[uniata]
[reactos.git] / reactos / drivers / storage / ide / uniata / uniata_ver.h
1 #define UNIATA_VER_STR "45a3"
2 #define UNIATA_VER_DOT 0.45.1.3
3 #define UNIATA_VER_MJ 0
4 #define UNIATA_VER_MN 45
5 #define UNIATA_VER_SUB_MJ 1
6 #define UNIATA_VER_SUB_MN 3
7 #define UNIATA_VER_DOT_COMMA 0,45,1,3
8 #define UNIATA_VER_DOT_STR "0.45.1.3"
9 #define UNIATA_VER_YEAR 2014
10 #define UNIATA_VER_YEAR_STR "2014"