cbcca46a57b59b652f73fd2cd1f011bab3b8f877
[reactos.git] / reactos / lib / cpl / sysdm / sv.rc
1 //Swedish resources by Kris Engeman 2005-04-28
2
3 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_DEFAULT
4
5 RC_LICENSE RTDATA "resources/gpl.txt"
6
7 IDD_PROPPAGEGENERAL DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
8 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
9 CAPTION "Allmänt"
10 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
11 BEGIN
12 LTEXT "Operativsystem",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
13 LTEXT REACTOS_STR_PRODUCT_NAME,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(3),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
14 LTEXT "Version" REACTOS_STR_PRODUCT_VERSION,-1,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
15
16 LTEXT "Dator",-1,SYSTEM_COLUMN,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
17 LTEXT "",IDC_PROCESSORMANUFACTURER,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(7),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
18 LTEXT "",IDC_PROCESSOR,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
19 LTEXT "",IDC_PROCESSORSPEED,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(9),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
20 LTEXT "",IDC_SYSTEMMEMORY,SYSTEM_COLUMN+PROPSHEETPADDING,LABELLINE(10),PROPSHEETWIDTH-SYSTEM_COLUMN-PROPSHEETPADDING,8
21
22 EDITTEXT IDC_LICENSEMEMO,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(13),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),PROPSHEETHEIGHT-LABELLINE(13)-PROPSHEETPADDING,ES_LEFT|WS_TABSTOP|WS_BORDER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_GROUP|ES_MULTILINE|ES_READONLY
23 END
24
25 IDD_PROPPAGECOMPUTER DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
26 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
27 CAPTION "Nätverksidentitet"
28 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
29 BEGIN
30 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
31 LTEXT "ReactOS använder följande information för att identifiera din dator på nätverket.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(1)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
32 LTEXT "Fullständigt datornamn:",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(4)-4,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(4)-4
33 LTEXT "",IDC_COMPUTERNAME,120,LABELLINE(4)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(4)-5
34 LTEXT "Arbetsgrupp:",IDC_WORKGROUPDOMAIN,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6)-6,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(6)-6
35 LTEXT "",IDC_WORKGROUPDOMAIN_NAME,120,LABELLINE(6)-6,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(6)-6
36 LTEXT "Klicka på Nätverksidentitet för att använda guiden Nätverksidentifikation för att ansluta till en domän och skapa en lokal användare.",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(7)+5,PROPSHEETWIDTH-(12*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(8)+5
37 PUSHBUTTON "&Nätverksidentitet...",IDC_NETWORK_ID,175,LABELLINE(7)+5,70,LABELLINE(1)+4
38 LTEXT "Klicka på egenskaper för att ansluta till en domän eller ändra datornamnet.",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(11)+2,PROPSHEETWIDTH-(12*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(12)+2
39 PUSHBUTTON "&Egenskaper...",IDC_NETWORK_PROPERTY,175,LABELLINE(11)+2,70,LABELLINE(1)+4
40 END
41
42 IDD_PROPPAGEHARDWARE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
43 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
44 CAPTION "Hårdvara"
45 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
46 BEGIN
47 GROUPBOX "Guiden anslut ny hårdvara",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
48 LTEXT "Guiden anslut ny hårdvara hjälper dig att installera, avinstallera, reparera, koppla ur, mata ut och konfigurera din hårdvara.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
49 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
50 PUSHBUTTON "&Guiden anslut ny hårdvara...",IDC_HARDWARE_WIZARD,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
51
52 GROUPBOX "Enhetshanteraren",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+5,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(7)+2
53 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(10)-3,ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
54 LTEXT "Enhetshanteraren visar all hårdvara i din dator.. Använd enhetshanteraren för att ändra egenskaper på dina enheter.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-3,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
55
56 PUSHBUTTON "&Enhetshanteraren...",IDC_HARDWARE_DEVICE_MANAGER,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(13)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
57
58 GROUPBOX "Hårdvaruprofiler",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(16)+3,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
59 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(18)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
60 LTEXT "Hårdvaruprofiler ger dig möjligheten att konfigurera och lagra olika hårdvarukonfigurationer..",0,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(18)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
61 PUSHBUTTON "Hårdvaruprofiler...",IDC_HARDWARE_PROFILE,PROPSHEETWIDTH-(17*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(20)+2,(15*PROPSHEETPADDING),14
