[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / ro-RO.rc
1 /* Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md) */
2
3 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
4
5 MENU_001 MENU
6 BEGIN
7 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
8 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
9 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
10 MENUITEM "&Detalii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
11 END
12
13 /* shellview background menu */
14 MENU_002 MENU
15 BEGIN
16 POPUP ""
17 BEGIN
18 POPUP "&Afișare"
19 BEGIN
20 MENUITEM "D&ale", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
21 MENUITEM "&Pictograme", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
22 MENUITEM "&Listă", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
23 MENUITEM "&Detailii", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
24 END
25 MENUITEM SEPARATOR
26 POPUP "&Ordonare"
27 BEGIN
28 MENUITEM "După &nume", 0x30 /* column 0 */
29 MENUITEM "După tip&uri", 0x32 /* column 2 */
30 MENUITEM "După &mărimi", 0x31 /* ... */
31 MENUITEM "După &date", 0x33
32 MENUITEM SEPARATOR
33 MENUITEM "&Automată", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
34 END
35 MENUITEM "Aranjea&ză în grilă", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Împ&rospătează", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Lipește", FCIDM_SHVIEW_INSERT
40 MENUITEM "Lipește ca sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
41 MENUITEM SEPARATOR
42 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
43 END
44 END
45
46 /* menubar EDIT menu */
47 MENU_003 MENU
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
50 MENUITEM SEPARATOR
51 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
52 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
53 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
54 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
55 MENUITEM SEPARATOR
56 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
57 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
60 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
61 END
62
63 /* shellview item menu */
64 MENU_SHV_FILE MENU
65 BEGIN
66 POPUP ""
67 BEGIN
68 MENUITEM "E&xplorează", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
69 MENUITEM "Desc&hide", FCIDM_SHVIEW_OPEN
70 MENUITEM SEPARATOR
71 MENUITEM "&Decupează", FCIDM_SHVIEW_CUT
72 MENUITEM "&Copiază", FCIDM_SHVIEW_COPY
73 MENUITEM SEPARATOR
74 MENUITEM "Crează sc&urtătură", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
75 MENUITEM "Șt&erge", FCIDM_SHVIEW_DELETE
76 MENUITEM "&Redenumește", FCIDM_SHVIEW_RENAME
77 MENUITEM SEPARATOR
78 MENUITEM "&Proprietăți", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
79 END
80 END
81
82 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
83 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
84 CAPTION "Specificare dosar"
85 FONT 8, "MS Shell Dlg"
86 BEGIN
87 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 60, 175, 60, 15, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 125, 175, 60, 15, WS_GROUP | WS_TABSTOP
89 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
90 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
91 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
92 END
93
94 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "Specificare dosar"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
100 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
101 LTEXT "Dosar:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
102 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
103 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "&Crează dosar nou", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
106 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
107 END
108
109 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
110 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
111 CAPTION "Mesaj"
112 FONT 8, "MS Shell Dlg"
113 BEGIN
114 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
117 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
118 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
119 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
120 END
121
122 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
123 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Despre %s"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg"
126 BEGIN
127 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
128 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
129 LTEXT "Versiune", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 68, 65, 27, 10
131 LTEXT " (", IDC_STATIC, 95, 65, 5, 10
132 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 100, 65, 58, 10
133 LTEXT ")", IDC_STATIC, 158, 65, 5, 10
134 LTEXT "Drept de autor 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 68, 10
135 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 103, 75, 17, 10
136 LTEXT " Echipa ReactOS\0", IDC_STATIC, 120, 75, 53, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
138 LTEXT "Versiune înregistrată pentru:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
140 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
141 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
142 LTEXT "Memorie fizică instalată:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
143 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
144 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 220, 178, 50, 14
145 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
146 END
147
148 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
