106b6e48fac3cb426360b3b3e13adfab1bd3b8c1
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / syssetup / lang / tr-TR.rc
1 LANGUAGE LANG_TURKISH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_WELCOMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
4 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
5 CAPTION "ReactOS Kur"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg"
7 BEGIN
8 LTEXT "ReactOS Kurulum Sihirbazı'na Hoşgeldiniz.", IDC_WELCOMETITLE, 115, 8, 195, 24
9 LTEXT "Bu sihirbaz bilgisayarınıza ReactOS kurar. Sihirbaz'ın düzgün kurulum için bilgisayarınız üzerine bilgi toplaması gerekmekte.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
10 LTEXT "Kur'a devam etmek için İleri'ye basın.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
11 END
12
13 IDD_ACKPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
14 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
15 CAPTION "ReactOS Kur"
16 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
17 BEGIN
18 LTEXT "ReactOS geliştiricileri, ReactOS'u yaratmakta kullandıkları aşağıdaki açık kaynak kodlu projelere teşekkür etmektedirler:", IDC_STATIC, 15, 7, 286, 19
19 LISTBOX IDC_PROJECTS, 15, 30, 286, 75, LBS_NOSEL | LBS_HASSTRINGS | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_VSCROLL
20 LTEXT "ReactOS, GPL ile lisanslanmıştır; kullanmak için kabul etmeniz gerekmektedir.", IDC_STATIC, 15, 110, 227, 19
21 PUSHBUTTON "&GPL'i Görüntüle...", IDC_VIEWGPL, 251, 110, 50, 19
22 LTEXT "Kur'a devam etmek için İleri'ye basın.", IDC_STATIC, 15, 136, 195, 17
23 END
24
25 IDD_OWNERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
27 CAPTION "ReactOS Kur"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON IDI_ICON2, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
31 LTEXT "İsminizi ve kuruluş ya da şirketinizin ismini yazın.", IDC_STATIC, 54, 7, 242, 21
32 LTEXT "İ&sim:", IDC_STATIC, 54, 37, 44, 8
33 EDITTEXT IDC_OWNERNAME, 132, 35, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "&Kuruluş:", IDC_STATIC, 54, 57, 44, 8
35 EDITTEXT IDC_OWNERORGANIZATION, 132, 55, 163, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL
36 END
37
38 IDD_COMPUTERPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
39 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
40 CAPTION "ReactOS Kur"
41 FONT 8, "MS Shell Dlg"
42 BEGIN
43 ICON IDI_ICON1, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
44 LTEXT "15 veya daha az karakterden oluşan bir bilgisayar adı yazın. Eğer bir ağa dahil iseniz isim benzersiz olmalıdır.", IDC_STATIC, 54, 7, 250, 24
45 LTEXT "&Bilgisayar Adı:", IDC_STATIC, 54, 38, 75, 8
46 EDITTEXT IDC_COMPUTERNAME, 165, 35, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_AUTOHSCROLL | ES_UPPERCASE
47 ICON IDI_ICON5, IDC_STATIC, 21, 57, 20, 20
48 LTEXT "Kur, ""Yönetici"" adıyla bir yönetici hesabı oluşturacak. Bu hesabı bilgisayara tam erişim için kullanabileceksiniz.", IDC_STATIC, 54, 57, 250, 25
49 LTEXT "127 karakter yada daha az bir Yönetici Parolası yazın.", IDC_STATIC, 54, 87, 250, 8
50 LTEXT "&Yönetici Parolası:", IDC_STATIC, 54, 104, 105, 8
51 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD1, 165, 101, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
52 LTEXT "Parolayı &Doğrula:", IDC_STATIC, 54, 123, 105, 8
53 EDITTEXT IDC_ADMINPASSWORD2, 165, 120, 148, 14, WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_PASSWORD
54 END
55
56 IDD_LOCALEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
