f25c0fcdd94164e780daa4f6f2c80311b08e083f
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / desk / hu.rc
1 // Hungarian resource file by Peter Lukacs
2 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
3
4 IDD_BACKGROUND DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
5 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
6 CAPTION "Háttér"
7 FONT 8, "MS Shell Dlg"
8 BEGIN
9 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_PREVIEW,"Static",SS_OWNERDRAW,78,10,90,65,WS_EX_STATICEDGE
10 CONTROL "",IDC_BACKGROUND_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,7,99,173,71
11 LTEXT "Válasszon ki egy képet az asztala hátterének:", IDC_STATIC,8,87,180,8
12 PUSHBUTTON "&Kiválasztás...",IDC_BROWSE_BUTTON,187,135,50,14
13 PUSHBUTTON "&Színek...",IDC_COLOR_BUTTON,187,155,50,14
14 LTEXT "Elrendezés:",IDC_STATIC,187,98,36,8
15 COMBOBOX IDC_PLACEMENT_COMBO,187,148,50,90,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_SORT | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
16 END
17
18 IDD_SCREENSAVER DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
19 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
20 CAPTION "Képernyõvédõ"
21 FONT 8, "MS Shell Dlg"
22 BEGIN
23 GROUPBOX "&Képernyõvédõ",IDC_SCREENS_DUMMY, 5, 7, 238, 136
24
25 LTEXT "Képernyõvédõk listája:",IDC_STATIC,13, 24, 71, 9
26 CONTROL "",IDC_SCREENS_CHOICES,"SysListView32",LVS_REPORT | LVS_SINGLESEL | LVS_NOCOLUMNHEADER | LVS_SHAREIMAGELISTS | WS_BORDER | WS_TABSTOP,13, 34, 171, 69
27 PUSHBUTTON "&Eltávolítás",IDC_SCREENS_DELETE, 190,47,39,10
28 PUSHBUTTON "&Hozzáadás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON, 190,34,39,10
29
30 PUSHBUTTON "&Beállítások...",IDC_SCREENS_SETTINGS,140, 124, 48, 12,WS_GROUP
31 PUSHBUTTON "E&lõzetes nézet",IDC_SCREENS_TESTSC,192, 124, 43, 12
32
33 CONTROL "&Megszakításkor jelszóval védve.",IDC_SCREENS_USEPASSCHK,"button", BS_AUTOCHECKBOX | WS_TABSTOP,13, 121, 119, 18
34
35 LTEXT "&Várakozási idõ:",IDC_STATIC,13, 110, 17, 9
36 EDITTEXT IDC_SCREENS_TIMEDELAY,33, 109, 31, 12,ES_RIGHT | WS_GROUP
37 CONTROL "",IDC_SCREENS_TIME ,UPDOWN_CLASS,UDS_SETBUDDYINT | UDS_ALIGNRIGHT | UDS_AUTOBUDDY | UDS_ARROWKEYS | WS_BORDER | WS_GROUP,52, 109, 12, 12
38 LTEXT "A képernyõvédõ elindítása ennyi perc múlva.",IDC_STATIC,70, 111, 147, 9
39
40 GROUPBOX "A képernyõ energiaellátási lehetõségei",IDC_SCREENS_DUMMY2,5, 146, 238, 35
41 LTEXT "Az energiaellátási beállítások ellenõrzéséhez kattintson az Energiaellátás gombra.", IDC_STATIC,16, 159, 155, 19
42 PUSHBUTTON "E&nergiaellátás",IDC_SCREENS_POWER_BUTTON,180, 162, 57, 12
43 END
44
45 IDD_APPEARANCE DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
46 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
47 CAPTION "Megjelenés"
48 FONT 8, "MS Shell Dlg"
49 BEGIN
50 LTEXT "Ez a terület szándékosan lett üresen hagyva",IDC_STATIC,66,90,112,8
51 END
52
53 IDD_SETTINGS DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 246, 188
54 STYLE DS_SHELLFONT | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
55 CAPTION "Beállítások"
56 FONT 8, "MS Shell Dlg"
57 BEGIN
58 LTEXT "&Képernyõ:",1820,3,100,30,8
59 LTEXT "<nincs>",IDC_SETTINGS_DEVICE,9,109,224,8
60 GROUPBOX "Ké&pméret",1818,3,120,115,43
61 CONTROL "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION,"msctls_trackbar32",TBS_AUTOTICKS | WS_TABSTOP,30,130,58,17
62 LTEXT "Kisebb",1815,9,130,15,8,NOT WS_GROUP
63 LTEXT "Nagyobb",1816,93,130,21,8,NOT WS_GROUP
64 LTEXT "",IDC_SETTINGS_RESOLUTION_TEXT,10,150,100,10,NOT WS_GROUP | SS_CENTER
65 GROUPBOX "&Színek",1817,125,120,115,43
66 COMBOBOX IDC_SETTINGS_BPP,131,130,103,80,CBS_DROPDOWNLIST | CBS_AUTOHSCROLL | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP
67 CONTROL "",1813,"Static",SS_BITMAP | SS_CENTERIMAGE | SS_SUNKEN,131,148,103,9
68 PUSHBUTTON "&Haladóknak...",IDC_SETTINGS_ADVANCED,306,165,56,14
69 END
70
71 STRINGTABLE
72 BEGIN
73 IDS_CPLNAME "Képernyõ"
74 IDS_CPLDESCRIPTION "A képernyõ és a képernyõvédõ tulajdonságainak testreszabása."
75
76 IDS_NONE "(Nincs)"
77 IDS_CENTER "Középen"
78 IDS_STRETCH "Széthúzva"
79 IDS_TILE "Mozaikszerûen"
80 END
81
82 STRINGTABLE DISCARDABLE
83 BEGIN
84 IDS_COLOR_4BIT "16 színû"
85 IDS_COLOR_8BIT "256 színû"
86 IDS_COLOR_16BIT "65 ezer szín (16 bit)"
87 IDS_COLOR_24BIT "16 millió szín (24 bit)"
88 IDS_COLOR_32BIT "16 millió szín (32 bit)"
89 IDS_PIXEL "%lux%lu Képpont"
90 END
91
92 STRINGTABLE DISCARDABLE
93 BEGIN
94 IDS_BACKGROUND_COMDLG_FILTER "Képek (*.bmp;*.jpg;*.dib;*.png)\0*.bmp;*.jpg;*.jpeg;*.dib;*.png\0"
95 IDS_SUPPORTED_EXT "*.jpg;*.jpeg;*.bmp;*.dib;*.png"
96 END