149 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
150 FONT 8, "MS Shell Dlg"
151 BEGIN
152 LTEXT "ReactOS vă este oferit de:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
153 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
154 END
155
156 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 232, 95
157 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
158 CAPTION "Executare"
159 FONT 8, "MS Shell Dlg"
160 BEGIN
161 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
162 LTEXT "Tastați numele unui program, dosar, document, sau a unei resurse de Internet, în vederea deschiderii în ReactOS.", 12289, 36, 11, 187, 18
163 LTEXT "&Deschide:", 12305, 7, 39, 33, 10
164 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 41, 37, 183, 100
165 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 41, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
166 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 103, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
167 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 12288, 165, 63, 59, 14, WS_TABSTOP
168 END
169
170 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
171 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
172 CAPTION "Scurtătură"
173 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
174 BEGIN
175 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
176 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
177 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
178 LTEXT "Tipul destinației:", 14004, 8, 38, 68, 10
179 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "Locația destinației:", 14006, 8, 55, 68, 10
181 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "D&estinația:", 14008, 8, 71, 68, 10
183 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
184 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
185 LTEXT "C&alea de lansare:", 14010, 8, 98, 68, 10
186 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
187 LTEXT "Taste &rapide:", 14014, 8, 117, 68, 10
188 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
189 LTEXT "E&xecuție:", 14016, 8, 136, 68, 10
190 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
191 LTEXT "&Comentariu:", 14018, 8, 154, 68, 10
192 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
193 PUSHBUTTON "&Deschide loc. destinației", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 PUSHBUTTON "&Pictogramă…", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
195 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
196 END
197
198 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
199 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
200 CAPTION "Proprietăți avansate"
201 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
202 BEGIN
203 LTEXT "Specificați proprietățile avansate dorite pentru această scurtătură.", -1, 5, 30, 210, 10
204 CHECKBOX "Execută sub o identitate explicită", 14000, 25, 50, 150, 10
205 LTEXT "Această opțiune vă permite execuția scurtăturii sub autoritatea unui alt utilizator sau continuarea folosirii scurtăturii în mod securizat, protejând astfel calculatorul de activități neautorizate.", -1, 50, 60, 175, 40
206 CHECKBOX "Execută în spațiu de memorie separat", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
207 PUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
208 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
209 END
210
211 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
212 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
213 CAPTION "Generale"
214 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
215 BEGIN
216 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
217 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
218 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 40, 55, 10
219 CONTROL "Dosar", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
220 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
221 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 56, 55, 10
222 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
223 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 72, 55, 10
224 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
225 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140101, 8, 88, 55, 10
226 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "Conține:", 14026, 8, 104, 55, 10
228 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
229 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
230 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 128, 55, 10
231 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
232 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
233 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 152, 46, 10
234 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 56, 152, 70, 10
235 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 56, 166, 70, 10
236 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 56, 180, 70, 10
237 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
238 END
239
240 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
241 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
242 CAPTION "Generale"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
244 BEGIN
245 ICON "", 14000, 10, 3, 30, 30, WS_VISIBLE
246 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
247 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
248 LTEXT "Tip fișier:", 14004, 8, 35, 50, 10
249 CONTROL "Fișier", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
250 LTEXT "Se deschide cu:", 14006, 8, 53, 50, 10
251 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
