Prefer reactos.org over reactos.com
[reactos.git] / reactos / subsys / system / cmd / Hu.rc
1 #include "resource.h"
2 #include "windows.h"
3 /*
4 * Moved all hardcoded strings to En.rc.
5 * By Magnus Olsen 2005
6 * Hungarian resource állomány for ntvdm
7 * Translation by Robert Horvath (talley at cubeclub.hu) 2005
8 */
9
10 LANGUAGE LANG_HUNGARIAN, SUBLANG_NEUTRAL
11 STRINGTABLE DISCARDABLE
12 {
13
14 STRING_ATTRIB_HELP, "Állományok attribútumok megjelenítése vagy beállításai.\n\n\
15 ATTRIB [+R | -R] [+A | -A] [+S | -S] [+H | -H] állomány ...\n\
16 [/S [/D]]\n\n\
17 + bekapcsol egy attribútumot\n\
18 - kikapcsol egy attribútumot\n\
19 R Írásvédett állomány\n\
20 A Archiválandó állomány\n\
21 S Rendszer állomány\n\
22 H Rejtett állomány\n\
23 /S Minden állomány módosítása a mappában és minden\n\
24 almappábanban\n\
25 /D Mappákra is érvényesíti\n\n\
26 Ha ATTRIB-ot paraméter nélkül írod be, megjeleníti a mappában található összes állományt és annak attribútumát.\n"
27
28 STRING_ALIAS_HELP, "Aliasok megjelenítése, hozzáadása és törlése\n\n\
29 ALIAS [alias=[parancs]]\n\n\
30 alias Alias neve.\n\
31 parancs A szöveg amit behelyettesít.\n\n\
32 Aliasok megjelenítése:\n\
33 ALIAS\n\n\
34 Egy új hozzáadása vagy meglévõ helyettesítlse:\n\
35 ALIAS da=dir a:\n\n\
36 Egy alias törlése:\n\
37 ALIAS da="
38
39 STRING_BEEP_HELP, "Hangjelzés leadása a speakerbõl.\n\nBEEP\n"
40
41 STRING_CALL_HELP, "Kötegelt parancsfájl meghívása egy másikból.\n\n\
42 CALL [kötet:][elérési_út]állomány [paraméterek]\n\n\
43 paraméterek Itt adható meg a szükséges paraméterlista"
44
45 STRING_CD_HELP, "Az aktuális mappa nevének a megjelenítése vagy váltás másikra\n\n\
46 CHDIR [/D][meghajtó:][elérési_út]\n\
47 CHDIR[..|.]\n\
48 CD [/D][meghajtó:][elérési_út]\n\
49 CD[..|.]\n\n\
50 .. Szülõ mappa\n\
51 /D Megváltoztatja az aktuális mappát és meghajtót is.\n\n\
52 Írd be, hogy 'CD meghajtó:' hogy ki írja az aktuális mappát.\n\
53 Írd be a CD-t paraméterek nélkül, hogy megjelenítse az aktuális meghajtót és mappát (ugyanaz mint az elõzõ).\n"
54
55 STRING_CHCP_HELP, "Megjeleníti vagy megváltoztatja az aktív kódlapot.\n\n\
56 CHCP [nnn]\n\n\
57 nnn A használni kívánt kódlap száma.\n\n\
58 Írd be a CHCP paraméterek nélkül, hogy megjelenítse az aktív kódlapot.\n"
59
60 STRING_CHOICE_HELP, "Vár a felhasználóra, hogy válasszon a felkínált lehetõségek közül.\n\n\
61 CHOICE [/C[:]választási lehetõségek][/N][/S][/T[:]c,nn][szöveg]\n\n\
62 /C[:]választási lehetõségek Megengedett billentyûk. Alapértelmezett: YN. <-- Yes->Igen\n\
63 /N Elrejti a választási lehetõségeket és a kérdõjelet.\n\
64 /S Kis- és nagybetûk megkülönböztetése.\n\
65 /T[:]v,nn A v lehetõséget választja nn másodperc után.\n\
66 szöveg Megjelenítendõ szöveg.\n\n\
67 Az ERRORLEVEL a válasz sorszámára lesz beállítva.\n"
68
69 STRING_CLS_HELP, "Törli a képernyõt.\n\nCLS\n"
70
71 STRING_CMD_HELP1, "\nElérhetõ belsõ parancsok:\n"
72
73 STRING_CMD_HELP2, "\nElérhetõ lehetõségek:"
74
75 STRING_CMD_HELP3," [aliasok]"
76
77 STRING_CMD_HELP4," [elõzmények]"
78
