IDS_OTF_FILE "Font OpenType"
799 IDS_HLP_FILE "Manual de utilizare"
800 IDS_ICO_FILE "Pictogramă"
801 IDS_INI_FILE "Fișier de inițializare"
802 IDS_LNK_FILE "Scurtătură"
803 IDS_PIF_FILE "Fișier de informații program NT VDM"
804 IDS_SCR_FILE "Animație regim de inactivitate"
805 IDS_SYS_FILE "Fișier de sistem"
806 IDS_VXD_FILE "Pilot dispozitiv virtual"
807
808 IDS_OPEN_VERB "Deschide"
809 IDS_EXPLORE_VERB "Explorează"
810 IDS_RUNAS_VERB "Executare ca…"
811 IDS_EDIT_VERB "Editează"
812 IDS_FIND_VERB "Caută"
813 IDS_PRINT_VERB "Imprimă"
814
815 IDS_FILE_FOLDER "%u fișiere, %u dosare"
816 IDS_PRINTERS "Imprimante"
817 IDS_FONTS "Fonturi"
818 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalare font nou…"
819
820 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Dimensiune de alocare implicită"
821 IDS_COPY_OF "Copie pentru"
822
823 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nu există nici un program configurat pentru a deschide acest tip de fișier."
824
825 IDS_FILE_DETAILS "Detalii pentru extensia „%s”"
826 IDS_FILE_DETAILSADV "Fișierele cu extensia „%s” sunt de tipul „%s”. Pentru a modifica opțiunile care vor afecta toate fișierele „%s”, apăsați „Avansate”."
827 IDS_FILE_TYPES "Tipuri"
828 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensii"
829
830 /* As in 'INI File' or 'WAV File', fallback string for no-name extensions
831 used in the _File type_ tab of the _Folder Options_ dialog */
832 IDS_FILE_EXT_TYPE "Fișier %s"
833
834 IDS_BYTES_FORMAT "octeți"
835 IDS_UNKNOWN_APP "Aplicație nespecificată"
836 IDS_EXE_DESCRIPTION "Descriere:"
837
838 IDS_MENU_EMPTY "(Gol)"
839 IDS_OBJECTS "%d Obiecte"
840 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Obiecte selectate"
841 END