252 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
253 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
254 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
255 LTEXT "Locație:", 14008, 8, 75, 45, 10
256 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "Dimensiune:", 14010, 8, 91, 45, 10
258 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "Spațiu ocupat:", 140112, 8, 107, 55, 10
260 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
261 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
262 LTEXT "Creat:", 14014, 8, 131, 45, 10
263 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "Modificat:", 14016, 8, 147, 45, 10
265 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "Accesat:", 14018, 8, 163, 45, 10
267 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
268 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
269 LTEXT "Atribute:", 14020, 8, 189, 45, 10
270 AUTOCHECKBOX "Nem&odificabil", 14021, 58, 189, 67, 10
271 AUTOCHECKBOX "Asc&uns", 14022, 126, 189, 50, 10
272 AUTOCHECKBOX "Ar&hivabil", 14023, 181, 189, 49, 10
273 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
274 END
275
276 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
277 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
278 CAPTION "Versiune"
279 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
280 BEGIN
281 LTEXT "Versiune fișier: ", 14000, 10, 10, 55, 10
282 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
283 LTEXT "Descriere: ", 14002, 10, 27, 45, 10
284 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 LTEXT "Drept de autor: ", 14004, 10, 46, 66, 10
286 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
287 GROUPBOX "Alte informații", 14006, 6, 70, 222, 115
288 LTEXT "Nume element: ", 14007, 13, 82, 50, 10
289 LTEXT "Valoare: ", 14008, 112, 82, 45, 10
290 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
291 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
292 END
293
294 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
295 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
296 CAPTION "Generale"
297 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
298 BEGIN
299 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
300 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
301 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
302 LTEXT "Tip:", -1, 8, 38, 95, 10
303 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
304 LTEXT "Sistem de fișiere:", -1, 8, 51, 95, 10
305 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
306 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
307 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
308 LTEXT "Spațiu folosit:", -1, 25, 69, 80, 10
309 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
310 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
311 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
312 LTEXT "Spațiu liber:", -1, 25, 82, 80, 10
313 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
316 LTEXT "Capacitate:", -1, 25, 103, 80, 10
317 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
319 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
320 LTEXT "Partiție %c", 14009, 100, 150, 70, 10
321 PUSHBUTTON "Curățare &disc…", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
322 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
323 CHECKBOX "&Comprimă volumul pentru a economisi spațiu", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
324 CHECKBOX "Permite „Serviciu de inde&xare” pentru accelerarea căutărilor", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
325 END
326
327 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
328 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
329 CAPTION "Instrumente"
330 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
331 BEGIN
332 GROUPBOX "Verificarea erorilor", -1, 5, 5, 230, 60
333 LTEXT "Această opțiune va verifica acest volum pentru eventuale erori în sistemul de fișiere.", -1, 40, 25, 180, 20
334 PUSHBUTTON "&Verificare…", 14000, 130, 45, 90, 15, WS_TABSTOP
335 GROUPBOX "&Defragmentare", -1, 5, 65, 230, 60
336 LTEXT "Această opțiune presupune ordonarea fragmentelor de fișiere pentru a îmbunătăți viteza de citire.", -1, 40, 85, 180, 20
337 PUSHBUTTON "Defragmentare…", 14001, 130, 105, 90, 15, WS_TABSTOP
338 GROUPBOX "Copie de rezervă", -1, 5, 130, 230, 60
339 LTEXT "Această opțiune va crea o copie de siguranță a fișierelor de pe această partiție.", -1, 40, 150, 180, 20
340 PUSHBUTTON "&Creare rezervă…", 14002, 130, 170, 90, 15, WS_TABSTOP
341 END
342
343 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
344 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
345 CAPTION "Componente fizice"
346 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
347 BEGIN
348 END
349
350 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
351 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
352 CAPTION "Execută ca"
353 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
354 BEGIN
355 LTEXT "Ce cont de utilizator este folosit pentru a executa?", -1, 10, 20, 220, 20
356 CHECKBOX "Utilizator curent: %s", 14000, 10, 45, 150, 10
357 LTEXT "Protejare computer de activiăți neautorizate", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
358 CHECKBOX "Această opțiune vă poate proteja calculatorul de activități care pot fi dăunătoare dar poate de asemenea duce la funcționarea incorectă a programului.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
359 CHECKBOX "Utilizator curent:", 14002, 10, 100, 90, 10
360 LTEXT "Nume utilizator:", -1, 20, 118, 54, 10
361 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
