I forgot this file.
[reactos.git] / rostests / win32 / user32 / sysicon / sysicon.rc
1 100 ICON "sysicon.ico"