Norwegian translation updates from bug 4489 by LMH1.
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / no-NO.rc
1 /*
2 * Norwegian Translation by Fork
3 *
4 *
5 * Copyright (C) 2004 Filip Navara
6 * Copyright (C) 2004 Eric Kohl
7 *
8 * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9 * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10 * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11 * (at your option) any later version.
12 *
13 * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14 * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15 * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
16 * GNU General Public License for more details.
17 *
18 * You should have received a copy of the GNU General Public License
19 * along with this program; if not, write to the Free Software
20 * Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA.
21 */
22
23 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
24
25
26 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
28 CAPTION "ReactOS installasjon"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 LTEXT "Velkommen til ReactOS installasjon veiviser.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
32 LTEXT "Denne veiviseren installerer ReactOS på din datamaskin. Veiviseren "\
33 "må samle sammen nødvendig informasjon om deg og din datamaskin "\
34 "for å sette opp ReactOS skikkelig.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
35 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
36 END
37
38
39 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
40 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
41 CAPTION "ReactOS installasjon"
42 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
43 BEGIN
44 LTEXT "ReactOS utviklerene anerkjenner de følgende åpen kildekode prosjektene, "\
45 "(deler av) som ble brukt til å skape ReactOS:",
46 IDC_STATIC,15,7,286,19
47 LISTBOX IDC_PROJECTS,15,30,286,75,LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS |
48 LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
49 LTEXT "ReactOS er lisensert under GPL, så hvis du vil bruke eller gi ut "\
50 "(deler av) ReactOS, må du respektere GPL",
51 IDC_STATIC,15,110,227,19
52 PUSHBUTTON "&Vis GPL...",IDC_VIEWGPL,251,110,50,19
53 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.",IDC_STATIC,15,136,
54 195,17
55 END
56
57
58 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
60 CAPTION "ReactOS installasjon"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 LTEXT "Skriv inn ditt fulle navn og navnet på din bedrift eller organisasjon.",
64 IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
65 LTEXT "Na&vn:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
66 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
67 LTEXT "&Organisasjon:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
68 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
69 END
70
71
72 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "ReactOS installasjon"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 LTEXT "Skriv inn et navn for din datamaskin som er 63 karakterer eller mindre. "\
78 "Hvis du er på et nettverk, så må ditt datamaskin navn være unikt.",
79 IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
80 LTEXT "&Datamaskin navn:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
81 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
82 LTEXT "Installasjonen vil lage en brukerkonto som blir kalt Administrator. "\
83 "Du kan bruke denne kontoen hvis du trenger full adgang til din datamaskin.",
84 IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
85 LTEXT "Skriv inn et Administrator passord som er 14 karakterer eller mindre.",
86 IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
87 LTEXT "&Administrator passord:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
88 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
89 LTEXT "B&ekreft passord:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
90 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
91 END
92
93
94 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
95 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
96 CAPTION "ReactOS installasjon"
97 FONT 8, "MS Shell Dlg"
98 BEGIN
99 LTEXT "Systemets språk og region burde samsvare med språket på programmene "\
100 "du vil bruke. Innstillingene for språk og region kontrollerer hvordan tall, "\
101 "valutaer, og dato vises.", IDC_STATIC, 55, 7, 259, 24
102 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 18
103 LTEXT "For å forandre systemets språk og region instilling, Trykk på Tilpass.",
104 IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
105 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
106 LTEXT "Tastatur oppsettet kontrollerer karakterene som kommer opp når du trykker.",
107 IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
108 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
109 LTEXT "For å forandre tastatur oppsettet, trykk på Tilpass.",
110 IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
111 PUSHBUTTON "T&ilpass...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
112 END
113
114
115 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 143
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
117 CAPTION "ReactOS installasjon"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 LTEXT "Dato og tid", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
121 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32",
122 DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
123 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32",
124 DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
125 LTEXT "Tidssone", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
126 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93,
127 CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
128 AUTOCHECKBOX "Juster klokken automatisk for &sommertid",
129 IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
130 END
131
132
133 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
134 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
135 CAPTION "ReactOS installasjon"
136 FONT 8, "MS Shell Dlg"
137 BEGIN
138 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
139 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
140 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32",
141 PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
142 END
143
144
145 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 317, 193
146 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
147 CAPTION "Fullfører ReactOS installasjonen"
148 FONT 8, "MS Shell Dlg"
149 BEGIN
150 LTEXT "Fullfører ReactOS installasjons veiviser", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
151 LTEXT "Installasjonen av ReactOS er fullført.\n\n" \
152 "Når du trykker på fullfør, vil datamaskinen bli startet på nytt.", IDC_STATIC, 115, 40, 205, 100
153 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
154 LTEXT "Fjern en eventuell CD-ROM fra stasjonen. Klikk Fullfør "\
155 "for å starte datamaskinen på nytt.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
156 END
157
158
159 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
160 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
161 CAPTION "GNU General Public License"
162 FONT 8, "MS Shell Dlg"
163 BEGIN
164 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT,7,7,319,190,ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL |
165 ES_READONLY | WS_VSCROLL
166 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,209,50,14
167 END
168
169
170 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0,0,274,26
171 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
172 CAPTION "Vennligst vent..."
173 FONT 8,"MS Shell Dlg 2",400,0,1
174 BEGIN
175 LTEXT "",IDC_STATUSLABEL,7,8,234,12,SS_WORDELLIPSIS
176 END
177
178
179 STRINGTABLE
180 BEGIN
181 IDS_ACKTITLE "Annerkjennelser"
182 IDS_ACKSUBTITLE "Skuldrene ReactOS står på og lisens informasjon"
183 IDS_OWNERTITLE "Personaliserer dine programmer"
184 IDS_OWNERSUBTITLE "Installasjonen bruker denne informasjonen om deg selv for å personalisere ReactOS."
185 IDS_COMPUTERTITLE "Datamaskin navn og Administrator passord"
186 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Du må angi et navn og et administrator passord for din datamaskin."
