a6dbc68108ce623fd321be29ca9556e854dcecc8
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / shell32 / lang / uk-UA.rc
1 LANGUAGE LANG_UKRAINIAN, SUBLANG_DEFAULT
2
3 MENU_001 MENU
4 BEGIN
5 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
6 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
7 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
8 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
9 END
10
11 /* shellview background menu */
12 MENU_002 MENU
13 BEGIN
14 POPUP ""
15 BEGIN
16 POPUP "&Вигляд"
17 BEGIN
18 MENUITEM "&Великі значки", FCIDM_SHVIEW_BIGICON
19 MENUITEM "&Дрібні значки", FCIDM_SHVIEW_SMALLICON
20 MENUITEM "Спис&ок", FCIDM_SHVIEW_LISTVIEW
21 MENUITEM "&Подробиці", FCIDM_SHVIEW_REPORTVIEW
22 END
23 MENUITEM SEPARATOR
24 POPUP "&Упорядкувати значки"
25 BEGIN
26 MENUITEM "за &ім'ям", 0x30 /* column 0 */
27 MENUITEM "за &типом", 0x32 /* column 2 */
28 MENUITEM "за &розміром", 0x31 /* ... */
29 MENUITEM "за &датою", 0x33
30 MENUITEM SEPARATOR
31 MENUITEM "&автоматично", FCIDM_SHVIEW_AUTOARRANGE
32 END
33 MENUITEM "Вирівняти значки", FCIDM_SHVIEW_SNAPTOGRID
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "Оновити", FCIDM_SHVIEW_REFRESH
36 MENUITEM SEPARATOR
37 MENUITEM "Вставити", FCIDM_SHVIEW_INSERT
38 MENUITEM "Вставити ярлик", FCIDM_SHVIEW_INSERTLINK
39 MENUITEM SEPARATOR
40 MENUITEM "Властивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
41 END
42 END
43
44 /* shellview item menu */
45 MENU_SHV_FILE MENU
46 BEGIN
47 POPUP ""
48 BEGIN
49 MENUITEM "&Провідник", FCIDM_SHVIEW_EXPLORE
50 MENUITEM "В&ідкрити", FCIDM_SHVIEW_OPEN
51 MENUITEM SEPARATOR
52 MENUITEM "&Вирізати", FCIDM_SHVIEW_CUT
53 MENUITEM "&Копіювати", FCIDM_SHVIEW_COPY
54 MENUITEM SEPARATOR
55 MENUITEM "Створити &ярлик", FCIDM_SHVIEW_CREATELINK
56 MENUITEM "В&идалити", FCIDM_SHVIEW_DELETE
57 MENUITEM "Перей&менувати", FCIDM_SHVIEW_RENAME
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "В&ластивості", FCIDM_SHVIEW_PROPERTIES
60 END
61 END
62
63 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER DIALOGEX 15, 40, 188, 192
64 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
65 CAPTION "Огляд тек"
66 FONT 8, "MS Shell Dlg"
67 BEGIN
68 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 80, 176, 50, 12, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
69 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 134, 176, 50, 12, WS_GROUP | WS_TABSTOP
70 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 4, 4, 180, 12
71 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 4, 25, 180, 12
72 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 4, 40, 180, 120
73 END
74
75 IDD_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW DIALOGEX 15, 40, 218, 196
76 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
77 CAPTION "Огляд тек"
78 FONT 8, "MS Shell Dlg"
79 BEGIN
80 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TITLE, 10, 8, 198, 24
81 LTEXT "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_STATUS, 10, 25, 198, 12
82 LTEXT "Тека:", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER, 10, 152, 40, 12
83 CONTROL "", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_TREEVIEW, "SysTreeView32", TVS_HASBUTTONS | TVS_HASLINES | TVS_LINESATROOT | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 12, 38, 194, 105
84 EDITTEXT IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_FOLDER_TEXT, 46, 150, 160, 14, WS_BORDER | WS_GROUP | WS_TABSTOP
85 PUSHBUTTON "Створити &теку", IDC_BROWSE_FOR_FOLDER_NEW_FOLDER, 12, 174, 77, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
86 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 102, 174, 50, 14, BS_DEFPUSHBUTTON | WS_GROUP | WS_TABSTOP
87 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 156, 174, 50, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
88 END
89
90 IDD_YESTOALL_MSGBOX DIALOGEX 200, 100, 280, 90
91 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
92 CAPTION "Повідомлення"
93 FONT 8, "MS Shell Dlg"
94 BEGIN
95 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 34, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
96 PUSHBUTTON "Так для &всіх", IDC_YESTOALL, 92, 69, 65, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
97 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 162, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
98 PUSHBUTTON "&Скасувати", IDCANCEL, 220, 69, 53, 14, WS_GROUP | WS_TABSTOP
99 ICON "", IDC_YESTOALL_ICON, 10, 10, 16, 16
100 LTEXT "", IDC_YESTOALL_MESSAGE, 40, 10, 238, 52, 0
101 END
102
103 IDD_ABOUT DIALOGEX 0, 0, 275, 198
104 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
105 CAPTION "Про %s"
106 FONT 8, "MS Shell Dlg"
107 BEGIN
108 ICON "", IDC_ABOUT_ICON, 7, 55, 21, 20
109 LTEXT "", IDC_ABOUT_APPNAME, 35, 55, 200, 10
110 LTEXT "Версія ", IDC_STATIC, 35, 65, 28, 10
111 LTEXT KERNEL_VERSION_STR, IDC_STATIC, 63, 65, 27, 10