57 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
58 CAPTION "ReactOS Kur"
59 FONT 8, "MS Shell Dlg"
60 BEGIN
61 ICON IDI_ICON4, IDC_STATIC, 21, 7, 20, 20
62 LTEXT "Sistem yerelleştirme ayarları uygulamaların kullanacağı dili belirler. Giriş dili ise; girilen karakterlerin nasıl görüneceğini, tarihin ve saatin nasıl olacağını belirler.", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 20
63 LTEXT "", IDC_LOCALETEXT, 53, 29, 250, 16
64 LTEXT "Yerelleştirme ayarlarını belirlemek için Özelleştir'e tıklayın.", IDC_STATIC, 53, 60, 196, 8
65 PUSHBUTTON "&Özelleştir...", IDC_CUSTOMLOCALE, 250, 57, 50, 14
66 LTEXT "Giriş dili kontrolleri tuşlara bastığınızda ekranda çıkacak karakterleri belirler.", IDC_STATIC, 53, 86, 253, 8
67 LTEXT "", IDC_LAYOUTTEXT, 53, 100, 250, 16
68 LTEXT "Giriş dilinizi değiştirmek için Özelleştir'e tıklayın.", IDC_STATIC, 53, 126, 184, 8
69 PUSHBUTTON "&Özelleştir...", IDC_CUSTOMLAYOUT, 250, 122, 50, 14
70 END
71
72 IDD_DATETIMEPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
74 CAPTION "ReactOS Kur"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 ICON IDI_ICON3, IDC_STATIC, 21, 10, 20, 20
78 LTEXT "Tarih ve Saat:", IDC_STATIC, 53, 7, 253, 8
79 CONTROL "", IDC_DATEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_LONGDATEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 53, 17, 137, 14
80 CONTROL "", IDC_TIMEPICKER, "SysDateTimePick32", DTS_TIMEFORMAT | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP, 200, 17, 54, 14
81 LTEXT "Zaman Dilimi:", IDC_STATIC, 53, 42, 253, 8
82 COMBOBOX IDC_TIMEZONELIST, 53, 52, 201, 93, CBS_DROPDOWNLIST | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | WS_VSCROLL
83 AUTOCHECKBOX "Gün ışığından yararlanma sistemine göre saati ayarla", IDC_AUTODAYLIGHT, 53, 124, 201, 10
84 END
85
86 IDD_PROCESSPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 143
87 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
88 CAPTION "ReactOS Kur"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg"
90 BEGIN
91 LTEXT "", IDC_ACTIVITY, 53, 7, 253, 20
92 LTEXT "", IDC_ITEM, 53, 29, 253, 20
93 CONTROL "", IDC_PROCESSPROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 53, 70, 253, 8
94 END
95
96 IDD_FINISHPAGE DIALOGEX 0, 0, 317, 193
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
98 CAPTION "ReactOS Kur Tamamlanıyor"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 LTEXT "ReactOS Kurulum Sihirbazı tamamlanıyor", IDC_FINISHTITLE, 115, 8, 195, 24
102 LTEXT "ReactOS Kurulumu'nu başarıyla tamamladınız.\n\nBitir'e bastığınızda, bilgisayarınız yeniden başlatılacak.", IDC_STATIC, 115, 40, 195, 100
103 CONTROL "", IDC_RESTART_PROGRESS, "msctls_progress32", PBS_SMOOTH | WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_BORDER, 115, 138, 188, 12
104 LTEXT "Eğer sürücüde bir CD varsa, şuan çıkarın ve ardından bilgisayarı yeniden başlatmak için Bitir'e basın.", IDC_STATIC, 115, 169, 195, 17
105 END
106
107 IDD_GPL DIALOGEX 0, 0, 333, 230
108 STYLE DS_SHELLFONT | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
109 CAPTION "GNU Genel Halka Açık Lisansı"
110 FONT 8, "MS Shell Dlg"
111 BEGIN
112 EDITTEXT IDC_GPL_TEXT, 7, 7, 319, 190, ES_MULTILINE | ES_AUTOHSCROLL | ES_READONLY | WS_VSCROLL
113 DEFPUSHBUTTON "Tamam", IDOK, 141, 209, 50, 14
114 END
115
116 IDD_STATUSWINDOW_DLG DIALOGEX 0, 0, 274, 26
117 STYLE NOT WS_VISIBLE | DS_CENTER | DS_MODALFRAME | DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_CAPTION | WS_DLGFRAME | WS_POPUP
