[TRANSLATION] Romanian resources maintenance by Ștefan Fulea
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / tapiui / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/win32/tapiui/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Ștefan Fulea (stefan dot fulea at mail dot md)
5 */
6
7 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
8
9 101 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
10 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
11 CAPTION "Reguli de apel"
12 FONT 8, "MS Shell Dlg"
13 BEGIN
14 ICON 201, 2000, 7, 7, 21, 20
15 LTEXT "Următoarea listă conține locațiile specificate de dumneavoastră. Alegeți locația din care efectuați apelul.", -1, 35, 7, 210, 16
16 LTEXT "&Locații:", -1, 7, 35, 210, 8
17 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000011D, 7, 46, 238, 105, WS_EX_CLIENTEDGE
18 PUSHBUTTON "No&uă…", 1030, 87, 155, 50, 14
19 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 155, 50, 14
20 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 155, 50, 14
21 LTEXT "Numărul de telefon va fi apelat astfel:", 1052, 7, 181, 180, 8
22 LTEXT "", 1053, 14, 195, 224, 16
23 END
24
25 102 DIALOGEX 0, 0, 252, 255
26 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
27 CAPTION "Generale"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg"
29 BEGIN
30 ICON 202, 2000, 7, 7, 20, 20
31 LTEXT "N&umele locației:", -1, 35, 11, 56, 8, SS_CENTERIMAGE
32 EDITTEXT 1038, 96, 8, 149, 14, ES_AUTOHSCROLL
33 LTEXT "Specificați locația din care va fi efectuat apelul.", 2001, 7, 33, 238, 8
34 LTEXT "Țara/&regiunea:", -1, 7, 49, 161, 8
35 COMBOBOX 1006, 7, 60, 175, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
36 LTEXT "&Codul regiunii:", -1, 190, 49, 48, 8
37 EDITTEXT 1034, 190, 60, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
38 GROUPBOX "Reguli de apel", 2002, 7, 80, 238, 92
39 LTEXT "Pentru apelurile din această locație, respectă următoarele reguli:", 2003, 14, 92, 224, 8
40 LTEXT "Formea&ză acest cod pentru a accesa o linie locală:", -1, 14, 106, 170, 8
41 EDITTEXT 1010, 190, 104, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
42 LTEXT "Formea&ză acest cod pentru una interurbană:", -1, 14, 122, 170, 8
43 EDITTEXT 1011, 190, 120, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
44 LTEXT "Prefixul pentru &apeluri interurbane:", -1, 14, 138, 170, 8
45 EDITTEXT 1059, 190, 136, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
46 LTEXT "Prefixul pentru &apeluri internaționale:", -1, 14, 154, 170, 8
47 EDITTEXT 1060, 190, 152, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
48 AUTOCHECKBOX "&Dezactivează așteptarea apelurilor, formând:", 1035, 14, 177, 170, 10
49 COMBOBOX 1013, 190, 176, 48, 73, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL
50 LTEXT "Apel prin:", -1, 14, 195, 40, 8
51 AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 58, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
52 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 112, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
53 LTEXT "Numărul de telefon va fi apelat astfel:", 1052, 7, 219, 180, 8
54 LTEXT "", 1053, 14, 232, 224, 16
55 END
56
57 103 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
58 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
59 CAPTION "Reguli și coduri interurbane"
60 FONT 8, "MS Shell Dlg"
61 BEGIN
62 LTEXT "O regulă de apel desemnează modul în care sunt formate numerele în cazul apelurilor atât în interiorul cât și exteriorul regiunii în care vă aflați.", 2000, 7, 7, 238, 16
63 LTEXT "&Reguli de apel:", -1, 7, 31, 238, 8
64 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000801D, 7, 42, 238, 99, WS_EX_CLIENTEDGE
65 PUSHBUTTON "N&ouă…", 1030, 87, 147, 50, 14
66 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 147, 50, 14
67 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 147, 50, 14
68 GROUPBOX "Descriere", 2006, 7, 166, 238, 45
69 LTEXT "", 1039, 14, 180, 224, 24
70 END
71
72 104 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
73 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
74 CAPTION "Cartelă de apel"
75 FONT 8, "MS Shell Dlg"
76 BEGIN
77 LTEXT "Alegeți o cartelă de apel existentă, sau adăugați o nouă cartelă.", 2000, 7, 7, 238, 8
78 LTEXT "Tip&uri de cartelă:", -1, 7, 23, 238, 8
79 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 34, 238, 63, WS_EX_CLIENTEDGE
80 PUSHBUTTON "N&ouă…", 1030, 87, 103, 50, 14
81 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 103, 50, 14
82 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 103, 50, 14
83 LTEXT "Număr de &cont:", -1, 7, 127, 91, 8
84 EDITTEXT 1018, 102, 125, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
85 LTEXT "&PIN:", -1, 7, 145, 91, 8
