[SHELL32]
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Вигляд"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Упорядкувати значки"
25 BEGIN
26 MENUITEM "за &ім'ям", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "за &типом", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "за &розміром", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "за &датою", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&автоматично", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Вирівняти значки", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Оновити", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Вставити", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Вставити ярлик", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Властивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Провідник", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "В&ідкрити", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Вирізати", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "&Копіювати", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Створити &ярлик", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "В&идалити", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Перей&менувати", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "В&ластивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Огляд тек"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Огляд тек"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Тека:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Створити &теку", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Повідомлення"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Так для &всіх", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Скасувати", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Про %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Версія ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Ця версія ReactOS зареєстрована на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Доступна фізична пам'ять:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Розробники ReactOS:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Виконати"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON IDI_SHELL_RUN, IDC_STATIC, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Введіть ім'я програми, теки, документа або ресурсу Інтернету, і ReactOS відкриє їх.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Відкрити:", 12305, 3, 39, 32, 10
162 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
163 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "О&гляд...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
170 CAPTION "Ярлик"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Тип об'єкта:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Розташування:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "О&б'єкт:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "&Робоча папка:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "&Швидкий виклик:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "&Вікно:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "&Примітка:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "З&найти об'єкт...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Змінити значок...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "&Додатково...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Додаткові властивості"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 ICON IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, IDI_SHELL_EXTENDED_PROPERTIES, 5, 5, 21, 20, SS_ICON
202 LTEXT "Виберіть потрібні властивості для цього ярлика.", -1, 5, 30, 210, 10
203 CHECKBOX "Запускати з іншими обліковими даними", 14000, 25, 50, 150, 10
204 LTEXT "Цей параметр дозволяє використовувати цей ярлик від імені іншого користувача або продовжувати роботу від свого імені, що захищає комп'ютер й дані від несанкціонованих дій програми.", -1, 50, 60, 175, 40
205 CHECKBOX "Запускати в окремій області пам'яті", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
206 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
208 END
209
210 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
211 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
212 CAPTION "Загальні"
213 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
214 BEGIN
215 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
216 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
217 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 40, 55, 10
218 CONTROL "Тека", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
219 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
220 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 56, 55, 10
221 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
222 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 72, 55, 10
223 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
224 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
225 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
226 LTEXT "Містить:", 14026, 8, 104, 55, 10
227 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
228 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Created:", 14014, 8, 128, 55, 10
230 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
231 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
232 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 152, 46, 10
233 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 56, 152, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "При&хована", 14022, 56, 166, 70, 10
235 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 56, 180, 70, 10
236 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
237 END
238
239 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
240 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
241 CAPTION "Загальні"
242 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
