cf3d97f47f66e22948eb60a525372234d3de17f3
[reactos.git] / reactos / dll / win32 / tapiui / lang / ro-RO.rc
1 /*
2 * FILE: dll/win32/tapiui/lang/ro-RO.rc
3 * ReactOS Project (http://www.reactos.org)
4 * TRANSLATOR: Fulea Ștefan (PM on ReactOS Forum to fulea.stefan)
5 * LAST CHANGE: 2011-12-17 changes in accelerators
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_ROMANIAN, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 101 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
12 CAPTION "Reguli de apel"
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 ICON 201, 2000, 7, 7, 21, 20
16 LTEXT "Următoarea listă conține locațiile specificate de dumneavoastră. Alegeți locația din care efectuați apelul.", -1, 35, 7, 210, 16
17 LTEXT "&Locații:", -1, 7, 35, 210, 8
18 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000011D, 7, 46, 238, 105, WS_EX_CLIENTEDGE
19 PUSHBUTTON "No&uă…", 1030, 87, 155, 50, 14
20 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 155, 50, 14
21 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 155, 50, 14
22 LTEXT "Numărul de telefon va fi apelat astfel:", 1052, 7, 181, 180, 8
23 LTEXT "", 1053, 14, 195, 224, 16
24 END
25
26 102 DIALOGEX 0, 0, 252, 255
27 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
28 CAPTION "Generale"
29 FONT 8, "MS Shell Dlg"
30 BEGIN
31 ICON 202, 2000, 7, 7, 20, 20
32 LTEXT "N&umele locației:", -1, 35, 11, 56, 8, SS_CENTERIMAGE
33 EDITTEXT 1038, 96, 8, 149, 14, ES_AUTOHSCROLL
34 LTEXT "Specificați locația din care va fi efectuat apelul.", 2001, 7, 33, 238, 8
35 LTEXT "Țara/&regiunea:", -1, 7, 49, 161, 8
36 COMBOBOX 1006, 7, 60, 175, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
37 LTEXT "&Codul regiunii:", -1, 190, 49, 48, 8
38 EDITTEXT 1034, 190, 60, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
39 GROUPBOX "Reguli de apel", 2002, 7, 80, 238, 92
40 LTEXT "Pentru apelurile din această locație, respectă următoarele reguli:", 2003, 14, 92, 224, 8
41 LTEXT "Formează acest cod pentru a accesa o linie l&ocală:", -1, 14, 106, 170, 8
42 EDITTEXT 1010, 190, 104, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
43 LTEXT "Formează acest cod pentru una &interurbană:", -1, 14, 122, 170, 8
44 EDITTEXT 1011, 190, 120, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
45 LTEXT "Prefixul pentru &apeluri interurbane:", -1, 14, 138, 170, 8
46 EDITTEXT 1059, 190, 136, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
47 LTEXT "Prefixul pentru ap&eluri internaționale:", -1, 14, 154, 170, 8
48 EDITTEXT 1060, 190, 152, 48, 12, ES_AUTOHSCROLL
49 AUTOCHECKBOX "&Dezactivează așteptarea apelurilor, formând:", 1035, 14, 177, 170, 10
50 COMBOBOX 1013, 190, 176, 48, 73, CBS_DROPDOWN | CBS_SORT | WS_VSCROLL
51 LTEXT "Apel prin:", -1, 14, 195, 40, 8
52 AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 58, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
53 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 112, 194, 50, 10, NOT WS_TABSTOP
54 LTEXT "Numărul de telefon va fi apelat astfel:", 1052, 7, 219, 180, 8
55 LTEXT "", 1053, 14, 232, 224, 16
56 END
57
58 103 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
59 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
60 CAPTION "Reguli și coduri interurbane"
61 FONT 8, "MS Shell Dlg"
62 BEGIN
63 LTEXT "O regulă de apel desemnează modul în care sunt formate numerele în cazul apelurilor atât în interiorul cât și exteriorul regiunii în care vă aflați.", 2000, 7, 7, 238, 16
64 LTEXT "&Reguli de apel:", -1, 7, 31, 238, 8
65 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000801D, 7, 42, 238, 99, WS_EX_CLIENTEDGE
66 PUSHBUTTON "N&ouă…", 1030, 87, 147, 50, 14
67 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 147, 50, 14
68 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 147, 50, 14
69 GROUPBOX "Descriere", 2006, 7, 166, 238, 45
70 LTEXT "", 1039, 14, 180, 224, 24