86 EDITTEXT 1019, 102, 143, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
87 GROUPBOX "Numere de telefon pentru", 2001, 7, 158, 238, 53
88 LTEXT "Apeluri interurbane:", -1, 14, 172, 84, 8
89 LTEXT "", 1042, 102, 172, 136, 8
90 LTEXT "Apeluri internaționale:", -1, 14, 184, 84, 8
91 LTEXT "", 1043, 102, 184, 136, 8
92 LTEXT "Apeluri locale:", -1, 14, 196, 84, 8
93 LTEXT "", 1051, 102, 196, 136, 8
94 END
95
96 105 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
97 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
98 CAPTION "Generale"
99 FONT 8, "MS Shell Dlg"
100 BEGIN
101 ICON 203, 2000, 7, 7, 20, 20
102 LTEXT "N&umele cartelei:", -1, 35, 12, 64, 8, SS_CENTERIMAGE
103 EDITTEXT 1047, 105, 9, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
104 LTEXT "Număr de &cont:", -1, 7, 35, 238, 8
105 EDITTEXT 1018, 7, 46, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
106 LTEXT "Număr de Identificare &Personal (PIN):", -1, 7, 68, 238, 8
107 EDITTEXT 1019, 7, 80, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
108 LTEXT "Această cartelă de apel se va utiliza în cazul:", 1056, 14, 117, 224, 8
109 GROUPBOX "Detaliile cartelei de apel", 2001, 7, 105, 238, 66
110 LTEXT "", 1000, 22, 131, 216, 8
111 LTEXT "", 1001, 22, 143, 216, 8
112 LTEXT "", 1002, 22, 155, 216, 8
113 END
114
115 106 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
116 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
117 CAPTION "Apeluri interurbane"
118 FONT 8, "MS Shell Dlg"
119 BEGIN
120 LTEXT "Numărul de acces pentru apelurile interurbane:", -1, 7, 7, 238, 8
121 EDITTEXT 1044, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
122 LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri interurbane. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 238, 24
123 LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
124 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
125 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
126 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
127 PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
128 PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
129 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
130 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
131 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
132 PUSHBUTTON "Așt&eptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
133 PUSHBUTTON "Specifca&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
134 END
135
136 107 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
137 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
138 CAPTION "Apeluri internaționale"
139 FONT 8, "MS Shell Dlg"
140 BEGIN
141 LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri internaționale:", -1, 7, 7, 238, 8
142 EDITTEXT 1045, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
143 LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri internaționale. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 244, 24
144 LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
145 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
146 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
147 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
148 PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
149 PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
150 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
151 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
152 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
153 PUSHBUTTON "Așt&eaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
154 PUSHBUTTON "Specifica&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
155 END
156
157 108 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
158 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
159 CAPTION "Apeluri locale"
160 FONT 8, "MS Shell Dlg"
161 BEGIN
162 LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri locale:", -1, 7, 7, 238, 8
163 EDITTEXT 1008, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
164 LTEXT "Specificați pașii necesari efectuării de apeluri locale. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel. Pentru a apela fără cartelă, lăsați necompletată această secțiune.", 2000, 7, 40, 238, 24
165 LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 238, 8
166 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
167 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
168 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
169 PUSHBUTTON "Eli&mină", 1024, 195, 119, 50, 14
170 PUSHBUTTON "Numărul de &acces", 1025, 7, 161, 90, 14
171 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
172 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
