[SHELL32] Sync translations to the English one. Translators, you're on!
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Вигляд"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Упорядкувати значки"
25 BEGIN
26 MENUITEM "за &ім'ям", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "за &типом", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "за &розміром", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "за &датою", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&автоматично", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Вирівняти значки", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Оновити", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Вставити", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Вставити ярлик", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Властивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* menubar EDIT menu */
45 MENU_003 MENU
46 BEGIN
47 MENUITEM "&Undo\tCtrl+Z", FCIDM_SHVIEW_UNDO
48 MENUITEM SEPARATOR
49 MENUITEM "Cu&t\tCtrl+X", FCIDM_SHVIEW_CUT
50 MENUITEM "&Copy\tCtrl+C", FCIDM_SHVIEW_COPY
51 MENUITEM "&Paste\tCtrl+V", FCIDM_SHVIEW_INSERT
52 MENUITEM "Paste &shortcut", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
53 MENUITEM SEPARATOR
54 MENUITEM "Copy to &folder...", FCIDM_SHVIEW_COPYTO
55 MENUITEM "Mo&ve to folder...", FCIDM_SHVIEW_MOVETO
56 MENUITEM SEPARATOR
57 MENUITEM "Select &all\tCtrl+A", FCIDM_SHVIEW_SELECTALL
58 MENUITEM "&Invert Selection", FCIDM_SHVIEW_INVERTSELECTION
59 END
60
61 /* shellview item menu */
62 MENU_SHV_FILE MENU
63 BEGIN
64 POPUP ""
65 BEGIN
66 MENUITEM "&Провідник", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
67 MENUITEM "В&ідкрити", FCIDM_SHVIEW_OPEN
68 MENUITEM SEPARATOR
69 MENUITEM "&Вирізати", FCIDM_SHVIEW_CUT
70 MENUITEM "&Копіювати", FCIDM_SHVIEW_COPY
71 MENUITEM SEPARATOR
72 MENUITEM "Створити &ярлик", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
73 MENUITEM "В&идалити", FCIDM_SHVIEW_DELETE
74 MENUITEM "Перей&менувати", FCIDM_SHVIEW_RENAME
75 MENUITEM SEPARATOR
76 MENUITEM "В&ластивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
77 END
78 END
79
80 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
81 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
82 CAPTION "Огляд тек"
83 FONT 8, "MS Shell Dlg"
84 BEGIN
85 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
88 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
89 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
90 END
91
92 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "Огляд тек"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
98 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
99 LTEXT "Тека:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
100 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
101 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
102 PUSHBUTTON "Створити &теку", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
103 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
104 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
105 END
106
107 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Повідомлення"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
113 PUSHBUTTON "Так для &всіх", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
114 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
115 PUSHBUTTON "&Скасувати", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
116 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
117 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
118 END
119
120 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
121 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
122 CAPTION "Про %s"
123 FONT 8, "MS Shell Dlg"
124 BEGIN
125 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
126 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
127 LTEXT "Версія ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
128 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
129 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
130 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
131 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
132 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
133 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
134 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
135 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
136 LTEXT "Ця версія ReactOS зареєстрована на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
137 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
138 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
139 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
140 LTEXT "Доступна фізична пам'ять:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
141 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
142 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
143 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
144 END
145
146 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
147 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Розробники ReactOS:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
151 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
152 END
153
154 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
155 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
156 CAPTION "Виконати"
157 FONT 8, "MS Shell Dlg"
158 BEGIN
159 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
160 LTEXT "Введіть ім'я програми, теки, документа або ресурсу Інтернету, і ReactOS відкриє їх.", 12289, 36, 11, 182, 18
161 LTEXT "&Відкрити:", 12305, 3, 39, 32, 10
162 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
163 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
164 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