71 END
72
73 104 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
74 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
75 CAPTION "Cartelă de apel"
76 FONT 8, "MS Shell Dlg"
77 BEGIN
78 LTEXT "Alegeți o cartelă de apel existentă, sau adăugați o nouă cartelă.", 2000, 7, 7, 238, 8
79 LTEXT "&Tipuri de cartelă:", -1, 7, 23, 238, 8
80 CONTROL "", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 34, 238, 63, WS_EX_CLIENTEDGE
81 PUSHBUTTON "N&ouă…", 1030, 87, 103, 50, 14
82 PUSHBUTTON "&Modificare…", 1031, 141, 103, 50, 14
83 PUSHBUTTON "&Elimină", 1032, 195, 103, 50, 14
84 LTEXT "Număr de &cont:", -1, 7, 127, 91, 8
85 EDITTEXT 1018, 102, 125, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
86 LTEXT "&PIN:", -1, 7, 145, 91, 8
87 EDITTEXT 1019, 102, 143, 143, 12, ES_AUTOHSCROLL
88 GROUPBOX "Numere de telefon pentru", 2001, 7, 158, 238, 53
89 LTEXT "Apeluri interurbane:", -1, 14, 172, 84, 8
90 LTEXT "", 1042, 102, 172, 136, 8
91 LTEXT "Apeluri internaționale:", -1, 14, 184, 84, 8
92 LTEXT "", 1043, 102, 184, 136, 8
93 LTEXT "Apeluri locale:", -1, 14, 196, 84, 8
94 LTEXT "", 1051, 102, 196, 136, 8
95 END
96
97 105 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
98 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
99 CAPTION "Generale"
100 FONT 8, "MS Shell Dlg"
101 BEGIN
102 ICON 203, 2000, 7, 7, 20, 20
103 LTEXT "N&umele cartelei:", -1, 35, 12, 64, 8, SS_CENTERIMAGE
104 EDITTEXT 1047, 105, 9, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
105 LTEXT "Număr de &cont:", -1, 7, 35, 238, 8
106 EDITTEXT 1018, 7, 46, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
107 LTEXT "Număr de Identificare &Personal (PIN):", -1, 7, 68, 238, 8
108 EDITTEXT 1019, 7, 80, 116, 14, ES_AUTOHSCROLL
109 LTEXT "Această cartelă de apel se va utiliza în cazul:", 1056, 14, 117, 224, 8
110 GROUPBOX "Detaliile cartelei de apel", 2001, 7, 105, 238, 66
111 LTEXT "", 1000, 22, 131, 216, 8
112 LTEXT "", 1001, 22, 143, 216, 8
113 LTEXT "", 1002, 22, 155, 216, 8
114 END
115
116 106 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
117 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
118 CAPTION "Apeluri interurbane"
119 FONT 8, "MS Shell Dlg"
120 BEGIN
121 LTEXT "Numărul de acces pentru apelurile &interurbane:", -1, 7, 7, 238, 8
122 EDITTEXT 1044, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
123 LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri interurbane. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 238, 24
124 LTEXT "Pașii de utili&zare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
125 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
126 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
127 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
128 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
129 PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
130 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
131 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
132 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
133 PUSHBUTTON "&Așteaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
134 PUSHBUTTON "&Specifcare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
135 END
136
137 107 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
138 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
139 CAPTION "Apeluri internaționale"
140 FONT 8, "MS Shell Dlg"
141 BEGIN
142 LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri &internaționale:", -1, 7, 7, 238, 8
143 EDITTEXT 1045, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
144 LTEXT "Utilizați butoanele de mai jos pentru a specifica pașii necesari efectuării de apeluri internaționale. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel.", 2000, 7, 40, 244, 24
145 LTEXT "Pașii de u&tilizare a cartelei:", -1, 7, 72, 120, 8
146 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
