Bug 3752: Translate files by Lars Martin Hambro
[reactos.git] / rosapps / templates / old_wordpad / lang / no-NO.rc
1 LANGUAGE LANG_NORWEGIAN, SUBLANG_NEUTRAL
2
3 IDR_MAINMENU MENU
4 BEGIN
5 POPUP "&Fil"
6 BEGIN
7 MENUITEM "&Ny...", ID_NEW
8 MENUITEM "&Åpne...", ID_OPEN
9 MENUITEM SEPARATOR
10 MENUITEM "&Lukk\tCtrl+F4", ID_CLOSE, GRAYED
11 MENUITEM "L&ukk alt", ID_CLOSEALL, GRAYED
12 MENUITEM SEPARATOR
13 MENUITEM "&Lagre", ID_SAVE, GRAYED
14 MENUITEM "Lagre &som...", ID_SAVEAS, GRAYED
15 MENUITEM SEPARATOR
16 MENUITEM "&Forhåndsvisning", ID_PRINTPRE, GRAYED
17 MENUITEM "&Skriv ut...", ID_PRINT, GRAYED
18 MENUITEM SEPARATOR
19 MENUITEM "Utskrift &format...", ID_PAGESETUP, GRAYED
20 MENUITEM SEPARATOR
21 MENUITEM "A&vslutt\tAlt+F4", ID_EXIT
22 END
23 POPUP "&Rediger"
24 BEGIN
25 MENUITEM "&Angre", ID_UNDO, GRAYED
26 MENUITEM "&Gjenta", ID_REDO, GRAYED
27 MENUITEM SEPARATOR
28 MENUITEM "Klipp &ut", ID_CUT, GRAYED
29 MENUITEM "&Kopier", ID_COPY, GRAYED
30 MENUITEM "&Lim inn", ID_PASTE, GRAYED
31 MENUITEM SEPARATOR
32 MENUITEM "Rens", -1, GRAYED
33 MENUITEM "Merk &alt", ID_SELALL, GRAYED
34 MENUITEM SEPARATOR
35 MENUITEM "&Finn...\tCtrl+F",-1, GRAYED
36 MENUITEM "Finn neste", -1, GRAYED
37 MENUITEM "Erstatt\tCtrl+H", -1, GRAYED
38 MENUITEM SEPARATOR
39 MENUITEM "Objektegenskaper",-1, GRAYED
40 MENUITEM "Objekt", -1, GRAYED
41 END
42 POPUP "&Vis"
43 BEGIN
44 MENUITEM "&Verktøylinje", -1, CHECKED
45 MENUITEM "&Formatlinje", -1, CHECKED
46 MENUITEM "&Linjal", -1, CHECKED
47 MENUITEM "&Statuslinje", ID_STATUSBAR, CHECKED
48 END
49 POPUP "&Sett inn"
50 BEGIN
51 MENUITEM "&Dato og tid...",-1, GRAYED
52 MENUITEM "&Objekt...", -1, GRAYED
53 END
54 POPUP "&Format"
55 BEGIN
56 MENUITEM "&Skrift...", -1 GRAYED
57 MENUITEM "Punktmerking", -1, GRAYED
58 MENUITEM "Avsnitt...", -1, GRAYED
59 MENUITEM "Tabulatorer...", -1, GRAYED
60 END
61 POPUP "&Vindu"
62 BEGIN
63 MENUITEM "&Cascade", ID_WINDOW_CASCADE
64 MENUITEM "Hele &Horisontalt", ID_WINDOW_TILE_HORZ
65 MENUITEM "Hele &Vertikalt", ID_WINDOW_TILE_VERT
66 MENUITEM "&Ordne Ikoner", ID_WINDOW_ARRANGE
67 MENUITEM SEPARATOR
68 MENUITEM "Nes&te\tCtrl+F6", ID_WINDOW_NEXT
69 END
70 POPUP "&Hjelp"
71 BEGIN
72 MENUITEM "&Om...", ID_ABOUT
73 END
74 END
75
76 IDR_POPUP MENU
77 BEGIN
78 POPUP "popup"
79 BEGIN
80
81 MENUITEM SEPARATOR
82
83 END
84 END
85
86
87 IDD_NEWDOCSEL DIALOGEX 6,6,159,67
88 CAPTION "Ny"
89 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
90 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | DS_MODALFRAME
91 BEGIN
92 LTEXT "Ny dokument Type:", IDC_STATIC, 4, 3, 72, 9
93 LISTBOX IDC_LIST, 4, 16, 104, 46, WS_TABSTOP
94 PUSHBUTTON "&OK", IDOK, 112, 16, 44, 13
95 PUSHBUTTON "&Avbryt", IDCANCEL, 112, 33, 44, 13
96 END
97
98
99 IDD_ABOUTBOX DIALOGEX 22,16,190,182
100 CAPTION "Om WordPad"
101 FONT 8, "MS Shell Dlg",0,0
102 STYLE DS_SHELLFONT | WS_BORDER | WS_DLGFRAME | WS_SYSMENU | DS_MODALFRAME
103 BEGIN