243 BEGIN
244 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
245 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
246 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
247 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 35, 50, 10
248 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
249 LTEXT "Додаток:", 14006, 8, 53, 50, 10
250 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
251 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
252 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
253 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
254 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 75, 50, 10
255 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
256 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 91, 45, 10
257 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
258 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
259 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
260 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
261 LTEXT "Створено:", 14014, 8, 131, 45, 10
262 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
263 LTEXT "Змінено:", 14016, 8, 147, 45, 10
264 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
265 LTEXT "Відкрито:", 14018, 8, 163, 45, 10
266 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
267 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
268 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 189, 45, 10
269 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 58, 189, 67, 10
270 AUTOCHECKBOX "При&хований", 14022, 126, 189, 50, 10
271 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 181, 189, 49, 10
272 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
273 END
274
275 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Версія"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 LTEXT "Версія файлу: ", 14000, 10, 10, 55, 10
281 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
282 LTEXT "Опис: ", 14002, 10, 27, 45, 10
283 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
284 LTEXT "Авторські права: ", 14004, 10, 46, 66, 10
285 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
286 GROUPBOX "Додаткові відомості: ", 14006, 6, 70, 222, 115
287 LTEXT "Ім'я елемента: ", 14007, 13, 82, 50, 10
288 LTEXT "Значення: ", 14008, 112, 82, 45, 10
289 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
290 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
291 END
292
293 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
294 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
295 CAPTION "Загальні"
296 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
297 BEGIN
298 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
299 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
300 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
301 LTEXT "Тип:", -1, 8, 38, 95, 10
302 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
303 LTEXT "Файлова система:", -1, 8, 51, 95, 10
304 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
305 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
306 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
307 LTEXT "Зайнято:", -1, 25, 69, 80, 10
308 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
310 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
311 LTEXT "Доступно:", -1, 25, 82, 80, 10
312 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
315 LTEXT "Місткість:", -1, 25, 103, 80, 10
316 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
318 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
319 LTEXT "Диск %c", 14009, 100, 150, 70, 10
320 PUSHBUTTON "Очищення &диску", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
321 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
322 CHECKBOX "Стискати диск для заощадження місця", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
323 CHECKBOX "Дозволити індексування диску для прискорення пошуку", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
324 END
325
326 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
327 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
328 CAPTION "Сервіс"
329 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
330 BEGIN
331 GROUPBOX "Перевірка диску", -1, 5, 5, 230, 60
332 ICON IDI_SHELL_TOOLS_CHKDSK, IDC_STATIC, 13, 25, 21, 20
333 LTEXT "Перевірка тому на наявність помилок.", -1, 40, 25, 160, 20
334 PUSHBUTTON "Виконати перевірку...", 14000, 125, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
335 GROUPBOX "Дефрагментація диску", -1, 5, 65, 230, 60
336 ICON IDI_SHELL_TOOLS_DEFRAG, IDC_STATIC, 13, 85, 21, 20
337 LTEXT "Дефрагментація файлів на цьому томі", -1, 40, 85, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Виконати дефрагментацію...", 14001, 125, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
339 GROUPBOX "Архівація", -1, 5, 130, 230, 60
340 ICON IDI_SHELL_TOOLS_BACKUP, IDC_STATIC, 13, 150, 21, 20
341 LTEXT "Резервне копіювання файлів на цьому томі.", -1, 40, 150, 160, 20
342 PUSHBUTTON "Виконати архівацію...", 14002, 125, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
343 END
344
345 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
346 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
347 CAPTION "Обладнання"
348 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
349 BEGIN
350 END
351
352 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
353 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
354 CAPTION "Запуск від імені іншого користувача"
355 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
356 BEGIN
357 LTEXT "Чий обліковий запис використовувати для запуску цієї програми?", -1, 10, 20, 220, 20
358 CHECKBOX "Поточний користувач %s", 14000, 10, 45, 150, 10
359 LTEXT "Захистити мій комп'ютер і мої дані від несанкціонованої діяльності програм", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