147 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
148 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
149 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
150 PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
151 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
152 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
153 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
154 PUSHBUTTON "&Așteaptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
155 PUSHBUTTON "&Specificare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
156 END
157
158 108 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
159 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
160 CAPTION "Apeluri locale"
161 FONT 8, "MS Shell Dlg"
162 BEGIN
163 LTEXT "Numărul de acces pentru apeluri &locale:", -1, 7, 7, 238, 8
164 EDITTEXT 1008, 7, 18, 140, 14, ES_AUTOHSCROLL
165 LTEXT "Specificați pașii necesari efectuării de apeluri locale. Introduceți acești pași exact în ordinea apariției lor pe cartela de apel. Pentru a apela fără cartelă, lăsați necompletată această secțiune.", 2000, 7, 40, 238, 24
166 LTEXT "Pașii de u&tilizare a cartelei:", -1, 7, 72, 238, 8
167 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000400D, 7, 83, 184, 74, WS_EX_CLIENTEDGE
168 PUSHBUTTON "Mută s&us", 1022, 195, 83, 50, 14
169 PUSHBUTTON "Mută j&os", 1023, 195, 101, 50, 14
170 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 195, 119, 50, 14
171 PUSHBUTTON "Nu&mărul de acces", 1025, 7, 161, 90, 14
172 PUSHBUTTON "Numărul de &cont", 1018, 101, 161, 90, 14
173 PUSHBUTTON "&PIN", 1019, 7, 179, 90, 14
174 PUSHBUTTON "Număr &destinație…", 1020, 101, 179, 90, 14
175 PUSHBUTTON "&Așteptare ton…", 1017, 7, 197, 90, 14
176 PUSHBUTTON "&Specificare cifre…", 1021, 101, 197, 90, 14
177 END
178
179 109 DIALOGEX 0, 0, 252, 257
180 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
181 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
182 CAPTION "Reguli pentru cod nou de regiune"
183 FONT 8, "MS Shell Dlg"
184 BEGIN
185 LTEXT "Această regulă se va aplica doar apelurilor către codul de regiune și prefixele pe care le veți specifica mai jos.", 2000, 7, 6, 238, 16
186 LTEXT "Codul de regiune apelat:", -1, 7, 31, 110, 8
187 LTEXT "&Cod reg.:", -1, 7, 47, 36, 8
188 EDITTEXT 1034, 46, 44, 50, 14, ES_AUTOHSCROLL
189 LTEXT "Specificați prefixele utilizate cu acest cod de regiune.", -1, 14, 78, 224, 8
190 AUTORADIOBUTTON "Include t&oate prefixele din acest cod de regiune", 1014, 14, 90, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
191 AUTORADIOBUTTON "Include &doar prefixele enumerate mai jos:", 1015, 14, 104, 224, 12, NOT WS_TABSTOP
192 LTEXT "&Prefixe incluse:", 1057, 26, 117, 119, 8
193 CONTROL "List1", 1033, "SysListView32", WS_BORDER | WS_TABSTOP | 0x0000411D, 25, 128, 66, 32, WS_EX_CLIENTEDGE
194 PUSHBUTTON "&Adăugare…", 1005, 95, 128, 70, 14
195 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 95, 146, 70, 14
196 LTEXT "În cazul apelurilor ce conțin prefixele menționate:", -1, 14, 184, 224, 8
197 AUTOCHECKBOX "Apelea&ză:", 1012, 14, 198, 50, 12
198 EDITTEXT 1007, 66, 196, 42, 14, ES_AUTOHSCROLL
199 AUTOCHECKBOX "Include și codul de &regiune", 1029, 14, 214, 120, 12
200 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 236, 50, 14
201 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 236, 50, 14
202 RTEXT "Cod regiune", 2001, 133, 31, 51, 8
203 LTEXT "Prefix", 2002, 200, 31, 45, 8
204 CONTROL "", 2003, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 180, 41, 1, 6
205 CONTROL "", 2004, "STATIC", SS_BLACKFRAME | SS_SUNKEN, 203, 41, 1, 6
206 RTEXT "X - X X X - X X X - X X X X", 2005, 133, 48, 112, 8
207 GROUPBOX "Prefixe", -1, 7, 64, 238, 102
208 GROUPBOX "Reguli", -1, 7, 170, 238, 60
209 END
210
211 110 DIALOGEX 0, 0, 227, 82
212 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
213 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