112 LTEXT " (", IDC_STATIC, 90, 65, 5, 10
113 LTEXT KERNEL_VERSION_BUILD_STR, IDC_STATIC, 95, 65, 58, 10
114 LTEXT ")", IDC_STATIC, 153, 65, 5, 10
115 LTEXT "Copyright 1998-", IDC_STATIC, 35, 75, 53, 10
116 LTEXT COPYRIGHT_YEAR, IDC_STATIC, 88, 75, 17, 10
117 LTEXT " ReactOS Team\0", IDC_STATIC, 105, 75, 53, 10
118 LTEXT "", IDC_ABOUT_OTHERSTUFF, 35, 90, 180, 20
119 LTEXT "Ця версія ReactOS зареєстрована на:", IDC_STATIC, 35, 115, 180, 10
120 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_USERNAME, 45, 125, 180, 10
121 LTEXT "", IDC_ABOUT_REG_ORGNAME, 45, 135, 180, 10
122 LTEXT "", IDC_STATIC, 35, 147, 235, 1, SS_ETCHEDHORZ
123 LTEXT "Доступна фізична пам'ять:", IDC_STATIC, 35, 152, 130, 10
124 LTEXT "", IDC_ABOUT_PHYSMEM, 167, 152, 88, 10
125 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 220, 178, 50, 14
126 PUSHBUTTON "", IDC_ABOUT_AUTHORS, 5, 178, 70, 14
127 END
128
129 IDD_ABOUT_AUTHORS DIALOGEX 35, 90, 235, 85
130 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD
131 FONT 8, "MS Shell Dlg"
132 BEGIN
133 LTEXT "Розробники ReactOS:", IDC_STATIC, 0, 0, 180, 10
134 LISTBOX IDC_ABOUT_AUTHORS_LISTBOX, 0, 10, 165, 75
135 END
136
137 IDD_RUN DIALOGEX 0, 0, 227, 95
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
139 CAPTION "Виконати"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 ICON "", 12297, 7, 11, 18, 20, WS_VISIBLE
143 LTEXT "Введіть ім'я програми, теки, документа або ресурсу Інтернету, і ReactOS відкриє їх.", 12289, 36, 11, 182, 18
144 LTEXT "&Відкрити:", 12305, 3, 39, 32, 10
145 CONTROL "", 12298, "COMBOBOX", WS_TABSTOP | WS_GROUP | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | CBS_AUTOHSCROLL | CBS_DROPDOWN, 36, 37, 183, 100
146 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 62, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
147 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 116, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
148 PUSHBUTTON "О&гляд...", 12288, 170, 63, 50, 14, WS_TABSTOP
149 END
150
151 IDD_SHORTCUT_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 235, 215
152 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
153 CAPTION "Ярлик"
154 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
155 BEGIN
156 ICON "", 14000, 8, 8, 21, 20, WS_VISIBLE
157 EDITTEXT 14001, 49, 10, 180, 14, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
158 LTEXT "", -1, 8, 31, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
159 LTEXT "Тип об'єкта:", 14004, 8, 38, 68, 10
160 EDITTEXT 14005, 79, 37, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
161 LTEXT "Розташування:", 14006, 8, 55, 68, 10
162 EDITTEXT 14007, 79, 53, 150, 12, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
163 LTEXT "О&б'єкт:", 14008, 8, 71, 68, 10
164 EDITTEXT 14009, 79, 69, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "", -1, 8, 88, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
166 LTEXT "&Робоча папка:", 14010, 8, 98, 68, 10
167 EDITTEXT 14011, 79, 96, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
168 LTEXT "&Швидкий виклик:", 14014, 8, 117, 68, 10
169 CONTROL "", 14015, "msctls_hotkey32", WS_VISIBLE | WS_CHILD | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 79, 115, 150, 14
170 LTEXT "&Вікно:", 14016, 8, 136, 68, 10
171 COMBOBOX 14017, 79, 134, 150, 14, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
172 LTEXT "&Примітка:", 14018, 8, 154, 68, 10
173 EDITTEXT 14019, 79, 152, 150, 14, ES_AUTOHSCROLL
174 PUSHBUTTON "З&найти об'єкт...", 14020, 9, 172, 70, 14, ES_LEFT
175 PUSHBUTTON "&Змінити значок...", 14021, 84, 172, 70, 14, ES_LEFT
176 PUSHBUTTON "&Додатково...", 14022, 159, 172, 70, 14, ES_LEFT
177 END
178
179 IDD_SHORTCUT_EXTENDED_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 230, 150
180 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
181 CAPTION "Додаткові властивості"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
183 BEGIN
184 LTEXT "Виберіть потрібні властивості для цього ярлика.", -1, 5, 30, 210, 10
185 CHECKBOX "Запускати з іншими обліковими даними", 14000, 25, 50, 150, 10
186 LTEXT "Цей параметр дозволяє використовувати цей ярлик від імені іншого користувача або продовжувати роботу від свого імені, що захищає комп'ютер й дані від несанкціонованих дій програми.", -1, 50, 60, 175, 40
187 CHECKBOX "Запускати в окремій області пам'яті", 14001, 25, 100, 90, 10, WS_DISABLED
188 PUSHBUTTON "OK", 1, 63, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
189 PUSHBUTTON "Скасувати", 2, 120, 124, 50, 15, WS_VISIBLE
190 END
191
192 IDD_FOLDER_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
193 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
194 CAPTION "Загальні"
195 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
196 BEGIN
197 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
198 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT
199 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 40, 55, 10
200 CONTROL "Тека", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL, 68, 40, 160, 10
201 LTEXT "", -1, 8, 31, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
202 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 56, 55, 10
203 EDITTEXT 14009, 68, 56, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
204 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 72, 55, 10
205 EDITTEXT 14011, 68, 72, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
206 LTEXT "Size on disk:", 140101, 8, 88, 55, 10
207 EDITTEXT 14012, 68, 88, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
208 LTEXT "Містить:", 14026, 8, 104, 55, 10
209 EDITTEXT 14027, 68, 104, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
210 LTEXT "", -1, 8, 120, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
211 LTEXT "Created:", 14014, 8, 128, 55, 10
212 EDITTEXT 14015, 68, 128, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
213 LTEXT "", -1, 8, 144, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
214 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 152, 46, 10
215 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 56, 152, 70, 10
216 AUTOCHECKBOX "При&хована", 14022, 56, 166, 70, 10
217 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 56, 180, 70, 10
218 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 158, 150, 70, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
219 END
220
221 IDD_FILE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 205
222 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_CAPTION
223 CAPTION "Загальні"
224 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
225 BEGIN
226 ICON "", 14000, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
227 EDITTEXT 14001, 70, 9, 158, 14, ES_LEFT | WS_TABSTOP
228 LTEXT "", -1, 8, 29, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
229 LTEXT "Тип файлу:", 14004, 8, 35, 50, 10
230 CONTROL "Файл", 14005, "edit", ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP, 68, 35, 160, 10
231 LTEXT "Додаток:", 14006, 8, 53, 50, 10
232 ICON "", 14025, 68, 52, 11, 10, NOT WS_VISIBLE
233 PUSHBUTTON "&Change...", 14024, 168, 50, 60, 14, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
234 EDITTEXT 14007, 68, 53, 90, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
235 LTEXT "", -1, 8, 68, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
236 LTEXT "Розташування:", 14008, 8, 75, 50, 10
237 EDITTEXT 14009, 68, 75, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | ES_AUTOHSCROLL | NOT WS_TABSTOP
238 LTEXT "Розмір:", 14010, 8, 91, 45, 10
239 EDITTEXT 14011, 68, 91, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
240 LTEXT "Size on disk:", 140112, 8, 107, 55, 10
241 EDITTEXT 14012, 68, 107, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
242 LTEXT "", -1, 8, 123, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
243 LTEXT "Створено:", 14014, 8, 131, 45, 10
244 EDITTEXT 14015, 68, 131, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
245 LTEXT "Змінено:", 14016, 8, 147, 45, 10
246 EDITTEXT 14017, 68, 147, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
247 LTEXT "Відкрито:", 14018, 8, 163, 45, 10
248 EDITTEXT 14019, 68, 163, 160, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
249 LTEXT "", -1, 8, 179, 221, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
250 LTEXT "Атрибути:", 14020, 8, 189, 45, 10
251 AUTOCHECKBOX "Лише &читання", 14021, 58, 189, 67, 10
252 AUTOCHECKBOX "При&хований", 14022, 126, 189, 50, 10
253 AUTOCHECKBOX "&Архівний", 14023, 181, 189, 49, 10
254 PUSHBUTTON "A&dvanced...", 14028, 180, 185, 50, 15, WS_TABSTOP
255 END
256
257 IDD_FILE_VERSION DIALOGEX 0, 0, 235, 215
258 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
259 CAPTION "Версія"
260 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
261 BEGIN
262 LTEXT "Версія файлу: ", 14000, 10, 10, 55, 10
263 EDITTEXT 14001, 77, 10, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
264 LTEXT "Опис: ", 14002, 10, 27, 45, 10
265 EDITTEXT 14003, 77, 27, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
266 LTEXT "Авторські права: ", 14004, 10, 46, 66, 10
267 EDITTEXT 14005, 77, 46, 152, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER
268 GROUPBOX "Додаткові відомості: ", 14006, 6, 70, 222, 115
269 LTEXT "Ім'я елемента: ", 14007, 13, 82, 50, 10
270 LTEXT "Значення: ", 14008, 112, 82, 45, 10
271 LISTBOX 14009, 12, 94, 94, 83, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP | LBS_NOTIFY
272 EDITTEXT 14010, 112, 93, 109, 83, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_VSCROLL | WS_GROUP | ES_MULTILINE | ES_READONLY
273 END
274
275 IDD_DRIVE_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 230
276 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
277 CAPTION "Загальні"
278 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