165 PUSHBUTTON "О&гляд...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
166 END
167
168 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
169 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
170 CAPTION "Ярлик"
171 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
172 BEGIN
173 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
174 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
175 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
176 LTEXT "Тип об'єкта:", 14004, 8, 38, 68, 10
177 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
178 LTEXT "Розташування:", 14006, 8, 55, 68, 10
179 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
180 LTEXT "О&б'єкт:", 14008, 8, 71, 68, 10
181 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
182 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
183 LTEXT "&Робоча папка:", 14010, 8, 98, 68, 10
184 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
185 LTEXT "&Швидкий виклик:", 14014, 8, 117, 68, 10
186 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
187 LTEXT "&Вікно:", 14016, 8, 136, 68, 10
188 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
189 LTEXT "&Примітка:", 14018, 8, 154, 68, 10
190 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
191 PUSHBUTTON "З&найти об'єкт...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
192 PUSHBUTTON "&Змінити значок...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
193 PUSHBUTTON "&Додатково...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
194 END
195
196 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
197 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
198 CAPTION "Додаткові властивості"
199 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
200 BEGIN
201 LTEXT "Виберіть потрібні властивості для цього ярлика.", -1, 5, 30, 210, 10
202 CHECKBOX "Запускати з іншими обліковими даними", 14000, 25, 50, 150, 10
203 LTEXT "Цей параметр дозволяє використовувати цей ярлик від імені іншого користувача або продовжувати роботу від свого імені, що захищає комп'ютер й дані від несанкціонованих дій програми.", -1, 50, 60, 175, 40
204 CHECKBOX "Запускати в окремій області пам'яті", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
205 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
206 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
207 END
208
209 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
210 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
211 CAPTION "Загальні"
212 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
213 BEGIN
214 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
215 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
216 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 40, 55, 10
217 CONTROL "Тека", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
218 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
219 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 56, 55, 10
220 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
221 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 72, 55, 10
222 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
223 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
224 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
225 LTEXT "Містить:", 14026, 8, 104, 55, 10
226 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
227 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
228 LTEXT "Created:", 14014, 8, 128, 55, 10
229 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
230 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
231 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 152, 46, 10
232 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 56, 152, 70, 10
233 AUTOCHECKBOX "При&хована", 14022, 56, 166, 70, 10
234 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 56, 180, 70, 10
235 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
236 END
237
238 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
239 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
240 CAPTION "Загальні"
241 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
242 BEGIN
243 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
244 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
245 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
246 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 35, 50, 10
247 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
248 LTEXT "Додаток:", 14006, 8, 53, 50, 10
249 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
250 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
251 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
252 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
253 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 75, 50, 10
254 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
255 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 91, 45, 10
256 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
257 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
258 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
259 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
260 LTEXT "Створено:", 14014, 8, 131, 45, 10
261 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
262 LTEXT "Змінено:", 14016, 8, 147, 45, 10
263 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
264 LTEXT "Відкрито:", 14018, 8, 163, 45, 10
265 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
266 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
267 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 189, 45, 10
268 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 58, 189, 67, 10
269 AUTOCHECKBOX "При&хований", 14022, 126, 189, 50, 10