214 FONT 8, "MS Shell Dlg"
215 BEGIN
216 LTEXT "", 1003, 7, 7, 213, 8
217 LTEXT "", 1039, 7, 23, 213, 8
218 EDITTEXT 1031, 7, 34, 213, 14, ES_AUTOHSCROLL
219 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 116, 62, 50, 14
220 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 170, 62, 50, 14
221 END
222
223 111 DIALOGEX 0, 0, 252, 124
224 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
225 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
226 CAPTION "Așteptare"
227 FONT 8, "MS Shell Dlg"
228 BEGIN
229 LTEXT "Stabiliți normele perioadei de așteptare (în cazul în care este necesară), în procesul de execuție a secvenței de apel.", 2000, 7, 7, 238, 16
230 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă t&onul de apel", 1009, 7, 31, 238, 10, WS_GROUP
231 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă completarea mesajului &vocal", 1016, 7, 47, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
232 AUTORADIOBUTTON "Așteaptă o anumită perioa&dă de timp:", 1048, 7, 63, 238, 10, NOT WS_TABSTOP
233 EDITTEXT 1050, 18, 77, 36, 14, ES_AUTOHSCROLL | WS_GROUP
234 CONTROL "Spin1", 1049, "msctls_updown32", 0x00000036, 42, 77, 11, 14
235 LTEXT "se&cunde", -1, 58, 81, 187, 8
236 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 103, 50, 14
237 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 103, 50, 14
238 END
239
240 112 DIALOGEX 0, 0, 252, 111
241 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
242 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
243 CAPTION "Număr destinație"
244 FONT 8, "MS Shell Dlg"
245 BEGIN
246 LTEXT "Acest pas va stabili numărul destinație care va fi apelat în secvența cartelei de apel. Cum doriți să fie efectuată apelarea numărului destinație?", 2000, 7, 7, 238, 24
247 AUTOCHECKBOX "Apelând &codul țării/codul regiunii", 1027, 7, 39, 238, 10
248 AUTOCHECKBOX "Apelând codul &zonei", 1034, 7, 55, 238, 10
249 AUTOCHECKBOX "Apelând n&umărul", 1008, 7, 71, 238, 10, WS_DISABLED
250 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 141, 92, 50, 14
251 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 92, 50, 14
252 END
253
254 113 DIALOGEX 0, 0, 252, 218
255 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
256 CAPTION "Avansate"
257 FONT 8, "MS Shell Dlg"
258 BEGIN
259 ICON 201, 2000, 7, 7, 20, 20
260 LTEXT "În acest calculator sunt disponibili următorii furnizori de servicii de telefonie:", -1, 40, 7, 205, 24
261 LTEXT "F&urnizori:", -1, 7, 35, 238, 8
262 LISTBOX 1033, 7, 46, 238, 147, LBS_STANDARD | LBS_NOINTEGRALHEIGHT | WS_TABSTOP
263 PUSHBUTTON "A&dăugare…", 1005, 57, 197, 60, 14
264 PUSHBUTTON "&Elimină", 1024, 121, 197, 60, 14
265 PUSHBUTTON "&Configurare…", 1031, 185, 197, 60, 14
266 END
267
268 114 DIALOGEX 20, 15, 252, 127
269 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
270 CAPTION "Adăugare furnizor"
271 FONT 8, "MS Shell Dlg"
272 BEGIN
273 LTEXT "Alegeți un furnizor din lista de mai jos, apoi apăsați „Adaugă”", 2000, 7, 7, 241, 8
274 LTEXT "F&urnizori de servicii de telefonie:", -1, 7, 23, 144, 10
275 LISTBOX 1055, 7, 34, 238, 74, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
276 PUSHBUTTON "&Adaugă", 1005, 141, 106, 50, 14
277 DEFPUSHBUTTON "A&nulează", 2, 195, 106, 50, 14
278 END
279
280 115 DIALOGEX 10, 10, 303, 228
281 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUPWINDOW | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
282 EXSTYLE WS_EX_CONTEXTHELP
283 CAPTION "Informații locale"
284 FONT 8, "MS Shell Dlg"
285 BEGIN
286 CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 10, 10, 88, 155
287 LTEXT "Înainte de a crea o conexiune de telefon sau modem, sunt necesare următoarele informații referitoare la locația curentă.", 2000, 107, 15, 188, 25
288 LTEXT "În ce țară/&regiune vă aflați?", -1, 107, 43, 189, 10
289 COMBOBOX 1006, 107, 55, 180, 200, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
