0d155a1db714d4a3d631c42b19a1212578ea29f1
[reactos.git] / rosapps / templates / imagesoft / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 STRINGTABLE DISCARDABLE
4 BEGIN
5 IDS_APPNAME "ImageSoft"
6 IDS_VERSION "v0.1"
7 END
8
9 IDR_MAINMENU MENU
10 BEGIN
11 POPUP "&Fil"
12 BEGIN
13 MENUITEM "&Ny...", ID_NEW
14 MENUITEM "&Åpne...", ID_OPEN
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "&Lukk\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
17 MENUITEM "L&ukk alt", ID_CLOSEALL, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "&Lagre", ID_SAVE, GRAYED
20 MENUITEM "Lagre &som...", ID_SAVEAS, GRAYED
21 MENUITEM SEPARATOR
22 MENUITEM "Utskrift &Forhåndsvisning", ID_PRINTPRE, GRAYED
23 MENUITEM "&Utskrift...", ID_PRINT, GRAYED
24 MENUITEM SEPARATOR
25 MENUITEM "E&genskaper...", ID_PROP, GRAYED
26 MENUITEM SEPARATOR
27 MENUITEM "A&vslutt\tAlt+F4", ID_EXIT
28 END
29 POPUP "&Rediger"
30 BEGIN
31 MENUITEM "&Angre", ID_UNDO, GRAYED
32 MENUITEM "&Gjenta", ID_REDO, GRAYED
33 MENUITEM SEPARATOR
34 MENUITEM "Klipp &ut", ID_CUT, GRAYED
35 MENUITEM "&Kopier", ID_COPY, GRAYED
36 MENUITEM "&Lim inn", ID_PASTE, GRAYED
37 MENUITEM "lim inn som ny &bilde", ID_PASTENEWIMAGE, GRAYED
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "&Velg Alt", ID_SELALL, GRAYED
40 END
41 POPUP "&Vis"
42 BEGIN
43 MENUITEM "&Vertøy", ID_TOOLS, CHECKED
44 MENUITEM "&Farger", ID_COLOR, CHECKED
45 MENUITEM "&Historie", ID_HISTORY, CHECKED
46 MENUITEM "&Statuslinje", ID_STATUSBAR, CHECKED
47 END
48 POPUP "&Still"
49 BEGIN
50 MENUITEM "Lysstyrke...", ID_BRIGHTNESS
51 MENUITEM "Kontrast...", ID_CONTRAST
52 MENUITEM "Fargetone/metning...", -1, GRAYED
53 POPUP "Farger"
54 BEGIN
55 MENUITEM "Svart og hvit" ID_BLACKANDWHITE
56 MENUITEM "Inverter farger" ID_INVERTCOLORS
57 END
58 MENUITEM SEPARATOR
59 MENUITEM "Uskarphet", ID_BLUR
60 MENUITEM "Sharpen", ID_SHARPEN
61 MENUITEM "Jevne kantlinje", -1, GRAYED
62 MENUITEM "Legg til skygger", -1, GRAYED
63 MENUITEM SEPARATOR
64 MENUITEM "Bilde størrelse...", -1, GRAYED
65 MENUITEM "Flip", -1, GRAYED
66 MENUITEM "Speil", -1, GRAYED
67 MENUITEM "Rotere", -1, GRAYED
68
69 END
70 POPUP "&Farger"
71 BEGIN
72 MENUITEM "&Rediger farger...", ID_EDITCOLOURS
73 END
74 POPUP "&vindu"
75 BEGIN
76 MENUITEM "&Cascade", ID_WINDOW_CASCADE
77 MENUITEM "Sorter &horisontalt", ID_WINDOW_TILE_HORZ
78 MENUITEM "Sorter &vertikalt", ID_WINDOW_TILE_VERT
79 MENUITEM "&Ordne Ikoner", ID_WINDOW_ARRANGE
80 MENUITEM SEPARATOR
81 MENUITEM "Nes&te\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
82 END
83 POPUP "&Hjelp"
84 BEGIN
85 MENUITEM "&Om...", ID_ABOUT
86 END
87 END
88
89 IDR_POPUP MENU
90 BEGIN
91 POPUP "popup"
92 BEGIN
93
94 MENUITEM SEPARATOR
95
96 END
97 END
98
99 IDD_BRIGHTNESS DIALOGEX 6, 5, 193, 120
100 CAPTION "Lysstyrke"
101 FONT 8,"MS Shell Dlg", 0, 0
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
103 BEGIN
104 LTEXT "", IDC_PICPREVIEW, 0, 1, 132, 96, SS_OWNERDRAW | SS_SUNKEN
105 LTEXT "Farge form:", IDC_STATIC, 135, 5, 36, 9
106 GROUPBOX "", IDC_BRI_GROUP, 138 ,30, 50, 48
107 CONTROL "Full (RGB)", IDC_BRI_FULL, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 138, 18, 46, 9
108 CONTROL "Rød", IDC_BRI_RED, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 38, 42, 9
109 CONTROL "Grønn", IDC_BRI_GREEN, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 51, 42, 9
110 CONTROL "Blå", IDC_BRI_BLUE, "Button", BS_AUTORADIOBUTTON, 142, 64, 42, 9
111 EDITTEXT IDC_BRI_EDIT, 98, 103, 28, 13
112 CONTROL "", IDC_BRI_TRACKBAR, "msctls_trackbar32", TBS_BOTH | TBS_NOTICKS | WS_TABSTOP, 2, 105, 90, 11
113 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 142, 88, 48, 13
114 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 142, 105, 48, 13
115 END
116
117 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,210,182
118 CAPTION "Om ImageSoft"
119 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
120 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
121 //EXSTYLE WS_EX_LAYERED
122 BEGIN
123 LTEXT "ImageSoft v0.1\nEnerett (C) 2006\nThomas Weidenmueller (w3seek@reactos.org)\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
124 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 75, 162, 44, 15
125 ICON IDI_IMAGESOFTICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
126 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 44, 194, 107, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