279 BEGIN
280 ICON "", 14016, 10, 3, 32, 32, WS_VISIBLE
281 EDITTEXT 14000, 40, 11, 190, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP | ES_AUTOHSCROLL
282 LTEXT "", -1, 8, 32, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
283 LTEXT "Тип:", -1, 8, 38, 95, 10
284 EDITTEXT 14001, 110, 38, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
285 LTEXT "Файлова система:", -1, 8, 51, 95, 10
286 EDITTEXT 14002, 110, 51, 120, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
287 LTEXT "", -1, 8, 64, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
288 CONTROL "", 14013, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 69, 10, 10
289 LTEXT "Зайнято:", -1, 25, 69, 80, 10
290 EDITTEXT 14003, 110, 69, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
291 EDITTEXT 14004, 197, 69, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
292 CONTROL "", 14014, "Static", SS_SUNKEN | SS_OWNERDRAW, 8, 82, 10, 10
293 LTEXT "Доступно:", -1, 25, 82, 80, 10
294 EDITTEXT 14005, 110, 82, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
295 EDITTEXT 14006, 197, 82, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "", -1, 8, 97, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
297 LTEXT "Місткість:", -1, 25, 103, 80, 10
298 EDITTEXT 14007, 110, 103, 86, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
299 EDITTEXT 14008, 197, 103, 33, 10, ES_LEFT | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
300 CONTROL "", 14015, "Static", SS_OWNERDRAW, 70, 116, 100, 30
301 LTEXT "Диск %c", 14009, 100, 150, 70, 10
302 PUSHBUTTON "Очищення &диску", 14010, 160, 154, 70, 15, WS_TABSTOP
303 LTEXT "", -1, 8, 171, 223, 1, SS_ETCHEDHORZ | WS_CHILD | WS_VISIBLE
304 CHECKBOX "Стискати диск для заощадження місця", 14011, 8, 191, 222, 10, WS_DISABLED
305 CHECKBOX "Дозволити індексування диску для прискорення пошуку", 14012, 8, 205, 222, 10, WS_DISABLED
306 END
307
308 IDD_DRIVE_TOOLS DIALOGEX 0, 0, 240, 230
309 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
310 CAPTION "Сервіс"
311 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
312 BEGIN
313 GROUPBOX "Перевірка диску", -1, 5, 5, 230, 60
314 LTEXT "Перевірка тому на наявність помилок.", -1, 40, 25, 160, 20
315 PUSHBUTTON "Виконати перевірку...", 14000, 125, 45, 100, 15, WS_TABSTOP
316 GROUPBOX "Дефрагментація диску", -1, 5, 65, 230, 60
317 LTEXT "Дефрагментація файлів на цьому томі", -1, 40, 85, 160, 20
318 PUSHBUTTON "Виконати дефрагментацію...", 14001, 125, 105, 100, 15, WS_TABSTOP
319 GROUPBOX "Архівація", -1, 5, 130, 230, 60
320 LTEXT "Резервне копіювання файлів на цьому томі.", -1, 40, 150, 160, 20
321 PUSHBUTTON "Виконати архівацію...", 14002, 125, 170, 100, 15, WS_TABSTOP
322 END
323
324 IDD_DRIVE_HARDWARE DIALOGEX 0, 0, 240, 230
325 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
326 CAPTION "Обладнання"
327 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
328 BEGIN
329 END
330
331 IDD_RUN_AS DIALOGEX 0, 0, 240, 190
332 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
333 CAPTION "Запуск від імені іншого користувача"
334 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
335 BEGIN
336 LTEXT "Чий обліковий запис використовувати для запуску цієї програми?", -1, 10, 20, 220, 20
337 CHECKBOX "Поточний користувач %s", 14000, 10, 45, 150, 10
338 LTEXT "Захистити мій комп'ютер і мої дані від несанкціонованої діяльності програм", -1, 25, 57, 200, 10, WS_DISABLED
339 CHECKBOX "Цей режим може захистити ваш комп'ютер і дані від вірусів, але програма може працювати неправильно.", 14001, 25, 68, 200, 30, WS_DISABLED | BS_MULTILINE
340 CHECKBOX "Указаний користувач:", 14002, 10, 100, 90, 10
341 LTEXT "Ім'я користувача:", -1, 20, 118, 54, 10
342 COMBOBOX 14003, 75, 115, 100, 15, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
343 PUSHBUTTON "...", 14004, 180, 115, 30, 14, WS_TABSTOP
344 LTEXT "Пароль:", -1, 20, 143, 53, 10
345 EDITTEXT 14005, 74, 140, 100, 14, ES_LEFT | WS_BORDER | WS_GROUP
346 PUSHBUTTON "...", 14006, 180, 140, 30, 14, WS_TABSTOP
347 PUSHBUTTON "OK", 14007, 57, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
348 PUSHBUTTON "Скасувати", 14008, 122, 170, 60, 14, WS_TABSTOP
349 END
350
351 IDD_RECYCLE_BIN_PROPERTIES DIALOGEX 0, 0, 240, 190
352 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
353 CAPTION "Властивості Кошика"
354 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
355 BEGIN
356 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 10, 10, 220, 50
357 GROUPBOX "Налаштування для вибраного розташування", -1, 10, 72, 220, 70
358 RADIOBUTTON "&Особливий розмір:", 14001, 20, 90, 92, 10, WS_TABSTOP
359 EDITTEXT 14002, 120, 100, 50, 14, WS_TABSTOP | ES_NUMBER
360 LTEXT "&Максимальний розмір(Мб):", -1, 20, 105, 100, 10
361 RADIOBUTTON "Не переміщ&увати файли до кошика, а видаляти їх остаточно відразу", 14003, 20, 117, 170, 20, BS_MULTILINE | WS_TABSTOP