79 STRING_CMD_HELP5," [unix típusú állománynév kiegészítés]"
80
81 STRING_CMD_HELP6," [mappa tár]"
82
83 STRING_CMD_HELP7," [átirányítások és csõvezetékek]"
84
85 STRING_CMD_HELP8, "Elindít egy új ReactOS parancssor értelmezõ.\n\n\
86 CMD [/[C|K] parancs][/P][/Q][/T:eh]\n\n\
87 /C parancs Végrehajtja a parancsot, majd kilép.\n\
88 /K parancs Végrehajtja a parancsot, és tovább fut az értelmezõ.\n\
89 /P Értelmezi az autoexec.bat állományt és a memóriában marad.\n\
90 /T:eh COLOR parancs használata.\n"
91
92 STRING_COLOR_HELP1, "A konzol elõ- és háttérszínét állítja be.\n\n\
93 COLOR [eh [/-F]] \n\n\
94 eh A konzol elõ- és háttérszínét állítja be.\n\
95 /-F Nem frissíti az egész képernyõt\n\n\
96 A színt két hexadecimális számjeggyel lehet beállítani\n\n\
97 Az elérhetõ színek:\n\
98 hex név hex név\n\
99 0 Fekete 8 Szürke\n\
100 1 Sötétkék 9 Kék\n\
101 2 Sötétzöld A Zöld\n\
102 3 Sötétlila B Türkízkék\n\
103 4 Bordó C Vörös\n\
104 5 Ciklámen D Ciklámen\n\
105 6 Olíva E Sárga\n\
106 7 Világos szürke F Fehér\n"
107
108 STRING_COPY_HELP1, "Felülírja a következõt: %s (Igen/Nem/Mind)? "
109
110 STRING_COPY_HELP2, "Egy vagy több állományt másol a megadott helyre.\n\n\
111 COPY [/V][/Y|/-Y][/A|/B] forrás [/A|/B]\n\
112 [+ forrás [/A|/B] [+ ...]] [cél [/A|/B]]\n\n\
113 forrás Megadott állomány(ok)at fogja másolni.\n\
114 /A Ez ASCII szöveg állomány.\n\
115 /B Ez bináris állomány.\n\
116 cél Megadja a cél mappát és/vagy az (új) állománynevet.\n\
117 /V Ellenõrzi a másolást.\n\
118 /Y Igennel válaszol kérdésnél.\n\
119 /-Y Nemmel válaszol kérdésnél.\n\n\
120 Az /Y kapcsolót a COPYCMD környezeti változóban is használható.\n"
121
122 STRING_DATE_HELP1, "\nÚj dátum (hh%cnn%céééé): "
123
124 STRING_DATE_HELP2, "\nÚj dátum (nn%chh%céééé): "
125
126 STRING_DATE_HELP3, "\nÚj dátum (éééé%chh%cnn): "
127
128 STRING_DATE_HELP4, "Megjeleníti vagy beállítja a rendszerdátumot.\n\n\
129 DATE [/T][dátum]\n\n\
130 /T Csak megjeleníti\n\n\
131 Írd be a DATE parancsot paraméter nélkül, hogy megjelenítse a rendszer dátumot és bekérjen egy újat.\n\
132 Nyomj ENTERT-t, ha nem akarsz változtatni.\n"
133
134 STRING_DEL_HELP1, "Eltávolít egy vagy több állományt.\n\n\
135 DEL [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribútumok]] állomány ...\n\
136 DELETE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribútumok]] állomány ...\n\
137 ERASE [/N /P /T /Q /S /W /Y /Z /A[[:]attribútumok]] állomány ...\n\n\
138 állomány Törlésre kijelöl állomány(ok).\n\n\
139 /N Nem csinál semmit.\n\
140 /P Rákérdezés minden állománynál.\n\
141 /T Statisztika megjelenítése a végén.\n\
142 /Q Csendes üzemmód.\n\
143 /W Wipe. Overwrite the állomány with random numbers before deleting it.\n\
144 /Y Minden válaszra igen. Figyelem, *.*-ot is törli!!\n\
145 /F Rejtett, csak olvasható és rendszer állományokat is töröl.\n\
146 /S Almappákban is törli az állományokat\n\
147 /A Attribútumok alapján törli az állományokat.\n\
148 attributes\n\
149 R Csak olvasható állománys\n\
150 S Rendszer állomány\n\
151 A Archivált állomány\n\
152 H Rejtett állománys\n\
153 - ""Nem"" prefix\n"