362 PUSHBUTTON "…", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
363 LTEXT "Parolă:", -1, 20, 143, 53, 10
364 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
365 PUSHBUTTON "…", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
366 PUSHBUTTON "Con&firmă", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
367 PUSHBUTTON "A&nulează", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
368 END
369
370 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
371 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
372 CAPTION "Generale"
373 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
374 BEGIN
375 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
376 GROUPBOX "Preferințe pentru locația aleasă", -1, 10, 72, 220, 70
377 RADIOBUTTON "&Dimensiune specificată:", 14001, 20, 90, 80, 10, WS_TABSTOP
378 EDITTEXT 14002, 110, 90, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
379 LTEXT "Dimensiune maximă (Mo):", -1, 20, 105, 70, 10
380 RADIOBUTTON "N&u arunca fișierele în Coșul de gunoi, elimină-le direct.", 14003, 20, 117, 200, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
381 AUTOCHECKBOX "Afișea&ză dialog de confirmare pentru ștergeri", 14004, 20, 155, 140, 10, WS_TABSTOP
382 END
383
384 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
385 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
386 CAPTION "Deschide cu"
387 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
388 BEGIN
389 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
390 LTEXT "Specificați programul folosit pentru deschiderea acestui fișier:", -1, 44, 12, 211, 10
391 LTEXT "Fișier: ", 14001, 44, 25, 188, 10
392 GROUPBOX "&Programe", -1, 7, 42, 249, 187
393 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
394 AUTOCHECKBOX "&Utilizează întotdeauna această aplicație", 14003, 20, 198, 225, 10
395 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14004, 198, 207, 50, 14
396 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 150, 236, 50, 14
397 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
398 END
399
400 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
401 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
402 CAPTION "Copiere…"
403 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
404 BEGIN
405 PUSHBUTTON "A&nulează", 14002, 195, 14, 60, 16
406 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
407 LTEXT "Fișier", 14001, 8, 6, 169, 10
408 END
409
410 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
411 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
412 CAPTION "Generale"
413 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
414 BEGIN
415 GROUPBOX "Activități", -1, 7, 10, 249, 45
416 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "Include în ferestrele dosarelor și acti&viățile comune", 14001, 40, 25, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Prefer aspectul &clasic pentru dosare", 14002, 40, 37, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 GROUPBOX "Parcurgere dosare", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
420 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
421 AUTORADIOBUTTON "&Parcurge dosarele în aceiași fereastră", 14004, 40, 70, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
422 AUTORADIOBUTTON "Desc&hide fiecare dosar în fereastră proprie", 14005, 40, 82, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
423 GROUPBOX "Interacțiune elemente", -1, 7, 110, 249, 60
424 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
425 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &simplă (selecare prin indicare)", 14007, 40, 120, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile la fel ca adresele &web", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 AUTORADIOBUTTON "Subliniază titlurile doar la pre&zența indicatorului", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
428 AUTORADIOBUTTON "Deschide prin acțiune &dublă (selectare prin una simplă)", 14010, 40, 156, 200, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
429 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14011, 130, 180, 126, 14, WS_TABSTOP
430 END
431
432 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
433 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
434 CAPTION "Afișare"
435 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
436 BEGIN
437 GROUPBOX "Afișare dosare", -1, 7, 10, 249, 60
438 //ICON
439 LTEXT "Puteți aplica afișarea curentă (ce include Detalii sau Pictograme mari) pentru toate dosarele.", -1, 60, 20, 190, 20
440 PUSHBUTTON "Apli&că pentru toate", 14001, 60, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
441 PUSHBUTTON "Restabilește t&oate", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "Opțiuni avansate:", -1, 7, 80, 100, 10
443 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
444 PUSHBUTTON "&Restabilește opțiunile implicite", 14004, 130, 215, 126, 14, WS_TABSTOP
445 END
446
447 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
448 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
449 CAPTION "Tipuri de fișier"
450 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
451 BEGIN
452 LTEXT "Tipurile de fișier înregistrate:", -1, 7, 10, 120, 10
453 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
454 PUSHBUTTON "N&ou…", 14001, 140, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
455 PUSHBUTTON "&Elimină", 14002, 200, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
456 GROUPBOX "Detalii pentru extensia „%s”", 14003, 7, 130, 249, 70
457 LTEXT "Se deschide cu:", -1, 22, 140, 50, 10
458 //ICON
