14e66c8a9b26859780a5ab1441b3db1e54870512
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS system setup
3 * FILE: dll/win32/syssetup/lang/ro-RO.rc
4 * PURPOSE: Romanian Language File for system setup
5 * TRANSLATORS:
6 * Petru Dimitriu (petrimetri at gmail dot com)
7 * Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11
12 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
13 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
14 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
15 FONT 8, "MS Shell Dlg"
16 BEGIN
17 LTEXT "Bun venit la etapa secundă de instalare ReactOS.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
18 LTEXT "Acest asistent va finaliza instalarea ReactOS. În cele ce urmează asistentul va culege niște informații despre calculator pentru a instala ReactOS corect.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
19 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
20 END
21
22 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
25 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
26 BEGIN
27 LTEXT "Echipa ReactOS aduce mulțumiri următoarelor proiecte FOSS ce au fost utilizate la crearea ReactOS:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
28 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
29 LTEXT "ReactOS este oferit sub licența GPL, astfel reutilizarea sau redistribuția sa (sau a părților sale componente), cere respectarea licenței GPL.", IDC_STATIC, 15, 110, 234, 19
30 PUSHBUTTON "Afișează &GPL", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
31 LTEXT "Apăsați „Înainte” pentru a continua.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
32 END
33
34 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
35 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
36 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
37 FONT 8, "MS Shell Dlg"
38 BEGIN
39 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
40 LTEXT "Scrieți-vă numele complet și compania sau organizația din care faceți parte.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
41 LTEXT "N&umele complet:", IDC_STATIC, 54, 37, 70, 8
42 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
43 LTEXT "O&rganizația:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
44 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
45 END
46
47 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
48 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
49 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
50 FONT 8, "MS Shell Dlg"
51 BEGIN
52 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
53 LTEXT "Scrieți un nume pentru calculator de maxim 15 de caractere. Dacă sunteți într-o rețea, numele calculatorului trebuie să fie unic în acea rețea.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
54 LTEXT "N&umele calculatorului:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
55 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
56 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
57 LTEXT "Asistentul va crea un cont de utilizator cu numele Administrator. Îl puteți folosi când veți avea nevoie de control complet asupra calculatorului.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
58 LTEXT "Introduceți o parolă pentru Administrator de maxim 127 caractere.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
59 LTEXT "&Parola de administrator:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
60 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
61 LTEXT "&Confirmarea parolei:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
62 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
63 END
64
65 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
66 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
67 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
68 FONT 8, "MS Shell Dlg"
69 BEGIN
70 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
71 LTEXT "Localizarea regională trebuie să se potrivească cu limba aplicațiilor utilizate. De ea depinde cum vor apărea numerele, valutele și data.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
72 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
73 LTEXT "Modificați configurația de localizare a sistemului.", IDC_STATIC, 53, 60, 186, 8
74 PUSHBUTTON "&Configurare…", IDC_CUSTOMLOCALE, 230, 57, 70, 14
75 LTEXT "Configurări și localizări pentru tastatură, aranjamente ale caracterelor asociate tastelor la dactilografiere, și alte servicii de text.", IDC_STATIC, 53, 82, 253, 20
76 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
77 LTEXT "Configurați aranjamentele de tastatură.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
78 PUSHBUTTON "Config&urare…", IDC_CUSTOMLAYOUT, 230, 122, 70, 14
79 END
80
81 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
82 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
83 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
84 FONT 8, "MS Shell Dlg"
85 BEGIN
86 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
87 LTEXT "Data și ora:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
88 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
89 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
90 LTEXT "Fusul orar:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
91 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
92 AUTOCHECKBOX "Aj&ustează ora automat la schimbarea fusului orar", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
93 END
94
95 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
96 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
97 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
98 FONT 8, "MS Shell Dlg"
99 BEGIN
100 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
101 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
102 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
103 END
104
105 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
106 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
107 CAPTION "Asistent de instalare ReactOS"
108 FONT 8, "MS Shell Dlg"
109 BEGIN
110 LTEXT "Sfârșit de instalare ReactOS", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
111 LTEXT "Instalarea ReactOS a fost finalizată cu succes.\nDupă apasarea butonului „Sfârșit”, calculatorul va reporni.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
112 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
113 LTEXT "Dacă aveți vreun CD introdus în calculator, scoateți-l. Pentru a reporni calculatorul, apăsați „Sfârșit”.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
114 END
115
116 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
118 CAPTION "Licența publică generală GNU"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
122 DEFPUSHBUTTON "Î&nchide", IDOK, 141, 209, 50, 14
123 END
124
125 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
126 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
127 CAPTION "Așteptați…"
128 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
129 BEGIN
130 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
131 END
132
133 STRINGTABLE
134 BEGIN
135 IDS_ACKTITLE "Conștientizări"
136 IDS_ACKSUBTITLE "Contribuții aduse și informații despre licență"
137 IDS_OWNERTITLE "Personalizare sistem"
138 IDS_OWNERSUBTITLE "Prelevare informații pentru a personaliza sistemul de operare"
139 IDS_COMPUTERTITLE "Nume calculator și parolă de administrator"
140 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Furnizare nume pentru calculator și parolă pentru utilizatorul Administrator"
141 IDS_LOCALETITLE "Particularizări regionale"
142 IDS_LOCALESUBTITLE "Particularizare sistem pentru anumite regiuni sau limbi"
143 IDS_DATETIMETITLE "Dată și oră"
144 IDS_DATETIMESUBTITLE "Stabilire dată și oră corectă pentru calculator"
145 IDS_PROCESSTITLE "Înregistrare componente"
146 IDS_PROCESSSUBTITLE "Așteptați…"
147 END
148
149 STRINGTABLE
150 BEGIN
151 IDS_REACTOS_SETUP "Asistent de instalare ReactOS"
152 IDS_UNKNOWN_ERROR "Eroare necunoscută"
153 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Se înregistrează componentele…"
154 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "LoadLibrary a eșuat: "
155 IDS_GETPROCADDR_FAILED "GetProcAddr a eșuat: "
156 IDS_REGSVR_FAILED "DllRegisterServer a eșuat: "
157 IDS_DLLINSTALL_FAILED "DllInstall a eșuat: "
158 IDS_TIMEOUT "Timp expirat în timpul înregistrării"
159 IDS_REASON_UNKNOWN ""
160 /*
161 * ATTENTION:
162 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
163 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
164 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
165 */
166 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Administrator"
167 END
168
169 STRINGTABLE
170 BEGIN
171 IDS_WZD_NAME "Nu se poate continua până nu scrieți un nume."
172 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Se poate da calculatorului acest nume."
173 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Nu se poate continua până nu introduceți un nume pentru calculator."
174 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Trebuie să introduceți o parolă!"
175 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Mostrele pentru parolă nu se potrivesc. Încercați reintroducerea parolei."
176 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Parola introdusă de dumneavoastră conține caractere invalide. încercați rescrierea parolei."
177 IDS_WZD_LOCALTIME "Nu se poate stabili ora locală."
178 END
179
180 STRINGTABLE
181 BEGIN
182 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Se instalează dispozitivele…"
183 END