362 AUTOCHECKBOX "Пока&зувати діалог підтвердження видалення", 14004, 20, 155, 165, 10, WS_TABSTOP
363 END
364
365 IDD_OPEN_WITH DIALOGEX 0, 0, 264, 256
366 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
367 CAPTION "Вибір програми"
368 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
369 BEGIN
370 ICON IDI_SHELL_OPEN_WITH, -1, 8, 12, 21, 20
371 LTEXT "Виберіть програму, за допомогою якої слід відкрити цей файл.", -1, 44, 12, 234, 10
372 LTEXT "Файл: ", 14001, 44, 25, 188, 10
373 GROUPBOX "&Програми", -1, 7, 42, 249, 187
374 CONTROL "Programs", 14002, WC_TREEVIEW, WS_BORDER | WS_TABSTOP | TVS_SHOWSELALWAYS, 16 ,57, 230, 130
375 AUTOCHECKBOX "Завжд&и використовувати цю програму для файлів цього типу", 14003, 20, 193, 225, 10
376 PUSHBUTTON "О&гляд...", 14004, 198, 207, 50, 14
377 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 150, 236, 50, 14
378 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 206, 236, 50, 14
379 END
380
381 IDD_FILE_COPY DIALOGEX 0, 0, 264, 45
382 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
383 CAPTION "Копіювання..."
384 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
385 BEGIN
386 PUSHBUTTON "Скасувати", 14002, 195, 14, 60, 16
387 CONTROL "", 14000, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 8, 20, 170, 10
388 LTEXT "Файл", 14001, 8, 6, 169, 10
389 END
390
391 IDD_FOLDER_OPTIONS_GENERAL DIALOGEX 0, 0, 264, 256
392 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
393 CAPTION "Загальні"
394 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
395 BEGIN
396 GROUPBOX "Завдання", -1, 7, 10, 249, 45
397 ICON "", 30109, 14, 25, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
398 AUTORADIOBUTTON "&Показувати список типових завдань у теках", 14001, 40, 25, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
399 AUTORADIOBUTTON "Використовувати зви&чайні теки ReactOS", 14002, 40, 37, 149, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
400 GROUPBOX "Огляд тек", -1, 7, 60, 249, 45, WS_TABSTOP
401 ICON "", 30110, 14, 70, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
402 AUTORADIOBUTTON "Відкривати папки в то&му самому вікні", 14004, 40, 70, 140, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
403 AUTORADIOBUTTON "Відкрива&ти кожну папку в окремому вікні", 14005, 40, 82, 155, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
404 GROUPBOX "Клацання мишею", -1, 7, 110, 249, 60
405 ICON "", 30111, 14, 120, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
406 AUTORADIOBUTTON "Від&кривати одиночним, виділяти вказівником", 14007, 40, 120, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
407 AUTORADIOBUTTON "Підкресл&ювати підписи значків", 14008, 50, 132, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
408 AUTORADIOBUTTON "Підкр&еслювати лише при наведенні", 14009, 50, 144, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
409 AUTORADIOBUTTON "Відкрив&ати подвійним, виділяти одиночним", 14010, 40, 156, 170, 10, WS_TABSTOP | WS_GROUP
410 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14011, 180, 180, 60, 14, WS_TABSTOP
411 END
412
413 IDD_FOLDER_OPTIONS_VIEW DIALOGEX 0, 0, 264, 256
414 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
415 CAPTION "Вигляд"
416 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
417 BEGIN
418 GROUPBOX "Вигляд тек", -1, 7, 10, 249, 60
419 //ICON
420 LTEXT "Можна застосувати вигляд, який використовується для цієї теки (наприклад, ""Таблиця"" або ""Плитка""), до всіх тек.", -1, 60, 20, 180, 23
421 PUSHBUTTON "&Застосувати до всіх тек", 14001, 58, 50, 84, 14, WS_TABSTOP
422 PUSHBUTTON "&Скид для всіх тек", 14002, 150, 50, 80, 14, WS_TABSTOP
423 LTEXT "Додаткові параметри:", -1, 7, 80, 100, 10
424 CONTROL "", 14003, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 90, 249, 120
425 PUSHBUTTON "&Стандартно", 14004, 180, 210, 80, 14, WS_TABSTOP
426 END
427
428 IDD_FOLDER_OPTIONS_FILETYPES DIALOGEX 0, 0, 264, 256
429 STYLE DS_SHELLFONT | WS_POPUP | WS_CAPTION
430 CAPTION "Типи файлів"
431 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
432 BEGIN
433 LTEXT "Зареєстровані &типи файлів:", -1, 7, 10, 70, 10
434 CONTROL "", 14000, "SysListView32", LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP, 7, 20, 249, 80
435 PUSHBUTTON "&Створити", 14001, 120, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
436 PUSHBUTTON "В&идалити", 14002, 180, 110, 50, 14, WS_TABSTOP
437 GROUPBOX "Подробиці для розширення '%s'", 14003, 7, 130, 249, 70
438 LTEXT "Відкривати у:", -1, 12, 140, 48, 10
439 //ICON
440 LTEXT "Додаток", 14005, 100, 140, 40, 10
441 PUSHBUTTON "&Змінити...", 14006, 180, 140, 50, 14, WS_TABSTOP
442 LTEXT "", 14007, 12, 155, 160, 40
443 PUSHBUTTON "&Додатково", 14008, 180, 175, 50, 14, WS_TABSTOP
444 END
445
446 IDD_CONFIRM_FILE_REPLACE DIALOGEX 0, 0, 282, 143
447 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
448 CAPTION "Підтвердження заміни файлу"
449 FONT 8, "MS Shell Dlg"
450 BEGIN
451 DEFPUSHBUTTON "&Так", IDYES, 20, 122, 60, 14
452 PUSHBUTTON "Так для &всіх", 12807, 85, 122, 60, 14
453 PUSHBUTTON "&Ні", IDNO, 150, 122, 60, 14
454 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 215, 122, 60, 14
455 ICON 146, -1, 11, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
456 LTEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%2'.", 12291, 44, 10, 231, 22, SS_NOPREFIX
457 LTEXT "Ця папка вже містить доступний лише для читання файл з ім'ям '%2'.", 12292, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
458 LTEXT "Ця папка вже містить системний файл з ім'ям '%2'.", 12293, 41, 10, 222, 22, SS_NOPREFIX