270 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 181, 189, 49, 10
271 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
272 END
273
274 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
275 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
276 CAPTION "Версія"
277 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
278 BEGIN
279 LTEXT "Версія файлу: ", 14000, 10, 10, 55, 10
280 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
281 LTEXT "Опис: ", 14002, 10, 27, 45, 10
282 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
283 LTEXT "Авторські права: ", 14004, 10, 46, 66, 10
284 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
285 GROUPBOX "Додаткові відомості: ", 14006, 6, 70, 222, 115
286 LTEXT "Ім'я елемента: ", 14007, 13, 82, 50, 10
287 LTEXT "Значення: ", 14008, 112, 82, 45, 10
288 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
289 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
290 END
291
292 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
293 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
294 CAPTION "Загальні"
295 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
296 BEGIN
297 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
298 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
299 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
300 LTEXT "Тип:", -1, 8, 38, 95, 10
301 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
302 LTEXT "Файлова система:", -1, 8, 51, 95, 10
303 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
304 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
305 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
306 LTEXT "Зайнято:", -1, 25, 69, 80, 10
307 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
308 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
309 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
310 LTEXT "Доступно:", -1, 25, 82, 80, 10
311 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
312 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
314 LTEXT "Місткість:", -1, 25, 103, 80, 10
315 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
316 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
317 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
318 LTEXT "Диск %c", 14009, 100, 150, 70, 10
319 PUSHBUTTON "Очищення &диску", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
320 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
321 CHECKBOX "Стискати диск для заощадження місця", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
322 CHECKBOX "Дозволити індексування диску для прискорення пошуку", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
323 END
324
325 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
326 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
327 CAPTION "Сервіс"
328 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
329 BEGIN
330 GROUPBOX "Перевірка диску", -1, 5, 5, 230, 60
331 LTEXT "Перевірка тому на наявність помилок.", -1, 40, 25, 160, 20
332 PUSHBUTTON "Виконати перевірку...", 14000, 125, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
333 GROUPBOX "Дефрагментація диску", -1, 5, 65, 230, 60
334 LTEXT "Дефрагментація файлів на цьому томі", -1, 40, 85, 160, 20
335 PUSHBUTTON "Виконати дефрагментацію...", 14001, 125, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
336 GROUPBOX "Архівація", -1, 5, 130, 230, 60
337 LTEXT "Резервне копіювання файлів на цьому томі.", -1, 40, 150, 160, 20
338 PUSHBUTTON "Виконати архівацію...", 14002, 125, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
339 END
340
341 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
342 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
343 CAPTION "Обладнання"
344 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
345 BEGIN
346 END
347
348 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
349 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
350 CAPTION "Запуск від імені іншого користувача"
351 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
352 BEGIN
353 LTEXT "Чий обліковий запис використовувати для запуску цієї програми?", -1, 10, 20, 220, 20
354 CHECKBOX "Поточний користувач %s", 14000, 10, 45, 150, 10
355 LTEXT "Захистити мій комп'ютер і мої дані від несанкціонованої діяльності програм", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
356 CHECKBOX "Цей режим може захистити ваш комп'ютер і дані від вірусів, але програма може працювати неправильно.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
357 CHECKBOX "Указаний користувач:", 14002, 10, 100, 90, 10
358 LTEXT "Ім'я користувача:", -1, 20, 118, 54, 10
359 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
360 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
361 LTEXT "Пароль:", -1, 20, 143, 53, 10
362 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
363 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
364 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
365 PUSHBUTTON "Скасувати", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
366 END
367
368 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
369 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
370 CAPTION "Властивості Кошика"
371 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
372 BEGIN
373 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
374 GROUPBOX "Налаштування для вибраного розташування", -1, 10, 72, 220, 70
375 RADIOBUTTON "&Особливий розмір:", 14001, 20, 90, 92, 10, WS_TABSTOP
376 EDITTEXT 14002, 120, 100, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
377 LTEXT "&Максимальний розмір(Мб):", -1, 20, 105, 100, 10
378 RADIOBUTTON "Не переміщ&увати файли до кошика, а видаляти їх остаточно відразу", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
