[CSRSRV/BASESRV/CONSRV/WIN32CSR/WINSRV]
[reactos.git] / win32ss / user / win32csr / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * translation update by Olaf Siejka (Caemyr), Apr 2011
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_END_NOW DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 95
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "Zakończ program - "
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Trwa zamykanie programu... Proszę czekać",IDC_STATIC,7,7,186,11
17 CONTROL "Postęp",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,
18 7,20,186,13
19 LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.",
20 IDC_STATIC,7,40,186,26
21 DEFPUSHBUTTON "&Zakończ teraz",IDC_END_NOW,150,71,43,17
22 END
23
24 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 192, 122
25 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
26 CAPTION "Zakończ program - "
27 FONT 8, "MS Shell Dlg"
28 BEGIN
29 DEFPUSHBUTTON "Anuluj",IDCANCEL,142,98,43,17
30 PUSHBUTTON "&Zakończ teraz",IDC_END_NOW,78,98,43,17
31 LTEXT "Wybrany program nie odpowiada",IDC_STATIC,7,7,178,8
32 LTEXT "Aby powrócić do ReactOS i sprawdzić status programu, kliknij Anuluj",
33 IDC_STATIC,7,26,178,16
34 LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.",
35 IDC_STATIC,7,53,178,26
36 END
37
38 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
39 STYLE DS_SYSMODAL | DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE
40 EXSTYLE WS_EX_TOPMOST | WS_EX_WINDOWEDGE
41 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
42 BEGIN
43 LTEXT "",IDC_STATIC_CUR_APP,39,139,204,16,SS_SUNKEN,WS_EX_STATICEDGE
44 END