new rosdbg icon
[reactos.git] / reactos / media / graphics / app-rosdebug.svg
reactos/media/graphics/app-rosdebug.svg