6dc6dbecc7b642f86601e2748f246996d719c77d
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 MENU_001 MENU
6 BEGIN
7 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Detalii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 END
12
13 /* shellview background menu */
14 MENU_002 MENU
15 BEGIN
16 POPUP ""
17 BEGIN
18 POPUP "&Afișare"
19 BEGIN
20 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
21 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
22 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
23 MENUITEM "&Detailii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
24 END
25 MENUITEM SEPARATOR
26 POPUP "&Ordonare"
27 BEGIN
28 MENUITEM "După &nume", 0x30 /* column 0 */
29 MENUITEM "După tip&uri", 0x32 /* column 2 */
30 MENUITEM "După &mărimi", 0x31 /* ... */
31 MENUITEM "După &date", 0x33
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "&Automată", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
34 END
35 MENUITEM "Aranjea&ză în grilă", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Împ&rospătează", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Lipește", FCIDM_SHVIEW_INSERT
40 MENUITEM "Lipește ca sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Anulează\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "&Decupează\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Copie\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Lipește\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "Lipește sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Copi&ere în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "&Mutare în dosarul…", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Selectează t&ot\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "Inversea&ză selecția", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM "E&xplorează", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
69 MENUITEM "Desc&hide", FCIDM_SHVIEW_OPEN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "&Decupează", FCIDM_SHVIEW_CUT
72 MENUITEM "&Copiază", FCIDM_SHVIEW_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Crează sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
75 MENUITEM "Șt&erge", FCIDM_SHVIEW_DELETE
76 MENUITEM "&Redenumește", FCIDM_SHVIEW_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Specificare dosar"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
90 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
91 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Specificare dosar"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
101 LTEXT "Dosar:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
102 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
103 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "&Crează dosar nou", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 END
108
109 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Mesaj"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
119 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
120 END
121
122 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Despre %s"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
128 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
129 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 68, 65, 27, 10
131 LTEXT " (", IDC_STATIC, 95, 65, 5, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 100, 65, 58, 10
133 LTEXT ")", IDC_STATIC, 158, 65, 5, 10
134 LTEXT "Drept de autor 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 68, 10
135 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 103, 75, 17, 10
136 LTEXT " Echipa ReactOS\0", IDC_STATIC, 120, 75, 53, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
138 LTEXT "Versiune înregistrată pentru:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
142 LTEXT "Memorie fizică instalată:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
144 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 220, 178, 50, 14
145 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
146 END
147
148 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 LTEXT "ReactOS vă este oferit de:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
153 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
154 END
155
156 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 232, 95
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Executare"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON IDI_SHELL_RUN, IDC_STATIC, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
162 LTEXT "Tastați numele unui program, dosar, document, sau a unei resurse de Internet, în vederea deschiderii în ReactOS.", 12289, 36, 11, 187, 18
163 LTEXT "&Deschide:", 12305, 7, 39, 33, 10
164 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 41, 37, 183, 100
165 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 41, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 103, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
167 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 12288, 165, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
168 END
169
170 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
172 CAPTION "Scurtătură"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
174 BEGIN
175 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
176 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
177 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
178 LTEXT "Tipul destinației:", 14004, 8, 38, 68, 10
179 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "Locația destinației:", 14006, 8, 55, 68, 10
181 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "D&estinația:", 14008, 8, 71, 68, 10
183 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
185 LTEXT "C&alea de lansare:", 14010, 8, 98, 68, 10
186 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "Taste &rapide:", 14014, 8, 117, 68, 10
188 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
189 LTEXT "E&xecuție:", 14016, 8, 136, 68, 10
190 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
191 LTEXT "&Comentariu:", 14018, 8, 154, 68, 10
192 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
193 PUSHBUTTON "&Deschide loc. destinației", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 PUSHBUTTON "&Pictogramă…", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
