Denzil <d3nzil@gmail.com>
[reactos.git] / rosapps / packmgr / lib / cz.rc
1
2 LANGUAGE LANG_CZECH, SUBLANG_DEFAULT
3
4 /* String Tables */
5 STRINGTABLE DISCARDABLE
6 BEGIN
7 IDS_LOAD "Nahrávám ..."
8 ERR_OK "Operace dokonèena."
9 ERR_PACK "V\9aechny balíèky nemohly být nainstalovány.\n\nProsím podívejte se do logu pro detaily."
10 ERR_GENERIC "Nastala chyba. \nProsím podívejte se do logu pro detaily."
11 ERR_DOWNL "Vy\9eadovaný soubor nemohl být sta\9een!\nProsím podívejte se do logu pro detaily."
12 ERR_FILE "Nastala chyba bìhem vykonávání skriptu.\nSoubor nelze otevøít."
13
14 ERR_SYNATX "Nastala chyba bìhem vykonávání skriptu.\nChybná synatxe."
15 ERR_CALL "Nastala chyba bìhem vykonávání skriptu.\nNelze najít funkci."
16 ERR_PARAMETER "Nastala chyba bìhem vykonávání skriptu.\nNesprávný parametr(y)."
17
18 ERR_DEP1 "K nainstalování tohoto balíèku je tøeba instalovat také tyto balíèky:\n\n"
19 ERR_DEP2 "\nChcete toto pøidat ?"
20 ERR_READY "Zvolili jste si instalaci %d balíèkú. Aby jste je nainstalovali je tøeba abyste pøeèetli a souhlasili s jejich licencemi. \n\nChcete nadále pokraèovat ?"
21 END
22
23 /* EOF */