459 LTEXT "Nume aplicație", 14005, 100, 140, 75, 10
460 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", 14006, 190, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
461 LTEXT "", 14007, 22, 155, 160, 35
462 PUSHBUTTON "A&vansate…", 14008, 190, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
463 END
464
465 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
466 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
467 CAPTION "Confirmare înlocuire fișier"
468 FONT 8, "MS Shell Dlg"
469 BEGIN
470 DEFPUSHBUTTON "D&a", IDYES, 20, 122, 60, 14
471 PUSHBUTTON "Da pentru t&oate", 12807, 85, 122, 60, 14
472 PUSHBUTTON "N&u", IDNO, 150, 122, 60, 14
473 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
474 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
475 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier cu numele „%2”.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier nemodificabil cu numele „%2”.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "Dosarul curent deja conține un fișier de sistem cu numele „%2”.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
478 LTEXT "Doriți să înlocuiți acest fișier?", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
479 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
480 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
481 LTEXT "cu acesta?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
482 LTEXT "(mărime/dată necunoscută)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
483 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 END
485
486 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
487 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
488 CAPTION "Deautentificare"
489 FONT 8, "MS Shell Dlg"
490 BEGIN
491 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
492 LTEXT "Sigur doriți să vă deautentificați?", -1, 43, 11, 140, 22
493 DEFPUSHBUTTON "&Deautentifică", IDOK, 57, 40, 60, 14
494 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
495 END
496
497 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
498 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
499 CAPTION "Deconectare"
500 FONT 8, "MS Shell Dlg"
501 BEGIN
502 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
503 LTEXT "Sigur doriți să vă deconectați?", -1, 49, 12, 137, 23
504 DEFPUSHBUTTON "&Deconectează", IDOK, 57, 40, 60, 14
505 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
506 END
507
508 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
509 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
510 CAPTION "Autolansare"
511 FONT 8, "MS Shell Dlg"
512 BEGIN
513 LTEXT "&Alegeți un tip de conținut și acțiunea executată automat în cazul tipului respectiv utilizat în acest dispozitiv:", 1000, 7, 7, 215, 20
514 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
515 GROUPBOX "Acțiuni", -1, 7, 45, 212, 146
516 AUTORADIOBUTTON "Întotdeauna o anume acțiune bine &specificată:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
517 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
518 AUTORADIOBUTTON "&Doresc să fiu consultat la moment în vederea acțiunilor întreprinse", 1006, 14, 177, 202, 10
519 PUSHBUTTON "&Restabilește implicite", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
520 END
521
522 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
523 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
524 CAPTION "Conținut mixt"
525 FONT 8, "MS Shell Dlg"
526 BEGIN
527 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
528 LTEXT "Acest disc sau dispozitiv conține mai mult de un singur tip de conținut.", 1001, 32, 7, 191, 20
529 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 188, 8
530 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
531 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 186, 60, 14
532 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
533 END
534
535 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
536 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
537 CAPTION "Conținut mixt"
538 FONT 8, "MS Shell Dlg"
539 BEGIN
540 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
541 LTEXT "Specificați acțiunea ce va fi executată de fiecare dată la introducerea unui disc sau conectarea unui dispozitiv cu acest conținut:", 1001, 30, 7, 193, 20
542 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
543 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
544 LTEXT "Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 41, 190, 8
545 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
546 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeși acțiune", 1004, 32, 171, 190, 10
547 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 96, 185, 60, 14
548 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
549 END
550
551 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
552 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
553 CAPTION "Autolansare"
554 FONT 8, "MS Shell Dlg"
555 BEGIN
556 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
557 LTEXT "Puteți specifica o acțiune pentru a fi executată de fiecare dată când conectați acest dispozitiv.", 1001, 32, 7, 190, 22
558 LTEXT "&Ce acțiune doriți să fie îndeplinită?", 1002, 32, 31, 190, 8
559 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
560 AUTOCHECKBOX "&Efectuează mereu aceeași acțiune", 1004, 32, 143, 190, 8
561 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 94, 160, 60, 14
562 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
563 END
564
565 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
566 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
567 CAPTION "Închidere ReactOS"