195 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 END
197
198 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
199 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
200 CAPTION "Proprietăți avansate"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
204 LTEXT "Specificați proprietățile avansate dorite pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
205 CHECKBOX "Execută sub o identitate explicită", 14000, 25, 50, 150, 10
206 LTEXT "Această opțiune vă permite execuția scurtăturii sub autoritatea unui alt utilizator sau continuarea folosirii scurtăturii în mod securizat, protejând astfel calculatorul de activități neautorizate.", -1, 50, 60, 175, 40
207 CHECKBOX "Execută în spațiu de memorie separat", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
208 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
209 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
210 END
211
212 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
213 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
214 CAPTION "Generale"
215 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
216 BEGIN
217 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
218 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
219 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 40, 55, 10
220 CONTROL "Dosar", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
221 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
222 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 56, 55, 10
223 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
224 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 72, 55, 10
225 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140101, 8, 88, 55, 10
227 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "Conține:", 14026, 8, 104, 55, 10
229 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 128, 55, 10
232 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
233 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
234 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
235 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 56, 152, 70, 10
236 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 56, 166, 70, 10
237 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 56, 180, 70, 10
238 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
239 END
240
241 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
242 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
243 CAPTION "Generale"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
245 BEGIN
246 ICON "", 14000, 10, 3, 30, 30, WS_VISIBLE
247 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
248 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
249 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
250 CONTROL "Fișier", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
251 LTEXT "Se deschide cu:", 14006, 8, 53, 50, 10
252 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
253 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
254 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
256 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 75, 45, 10
257 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 91, 45, 10
259 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140112, 8, 107, 55, 10
261 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
263 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 131, 45, 10
264 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Modificat:", 14016, 8, 147, 45, 10
266 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "Accesat:", 14018, 8, 163, 45, 10
268 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
269 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
270 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
271 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 189, 67, 10
272 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 189, 50, 10
273 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 189, 49, 10
274 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
275 END
276
277 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
278 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
279 CAPTION "Versiune"
280 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
281 BEGIN
282 LTEXT "Versiune fișier: ", 14000, 10, 10, 55, 10
283 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Descriere: ", 14002, 10, 27, 45, 10
285 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 LTEXT "Drept de autor: ", 14004, 10, 46, 66, 10
287 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
288 GROUPBOX "Alte informații", 14006, 6, 70, 222, 115
289 LTEXT "Nume element: ", 14007, 13, 82, 50, 10
290 LTEXT "Valoare: ", 14008, 112, 82, 45, 10
291 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
292 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
293 END
294
295 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
296 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
297 CAPTION "Generale"
298 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
299 BEGIN
300 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
301 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
303 LTEXT "Tip:", -1, 8, 38, 95, 10
304 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
305 LTEXT "Sistem de fișiere:", -1, 8, 51, 95, 10
306 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
307 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
308 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
309 LTEXT "Spațiu folosit:", -1, 25, 69, 80, 10
310 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
311 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
313 LTEXT "Spațiu liber:", -1, 25, 82, 80, 10
314 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
317 LTEXT "Capacitate:", -1, 25, 103, 80, 10
318 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
320 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
321 LTEXT "Partiție %c", 14009, 100, 150, 70, 10
322 PUSHBUTTON "Curățare &disc…", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
323 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
324 CHECKBOX "&Comprimă volumul pentru a economisi spațiu", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
