[SYSSETUP] Set an owner name by default. Patch by Ismael Ferreras Morezuelas CORE...
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "ReactOS installasjon"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Velkommen til ReactOS installasjon veiviser.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Denne veiviseren installerer ReactOS på din datamaskin. Veiviseren må samle sammen nødvendig informasjon om deg og din datamaskin for å sette opp ReactOS skikkelig.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "ReactOS installasjon"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "ReactOS utviklerene anerkjenner de følgende åpen kildekode prosjektene, (deler av) som ble brukt til å skape ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS er lisensert under GPL, så hvis du vil bruke eller gi ut (deler av) ReactOS, må du respektere GPL", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
21 PUSHBUTTON "&Vis GPL...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Klikk Neste for å fortsette installasjonen.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "ReactOS installasjon"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Skriv inn ditt fulle navn og navnet på din bedrift eller organisasjon.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Na&vn:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Organisasjon:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "ReactOS installasjon"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Skriv inn et navn for din datamaskin som er 15 karakterer eller mindre. Hvis du er på et nettverk, så må ditt datamaskin navn være unikt.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Datamaskin navn:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Installasjonen vil lage en brukerkonto som blir kalt Administrator. Du kan bruke denne kontoen hvis du trenger full adgang til din datamaskin.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Skriv inn et Administrator passord som er 127 karakterer eller mindre.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Administrator passord:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "B&ekreft passord:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "ReactOS installasjon"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Systemets språk og region burde samsvare med språket på programmene du vil bruke. Innstillingene for språk og region kontrollerer hvordan tall, valutaer, og dato vises.", IDC_STATIC, 55, 7, 259, 24
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 32, 250, 18
64 LTEXT "For å forandre systemets språk og region instilling, Trykk på Tilpass.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
65 PUSHBUTTON "&Tilpass...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
66 LTEXT "Tastatur oppsettet kontrollerer karakterene som kommer opp når du trykker.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "For å forandre tastatur oppsettet, trykk på Tilpass.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "T&ilpass...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "ReactOS installasjon"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Dato og tid", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Tidssone", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Juster klokken automatisk for &sommertid", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "ReactOS installasjon"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
92 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
93 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
94 END
95
96 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Fullfører ReactOS installasjonen"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "Fullfører ReactOS installasjons veiviser", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
102 LTEXT "Installasjonen av ReactOS er fullført.\n\nNår du trykker på fullfør, vil datamaskinen bli startet på nytt.", IDC_STATIC, 115, 40, 205, 100
103 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
104 LTEXT "Fjern en eventuell CD-ROM fra stasjonen. Klikk Fullfør for å starte datamaskinen på nytt.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
105 END
106
107 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "GNU General Public License"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
113 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
114 END
115
116 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
117 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
118 CAPTION "Vennligst vent..."
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
120 BEGIN
121 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
122 END
123
124 STRINGTABLE
125 BEGIN
126 IDS_ACKTITLE "Annerkjennelser"
127 IDS_ACKSUBTITLE "Skuldrene ReactOS står på og lisens informasjon"
128 IDS_OWNERTITLE "Personaliserer dine programmer"
129 IDS_OWNERSUBTITLE "Installasjonen bruker denne informasjonen om deg selv for å personalisere ReactOS."
130 IDS_COMPUTERTITLE "Datamaskin navn og Administrator passord"
131 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Du må angi et navn og et administrator passord for din datamaskin."
132 IDS_LOCALETITLE "Regionale innstillinger"
133 IDS_LOCALESUBTITLE "Du kan stille inn ReactOS for andre regioner og språk."
134 IDS_DATETIMETITLE "Dato og tid"
135 IDS_DATETIMESUBTITLE "Still inn dato og tid for din datamaskin."
136 IDS_PROCESSTITLE "Bearbeid side tittel"
137 IDS_PROCESSSUBTITLE "Bearbeider side undertittel"
138 END
139
140 STRINGTABLE
141 BEGIN
142 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS installasjon"
143 IDS_UNKNOWN_ERROR "Ukjent feil"
144 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Registrerer komponenter..."
145 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary feilet: "
146 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr feilet: "
147 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer feilet: "
148 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall feilet: "
149 IDS_TIMEOUT "Tidsavbrudd under registrering"
150 IDS_REASON_UNKNOWN ""
151 /*
152 * ATTENTION:
153 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
154 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
155 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
156 */
157 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
158 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Eier"
159 END
160
161 STRINGTABLE
162 BEGIN
163 IDS_WZD_NAME "Installasjonen kan ikke fortsette uten ditt navn."
164 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Installasjonen klarte ikke sette datamaskinnavnet."
165 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Installasjonen kan ikke fortsette før du taster inn navn for datamaskinen."
166 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Du må taste et passord!"
167 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Passordene du tastet er ikke like. Vennligst tast inn på nytt."
168 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Passordet du tastet inneholder ugyldige tegn. Vennligst tast inn et annet."
169 IDS_WZD_LOCALTIME "Installasjonen klarte ikke å sette lokal tid."
170 END
171
172 STRINGTABLE
173 BEGIN
174 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Installerer enheter..."
175 END