379 AUTOCHECKBOX "Пока&зувати діалог підтвердження видалення", 14004, 20, 155, 165, 10, WS_TABSTOP
380 END
381
382 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
383 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
384 CAPTION "Вибір програми"
385 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
386 BEGIN
387 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
388 LTEXT "Виберіть програму, за допомогою якої слід відкрити цей файл.", -1, 44, 12, 234, 10
389 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 10
390 GROUPBOX "&Програми", -1, 7, 42, 249, 187
391 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
392 AUTOCHECKBOX "Завжд&и використовувати цю програму для файлів цього типу", 14003, 20, 193, 225, 10
393 PUSHBUTTON "О&гляд...", 14004, 198, 207, 50, 14
394 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
395 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
396 END
397
398 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
399 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
400 CAPTION "Копіювання..."
401 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
402 BEGIN
403 PUSHBUTTON "Скасувати", 14002, 195, 14, 60, 16
404 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
405 LTEXT "Файл", 14001, 8, 6, 169, 10
406 END
407
408 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
409 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
410 CAPTION "Загальні"
411 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
412 BEGIN
413 GROUPBOX "Завдання", -1, 7, 10, 249, 45
414 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
415 AUTORADIOBUTTON "&Показувати список типових завдань у теках", 14001, 40, 25, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
416 AUTORADIOBUTTON "Використовувати зви&чайні теки ReactOS", 14002, 40, 37, 149, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
417 GROUPBOX "Огляд тек", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
418 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
419 AUTORADIOBUTTON "Відкривати папки в то&му самому вікні", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
420 AUTORADIOBUTTON "Відкрива&ти кожну папку в окремому вікні", 14005, 40, 82, 155, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
421 GROUPBOX "Клацання мишею", -1, 7, 110, 249, 60
422 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
423 AUTORADIOBUTTON "Від&кривати одиночним, виділяти вказівником", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
424 AUTORADIOBUTTON "Підкресл&ювати підписи значків", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
425 AUTORADIOBUTTON "Підкр&еслювати лише при наведенні", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
426 AUTORADIOBUTTON "Відкрив&ати подвійним, виділяти одиночним", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
427 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
428 END
429
430 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
431 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
432 CAPTION "Вигляд"
433 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
434 BEGIN
435 GROUPBOX "Вигляд тек", -1, 7, 10, 249, 60
436 //ICON
437 LTEXT "Можна застосувати вигляд, який використовується для цієї теки (наприклад, ""Таблиця"" або ""Плитка""), до всіх тек.", -1, 60, 20, 180, 23
438 PUSHBUTTON "&Застосувати до всіх тек", 14001, 58, 50, 84, 14, WS_TABSTOP
439 PUSHBUTTON "&Скид для всіх тек", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
440 LTEXT "Додаткові параметри:", -1, 7, 80, 100, 10
441 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
442 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
443 END
444
445 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
446 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
447 CAPTION "Типи файлів"
448 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
449 BEGIN
450 LTEXT "Зареєстровані &типи файлів:", -1, 7, 10, 70, 10
451 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
452 PUSHBUTTON "&Створити", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
453 PUSHBUTTON "В&идалити", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
454 GROUPBOX "Подробиці для розширення '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
455 LTEXT "Відкривати у:", -1, 12, 140, 48, 10
456 //ICON
457 LTEXT "Додаток", 14005, 100, 140, 40, 10
458 PUSHBUTTON "&Змінити...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
459 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 40
460 PUSHBUTTON "&Додатково", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
461 END
462
463 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
464 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
465 CAPTION "Підтвердження заміни файлу"
466 FONT 8, "MS Shell Dlg"
467 BEGIN
468 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 20, 122, 60, 14
469 PUSHBUTTON "Так для &всіх", 12807, 85, 122, 60, 14
470 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 150, 122, 60, 14
471 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
472 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
474 LTEXT "Ця папка вже містить доступний лише для читання файл з ім'ям '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
475 LTEXT "Ця папка вже містить системний файл з ім'ям '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
476 LTEXT "Замінити наявний файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
477 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
478 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
479 LTEXT "на цей файл?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