290 LTEXT "În ce &zonă (sau oraș) vă aflați?", -1, 107, 74, 189, 10
291 EDITTEXT 1034, 107, 87, 45, 12, ES_AUTOHSCROLL
292 LTEXT "Dacă se folosește și un careva &cod purtător, care este?", -1, 107, 105, 189, 10
293 EDITTEXT 1058, 106, 118, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
294 LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 107, 137, 189, 10
295 EDITTEXT 1010, 107, 149, 45, 12, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
296 LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 107, 168, 189, 10
297 AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 107, 178, 57, 14, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
298 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 175, 178, 57, 14, NOT WS_TABSTOP
299 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 1, 192, 204, 50, 14
300 PUSHBUTTON "A&nulează", 2, 246, 204, 50, 14
301 END
302
303 400 DIALOGEX 0, 0, 290, 151
304 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION
305 FONT 8, "MS Shell Dlg"
306 BEGIN
307 CONTROL 302, 302, "STATIC", SS_BITMAP, 0, 0, 88, 155
308 LTEXT "Înainte de a crea o conexiune de telefon sau modem, sunt necesare următoarele informații referitoare la locația curentă.", 2000, 95, 2, 188, 25
309 LTEXT "În ce țară/&regiune vă aflați?", -1, 95, 30, 188, 10
310 COMBOBOX 1006, 95, 41, 177, 68, CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL
311 LTEXT "În ce &zonă (sau oraș) vă aflați?", -1, 95, 61, 188, 10
312 EDITTEXT 1034, 95, 73, 40, 14, ES_AUTOHSCROLL
313 LTEXT "Dacă formați un cod pentru liniile e&xterne, care este?", -1, 95, 96, 188, 10
314 EDITTEXT 1010, 95, 107, 40, 14, ES_UPPERCASE | ES_AUTOHSCROLL
315 LTEXT "Sistemul de telefonie în această locație folosește:", -1, 95, 129, 159, 10
316 AUTORADIOBUTTON "&Ton", 1036, 95, 139, 55, 12, WS_GROUP | NOT WS_TABSTOP
317 AUTORADIOBUTTON "&Puls", 1037, 155, 139, 55, 12, NOT WS_TABSTOP
318 END
319
320 500 DIALOGEX 0, 0, 235, 88
321 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_SETFOREGROUND | DS_CENTER | WS_POPUPWINDOW | WS_CAPTION
322 CAPTION "ReactOS Explorer"
323 FONT 8, "MS Shell Dlg"
324 BEGIN
325 ICON 504, 501, 13, 14, 21, 20
326 LTEXT "", 502, 47, 15, 180, 32
327 AUTOCHECKBOX "&Etichetează pagina ca fiind de încredere", 503, 50, 47, 147, 12
328 DEFPUSHBUTTON "Con&firmă", 505, 110, 65, 50, 14
329 PUSHBUTTON "A&nulează", 506, 164, 65, 50, 14
330 END
331
332 STRINGTABLE
333 BEGIN
334 1 "Opțiuni de telefon și modem"
335 2 "Configurează regulile de apel și parametrii de utilizare a modemului."
336 3 "Locația"
337 4 "Pentru a adăuga o nouă locație, apăsați „Nouă”."
338 5 "Locație nouă"
339 6 "Editare locație"
340 7 "Cartelă de apel nouă"
341 8 "Editarea cartelei de apel"
342 9 "Codul regiunii"
343 10 "Prefixe"
344 11 "Reguli"
345 12 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, *, #, și virgulă."
346 13 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, *, #, spațiu, și virgulă."
347 14 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9."
348 15 "Caracterul introdus nu este valid."
349 16 "Apelare %1"
350 17 "Apelare %1 plus codul regiunii"
351 18 "Apelare cod regiune"
352 19 "Apelare doar număr"
353 20 "Toate"
354 21 "Selectate"
355 22 "Modifică regula codului de regiune"
356 23 "Alegeți o regulă în lista de mai sus pentru a-i vedea descrierea, sau apăsați „Nouă” pentru a adăuga o regulă."
357 24 "Formează '%2' plus codul regiunii înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
358 25 "Formează '%2' înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
359 26 "Formează codul de regiune înaintea numărului pentru toate apelurile din codul regional %1."
360 27 "Formează doar numărul pentru toate apelurile din codul regional %1."
361 28 "Formează '%2' plus codul de regiune înaintea numărului pentru apelurile din codul regional %1, conținând prefixele specificate."