360 CHECKBOX "Цей режим може захистити ваш комп'ютер і дані від вірусів, але програма може працювати неправильно.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
361 CHECKBOX "Указаний користувач:", 14002, 10, 100, 90, 10
362 LTEXT "Ім'я користувача:", -1, 20, 118, 54, 10
363 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
365 LTEXT "Пароль:", -1, 20, 143, 53, 10
366 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
367 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
368 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
369 PUSHBUTTON "Скасувати", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
370 END
371
372 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
373 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
374 CAPTION "Властивості Кошика"
375 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
376 BEGIN
377 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
378 GROUPBOX "Налаштування для вибраного розташування", -1, 10, 72, 220, 70
379 RADIOBUTTON "&Особливий розмір:", 14001, 20, 90, 92, 10, WS_TABSTOP
380 EDITTEXT 14002, 120, 100, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
381 LTEXT "&Максимальний розмір(Мб):", -1, 20, 105, 100, 10
382 RADIOBUTTON "Не переміщ&увати файли до кошика, а видаляти їх остаточно відразу", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
383 AUTOCHECKBOX "Пока&зувати діалог підтвердження видалення", 14004, 20, 155, 165, 10, WS_TABSTOP
384 END
385
386 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
387 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
388 CAPTION "Вибір програми"
389 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
390 BEGIN
391 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
392 LTEXT "Виберіть програму, за допомогою якої слід відкрити цей файл.", -1, 44, 12, 234, 10
393 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 20
394 GROUPBOX "&Програми", -1, 7, 42, 249, 187
395 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
396 AUTOCHECKBOX "Завжд&и використовувати цю програму для файлів цього типу", 14003, 20, 193, 225, 10
397 PUSHBUTTON "О&гляд...", 14004, 198, 207, 50, 14
398 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
399 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
400 END
401
402 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
403 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
404 CAPTION "Загальні"
405 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
406 BEGIN
407 GROUPBOX "Завдання", -1, 7, 10, 249, 45
408 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
409 AUTORADIOBUTTON "&Показувати список типових завдань у теках", 14001, 40, 25, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 AUTORADIOBUTTON "Використовувати зви&чайні теки ReactOS", 14002, 40, 37, 149, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
411 GROUPBOX "Огляд тек", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
412 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
413 AUTORADIOBUTTON "Відкривати папки в то&му самому вікні", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
414 AUTORADIOBUTTON "Відкрива&ти кожну папку в окремому вікні", 14005, 40, 82, 155, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
415 GROUPBOX "Клацання мишею", -1, 7, 110, 249, 60
416 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
417 AUTORADIOBUTTON "Від&кривати одиночним, виділяти вказівником", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
418 AUTORADIOBUTTON "Підкресл&ювати підписи значків", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
419 AUTORADIOBUTTON "Підкр&еслювати лише при наведенні", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Відкрив&ати подвійним, виділяти одиночним", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
422 END
423
424 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
425 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
426 CAPTION "Вигляд"
427 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
428 BEGIN
429 GROUPBOX "Вигляд тек", -1, 7, 10, 249, 60
430 //ICON
431 LTEXT "Можна застосувати вигляд, який використовується для цієї теки (наприклад, ""Таблиця"" або ""Плитка""), до всіх тек.", -1, 60, 20, 180, 23
432 PUSHBUTTON "&Застосувати до всіх тек", 14001, 58, 50, 84, 14, WS_TABSTOP
433 PUSHBUTTON "&Скид для всіх тек", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
434 LTEXT "Додаткові параметри:", -1, 7, 80, 100, 10
435 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
436 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
437 END
438
439 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
440 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
441 CAPTION "Типи файлів"
442 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
443 BEGIN
444 LTEXT "Зареєстровані &типи файлів:", -1, 7, 10, 70, 10
445 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
446 PUSHBUTTON "&Створити", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
447 PUSHBUTTON "В&идалити", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
448 GROUPBOX "Подробиці для розширення '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
449 LTEXT "Відкривати у:", -1, 12, 140, 48, 10
450 //ICON
451 LTEXT "Додаток", 14005, 100, 140, 40, 10
452 PUSHBUTTON "&Змінити...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
453 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 40
454 PUSHBUTTON "&Додатково", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
455 END
456
457 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
458 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
459 CAPTION "Підтвердження заміни файлу"
460 FONT 8, "MS Shell Dlg"
461 BEGIN
462 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 20, 122, 60, 14
463 PUSHBUTTON "Так для &всіх", 12807, 85, 122, 60, 14
464 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 150, 122, 60, 14