154
155 STRING_DEL_HELP2, "Minden állomány törölve lesz a mappában!\nBiztosan ezt akarod (I/N)?"
156 STRING_DEL_HELP3, " %lu állomány törölve\n"
157 STRING_DEL_HELP4, " %lu állomány törölve\n"
158
159 STRING_DELAY_HELP, "pause for n seconds or milliseconds\n\
160 DELAY [/m]n\n\n\
161 /m specifiy than n are milliseconds\n\
162 otherwise n are seconds\n"
163
164 STRING_DIR_HELP1, "DIR [meghajtó:][elérési_út][állománynév] [/A[[:]attribútumok]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]\n\
165 [/O[[:]rendezési_feltétel]] [/P] [/Q] [/S] [/T[[:]idõ]] [/W] [/X] [/4]\n\n\
166 [meghajtó:][elérési_út][állományname]\n\
167 Az adott hely állományait és mappáit jeleníti meg.\n\n\
168 /A A megadott attribútumu állományokat jeleníti csak meg.\n\
169 attributes D Mappák R Csak olvasható állomány\n\
170 H Rejtett állomány A Archiválandó állomány\n\
171 S Rendszer állomány - ""Nem"" prefix\n\
172 /B Fejléc és összefoglaló nélkül.\n\
173 /C Ezres elválasztó jel használata. Ez az alapértelmezett, /-C a kikapcsolása.\n\
174 /D Széles megjelenítés, oszlop szerint rendezve.\n\
175 /L Kisbetûk használata.\n\
176 /N New long list format where állománynames are on the far right.\n\
177 /O Rendezés az alábbiak szerint.\n\
178 sortorder N Név alapján (ABC sorrend) S Méret alapján (növekvõ)\n\
179 E Kiterjesztés alapján (ABC sorrend) D Dátum/idõ alapján (legrégebbi elején)\n\
180 G Mappák legelõl - ""Nem"" prefixel fordított rendezés\n\
181 /P Csak egy képernyõnyi adat megjelenítése egyszerre.\n\
182 /Q Állomány tulajdonsosának megjelenítése.\n\
183 /S Almappák tartalmát is megjeleníti.\n\
184 /T Controls which time field displayed or used for sorting\n\
185 timefield C Létrehozás\n\
186 A Utolsó megtekintés\n\
187 W Utolsó módosítás\n\
188 /W Széles megjelenítés.\n\
189 /X This displays the short names generated for non-8dot3 állomány\n\
190 names. The format is that of /N with the short name inserted\n\
191 before the long name. If no short name is present, blanks are\n\
192 displayed in its place.\n\
193 /4 Négy számjegyû év\n\n\
194 A kapcsolók a DIRCMD környezeti változóban is lehetnek.\n"
195
196 STRING_DIR_HELP2, " A (%c) meghajtóban található kötet %s\n"
197 STRING_DIR_HELP3, " A (%c) meghajtóban található kötetnek nincs címkéje.\n"
198 STRING_DIR_HELP4, " A kötet sorozatszáma: %04X-%04X\n"
199 STRING_DIR_HELP5, "\n Összes állomány:\n%16i Állomány(ok)% 14s bájt\n"
200 STRING_DIR_HELP6, "%16i Mappa %15s bájt"
201 STRING_DIR_HELP7, "\n %s tartalma\n\n"
202 STRING_DIR_HELP8, "%16i Állomány %14s bájt\n"
203
204 STRING_DIRSTACK_HELP1, "Megjegyzi az aktuális mappát, majd átvált egy máasikra.\n\n\
205 PUSHD [elérési_út | ..]\n\n\
206 elérési_út Ebbe a mappába fog átváltani\n"