362 29 "Formează '%2' înaintea numărului pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
363 30 "Formează codul regiunii înaintea numărului pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
364 31 "Apelează doar numărul pentru apelurile în codul regional %1, conținând prefixele specificate."
365 32 "Formează un '1' înaintea apelurile în toate celelalte coduri regionale și include codul de regiune pentru toate prefixele."
366 33 "Adaugă prefix"
367 34 "Introduceți unul sau mai multe prefixe separate de spații sau virgule."
368 35 "Specificați cifrele"
369 36 "Introduceți unul sau mai multe cifre (inclusiv * și #) pentru a fi formate."
370 37 "Ați încercat introducerea unui caracter nevalid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 la 9 și spațiu."
371 38 "Așteaptă %1!d! secunde."
372 39 "Formează numărul de acces."
373 40 "Formează numărul de cont."
374 41 "Apelează codul PIN."
375 42 "Așteaptă tonul de apel."
376 43 "Așteaptă încheierea mesajului vocal."
377 44 "Formează codul țării/regiunii, codul zonei, și numărul."
378 45 "Formează codul țării/regiunii și numărul."
379 46 "Formează codul zonei și numărul."
380 47 "Formează codul țării/regiunii."
381 48 "Formează codul zonei."
382 49 "Formează numărul."
383 50 "efectuarea apelurilor interurbane."
384 51 "efectuarea apelurilor internaționale."
385 52 "efectuarea apelurilor locale."
386 53 "Nu există reguli definite pentru modul de utilizare a cartelei de apel."
387 54 "Pentru această locație este necesară introducerea codulu purtător pentru apeluri interurbane."
388 55 "Este necesară introducerea unui nume pentru această locație."
389 56 "Este necesară introducerea unui cod pentru această locație."
390 57 "Este necesară selecția formării unui număr pentru a dezactiva așteptarea la apelare."
391 58 "Este necesară selectarea țării sau regiunii din care efectuați apelul."
392 59 "Informație lipsă"
393 60 "Numele locației introduse este utilizat deja. Introduceți un nume unic."
394 61 "Aceastei cartele de apel îi lipsește numele sau o careva informație necesară. Pentru a utiliza această cartelă, editați-o furnizând mai multe informații sau alegeți o altă cartelă."
395 62 "Este necesară alegerea unei cartele implicite. Fie alegeți o cartelă din listă, fie creați una nouă în acest scop."
396 63 "Este necesară introducerea numelui de cartelă."
397 64 "Este necesară introducerea numărului de cont."
398 65 "Este necesară introducerea numărului personal de identificare (PIN)."
399 66 "Nu există reguli definite pentru cartela de apelare. Pentru a crea o regulă, alegeți unul dintre compartimentele Interurban, Internațional sau Local."
400 67 "Regula de apel interurban necesită numărul de acces interurban al cartelei de apel."
401 68 "Regula de apel internațional necesită numărul de acces internațional al cartelei de apel."
402 69 "Regula de apel local necesită numărul de acces local al cartelei de apel."
403 70 "Nespecificat"
404 71 "Sigur doriți eliminarea Furnizorului de Servicii de Telefonie?"
405 72 "<nu există furnizori de servicii disponibili>"
406 73 "Este necesară introducerea prefixelor pentru care se aplică această regulă."
407 74 "&Cifre:"
408 75 "&Prefixe:"
409 76 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, spațiu și virgulă."
410 77 "Confirmați ștergerea"
411 78 "Sigur doriți ștergerea acestei locații?"
412 79 "Sigur doriți ștergerea acestei cartele de apel?"
413 80 "Sigur doriți ștergerea acestui reguli de cod regional?"
414 81 "Pentru a apela trebuie să introduceți cifre."
415 82 "Numele cartelei pe care ați introdus-o există deja. Introduceți un nume unic."
416 83 "Este necesară informația de telefonie despre locația din care se efectuează apelul. Dacă omiteți furnizarea acestei informații, pot surveni cazuri de funcționare incorectă a procedurii de apel. De asemenea, unele aplicații pot răspunde la închiderea acestei ferestre prin redeschiderea ei.\nSigur doriți anularea?"
417 84 "Confirmă anularea"
418 85 "Locația mea"
419 86 "<nu există furnizori disponibili pentru instalare>"
420 87 "Caracterul introdus nu este valid.\n\nCaracterele valide sunt de la 0 până la 9, de la A până la D, *, #, +, !, spațiu, și virgulă."