118 CAPTION "Lütfen bekleyin..."
119 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 1
120 BEGIN
121 LTEXT "", IDC_STATUSLABEL, 7, 8, 234, 12, SS_WORDELLIPSIS
122 END
123
124 STRINGTABLE
125 BEGIN
126 IDS_ACKTITLE "Emeği geçenler"
127 IDS_ACKSUBTITLE "ReactOS'ın bel kemiğini oluşturanlar ve lisans bilgileri"
128 IDS_OWNERTITLE "Yazılımınızı Kişiselleştirin"
129 IDS_OWNERSUBTITLE "Kur, bu bilgileri sizin ReactOS'ı kişiselleştirmeniz için kullanılacak."
130 IDS_COMPUTERTITLE "Bilgisayar Adı ve Yönetici Parolası"
131 IDS_COMPUTERSUBTITLE "Bilgisayarınız için eşsiz bir isim ve bir Yönetici Parolası belirlemelisiniz."
132 IDS_LOCALETITLE "Bölgesel ayarlar"
133 IDS_LOCALESUBTITLE "ReactOS'ı farklı bölgesel seçenekler için yapılandırın."
134 IDS_DATETIMETITLE "Tarih ve Saat"
135 IDS_DATETIMESUBTITLE "Bilgisayarını için tarih ve saati ayarlayın."
136 IDS_PROCESSTITLE "Bileşenler Kaydediliyor"
137 IDS_PROCESSSUBTITLE "Lütfen bekleyin..."
138 END
139
140 STRINGTABLE
141 BEGIN
142 IDS_REACTOS_SETUP "ReactOS Kur"
143 IDS_UNKNOWN_ERROR "Bilinmeyen hata"
144 IDS_REGISTERING_COMPONENTS "Bileşenler kaydediliyor..."
145 IDS_LOADLIBRARY_FAILED "Kütüphane kurulumu başarısız oldu: "
146 IDS_GETPROCADDR_FAILED "Eylem adresi alınamadı: "
147 IDS_REGSVR_FAILED "Dll Hizmet Kaydı başarısız oldu: "
148 IDS_DLLINSTALL_FAILED "Dll Kurulumu başarısız oldu: "
149 IDS_TIMEOUT "Kayıt, süre aşımına uğradı"
150 IDS_REASON_UNKNOWN ""
151 /*
152 * ATTENTION:
153 * If you translate the administator account name, keep IDS_ADMINISTRATOR_NAME and
154 * samsrv.dll:IDS_USER_ADMINISTRATOR_NAME synchronized.
155 * Also check the IDD_COMPUTERPAGE dialog.
156 */
157 IDS_ADMINISTRATOR_NAME "Yönetici"
158 END
159
160 STRINGTABLE
161 BEGIN
162 IDS_WZD_NAME "Kur, isim girilmeden devam edemez."
163 IDS_WZD_SETCOMPUTERNAME "Kur, bilgisayar adınızı tanımlayamıyor."
164 IDS_WZD_COMPUTERNAME "Kur, bir bilgisayar adı girilmeden devam edemez."
165 IDS_WZD_PASSWORDEMPTY "Bir parola girmelisiniz !"
166 IDS_WZD_PASSWORDMATCH "Girdiğiniz parolalar uyuşmuyor. Lütfen kontrol ediniz."
167 IDS_WZD_PASSWORDCHAR "Girdiğiniz parola uygun olmayan karakterler içeriyor. Lütfen kontrol ediniz."
168 IDS_WZD_LOCALTIME "Kur, yerel zamanı tanımlayamıyor."
169 END
170
171 STRINGTABLE
172 BEGIN
173 IDS_STATUS_INSTALL_DEV "Aygıtlar kuruluyor..."
174 END