207
208 STRING_DIRSTACK_HELP2, "Visszalép a PUSHD által megjegyzett mappába.\n\nPOPD"
209
210 STRING_DIRSTACK_HELP3, "Megjeleníti a megjegyzett mappákat.\n\nDIRS"
211
212 STRING_DIRSTACK_HELP4, "Üres a tár"
213
214 STRING_ECHO_HELP1, "Megjeleníti a szöveget új sor nélkül.\n\n\
215 ECHOS szöveg"
216
217 STRING_ECHO_HELP2, "Displays a message to the standard error.\n\n\
218 ECHOERR szöveg\n\
219 ECHOERR. Új sor"
220
221 STRING_ECHO_HELP3, "Prints a messages to standard error output without trailing carridge return and line feed.\n\n\
222 ECHOSERR message"
223
224 STRING_ECHO_HELP4, "Megjelenít egy szöveget, vagy beállítja a visszhangot.\n\n\
225 ECHO [ON | OFF]\n\
226 ECHO [üzenet]\n\
227 ECHO. Új sor\n\n\
228 Paraméter nélkül megjeleníti a visszang állapotát."
229
230 STRING_ECHO_HELP5, "Az ECHO %s\n"
231
232 STRING_EXIT_HELP, "Kilép a parancssor értelmezõbõl.\n\nEXIT\n"
233
234 STRING_FOR_HELP1, "Végrehajt egy parancsot az összes fájlban a megadott mappákban\n\n\
235 FOR %változó IN (csoport) DO parancs [paraméterek]\n\n\
236 %változó A cserélhetõ paraméter.\n\
237 (csoport) Állományok csoportja. Joker-karakterek megengedettek EZT KURVÁRA ÁTKELL FORDÍTANI :)) wildcardok helyett?.\n\
238 parancs Ezt a parancsot hajtja végre minden egyes állománnyal.\n\
239 paraméterek Ezeket a paramétereket adja meg a parancsnak.\n\n\
240 A batch állományban való haszálathoz %%változó kell a %változó helyett.\n"
241
242 STRING_FREE_HELP1, "\nA (%s) meghajtóban lévõ kötet címkéje %-11s\n\
243 Sorozatszám: %s\n\
244 %16s bájt a teljes hely\n\
245 %16s bájt használva\n\
246 %16s bájt szabad\n"
247
248 STRING_FREE_HELP2, "Kötet méret információk.\n\nFREE [meghajtó: ...]\n"
249
250 STRING_IF_HELP1, "Performs conditional processing in batch programs.\n\n\
251 IF [NOT] ERRORLEVEL number command\n\
252 IF [NOT] string1==string2 command\n\
253 IF [NOT] EXIST állományname command\n\
254 IF [NOT] DEFINED variable command\n\n\
255 NOT Specifies that CMD should carry out the command only if\n\
256 the condition is false\n\
257 ERRORLEVEL number Specifies a true condition if the last program run returned\n\
258 an exit code equal or greater than the number specified.\n\
259 command Specifies the command to carry out if the condition is met.\n\
260 string1==string2 Specifies a true condition if the specified text strings\n\
261 match.\n\
262 EXIST állományname Specifies a true condition if the specified állományname exists.\n\
263 DEFINED variable Specifies a true condition if the specified variable is\n\
264 defined.\n"
265
266 STRING_GOTO_HELP1, "Átirányít egy másik címkére a batch állományban.\n\n\
267 GOTO címke\n\n\
268 címke A megadott címkére fog ugrani az értelmezõ.\n\n\
269 Egy címkét egy sorban lehet megadni, ':' -tal kezdve."
270
271 STRING_LABEL_HELP1, "A kötet címkéjét megjeleníti, vagy megváltoztatja.\n\n\
272 LABEL [meghajtó:] [új_címke]\n"
273
274 STRING_LABEL_HELP2, "A (%c) meghajtóban lévõ kötet címkéje %s\n"
275 STRING_LABEL_HELP3, "A (%c) megjajtóban lévõ kötetnek nincs címkéje.\n"
276 STRING_LABEL_HELP4, "A kötet sorozatszáma %04X-%04X\n"
277 STRING_LABEL_HELP5, "Új kötetcímke (11 betû, ENTER ha üres)? "
278
279 STRING_LOCALE_HELP1, "Az aktuális idõ:"
280
281 STRING_MKDIR_HELP, "Létrehoz egy új mappát.\n\n\
282 MKDIR [meghajtó:]path\nMD [meghajtó:]path"
283
284 STRING_MEMMORY_HELP1, "Megjeleníti a memória statisztikát.\n\nMEMORY"
285
286 STRING_MEMMORY_HELP2, "\n A memória %12s%%-a foglalt.\n\n\
287 %13s bájtnyi teljes fizikai memória.\n\
288 %13s bájtnyi elérhetõ memória.\n\n\
289 %13s bájt a lapozóállomány.\n\
290 %13s bájtnyi elérhetõ a lapozóállományban.\n\n\
291 %13s bájt a teljes virtuális memória.\n\
292 %13s bájtnyi elérhetõ a virtuális memóriából.\n"
293
294 STRING_MISC_HELP1, "A folytatáshoz nyomj meg egy billentyût . . .\n"
295
296 STRING_MOVE_HELP1, "Felülírja %s (Igen/Nem/Mind)? "
297
298 STRING_MOVE_HELP2, "Áthelyezi és átnevezi az állományokat a mappákban.\n\n\