187 IDS_LOCALETITLE "Regionale innstillinger"
188 IDS_LOCALESUBTITLE "Du kan stille inn ReactOS for andre regioner og språk."
189 IDS_DATETIMETITLE "Dato og tid"
190 IDS_DATETIMESUBTITLE "Still inn dato og tid for din datamaskin."
191 IDS_PROCESSTITLE "Bearbeid side tittel"
192 IDS_PROCESSSUBTITLE "Bearbeider side undertittel"
193 END
194
195 STRINGTABLE
196 BEGIN
197 IDS_CMT_DOWNLOADER "Last ned og innstaller forskjellige applikasjoner"
198 END
199
200 STRINGTABLE
201 BEGIN
202 IDS_ACCESSORIES "Tilbehør"
203 IDS_CMT_CALC "Start Kalkulator"
204 IDS_CMT_CMD "Åpne Kommandolinje"
205 IDS_CMT_EXPLORER "Start Utforsker"
206 IDS_CMT_NOTEPAD "Start Tekstredigering"
207 IDS_CMT_REGEDIT "Start Registerredigering"
208 IDS_CMT_WORDPAD "Start Dokument redigering"
209 IDS_CMT_SCREENSHOT "Ta skjermbilde"
210 IDS_CMT_DEVMGMT "Start Enhetsbehandler"
211 IDS_CMT_SERVMAN "Start Tjenestebehandler"
212 IDS_CMT_RDESKTOP "Start Ekstern skrivebord"
213 IDS_CMT_EVENTVIEW "Start Hendelseliste"
214 IDS_CMT_MSCONFIG "Start Systemkonfigurasjon"
215 END
216
217 STRINGTABLE
218 BEGIN
219 IDS_GAMES "Spill"
220 IDS_CMT_SOLITAIRE "Kabal"
221 IDS_CMT_WINEMINE "Minnesveiper"
222 END
223
224 STRINGTABLE
225 BEGIN
226 IDS_SYS_TOOLS "Systemverktøy"
227 IDS_CMT_CHARMAP "Tegnkart"
228 IDS_CMT_KBSWITCH "Endre tastaturvalg"
229 IDS_CMT_DXDIAG "Kjør ReactX-Diagnose program"
230 END
231
232 STRINGTABLE
233 BEGIN
234 IDS_SYS_ACCESSIBILITY "Tilgjengelighet"
235 IDS_CMT_MAGNIFY "Forstørrelse"
236 END
237
238 STRINGTABLE
239 BEGIN
240 IDS_SYS_ENTERTAINMENT "Underholdning"
241 IDS_CMT_MPLAY32 "Start Multimedia avspiller"
242 IDS_CMT_SNDVOL32 "Start Volumkontroll"
243 END
244
245 STRINGTABLE
246 BEGIN
247 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS installasjon"
248 IDS_UNKNOWN_ERROR "Ukjent feil"
249 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrerer komponenter..."
250 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary feilet: "
251 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr feilet: "
252 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer feilet: "
253 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall feilet: "
254 IDS_TIMEOUT "Tidsavbrudd under registrering"
255 IDS_REASON_UNKNOWN ""
256 END
257
258 STRINGTABLE
259 BEGIN
260 IDS_SHORT_CMD "Command Prompt.lnk"
261 IDS_SHORT_EXPLORER "ReactOS Explorer.lnk"
262 IDS_SHORT_DOWNLOADER "Download !.lnk"
263 IDS_SHORT_SERVICE "Service Manager.lnk"
264 IDS_SHORT_DEVICE "Device Manager.lnk"
265 IDS_SHORT_MPLAY32 "Multimedia Player.lnk"
266 IDS_SHORT_CALC "Calculator.lnk"
267 IDS_SHORT_REGEDIT "Regedit.lnk"
268 IDS_SHORT_NOTEPAD "Notepad.lnk"
269 IDS_SHORT_WORDPAD "WordPad.lnk"
270 IDS_SHORT_SNAP "SnapShot.lnk"
271 IDS_SHORT_SOLITAIRE "Solitaire.lnk"
272 IDS_SHORT_WINEMINE "WineMine.lnk"
273 IDS_SHORT_CHARMAP "CharMap.lnk"
274 IDS_SHORT_MAGNIFY "Magnify.lnk"
275 IDS_SHORT_RDESKTOP "Remote Desktop.lnk"
276 IDS_SHORT_KBSWITCH "Keyboard Layout Switcher.lnk"
277 IDS_SHORT_EVENTVIEW "Event Viewer.lnk"
278 IDS_SHORT_MSCONFIG "System Configuration.lnk"
279 IDS_SHORT_SNDVOL32 "Volume Control.lnk"
280 IDS_SHORT_DXDIAG "ReactX Diagnostic.lnk"
281 END
282
283 STRINGTABLE
284 BEGIN
285 IDS_WZD_NAME "Installasjonen kan ikke fortsette uten ditt navn."
286 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Installasjonen klarte ikke sette datamaskinnavnet."
287 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Installasjonen kan ikke fortsette før du taster inn navn for datamaskinen."
288 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Du må taste et passord!"
289 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Passordene du tastet er ikke like. Vennligst tast inn på nytt."
290 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Passordet du tastet inneholder ugyldige tegn. Vennligst tast inn et annet."
291 IDS_WZD_LOCALTIME "Installasjonen klarte ikke å sette lokal tid."
292 END
293
294 STRINGTABLE
295 BEGIN
296 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Installerer enheter..."
297 END
298
299 /* EOF */