[SYSSETUP] Set an owner name by default. Patch by Ismael Ferreras Morezuelas CORE...
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / pl-PL.rc
1 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "Instalator ReactOS"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "Witamy w programie instalacyjnym ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Ten program pomoże w instalacji systemu ReactOS. W tym celu konieczne będzie zebranie informacji o twoim komputerze, by prawidłowo skonfigurować system operacyjny.", IDC_STATIC, 115, 40, 168, 100
10 LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "Instalator ReactOS"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "Twórcy ReactOS chcieliby podziękować następującym projektom Open Source, których to fragmenty zostały wykorzystane do stworzenia ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS oparty jest na licencji GPL, więc by w całości lub częściowo wykorzystać źródła ReactOS, musisz przestrzegać postanowień licencji.", IDC_STATIC, 15, 110, 247, 19
21 PUSHBUTTON "Pokaż &GPL..", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Naciśnij Dalej, by kontynuować.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "Instalator ReactOS"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "Podaj swoje imię i nazwisko, a także nazwę Twojej firmy lub organizacji.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "Na&zwa:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Organizacja:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "Instalator ReactOS"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "Podaj nazwę komputera, nie dłuższą niż 15 znaków. Jeśli chcesz pracować w sieci, nazwa musi pozostać unikalna.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Nazwa komputera:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Program konfiguracyjny stworzy konto Administrator. Dzięki niemu uzyskasz, w razie potrzeby, pełny dostęp do systemu.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "Podaj hasło administratora, nie dłuższe niż 127 znaków.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Hasło administratora:", IDC_STATIC, 54, 104, 75, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 132, 101, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "&Potwierdzenie hasła:", IDC_STATIC, 54, 123, 75, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 132, 120, 172, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "Instalator ReactOS"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Lokalizacja systemu powinna być zgodna (językowo) z aplikacjami, których planujesz używać. Lokalizacja odpowiada również za wyświetlanie danych, liczb i walut.", IDC_STATIC, 53, 7, 238, 25
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
64 LTEXT "By zmienić lokalizację systemu, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 60, 184, 8
65 PUSHBUTTON "&Ustaw...", IDC_CUSTOMLOCALE, 245, 57, 50, 14
66 LTEXT "Układ klawiatury decyduje o przyporządkowaniu znaków pod klawisze.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "Aby zmienić układ klawiatury, naciśnij Ustaw.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "U&staw...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 245, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "Instalator ReactOS"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Data i czas", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Strefa czasowa", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Automatycznie ustaw zegar przy &zmianie czasu (DST)", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "Instalator ReactOS"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
92 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
93 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
94 END
95
96 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "Zakończenie instalacji ReactOS"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "Konfiguracja ReactOS ukończona.", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
102 LTEXT "To już koniec ustawień ReactOS.\n\nTeraz naciśnij Koniec, by ponownie uruchomić komputer.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
103 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
104 LTEXT "Upewnij się, czy w napędach CD/DVD nie pozostał żaden nośnik. Jeśli tak, to wyjmij go przed naciśnięciem przycisku Koniec.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
105 END
106
107 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "Powszechna Licencja Publiczna GNU"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
113 DEFPUSHBUTTON "OK", IDOK, 141, 209, 50, 14
114 END
115
116 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
117 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
118 CAPTION "Proszę czekać..."
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
120 BEGIN
121 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
122 END
123
124 STRINGTABLE
125 BEGIN
126 IDS_ACKTITLE "Podziękowania"
127 IDS_ACKSUBTITLE "Wszyscy, bez których nie byłoby ReactOS, a także informacje o Licencji "
128 IDS_OWNERTITLE "Personalizacja systemu"
129 IDS_OWNERSUBTITLE "Program konfiguracyjny wykorzysta te informacje, aby spersonalizować system."
130 IDS_COMPUTERTITLE "Nazwa komputera i hasło administratora"
131 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Musisz podać nazwę swojego komputera a także hasło administratora."
132 IDS_LOCALETITLE "Opcje regionalne i językowe"
133 IDS_LOCALESUBTITLE "Możesz ustawić ReactOS pod kątem języka i sposobu wyświetlania danych."
134 IDS_DATETIMETITLE "Data i czas"
135 IDS_DATETIMESUBTITLE "Ustaw prawidłową datę i czas."
136 IDS_PROCESSTITLE "Rejestracja składników"
137 IDS_PROCESSSUBTITLE "Proszę czekać..."
138 END
139
140 STRINGTABLE
141 BEGIN
142 IDS_REACTOS_SETUP "Ustawienia ReactOS"
143 IDS_UNKNOWN_ERROR "Nieznany błąd"
144 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Rejestracja składników..."
145 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Nieudane LoadLibrary : "
146 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Nieudane GetProcAddr : "
147 IDS_REGSVR_FAILED "Nieudane DllRegisterServer: "
148 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Nieudane DllInstall: "
149 IDS_TIMEOUT "Upłynął czas rejestracji"
150 IDS_REASON_UNKNOWN ""
151 /*
152 * ATTENTION:
153 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
154 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
155 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
156 */
157 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
158 IDS_MACHINE_OWNER_NAME "Właściciel"
159 END
160
161 STRINGTABLE
162 BEGIN
163 IDS_WZD_NAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz swojego imienia i nazwiska."
164 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić nowej nazwy komputera."
165 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Program instalacyjny nie może kontynuować dopóki nie wpiszesz nazwy komputera."
166 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Musisz wprowadzić hasło!"
167 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Oba wprowadzone hasła nie są identyczne. Musisz wpisać to samo hasło dwa razy."
168 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Wprowadzone hasło zawiera nieodpowiednie znaki. Proszę wprowadzić hasło bez ich udziału."
169 IDS_WZD_LOCALTIME "Program instalacyjny nie zdołał ustawić czasu lokalnego."
170 END
171
172 STRINGTABLE
173 BEGIN
174 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Instalacja urządzeń..."
175 END