[NTOBJSHEX] Fix typo.
[reactos.git] / subsystems / mvdm / dos / .gitignore
1