459 LTEXT "Замінити наявний файл", -1, 44, 35, 228, 10, SS_NOPREFIX
460 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12302, 79, 51, 198, 20, SS_NOPREFIX
461 ICON "", 12300, 50, 49, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
462 LTEXT "на цей файл?", -1, 44, 75, 228, 10, SS_NOPREFIX
463 LTEXT "(дата й розмір невідомі)", 12303, 79, 91, 198, 20, SS_NOPREFIX
464 ICON "", 12301, 50, 89, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
465 END
466
467 IDD_LOG_OFF DIALOGEX 0, 0, 190, 60
468 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
469 CAPTION "Вихід із ReactOS"
470 FONT 8, "MS Shell Dlg"
471 BEGIN
472 ICON 45, 14344, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
473 LTEXT "Ви дійсно бажаєте вийти із системи?", -1, 43, 11, 140, 22
474 DEFPUSHBUTTON "В&ихід", IDOK, 57, 40, 60, 14
475 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 122, 40, 60, 14
476 END
477
478 IDD_DISCONNECT DIALOGEX 0, 0, 190, 60
479 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
480 CAPTION "Вимкнення ReactOS"
481 FONT 8, "MS Shell Dlg"
482 BEGIN
483 ICON 49, 14346, 10, 10, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL
484 LTEXT "Ви дійсно бажаєте відключитися?", -1, 49, 12, 137, 23
485 DEFPUSHBUTTON "&Вимкнення", IDOK, 57, 40, 60, 14
486 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 123, 40, 60, 14
487 END
488
489 IDD_AUTOPLAY1 DIALOGEX 0, 0, 227, 218
490 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
491 CAPTION "Автозапуск"
492 FONT 8, "MS Shell Dlg"
493 BEGIN
494 LTEXT "Вибері&ть тип вмісту, а потім дію, яка автоматично виконуватиметься в разі використання такого вмісту в цьому пристрої:", 1000, 7, 7, 215, 20
495 CONTROL "", 1001, "COMBOBOXEX32", WS_TABSTOP | 0x00000043, 7, 27, 212, 200
496 GROUPBOX "Дії", -1, 7, 45, 212, 146
497 AUTORADIOBUTTON "Виберіть виконувану &дію:", 1005, 14, 54, 202, 10, WS_GROUP
498 CONTROL "LIST2", 1002, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 22, 66, 192, 107
499 AUTORADIOBUTTON "Кожного ра&зу пропонувати вибір дії", 1006, 14, 177, 202, 10
500 PUSHBUTTON "&Відновити", 1008, 108, 197, 110, 14, WS_DISABLED
501 END
502
503 IDD_MIXED_CONTENT1 DIALOGEX 0, 0, 227, 207
504 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
505 CAPTION "Мішаний вміст"
506 FONT 8, "MS Shell Dlg"
507 BEGIN
508 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
509 LTEXT "На цьому диску або пристрої зберігається вміст декількох типів.", 1001, 32, 7, 191, 20
510 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 188, 8
511 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 188, 139
512 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 186, 60, 14
513 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 186, 60, 14
514 END
515
516 IDD_MIXED_CONTENT2 DIALOGEX 0, 0, 227, 206
517 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
518 CAPTION "Мішаний вміст"
519 FONT 8, "MS Shell Dlg"
520 BEGIN
521 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
522 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви вставляєте диск або під'єднуєте пристрій із файлами цього типу:", 1001, 30, 7, 193, 20
523 ICON "", 1005, 32, 27, 11, 10, SS_REALSIZECONTROL
524 EDITTEXT 1006, 49, 28, 177, 14, ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | NOT WS_BORDER | NOT WS_TABSTOP
525 LTEXT "Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 41, 190, 8
526 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 55, 188, 112
527 AUTOCHECKBOX "Завжди виконувати вибрану дію.", 1004, 32, 171, 190, 10
528 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 96, 185, 60, 14
529 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 160, 185, 60, 14
530 END
531
532 IDD_AUTOPLAY2 DIALOGEX 0, 0, 227, 181
533 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CLIPSIBLINGS | WS_CAPTION
534 CAPTION "Автозапуск"
535 FONT 8, "MS Shell Dlg"
536 BEGIN
537 ICON "", 1000, 5, 7, 21, 20
538 LTEXT "ReactOS може виконувати одну й ту саму дію кожного разу, коли ви під'єднуєте цей пристрій.", 1001, 32, 7, 190, 22
539 LTEXT "&Яку дію слід виконувати ReactOS?", 1002, 32, 31, 190, 8
540 CONTROL "", 1003, "SYSLISTVIEW32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000C04D, 32, 43, 187, 96
541 AUTOCHECKBOX "&Завжди виконувати вибрану дію", 1004, 32, 143, 190, 8
542 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 94, 160, 60, 14
543 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 159, 160, 60, 14
544 END
545
546 IDD_SHUTDOWN DIALOGEX 0, 0, 211, 103
547 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
548 CAPTION "Завершення роботи ReactOS"
549 FONT 8, "MS Shell Dlg"
550 BEGIN
551 ICON 8240, -1, 6, 6, 21, 20, SS_REALSIZECONTROL | WS_GROUP
552 LTEXT "Виберіть одну з таких можливостей?", -1, 39, 7, 167, 10
553 COMBOBOX 8224, 39, 20, 165, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL
554 LTEXT "Збереження сеансу з переведенням комп'ютера до режиму низького енергоспоживання зі збереженням даних у пам'яті. Якщо натиснути будь-яку клавішу або пересунути мишу, комп'ютер повернеться до звичайного режиму.", 8225, 39, 40, 167, 37
555 DEFPUSHBUTTON "OK", 1, 7, 82, 60, 14, WS_GROUP
556 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 75, 82, 60, 14
557 PUSHBUTTON "&Довідка", IDHELP, 144, 82, 60, 14
558 END
559
560 IDD_FORMAT_DRIVE DIALOGEX 50, 50, 184, 218
561 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
562 CAPTION "Форматування"
563 FONT 8, "MS Shell Dlg"
564 BEGIN
565 DEFPUSHBUTTON "&Почати", IDOK, 53, 198, 60, 14
566 PUSHBUTTON "&Закрити", IDCANCEL, 118, 198, 60, 14