465 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
466 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
467 LTEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
468 LTEXT "Ця папка вже містить доступний лише для читання файл з ім'ям '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
469 LTEXT "Ця папка вже містить системний файл з ім'ям '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
470 LTEXT "Замінити наявний файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
471 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
472 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "на цей файл?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
475 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
476 END
477
478 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Вихід із ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Ви дійсно бажаєте вийти із системи?", -1, 43, 11, 140, 22
485 DEFPUSHBUTTON "В&ихід", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
491 CAPTION "Вимкнення ReactOS"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
495 LTEXT "Ви дійсно бажаєте відключитися?", -1, 49, 12, 137, 23
496 DEFPUSHBUTTON "&Вимкнення", IDOK, 57, 40, 60, 14
497 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
498 END
499
500 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
501 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
502 CAPTION "Автозапуск"
503 FONT 8, "MS Shell Dlg"
504 BEGIN
505 LTEXT "Вибері&ть тип вмісту, а потім дію, яка автоматично виконуватиметься в разі використання такого вмісту в цьому пристрої:", 1000, 7, 7, 215, 20
506 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
507 GROUPBOX "Дії", -1, 7, 45, 212, 146
508 AUTORADIOBUTTON "Виберіть виконувану &дію:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
509 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
510 AUTORADIOBUTTON "Кожного ра&зу пропонувати вибір дії", 1006, 14, 177, 202, 10
511 PUSHBUTTON "&Відновити", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
512 END
513
514 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
515 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
516 CAPTION "Мішаний вміст"
517 FONT 8, "MS Shell Dlg"
518 BEGIN
519 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
520 LTEXT "На цьому диску або пристрої зберігається вміст декількох типів.", 1001, 32, 7, 191, 20
521 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 188, 8
522 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
523 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
524 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
525 END
526
527 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
528 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
529 CAPTION "Мішаний вміст"
530 FONT 8, "MS Shell Dlg"
531 BEGIN
532 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
533 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви вставляєте диск або під'єднуєте пристрій із файлами цього типу:", 1001, 30, 7, 193, 20
534 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
535 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
536 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 41, 190, 8
537 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
538 AUTOCHECKBOX "Завжди виконувати вибрану дію.", 1004, 32, 171, 190, 10
539 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
540 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
541 END
542
543 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
544 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
545 CAPTION "Автозапуск"
546 FONT 8, "MS Shell Dlg"
547 BEGIN
548 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
549 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви під'єднуєте цей пристрій.", 1001, 32, 7, 190, 22
550 LTEXT "&Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 190, 8
551 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
552 AUTOCHECKBOX "&Завжди виконувати вибрану дію", 1004, 32, 143, 190, 8
553 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
554 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
555 END
556
557 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
558 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
559 CAPTION "Завершення роботи ReactOS"
560 FONT 8, "MS Shell Dlg"
561 BEGIN
562 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
563 LTEXT "Виберіть одну з таких можливостей?", -1, 39, 7, 167, 10
564 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
565 LTEXT "Збереження сеансу з переведенням комп'ютера до режиму низького енергоспоживання зі збереженням даних у пам'яті. Якщо натиснути будь-яку клавішу або пересунути мишу, комп'ютер повернеться до звичайного режиму.", 8225, 39, 40, 167, 37
566 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
567 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
568 PUSHBUTTON "&Довідка", IDHELP, 144, 82, 60, 14
569 END
570
571 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
572 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
573 CAPTION "Форматування"
574 FONT 8, "MS Shell Dlg"
575 BEGIN
576 DEFPUSHBUTTON "&Почати", IDOK, 53, 198, 60, 14
577 PUSHBUTTON "&Закрити", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
578 LTEXT "&Місткість:", -1, 7, 6, 169, 9
579 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
580 LTEXT "&Файлова система", -1, 7, 35, 170, 9
581 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
582 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
583 LTEXT "&Розмір кластера", -1, 7, 64, 170, 9
584 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
585 LTEXT "Мі&тка тому", -1, 7, 93, 170, 9
586 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
587 GROUPBOX "&Способи форматування", 4610, 7, 121, 170, 49
588 AUTOCHECKBOX "&Швидке (очищення змісту)", 28674, 16, 135, 155, 10
