[USERSRV] Hard-error improvements 3/7
[reactos.git] / win32ss / user / winsrv / usersrv / lang / pl-PL.rc
1 /*
2 * Translated by xrogers
3 * xxrogers@users.sourceforge.net
4 * https://sourceforge.net/projects/reactospl
5 * Translation update by Olaf Siejka (Caemyr), Apr 2011
6 * UTF-8 conversion by Caemyr (May, 2011)
7 */
8
9 LANGUAGE LANG_POLISH, SUBLANG_DEFAULT
10
11 IDD_END_NOW DIALOGEX 0, 0, 200, 95
12 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
13 CAPTION "Zakończ program - "
14 FONT 8, "MS Shell Dlg"
15 BEGIN
16 LTEXT "Trwa zamykanie programu... Proszę czekać", IDC_STATIC, 7, 7, 186, 11
17 CONTROL "Postęp", IDC_PROGRESS, "msctls_progress32", WS_BORDER, 7, 20, 186, 13
18 LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.", IDC_STATIC, 7, 40, 186, 26
19 DEFPUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 138, 71, 55, 17
20 END
21
22 IDD_NOT_RESPONDING DIALOGEX 0, 0, 192, 122
23 STYLE DS_SHELLFONT | DS_MODALFRAME | DS_CENTER | WS_POPUP | WS_CAPTION | WS_SYSMENU
24 CAPTION "Zakończ program - "
25 FONT 8, "MS Shell Dlg"
26 BEGIN
27 DEFPUSHBUTTON "Anuluj", IDCANCEL, 142, 98, 43, 17
28 PUSHBUTTON "&Zakończ teraz", IDC_END_NOW, 66, 98, 55, 17
29 LTEXT "Wybrany program nie odpowiada.", IDC_STATIC, 7, 7, 178, 8
30 LTEXT "Aby powrócić do ReactOS i sprawdzić status programu, kliknij Anuluj.", IDC_STATIC, 7, 26, 178, 16
31 LTEXT "Jeśli zdecydujesz się zamknąć program natychmiastowo, utracisz wszelkie niezapisane dane. Aby zakończyć program, wciśnij Zakończ teraz.", IDC_STATIC, 7, 53, 178, 26
32 END
33
34
35 STRINGTABLE
36 BEGIN
37 IDS_SEVERITY_SUCCESS "Success"
38 IDS_SEVERITY_INFORMATIONAL "System Information"
39 IDS_SEVERITY_WARNING "System Warning"
40 IDS_SEVERITY_ERROR "System Error"
41 END
42
43 STRINGTABLE
44 BEGIN
45 IDS_SYSTEM_PROCESS "System Process"
46 IDS_UNKNOWN_SOFTWARE_EXCEPT "unknown software exception"
47 IDS_OK_TERMINATE_PROGRAM "Click on OK to terminate the program."
48 IDS_CANCEL_DEBUG_PROGRAM "Click on CANCEL to debug the program."
49 END