325 CHECKBOX "Permite „Serviciu de inde&xare” pentru accelerarea căutărilor", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
326 END
327
328 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
329 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
330 CAPTION "Instrumente"
331 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
332 BEGIN
333 GROUPBOX "Verificarea erorilor", -1, 5, 5, 230, 60
334 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
335 LTEXT "Această opțiune va verifica acest volum pentru eventuale erori în sistemul de fișiere.", -1, 40, 25, 180, 20
336 PUSHBUTTON "&Verificare…", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
337 GROUPBOX "&Defragmentare", -1, 5, 65, 230, 60
338 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
339 LTEXT "Această opțiune presupune ordonarea fragmentelor de fișiere pentru a îmbunătăți viteza de citire.", -1, 40, 85, 180, 20
340 PUSHBUTTON "Defragmentare…", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
341 GROUPBOX "Copie de rezervă", -1, 5, 130, 230, 60
342 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
343 LTEXT "Această opțiune va crea o copie de siguranță a fișierelor de pe această partiție.", -1, 40, 150, 180, 20
344 PUSHBUTTON "&Creare rezervă…", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
345 END
346
347 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
348 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
349 CAPTION "Componente fizice"
350 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
351 BEGIN
352 END
353
354 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
355 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
356 CAPTION "Execută ca"
357 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
358 BEGIN
359 LTEXT "Ce cont de utilizator este folosit pentru a executa?", -1, 10, 20, 220, 20
360 CHECKBOX "Utilizator curent: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
361 LTEXT "Protejare calculator de activiăți neautorizate", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
362 CHECKBOX "Această opțiune vă poate proteja calculatorul de activități care pot fi dăunătoare dar poate de asemenea duce la funcționarea incorectă a programului.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
363 CHECKBOX "Următorul utilizator:", 14002, 10, 100, 90, 10
364 LTEXT "Nume utilizator:", -1, 20, 118, 54, 10
365 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
366 PUSHBUTTON "…", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
367 LTEXT "Parolă:", -1, 20, 143, 53, 10
368 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
369 PUSHBUTTON "…", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
370 PUSHBUTTON "Con&firmă", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
371 PUSHBUTTON "A&nulează", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
372 END
373
374 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
375 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
376 CAPTION "Generale"
377 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
378 BEGIN
379 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
380 GROUPBOX "Preferințe pentru locația aleasă", -1, 10, 72, 220, 70
381 RADIOBUTTON "&Dimensiune specificată:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
382 EDITTEXT 14002, 110, 90, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
383 LTEXT "Dimensiune maximă (Mo):", -1, 20, 105, 70, 10
384 RADIOBUTTON "N&u arunca fișierele în Coșul de gunoi, elimină-le direct.", 14003, 20, 117, 200, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
385 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză dialog de confirmare pentru ștergeri", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
386 END
387
388 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
389 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
390 CAPTION "Deschide cu"
391 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
392 BEGIN
393 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
394 LTEXT "Specificați programul folosit pentru deschiderea acestui fișier:", -1, 44, 12, 211, 10
395 LTEXT "Fișier: ", 14001, 44, 25, 188, 20
396 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
397 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
398 AUTOCHECKBOX "&Utilizează întotdeauna această aplicație", 14003, 20, 198, 225, 10
399 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14004, 198, 207, 50, 14
400 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 150, 236, 50, 14
401 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
402 END
403
404 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
405 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
406 CAPTION "Generale"
407 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
408 BEGIN
409 GROUPBOX "Activități", -1, 7, 10, 249, 45
410 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
411 AUTORADIOBUTTON "Include în ferestrele dosarelor și acti&viățile comune", 14001, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
412 AUTORADIOBUTTON "Prefer aspectul &clasic pentru dosare", 14002, 40, 37, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
413 GROUPBOX "Parcurgere dosare", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
414 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
415 AUTORADIOBUTTON "&Parcurge dosarele în aceiași fereastră", 14004, 40, 70, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Desc&hide fiecare dosar în fereastră proprie", 14005, 40, 82, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
417 GROUPBOX "Interacțiune elemente", -1, 7, 110, 249, 60
418 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &simplă (selecare prin indicare)", 14007, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile la fel ca adresele &web", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile doar la pre&zența indicatorului", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &dublă (selectare prin una simplă)", 14010, 40, 156, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
423 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14011, 130, 180, 126, 14, WS_TABSTOP
424 END
425
426 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
427 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