173 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
174 PUSHBUTTON "Așt&eptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
175 PUSHBUTTON "Specifica&re cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
176 END
177
178 109 DIALOGEX 0, 0, 252, 257
179 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
180 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
181 CAPTION "Reguli pentru cod nou de regiune"
182 FONT 8, "MS Shell Dlg"
183 BEGIN
184 LTEXT "Această regulă se va aplica doar apelurilor către codul de regiune și prefixele pe care le veți specifica mai jos.", 2000, 7, 6, 238, 16
185 LTEXT "Codul de regiune apelat:", -1, 7, 31, 110, 8
186 LTEXT "&Cod reg.:", -1, 7, 47, 36, 8
187 EDITTEXT 1034, 46, 44, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL
188 LTEXT "Specificați prefixele utilizate cu acest cod de regiune.", -1, 14, 78, 224, 8
189 AUTORADIOBUTTON "Include t&oate prefixele din acest cod de regiune", 1014, 14, 90, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
190 AUTORADIOBUTTON "Include &doar prefixele enumerate mai jos:", 1015, 14, 104, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
191 LTEXT "&Prefixe incluse:", 1057, 26, 117, 119, 8
192 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000411D, 25, 128, 66, 32, WS_EX_CLIENTEDGE
193 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1005, 95, 128, 70, 14
194 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 95, 146, 70, 14
195 LTEXT "În cazul apelurilor ce conțin prefixele menționate:", -1, 14, 184, 224, 8
196 AUTOCHECKBOX "Apelea&ză:", 1012, 14, 198, 50, 12
197 EDITTEXT 1007, 66, 196, 42, 14, ES_AUTOHSCROLL
198 AUTOCHECKBOX "Include și codul de &regiune", 1029, 14, 214, 120, 12
199 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 236, 50, 14
200 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 236, 50, 14
201 RTEXT "Cod regiune", 2001, 133, 31, 51, 8
202 LTEXT "Prefix", 2002, 200, 31, 45, 8
203 CONTROL "", 2003, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 180, 41, 1, 6
204 CONTROL "", 2004, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 203, 41, 1, 6
205 RTEXT "X - X X X - X X X - X X X X", 2005, 133, 48, 112, 8
206 GROUPBOX "Prefixe", -1, 7, 64, 238, 102
207 GROUPBOX "Reguli", -1, 7, 170, 238, 60
208 END
209
210 110 DIALOGEX 0, 0, 227, 82
211 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
212 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
213 FONT 8, "MS Shell Dlg"
214 BEGIN
215 LTEXT "", 1003, 7, 7, 213, 8
216 LTEXT "", 1039, 7, 23, 213, 8
217 EDITTEXT 1031, 7, 34, 213, 14, ES_AUTOHSCROLL
218 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 116, 62, 50, 14
219 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 170, 62, 50, 14
220 END
221
222 111 DIALOGEX 0, 0, 252, 124
223 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
224 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
225 CAPTION "Așteptare"
226 FONT 8, "MS Shell Dlg"
227 BEGIN
228 LTEXT "Stabiliți normele perioadei de așteptare (în cazul în care este necesară), în procesul de execuție a secvenței de apel.", 2000, 7, 7, 238, 16
229 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă t&onul de apel", 1009, 7, 31, 238, 10, WS_GROUP
230 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă completarea mesajului &vocal", 1016, 7, 47, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
231 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă o anumită perioa&dă de timp:", 1048, 7, 63, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
232 EDITTEXT 1050, 18, 77, 36, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
233 CONTROL "Spin1", 1049, "msctls_updown32", 0x00000036, 42, 77, 11, 14
234 LTEXT "se&cunde", -1, 58, 81, 187, 8
235 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 103, 50, 14
236 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 103, 50, 14
237 END
238
239 112 DIALOGEX 0, 0, 252, 111
240 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
241 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
242 CAPTION "Număr destinație"
243 FONT 8, "MS Shell Dlg"
244 BEGIN
245 LTEXT "Acest pas va stabili numărul destinație care va fi apelat în secvența cartelei de apel. Cum doriți să fie efectuată apelarea numărului destinație?", 2000, 7, 7, 238, 24
246 AUTOCHECKBOX "Apelând &codul țării/codul regiunii", 1027, 7, 39, 238, 10
247 AUTOCHECKBOX "Apelând codul &zonei", 1034, 7, 55, 238, 10
248 AUTOCHECKBOX "Apelând n&umărul", 1008, 7, 71, 238, 10, WS_DISABLED
249 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 92, 50, 14
250 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 92, 50, 14
251 END
252
253 113 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
