2642ffbb1df21a9606a89881c1d55fe38c405023
[reactos.git] / win32ss / user / win32csr / lang / sv-SE.rc
1 /*
2 * PROJECT: ReactOS CSRSS subsystem
3 * FILE: subsystems/win32/csrss/win32csr/lang/sv-SE.rc
4 * PURPOSE: Swedish resource file
5 * Translation: Jaix Bly
6 */
7
8 LANGUAGE LANG_SWEDISH, SUBLANG_NEUTRAL
9
10 IDD_END_NOW DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 200, 95
11 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
12 CAPTION "End Program - "
13 FONT 8, "MS Shell Dlg"
14 BEGIN
15 LTEXT "Avsluta Program... Var vänlig vänta",IDC_STATIC,7,7,186,11
16 CONTROL "Progress",IDC_PROGRESS,"msctls_progress32",WS_BORDER,
17 7,20,186,13
18 LTEXT "Om du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.",
19 IDC_STATIC,7,40,186,26
20 DEFPUSHBUTTON "&Avsluta Nu",IDC_END_NOW,150,71,43,17
21 END
22
23 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX DISCARDABLE 0, 0, 192, 122
24 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
25 CAPTION "Avsluta Program - "
26 FONT 8, "MS Shell Dlg"
27 BEGIN
28 DEFPUSHBUTTON "Avbryt",IDCANCEL,142,98,43,17
29 PUSHBUTTON "&Avsluta Nu",IDC_END_NOW,78,98,43,17
30 LTEXT "Detta programmet svarar inte",IDC_STATIC,7,7,178,8
31 LTEXT "För att återgå till ReactOS och undersöka programmets status klicka Avbryt",
32 IDC_STATIC,7,26,178,16
33 LTEXT "m du väljer att avsluta programmet omedelbart kommer du att förlora all osparad data. För att avsluta programmet, klicka Avsluta nu.",
34 IDC_STATIC,7,53,178,26
35 END
36
37 IDD_SWITCH_APP DIALOGEX 90, 90, 265, 170
38 STYLE DS_SYSMODAL | DS_SETFONT | DS_SETFOREGROUND | DS_3DLOOK | DS_FIXEDSYS | WS_POPUP | WS_VISIBLE
39 EXSTYLE WS_EX_TOPMOST | WS_EX_WINDOWEDGE
40 FONT 8, "MS Shell Dlg", 400, 0, 0x1
41 BEGIN
42 LTEXT "",IDC_STATIC_CUR_APP,39,139,204,16,SS_SUNKEN,WS_EX_STATICEDGE
43 END
44
45 STRINGTABLE
46 BEGIN
47 IDS_EDIT "Redigera"
48 IDS_MARK "Markera"
49 IDS_COPY "Kopiera\tEnter"
50 IDS_PASTE "Klistra in"
51 IDS_SELECTALL "Markera Allt"
52 IDS_SCROLL "Skrolla"
53 IDS_FIND "Sök..."
54 IDS_DEFAULTS "Ursprunglig"
55 IDS_PROPERTIES "Egenskaper"
56 IDS_SCROLLHERE "Skrolla hit"
57 IDS_SCROLLTOP "Skrolla till topp"
58 IDS_SCROLLBOTTOM "Skrolla till botten"
59 IDS_SCROLLPAGE_UP "Sida upp"
60 IDS_SCROLLPAGE_DOWN "Sida ner"
61 IDS_SCROLLUP "Skrolla upp"
62 IDS_SCROLLDOWN "Skrolla ner"
63
64 IDS_COMMAND_PROMPT "Command Prompt"
65 END