299 Egy vagy több állomány áthelyezéséhez:\n\
300 MOVE [/N][meghajtó:][elérési_út]állomány1[,...] cél\n\n\
301 Mappa átnevezése:\n\
302 MOVE [/N][meghajtó:][elérési_út]mappa1 mappa2\n\n\
303 [meghajtó:][elérési_út]állomány1 Átnevezendõ állományok forrása.\n\
304 /N Nem helyez át semmit.\n\n\
305 Hiányosságok:\n\
306 - Nem lehet meghajtók között áthelyezni állományokat.\n"
307
308 STRING_MSGBOX_HELP, "display a message box and return user responce\n\n\
309 MSGBOX type ['title'] prompt\n\n\
310 type button displayed\n\
311 possible values are: OK, OKCANCEL,\n\
312 YESNO, YESNOCANCEL\n\
313 title title of message box\n\
314 prompt text displayed by the message box\n\n\n\
315 ERRORLEVEL is set according the button pressed:\n\n\
316 YES : 10 | NO : 11\n\
317 OK : 10 | CANCEL : 12\n"
318
319 STRING_PATH_HELP1, "Megjeleníti vagy beállítja a keresési útvonalakat.\n\n\
320 PATH [[meghajtó:]elérési_út[;...]]\n\
321 PATH ; Keresési útvonalak törlése\n\n\
322 A PATH törléséhez a következõt írd be: PATH ;\n\
323 Így csak az aktuális mappában fog keresni a CMD.\
324 Paraméterek nélkül az érvényes keresési útvonalakat mutatja meg.\n"
325
326 STRING_PROMPT_HELP1, "Parancssor beállítása.\n\n\
327 PROMPT [szöveg]\n\n\
328 szöveg Az új parancssor megadása.\n\n\
329 A parancssor speciális kódokat is tartalmazhat:\n\n\
330 $A & (és jel)\n\
331 $B | (csõ)\n\
332 $C ( (kezdõ rázójel)\n\
333 $D Aktuális dátum\n\
334 $E Escape-kód (ASCII 27-es kód)\n\
335 $F ) (záró zárójel)\n\
336 $G > ('nagyobb' jel)\n\
337 $H Törlés (elötte lévõ karaktert törli)\n\
338 $L < ('kissebb' jel)\n\
339 $N Aktuális meghajtó\n\
340 $P Aktuális meghajtó és mappa\n\
341 $Q = (egyenlõség jel)\n\
342 $T Aktuális idõ\n\
343 $V OS verziószám\n\
344 $_ Újsor\n\
345 $$ $ (dollár jel)\n"
346
347 STRING_PAUSE_HELP1, "Felfüggeszti a futást, és vár a felhasználóra. A következõ üzenet jelenik meg:\n\
348 'A folytatáshoz nyomj meg egy billentyût . . .' vagy egy általad választott üzenet.\n\n\
349 PAUSE [message]"
350
351 STRING_PROMPT_HELP2, " $+ Displays the current depth of the directory stack"
352
353 STRING_PROMPT_HELP3, "\nHa paraméter nélkül beírod a PROMPT parancsot, vissza áll az alapértelmezettre a kijelzés."
354
355 STRING_REM_HELP, "Megjegyzést jelölõ sor batch fájlokban.\n\nREM [megjegyzés]"
356
357 STRING_RMDIR_HELP, "Eltávolít egy mappát.\n\n\
358 RMDIR [meghajtó:]elérési_út\nRD [meghajtó:]elérési_út"
359
360 STRING_REN_HELP1, "Átnevez egy állományt.\n\n\
361 RENAME [/E /N /P /Q /S /T] régi_név ... új_név\n\
362 REN [/E /N /P /Q /S /T] régi_név ... új_név\n\n\
363 /E Hibaüzenetek elrejtése.\n\
364 /N Ne csináljon semmit .\n\
365 /P Minden állománynál rákérdez. (Még NEM mûködik!!)\n\
366 /Q Csendes mûködés.\n\
367 /S Almappákat is átnevez.\n\
368 /T Összes átnevezett fájl és állomány.\n\n\
369 Csak az aktuális meghajtón és mappában fog mûködni.\n\
370 Ha ez nem elég, használd a MOVE parancsot."
371
372 STRING_REN_HELP2, " %lu állomány átnevezve\n"
373
374 STRING_REN_HELP3, " %lu állomány átnevezve\n"
375
376 STRING_SHIFT_HELP, "Eltolja a helyettesíthetõ paraméterek pozícióját a batch állományban.\n\n\
377 SHIFT [DOWN]"
378
379 STRING_SCREEN_HELP, "Megváltoztatja a kurzos pozícióját, vagy megjelenít adott pozícióban egy szöveget.\n\n\
380 SCREEN sor oszlop [szöveg]\n\n\
381 sor Ugrás sora\n\
382 oszlop Ugrás oszlopa"
383
384 STRING_SET_HELP, "Megjeleníti vagy beállítja a környezeti változókat.\n\n\
385 SET [változó[=][érték]]\n\n\
386 változó Környezeti változó neve.\n\
387 érték A beállítandó érték.\n\n\
388 Paraméterek nélkül megjeleníti az összes környezetiváltozót.\n"
389
390 STRING_START_HELP1, "Végrehajt egy parancsot.\n\n\
391 START parancs\n\n\
392 parancs Végrehajtja a megadott parancsot.\n\n\
393 Jelenleg minden parancs aszinkron hajtódik végre.\n"
394
395 STRING_TITLE_HELP, "Beállítja az ablak címsorának szövegét.\n\n\
396 TITLE [szöveg]\n\n\