428 CAPTION "Afișare"
429 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
430 BEGIN
431 GROUPBOX "Afișare dosare", -1, 7, 10, 249, 60
432 //ICON
433 LTEXT "Puteți aplica afișarea curentă (ce include Detalii sau Pictograme mari) pentru toate dosarele.", -1, 60, 20, 190, 20
434 PUSHBUTTON "Apli&că pentru toate", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
435 PUSHBUTTON "Restabilește t&oate", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
436 LTEXT "Opțiuni avansate:", -1, 7, 80, 100, 10
437 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
438 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14004, 130, 215, 126, 14, WS_TABSTOP
439 END
440
441 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
442 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
443 CAPTION "Tipuri de fișier"
444 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
445 BEGIN
446 LTEXT "Tipurile de fișier înregistrate:", -1, 7, 10, 120, 10
447 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
448 PUSHBUTTON "N&ou…", 14001, 140, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
449 PUSHBUTTON "&Elimină", 14002, 200, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
450 GROUPBOX "Detalii pentru extensia „%s”", 14003, 7, 130, 249, 70
451 LTEXT "Se deschide cu:", -1, 22, 140, 50, 10
452 //ICON
453 LTEXT "Nume aplicație", 14005, 100, 140, 75, 10
454 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14006, 190, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
455 LTEXT "", 14007, 22, 155, 160, 35
456 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14008, 190, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
457 END
458
459 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
460 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
461 CAPTION "Confirmare înlocuire fișier"
462 FONT 8, "MS Shell Dlg"
463 BEGIN
464 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 20, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", 12807, 85, 122, 60, 14
466 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 150, 122, 60, 14
467 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
468 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
469 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier cu numele „%2”.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier nemodificabil cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier de sistem cu numele „%2”.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
472 LTEXT "Doriți să înlocuiți acest fișier?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
473 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
474 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
475 LTEXT "cu acesta?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
477 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
478 END
479
480 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
481 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
482 CAPTION "Deautentificare"
483 FONT 8, "MS Shell Dlg"
484 BEGIN
485 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
486 LTEXT "Sigur doriți să vă deautentificați?", -1, 43, 11, 140, 22
487 DEFPUSHBUTTON "&Deautentifică", IDOK, 57, 40, 60, 14
488 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
489 END
490
491 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
492 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
493 CAPTION "Deconectare"
494 FONT 8, "MS Shell Dlg"
495 BEGIN
496 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
497 LTEXT "Sigur doriți să vă deconectați?", -1, 49, 12, 137, 23
498 DEFPUSHBUTTON "&Deconectează", IDOK, 57, 40, 60, 14
499 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
500 END
501
502 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
503 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
504 CAPTION "Autolansare"
505 FONT 8, "MS Shell Dlg"
506 BEGIN
507 LTEXT "&Alegeți un tip de conținut și acțiunea executată automat în cazul tipului respectiv utilizat în acest dispozitiv:", 1000, 7, 7, 215, 20
508 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
509 GROUPBOX "Acțiuni", -1, 7, 45, 212, 146
510 AUTORADIOBUTTON "Întotdeauna o anume acțiune bine &specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
511 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
512 AUTORADIOBUTTON "&Doresc să fiu consultat la moment în vederea acțiunilor întreprinse", 1006, 14, 177, 202, 10
513 PUSHBUTTON "&Restabilește implicite", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Conținut mixt"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "Acest disc sau dispozitiv conține mai mult de un singur tip de conținut.", 1001, 32, 7, 191, 20
523 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 188, 8
524 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
525 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 186, 60, 14
526 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
527 END
528
529 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
530 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
531 CAPTION "Conținut mixt"
532 FONT 8, "MS Shell Dlg"
533 BEGIN
534 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
535 LTEXT "Specificați acțiunea ce va fi executată de fiecare dată la introducerea unui disc sau conectarea unui dispozitiv cu acest conținut:", 1001, 30, 7, 193, 20
536 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
537 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
538 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 41, 190, 8
539 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
540 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeși acțiune", 1004, 32, 171, 190, 10
541 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 185, 60, 14
542 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
543 END
544
545 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
546 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
547 CAPTION "Autolansare"
548 FONT 8, "MS Shell Dlg"
549 BEGIN
550 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
551 LTEXT "Puteți specifica o acțiune pentru a fi executată de fiecare dată când conectați acest dispozitiv.", 1001, 32, 7, 190, 22
