[ROSAPPS]
[reactos.git] / rosapps / applications / imagesoft / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5 IDS_APPNAME "ImageSoft"
6 IDS_VERSION "v0.1"
7 END
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Fil"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Ny...", ID_NEW
14 MENUITEM "&Åpne...", ID_OPEN
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "&Lukk\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
17 MENUITEM "L&ukk alt", ID_CLOSEALL, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Lagre", ID_SAVE, GRAYED
20 MENUITEM "Lagre &som...", ID_SAVEAS, GRAYED
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Utskrift &Forhåndsvisning", ID_PRINTPRE, GRAYED
23 MENUITEM "&Utskrift...", ID_PRINT, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "E&genskaper...", ID_PROP, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "A&vslutt\tAlt+F4", ID_EXIT
28 END
29 POPUP "&Rediger"
30 BEGIN
31 MENUITEM "&Angre", ID_UNDO, GRAYED
32 MENUITEM "&Gjenta", ID_REDO, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "Klipp &ut", ID_CUT, GRAYED
35 MENUITEM "&Kopier", ID_COPY, GRAYED
36 MENUITEM "&Lim inn", ID_PASTE, GRAYED
37 MENUITEM "lim inn som ny &bilde", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Velg Alt", ID_SELALL, GRAYED
40 END
41 POPUP "&Vis"
42 BEGIN
43 MENUITEM "&Vertøy", ID_TOOLS, CHECKED
44 MENUITEM "&Farger", ID_COLOR, CHECKED
45 MENUITEM "&Historie", ID_HISTORY, CHECKED
46 MENUITEM "&Statuslinje", ID_STATUSBAR, CHECKED
47 END
48 POPUP "&Still"
49 BEGIN
50 MENUITEM "Lysstyrke...", ID_BRIGHTNESS
51 MENUITEM "Kontrast...", ID_CONTRAST
52 MENUITEM "Fargetone/metning...", -1, GRAYED
53 POPUP "Farger"
54 BEGIN
55 MENUITEM "Svart og hvit", ID_BLACKANDWHITE
56 MENUITEM "Inverter farger", ID_INVERTCOLORS
57 END
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Uskarphet", ID_BLUR
60 MENUITEM "Sharpen", ID_SHARPEN
61 MENUITEM "Jevne kantlinje", -1, GRAYED
62 MENUITEM "Legg til skygger", -1, GRAYED
63 MENUITEM SEPARATOR
64 MENUITEM "Bilde størrelse...", -1, GRAYED
65 MENUITEM "Flip", -1, GRAYED
66 MENUITEM "Speil", -1, GRAYED
67 MENUITEM "Rotere", -1, GRAYED
68
69 END
70 POPUP "&Farger"
71 BEGIN
72 MENUITEM "&Rediger farger...", ID_EDITCOLOURS
73 END
74 POPUP "&vindu"
75 BEGIN
76 MENUITEM "&Cascade", ID_WINDOW_CASCADE
77 MENUITEM "Sorter &horisontalt", ID_WINDOW_TILE_HORZ
78 MENUITEM "Sorter &vertikalt", ID_WINDOW_TILE_VERT
79 MENUITEM "&Ordne Ikoner", ID_WINDOW_ARRANGE
80 MENUITEM SEPARATOR
81 MENUITEM "Nes&te\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
82 END
83 POPUP "&Hjelp"
84 BEGIN
85 MENUITEM "&Om...", ID_ABOUT
86 END
87 END
88
89 IDR_POPUP MENU
90 BEGIN
91 POPUP "popup"
92 BEGIN
93 MENUITEM SEPARATOR
94 END
95 END
96
97 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
98 CAPTION "Lysstyrke"
99 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
100 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
101 BEGIN
102 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
103 LTEXT "Farge form:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
104 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
105 CONTROL "Full (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
106 CONTROL "Rød", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
107 CONTROL "Grønn", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
108 CONTROL "Blå", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
109 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
110 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
111 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
112 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
113 END
114
115 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
116 CAPTION "Om ImageSoft"
117 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
118 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
119 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
120 BEGIN
121 LTEXT "ImageSoft v0.1\nEnerett (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
122 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 75, 162, 44, 15
123 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
124 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
125 END
126
127
128 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
129 CAPTION "Bilde egenskaper"
