9fe7ad2fbd312a5fe64d23104bbd1c716dca4aa7
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / cs-CZ.rc
1 /* FILE: dll/win32/syssetup/lang/cs-CZ.rc
2 * TRANSLATOR: Radek Liska aka Black_Fox (radekliska at gmail dot com)
3 * UPDATED: 2014-04-21
4 * THANKS TO: Filip Navara and Kamil Hornicek, who translated major part of this file
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
8
9 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
11 CAPTION "ReactOS Instalátor"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 LTEXT "Vítejte v průvodci instalace systému ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 9, 189, 31
15 LTEXT "Tento průvodce nainstaluje systém ReactOS na Váš počítač. Průvodce potřebuje získat některé informace o Vás a Vašem počítači, aby mohl systém správně nastavit.", IDC_STATIC, 115, 50, 189, 100
16 LTEXT "Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.", IDC_STATIC, 115, 160, 189, 31
17 END
18
19 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
20 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
21 CAPTION "ReactOS Instalátor"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24 LTEXT "Vývojáři systému ReactOS by rádi zmínili následující Open Source projekty. Tyto projekty (nebo jejich části) byly použity při vývoji systému ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
25 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
26 LTEXT "ReactOS je licencován pod GPL. Pokud chcete systém (nebo jeho části) použít nebo redistribuovat, musíte respektovat GPL", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
27 PUSHBUTTON "&Zobrazit GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
28 LTEXT "Kliknutím na Další pokračujte v instalaci.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
29 END
30
31 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
32 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
33 CAPTION "ReactOS Instalátor"
34 FONT 8, "MS Shell Dlg"
35 BEGIN
36 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
37 LTEXT "Napište celé své jméno a jméno firmy nebo organizace.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
38 LTEXT "J&méno:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
39 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
40 LTEXT "&Organizace:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
41 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
42 END
43
44 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
45 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
46 CAPTION "ReactOS Instalátor"
47 FONT 8, "MS Shell Dlg"
48 BEGIN
49 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
50 LTEXT "Napište jméno Vašeho počítače o délce 15 znaků nebo méně. Pokud je počítač připojen k síti, musí být jeho jméno unikátní.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
51 LTEXT "&Jméno počítače:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
52 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
53 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
54 LTEXT "Instalátor vytvoří uživatelský účet nazvaný Administrator. Můžete tento účet použít, pokud budete potřebovat úplný přístup k Vašemu počítači.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
55 LTEXT "Zadejte heslo účtu Administrator o délce 127 znaků nebo méně.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
56 LTEXT "&Heslo:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
57 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
58 LTEXT "&Potvrdit heslo:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
59 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
60 END
61
62 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
63 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
64 CAPTION "ReactOS Instalátor"
65 FONT 8, "MS Shell Dlg"
66 BEGIN
67 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
68 LTEXT "Lokalizace systému by měla souhlasit s jazykem aplikací, které chcete používat. Localizace určí jak budou zobrazena čísla, měny a kalendářní data.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
69 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
70 LTEXT "Pro změnu lokalizace systému klikněte na Změnit.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
71 PUSHBUTTON "&Změnit...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
72 LTEXT "Rozložení kláves určí znaky, které se zobrazí, když píšete.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
73 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
74 LTEXT "Pro změnu rozložení kláves, klikněte na Změnit.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
75 PUSHBUTTON "Z&měnit...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
76 END
77
78 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
79 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
80 CAPTION "ReactOS Instalátor"
81 FONT 8, "MS Shell Dlg"
82 BEGIN
83 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
84 LTEXT "Datum a čas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
85 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
86 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
87 LTEXT "Časové pásmo", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
88 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
89 AUTOCHECKBOX "Automaticky nastavit hodiny při přechodu na &letní čas a zpět", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
90 END
91
92 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
93 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
94 CAPTION "ReactOS Instalátor"
95 FONT 8, "MS Shell Dlg"
96 BEGIN
97 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
98 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
99 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
100 END
101
102 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
103 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
104 CAPTION "Dokončení instalace systému ReactOS"
105 FONT 8, "MS Shell Dlg"
106 BEGIN
107 LTEXT "Dokončení průvodce instalací systému ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 9, 195, 37
108 LTEXT "Průvodce instalací systému ReactOS byl úspěšně dokončen.\n\nPo kliknutí na Dokončit bude počítač restartován.", IDC_STATIC, 115, 58, 195, 100
109 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
110 LTEXT "Pokud je v mechanice instalační CD, vyjměte jej. Poté kliknutím na Dokončit restartujte počítač.", IDC_STATIC, 115, 160, 195, 31
111 END
112
113 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
114 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
115 CAPTION "GNU General Public License"
116 FONT 8, "MS Shell Dlg"
117 BEGIN
118 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
119 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
120 END
121
122 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
123 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
124 CAPTION "Prosím čekejte..."
125 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
126 BEGIN
127 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
128 END
129
130 STRINGTABLE
131 BEGIN
132 IDS_ACKTITLE "Poděkování"
133 IDS_ACKSUBTITLE "O systému ReactOS a licenční informace"
134 IDS_OWNERTITLE "Přizpůsobte si software"
135 IDS_OWNERSUBTITLE "Instalátor použije tyto informace pro přizpůsobení systému ReactOS."
136 IDS_COMPUTERTITLE "Název počítače a heslo účtu Administrator."
137 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Zadejte jméno a heslo pro účet Administrator."
138 IDS_LOCALETITLE "Regionální nastavení"
139 IDS_LOCALESUBTITLE "Systém ReactOS můžete přizpůsobit různým regionům a jazykům."
140 IDS_DATETIMETITLE "Datum a čas"
141 IDS_DATETIMESUBTITLE "Nastavte správný čas pro Váš počítač."
142 IDS_PROCESSTITLE "Registrace součástí"
143 IDS_PROCESSSUBTITLE "Prosím čekejte..."
144 END
145
146 STRINGTABLE
147 BEGIN
148 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Instalátor"
149 IDS_UNKNOWN_ERROR "Neznámá chyba"
150 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registruji součásti..."
151 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary failed: "
152 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr failed: "
153 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer failed: "
154 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall failed: "
155 IDS_TIMEOUT "Vypršel časový limit registrace"
156 IDS_REASON_UNKNOWN ""
157 /*
158 * ATTENTION:
159 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
160 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
161 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
162 */
163 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
164 END
165
166 STRINGTABLE
167 BEGIN
168 IDS_WZD_NAME "Instalace nemůže pokračovat, dokud nezadáte své jméno."
169 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Instalátor nedokázal nastavit jméno počítače."
170 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Instalace nemůže pokračovat, dokud nezadáte jméno počítače."
171 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musíte zadat heslo!"
172 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Zadaná hesla nesouhlasí. Zadejte požadované heslo znovu."
173 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Zadané heslo obsahuje nepovolené znaky. Zadejte upravené heslo."
174 IDS_WZD_LOCALTIME "Instalátor nedokázal nastavit čas."
175 END
176
177 STRINGTABLE
178 BEGIN
179 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instaluji zařízení..."
180 END