254 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
255 CAPTION "Avansate"
256 FONT 8, "MS Shell Dlg"
257 BEGIN
258 ICON 201, 2000, 7, 7, 20, 20
259 LTEXT "În acest calculator sunt disponibili următorii furnizori de servicii de telefonie:", -1, 40, 7, 205, 24
260 LTEXT "F&urnizori:", -1, 7, 35, 238, 8
261 LISTBOX 1033, 7, 46, 238, 147, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_TABSTOP
262 PUSHBUTTON "A&dăugare…", 1005, 57, 197, 60, 14
263 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 121, 197, 60, 14
264 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1031, 185, 197, 60, 14
265 END
266
267 114 DIALOGEX 20, 15, 252, 127
268 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
269 CAPTION "Adăugare furnizor"
270 FONT 8, "MS Shell Dlg"
271 BEGIN
272 LTEXT "Alegeți un furnizor din lista de mai jos, apoi apăsați „Adaugă”", 2000, 7, 7, 241, 8
273 LTEXT "F&urnizori de servicii de telefonie:", -1, 7, 23, 144, 10
274 LISTBOX 1055, 7, 34, 238, 74, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
275 PUSHBUTTON "&Adaugă", 1005, 141, 106, 50, 14
276 DEFPUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 106, 50, 14
277 END
278
279 115 DIALOGEX 10, 10, 303, 228
280 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
281 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
282 CAPTION "Informații locale"
283 FONT 8, "MS Shell Dlg"
284 BEGIN
285 CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 10, 10, 88, 155
286 LTEXT "Înainte de a crea o conexiune de telefon sau modem, sunt necesare următoarele informații referitoare la locația curentă.", 2000, 107, 15, 188, 25
287 LTEXT "În ce țară/&regiune vă aflați?", -1, 107, 43, 189, 10
288 COMBOBOX 1006, 107, 55, 180, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
289 LTEXT "În ce &zonă (sau oraș) vă aflați?", -1, 107, 74, 189, 10
290 EDITTEXT 1034, 107, 87, 45, 12, ES_AUTOHSCROLL
291 LTEXT "Dacă se folosește și un careva &cod purtător, care este?", -1, 107, 105, 189, 10
292 EDITTEXT 1058, 106, 118, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
293 LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 107, 137, 189, 10
294 EDITTEXT 1010, 107, 149, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
295 LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 107, 168, 189, 10
296 AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 107, 178, 57, 14, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
297 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 175, 178, 57, 14, NOT WS_TABSTOP
298 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 192, 204, 50, 14
299 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 246, 204, 50, 14
300 END
301
302 400 DIALOGEX 0, 0, 290, 151
303 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
304 FONT 8, "MS Shell Dlg"
305 BEGIN
306 CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 88, 155
307 LTEXT "Înainte de a crea o conexiune de telefon sau modem, sunt necesare următoarele informații referitoare la locația curentă.", 2000, 95, 2, 188, 25
308 LTEXT "În ce țară/&regiune vă aflați?", -1, 95, 30, 188, 10
309 COMBOBOX 1006, 95, 41, 177, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
310 LTEXT "În ce &zonă (sau oraș) vă aflați?", -1, 95, 61, 188, 10
311 EDITTEXT 1034, 95, 73, 40, 14, ES_AUTOHSCROLL
312 LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 95, 96, 188, 10
313 EDITTEXT 1010, 95, 107, 40, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
314 LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 95, 129, 159, 10
315 AUTORADIOBUTTON "T&on", 1036, 95, 139, 55, 12, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
316 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 155, 139, 55, 12, NOT WS_TABSTOP
317 END
318
319 500 DIALOGEX 0, 0, 235, 88
320 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
321 CAPTION "ReactOS Explorer"
322 FONT 8, "MS Shell Dlg"
323 BEGIN
324 ICON 504, 501, 13, 14, 21, 20
325 LTEXT "", 502, 47, 15, 180, 32
326 AUTOCHECKBOX "&Etichetează pagina ca fiind de încredere", 503, 50, 47, 147, 12
327 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 505, 110, 65, 50, 14
328 PUSHBUTTON "A&nulează", 506, 164, 65, 50, 14
329 END
330
331 STRINGTABLE
332 BEGIN
333 1 "Opțiuni de telefon și modem"
334 2 "Configurează regulile de apel și parametrii de utilizare a modemului."
335 3 "Locația"
336 4 "Pentru a adăuga o nouă locație, apăsați „Nouă”."
337 5 "Locație nouă"
338 6 "Editare locație"
339 7 "Cartelă de apel nouă"
340 8 "Editarea cartelei de apel"
341 9 "Codul regiunii"
342 10 "Prefixe"
343 11 "Reguli"
344 12 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, *, #, și virgulă."
345 13 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, *, #, spațiu, și virgulă."