421 88 "Pentru această locație este necesară introducerea unui cod (purtător) internațional."
422 89 "Pentru această locație este necesară introducerea unui cod purtător."
423 90 "Această pagină încearcă să efectueze/monitorizeze apeluri telefonice sau conexiuni multimedia din acest calculator.\nPermiteți acest lucru?"
424 91 "Această pagină încearcă să acceseze informații directoare prin rețea.\nPermiteți acest lucru?"
425 92 "Această pagină încearcă accesarea sau modificarea informațiilor de conferință în rețea.\nPermiteți acest lucru?"
426 93 "Această pagină încearcă accesarea sau modificarea informațiilor din registru.\nPermiteți acest lucru?"
427 1064 "Panelul de control Telefon și modem nu poate fi deschis. Este posibil să survină probleme la deschiderea serviciului de telefonie."
428 1065 "Elimină furnizor"
429 15800 "23"
430 15801 "0,""Nespecificat (apelare directă)"","""","""","""","""","""","""","""","""",1"
431 15802 "1,""AT&T apelare directă prin 1010ATT1"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010288"",""1010288"",1"
432 15803 "2,""AT&T prin 1010ATT0"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010288"",""1010288"",1"
433 15804 "3,""AT&T prin 1-800-321-0288"","""",""G"",""J$TFG$TH"",""J$T01EFG$TH"","""","""",""18003210288"",""18003210288"",1"
434 15805 "4,""MCI apelare directă 10102221"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010222"",""1010222"",1"
435 15806 "5,""MCI prin 10102220"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010222"",""1010222"",1"
436 15807 "6,""MCI prin 1-800-888-8000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18008888000"",""18008888000"",1"
437 15808 "7,""MCI prin 1-800-674-0700"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006740700"",""18006740700"",1"
438 15809 "8,""MCI prin 1-800-674-7000"","""",""G"",""J,,,,,,TH,,FG"",""J,,,,,,TH,,011EFG"","""","""",""18006747000"",""18006747000"",1"
439 15810 "9,""US Sprint apelare directă prin 10103331"","""",""G"",""J1FG"",""J011EFG"","""","""",""1010333"",""1010333"",1"
440 15811 "10,""US Sprint prin 10103330"","""",""G"",""J0FG$TH"",""J01EFG$TH"","""","""",""1010333"",""1010333"",1"
441 15812 "11,""US Sprint prin 1-800-877-8000"","""",""G"",""J,,,T0FG,,H"",""J,,,T01EFG#,H"","""","""",""18008778000"",""18008778000"",1"
442 15813 "12,""Cartelă de apel prin 0"","""",""G"",""0FG$TH"",""01EFG$TH"","""","""","""","""",1"
443 15814 "13,""Carte France Telecom"","""",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,0FG#"",""T3010,H,00EFG#"","""","""","""","""",1"
444 15815 "14,""Mercury (UK)"","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"","""",""0500800800"",""0500800800"",""0500800800"",1"
445 15816 "15,""British Telecom (UK)"","""",""J$H,0FG"",""J$H,0FG"",""J$H,00EFG"","""",""144"",""144"".""144"",1"
446 15817 "16,""CLEAR Communications (Noua Zelandă)"","""",""J$TH,0FG"",""J$TH,0FG"",""J$TH,00EFG"","""",""0502333"",""0502333"",""0502333"",1"
447 15818 "17,""Telecom New Zealand"","""",""J,0FG?H"",""J,0FG?H"",""J,00EFG?H"","""",""012"",""012"",""012"",1"
448 15819 "18,""Global Card (Taiwan spre USA)"","""",""G"",""0FG"",""J,102880$TFG$H"","""","""","""",""0080"",1"
449 15820 "19,""Telstra (Australia) prin 1818 (voice)"","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0011EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1"
450 15821 "20,""Telstra (Australia) prin 1818 (fax)"","""",""J$TH,FG#"",""J$TH,FG#"",""J$TH,0015EFG#"","""",""1818"",""1818"",""1818"",1"
451 15822 "21,""Optus (Australia) prin 1812"","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""1812"",1"
452 15823 "22,""Optus (Australia) prin 008551812"","""",""FG"",""FG"",""J@TH,0011EFG"","""","""","""",""008551812"",1"
453 END