568 FONT 8, "MS Shell Dlg"
569 BEGIN
570 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
571 LTEXT "Ce doriți să se întâmple?", -1, 39, 7, 167, 10
572 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
573 LTEXT "Aceasta va menține sesiunea de lucru, păstrând calculatorul pe consum redus, cu toate datele în memorie. Calculatorul își va reveni când veți apăsa o tastă sau veți acționa dispozitivul de indicare.", 8225, 39, 40, 167, 37
574 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
575 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
576 PUSHBUTTON "&Manual…", IDHELP, 144, 82, 60, 14
577 END
578
579 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
580 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
581 CAPTION "Formatare unitate de stocare"
582 FONT 8, "MS Shell Dlg"
583 BEGIN
584 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 53, 198, 60, 14
585 PUSHBUTTON "Î&nchide", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
586 LTEXT "&Capacitate:", -1, 7, 6, 169, 9
587 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 LTEXT "&Sistem de fișiere", -1, 7, 35, 170, 9
589 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
590 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
591 LTEXT "&Dimensiunea unității de alocare", -1, 7, 64, 170, 9
592 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
593 LTEXT "N&ume volum", -1, 7, 93, 170, 9
594 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
595 GROUPBOX "Opțiuni formatare", 4610, 7, 121, 170, 49
596 AUTOCHECKBOX "Formatare &rapidă", 28674, 16, 135, 155, 10
597 AUTOCHECKBOX "Co&mpresie", 28675, 16, 152, 155, 10
598 END
599
600 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
601 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
602 CAPTION "Verificare unitate de stocare"
603 FONT 8, "MS Shell Dlg"
604 BEGIN
605 DEFPUSHBUTTON "&Pornește", IDOK, 53, 100, 60, 14
606 GROUPBOX "Opțiuni de verificare", -1, 7, 6, 179, 50
607 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
608 AUTOCHECKBOX "&Repară erorile în mod automat", 14000, 16, 15, 155, 10
609 AUTOCHECKBOX "&Analizează și repară înregistrările eronate", 14001, 16, 30, 165, 10
610 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
611 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
612 END
613
614 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
615 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
616 CAPTION "Schimbare pictogramă"
617 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
618 BEGIN
619 LTEXT "Nume fișier:", -1, 7, 14, 208, 10
620 PUSHBUTTON "Spe&cificare…", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
621 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
622 LTEXT "Pictograme:", -1, 7, 47, 208, 10
623 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
624 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", IDOK, 107, 181, 50, 14
625 PUSHBUTTON "A&nulează", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
626 END
627
628 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
629 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
630 CAPTION "Caution"
631 FONT 8, "MS Shell Dlg"
632 BEGIN
633 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
634 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
635 another application. Modifying this file might damage your\n\
636 system or make it less functional.\n\n\
637 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
638 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
639 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
640 END
641
642 STRINGTABLE
643 BEGIN
644 /* columns in the shellview */
645 IDS_SHV_COLUMN1 "Fișier"
646 IDS_SHV_COLUMN2 "Mărime"
647 IDS_SHV_COLUMN3 "Tip"
648 IDS_SHV_COLUMN4 "Modificat"
649 IDS_SHV_COLUMN5 "Atribute"
650 IDS_SHV_COLUMN6 "Mărime"
651 IDS_SHV_COLUMN7 "Mărime disponibilă"
652 IDS_SHV_COLUMN8 "Nume"
653 IDS_SHV_COLUMN9 "Comentarii"
654 IDS_SHV_COLUMN10 "Posesor"
655 IDS_SHV_COLUMN11 "Grup"
656 IDS_SHV_COLUMN12 "Nume fișier"
657 IDS_SHV_COLUMN13 "Categorie"
658 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Locație originală"
659 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Data ștergerii"
660 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Tip font"
661 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Grup de lucru"
662 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Locație rețea"
663 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Documente"
664 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Stare"
665 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Comentarii"
666 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Locație"
667 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Model"
668
669 /* special folders */
670 IDS_DESKTOP "Birou"
671 IDS_MYCOMPUTER "Calculatorul meu"
672 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Coșul de gunoi"
673 IDS_CONTROLPANEL "Panoul de control"
674 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Instrumente administrative"
675
676 /* context menus */
677 IDS_VIEW_LARGE "D&ale"
678 IDS_VIEW_SMALL "&Pictograme"
679 IDS_VIEW_LIST "&Listă"
680 IDS_VIEW_DETAILS "&Detalii"
681 IDS_SELECT "Selectează"
682 IDS_OPEN "&Deschide"
683 IDS_CREATELINK "Creează sc&urtătură"
684 IDS_COPY "&Copiază"
685 IDS_DELETE "Șt&erge"
686 IDS_PROPERTIES "&Proprietăți"
687 IDS_CUT "&Decupează"
688 IDS_RESTORE "&Restabilește"
689 IDS_FORMATDRIVE "F&ormatare…"
690 IDS_RENAME "Rede&numește"
691 IDS_INSERT "Inserea&ză"
692
693 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Nu s-a putut crea dosar nou: Eroare de permisiune."
