7ffd7dc89ea2d18038396e23fb9a479fae5245a9
[reactos.git] / reactos / sdk / include / psdk / sdkddkver.h
1 /* ReactOS PSDK/DDK
2
3 This file is in the public domain.
4
5 Header Name:
6
7 sdkddkver.h
8
9 Abstract:
10
11 Version definitions for SDK and DDK.
12
13 --*/
14
15 #ifndef _INC_SDKDDKVER
16 #define _INC_SDKDDKVER
17
18 /* _WIN32_WINNT */
19 #define _WIN32_WINNT_NT4 0x0400
20 #define _WIN32_WINNT_WIN2K 0x0500
21 #define _WIN32_WINNT_WINXP 0x0501
22 #define _WIN32_WINNT_WS03 0x0502
23 #define _WIN32_WINNT_WIN6 0x0600
24 #define _WIN32_WINNT_VISTA 0x0600
25 #define _WIN32_WINNT_WS08 0x0600
26 #define _WIN32_WINNT_LONGHORN 0x0600
27 #define _WIN32_WINNT_WIN7 0x0601
28 #define _WIN32_WINNT_WIN8 0x0602
29 #define _WIN32_WINNT_WINBLUE 0x0603
30 #define _WIN32_WINNT_WINTHRESHOLD 0x0A00
31 #define _WIN32_WINNT_WIN10 0x0A00
32
33 /* _WIN32_IE */
34 #define _WIN32_IE_IE20 0x0200
35 #define _WIN32_IE_IE30 0x0300
36 #define _WIN32_IE_IE302 0x0302
37 #define _WIN32_IE_IE40 0x0400
38 #define _WIN32_IE_IE401 0x0401
39 #define _WIN32_IE_IE50 0x0500
40 #define _WIN32_IE_IE501 0x0501
41 #define _WIN32_IE_IE55 0x0550
42 #define _WIN32_IE_IE60 0x0600
43 #define _WIN32_IE_IE60SP1 0x0601
44 #define _WIN32_IE_IE60SP2 0x0603
45 #define _WIN32_IE_IE70 0x0700
46 #define _WIN32_IE_IE80 0x0800
47 #define _WIN32_IE_IE90 0x0900
48 #define _WIN32_IE_IE100 0x0A00
49 #define _WIN32_IE_IE110 0x0A00
50
51 /* Mappings Between IE Version and Windows Version */
52 #define _WIN32_IE_NT4 _WIN32_IE_IE20
53 #define _WIN32_IE_NT4SP1 _WIN32_IE_IE20
54 #define _WIN32_IE_NT4SP2 _WIN32_IE_IE20
55 #define _WIN32_IE_NT4SP3 _WIN32_IE_IE302
56 #define _WIN32_IE_NT4SP4 _WIN32_IE_IE401
57 #define _WIN32_IE_NT4SP5 _WIN32_IE_IE401
58 #define _WIN32_IE_NT4SP6 _WIN32_IE_IE50
59 #define _WIN32_IE_WIN98 _WIN32_IE_IE401
60 #define _WIN32_IE_WIN98SE _WIN32_IE_IE50
61 #define _WIN32_IE_WINME _WIN32_IE_IE55
62 #define _WIN32_IE_WIN2K _WIN32_IE_IE501
63 #define _WIN32_IE_WIN2KSP1 _WIN32_IE_IE501
64 #define _WIN32_IE_WIN2KSP2 _WIN32_IE_IE501
65 #define _WIN32_IE_WIN2KSP3 _WIN32_IE_IE501
66 #define _WIN32_IE_WIN2KSP4 _WIN32_IE_IE501
67 #define _WIN32_IE_XP _WIN32_IE_IE60
68 #define _WIN32_IE_XPSP1 _WIN32_IE_IE60SP1
69 #define _WIN32_IE_XPSP2 _WIN32_IE_IE60SP2
70 #define _WIN32_IE_WS03 0x0602
71 #define _WIN32_IE_WS03SP1 _WIN32_IE_IE60SP2
72 #define _WIN32_IE_WIN6 _WIN32_IE_IE70
73 #define _WIN32_IE_LONGHORN _WIN32_IE_IE70
74 #define _WIN32_IE_WIN7 _WIN32_IE_IE80
75 #define _WIN32_IE_WIN8 _WIN32_IE_IE100
76 #define _WIN32_IE_WINBLUE _WIN32_IE_IE100
77 #define _WIN32_IE_WINTHRESHOLD _WIN32_IE_IE110
78 #define _WIN32_IE_WIN10 _WIN32_IE_IE110
79
80 /* NTDDI_VERSION */
81 #define NTDDI_WIN2K 0x05000000
82 #define NTDDI_WIN2KSP1 0x05000100
83 #define NTDDI_WIN2KSP2 0x05000200
84 #define NTDDI_WIN2KSP3 0x05000300
85 #define NTDDI_WIN2KSP4 0x05000400
86 #define NTDDI_WINXP 0x05010000
87 #define NTDDI_WINXPSP1 0x05010100
88 #define NTDDI_WINXPSP2 0x05010200
89 #define NTDDI_WINXPSP3 0x05010300
90 #define NTDDI_WINXPSP4 0x05010400
91 #define NTDDI_WS03 0x05020000
92 #define NTDDI_WS03SP1 0x05020100
93 #define NTDDI_WS03SP2 0x05020200
94 #define NTDDI_WS03SP3 0x05020300
95 #define NTDDI_WS03SP4 0x05020400
96 #define NTDDI_WIN6 0x06000000
97 #define NTDDI_WIN6SP1 0x06000100
98 #define NTDDI_WIN6SP2 0x06000200
99 #define NTDDI_WIN6SP3 0x06000300