62 END
63
64 IDD_PROPPAGEUSERPROFILE DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
65 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
66 CAPTION "Användarprofiler"
67 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
68 BEGIN
69 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
70 LTEXT "Användarprofiler innehåller skrivbordsinställningar och annan information om ditt konto. Olika profiler kan skapas på varje dator du använder eller så kan du välja en central profil som är likadan på alla datorer du använder.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(4)
71 LTEXT "Användarprofiler på datorn:",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(6),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(1)
72 CONTROL "",IDC_USERPROFILE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|WS_BORDER|WS_TABSTOP,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(11),WS_EX_CLIENTEDGE
73
74 PUSHBUTTON "Ta bort",IDC_USERPROFILE_DELETE,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
75 PUSHBUTTON "Ändra typ...",IDC_USERPROFILE_CHANGE,95,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
76 PUSHBUTTON "Kopiera till...",IDC_USERPROFILE_COPY,180,LABELLINE(20),60,LABELLINE(1)+2
77 END
78
79 IDD_PROPPAGEADVANCED DIALOGEX 0, 0, PROPSHEETWIDTH, PROPSHEETHEIGHT
80 STYLE DS_SETFONT | DS_FIXEDSYS | WS_CHILD | WS_DISABLED | WS_CAPTION
81 CAPTION "Avancerat"
82 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
83 BEGIN
84 GROUPBOX "Prestanda",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(1),PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
85 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(2), ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
86 LTEXT "Prestandainställningar kontrollerar hur program använder minne, vilket påverkar din dators hastighet.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(2),PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
87 PUSHBUTTON "&Prestandainställningar...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(5)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
88 GROUPBOX "Miljövariabler",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(8)+2,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
89 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(10)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
90 LTEXT "Miljövariabler anger var din dator ska hämta viss typ av information.",-1,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(10)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(11)
91 PUSHBUTTON "&Miljövariabler...",IDC_ENVVAR,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(12)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
92 GROUPBOX "&Start och återställning",-1,PROPSHEETPADDING,LABELLINE(15)+3,PROPSHEETWIDTH-(2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(6)+PROPSHEETPADDING
93 ICON IDI_DEVMGR, IDC_ICON1, (2*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(17)-5, ICONSIZE, ICONSIZE, SS_ICON
94 LTEXT "Start och återställning ställer in hur din dator ska starta och hur den ska bete sig om den stöter på ett fel.",0,(4*PROPSHEETPADDING)+ICONSIZE,LABELLINE(17)-5,PROPSHEETWIDTH-(6*PROPSHEETPADDING)-ICONSIZE,LABELLINE(3)
95 PUSHBUTTON "&Start och återställning...",IDC_STAREC,PROPSHEETWIDTH-(20*PROPSHEETPADDING),LABELLINE(19)+2,(18*PROPSHEETPADDING),14
96 END
97
98 IDD_ENVIRONMENT_VARIABLES DIALOGEX 6, 18, 252, 245
99 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
100 CAPTION "Miljövariabler"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
102 BEGIN
103 GROUPBOX "Användarvariabler",-1,7,12,238,100
104 LTEXT "&Variabler:",-1,14,24,224,8
105 CONTROL "",IDC_USER_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,35,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
106 PUSHBUTTON "&Ny...",IDC_USER_VARIABLE_NEW,80,90,50,14
107 PUSHBUTTON "&Redigera...",IDC_USER_VARIABLE_EDIT,134,90,50,14
108 PUSHBUTTON "&Ta bort",IDC_USER_VARIABLE_DELETE,188,90,50,14
109
110 GROUPBOX "Systemvariabler",-1,7,116,238,100
111 LTEXT "Variabler:",-1,14,128,224,8
112 CONTROL "",IDC_SYSTEM_VARIABLE_LIST,"SysListView32",LVS_REPORT|LVS_SINGLESEL|LVS_SHOWSELALWAYS|LVS_SORTASCENDING|LVS_NOSORTHEADER|WS_VSCROLL|WS_HSCROLL|WS_TABSTOP,14,139,224,48,WS_EX_CLIENTEDGE
113 PUSHBUTTON "Ny...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_NEW,80,194,50,14
114 PUSHBUTTON "Redigera...",IDC_SYSTEM_VARIABLE_EDIT,134,194,50,14
115 PUSHBUTTON "Ta bort",IDC_SYSTEM_VARIABLE_DELETE,188,194,50,14
116
117 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,141,224,50,14,WS_GROUP
118 PUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,195,224,50,14
119 END
120
121
122 IDD_EDIT_VARIABLE DIALOGEX 10, 15, 227, 71
123 STYLE DS_MODALFRAME | DS_CONTEXTHELP | WS_POPUP | WS_VISIBLE | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
124 CAPTION "Ändra variabel"
125 FONT 8, "MS Shell Dlg", 0, 0, 0x0
126 BEGIN
127 LTEXT "Variabelnamn:",-1,7,14,50,8
128 EDITTEXT IDC_VARIABLE_NAME,75,12,145,12,ES_AUTOHSCROLL
129 LTEXT "Variabelvärde:",-1,7,32,50,8
130 EDITTEXT IDC_VARIABLE_VALUE,75,30,145,12,ES_AUTOHSCROLL
131
132 DEFPUSHBUTTON "OK",IDOK,116,50,50,14,WS_GROUP
133 PUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,170,50,50,14
134 END
135
136
137 STRINGTABLE
138 BEGIN
139 IDS_CPLSYSTEMNAME "System"
140 IDS_CPLSYSTEMDESCRIPTION "Se information om din dator och ändra olika system- och hårdvaruinställningar."
141 END