update resource file (convert linux file to windows linebreak-compatible)
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / appwiz / Cz.rc
1 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
2
3 IDD_PROPPAGEINSTALL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
4 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
5 CAPTION "Instalace/Odstranìní"
6 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
7 BEGIN
8 ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,18,16,16
9 LTEXT "Pro nainstalování nové aplikace, klepnìte na Instalovat...",-1,36,18,PROPSHEETWIDTH-48,8
10 PUSHBUTTON "&Instalovat...", IDC_INSTALL, PROPSHEETWIDTH-(72), 36, 60, 14
11 LTEXT "", -1, PROPSHEETPADDING, 63, PROPSHEETWIDTH-12, 1, NOT WS_GROUP | SS_SUNKEN
12
13 ICON IDI_CPLSYSTEM,-1,PROPSHEETPADDING,76,16,16
14 LTEXT "Následující aplikace mohou být automaticky odstranìny. K odstranìní aplikace nebo k nastavení jejích komponent, ji vyberte ze seznamu a klepnìte na tlaèítko Pøidat/Odebrat.",-1,36,72,PROPSHEETWIDTH-48,32
15 LISTBOX IDC_SOFTWARELIST, PROPSHEETPADDING, 105, PROPSHEETWIDTH-12, 88, LBS_STANDARD | WS_TABSTOP
16 PUSHBUTTON "Pøidat/&Odebrat", IDC_ADDREMOVE, PROPSHEETWIDTH-72, 198, 60, 14
17 END
18
19 IDD_PROPPAGEROSSETUP DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
20 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
21 CAPTION "Nastavení systému ReactOS"
22 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
23 BEGIN
24
25 END
26
27 IDD_FIRSTPAGE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
28 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
29 CAPTION "Vytvoøit odkaz..."
30 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
31 BEGIN
32 LTEXT "Text1", -1, 115, 15, 160, 24
33 LTEXT "Text2", -1, 115, 35, 160, 17
34 END
35
36 IDD_SUBMIT_REPORT DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
37 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
38 CAPTION "Create link"
39 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
40 BEGIN
41 LTEXT "Text1",-1,10,0,225,40
42 LTEXT "Text2",-1,10,40,120,20
43 LTEXT "Text3",-1,10,55,120,20
44 END
45
46 STRINGTABLE
47 BEGIN
48 IDS_CPLSYSTEMNAME "Pøidat/Odebrat aplikace"
49 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Nastaví aplikace a vytvoøí ikony."
50 END