104 LTEXT "WordPad II v0.1\nEnrett (C) 2006\nGed Murphy (gedmurphy@gmail.com)", IDC_STATIC, 48, 7, 150, 36
105 PUSHBUTTON "Lukk", IDOK, 65, 162, 44, 15
106 ICON IDI_ICON, IDC_STATIC, 10, 10, 7, 30
107 EDITTEXT IDC_LICENSE_EDIT, 8, 40, 174, 110, WS_VISIBLE | WS_VSCROLL | WS_TABSTOP | ES_READONLY | ES_MULTILINE
108 END
109
110
111 STRINGTABLE DISCARDABLE
112 BEGIN
113 IDS_LICENSE "Dette programmet er gratis programvare; du kan distribuere det og/eller endre det under betingelsene av GNU General Public License som er utgitt av Free Software Foundation; version 2 av lisensen, eller (etter din mening) alle senere versjoner.\r\n\r\nDette programmet er utgitt i håp for at det skal kunne brukes, men DET ER INGEN GARANTIER; uten heller forutsatt garantier av SALGBARHET eller SIKKETHET FOR EN ENKELTHET FORMÅL. Se på GNU General Public Lisensen for mere detaljer.\r\n\r\nDu skal ha motatt en kopi av GNU General Public Lisensen sammen med denne programmet; hvis du ikke har motatt det, skriv til Free Software Foundation, Inc., 675 Mass Ave, Cambridge, MA 02139, USA."
114 IDS_DEFAULT_NAME "Dokument %1!u!"
115 IDS_READY " Klar."
116 END
117
118 STRINGTABLE DISCARDABLE
119 BEGIN
120 IDS_DOC_TYPE_RICH_TEXT "Rik tekst dokument"
121 IDS_DOC_TYPE_UNICODE_TEXT "Tekst dokument"
122 IDS_DOC_TYPE_TEXT "Unicode tekst dokument"
123 END
124
125
126
127 /* Tooltips */
128 STRINGTABLE DISCARDABLE
129 BEGIN
130 IDS_TOOLTIP_NEW "Ny"
131 IDS_TOOLTIP_OPEN "Åpen"
132 IDS_TOOLTIP_SAVE "Lagre"
133 IDS_TOOLTIP_PRINTPRE "Forhåndsvisning"
134 IDS_TOOLTIP_PRINT "Skriv ut"
135 IDS_TOOLTIP_CUT "Klipp ut"
136 IDS_TOOLTIP_COPY "Kopiere"
137 IDS_TOOLTIP_PASTE "Lim inn"
138 IDS_TOOLTIP_UNDO "Angre"
139 IDS_TOOLTIP_REDO "Gjenta"
140 END
141
142 /* Hints */
143 STRINGTABLE DISCARDABLE
144 BEGIN
145 IDS_HINT_BLANK " "
146 IDS_HINT_NEW " Opprette et nytt dokument."
147 IDS_HINT_OPEN " Åpene en eksisterende dokument."
148 IDS_HINT_CLOSE " Lukk dette vinduet."
149 IDS_HINT_CLOSEALL " Lukk alle vinduer."
150 IDS_HINT_SAVE " Lagre aktive dokument."
151 IDS_HINT_SAVEAS " Lagre aktive dokument med nytt navn."
152 IDS_HINT_PRINT " Skriv ut aktive dokument."
153 IDS_HINT_PRINTPRE " Forhåndsvis utskrevet dokument."
154 IDS_HINT_PAGESETUP " Endre side utsende instillinger."
155 IDS_HINT_EXIT " Avslutt denne applikasjonen."
156
157 IDS_HINT_CASCADE " Ordne vinduer så de ikke overlapper."
158 IDS_HINT_TILE_HORZ " Ordne vinduer som de ikke overlapper tittelen."
159 IDS_HINT_TILE_VERT " Ordne vinduer som de ikke overlapper tittelen."
160 IDS_HINT_ARRANGE " Ordne ikoner ved knappen av vinduet."
161 IDS_HINT_NEXT " Aktivere neste vindu."
162
163 IDS_HINT_SYS_RESTORE " Endre vinduet til normal størrelse."
164 IDS_HINT_SYS_MOVE " Flytt vinduet."
165 IDS_HINT_SYS_SIZE " Endre vinduet størrelse."
166 IDS_HINT_SYS_MINIMIZE " Endre vinduet til en ikon."
167 IDS_HINT_SYS_MAXIMIZE " Endre vinduet til å fylle skjermen."
168 END
169
170