480 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
481 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
482 END
483
484 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
485 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
486 CAPTION "Вихід із ReactOS"
487 FONT 8, "MS Shell Dlg"
488 BEGIN
489 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
490 LTEXT "Ви дійсно бажаєте вийти із системи?", -1, 43, 11, 140, 22
491 DEFPUSHBUTTON "В&ихід", IDOK, 57, 40, 60, 14
492 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
493 END
494
495 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
496 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
497 CAPTION "Вимкнення ReactOS"
498 FONT 8, "MS Shell Dlg"
499 BEGIN
500 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
501 LTEXT "Ви дійсно бажаєте відключитися?", -1, 49, 12, 137, 23
502 DEFPUSHBUTTON "&Вимкнення", IDOK, 57, 40, 60, 14
503 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
504 END
505
506 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
507 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
508 CAPTION "Автозапуск"
509 FONT 8, "MS Shell Dlg"
510 BEGIN
511 LTEXT "Вибері&ть тип вмісту, а потім дію, яка автоматично виконуватиметься в разі використання такого вмісту в цьому пристрої:", 1000, 7, 7, 215, 20
512 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
513 GROUPBOX "Дії", -1, 7, 45, 212, 146
514 AUTORADIOBUTTON "Виберіть виконувану &дію:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
515 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
516 AUTORADIOBUTTON "Кожного ра&зу пропонувати вибір дії", 1006, 14, 177, 202, 10
517 PUSHBUTTON "&Відновити", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
518 END
519
520 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
521 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
522 CAPTION "Мішаний вміст"
523 FONT 8, "MS Shell Dlg"
524 BEGIN
525 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
526 LTEXT "На цьому диску або пристрої зберігається вміст декількох типів.", 1001, 32, 7, 191, 20
527 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 188, 8
528 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
529 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
530 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
531 END
532
533 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
534 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
535 CAPTION "Мішаний вміст"
536 FONT 8, "MS Shell Dlg"
537 BEGIN
538 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
539 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви вставляєте диск або під'єднуєте пристрій із файлами цього типу:", 1001, 30, 7, 193, 20
540 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
541 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
542 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 41, 190, 8
543 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
544 AUTOCHECKBOX "Завжди виконувати вибрану дію.", 1004, 32, 171, 190, 10
545 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
546 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
547 END
548
549 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
550 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
551 CAPTION "Автозапуск"
552 FONT 8, "MS Shell Dlg"
553 BEGIN
554 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
555 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви під'єднуєте цей пристрій.", 1001, 32, 7, 190, 22
556 LTEXT "&Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 190, 8
557 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
558 AUTOCHECKBOX "&Завжди виконувати вибрану дію", 1004, 32, 143, 190, 8
559 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
560 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
561 END
562
563 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
564 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
565 CAPTION "Завершення роботи ReactOS"
566 FONT 8, "MS Shell Dlg"
567 BEGIN
568 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
569 LTEXT "Виберіть одну з таких можливостей?", -1, 39, 7, 167, 10
570 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
571 LTEXT "Збереження сеансу з переведенням комп'ютера до режиму низького енергоспоживання зі збереженням даних у пам'яті. Якщо натиснути будь-яку клавішу або пересунути мишу, комп'ютер повернеться до звичайного режиму.", 8225, 39, 40, 167, 37
572 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
573 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
574 PUSHBUTTON "&Довідка", IDHELP, 144, 82, 60, 14
575 END
576
577 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
578 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
579 CAPTION "Форматування"
580 FONT 8, "MS Shell Dlg"
581 BEGIN
582 DEFPUSHBUTTON "&Почати", IDOK, 53, 198, 60, 14
583 PUSHBUTTON "&Закрити", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
584 LTEXT "&Місткість:", -1, 7, 6, 169, 9
585 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
586 LTEXT "&Файлова система", -1, 7, 35, 170, 9
587 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
588 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
589 LTEXT "&Розмір кластера", -1, 7, 64, 170, 9
590 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
591 LTEXT "Мі&тка тому", -1, 7, 93, 170, 9
592 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
593 GROUPBOX "&Способи форматування", 4610, 7, 121, 170, 49
594 AUTOCHECKBOX "&Швидке (очищення змісту)", 28674, 16, 135, 155, 10