397 szöveg Beállítja az ablak címsorának szövegét.\n"
398
399 STRING_TIME_HELP1, "Megjeleníti vagy beállítja a rendszeridõt.\n\n\
400 TIME [/T][idõ]\n\n\
401 /T Csaj megjeleníti\n\n\
402 Paraméterek nélkül megjeleníti az aktuális idõt és kér egy újat.\n\
403 Csak egy ENTER megnyomásával nem állítja át.\n"
404
405 STRING_TIME_HELP2, "Új idõ: "
406
407 STRING_TIMER_HELP1, "Eltelt %d ezred másodperc\n"
408
409 STRING_TIMER_HELP2, "Eltelt: %02d%c%02d%c%02d%c%02d\n"
410
411 STRING_TIMER_HELP3, "allow the use of ten stopwaches.\n\n\
412 TIMER [ON|OFF] [/S] [/n] [/Fn]\n\n\
413 ON Stopper bekapcsolása\n\
414 OFF Stopper kikapcsolása\n\
415 /S Split time. Return stopwatch split\n\
416 time without changing its value\n\
417 /n Stopper azonosító megadása.\n\
418 Stopwaches avaliable are 0 to 9\n\
419 If it is not specified default is 1\n\
420 /Fn Format for output\n\
421 n can be:\n\
422 0 milliseconds\n\
423 1 hh%cmm%css%cdd\n\n\
424 if none of ON, OFF or /S is specified the command\n\
425 will toggle stopwach state\n\n"
426
427 STRING_TYPE_HELP1, "Megjeleníti az állományok tartalmát.\n\n\
428 TYPE [meghajtó:][elérési_út]állománynév \n\
429 /P Csak egy képernyõnyi tartalmat jelenít meg egyszerre.\n"
430
431 STRING_VERIFY_HELP1, "Ez a parancs még nem mûködik!!\n\
432 Lemezre írás utáni ellenõrzést állítja be.\n\n\
433 VERIFY [ON | OFF]\n\n\
434 Írd be a VERIFY-t paraméterek nélkül, hogy megjelenítse aktuális állapotát.\n"
435
436 STRING_VERIFY_HELP2, "Az ellenõrzés jelenleg %s.\n"
437
438 STRING_VERIFY_HELP3, "Csak az ON vagy OFF elfogadott."
439
440 STRING_VERSION_HELP1, "A ReactOS verzióinformációit jeleníti meg\n\n\
441 VER [/C][/R][/W]\n\n\
442 /C Készítõk névsora.\n\
443 /R Terjesztési információk.\n\
444 /W Jótállási információk."
445
446 STRING_VERSION_HELP2, " comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details\n\
447 type: `ver /w'. This is free software, and you are welcome to redistribute\n\
448 it under certain conditions; type `ver /r' for details. Type `ver /c' for a\n\
449 listing of credits."
450
451 STRING_VERSION_HELP3, "\n This program is distributed in the hope that it will be useful,\n\
452 but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n\
453 MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the\n\
454 GNU General Public License for more details."
455
456 STRING_VERSION_HELP4, "\n This program is free software; you can redistribute it and/or modify\n\
457 it under the terms of the GNU General Public License as published by\n\
458 the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n\
459 (at your option) any later version.\n"
460
461 STRING_VERSION_HELP5, "\nHibákról E-Maileket ide küldhetsz: <ros-dev@reactos.org>.\n\
462 Frissítések és egyéb információk: http://www.reactos.org"
463
464 STRING_VERSION_HELP6, "\nA FreeDOS készítõi:\n"
465
466 STRING_VERSION_HELP7, "\nA ReactOS készítõi:\n"
467
468 STRING_VOL_HELP1, " A (%c) meghajtóban lévõ kötet: %s\n"
469 STRING_VOL_HELP2, " A (%c) meghajtóban lévõ kötetnek nincs címkéje"
470 STRING_VOL_HELP3, " A kötet sorozatszáma %04X-%04X\n"
471 STRING_VOL_HELP4, "A kötet címkéjének és sorozatszámának megjelenítése, ha léteznek.\n\nVOL [meghajtó:]"
472
473 STRING_WINDOW_HELP1, "change console window aspect\n\n\
474 WINDOW [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
475 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
476 /POS specify window placement and dimensions\n\
477 MIN minimize the window\n\
478 MAX maximize the window\n\
479 RESTORE restore the window"
480
481 STRING_WINDOW_HELP2, "change console window aspect\n\n\
482 ACTIVATE 'window' [/POS[=]left,top,width,heigth]\n\
483 [MIN|MAX|RESTORE] ['title']\n\n\
484 window tile of window on wich perform actions\n\
485 /POS specify window placement and dimensions\n\
486 MIN minimize the window\n\
487 MAX maximize the window\n\
488 RESTORE restore the window\n\
489 title new title\n"