346 14 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9."
347 15 "Caracterul introdus nu este valid."
348 16 "Apelare %1"
349 17 "Apelare %1 plus codul regiunii"
350 18 "Apelare cod regiune"
351 19 "Apelare doar număr"
352 20 "Toate"
353 21 "Selectate"
354 22 "Modifică regula codului de regiune"
355 23 "Alegeți o regulă în lista de mai sus pentru a-i vedea descrierea, sau apăsați „Nouă” pentru a adăuga o regulă."
356 24 "Formează '%2' plus codul regiunii înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
357 25 "Formează '%2' înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
358 26 "Formează codul de regiune înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
359 27 "Formează doar numărul pentru toate apelurile din codul regional %1."
360 28 "Formează '%2' plus codul de regiune înaintea numărului pentru apelurile din codul regional %1, conținând prefixele specificate."
361 29 "Formează '%2' înaintea numărului pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
362 30 "Formează codul regiunii înaintea numărului pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
363 31 "Apelează doar numărul pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
364 32 "Formează un '1' înaintea apelurile în toate celelalte coduri regionale și include codul de regiune pentru toate prefixele."
365 33 "Adaugă prefix"
366 34 "Introduceți unul sau mai multe prefixe separate de spații sau virgule."
367 35 "Specificați cifrele"
368 36 "Introduceți unul sau mai multe cifre (inclusiv * și #) pentru a fi formate."
369 37 "Ați încercat introducerea unui caracter nevalid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 la 9 și spațiu."
370 38 "Așteaptă %1!d! secunde."
371 39 "Formează numărul de acces."
372 40 "Formează numărul de cont."
373 41 "Apelează codul PIN."
374 42 "Așteaptă tonul de apel."
375 43 "Așteaptă încheierea mesajului vocal."
376 44 "Formează codul țării/regiunii, codul zonei, și numărul."
377 45 "Formează codul țării/regiunii și numărul."
378 46 "Formează codul zonei și numărul."
379 47 "Formează codul țării/regiunii."
380 48 "Formează codul zonei."
381 49 "Formează numărul."
382 50 "efectuarea apelurilor interurbane."
383 51 "efectuarea apelurilor internaționale."
384 52 "efectuarea apelurilor locale."
385 53 "Nu există reguli definite pentru modul de utilizare a cartelei de apel."
386 54 "Pentru această locație este necesară introducerea codulu purtător pentru apeluri interurbane."
387 55 "Este necesară introducerea unui nume pentru această locație."
388 56 "Este necesară introducerea unui cod pentru această locație."
389 57 "Este necesară selecția formării unui număr pentru a dezactiva așteptarea la apelare."
390 58 "Este necesară selectarea țării sau regiunii din care efectuați apelul."
391 59 "Informație lipsă"
392 60 "Numele locației introduse este utilizat deja. Introduceți un nume unic."
393 61 "Aceastei cartele de apel îi lipsește numele sau o careva informație necesară. Pentru a utiliza această cartelă, editați-o furnizând mai multe informații sau alegeți o altă cartelă."
394 62 "Este necesară alegerea unei cartele implicite. Fie alegeți o cartelă din listă, fie creați una nouă în acest scop."
395 63 "Este necesară introducerea numelui de cartelă."
396 64 "Este necesară introducerea numărului de cont."
397 65 "Este necesară introducerea numărului personal de identificare (PIN)."
398 66 "Nu există reguli definite pentru cartela de apelare. Pentru a crea o regulă, alegeți unul dintre compartimentele Interurban, Internațional sau Local."
399 67 "Regula de apel interurban necesită numărul de acces interurban al cartelei de apel."
400 68 "Regula de apel internațional necesită numărul de acces internațional al cartelei de apel."
401 69 "Regula de apel local necesită numărul de acces local al cartelei de apel."
402 70 "Nespecificat"
403 71 "Sigur doriți eliminarea Furnizorului de Servicii de Telefonie?"
404 72 "<nu există furnizori de servicii disponibili>"
405 73 "Este necesară introducerea prefixelor pentru care se aplică această regulă."
406 74 "&Cifre:"
407 75 "&Prefixe:"
408 76 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, spațiu și virgulă."
409 77 "Confirmați ștergerea"
410 78 "Sigur doriți ștergerea acestei locații?"
411 79 "Sigur doriți ștergerea acestei cartele de apel?"
412 80 "Sigur doriți ștergerea acestui reguli de cod regional?"