127 END
128
129
130 IDD_IMAGE_PROP DIALOGEX 6, 5, 156, 163
131 CAPTION "Bilde egenskaper"
132 FONT 8,"MS Shell Dlg",0,0
133 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
134 BEGIN
135 LTEXT "Navn:", IDC_STATIC, 12, 5, 38, 9
136 EDITTEXT IDC_IMAGE_NAME_EDIT, 58, 3, 94, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP
137 GROUPBOX "maleri egenskaper", IDC_STATIC, 4, 22, 148, 98
138 LTEXT "bilde type:", IDC_STATIC, 12, 36, 42, 9
139 CONTROL "", IDC_IMAGETYPE, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 35, 88, 54
140 LTEXT "Lengde:", IDC_STATIC, 12, 51, 42, 9
141 EDITTEXT IDC_WIDTH_EDIT, 58, 49, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
142 LTEXT "", IDC_WIDTH_STAT, 94, 51, 40, 9
143 LTEXT "Høyde:", IDC_STATIC, 12, 68, 42, 9
144 EDITTEXT IDC_HEIGHT_EDIT, 58, 66, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
145 LTEXT "", IDC_HEIGHT_STAT, 94, 68, 40, 9
146 LTEXT "Oppløsning:", IDC_STATIC, 12, 84, 42, 9
147 EDITTEXT IDC_RES_EDIT, 58, 83, 32, 13, WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | ES_NUMBER
148 LTEXT "", IDC_RES_STAT, 94, 84, 40, 9
149 LTEXT "Enhet:", IDC_STATIC, 12, 99, 42, 9
150 CONTROL "", IDC_UNIT, "ComboBox", WS_CHILD | WS_VISIBLE | WS_TABSTOP | CBS_DROPDOWNLIST, 58, 99, 54, 50
151 LTEXT "bilde størrelse:", IDC_STATIC, 12, 125, 42, 9
152 LTEXT "", IDC_IMAGE_SIZE, 58, 125, 54, 9
153 PUSHBUTTON "OK", IDOK, 50, 144, 48, 13
154 PUSHBUTTON "Avbryt", IDCANCEL, 102, 144, 48, 13
155 END
156
157 STRINGTABLE DISCARDABLE
158 BEGIN
159 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
160 IDS_READY " Klart."
161 IDS_TOOLBAR_STANDARD "Standard"
162 IDS_TOOLBAR_TEST "Test"
163 IDS_IMAGE_NAME "Bilde %1!u!"
164 IDS_FLT_TOOLS "Verktøy"
165 IDS_FLT_COLORS "Farger"
166 IDS_FLT_HISTORY "Historie"
167 END
168
169 /* imageprop.c */
170 STRINGTABLE DISCARDABLE
171 BEGIN
172 IDS_IMAGE_MONOCHROME "Monokromt (1 bit)"
173 IDS_IMAGE_GREYSCALE "Gråverdiskala (8 bit)"
174 IDS_IMAGE_PALETTE "Palett eller 256 farger (8 bit)"
175 IDS_IMAGE_TRUECOLOR "Nøyaktig farger (24 bit)"
176
177 IDS_UNIT_PIXELS "pikseler"
178 IDS_UNIT_CM "Cm"
179 IDS_UNIT_INCHES "tommer"