490
491
492 STRING_HELP1, "Támogatott parancsok megjelenítése\n\n\
493 parancs /? Több (részletes) információ megtekintéséhez használd ezt.\n\n\
494 ? Minden támogatott parancs megjelenítése (részletek nélkül).\n\
495 ALIAS Megjeleníti, vagy megváltoztatja az aliasokat.\n\
496 ATTRIB Megjeleníti vagy megváltoztatja az állományok attribútumát.\n\
497 BEEP Megszólaltatja a hangszórót.\n\
498 CALL Batch állományból egy másik batch állomány meghívása.\n\
499 CD Megjeleníti vagy átvált egy másik mappába.\n\
500 CHCP Megjeleníti vagy megváltoztatja az aktív kódlapot.\n\
501 CHOICE Vár a felhasználóra, hogy válasszon a felkínált lehetõségek közül.\n\
502 CLS Letörli a képernyõt.\n\
503 CMD Egy új példányt indít a ReactOS parancsértelmezõjébõl.\n\
504 COLOR A konzol elõ- és háttérszínét állítja be.\n\
505 COPY Egy vagy több állományt másol a megadott helyre.\n\
506 DATE Megjeleníti vagy beállítja a rendszerdátumot.\n\
507 DELETE Eltávolít egy vagy több állományt.\n\
508 DIR Megjeleníti a mappában található almappákat és állományokat.\n\
509 ECHO Megjelenít egy szöveget, vagy beállítja a visszhangot.\n\
510 ERASE Eltávolít egy vagy több fájlt.\n\
511 EXIT Kilép a parancssor értelmezõbõl.\n\
512 FOR Végrehajt egy parancsot az összes fájlban a megadott mappákban.\n\
513 FREE Megjeleníti a szabad hely méretét.\n\
514 GOTO Átirányít egy másik címkére a batch állományban.\n\
515 HELP Segítséget ad a ReactOS parancsairól.\n\
516 HISTORY Megjeleníti az ebben az ablakban kiadott parancsok listáját.\n\
517 IF Feltételes végrehajtás batch állományokban.\n\
518 LABEL Beállítja egy kötet címkéjét.\n\
519 MD Létrehoz egy új mappát.\n\
520 MKDIR Létrehoz egy új mappát.\n\
521 MOVE Áthelyez egy vagy több állományt az egyik mappából a másikba.\n\
522 PATH Megjeleníti vagy beállítja a keresési útvonalakat.\n\
523 PAUSE Felfüggeszti a futást, és vár a felhasználóra.\n\
524 POPD Visszalép a PUSHD által megjegyzett mappába.\n\
525 PROMPT Parancssor beállítása.\n\
526 PUSHD Megjegyzi az aktuális mappát, majd átvált egy máasikra.\n\
527 RD Töröl egy mappát.\n\
528 REM Megjegyzést jelölõ sor batch fájlokban.\n\
529 REN Átnevez egy állományt.\n\
530 RENAME Átnevez egy állományt.\n\
531 RMDIR Töröl egy mappát.\n\
532 SCREEN Megváltoztatja a kurzos pozícióját, vagy megjelenít adott pozícióban egy szöveget.\n\
533 SET Megjeleníti vagy beállítja a környezeti változókat.\n\
534 SHIFT Eltolja a helyettesíthetõ paraméterek pozícióját a batch állományban.\n"
535 STRING_HELP2, "START Egy új ablakban hajtha végre a parancsot.\n\
536 TIME Megjeleníti vagy beállítja a rendszeridõt.\n\
537 TIMER Idõzítõk kezelését teszi lehetõve.\n\
538 TITLE Beállítja az ablak címsorának szövegét.\n\
539 TYPE Megjeleníti egy állomány tartalmát.\n\
540 VER Megjeleníti a ReactOS verzió információját.\n\
541 VERIFY Írási mûveletek ellenõrzését vezérli\n\
542 VOL Megjeleníti egy kötet címkéjét és sorozatszámát.\n"
543
544
545 STRING_CHOICE_OPTION, "IN"
546 STRING_COPY_OPTION, "INM"
547
548
549 STRING_ALIAS_ERROR, "A parancssor túl hosszú az alias kibontásakor!\n"
550 STRING_BATCH_ERROR, "Hiba a batch állomány megnyitásakor\n"
551 STRING_CHCP_ERROR1, "Aktív kódlap: %u\n"
552 STRING_CHCP_ERROR4, "Érvénytelen kódlap\n"
553 STRING_CHOICE_ERROR, "Érvénytelen paraméter. Várt formátum: /C[:]választási lehetõségek"
554 STRING_CHOICE_ERROR_TXT, "Érvénytelen paraméter. Várt formátum: /T[:]v,nn"
