[SYSTEMINFO]
[reactos.git] / rosapps / applications / sysutils / systeminfo / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5
6 IDS_USAGE, "SYSTEMINFO [/S system [/U brukernavn [/P [passord]]]] [/FO format] [/NH]\n\n\
7 Beskrivelse:\n\
8 Denne komando linje verktøyet gjør det mulig for en administrator å spørre om basis\n\
9 system konfigurasjon informasjon.\n\n\
10 Parameter liste:\n\
11 /S system Spesifisere eksternt system for å kunne kobles til.\n\n\
12 /U [domene\\]bruker Spesifisere brukeren sammenheng under hvilken\n\
13 av kommando som skal kjøres.\n\n\
14 /P [passord] Spesifisere passord for gitt\n\
15 bruker sammenheng. Prompts for input if omitted.\n\n\
16 /FO format Spesifisere formatet som i utgående\n\
17 som skal vises.\n\
18 Gyldige verdier: ""TABLE"", ""LIST"", ""CSV"".\n\n\
19 /NH Spesifisere at ""Column Header"" skal\n\
20 ikke vises i utgående.\n\
21 Gyldig for bare ""TABLE"" og ""CSV"" formater.\n\n\
22 /? Vis denne hjelp/bruk meldingen.\n\n\
23 Eksempler:\n\
24 SYSTEMINFO\n\
25 SYSTEMINFO /?\n\
26 SYSTEMINFO /S system\n\
27 SYSTEMINFO /S system /U bruker\n\
28 SYSTEMINFO /S system /U domene\\bruker /P passord /FO TABLE\n\
29 SYSTEMINFO /S system /FO LIST\n\
30 SYSTEMINFO /S system /FO CSV /NH\n"
31
32 IDS_HOST_NAME, "Datamaskin navn"
33 IDS_OS_NAME, "OS navn"
34 IDS_OS_VERSION, "OS versjon"
35 IDS_BUILD, "Bygget"
36 IDS_OS_BUILD_TYPE, "OS bygg type"
37 IDS_REG_OWNER, "Registert eier"
38 IDS_REG_ORG, "Registerert organisasjon"
39 IDS_PRODUCT_ID, "Produkt ID"
40 IDS_INST_DATE, "Installert dato"
41 IDS_UP_TIME, "System Up Time"
42 IDS_UP_TIME_FORMAT "%u Days, %u Hours, %u Minutes, %u Seconds"
43 IDS_SYS_MANUFACTURER, "System Manufacturer"
44 IDS_SYS_MODEL, "System Model"
45 IDS_SYS_TYPE, "Systemtype"
46 IDS_PROCESSORS, "Prosessor(er)"
47 IDS_PROCESSORS_FORMAT, "%u Prosessor(er) installert."
48 IDS_BIOS_DATE, "BIOS dato"
49 IDS_BIOS_VERSION, "BIOS Versjon"
50 IDS_ROS_DIR, "ReactOS mappe"
51 IDS_SYS_DIR, "System mappe"
52 IDS_BOOT_DEV, "Oppstartsenhet"
53 IDS_SYS_LOCALE, "System lokal"
54 IDS_INPUT_LOCALE, "Input lokal"
55 IDS_TIME_ZONE, "Tidssone"
56 IDS_TOTAL_PHYS_MEM, "Total fysisk minne"
57 IDS_AVAIL_PHISICAL_MEM, "Tilgjengelig fysisk minne"
58 IDS_VIRT_MEM_MAX, "Virtuelt minne: Maks Størrelse"
59 IDS_VIRT_MEM_AVAIL, "Virtuelt minne: Tilgjengelig"
60 IDS_VIRT_MEM_INUSE, "Virtuelt minne: i bruk"
61 IDS_PAGEFILE_LOC, "Sidevekslingsfil lokalsjon(er)"
62 IDS_DOMAIN, "Domene"
63 IDS_NETWORK_CARDS, "Nettverkskort(er)"
64 IDS_NETWORK_CARDS_FORMAT, "%u installert."
65 IDS_CONNECTION_NAME, "Connection Name"
66 IDS_STATUS, "Status"
67 IDS_MEDIA_DISCONNECTED, "Media disconnected"
68 IDS_DHCP_ENABLED, "DHCP Enabled"
69 IDS_NO, "No"
70 IDS_IP_ADDRESSES, "IP address(es)"
71
72 END