552 LTEXT "&Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 190, 8
553 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
554 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeași acțiune", 1004, 32, 143, 190, 8
555 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 94, 160, 60, 14
556 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
557 END
558
559 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
560 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
561 CAPTION "Închidere ReactOS"
562 FONT 8, "MS Shell Dlg"
563 BEGIN
564 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
565 LTEXT "Ce doriți să se întâmple?", -1, 39, 7, 167, 10
566 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
567 LTEXT "Aceasta va menține sesiunea de lucru, păstrând calculatorul pe consum redus, cu toate datele în memorie. Calculatorul își va reveni când veți apăsa o tastă sau veți acționa dispozitivul de indicare.", 8225, 39, 40, 167, 37
568 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
569 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
570 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 144, 82, 60, 14
571 END
572
573 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
574 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
575 CAPTION "Formatare unitate de stocare"
576 FONT 8, "MS Shell Dlg"
577 BEGIN
578 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 53, 198, 60, 14
579 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
580 LTEXT "&Capacitate:", -1, 7, 6, 169, 9
581 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 LTEXT "&Sistem de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
583 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
584 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
585 LTEXT "&Dimensiunea unității de alocare", -1, 7, 64, 170, 9
586 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
587 LTEXT "N&ume volum", -1, 7, 93, 170, 9
588 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
589 GROUPBOX "Opțiuni formatare", 4610, 7, 121, 170, 49
590 AUTOCHECKBOX "Formatare &rapidă", 28674, 16, 135, 155, 10
591 AUTOCHECKBOX "Co&mpresie", 28675, 16, 152, 155, 10
592 END
593
594 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
595 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
596 CAPTION "Verificare unitate de stocare"
597 FONT 8, "MS Shell Dlg"
598 BEGIN
599 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 63, 95, 60, 14
600 GROUPBOX "Opțiuni de verificare", -1, 7, 6, 179, 40
601 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
602 AUTOCHECKBOX "&Repară erorile în mod automat", 14000, 12, 15, 155, 10
603 AUTOCHECKBOX "&Analizează și repară înregistrările eronate", 14001, 16, 30, 165, 10
604 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
605 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
606 END
607
608 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
609 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
610 CAPTION "Schimbare pictogramă"
611 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
612 BEGIN
613 LTEXT "Nume fișier:", -1, 7, 14, 208, 10
614 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
615 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
616 LTEXT "Pictograme:", -1, 7, 47, 208, 10
617 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
618 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 107, 181, 50, 14
619 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
620 END
621
622 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
623 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
624 CAPTION "Atenție"
625 FONT 8, "MS Shell Dlg"
626 BEGIN
627 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
628 LTEXT "Acest fișier ar putea să fie folosit fie de către sistemul de\n\
629 operare sau de o oarecare aplicație. Modificând acest fișier\n\
630 riscați să cauzați daune în sistem.\n\n\
631 Sigur doriți să deschideți acest fișier?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
632 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 125, 55, 50, 14
633 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 180, 55, 50, 14
634 END
635
636 STRINGTABLE
637 BEGIN
638 /* columns in the shellview */
639 IDS_SHV_COLUMN1 "Fișier"
640 IDS_SHV_COLUMN2 "Mărime"
641 IDS_SHV_COLUMN3 "Tip"
642 IDS_SHV_COLUMN4 "Modificat"
643 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
644 IDS_SHV_COLUMN6 "Capacitate"
645 IDS_SHV_COLUMN7 "Disponibil"
646 IDS_SHV_COLUMN8 "Nume"
647 IDS_SHV_COLUMN9 "Comentarii"
648 IDS_SHV_COLUMN10 "Posesor"
649 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
650 IDS_SHV_COLUMN12 "Nume fișier"
651 IDS_SHV_COLUMN13 "Categorie"
652 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Locație originală"
653 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data ștergerii"
654 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Tip font"
655 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grup de lucru"
656 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Locație rețea"
657 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Documente"
658 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stare"
659 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comentarii"
660 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Locație"
661 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
662
663 /* special folders */
664 IDS_DESKTOP "Birou"
665 IDS_MYCOMPUTER "Calculatorul meu"
666 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Coșul de gunoi"
667 IDS_CONTROLPANEL "Panoul de control"
668 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Instrumente administrative"
669
670 /* context menus */
671 IDS_VIEW_LARGE "D&ale"
672 IDS_VIEW_SMALL "&Pictograme"
673 IDS_VIEW_LIST "&Listă"
674 IDS_VIEW_DETAILS "&Detalii"
675 IDS_SELECT "Selectea&ză"
676 IDS_OPEN "&Deschide"
677 IDS_CREATELINK "Creează sc&urtătură"
678 IDS_COPY "&Copiază"
679 IDS_DELETE "Șt&erge"
680 IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
681 IDS_CUT "&Decupează"
682 IDS_RESTORE "&Restabilește"
683 IDS_FORMATDRIVE "F&ormatare…"
684 IDS_RENAME "Rede&numește"
685 IDS_PASTE "&Lipește"
686
687 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nu s-a putut crea dosar nou: Eroare de permisiune."