555 STRING_CHOICE_ERROR_OPTION, "Érvénytelen paraméter: %s"
556 STRING_CMD_ERROR1, "Nem lehet átirányítani a bevitelt a(z) %s állományból\n"
557 STRING_CMD_ERROR2, "Hiba a csõvezetékhez tartozó ideiglenes állomány létrehozásakor\n"
558 STRING_CMD_ERROR3, "Nem lehet a(z) %s állományba átirányítani\n"
559 STRING_CMD_ERROR4, "%s futtatása...\n"
560 STRING_CMD_ERROR5, "cmdexit.bat futtatása...\n"
561 STRING_COLOR_ERROR1, "Ugyanaz a szín nem lehet! (Az elõ- és háttérszín nem lehet ugyanolyan)"
562 STRING_COLOR_ERROR2, "Hibás szín megadás"
563 STRING_COLOR_ERROR3, "Szín %x\n"
564 STRING_COLOR_ERROR4, "Ugyanaz a szín nem lehet!"
565 STRING_CONSOLE_ERROR, "Ismeretlen hiba: %d\n"
566 STRING_COPY_ERROR1, "Hiba: a forrás nem nyitható meg - %s!\n"
567 STRING_COPY_ERROR2, "Hiba: nem másolhatod önmagára az állományt!\n"
568 STRING_COPY_ERROR3, "Hiba a cél írása közben!\n"
569 STRING_COPY_ERROR4, "Hiba: ez még nem mûködik!\n"
570 STRING_DATE_ERROR, "Érvénytelen dátum."
571 STRING_DEL_ERROR5, "A(z) %s állomány törölve lesz! "
572 STRING_DEL_ERROR6, "Biztos vagy benne (I/N)?"
573 STRING_DEL_ERROR7, "Törlés: %s\n"
574 STRING_ERROR_ERROR1, "Ismeretlen hiba! Hiba kód: 0x%lx\n"
575 STRING_ERROR_ERROR2, "Szintaxis hiba"
576 STRING_FOR_ERROR1, "az 'in' után hiányzik a feltétel."
577 STRING_FOR_ERROR2, "nincs zárójel megadva."
578 STRING_FOR_ERROR3, "a 'do' hiányzik."
579 STRING_FOR_ERROR4, "nincs parancs a 'do' után."
580 STRING_FREE_ERROR1, "Érvénytelen meghajtó"
581 STRING_FREE_ERROR2, "nincs cimkézve"
582 STRING_GOTO_ERROR1, "Nem lett cimke megadva a GOTO után"
583 STRING_GOTO_ERROR2, "A '%s' cimke nem található\n"
584
585 STRING_MOVE_ERROR1, "[OK]\n"
586 STRING_MOVE_ERROR2, "[HIBA]\n"
587
588 STRING_REN_ERROR1, "MoveÁllomány() sikertelen. Hiba: %lu\n"
589
590 STRING_START_ERROR1, "Nincs batch támogatás jelenleg!"
591
592 STRING_TIME_ERROR1, "Érvénytelen idõ."
593
594 STRING_TYPE_ERROR1, "Érvénytelen beállítás '/%s'\n"
595
596 STRING_WINDOW_ERROR1, "Az ablak nem található"
597
598
599 STRING_ERROR_PARAMETERF_ERROR, "A paraméter megadás hibás - %c\n"
600 STRING_ERROR_INVALID_SWITCH, "Érvénytelen kapcsoló - /%c\n"
601 STRING_ERROR_TOO_MANY_PARAMETERS, "Túl sok paraméter - %s\n"
602 STRING_ERROR_PATH_NOT_FOUND, "Az elérési_út nem halálható\n"
603 STRING_ERROR_FILE_NOT_FOUND, "Az állomány nem található\n"
604 STRING_ERROR_REQ_PARAM_MISSING, "Egy szükséges paraméter hiányzik\n"
605 STRING_ERROR_INVALID_DRIVE, "Érvénytelen meghajtó\n"
606 STRING_ERROR_INVALID_PARAM_FORMAT, "Érvénytelen paraméter megadás - %s\n"
607 STRING_ERROR_BADCOMMAND, "Ismeretlen parancs vagy állomány név\n"
608 STRING_ERROR_OUT_OF_MEMORY, "Nincs elég memória.\n"
609 STRING_ERROR_CANNOTPIPE, "Error! Cannot pipe! Cannot open temporary állomány!\n"
610 STRING_ERROR_D_PAUSEMSG, "A folytatáshoz nyomj meg egy billentyût . . ."
611 STRING_ERROR_DRIVER_NOT_READY, "A meghajtó nem áll készen"
612
613 STRING_PATH_ERROR, "CMD: Not in environment '%s'\n"
614
615 STRING_CMD_SHELLINFO, "\nReactOS Parancssor értelmezõ"
616 STRING_VERSION_RUNVER, " running on %s"
617 STRING_COPY_FILE , " %d állomány másolva\n"
618 STRING_DELETE_WIPE, "wiped"
619 STRING_FOR_ERROR, "Hibás változó."
620 STRING_SCREEN_COL, "Érvénytelen érték oszlopnak"
621 STRING_SCREEN_ROW, "Érvénytelen érték sornak"
622 STRING_TIMER_TIME "Idõzítõ %d értéke %s: "
623 }