595 AUTOCHECKBOX "&Використовувати стискання", 28675, 16, 152, 155, 10
596 END
597
598 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
599 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
600 CAPTION "Перевірка диску"
601 FONT 8, "MS Shell Dlg"
602 BEGIN
603 DEFPUSHBUTTON "Почати", IDOK, 53, 100, 60, 14
604 GROUPBOX "Опції перевірки диску", -1, 7, 6, 179, 50
605 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
606 AUTOCHECKBOX "Виправити помилки файлової системи", 14000, 16, 15, 165, 10
607 AUTOCHECKBOX "&Спробувати відновити погані сектори", 14001, 16, 30, 165, 10
608 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
609 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
610 END
611
612 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
613 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
614 CAPTION "Зміна значка"
615 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
616 BEGIN
617 LTEXT "Ім'я файла:", -1, 7, 14, 208, 10
618 PUSHBUTTON "О&гляд...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
619 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
620 LTEXT "Значки:", -1, 7, 47, 208, 10
621 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
622 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
623 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
624 END
625
626 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
627 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
628 CAPTION "Caution"
629 FONT 8, "MS Shell Dlg"
630 BEGIN
631 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
632 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
633 another application. Modifying this file might damage your\n\
634 system or make it less functional.\n\n\
635 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
636 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
637 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
638 END
639
640 STRINGTABLE
641 BEGIN
642 /* columns in the shellview */
643 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
644 IDS_SHV_COLUMN2 "Розмір"
645 IDS_SHV_COLUMN3 "Тип"
646 IDS_SHV_COLUMN4 "Змінено"
647 IDS_SHV_COLUMN5 "Атрибути"
648 IDS_SHV_COLUMN6 "Розмір"
649 IDS_SHV_COLUMN7 "Вільний Розмір"
650 IDS_SHV_COLUMN8 "Ім'я"
651 IDS_SHV_COLUMN9 "Примітка"
652 IDS_SHV_COLUMN10 "Власник"
653 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
654 IDS_SHV_COLUMN12 "Ім'я файла"
655 IDS_SHV_COLUMN13 "Категорія"
656 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Вихідне розташування"
657 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата видалення"
658 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Тип шрифту"
659 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Робоча група"
660 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Мережне розташування"
661 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Документи"
662 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Стан"
663 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Примітки"
664 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Розташування"
665 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модель"
666
667 /* special folders */
668 IDS_DESKTOP "Робочий стіл"
669 IDS_MYCOMPUTER "Мій Комп'ютер"
670 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошик"
671 IDS_CONTROLPANEL "Панель керування"
672 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Адміністрування"
673
674 /* context menus */
675 IDS_VIEW_LARGE "&Великі значки"
676 IDS_VIEW_SMALL "&Дрібні значки"
677 IDS_VIEW_LIST "Спис&ок"
678 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробиці"
679 IDS_SELECT "Ви&брати"
680 IDS_OPEN "Ві&дкрити"
681 IDS_CREATELINK "Створити &ярлик"
682 IDS_COPY "&Копіювати"
683 IDS_DELETE "В&идалити"
684 IDS_PROPERTIES "В&ластивості"
685 IDS_CUT "&Вирізати"
686 IDS_RESTORE "Відновити"
687 IDS_FORMATDRIVE "Форматувати..."
688 IDS_RENAME "Перейменувати"
689 IDS_INSERT "Вставити"
690
691 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Не вдалося створити нову папку: Відмова у доступі."
692 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Помилка при створенні нової папки"
693 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Підтвердження вилучення файлу"
694 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Підтвердження вилучення папки"
695 IDS_DELETEITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити '%1'?"
696 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці %1 об'єкти(ів)?"
697 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці об'єкти?"
698 IDS_TRASHITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' до кошика?"
699 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' і весь її вміст до кошика?"
700 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити ці об'єкти (%1 шт.) до кошика?"
701 IDS_CANTTRASH_TEXT "Об'єкт '%1' не можна перемістити до кошика. Бажаєте видалити його?"
702 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%1'.\n\nБажаєте замінити його?"
703 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Підтвердження Перезапису Файлу"
704 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ця папка вже містить папку з ім'ям '%1'.\n\nЯкщо файли в папці призначення мають ті ж імена, що файли у вибраній папці,\nвони будуть замінені. Ви все ще бажаєте перемістити або\nскопіювати папку?"
705
706 /* message box strings */
707 IDS_RESTART_TITLE "Перезавантажити"
708 IDS_RESTART_PROMPT "Ви хочете перезавантажити систему?"
709 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Вимкнути"
710 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Ви хочете вимкнути комп'ютер?"
