Full memory management support (memory.c & memory.h & mem.S)
[reactos.git] / reactos / rosbin.txt
1 ; ReactOS Cabinet Manager Directive File - ReactOS Binary Distribution
2
3 ;.Set DiskLabel1="ReactOS Setup Disk" ; Label of 1st disk
4 ;.Set DiskLabel2="ReactOS Drivers" ; Label of 2nd disk
5 ;.Set DiskLabel3="ReactOS Subsystems" ; Label of 3rd disk
6 ;.Set DiskLabel4="ReactOS Applications" ; Label of 4th disk
7 .Set DiskLabelTemplate="ReactOS Disk *" ; Label of all disks
8 .Set CabinetNameTemplate="ROS*.CAB" ; ROS1.CAB, ROS2.CAB, etc.
9 .Set MaxDiskSize=500000 ; 500000 bytes disks
10 ;.Set MaxDiskSize=720K ; 720KB disks
11 ;.Set MaxDiskSize=1.44M ; 1.44MB disks
12 ;.Set MaxDiskSize=2.88M ; 2.88MB disks
13
14
15 ;.Set Cabinet=on
16 ;.Set Compress=on
17
18 ; Contents of disk 1
19 boot.bat
20 loaders\dos\loadros.com
21 ntoskrnl\ntoskrnl.exe system32
22 lib\ntdll\ntdll.dll system32
23 apps\system\services\services.exe system32
24 apps\system\winlogon\winlogon.exe system32
25
26 ; Contents of disk 2
27 ;.New Disk
28 ;services\dd\beep\beep.sys system32\drivers
29 services\dd\blue\blue.sys system32\drivers
30 services\dd\floppy\floppy.sys system32\drivers
31 services\dd\ide\ide.sys system32\drivers
32 services\dd\null\null.sys system32\drivers
33 services\dd\parallel\parallel.sys system32\drivers
34 services\dd\serial\serial.sys system32\drivers
35 services\dd\vga\display\vgaddi.dll system32\drivers
36 services\dd\vga\miniport\vgamp.sys system32\drivers
37 services\dd\vidport\vidport.sys system32\drivers
38 services\fs\vfat\vfatfs.sys system32\drivers
39 services\input\keyboard\keyboard.sys system32\drivers
40 services\net\afd\afd.sys system32
41 services\net\ndis\ndis.sys system32
42 services\net\tcpip\tcpip.sys system32
43 ;services\net\tdi\tdi.sys system32
44 services\net\wshtcpip\wshtcpip.dll system32
45 services\net\dd\ne2000\ne2000.sys system32\drivers
46
47 ; Contents of disk 3
48 ;.New Disk
49 lib\advapi32\advapi32.dll system32
50 lib\crtdll\crtdll.dll system32
51 lib\fmifs\fmifs.dll system32
52 lib\gdi32\gdi32.dll system32
53 lib\kernel32\kernel32.dll system32
54 lib\msafd\msafd.dll system32
55 ;lib\msvcrt\msvcrt.dll system32
56 lib\secur32\secur32.dll system32
57 ;lib\user32\user32.dll system32
58 lib\ws2_32\ws2_32.dll system32
59 subsys\csrss\csrss.exe system32
60 subsys\smss\smss.exe system32
61 subsys\win32k\win32k.sys system32
62
63 ; Contents of disk 4
64 ;.New Disk
65 apps\system\shell\shell.exe system32
66
67 ; EOF