694 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Eroare la crearea unui nou dosar"
695 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Confirmarea ștergerii fișierului"
696 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Confirmarea ștergerii dosarului"
697 IDS_DELETEITEM_TEXT "Sigur doriți să ștergeți „%1”?"
698 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să ștergeți aceste %1 elemente?"
699 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Sigur doriți să ștergeți acest(e) element(e) selectat(e)?"
700 IDS_TRASHITEM_TEXT "Sigur doriți să aruncați „%1” în Coșul de gunoi?"
701 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Sigur doriți să aruncați dosarul „%1” cu tot conținutul său la Coșul de gunoi?"
702 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Sigur doriți să aruncați aceste %1 elemente la Coșul de gunoi?"
703 IDS_CANTTRASH_TEXT "Elementul „%1” nu poate fi aruncat la gunoi. Doriți să-l ștergeți definitiv?"
704 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Acest dosar deja conține un fișier numit „%1”.\n\nDoriți să îl înlocuiți"
705 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Confirmarea înlocuirii fișierului"
706 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Acest dosar deja conține un sub-dosar cu numele „%1”.\n\nDacă fișierele din dosarul de destinație au același nume ca cele din\ndosarul selectat, ele vor fi înlocuite. Sigur doriți să copiați sau\nsă mutați dosarul?"
707
708 /* message box strings */
709 IDS_RESTART_TITLE "Repornire"
710 IDS_RESTART_PROMPT "Doriți să reporniți sistemul?"
711 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Închidere"
712 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Doriți să închideți calculatorul?"
713 IDS_LOGOFF_TITLE "Deautentificare"
714 IDS_LOGOFF_PROMPT "Doriți să vă deautentificați?"
715
716 /* Run File dialog */
717 IDS_RUNDLG_ERROR "Nu se poate deschide Executare fișier (eroare internă)"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Nu se poate deschide fereastra (de) Răsfoire (eroare internă)"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Răsfoirea fișierelor"
720 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
721
722 /* shell folder path default values */
723 IDS_PROGRAMS "Meniul Pornire\\Programe"
724 IDS_PERSONAL "Documentele mele"
725 IDS_FAVORITES "Favorite"
726 IDS_STARTUP "Meniul Pornire\\Programe\\Autolansate"
727 IDS_RECENT "Recente"
728 IDS_SENDTO "Trimitere"
729 IDS_STARTMENU "Meniul Pornire"
730 IDS_MYMUSIC "Audio"
731 IDS_MYVIDEO "Video"
732 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Birou"
733 IDS_NETHOOD "Retele"
734 IDS_TEMPLATES "Sabloane"
735 IDS_APPDATA "Date aplicatii"
736 IDS_PRINTHOOD "Imprimante"
737 IDS_LOCAL_APPDATA "Preferinte locale\\Date aplicatii"
738 IDS_INTERNET_CACHE "Preferinte locale\\Fisiere de Internet temporare"
739 IDS_COOKIES "Cookies"
740 IDS_HISTORY "Preferinte locale\\Istoric"
741 IDS_PROGRAM_FILES "Fisiere program"
742 IDS_MYPICTURES "Imagini"
743 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Fisiere program\\Fisiere comune"
744 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Documentele mele"
745 IDS_ADMINTOOLS "Meniul Pornire\\Programe\\Administrative"