688 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Eroare la crearea unui nou dosar"
689 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Confirmarea ștergerii fișierului"
690 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Confirmarea ștergerii dosarului"
691 IDS_DELETEITEM_TEXT "Sigur doriți să ștergeți „%1”?"
692 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să ștergeți aceste %1 elemente?"
693 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Sigur doriți să ștergeți acest(e) element(e) selectat(e)?"
694 IDS_TRASHITEM_TEXT "Sigur doriți să aruncați „%1” în Coșul de gunoi?"
695 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Sigur doriți să aruncați dosarul „%1” cu tot conținutul său la Coșul de gunoi?"
696 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să aruncați aceste %1 elemente la Coșul de gunoi?"
697 IDS_CANTTRASH_TEXT "Elementul „%1” nu poate fi aruncat la gunoi. Doriți să-l ștergeți definitiv?"
698 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Acest dosar deja conține un fișier numit „%1”.\n\nDoriți să îl înlocuiți"
699 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirmarea înlocuirii fișierului"
700 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Acest dosar deja conține un sub-dosar cu numele „%1”.\n\nDacă fișierele din dosarul de destinație au același nume ca cele din\ndosarul selectat, ele vor fi înlocuite. Sigur doriți să copiați sau\nsă mutați dosarul?"
701
702 IDS_FILEOOP_COPYING "Se copie"
703 IDS_FILEOOP_MOVING "Se mută"
704 IDS_FILEOOP_DELETING "Se șterge"
705 IDS_FILEOOP_FROM_TO "Din %1 în %2"
706 IDS_FILEOOP_FROM "Din %1"
707 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Se verifică"
708
709 /* message box strings */
710 IDS_RESTART_TITLE "Repornire"
711 IDS_RESTART_PROMPT "Doriți să reporniți sistemul?"
712 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Închidere"
713 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doriți să închideți calculatorul?"
