[USERSRV]: Stubplement all the APIs needed for Windows kernel32.
[reactos.git] / reactos / win32ss / user / winsrv / usersrv / api.h
1 /*
2 * COPYRIGHT: See COPYING in the top level directory
3 * PROJECT: ReactOS User API Server DLL
4 * FILE: win32ss/user/winsrv/usersrv/api.h
5 * PURPOSE: Public server APIs definitions
6 * PROGRAMMERS: Hermes Belusca-Maito (hermes.belusca@sfr.fr)
7 */
8
9 #pragma once
10
11 /* init.c */
12 BOOL WINAPI _UserSoundSentry(VOID);
13 CSR_API(SrvCreateSystemThreads);
14 CSR_API(SrvActivateDebugger);
15 CSR_API(SrvGetThreadConsoleDesktop);
16 CSR_API(SrvDeviceEvent);
17
18 /* harderror.c */
19 VOID WINAPI UserServerHardError(IN PCSR_THREAD ThreadData,
20 IN PHARDERROR_MSG Message);
21
22 /* register.c */
23 CSR_API(SrvRegisterServicesProcess);
24 CSR_API(SrvRegisterLogonProcess);
25
26 /* shutdown.c */
27 CSR_API(SrvExitWindowsEx);
28 CSR_API(SrvEndTask);
29 CSR_API(SrvLogon);
30 CSR_API(SrvRecordShutdownReason);
31
32 /* EOF */