567 LTEXT "&Місткість:", -1, 7, 6, 169, 9
568 COMBOBOX 28673, 7, 17, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
569 LTEXT "&Файлова система", -1, 7, 35, 170, 9
570 COMBOBOX 28677, 7, 46, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
571 CONTROL "", 28678, "MSCTLS_PROGRESS32", 0, 7, 181, 170, 8
572 LTEXT "&Розмір кластера", -1, 7, 64, 170, 9
573 COMBOBOX 28680, 7, 75, 170, 200, CBS_DROPDOWNLIST | WS_VSCROLL | NOT WS_TABSTOP
574 LTEXT "Мі&тка тому", -1, 7, 93, 170, 9
575 EDITTEXT 28679, 7, 103, 170, 13, ES_AUTOHSCROLL
576 GROUPBOX "&Способи форматування", 4610, 7, 121, 170, 49
577 AUTOCHECKBOX "&Швидке (очищення змісту)", 28674, 16, 135, 155, 10
578 AUTOCHECKBOX "&Використовувати стискання", 28675, 16, 152, 155, 10
579 END
580
581 IDD_CHECK_DISK DIALOGEX 50, 50, 194, 120
582 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
583 CAPTION "Перевірка диску"
584 FONT 8, "MS Shell Dlg"
585 BEGIN
586 DEFPUSHBUTTON "Почати", IDOK, 53, 100, 60, 14
587 GROUPBOX "Опції перевірки диску", -1, 7, 6, 179, 50
588 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 118, 100, 60, 14
589 AUTOCHECKBOX "Виправити помилки файлової системи", 14000, 16, 15, 165, 10
590 AUTOCHECKBOX "&Спробувати відновити погані сектори", 14001, 16, 30, 165, 10
591 CONTROL "", 14002, "MSCTLS_PROGRESS32", 16, 7, 60, 170, 8
592 LTEXT "", 14003, 60, 80, 170, 10
593 END
594
595 IDD_PICK_ICON DIALOGEX 0, 0, 237, 204
596 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
597 CAPTION "Зміна значка"
598 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
599 BEGIN
600 LTEXT "Ім'я файла:", -1, 7, 14, 208, 10
601 PUSHBUTTON "О&гляд...", IDC_BUTTON_PATH, 148, 24, 67, 14
602 EDITTEXT IDC_EDIT_PATH, 6, 24, 135, 15, ES_AUTOHSCROLL
603 LTEXT "Значки:", -1, 7, 47, 208, 10
604 LISTBOX IDC_PICKICON_LIST, 7, 57, 208, 119, LBS_OWNERDRAWFIXED | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | LBS_MULTICOLUMN | WS_VSCROLL | WS_HSCROLL | WS_TABSTOP, WS_EX_STATICEDGE
605 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 107, 181, 50, 14
606 PUSHBUTTON "Скасувати", IDCANCEL, 167, 181, 50, 14
607 END
608
609 IDD_NOOPEN DIALOGEX 0, 0, 240, 75
610 STYLE DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
611 CAPTION "Caution"
612 FONT 8, "MS Shell Dlg"
613 BEGIN
614 ICON IDI_SHELL_DOCUMENT, IDI_SHELL_DOCUMENT, 5, 5, 21, 20
615 LTEXT "This file could either be used by the operating system or by\n\
616 another application. Modifying this file might damage your\n\
617 system or make it less functional.\n\n\
618 Are you sure you want to open this file?", IDC_STATIC, 35, 5, 230, 60
619 DEFPUSHBUTTON "Yes", IDYES, 125, 55, 50, 14
620 PUSHBUTTON "No", IDNO, 180, 55, 50, 14
621 END
622
623 STRINGTABLE
624 BEGIN
625 /* columns in the shellview */
626 IDS_SHV_COLUMN1 "Файл"
627 IDS_SHV_COLUMN2 "Розмір"
628 IDS_SHV_COLUMN3 "Тип"
629 IDS_SHV_COLUMN4 "Змінено"
630 IDS_SHV_COLUMN5 "Атрибути"
631 IDS_SHV_COLUMN6 "Розмір"
632 IDS_SHV_COLUMN7 "Вільний Розмір"
633 IDS_SHV_COLUMN8 "Ім'я"
634 IDS_SHV_COLUMN9 "Примітка"
635 IDS_SHV_COLUMN10 "Власник"
636 IDS_SHV_COLUMN11 "Група"
637 IDS_SHV_COLUMN12 "Ім'я файла"
638 IDS_SHV_COLUMN13 "Категорія"
639 IDS_SHV_COLUMN_DELFROM "Вихідне розташування"
640 IDS_SHV_COLUMN_DELDATE "Дата видалення"
641 IDS_SHV_COLUMN_FONTTYPE "Тип шрифту"
642 IDS_SHV_COLUMN_WORKGROUP "Робоча група"
643 IDS_SHV_NETWORKLOCATION "Мережне розташування"
644 IDS_SHV_COLUMN_DOCUMENTS "Документи"
645 IDS_SHV_COLUMN_STATUS "Стан"
646 IDS_SHV_COLUMN_COMMENTS "Примітки"
647 IDS_SHV_COLUMN_LOCATION "Розташування"
648 IDS_SHV_COLUMN_MODEL "Модель"
649
650 /* special folders */
651 IDS_DESKTOP "Робочий стіл"
652 IDS_MYCOMPUTER "Мій Комп'ютер"
653 IDS_RECYCLEBIN_FOLDER_NAME "Кошик"
654 IDS_CONTROLPANEL "Панель керування"
655 IDS_ADMINISTRATIVETOOLS "Адміністрування"
656
657 /* context menus */
658 IDS_VIEW_LARGE "&Великі значки"
659 IDS_VIEW_SMALL "&Дрібні значки"
660 IDS_VIEW_LIST "Спис&ок"
661 IDS_VIEW_DETAILS "&Подробиці"
662 IDS_SELECT "Ви&брати"
663 IDS_OPEN "Ві&дкрити"
664 IDS_CREATELINK "Створити &ярлик"
665 IDS_COPY "&Копіювати"
666 IDS_DELETE "В&идалити"
667 IDS_PROPERTIES "В&ластивості"
668 IDS_CUT "&Вирізати"
669 IDS_RESTORE "Відновити"
670 IDS_FORMATDRIVE "Форматувати..."
671 IDS_RENAME "Перейменувати"
672 IDS_INSERT "Вставити"
673
674 IDS_CREATEFOLDER_DENIED "Не вдалося створити нову папку: Відмова у доступі."
675 IDS_CREATEFOLDER_CAPTION "Помилка при створенні нової папки"
676 IDS_DELETEITEM_CAPTION "Підтвердження вилучення файлу"
677 IDS_DELETEFOLDER_CAPTION "Підтвердження вилучення папки"
678 IDS_DELETEITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити '%1'?"
679 IDS_DELETEMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці %1 об'єкти(ів)?"
680 IDS_DELETESELECTED_TEXT "Ви дійсно бажаєте видалити ці об'єкти?"
681 IDS_TRASHITEM_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' до кошика?"
682 IDS_TRASHFOLDER_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити '%1' і весь її вміст до кошика?"
683 IDS_TRASHMULTIPLE_TEXT "Ви дійсно бажаєте перемістити ці об'єкти (%1 шт.) до кошика?"
684 IDS_CANTTRASH_TEXT "Об'єкт '%1' не можна перемістити до кошика. Бажаєте видалити його?"
685 IDS_OVERWRITEFILE_TEXT "Ця папка вже містить файл з ім'ям '%1'.\n\nБажаєте замінити його?"
686 IDS_OVERWRITEFILE_CAPTION "Підтвердження Перезапису Файлу"
687 IDS_OVERWRITEFOLDER_TEXT "Ця папка вже містить папку з ім'ям '%1'.\n\nЯкщо файли в папці призначення мають ті ж імена, що файли у вибраній папці,\nвони будуть замінені. Ви все ще бажаєте перемістити або\nскопіювати папку?"