714 IDS_LOGOFF_TITLE "Deautentificare"
715 IDS_LOGOFF_PROMPT "Doriți să vă deautentificați?"
716
717 /* Run File dialog */
718 IDS_RUNDLG_ERROR "Nu se poate deschide Executare fișier (eroare internă)"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nu se poate deschide fereastra (de) Răsfoire (eroare internă)"
720 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Răsfoire fișiere"
721 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
722
723 /* shell folder path default values */
724 IDS_PROGRAMS "Meniul Pornire\\Programe"
725 IDS_PERSONAL "Documentele mele"
726 IDS_FAVORITES "Favorite"
727 IDS_STARTUP "Meniul Pornire\\Programe\\Autolansate"
728 IDS_RECENT "Recente"
729 IDS_SENDTO "Trimitere"
730 IDS_STARTMENU "Meniul Pornire"
731 IDS_MYMUSIC "Audio"
732 IDS_MYVIDEO "Video"
733 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
734 IDS_NETHOOD "Rețele"
735 IDS_TEMPLATES "Șabloane"
736 IDS_APPDATA "Date aplicații"
737 IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
738 IDS_LOCAL_APPDATA "Preferințe locale\\Date aplicații"
739 IDS_INTERNET_CACHE "Preferințe locale\\Fișiere de Internet temporare"
740 IDS_COOKIES "Cookies"
741 IDS_HISTORY "Preferințe locale\\Istoric"
742 IDS_PROGRAM_FILES "Fișiere program"
743 IDS_MYPICTURES "Imagini"
744 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fișiere program\\Fișiere comune"
745 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
746 IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
747 IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
748 IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
749 IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
750 IDS_CDBURN_AREA "Preferințe locale\\Date aplicații\\Microsoft\\Inscriptionare CD"
751 IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
752
753 IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
754
755 IDS_DRIVE_FIXED "Disc local"
756 IDS_DRIVE_CDROM "Unitate CD"
757 IDS_DRIVE_NETWORK "Disc din rețea"
758 IDS_DRIVE_FLOPPY "Dischetă de 3.5"
759 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Disc detașabil"
760 IDS_FS_UNKNOWN "Nespecificat"
761
762 /* Open With */
763 IDS_OPEN_WITH "Deschide cu"
764 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Alegere program…"
765 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe recomandate:"
766 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Alte programe:"
767
768 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
769 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
770 FCIDM_SHVIEW_NEW "N&ou"
771 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
772 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
773 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opțiuni dosar"
774 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Locația pentru Coșul de gunoi"
775 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Spațiul disponibil"
776 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Golește Coșul de gunoi"
777 IDS_PICK_ICON_TITLE "Alegerea pictogramei"
778 IDS_PICK_ICON_FILTER "Fișiere pictogramă (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
779 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
780 IDS_DIRECTORY "Dosar"
781 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Pilot dispozitiv virtual"
782 IDS_BAT_FILE "Fișier de comenzi"
783 IDS_CMD_FILE "Script de comenzi"
784 IDS_COM_FILE "Modul DOS"
785 IDS_CPL_FILE "Element din Panoul de control"
786 IDS_CUR_FILE "Indicator"
787 IDS_DLL_FILE "Bibliotecă aplicație"
788 IDS_DRV_FILE "Modúl-pilot de dispozitiv"
789 IDS_EXE_FILE "Executabil"
790 IDS_FON_FILE "Font"
791 IDS_TTF_FILE "Font TrueType"
792 IDS_HLP_FILE "Manual de utilizare"
793 IDS_INI_FILE "Fișier de inițializare"
794 IDS_LNK_FILE "Scurtătură"
795 IDS_SYS_FILE "Fișier de sistem"
796
797 IDS_OPEN_VERB "Deschide"
798 IDS_EXPLORE_VERB "Explorează"
799 IDS_RUNAS_VERB "Executare ca…"
800 IDS_EDIT_VERB "Editează"
801 IDS_FIND_VERB "Caută"
802 IDS_PRINT_VERB "Imprimă"
803
804 IDS_FILE_FOLDER "%u fișiere, %u dosare"
805 IDS_PRINTERS "Imprimante"
806 IDS_FONTS "Fonturi"
807 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalare font nou…"
808
809 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Dimensiune de alocare implicită"
810 IDS_COPY_OF "Copie pentru"
811
812 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nu există nici un program configurat pentru a deschide acest tip de fișier."
813
814 IDS_FILE_DETAILS "Detalii pentru extensia „%s”"
815 IDS_FILE_DETAILSADV "Fișierele cu extensia „%s” sunt de tipul „%s”. Pentru a modifica opțiunile care vor afecta toate fișierele „%s”, apăsați „Avansate”."
816 IDS_FILE_TYPES "Tipuri"
817 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensii"
818 IDS_BYTES_FORMAT "octeți"
819 IDS_UNKNOWN_APP "Aplicație nespecificată"
820 IDS_EXE_DESCRIPTION "Descriere:"
821
822 IDS_MENU_EMPTY "(Gol)"
823 IDS_OBJECTS "%d Objects"
824 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
825 END