100 #define NTDDI_WIN6SP4 0x06000400
101 #define NTDDI_LONGHORN NTDDI_WIN6
102 #define NTDDI_VISTA NTDDI_WIN6
103 #define NTDDI_VISTASP1 NTDDI_WIN6SP1
104 #define NTDDI_VISTASP2 NTDDI_WIN6SP2
105 #define NTDDI_VISTASP3 NTDDI_WIN6SP3
106 #define NTDDI_VISTASP4 NTDDI_WIN6SP4
107 #define NTDDI_WS08 NTDDI_WIN6SP1
108 #define NTDDI_WS08SP2 NTDDI_WIN6SP2
109 #define NTDDI_WS08SP3 NTDDI_WIN6SP3
110 #define NTDDI_WS08SP4 NTDDI_WIN6SP4
111 #define NTDDI_WIN7 0x06010000
112 #define NTDDI_WIN8 0x06020000
113 #define NTDDI_WINBLUE 0x06030000
114 #define NTDDI_WINTHRESHOLD 0x0A000000
115 #define NTDDI_WIN10 0x0A000000
116
117 /* Version Fields in NTDDI_VERSION */
118 #define OSVERSION_MASK 0xFFFF0000UL
119 #define SPVERSION_MASK 0x0000FF00UL
120 #define SUBVERSION_MASK 0x000000FFUL
121
122 /* Macros to Extract Version Fields From NTDDI_VERSION */
123 #define OSVER(Version) ((Version) & OSVERSION_MASK)
124 #define SPVER(Version) (((Version) & SPVERSION_MASK) >> 8)
125 #define SUBVER(Version) (((Version) & SUBVERSION_MASK))
126
127 /* Macros to get the NTDDI for a given WIN32 */
128 #define NTDDI_VERSION_FROM_WIN32_WINNT2(Version) Version##0000
129 #define NTDDI_VERSION_FROM_WIN32_WINNT(Version) NTDDI_VERSION_FROM_WIN32_WINNT2(Version)
130
131 /* Select Default _WIN32_WINNT Value */
132 #if !defined(_WIN32_WINNT) && !defined(_CHICAGO_)
133 #define _WIN32_WINNT 0x0600
134 #endif
135
136 /* Choose NTDDI Version */
137 #ifndef NTDDI_VERSION
138 #ifdef _WIN32_WINNT
139 #define NTDDI_VERSION NTDDI_VERSION_FROM_WIN32_WINNT(_WIN32_WINNT)
140 #else
141 #define NTDDI_VERSION 0x06000000
142 #endif
143 #endif
144
145 /* Choose WINVER Value */
146 #ifndef WINVER
147 #ifdef _WIN32_WINNT
148 #define WINVER _WIN32_WINNT
149 #else
150 #define WINVER 0x0600
151 #endif
152 #endif
153
154 /* Choose IE Version */
155 #ifndef _WIN32_IE
156 #ifdef _WIN32_WINNT
157 #if (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_NT4)
158 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE50
159 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_WIN2K)
160 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE501
161 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_WINXP)
162 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE60
163 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_WS03)
164 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_WS03
165 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_VISTA)
166 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE70
167 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_WIN7)
168 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE80
169 #elif (_WIN32_WINNT <= _WIN32_WINNT_WIN8)
170 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE100
171 #else
172 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE110
173 #endif
174 #else
175 #define _WIN32_IE _WIN32_IE_IE110
176 #endif
177 #endif
178
179 /* Make Sure NTDDI_VERSION and _WIN32_WINNT Match */
180 #if ((OSVER(NTDDI_VERSION) == NTDDI_WIN2K) && (_WIN32_WINNT != _WIN32_WINNT_WIN2K)) || \
181 ((OSVER(NTDDI_VERSION) == NTDDI_WINXP) && (_WIN32_WINNT != _WIN32_WINNT_WINXP)) || \
182 ((OSVER(NTDDI_VERSION) == NTDDI_WS03) && (_WIN32_WINNT != _WIN32_WINNT_WS03)) || \
183 ((OSVER(NTDDI_VERSION) == NTDDI_WINXP) && (_WIN32_WINNT != _WIN32_WINNT_WINXP))
184 #error NTDDI_VERSION and _WIN32_WINNT mismatch!
185 #endif
186
187 #endif