180 IDS_UNIT_DOTSCM "Tommer / Cm"
181 IDS_UNIT_DPI "DPI"
182 IDS_UNIT_KB "%d KB"
183 IDS_UNIT_MB "%d MB"
184 END
185
186 /* Tooltips */
187 STRINGTABLE DISCARDABLE
188 BEGIN
189 IDS_TOOLTIP_NEW "Ny"
190 IDS_TOOLTIP_OPEN "Åpne"
191 IDS_TOOLTIP_SAVE "Lagre"
192 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Utskrift &Forhåndsvisning"
193 IDS_TOOLTIP_PRINT "Utskrift"
194 IDS_TOOLTIP_CUT "Klipp ut"
195 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopier"
196 IDS_TOOLTIP_PASTE "Lim inn"
197 IDS_TOOLTIP_UNDO "Angre"
198 IDS_TOOLTIP_REDO "Gjenta"
199 END
200
201
202 /* Hints */
203 STRINGTABLE DISCARDABLE
204 BEGIN
205 IDS_HINT_BLANK " "
206 IDS_HINT_NEW " Åpne et nytt dokument."
207 IDS_HINT_OPEN " Åpene en eksisterende dokument."
208 IDS_HINT_CLOSE " Lukk dette vinduet."
209 IDS_HINT_CLOSEALL " Lukk alle vinduer."
210 IDS_HINT_SAVE " Lagre aktive dokument."
211 IDS_HINT_SAVEAS " Lagre aktive dokument med nytt navn."
212 IDS_HINT_PRINTPRE " Forhåndsvis utskrift."
213 IDS_HINT_PRINT " Skriv ut aktive dokument."
214 IDS_HINT_PROP " Vis egenskaper for aktive bilde."
215 IDS_HINT_EXIT " Avslutt denne applikasjonen."
216
217 IDS_HINT_TOOLS " Vis eller skjul verktøy floating vindu."
218 IDS_HINT_COLORS " Vis eller skjul fargene floating vindu."
219 IDS_HINT_HISTORY " Vis eller skjul historie floating vindu."
220 IDS_HINT_STATUS " Vis eller skjul statuslinje."
221
222 IDS_HINT_CASCADE " Ordne vinduer så de overlapper."
223 IDS_HINT_TILE_HORZ " Ordne vinduer så ingen-overlapper tittelen."
224 IDS_HINT_TILE_VERT " Ordne vinduer så ingen-overlapper tittelen."
225 IDS_HINT_ARRANGE " Ordne ikoner ved knappen av vinduet."
226 IDS_HINT_NEXT " Aktivere neste vinduet."
227
228 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Endre vinduet til normal størrelse."
229 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytt vinduet."
230 IDS_HINT_SYS_SIZE " Endre størrelse på dette vinduet."
231 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Minimer vinduet til en ikon."
232 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Expands dette vindu for å fylle skjermen."
233 END