589 AUTOCHECKBOX "&Використовувати стискання", 28675, 16, 152, 155, 10
590 END
591
592 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 115
593 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
594 CAPTION "Перевірка диску"
595 FONT 8, "MS Shell Dlg"
596 BEGIN
597 DEFPUSHBUTTON "Почати", IDOK, 63, 95, 60, 14
598 GROUPBOX "Опції перевірки диску", -1, 7, 6, 179, 40
599 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 128, 95, 60, 14
600 AUTOCHECKBOX "Виправити помилки файлової системи", 14000, 16, 15, 165, 10
601 AUTOCHECKBOX "&Спробувати відновити погані сектори", 14001, 16, 30, 165, 10
602 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 50, 179, 8
603 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
604 END
605
606 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
607 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
608 CAPTION "Зміна значка"
609 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
610 BEGIN
611 LTEXT "Ім'я файла:", -1, 7, 14, 208, 10
612 PUSHBUTTON "О&гляд...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
613 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
614 LTEXT "Значки:", -1, 7, 47, 208, 10
615 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
616 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
617 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
618 END
619
620 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
621 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
622 CAPTION "Caution"
623 FONT 8, "MS Shell Dlg"
624 BEGIN
625 ICON IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, IDI_SHELL_SYSTEM_FILE, 5, 5, 21, 20
626 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
627 another application. Modifying this file might damage your\n\
628 system or make it less functional.\n\n\
629 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
630 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
631 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
632 END
633
634 STRINGTABLE
635 BEGIN
636 /* columns in the shellview */
637 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
638 IDS_SHV_COLUMN2 "Розмір"
639 IDS_SHV_COLUMN3 "Тип"
640 IDS_SHV_COLUMN4 "Змінено"
641 IDS_SHV_COLUMN5 "Атрибути"
642 IDS_SHV_COLUMN6 "Розмір"
643 IDS_SHV_COLUMN7 "Вільний Розмір"
644 IDS_SHV_COLUMN8 "Ім'я"
645 IDS_SHV_COLUMN9 "Примітка"
646 IDS_SHV_COLUMN10 "Власник"
647 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
648 IDS_SHV_COLUMN12 "Ім'я файла"
649 IDS_SHV_COLUMN13 "Категорія"
650 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Вихідне розташування"
651 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата видалення"
652 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Тип шрифту"
653 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Робоча група"
654 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Мережне розташування"
655 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Документи"
656 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Стан"
657 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Примітки"
658 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Розташування"
659 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модель"
660
661 /* special folders */
662 IDS_DESKTOP "Робочий стіл"
663 IDS_MYCOMPUTER "Мій Комп'ютер"
664 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошик"
665 IDS_CONTROLPANEL "Панель керування"
666 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Адміністрування"
667
668 /* context menus */
669 IDS_VIEW_LARGE "&Великі значки"
670 IDS_VIEW_SMALL "&Дрібні значки"
671 IDS_VIEW_LIST "Спис&ок"
672 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробиці"
673 IDS_SELECT "Ви&брати"
674 IDS_OPEN "Ві&дкрити"
675 IDS_CREATELINK "Створити &ярлик"
676 IDS_COPY "&Копіювати"
677 IDS_DELETE "В&идалити"
678 IDS_PROPERTIES "В&ластивості"
679 IDS_CUT "&Вирізати"
680 IDS_RESTORE "Відновити"
681 IDS_FORMATDRIVE "Форматувати..."
682 IDS_RENAME "Перейменувати"
683 IDS_PASTE "Вставити"
684
685 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Не вдалося створити нову папку: Відмова у доступі."
686 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Помилка при створенні нової папки"
687 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Підтвердження вилучення файлу"
688 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Підтвердження вилучення папки"
689 IDS_DELETEITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити '%1'?"
690 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці %1 об'єкти(ів)?"
691 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці об'єкти?"
692 IDS_TRASHITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' до кошика?"
693 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' і весь її вміст до кошика?"
694 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити ці об'єкти (%1 шт.) до кошика?"
695 IDS_CANTTRASH_TEXT "Об'єкт '%1' не можна перемістити до кошика. Бажаєте видалити його?"
696 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%1'.\n\nБажаєте замінити його?"
697 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Підтвердження Перезапису Файлу"
698 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ця папка вже містить папку з ім'ям '%1'.\n\nЯкщо файли в папці призначення мають ті ж імена, що файли у вибраній папці,\nвони будуть замінені. Ви все ще бажаєте перемістити або\nскопіювати папку?"
699
700 IDS_FILEOOP_COPYING "Copying..."
701 IDS_FILEOOP_MOVING "Moving..."
702 IDS_FILEOOP_DELETING "Deleting..."
703 IDS_FILEOOP_FROM_TO "From %1 to %2"
704 IDS_FILEOOP_FROM "From %1"
705 IDS_FILEOOP_PREFLIGHT "Preflight"
706
707 /* message box strings */
708 IDS_RESTART_TITLE "Перезавантажити"
709 IDS_RESTART_PROMPT "Ви хочете перезавантажити систему?"
710 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Вимкнути"
711 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Ви хочете вимкнути комп'ютер?"