746 IDS_COMMON_MUSIC "Documentele mele\\Audio"
747 IDS_COMMON_PICTURES "Documentele mele\\Imagini"
748 IDS_COMMON_VIDEO "Documentele mele\\Video"
749 IDS_CDBURN_AREA "Preferinte locale\\Date aplicatii\\Microsoft\\Inscriptionare CD"
750 IDS_NETWORKPLACE "Locații în rețea"
751
752 IDS_NEWFOLDER "Dosar nou"
753
754 IDS_DRIVE_FIXED "Disc local"
755 IDS_DRIVE_CDROM "CD-ROM"
756 IDS_DRIVE_NETWORK "Disc din rețea"
757
758 /* Open With */
759 IDS_OPEN_WITH "Deschide cu"
760 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Alegere program…"
761 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Programe recomandate:"
762 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Alte programe:"
763
764 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Autori"
765 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< Înap&oi"
766 FCIDM_SHVIEW_NEW "N&ou"
767 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Dosar"
768 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "Sc&urtătură"
769 IDS_FOLDER_OPTIONS "Opțiuni dosar"
770 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Locația pentru Coșul de gunoi"
771 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Spațiul disponibil"
772 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Golește Coșul de gunoi"
773 IDS_PICK_ICON_TITLE "Alegerea pictogramei"
774 IDS_PICK_ICON_FILTER "Fișiere pictogramă (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
775 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Fișiere executabile (*.exe)\0*.exe\0Orice fișier (*.*)\0*.*\0"
776 IDS_DIRECTORY "Dosar"
777 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Pilot dispozitiv virtual"
778 IDS_BAT_FILE "Fișier de comenzi"
779 IDS_CMD_FILE "Script de comenzi"
780 IDS_COM_FILE "Modul DOS"
781 IDS_CPL_FILE "Element din Panoul de control"
782 IDS_CUR_FILE "Indicator"
783 IDS_DLL_FILE "Bibliotecă aplicație"
784 IDS_DRV_FILE "Modul pilot de dispozitiv"
785 IDS_EXE_FILE "Executabil"
786 IDS_FON_FILE "Font"
787 IDS_TTF_FILE "Font TrueType"
788 IDS_HLP_FILE "Manual de utilizare"
789 IDS_INI_FILE "Fișier de inițializare"
790 IDS_LNK_FILE "Scurtătură"
791 IDS_SYS_FILE "Fișier de sistem"
792
793 IDS_OPEN_VERB "Deschide"
794 IDS_EXPLORE_VERB "Explorează"
795 IDS_RUNAS_VERB "Executare ca…"
796 IDS_EDIT_VERB "Editează"
797 IDS_FIND_VERB "Caută"
798 IDS_PRINT_VERB "Imprimă"
799
800 IDS_FILE_FOLDER "%u fișiere, %u dosare"
801 IDS_PRINTERS "Imprimante"
802 IDS_FONTS "Fonturi"
803 IDS_INSTALLNEWFONT "Instalare font nou…"
804
805 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Dimensiune de alocare implicită"
806 IDS_COPY_OF "Copie pentru"
807
808 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Nu există nici un program configurat pentru a deschide acest tip de fișier."
809
810 IDS_FILE_DETAILS "Detalii pentru extensia „%s”"
811 IDS_FILE_DETAILSADV "Fișierele cu extensia „%s” sunt de tipul „%s”. Pentru a modifica opțiunile care vor afecta toate fișierele „%s”, apăsați „Avansate”."
812 IDS_FILE_TYPES "Tipuri"
813 IDS_COLUMN_EXTENSION "Extensii"
814 IDS_BYTES_FORMAT "octeți"
815 IDS_UNKNOWN_APP "Aplicație nespecificată"
816 IDS_EXE_DESCRIPTION "Descriere:"
817
818 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
819 END