413 81 "Pentru a apela trebuie să introduceți cifre."
414 82 "Numele cartelei pe care ați introdus-o există deja. Introduceți un nume unic."
415 83 "Este necesară informația de telefonie despre locația din care se efectuează apelul. Dacă omiteți furnizarea acestei informații, pot surveni cazuri de funcționare incorectă a procedurii de apel. De asemenea, unele aplicații pot răspunde la închiderea acestei ferestre prin redeschiderea ei.\nSigur doriți anularea?"
416 84 "Confirmă anularea"
417 85 "Locația mea"
418 86 "<nu există furnizori disponibili pentru instalare>"
419 87 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, de la A până la D, *, #, +, !, spațiu, și virgulă."
420 88 "Pentru această locație este necesară introducerea unui cod (purtător) internațional."
421 89 "Pentru această locație este necesară introducerea unui cod purtător."
422 90 "Această pagină încearcă să efectueze/monitorizeze apeluri telefonice sau conexiuni multimedia din acest calculator.\nPermiteți acest lucru?"
423 91 "Această pagină încearcă să acceseze informații directoare prin rețea.\nPermiteți acest lucru?"
424 92 "Această pagină încearcă accesarea sau modificarea informațiilor de conferință în rețea.\nPermiteți acest lucru?"
425 93 "Această pagină încearcă accesarea sau modificarea informațiilor din registru.\nPermiteți acest lucru?"
426 1064 "Panelul de control Telefon și modem nu poate fi deschis. Este posibil să survină probleme la deschiderea serviciului de telefonie."
427 1065 "Elimină furnizor"
428 15800 "23"
429 15801 "0,""Nespecificat (apelare directă)"","""","""","""","""","""","""","""","""",1"
430 15802 "1,""AT&T apelare directă prin 1010ATT1"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010288"",""1010288"",1"
431 15803 "2,""AT&T prin 1010ATT0"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010288"",""1010288"",1"
432 15804 "3,""AT&T prin 1-800-321-0288"","""",""G"",""J$TFG$TH"",""J$T01EFG$TH"","""","""",""18003210288"",""18003210288"",1"
433 15805 "4,""MCI apelare directă 10102221"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010222"",""1010222"",1"
434 15806 "5,""MCI prin 10102220"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010222"",""1010222"",1"
435 15807 "6,""MCI prin 1-800-888-8000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18008888000"",""18008888000"",1"
436 15808 "7,""MCI prin 1-800-674-0700"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006740700"",""18006740700"",1"
437 15809 "8,""MCI prin 1-800-674-7000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006747000"",""18006747000"",1"
438 15810 "9,""US Sprint apelare directă prin 10103331"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010333"",""1010333"",1"
439 15811 "10,""US Sprint prin 10103330"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010333"",""1010333"",1"
440 15812 "11,""US Sprint prin 1-800-877-8000"","""",""G"",""J,,,T0FG,,H"",""J,,,T01EFG#,H"","""","""",""18008778000"",""18008778000"",1"
441 15813 "12,""Cartelă de apel prin 0"","""",""G"",""0FG$TH"",""01EFG$TH"","""","""","""","""",1"
442 15814 "13,""Carte France Telecom"","""",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,00EFG#"","""","""","""","""",1"
443 15815 "14,""Mercury (UK)"","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"","""",""0500800800"",""0500800800"",""0500800800"",1"
444 15816 "15,""British Telecom (UK)"","""",""J$H,0FG"",""J$H,0FG"",""J$H,00EFG"","""",""144"",""144"".""144"",1"
445 15817 "16,""CLEAR Communications (Noua Zelandă)"","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,00EFG"","""",""0502333"",""0502333"",""0502333"",1"
446 15818 "17,""Telecom New Zealand"","""",""J,0FG?H"",""J,0FG?H"",""J,00EFG?H"","""",""012"",""012"",""012"",1"
447 15819 "18,""Global Card (Taiwan spre USA)"","""",""G"",""0FG"",""J,102880$TFG$H"","""","""","""",""0080"",1"
448 15820 "19,""Telstra (Australia) prin 1818 (voice)"","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0011EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1"
449 15821 "20,""Telstra (Australia) prin 1818 (fax)"","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0015EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1"
450 15822 "21,""Optus (Australia) prin 1812"","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""1812"",1"
451 15823 "22,""Optus (Australia) prin 008551812"","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""008551812"",1"
452 END