711 IDS_LOGOFF_TITLE "Вихід з системи"
712 IDS_LOGOFF_PROMPT "Ви хочете вийти з системи?"
713
714 /* Run File dialog */
715 IDS_RUNDLG_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Запуску Файлу (внутрішня помилка)"
716 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Огляду (внутрішня помилка)"
717 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Огляд"
718 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Виконувані Файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
719
720 /* shell folder path default values */
721 IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
722 IDS_PERSONAL "Мої документи"
723 IDS_FAVORITES "Обране"
724 IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
725 IDS_RECENT "Recent"
726 IDS_SENDTO "Надіслати"
727 IDS_STARTMENU "Головне меню"
728 IDS_MYMUSIC "Моя музика"
729 IDS_MYVIDEO "Мої відеозаписи"
730 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Робочий стіл"
731 IDS_NETHOOD "Мережне оточення"
732 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
733 IDS_APPDATA "Application Data"
734 IDS_PRINTHOOD "Принтери"
735 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
736 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
737 IDS_COOKIES "Cookies"
738 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
739 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
740 IDS_MYPICTURES "Мої малюнки"
741 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
742 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Загальні документи"
743 IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
744 IDS_COMMON_MUSIC "Загальні документи\\Моя музика"
745 IDS_COMMON_PICTURES "Загальні документи\\Мої малюнки"
746 IDS_COMMON_VIDEO "Загальні документи\\Мої відеозаписи"
747 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
748 IDS_NETWORKPLACE "Мережне оточення"
749
750 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
751
752 IDS_DRIVE_FIXED "Локальний диск"
753 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
754 IDS_DRIVE_NETWORK "Мережний диск"
755
756 /* Open With */
757 IDS_OPEN_WITH "Відкрити за допомогою"
758 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Вибрати програму..."
759 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
760 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
761
762 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Автори"
763 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
764 FCIDM_SHVIEW_NEW "Створити"
765 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Папку"
766 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Ярлик"
767 IDS_FOLDER_OPTIONS "Властивості теки"
768 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Розташування Кошика"
769 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Доступний простір"
770 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Очистити Кошик"
771 IDS_PICK_ICON_TITLE "Вибрати значок"
772 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файли значків (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
773 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Виконувані файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
774 IDS_DIRECTORY "Папка"
775 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Драйвер віртуального пристрою"
776 IDS_BAT_FILE "Пакетний файл ReactOS"
777 IDS_CMD_FILE "Командний скрипт ReactOS"
778 IDS_COM_FILE "Додаток Dos"
779 IDS_CPL_FILE "Елемент панелі керування"
780 IDS_CUR_FILE "Курсор"
781 IDS_DLL_FILE "Розширення додатку"
782 IDS_DRV_FILE "Драйвер пристрою"
783 IDS_EXE_FILE "Додаток"
784 IDS_FON_FILE "Файл шрифту"
785 IDS_TTF_FILE "Файл шрифту TrueType"
786 IDS_HLP_FILE "Файл довідки"
787 IDS_INI_FILE "Файл налаштувань"
788 IDS_LNK_FILE "Ярлик"
789 IDS_SYS_FILE "Системний файл"
790
791 IDS_OPEN_VERB "Відкрити"
792 IDS_EXPLORE_VERB "Відкрити в дереві"
793 IDS_RUNAS_VERB "Запустити як "
794 IDS_EDIT_VERB "Змінити"
795 IDS_FIND_VERB "Пошук"
796 IDS_PRINT_VERB "Друк"
797
798 IDS_FILE_FOLDER "%u файлів, %u папок"
799 IDS_PRINTERS "Принтери"
800 IDS_FONTS "Шрифти"
801 IDS_INSTALLNEWFONT "Інсталювати новий шрифт..."
802
803 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Розмір кластера за замовчуванням"
804 IDS_COPY_OF "Копія"
805
806 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Немає програми Windows, сконфігурованої для відкриття цього типу файлів."
807
808 IDS_FILE_DETAILS "Подробиці для розширення '%s'"
809 IDS_FILE_DETAILSADV "Файли з розширенням '%s' мають тип '%s'. Щоб змінити параметри, які впливатимуть на всі файли '%s', натисніть кнопку 'Додатково'."
810 IDS_FILE_TYPES "Типи Файлів"
811 IDS_COLUMN_EXTENSION "Розширення"
812 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
813 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
814 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
815
816 IDS_MENU_EMPTY "(Empty)"
817 END