712 IDS_LOGOFF_TITLE "Вихід з системи"
713 IDS_LOGOFF_PROMPT "Ви хочете вийти з системи?"
714
715 /* Run File dialog */
716 IDS_RUNDLG_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Запуску Файлу (внутрішня помилка)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Огляду (внутрішня помилка)"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Огляд"
719 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Виконувані Файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
720
721 /* shell folder path default values */
722 IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
723 IDS_PERSONAL "Мої документи"
724 IDS_FAVORITES "Обране"
725 IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
726 IDS_RECENT "Recent"
727 IDS_SENDTO "Надіслати"
728 IDS_STARTMENU "Головне меню"
729 IDS_MYMUSIC "Моя музика"
730 IDS_MYVIDEO "Мої відеозаписи"
731 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Робочий стіл"
732 IDS_NETHOOD "Мережне оточення"
733 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
734 IDS_APPDATA "Application Data"
735 IDS_PRINTHOOD "Принтери"
736 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
737 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
738 IDS_COOKIES "Cookies"
739 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
740 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
741 IDS_MYPICTURES "Мої малюнки"
742 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
743 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Загальні документи"
744 IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
745 IDS_COMMON_MUSIC "Загальні документи\\Моя музика"
746 IDS_COMMON_PICTURES "Загальні документи\\Мої малюнки"
747 IDS_COMMON_VIDEO "Загальні документи\\Мої відеозаписи"
748 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
749 IDS_NETWORKPLACE "Мережне оточення"
750
751 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
752
753 IDS_DRIVE_FIXED "Локальний диск"
754 IDS_DRIVE_CDROM "CD Drive"
755 IDS_DRIVE_NETWORK "Мережний диск"
756 IDS_DRIVE_FLOPPY "3.5 Floppy"
757 IDS_DRIVE_REMOVABLE "Removable Disk"
758 IDS_FS_UNKNOWN "Unknown"
759
760 /* Open With */
761 IDS_OPEN_WITH "Відкрити за допомогою"
762 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Вибрати програму..."
763 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
764 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
765
766 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Автори"
767 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
768 FCIDM_SHVIEW_NEW "Створити"
769 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Папку"
770 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Ярлик"
771 IDS_FOLDER_OPTIONS "Властивості теки"
772 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Розташування Кошика"
773 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Доступний простір"
774 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Очистити Кошик"
775 IDS_PICK_ICON_TITLE "Вибрати значок"
776 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файли значків (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
777 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Виконувані файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
778 IDS_DIRECTORY "Папка"
779 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Драйвер віртуального пристрою"
780 IDS_BAT_FILE "Пакетний файл ReactOS"
781 IDS_CMD_FILE "Командний скрипт ReactOS"
782 IDS_COM_FILE "Додаток Dos"
783 IDS_CPL_FILE "Елемент панелі керування"
784 IDS_CUR_FILE "Курсор"
785 IDS_DLL_FILE "Розширення додатку"
786 IDS_DRV_FILE "Драйвер пристрою"
787 IDS_EXE_FILE "Додаток"
788 IDS_FON_FILE "Файл шрифту"
789 IDS_TTF_FILE "Файл шрифту TrueType"
790 IDS_HLP_FILE "Файл довідки"
791 IDS_INI_FILE "Файл налаштувань"
792 IDS_LNK_FILE "Ярлик"
793 IDS_SYS_FILE "Системний файл"
794
795 IDS_OPEN_VERB "Відкрити"
796 IDS_EXPLORE_VERB "Відкрити в дереві"
797 IDS_RUNAS_VERB "Запустити як..."
798 IDS_EDIT_VERB "Змінити"
799 IDS_FIND_VERB "Пошук"
800 IDS_PRINT_VERB "Друк"
801
802 IDS_FILE_FOLDER "%u файлів, %u папок"
803 IDS_PRINTERS "Принтери"
804 IDS_FONTS "Шрифти"
805 IDS_INSTALLNEWFONT "Інсталювати новий шрифт..."
806
807 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Розмір кластера за замовчуванням"
808 IDS_COPY_OF "Копія"
809
810 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Немає програми Windows, сконфігурованої для відкриття цього типу файлів."
811
812 IDS_FILE_DETAILS "Подробиці для розширення '%s'"
813 IDS_FILE_DETAILSADV "Файли з розширенням '%s' мають тип '%s'. Щоб змінити параметри, які впливатимуть на всі файли '%s', натисніть кнопку 'Додатково'."
814 IDS_FILE_TYPES "Типи Файлів"
815 IDS_COLUMN_EXTENSION "Розширення"
816 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
817 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
818 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
819
820 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
821 IDS_OBJECTS "%d Objects"
822 IDS_OBJECTS_SELECTED "%d Objects Selected"
823 END