688
689 /* message box strings */
690 IDS_RESTART_TITLE "Перезавантажити"
691 IDS_RESTART_PROMPT "Ви хочете перезавантажити систему?"
692 IDS_SHUTDOWN_TITLE "Вимкнути"
693 IDS_SHUTDOWN_PROMPT "Ви хочете вимкнути комп'ютер?"
694 IDS_LOGOFF_TITLE "Вихід з системи"
695 IDS_LOGOFF_PROMPT "Ви хочете вийти з системи?"
696
697 /* Run File dialog */
698 IDS_RUNDLG_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Запуску Файлу (внутрішня помилка)"
699 IDS_RUNDLG_BROWSE_ERROR "Неможливо відобразити Діалог Огляду (внутрішня помилка)"
700 IDS_RUNDLG_BROWSE_CAPTION "Огляд"
701 IDS_RUNDLG_BROWSE_FILTER "Виконувані Файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
702
703 /* shell folder path default values */
704 IDS_PROGRAMS "Start Menu\\Programs"
705 IDS_PERSONAL "Мої документи"
706 IDS_FAVORITES "Обране"
707 IDS_STARTUP "Start Menu\\Programs\\StartUp"
708 IDS_RECENT "Recent"
709 IDS_SENDTO "Надіслати"
710 IDS_STARTMENU "Головне меню"
711 IDS_MYMUSIC "Моя музика"
712 IDS_MYVIDEO "Мої відеозаписи"
713 IDS_DESKTOPDIRECTORY "Робочий стіл"
714 IDS_NETHOOD "Мережне оточення"
715 IDS_TEMPLATES "Шаблони"
716 IDS_APPDATA "Application Data"
717 IDS_PRINTHOOD "Принтери"
718 IDS_LOCAL_APPDATA "Local Settings\\Application Data"
719 IDS_INTERNET_CACHE "Local Settings\\Temporary Internet Files"
720 IDS_COOKIES "Cookies"
721 IDS_HISTORY "Local Settings\\History"
722 IDS_PROGRAM_FILES "Program Files"
723 IDS_MYPICTURES "Мої малюнки"
724 IDS_PROGRAM_FILES_COMMON "Program Files\\Common Files"
725 IDS_COMMON_DOCUMENTS "Загальні документи"
726 IDS_ADMINTOOLS "Start Menu\\Programs\\Administrative Tools"
727 IDS_COMMON_MUSIC "Загальні документи\\Моя музика"
728 IDS_COMMON_PICTURES "Загальні документи\\Мої малюнки"
729 IDS_COMMON_VIDEO "Загальні документи\\Мої відеозаписи"
730 IDS_CDBURN_AREA "Local Settings\\Application Data\\Microsoft\\CD Burning"
731 IDS_NETWORKPLACE "Мережне оточення"
732
733 IDS_NEWFOLDER "Нова папка"
734
735 IDS_DRIVE_FIXED "Локальний диск"
736 IDS_DRIVE_CDROM "CDROM"
737 IDS_DRIVE_NETWORK "Мережний диск"
738
739 /* Open With */
740 IDS_OPEN_WITH "Відкрити за допомогою"
741 IDS_OPEN_WITH_CHOOSE "Вибрати програму..."
742 IDS_OPEN_WITH_RECOMMENDED "Recommended Programs:"
743 IDS_OPEN_WITH_OTHER "Other Programs:"
744
745 IDS_SHELL_ABOUT_AUTHORS "&Автори"
746 IDS_SHELL_ABOUT_BACK "< &Назад"
747 FCIDM_SHVIEW_NEW "Створити"
748 FCIDM_SHVIEW_NEWFOLDER "&Папку"
749 FCIDM_SHVIEW_NEWLINK "&Ярлик"
750 IDS_FOLDER_OPTIONS "Властивості теки"
751 IDS_RECYCLEBIN_LOCATION "Розташування Кошика"
752 IDS_RECYCLEBIN_DISKSPACE "Доступний простір"
753 IDS_EMPTY_BITBUCKET "Очистити Кошик"
754 IDS_PICK_ICON_TITLE "Вибрати значок"
755 IDS_PICK_ICON_FILTER "Файли значків (*.ico, *.icl, *.exe, *.dll)\0*.ico;*.icl;*.exe;*.dll\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
756 IDS_OPEN_WITH_FILTER "Виконувані файли (*.exe)\0*.exe\0Всі Файли (*.*)\0*.*\0"
757 IDS_DIRECTORY "Папка"
758 IDS_VIRTUAL_DRIVER "Драйвер віртуального пристрою"
759 IDS_BAT_FILE "Пакетний файл ReactOS"
760 IDS_CMD_FILE "Командний скрипт ReactOS"
761 IDS_COM_FILE "Додаток Dos"
762 IDS_CPL_FILE "Елемент панелі керування"
763 IDS_CUR_FILE "Курсор"
764 IDS_DLL_FILE "Розширення додатку"
765 IDS_DRV_FILE "Драйвер пристрою"
766 IDS_EXE_FILE "Додаток"
767 IDS_FON_FILE "Файл шрифту"
768 IDS_TTF_FILE "Файл шрифту TrueType"
769 IDS_HLP_FILE "Файл довідки"
770 IDS_INI_FILE "Файл налаштувань"
771 IDS_LNK_FILE "Ярлик"
772 IDS_SYS_FILE "Системний файл"
773
774 IDS_OPEN_VERB "Відкрити"
775 IDS_EXPLORE_VERB "Відкрити в дереві"
776 IDS_RUNAS_VERB "Запустити як "
777 IDS_EDIT_VERB "Змінити"
778 IDS_FIND_VERB "Пошук"
779 IDS_PRINT_VERB "Друк"
780
781 IDS_FILE_FOLDER "%u файлів, %u папок"
782 IDS_PRINTERS "Принтери"
783 IDS_FONTS "Шрифти"
784 IDS_INSTALLNEWFONT "Інсталювати новий шрифт..."
785
786 IDS_DEFAULT_CLUSTER_SIZE "Розмір кластера за замовчуванням"
787 IDS_COPY_OF "Копія"
788
789 IDS_SHLEXEC_NOASSOC "Немає програми Windows, сконфігурованої для відкриття цього типу файлів."
790
791 IDS_FILE_DETAILS "Подробиці для розширення '%s'"
792 IDS_FILE_DETAILSADV "Файли з розширенням '%s' мають тип '%s'. Щоб змінити параметри, які впливатимуть на всі файли '%s', натисніть кнопку 'Додатково'."
793 IDS_FILE_TYPES "Типи Файлів"
794 IDS_COLUMN_EXTENSION "Розширення"
795 IDS_BYTES_FORMAT "bytes"
796 IDS_UNKNOWN_APP "Unknown application"
797 IDS_EXE_DESCRIPTION "Description:"
798 END