130 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
131 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
132 BEGIN
133 LTEXT "Navn:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
134 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
135 GROUPBOX "maleri egenskaper", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
136 LTEXT "bilde type:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
137 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
138 LTEXT "Lengde:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
139 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
140 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
141 LTEXT "Høyde:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
142 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
143 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
144 LTEXT "Oppløsning:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
145 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
146 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
147 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
148 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
149 LTEXT "bilde størrelse:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
150 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
151 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
152 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
153 END
154
155 STRINGTABLE DISCARDABLE
156 BEGIN
157 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
158 IDS_READY " Klart."
159 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Standard"
160 IDS_TOOLBAR_TEST "Test"
161 IDS_IMAGE_NAME "Bilde %1!u!"
162 IDS_FLT_TOOLS "Verktøy"
163 IDS_FLT_COLORS "Farger"
164 IDS_FLT_HISTORY "Historie"
165 END
166
167 /* imageprop.c */
168 STRINGTABLE DISCARDABLE
169 BEGIN
170 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Monokromt (1 bit)"
171 IDS_IMAGE_GREYSCALE "Gråverdiskala (8 bit)"
172 IDS_IMAGE_PALETTE "Palett eller 256 farger (8 bit)"
173 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "Nøyaktig farger (24 bit)"
174
175 IDS_UNIT_PIXELS "pikseler"
176 IDS_UNIT_CM "Cm"
177 IDS_UNIT_INCHES "tommer"
178 IDS_UNIT_DOTSCM "Tommer / Cm"
179 IDS_UNIT_DPI "DPI"
180 IDS_UNIT_KB "%d KB"
181 IDS_UNIT_MB "%d MB"
182 END
183
184 /* Tooltips */
185 STRINGTABLE DISCARDABLE
186 BEGIN
187 IDS_TOOLTIP_NEW "Ny"
188 IDS_TOOLTIP_OPEN "Åpne"
189 IDS_TOOLTIP_SAVE "Lagre"
190 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Utskrift &Forhåndsvisning"
191 IDS_TOOLTIP_PRINT "Utskrift"
192 IDS_TOOLTIP_CUT "Klipp ut"
193 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopier"
194 IDS_TOOLTIP_PASTE "Lim inn"
195 IDS_TOOLTIP_UNDO "Angre"
196 IDS_TOOLTIP_REDO "Gjenta"
197 END
198
199
200 /* Hints */
201 STRINGTABLE DISCARDABLE
202 BEGIN
203 IDS_HINT_BLANK " "
204 IDS_HINT_NEW " Åpne et nytt dokument."
205 IDS_HINT_OPEN " Åpene en eksisterende dokument."
206 IDS_HINT_CLOSE " Lukk dette vinduet."
207 IDS_HINT_CLOSEALL " Lukk alle vinduer."
208 IDS_HINT_SAVE " Lagre aktive dokument."
209 IDS_HINT_SAVEAS " Lagre aktive dokument med nytt navn."
210 IDS_HINT_PRINTPRE " Forhåndsvis utskrift."
211 IDS_HINT_PRINT " Skriv ut aktive dokument."
212 IDS_HINT_PROP " Vis egenskaper for aktive bilde."
213 IDS_HINT_EXIT " Avslutt denne applikasjonen."
214
215 IDS_HINT_TOOLS " Vis eller skjul verktøy floating vindu."
216 IDS_HINT_COLORS " Vis eller skjul fargene floating vindu."
217 IDS_HINT_HISTORY " Vis eller skjul historie floating vindu."
218 IDS_HINT_STATUS " Vis eller skjul statuslinje."
219
220 IDS_HINT_CASCADE " Ordne vinduer så de overlapper."
221 IDS_HINT_TILE_HORZ " Ordne vinduer så ingen-overlapper tittelen."
222 IDS_HINT_TILE_VERT " Ordne vinduer så ingen-overlapper tittelen."
223 IDS_HINT_ARRANGE " Ordne ikoner ved knappen av vinduet."
224 IDS_HINT_NEXT " Aktivere neste vinduet."
225
226 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Endre vinduet til normal størrelse."
227 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytt vinduet."
228 IDS_HINT_SYS_SIZE " Endre størrelse på dette vinduet."
229 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimer vinduet til en ikon."
230 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands dette vindu for å fylle skjermen."
231 END